Звіт Житомирського інституту культури І мистецтв за 2012-2013 н рСкачати 408,73 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації14.08.2017
Розмір408,73 Kb.
ТипЗвіт
  1   2

Звіт

Житомирського інституту культури і мистецтв за 2012-2013 н.р.
Житомирський інститут культури і мистецтв Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв є територіально відокремленим структурним підрозділом Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв з окремими делегованими правами та обов’язками юридичної особи. Створений 15.02.2000 р. на підставі листа Міністерства культури і мистецтв України від 07.02.2000р. №7-335/18, клопотання управління культури Житомирської обласної держадміністрації і наказу ректора Академії від 22.02.2000р. №18-0а на базі Житомирського обласного центру народної творчості та обласного музично-драматичного театру ім. І.Кочерги, а також шляхом реорганізації обласних курсів підвищення кваліфікації працівників культури. Заснований на загальнодержавній формі власності. Форма фінансування – бюджетна.

Враховуючи клопотання Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв від 10.08.2007 року № 229 щодо удосконалення структури Академії, наказом Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв від 14 березня 2007 року № 139-О, згідно Закону України «Про вищу освіту», наказом Міністерства культури і туризму від 20.08.2007 року № 941/0/16-07 «Про створення Житомирського інституту культури і мистецтв у складі Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв» Житомирський факультет реорганізовано у Житомирський інститут культури і мистецтв у складі Академії.

Житомирський інститут культури і мистецтв внесено до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (довідка від 13.05.2010 р. № 241381, видана Головним управлінням статистики у м. Києві). Свідоцтво про державну реєстрацію без права юридичної особи отримано 13.05.2010 р.

Інститут діє відповідно до Положення про Житомирський інститут культури і мистецтв Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, затвердженого наказом ректора Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв № 194-0 від 02 квітня 2010 року та погодженого з Житомирською обласною державною адміністрацією у 2010 році.

Указом Президента України від 12 січня 2010 року № 43/2010 «Про надання Державній академії керівних кадрів культури і мистецтв статусу національної» Житомирський інститут культури і мистецтв Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв змінив назву на Житомирський інститут культури і мистецтв Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Директором Інституту призначено професора, кандидата мистецтвознавства, народного артиста України Данчука Леоніда Івановича.

Данчук Леонід Іванович народився 13 листопада 1941 року. Закінчив Київський Державний інститут театрального мистецтва ім. Карпенка-Карого зі спеціальності «режисура драми» в 1974 році. 27 березня 1985 року отримав диплом ИС № 001170 кандидата мистецтвознавства, в 1998 році йому присвоєно вчене звання доцента кафедри теорії та практики культури (атестат доцента ДЦ АЕ № 000027 від 23 квітня 1998 року). Рішенням Атестаційної колегії від 24 грудня 2003 року (протокол № 5/22-П ) присвоєно вчене звання професора кафедри режисури (атестат ПР № 002677).

Метою заснування Житомирського інституту культури і мистецтв НАКККІМ відповідно до Положення є здійснення освітньої та іншої не забороненої законодавством України діяльності. Підрозділ має відокремлений баланс, веде окремий облік своєї діяльності, має банківський рахунок, круглу печатку зі своїм найменуванням і фірмовий бланк .

Свою діяльність Інститут забезпечує відповідно Закону України «Про вищу освіту», «Норм часу для планування й обліку навчальної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників ВНЗ», «Рекомендацій про порядок створення, організації і роботу державної екзаменаційної комісії у ВНЗ», «Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти» (1996 р.), «Положення про організацію навчального процесу», чинних нормативних актів і рекомендацій Міністерства освіти і науки України, Науково-методичного центру вищої освіти, рекомендацій науково-методичних комісій та освітньо-професійних програм, кваліфікаційних характеристик і вимог, навчальних і робочих навчальних планів, Положення про Житомирський інститут культури і мистецтв Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв та інших законодавчих та нормативних актів, прийнятих та затверджених Вченою радою Житомирського інституту культури і мистецтв, ліцензій та сертифікатів, пов’язаних із наданням освітніх послуг ОКР «бакалавр» та «спеціаліст». Освітня діяльність Інституту ґрунтується на концептуальних засадах національної доктрини розвитку освіти, Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, Державної національної програми “Освіта” (Україна ХХІ століття).Аналіз структури Інституту показав, що він відповідає вимогам Закону України «Про вищу освіту»: у 2012 році створено факультет мистецтв і менеджменту, який очолює декан Сахневич І.Д. - кандидат педагогічних наук, доцент, який об’єднує п’ять кафедр, (їх склад у цілому відповідає вимогам діючого законодавства):

 • кафедра гуманітарних та соціальних дисциплін складається з 10 науково-педагогічних працівників, з них 3 штатних. 7 мають науковий ступінь кандидат наук і вчене звання доцент, з числа штатних мають науковий ступінь і вчене звання – 3. Очолює кафедру Петронговський Роман Рафаїлович – кандидат педагогічних наук, доцент на посаді професора, заслужений працівник культури України;

 • кафедра театрального мистецтва (випускова) складається з 12 науково-педагогічних працівників (2 професора, 4 заслужених артиста, 2 народних артиста, 5 викладачів), з них 4 штатних, з числа штатних мають науковий ступінь і вчене звання-3 (професор, кандидат наук – 1, заслужений артист України – 2, ст.. викладач - 1). Очолює кафедру директор інституту, кандидат мистецтвознавства, професор, народний артист України Данчук Леонід Іванович. Ст. викладач Данчук Олег Леонідович є здобувачем на кафедрі театрального мистецтва Академії;

 • кафедра музичного мистецтва (випускова) складається з 20 науково-педагогічних працівників (2 доцента, 1 заслужений артист, 3 заслужених працівника культури, 3 заслужених діяча мистецтв, 10 викладачів, 1 акомпаніатор), з них 5 штатних, з числа штатних мають науковий ступінь і вчене звання-1 (заслужений діяч мистецтв, викладач – 4, з них 3 навчається в аспірантурі), очолює кафедру кандидат мистецтвознавства на посаді доцента Даценко Петро Харитонович;

 • кафедра дизайну (випускова) складається з 6 науково-педагогічних працівників:3 доцента,кандидата наук, 3 викладача; з них 4 штатних, з числа штатних 1 має науковий ступінь і вчене звання доцент, кандидат наук, 3 викладача, які навчаються в аспірантурі. Очолює кафедру доцент, кандидат технічних наук Кущ Микола Васильович;

 • кафедра державного управління та менеджменту (випускова) складається з 11 науково-педагогічних працівників (2 професора, доктора наук, 7 доцентів, кандидатів наук, 1 викладач і 1 асистент викладача), з них – 4 штатних, з числа штатних 3 мають науковий ступінь і вчене звання; Очолює кафедру доктор технічних наук, професор, заслужений працівник промисловості України, Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки – Бутенко Сергій Григорович.

На момент перевірки Інститут діє за ліцензією, виданою Міністерством освіти і науки, молоді і спорту України (серія АГ № 582642) від 28.12.11 року (рішення ДАК від 24.11.2011 року, протокол №91).


№ з/п

Галузь знань


Код та напрям підготовки бакалаврів

Ліцензований обсяг

Термін дії ліцензії

Денна

Заочна

Підготовка бакалаврів

1

0201 Культура

6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність

25

25

01.07.2014

6.020106 Менеджмент соціокультурної діяльності

25

-

01.07.2015

2

0202 Мистецтво

6.020201 Театральне мистецтво

25

25

01.07.2014

6.020204 Музичне мистецтво

25

25

01.07.2014

6.020207 Дизайн

25

25

01.07.2014

Підготовка спеціалістів, магістрів

1

0201 Культура

7.02010501 Документознавство та інформаційна діяльність

25

-

01.07.2016

2

0202 Мистецтво

7.02020101 Театральне мистецтво

25

-

01.07.2016

7.02020401 Музичне мистецтво

25

-

01.07.2016

7.02020701 Дизайн

25

-

01.07.2016

Всі напрями, за якими проводиться підготовка в Інституті, акредитовані.

Підготовка фахівців ОКР «бакалавр» в Інституті проводиться за вищезазначеними напрямами за денною та заочною формами навчання; ОКР «спеціаліст» - за напрямами «Театральне мистецтво» і «Музичне мистецтво».

Загальний контингент студентів складає: за денною формою навчання – 170 осіб, за заочною – 90 . Таким чином, у розрахунки із застосуванням контингенту за вихідну цифру використовується приведений контингент – 260 осіб.

За весь період діяльності випущено 688 бакалаврів та 660 спеціалістів, всього 1348 осіб. У Інституті навчаються не тільки представники Житомирщини, але й багатьох інших регіонів України: Києва, Чернігова, Черкас, Вінниці, Сум, Миколаєва, Кіровограду, Хмельницького, Рівного, Тернополя, Луцька, Севастополя, Донецька та ін.
КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТІВ

ЖИТОМИРСЬКОГО ІНСТИТУТУ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

станом на 21.10.2013 року

Спеціальність

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

Разом

денна

заочна

денна

заочна

денна

заочна

денна

заочна

денна

денна

заочна

Документознавство та інформаційна діяльність

7

2


21
5
7

28

Дизайн

9
24
11
10

11
54

11

Музичне мистецтво

5
918

11

19

16

42

36

Театральне мистецтво

14
15
13

5

8

10

17

67

15

ВСЬОГО

35

2

48
24

44

29

45

33

170

90

Діяльність Житомирського Інституту культури і мистецтв здійснюється відповідно до Планів роботи всіх структурних підрозділів: факультету, кафедр, науково-методичної та Вченої ради.

Не встановлено порушень під час зарахування на навчання за сертифікатами зовнішнього незалежного оцінювання Українського центру оцінювання якості освіти. Не виявлено перебільшення ліцензованого обсягу, який визначений ліцензією МОН молоді і спорту України.

Науково-педагогічний склад

На підставі поданих трудових книжок, протоколів педагогічного навантаження та штатного розпису встановлено, що підготовку у Житомирському інституті культури і мистецтв здійснюють 59 науково-педагогічних працівників (4 професора, кандидата та доктора наук, 19 доцентів, 5 заслужених артистів України, 2 заслужених працівника України та Польщі, 3 народних артиста України, 3 заслужених діяча мистецтв України, 22 викладача, 1 викладач-асистент, 1 акомпаніатор ), з них 20 штатних. До викладацької діяльності залучаються як штатні викладачі, так і викладачі за сумісництвом.

Педагогічний склад сформується згідно з нормативними документами щодо забезпечення навчально-виховного процесу та на підставі навантаження, що відображено у навчальних планах спеціальностей, затверджених Міністерством освіти і науки України. Всі викладачі мають вищу освіту.

Професорсько-викладацький склад Житомирського Інституту культури і мистецтв проводить цілеспрямовану роботу з підвищення кваліфікації, бере участь у міжнародних і вітчизняних наукових та науково-методичних конференціях, семінарах тощо.

За період 2012-2013 навчального року на засіданнях кафедр розглядалися питання удосконалення методик викладання, контролю якості навчального процесу, обмінювалися досвідом роботи, розроблялась система оцінювання якості знань студентів, методики аналізу навчальних занять, методичні та психолого-педагогічні вимоги до проведення семінарських занять з дисциплін, вивчались шляхи активізації діяльності студентів на заняттях, досліджувалися питання використання ситуаційних завдань та інших активних форм і методів на семінарських і практичних заняттях та критерії оцінки освітньої діяльності викладача тощо.
Наукова, науково-методична діяльність кафедр є складовою діяльності Інституту, що забезпечує інтеграцію освіти і науки. При інституті працюють Вчена рада Інституту, художня рада та науково-методична рада.

За 2012-13 начальний рік випущено: 2 монографії, 2 навчально-методичних посібники, 3 зошити для самостійної роботи з української мови, 2 авторських підручника (для гітари), 52 наукових статті, 47 - участь у науково-практичних конференціях (Додаток 1).Захистили докторські дисертації:

Яценко Ольга Миколаївна - доктор економічних наук 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (15.02.2012 року). Тема докторської дисертації: «Конкурентні переваги галузі бджільництва в умовах глобалізації ринку продовольства»;

Дячук Ірина Дмитрівна - доктор економічних наук 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (2012 рік). Тема докторської дисертації: «Теоретико-методологічне обґрунтування інноваційної стратегії розвитку космічної галузі України в контексті глобалізації».

Готуються до захисту докторської дисертації Купрійчук Василь михайлович, Мирончук Юрій Анатолійович; кандидатської дисертації: Журавський Руслан Володимирович.
Інститут має 5 аспірантів: Максимчук Анатолій Петрович («дизайн»), Покотило Ольга Володимирівна («дизайн»), Безпалок Юлія Олександрівна («музичне мистецтво»), Навоєва Ірина Леонідівна («музичне мистецтво»), Курило Ірина Анатоліївна («музичне мистецтво»), Данчук Олег Леонідович («театральне мистецтво»).


 • Студентську конференцію «Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку: погляд молоді» було проведено у жовтні 2012 року;

За звітний період кафедрами Інституту була проведена наступна творча діяльність: • Організовані та проведені 2 фестивалі пісенної творчості:

Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Мелодії Полісся» в квітні 2012 року та Перший Міжнародного фестиваль-конкурс «Мелодії Полісся» в квітні 2013 року, в якому прийняли участь студенти із України, Білорусії, Росії, Грузії, Греції та Польщі. Членами журі були високоповажні гості із слов’янських держав: Росії, Білорусі, України. Почесний член журі – заступник Міністра культури України, заслужений працівник культури України Балюрко Віктор Степанович, який від імені Міністра - Новохатька Леоніда Михайловича відкрив фестиваль-конкурс «Мелодії Полісся». На конкурс прибуло 86 учасників із: Росії, Білорусії, України, Республіки Польща, представники Товариств Греків та Вірменів. Журі відмітило та нагородило цінними подарунками та дипломами наступних конкурсантів:

У номінації «Народний спів»:

Гран-Прі – Сошнікову Анастасію (м. Москва);

Лауреат – Сторощук Марину (смт. Андрушівка);

Лауреат – Гунченко Вікторію (м. Хмельницький);

Лауреат – Бондар Олесю (м. Хмельницький);

У номінації «Академічний спів»:

Гран-Прі – Гладарьова Сергія (м. Ніжин);

Лауреат – Таран Ярославу (м. Житомир);

Лауреат – Чоловічий вокальний ансамбль музичного училища ім. В.С. Косенка (м. Житомир);

Лауреат – Вознюка Олександра (м. Житомир);

У номінації «Естрадний спів»:

Гран-Прі – Губанову Марину (м. Житомир);

Лауреат – Назимчук Дарію (м. Бердичів);

Лауреат – Рибак Софію (м. Вінниця);

Лауреат – Розізнану Єлизавету (м. Козятин);

Лауреат – Тріо «Кендис» (м. Хмельницький);

Лауреат – Голуб Юлію (м. Хмельницький).


 • Звітній концерт творчих колективів та виконавців Житомирського інституту культури і мистецтв ( березень 2013 р.).
 • Студенти Інституту постійно приймають участь в обласних, Всеукраїнських, Міжнародних творчих конкурсах і є їх лауреати Артем Кондратюк, Ліна Шеремет, Анастасія Навольнєва, Андрій Глущук, Софія Рибак, Сергій Дебой та ін.

 • Кондратюк Артем, студент 5 курсу групи «Музичне мистецтво» заочної форми навчання отримав у 2013 році : диплом у конкурсі «Гордість міста», «Подаруй дитині відпочинок» м. Коростень 2013, Всеукраїнському конкурсі «Голос країни» став фіналістом.

 • Шеремет Ліна, студентка 4 курсу, групи «Музичне мистецтво» заочної форми навчання у 4 Міжнародному конкурсі PREMIER 2013 у номінації: естрадний спів отримала диплом за 1 місце.

 • Маленок Юрій, студент 4 курсу, групи «Музичне мистецтво в обласному фестивалі конкурсі української сучасної естрадної пісні «Зорі над Уборттю» нагороджений дипломом за 3 місце у номінації: солісти; у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Феєрія талантів» отримав 1 місце в номінації: вокал.

 • Кондрат Василь - студент 3 курсу групи «Музичне мистецтво» 23-27 жовтня 2013 року прийняв участь у Першому Всеукраїнському студентському конкурсі хорових диригентів у Прикарпатському національному університеті ім. В.Стефаника;

 • Губанова Марина Олександрівна, викладач кафедри «Музичне мистецтво» стала дипломантом конкурсу у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Феєрія талантів» (26.10.13р.).
 • В Інститути активно діє Молодіжний театр, у якому студенти мають змогу реалізувати свої сценічні та вокальні таланти. Уже другий рік при Інституті впроваджено роботу хору.

 • 5 років працює Молодіжний театр.

Репертуарний план студентського Навчального театру Житомирського інституту культури і мистецтв НАКККіМ

1. Вистава «Ода радості» (за мотивами твору Рустама Ібрагімбекова «Дотик»). Автор п’єси і режисер-постановник: викладач кафедри театрального мистецтва Володимир Осляк.

2. Концертна гумористична програма «Лікуємо сміхом». Режисер: викладач кафедри театрального мистецтва Володимир Осляк.

3. Літературно-поетична програма «Все починається з любові». Режисери: науково-педагогічні працівники кафедри театрального мистецтва: Заслужений артист України, Заслужений діяч мистецтв України, доцент Віталій Карпенко; викладачі Володимир Осляк та Людмила Рудницька.

4. Вистава за п’єсою Клода Маньє «Блез». Режисер: Заслужений працівник культури України, доцент кафедри театрального мистецтва Володимир Савченко.

5. Дитяча ігрова новорічна шоу-програма «Новорічний годинник». Режисер: Заслужений артист України, Заслужений діяч мистецтв України, доцент Віталій Карпенко.

6. Комедія «Блаженний острів» (за п’єсою Миколи Куліша «Отак загинув Гуска»). Режисер: Заслужений артист України, Заслужений діяч мистецтв України, доцент Віталій Карпенко.

7. Комедія Габріелі Запольської «Моральність пані Дульської». Режисер: Заслужений артист України, Заслужений діяч мистецтв України, доцент Віталій Карпенко.

8. Святкова концертна тематична програма, присвячена Міжнародному жіночому дню «О, жінка, ім’я твоє – кохання». Режисери: Заслужений артист України, Заслужений діяч мистецтв України, доцент Віталій Карпенко та викладач кафедри театрального мистецтва Володимир Осляк.

9. Теодор Драйзер «Дженні Герхардт» (мелодрама). Режисери: Народні артисти України Нонна та Анатолій Гурські.

10. «Чарівні слова», режисер В.Ю.Карпенко.

11. «На перші гулі», режисер А.Т. Медведєв.

12. Михайло Старицький комедія «За двома зайцями».

13. «Дитячий світ», режисер О. Литовченко


У 2012 році дирекція Інституту уклала угоду на 5 років про творчі співпрацю з Мозирським драматичним театром ім. І. Мележа про науково-освітні та гуманітарні відносини.
Особливу роль у професійному становленні студентів відіграє практична діяльність. В залежності від обраної спеціальності студенти вдосконалюють свої професійні навички на базах практики. Практика студентів з напрямів підготовки, за якими проводиться навчання в Інституті, відповідає Положенню про проведення практики студентів вищих навчальних закладів освіти, затвердженому Міністерством освіти України (наказ №93 від 8 квітня 1993 року) та рекомендаціям про проведення практики студентів вищих навчальних закладів, розробленим на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2012 р. №970 «Про затвердження плану першочергових заходів з виконання Державної програми розвитку внутрішнього виробництва» та наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2012 р. № 1448 «Щодо плану першочергових заходів з виконання Державної програми розвитку внутрішнього виробництва», ухваленого рішенням Вченої ради ІІТЗО від 24 квітня 2013 року (протокол №5).

Студенти Інституту проходять практику в установах та закладах культури різного профілю, з якими укладені договори. В архіві зберігаються оформлені в установленому порядку щоденники практик студентів та звіти про їх проходження. Звіти голів ДЕК про проведення державних іспитів свідчать про хороший та задовільний рівень підготовки випускників.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2

Схожі:

Звіт Житомирського інституту культури І мистецтв за 2012-2013 н р iconЗвіт директора Мукачівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат І-ІІ ст. Закарпатської обласної ради про свою діяльність на посаді протягом 2012-2013 навчального року
Шановні присутні! Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити...
Звіт Житомирського інституту культури І мистецтв за 2012-2013 н р iconМетодичні рекомендації для вищих навчальних закладів культури І мистецтв І -іі рівнів акредитації Спеціальність «Декоративно-прикладне мистецтво»
Парамєєва О. А. – викладач вищої категорії окз «Лозівське училище культури І мистецтв»
Звіт Житомирського інституту культури І мистецтв за 2012-2013 н р iconЗвіт про роботу відділу культури І туризму райдержадміністрації за грудень 2012 року культурно-масова робота
Відділом культури райдержадміністрації у грудні було забезпечено організацію ряду масових заходів культурно-мистецького та суспільно-політичного...
Звіт Житомирського інституту культури І мистецтв за 2012-2013 н р iconКіровоградський обласний загальноосвітній навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат школа мистецтв) Звіт-доповідь директора Короткова А.Є. про роботу облкомплексу протягом 2011-2012 н р. Зміст
Створення умов для варіа­тивності навчання та вжиті заходи щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес...
Звіт Житомирського інституту культури І мистецтв за 2012-2013 н р iconБібліотека вищашко ла анотований огляд періодичних видань за 011 рік Випуск київ 2012
Вища школа : анотований огляд періодичних видань за 2011 рік / Київ нац ун-т культури І мистецтв, Бібліотека; уклад.: І. Л. Маловська,...
Звіт Житомирського інституту культури І мистецтв за 2012-2013 н р iconЗвіт керівника Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №127 імені Г. К. Жукова про свою діяльність у 2012-2013 навчальному році І
Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу в школі
Звіт Житомирського інституту культури І мистецтв за 2012-2013 н р icon9 клас І. Мистецтво в просторі культури Види і мова мистецтв
Види І мова мистецтв. Види мистецтва та специфіка їх художньо-образної мови. Просторові, часові та просторово-часові (синтетичні)...
Звіт Житомирського інституту культури І мистецтв за 2012-2013 н р iconПлан роботи ніжинського будинку дітей та юнацтва на 2012/2013 навчальний рік
Тематика виховних бесід по охороні життя та здоров’я гуртківців нбдю на 2012- 2013 навчальний рік
Звіт Житомирського інституту культури І мистецтв за 2012-2013 н р iconКультурна спадщина України
Культурна спадщина України : бібліогр покажч. / уклад.: В. В. Степко, Г. О. Стешенко, Т. В. Улятовська, А. А. Чернявська; Київ нац...
Звіт Житомирського інституту культури І мистецтв за 2012-2013 н р iconЗвіт про виховну роботу Вишнівської загальноосвітньої школи І ііі ступенів за І семестр 2012-2013 н р
Виховна робота здійснюється на засадах демократизму, використання виховного потенціалу учнівського самоврядування І спрямовується...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка