Зразок виконання тестового завдання1 Позначте рік, коли був прийнятий «Закон про мови в урср»: а 1900; б 1989Скачати 74.77 Kb.
Дата конвертації17.09.2017
Розмір74.77 Kb.

Зразок

виконання тестового завдання1
1. Позначте рік, коли був прийнятий «Закон про мови в УРСР»:

А 1900;

Б 1989;

В 2000.

2. Позначте ряд, у якому всі слова у формі орудного відмінка пишуться з подвоєними приголосними:

А галузь, річ, заповідь;

Б подорож, честь, суміш;

В щедрість, деталь, любов.

3. Позначте ряд, у якому чергування у/в розрізняє значення усіх слів:

А удача, ввійти, ударити;

Б вклад, вступ, враження;

В вправа, уболівати, учений.

4. Позначте ряд, у якому в усіх словах при словозміні чи словотворенні можливе чергування приголосних звуків:

А нагородити, завмерти, допомогти;

Б лазити, везти, терти;

В берегти, кликати, радити.

5. В обліково-фінансових документах дата записується:

А словесним способом;

Б словесно-цифровим способом;

В цифровим способом.

6. Усне мовлення має такі особливості:

А первинне, живе, виразне, діалогічне, монологічне чи полілогічне, розраховане на слухача, не підготовлене заздалегідь, супроводжується інтонацією, мімікою, жестами, індивідуалізоване, емоційне та ін.;

Б первинне, діалогічне чи полілогічне, розраховане на слухача, попередньо обдумане, графічно оформлене, відшліфоване й відредаговане, чітко підпорядковане стилю мовлення;

В вторинне, графічно оформлене, монологічне, логічне, послідовне, точне, ґрунтовне, відшліфоване й відредаговане, чітко підпорядковане стилю мовлення, попередньо обдумане, розраховане на слухача.

7. Літературна мова – це:

А загальноприйнята оброблена й удосконалена форма національної мови, яка, виникнувши на основі одного із діалектів, увібрала багатство художніх творів й обслуговує суспільство у всіх її сферах;

Б єдина мова, яка є мовою українського народу;

В відшліфована мова документів, яка обслуговує мас-медіа.

8. Позначте ряд, у якому немає лексичної помилки:

А моя автобіографія;

Б слідуюча зупинка;

В впадати у вічі.

9. Позначте ряд, у якому правильно визначено лексичне значення слова толерантний:

А заснований, побудований на принципах демократії;

Б поблажливий, терпимий до чиїхось думок, поглядів, вірувань тощо;

В який дотримується вільнодумних поглядів.

10. Позначте ряд, що містить правильний переклад словосполучення в силу обстоятельств:

А в силу обставин;

Б через обставини;

В завдяки обставинам.

11. Позначте ряд, до складу якого входять нормативні мовні звороти, характерні для офіційно-ділового стилю:

А завірити підписом, складання кошторису;

Б особистий склад, поставщик зобов’язується;

В обігові кошти, за нез’ясованих обставин.

12. Позначте ряд, у якому правильно зазначено синонім до слова аргумент:

А доказ;

Б заява;

В процес.

13. Позначте ряд, у якому правильно записані форми звертання:

А Валерію Павлівно;

Б Данило Олексійовиче;

В Любове Семенівно.

14. У якому реченні є помилка у вживанні ступеня порівняння прикметника:

А Немає нічого дорожчого, ніж здоров’я.

Б Задача була самою складною.

В Повітря й вода –– найважливіші для життя.

15. Грамотною є така форма наказового способу дієслова:

А зустріньте;

Б давайте зустрінемо;

В треба зустріти.

16. Позначте ряд, у якому всі присвійні прикметники утворені правильно:

А Семенів, Надіїн;

Б панів, учительський;

В депутатів, Алли.

17. Позначте ряд, у якому правильно узгоджені числівники з іменниками:

А чотири аркуші, три киянина;

Б півтори місяців, двом учасникам;

В дев’яноста працівників, два професора.

18. Дієприслівниковий зворот нормативно вжито в рядку:

А Пропустивши лекцію, слухачам доведеться опрацювати матеріал.

Б Пропустивши лекцію, слід самостійно опрацьовувати матеріал.

В Пропустивши лекцію, слухачі самостійно опрацювали матеріал.

19. Кому між частинами складносурядного речення слід поставити у варіанті (розділові знаки пропущені):

А Основним ідеологічним стрижнем сучасного розуміння невід’ємних прав людини є право на життя на захист якого має бути спрямована як діяльність держави в цілому так і окремого її громадянина.

Б Якість посідає ключову позицію в економічній і соціальній стратегії провідних країн а рівень якості є надійним індикатором загального стану економіки.

В Згадані принципи не лише створюють фундамент для решти положень цих стандартів але й забезпечують основу для впровадження кращої практики управління з метою підтримки системи менеджменту організації.

20. Правильно розставлені розділові знаки між узагальнювальним словом й однорідними членами речення у варіанті:

А Цільовий управлінський вплив реалізується через два етапи діяльності з управління: визначення цілей-завдань і розробку технології їх реалізації.

Б Можливості працевлаштування існують: у постійних урядових департаментах, урядових агентствах, комітетах і комісіях.

В У державному управлінні в США бере велика кількість структур – департаменти, агентства, управління, ради, урядові корпорації, комітети, комісії тощо.

21. Пунктуаційну помилку допущено в реченні:

А Рішення Верховної Ради України з будь-якого питання приймаються, як правило, після його обговорення.

Б Особливо зроблено акцент на тому, що: в ринковій економіці об’єктом дії держави має бути не якість продукції і послуг, а мотивація поведінки людей у сфері економічних відносин з приводу якості.

В У центрі уваги науки «Державне управління» перебувають такі наукові поняття і категорії: функції, принципи, організаційна структура, методи і форми діяльності аппарату державного управління, державна та муніципальна служба.

22. Вставним словом (конструкцією) не ускладнено речення (розділові знаки пропущено):

А Зокрема неурядові організації отримують від держави підтримку за різними напрямами що дає їм змогу розширити сферу своєї діяльності в інтересах суспільства

Б Відомі численні закономірності нехтування якими в управлінні зокрема при прийнятті державно-управлінських рішень може призвести до того що поставлені цілі не будуть досягнуті.

В Таким чином на рівні міністерств відбулося розмежування політичних та адміністративних посад що є одним із пріоритетних завдань для України на шляху приведення національної системи державного управління у відповідність із європейськими стандартами доброго врядування.

23. Двокрапку між частинами безсполучникового речення слід поставити у варіанті (розділові знаки пропущено):

А У канадській парламентській системі поняття «уряд» має дуже вузький специфічний зміст це команда обраних підтримуваних більшістю парламенту представників.

Б Акти управління Президента України і Кабінету Міністрів можуть бути нормативними та індивідуальними їхні нормативні акти поряд із законами становлять правову основу решти інших актів державного управління.

В Предметом і продуктом праці в управлінні є інформація у першому випадку вона «сира» а тому не може використовуватися на практиці.

24. Правильно побудовано речення:

А Механізм управління, характеризуючий засоби дії, також має певні особливості.

Б Функції управління ризиками – це види діяльності, відображаючі предмет управління і визначаючі його результат.

В Вступаючи на посаду, державний службовець складає присягу, клянеться дотримуватися всіх вимог державної служби.

25. Дієприкметниковий зворот слід виокремити комами в реченні (розділові знаки пропущено):А Викритим у корупції хабарництві або шахрайстві посадовцям або підприємцям за наявності обтяжливих обставин загрожує смертна кара.

Б Державний службовець повинен суворо дотримуватись обмежень і заборон передбачених антикорупційним законодавством.

В Обласні державні адміністрації є підзвітними і підконтрольними органам виконавчої влади вищого рівня у частині визначених чинним законодавством питань.


1 Правильна відповідь позначена напівжирним курсивом.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Українська музична література
2017 -> Українська музична література
2017 -> Програма вступних випробувань з англійської мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою
2017 -> Конспект лекцій з дисципліни „Історія театру України для студентів 3 курсу спеціальності 02020101 «Театральне мистецтво» спеціальності «Актор драматичного театру»
2017 -> Галузь знань 101 Педагогічна освіта Спеціальність 010101 Дошкільна освіта І семестр – 32 год. (іспит) дитяча література з методикою навчання теми І плани лекцій (середа, пара
2017 -> Програма фахового вступного випробування для вступників на навчання за окр
2017 -> №1 Ф. Стендаль (1783-1842). “ Червоне і чорне ”


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Зразок виконання тестового завдання1 Позначте рік, коли був прийнятий «Закон про мови в урср»: а 1900; б 1989 icon«Чарівниця з Богданівки»
Київської області). Коли саме – до кінця не з'ясовано. Сама художниця називала І 23, І 24 листопада, І 1900, І 1901 рік. Офіційною...
Зразок виконання тестового завдання1 Позначте рік, коли був прийнятий «Закон про мови в урср»: а 1900; б 1989 icon1900–1985 Олександр Іванович Ковінька
Олександр Іванович Ковінька (справжнє прізвище — Ковінько) (13 січня 1900 р., с. Плоске, Полтавського повіту Полтавської губернії...
Зразок виконання тестового завдання1 Позначте рік, коли був прийнятий «Закон про мови в урср»: а 1900; б 1989 icon1. Верховна Рада урср ухвалила Закон Про економічну самостійність Української рср з метою
Тести з історії України з теми Розпад Радянського Союзу та відродження незалежності України
Зразок виконання тестового завдання1 Позначте рік, коли був прийнятий «Закон про мови в урср»: а 1900; б 1989 iconКомунальний заклад «рівненська обласна наукова медична бібліотека» рівненської обласної ради
Закон урср про статус громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи // Червоний прапор. 1991. 25 січ
Зразок виконання тестового завдання1 Позначте рік, коли був прийнятий «Закон про мови в урср»: а 1900; б 1989 iconПро затвердження розпоряджень міського голови №№01 27 за 2016 рік. Доповідає: Левченко О. М. міський голова
Про підсумки виконання Програми розвитку фізичної культури І спорту на 2012-2016 роки за 2015 рік
Зразок виконання тестового завдання1 Позначте рік, коли був прийнятий «Закон про мови в урср»: а 1900; б 1989 iconЗакон України "Про інформацію". Сутність інформатизації. Закон України "Про Національну програму інформатизації". Етапи створення І тенденції розвитку засобів обчислювальної техніки. Принципи побудови та роботи персонального комп’ютера
Сутність інформатизації. Закон України “Про Національну програму інформатизації”
Зразок виконання тестового завдання1 Позначте рік, коли був прийнятий «Закон про мови в урср»: а 1900; б 1989 iconНаказ № с. Улянівка Про підсумки проведення Тижня охорони праці
На виконання наказу №6 від 06. 01. 2014р та на виконання пунктів плану роботи навчального закладу на 2013-2014 навчальний рік в період...
Зразок виконання тестового завдання1 Позначте рік, коли був прийнятий «Закон про мови в урср»: а 1900; б 1989 iconПорядок денний
Про хід виконання заходів Програми правової освіти населення міста Обухів на 2015-2018 р р за 2017 рік
Зразок виконання тестового завдання1 Позначте рік, коли був прийнятий «Закон про мови в урср»: а 1900; б 1989 iconРішення про утворення раднаргоспів: а 1955 р.; б 1956 р.; в 1957 р.; г 1958 р. Вкажіть сільськогосподарську культуру, вирощування якої напо­легливо нав'язувалося в період правління в СРСР м. Хрущова: а картопля
Зазначте об'єкт, який був уперше введений у дію в урср 6 листо­пада 1960 року у Києві
Зразок виконання тестового завдання1 Позначте рік, коли був прийнятий «Закон про мови в урср»: а 1900; б 1989 iconРеабілітаційна газета українського товариства сліпих видається з 7 січня 1989 року. Виходить двічі на місяць. Видання пог «ОБ’єднана редакція періодичних видань утос
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив усім міністерствам І керівникам центральних органів проаналізувати виконання положень...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка