Звіт керівника Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №127 імені Г. К. Жукова про свою діяльність у 2012-2013 навчальному році ІСторінка1/5
Дата конвертації15.03.2018
Розмір0,63 Mb.
ТипЗвіт
  1   2   3   4   5

Звіт керівника
Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №127 імені Г.К.Жукова
про свою діяльність у 2012-2013 навчальному році

І. Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу в школі

На початок 2012-2013 навчального року в закладі навчалось 301 учень. Укомплектовано 12 класів із середньою наповнюваністю 25,08 учнів. Охоплено навчанням 100 % учнів мікрорайону.Роки


Кількість учнів

Кількість

класів-комплектів

Середня

наповнюваність

класів

2010 - 2011


259

10

25,9

2011 - 2012


282

11

25,6

2012-2013

301

12

25,08


Протягом 2012-2013 року відомість про рух учнів становить:

Прибуло – 13 учнів.

Вибуло – 15 учнів:


  • у межах району – 3;

  • по м. Харкову – 3;

  • по Україні – 9;

  • за межі СНД – 0.

Випущено з 9,11 класів – 42 учнів.

Навчальний рікІ ступінь

ІІ ступінь

ІІІ ступінь


Усього


Усього

Класів з укр.

мовою

навчання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011-

2012


1

1

1

1

1

1

1

1


1


1

3


1

2

1


11

6


282

194


11

2012-2013

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

301

12

Таким чином, простежується тенденція збільшення кількості класів. Це пояснюється, насамперед, розташуванням школи в мікрорайоні приватного сектора та підвищенню народжуваності в державі. Тому однією з актуальних проблем школи на наступний навчальний рік визначається продовження роботи щодо збільшення шкільної мережі.


Працевлаштування випускників

Рік навчання

2010-2011

2011-2012

2012-2013

ВНЗ

ІІІ-IV
14 (73 %)

13(69 %)

ВНЗ

І-ІІ


-

-

3

ПТНЗ


-

3

-

Працевлаштовані


-

2

3

Всього випускників

-

19

19

Спостерігається великий відсоток учнів, які вступають до ВНЗ, що говорить про кваліфікаційну підготовку педагогами учнів-випускників .Працевлаштування випускників 9 класівз/пНавчальний рік

Усього випускників

Працевлаштування випускників 9-х класів

Продовжують

навчання в ЗНЗ

ПТНЗ

ВНЗ І-ІІ

Інші заклади

1

2010-2011


29

21 (72 %)

5

3
2

2011-2012

24

19 ( 79%)

2

2
3

2012-2013

23

19 (82.6 %)

3

1Отже, спостерігається підвищення відсотку випускників 9-х класів, які продовжують навчання для здобуття повної загальної середньої освіти в ХЗОШ № 127.

Вважаю, що основні заходи шкільного колективу щодо збереження контингенту учнів - збільшення кількості та покращення рівня позакласних заходів, залучення учнів до роботи в науковому учнівському товаристві, до відвідування гуртка – театральної студії «Пролісок», відвідування спортивних секцій ДЮСШ на базі закладу - не достатні для збільшення мережі школи. Тим більше, що дані з обліку дітей шкільного віку в мікрорайоні школи свідчать про можливу значно більшу кількість учнів. Як недолік, бачу ще недостатній контроль з мого боку питання роботи вчителів у мікрорайоні школи. Тому в 2013-2014 навчальному році питання обліку дітей шкільного віку залишаю під суворим особистим контролем.


Навчальні роки

Кількість дітей в мікрорайоні школи

Кількість учнів у школі

2011-2012

1030

282

2012-2013
301
Навчальні роки

Всього дітей в мікрорайоні

ХЗШ №127

ХЗШ №28

ХСШ №162

ХГ

№ 65


ХЗШ №59

ХЗШ №153

ХЗШ №130

ХЗШ №54

2011-20122. Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес

Після ретельного аналізу анкетування учнів та батьків щодо профільності навчання старшої школи, аналізу кадрового забезпечення закладу, його навчально-матеріальної бази був затверджений Робочий навчальний план школи на 2012-2013 навчальний рік. Варіативна складова частина Робочого навчального плану протягом року була виконана. Таким чином, учні мали можливість відвідувати факультативи та курси за вибором:
Логіка ( курс за вибором ) – 2 клас,

Кроки до інформатики. Шукачі скарбів (курс за вибором) – 3 клас,4 клас

Православна культура Слобажанщини (спецкурс)- 5 клас

За лаштунками підручника геометрії (курс за вибором) - 8 клас,

Практикум з правопису української мови (курс за вибором) – 8 клас;

Профілактика ризикованої поведінки ВІЛ\СНІДу (факультатив) – 8 клас

Спецкурс «Харківщинознавство» - 9 клас ;

Геометричний практикум(спецкурс) – 9 клас

Основи ділового спілкування англійською мовою ( курс за вибором) – 10 клас

Раціональні функції (курс за вибором)- 10 клас

Робота з навчальними текстами (курсза вибором)- 10 клас

Профілактика ризикованої поведінки ВІЛ\СНІДу (факультатив) – 10 клас

Фізика живих систем (факудьтатив) – 10 клас

Розв’язування задач з хімії (факультатив)- 10 клас;

Художня література в контексті світової культури (курс за вибором)- 11 клас,

Факультативний курс з геомтерії (факультатив)- 11 клас;

Культурознавство англомовних коаїн (факультатив) – 11 клас


Профільне навчання в старшій школі у 10,11 класах здійснювалось за універсальним профелем.

Вчителями школи у навчальному процесі використовуються:


• проектні технології;
• диференційований підхід у навчанні (практичний досвід);
• комунікативні методики викладання англійської мови;
• елементи методики Зайцева, Кушніра, Федоренка (вчителі початкових класів);
• інтерактивні технології;
• технологія критичного мислення;
• нестандартні уроки та елементи проблемного навчання;
• технологія тестування навчальних досягнень учнів.
• тренінгові технології.

До інновацій в організації методичної діяльності належать також:


- науково-дослідницька робота: шкільне наукове учнівське товариство (НУТ), підготовка матеріалів МАН;
- виставки та аукціони педагогічних ідей;
- конкурси професійної майстерності;
- інновації в атестації;
- методичні тижні, тижні педагогічної майстерності
- психолого-педагогічна діагностика;
- застосування нетрадиційних форм методичної обот из педагогічними кадрами;
- школа ЕПД.

3. Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи

Імідж школи створює робота педагогічних працівників з організації позаурочної діяльності учнів – як предметна, так і виховна. Координації та контролю цього питання я приділяла багато уваги. Тому слід зупинитися на деяких аспектах методичної та виховної роботи вчителів та класних керівників, які дозволили досягти певних успіхів.Методична робота школи

Відповідно до ст.19 Закону України «Про освіту», ст.42 Закону України «Про загальну середню освіту»,законів України «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про інноваційну діяльність», на виконання Національної доктрини розвитку освіти, Концепції загальної середньої освіти, Державної національної програми «Освіта», відповідно до Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.12.2008 № 1119 і 25.12.2008 № 1239/15930, Примірного статуту методкабінету (центру), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2008 № 1221, Положення про порядок здійснення інноваційної діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 № 522, на виконання рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо організації та проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної освіти від 03.07.2002, відповідно до «Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24.07.2001 № 533 (у редакції, затвердженій наказом Міністерства освіти і науки України від 16.08.2004 № 658), Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженій наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за № 1255/18550, Положення про освітній округ, затвердженого постановою КМУ від 27.08.2010 № 77, Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.07.2004 № 601 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.09.2004 за № 1121/9720, Комплексної програми розвитку освіти в Жовтневому районі м. Харкова на 2011-2015 роки, наказу управління освіти адміністрації Жовтневого району м. Харкова від 01.09.2011 № 251 «Про зміст і організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2012/2013 навчальному році», річного плану роботи школи на 2012/2013 навчальний рік, з метою вдосконалення роботи з педагогічними кадрами, підвищення рівня науково-методичної роботи у школі було передбачено реалізацію наступних завдань на 2012/2013 навчальний рік:  • Підвищення педагогічної майстерності, методичного і наукового рівня вчителя, забезпечення рівня кваліфікації педагогічних кадрів, необхідного для успішного розвитку школи;

  • Впровадження різноманітних форм та методів активізації пізнавальної діяльності школярів, організація самостійної роботи учнів для підготовки їх до зовнішнього незалежного оцінювання;

  • Вивчення, апробація і впровадження в практику роботи інноваційних педагогічних технологій, методик, ефективного педагогічного досвіду;

  • Всебічний розвиток творчих здібностей педагогів, вдосконалення навичок самоосвіти;

  • Інформаційне забезпечення педагогічних працівників з питань педагогіки, психології, фахових дисциплін.

Необхідною умовою оптимізації методичної роботи є наявність об'єктивних даних про особистість і професійні якості кожного педагога, тому при проведенні методичної роботи в школі здійснювався особистісно- зорієнтований підхід. Тому під час планування методичних заходів враховувалися особистісні та професійні якості кожного педагога, їх творчий потенціал, які з'ясовувалися за допомогою діагностування та аналізу відвіданих уроків, позакласних заходів, індивідуальних співбесід, опитування тощо.

План методичної роботи є складовою частиною річного плану школи. Він доповнюється плануванням діяльності кожної структурної одиниці. План методичної роботи складався на підставі вивчення потреб вчителів у підвищенні рівня їх науково-теоретичної, психологічної та методичної підготовки.

У 2012/2013 навчальному році було продовжено роботу над педагогічною проблемою «Використання проектних технологій освіти для розвитку ключових компетенцій і творчості учнів»- другий етап. Робота над педагогічною темою активізувала методичну діяльність кожного вчителя, сприяла підвищенню його теоретичної і практичної підготовці. Працюючи над проблемою, вчителі поглиблено і цілеспрямовано аналізували джерела науково-методичної інформації, отриманої під час семінарів, у процесі консультацій, шляхом читання психолого-педагогічної літератури, ознайомлення з ефективним педагогічним досвідом. Для роботи над педагогічною проблемою було створено окремий план, обрано індивідуальні методичні теми, здійснювалась пошукова діяльність педагогічного колективу з вирішення завдань загальношкільної проблемі та систематичне накопичення матеріалу.

Робота над проблемною темою та вирішення завдань, які були поставлені на 2012/2013 навчальний рік проводилася через всі методичні структури школи: методичну раду, методичні об’єднання, творчі групи, Школу молодого вчителя .Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5

Схожі:

Звіт керівника Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №127 імені Г. К. Жукова про свою діяльність у 2012-2013 навчальному році І iconЗвіт керівника Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №127 імені Г. К. Жукова про свою діяльність у 2011-2012 навчальному році І
Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу в школі
Звіт керівника Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №127 імені Г. К. Жукова про свою діяльність у 2012-2013 навчальному році І iconЗвіт керівника Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 Харківської міської ради Харківської області Романової Людмили Вікторівни
У 2012-2013 навчальному році діяльність школи була спрямована на здійснення державної політики в галузі освіти, створення належних...
Звіт керівника Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №127 імені Г. К. Жукова про свою діяльність у 2012-2013 навчальному році І iconЗвіт директора Мукачівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат І-ІІ ст. Закарпатської обласної ради про свою діяльність на посаді протягом 2012-2013 навчального року
Шановні присутні! Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити...
Звіт керівника Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №127 імені Г. К. Жукова про свою діяльність у 2012-2013 навчальному році І iconЗвіт про роботу Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №59

Звіт керівника Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №127 імені Г. К. Жукова про свою діяльність у 2012-2013 навчальному році І iconПлан роботи куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 куп’янської міської ради харківської області з вечірньою (змінною) формою навчання на 2013/2014 навчальний рік
Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 куп’янської міської ради харківської області
Звіт керівника Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №127 імені Г. К. Жукова про свою діяльність у 2012-2013 навчальному році І iconЗвіт про виховну роботу Вишнівської загальноосвітньої школи І ііі ступенів за І семестр 2012-2013 н р
Виховна робота здійснюється на засадах демократизму, використання виховного потенціалу учнівського самоврядування І спрямовується...
Звіт керівника Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №127 імені Г. К. Жукова про свою діяльність у 2012-2013 навчальному році І iconЗміст вступ Розділ 1
Нурмухаметов Олексій Русланович, учень 10-а класу Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №58 Харківської міської ради...
Звіт керівника Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №127 імені Г. К. Жукова про свою діяльність у 2012-2013 навчальному році І iconЗвіт директора про свою діяльність за 2013-2014 н р
Шановні присутні! Закінчився ще один навчальний рік, І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи...
Звіт керівника Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №127 імені Г. К. Жукова про свою діяльність у 2012-2013 навчальному році І iconЗвіт директора Голопристанської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням предметів філологічного та природничо-математичного циклів Голопристанської
Звіт директора Голопристанської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням предметів філологічного та природничо-математичного...
Звіт керівника Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №127 імені Г. К. Жукова про свою діяльність у 2012-2013 навчальному році І iconВисочанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Харківської районної ради Харківської області Звіт директора школи за 2014/2015 навчальний рік та перспективи розвитку школи на 2015/2016 навчальний рік
Закінчився черговий навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб підбити підсумки роботи колективу школи, адміністрації та директора...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка