Звіт про роботу Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №59Сторінка1/7
Дата конвертації10.08.2017
Розмір1,14 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7


ЗВІТ

про роботу

Харківської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів № 59

Харківської міської ради

Харківської області

за 2010-2011 навчальний рік

1.1. Аналіз роботи і основні завдання на наступний навчальний рік
Робота педагогічного колективу Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №59 Харківської міської ради Харківської області в 2010-2011 навчальному році була спрямована на виконання ст.53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про мови…», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Національної доктрини розвитку освіти, Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», основних моментів Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778, Державного стандарту початкової загальної освіти зі змінами, затвердженими колегією Міністерства освіти і науки України від 20.10.2005 «Про підсумки переходу початкової школи на новий зміст та структуру навчання», Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 №24, зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №766, Комплексної цільової програми боротьби зі злочинністю, Національної доктрини розвитку освіти України в ХХІ столітті, «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДсанПіН 5.5.2.008-01, власного Статуту, реалізацію державних, регіональних і міських програм у галузі освіти та інших законодавчих і нормативних документів, а також враховувалися вимоги Концепції профільного навчання в старшій школі, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 №854 «Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі».

Навчально- виховний процес відбувався в одну зміну.Інформаційна довідка:
п\п

Назва пункту

2008-2009

2009-2010

2010-2011

1

Чисельність учнів на кінець навчального року

421

349

271

2

На високому і достатньому рівні

127

153

129

3

Призерів районних олімпіад

14

8

5

4

Призерів обласних олімпіад, конкурсів, МАН

2

6

1

5

Переможців спортивних змагань (районних)

36

(команди)28

(команди)12

(команди)6

На обліку в ВКМСН

-

-

-

7

Сиріт

1

-

-

8

Під опікою

1

1

4

9

Чорнобильців

-

-

-

10

Напівсиріт

21

21

10

11

Малозабезпечених

-

-

-

12

Дітей одиноких матерів

-

12 (12 дітей)

8 (9 дітей)

13

Багатодітних сімей

5(18 дітей)

8(16 дітей)

7 (16 дітей)

14

Дітей, які отримують допомогу

-

50 (1- по опіці,

28 – аліменти,

21 – пенсію по втраті годувальника)


33 (4-по опіці,

19-аліменти,

10-пенсію по втраті годувальника)


15

Дітей, сім’ї яких опинилися в складних життєвих ситуаціях

-

-

1

16

Кількість класів

16

13

10

17

Чисельність педпрацівників

31

27

28

18

З них з вищою категорією

13

11

10

19

І категорією

10

11

11

20

ІІ категорією

2

1

-

21

Спеціалісти

6

4

5

22

Старші вчителі

4

4

3

23

Методисти

4

4

5

24

Кількість кабінетів

32

32

32

25

Спортзалів

1+1

1+1

1+1

26

Майстерень

2

2

2

27

Книжковий фонд

31981

32087

32878

28

Гуртків та секцій

9 (на громад.

засадах)+1 позабюджетний9 (на громад.

засадах)+1 позабюджетний9 (на громад.

засадах)+1 позабюджетний29

Спецгрупа з фізкультури

1 (11 учнів)

1 (34 учні)

1 (32 учні)

30

Комп`ютерів

17

17

17


1.2. Стан і розвиток шкільної мережі
Педагогічним колективом закладу освіти проведено певну роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі. На початок 2010-2011 навчального року було відкрито 10 класів, із них 1-4-х – 4 класи, 5-9-х – 5 класів, 10-11-х – 1 клас. Мова навчання – російська. Станом на 01 червня 2011 року кількість учнів становила 271 чоловік. Середня наповнюваність учнів у класах складала 27,1 чоловік, що менше в порівнянні з попередніми роками. Протягом навчального року із школи вибуло 10 учнів: у межах району - 0 учнів, міста - 4 учнів, у межах області – 4 учні, в межах країни – 2 учні, випущено з 9-А класу – 30 учнів, прибуло – 12 учнів.

Шкільна мережа

2008-2009 н. р.

2009-2010 н.р.

2010-2011 н.р.

К-ть класів та учнів на початок / кінець н.р.

12 класів – 330 учнів /12 класів - 321 учень

11 класів – 308 учнів /11 класів – 309 учнів

10 класів – 269 учнів / 10 класів – 271 учень

Середня наповнюваність

27,5 учнів

28 учнів

26,9 учнів

Охоплення допрофільним і профільним навчанням

6 класів – 153 учні

4 класи – 111 учнів

3 класи – 84 учніШкільна мережа

2008-2009 н.р.

2009-2010 н.р.

2010-2011 н.р.

Організація індивідуального навчання

2 учні

1 учень

2 учні

Організація допрофільного навчання

Навчальний рік

Загальна к-ть 8-9-х класів

Допрофільні класи

% охоплення

класів

учнів

класів

учнів
2008-2009 н.р.

2

52

2

52

100%

2009-2010 н.р.

3

80

3

80

100%

2010-2011 н.р.

2

59

2

59

100%

Організація профільного навчання

Навчальний рік

Загальна к-ть 10-11-х класів

Профільні класи

% охоплення

класів

учнів

класів

учнів

2008-2009 н.р.

4

101

4

101

100%

2009-2010 н.р.

1

31

1

31

100%

2010-2011 н.р.

1

25

1

25

100%

Відслідковуються такі напрямки профілізації навчання в школі:

  • природничо – математичний;

  • суспільно – гуманітарний.

Однак потребує покращення матеріально – технічна база кабінетів, а саме: поновлення устаткування кабінетів біології, хімії, фізики, географії тощо. Не завжди здійснюється рання діагностика щодо виявлення нахилів і здібностей учнів з метою вибору профілізації. Відсутня система підготовки вчителів з профільного навчання.

У 2010-2011 навчальному році в школі за індивідуальною формою навчалося 2 учні, які за станом здоров’я не могли відвідувати школу: Смагло А. (8-А клас) і Мігаль К. (10-А клас).

Індивідуальне навчання здійснювалося за індивідуальними навчальними планами, розробленими школою з урахуванням індивідуальних особливостей дітей, їх здібностей і потреб.

На підставі цих планів учителі – предметники розробили індивідуальні програми з кожного предмета, в яких визначався зміст і обсяг матеріалу, що підлягав вивченню. Розклад занять був погоджений з батьками й затверджений директором школи.

До проведення індивідуальних занять залучалися вчителі з відповідною педагогічною освітою, їх склад був затверджений наказом директора по школі. Кількість годин для організації навчання визначалася відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах.

Смагло А. і Мігаль К. на середньому рівні закінчили навчальний рік. Учителі – предметними відповідально ставилися до своїх обов’язків, підтримували тісний зв’язок з батьками, оформили відповідну документацію.


1.3. Виконання ст. 53 Конституції України, ст. 35 Закону України «Про освіту», ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту»

На виконання статті 35 Закону України «Про освіту», статті 6 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 19 Закону України «Про охорону дитинства», Постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 №646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», наказу Держкомстату України від 06.11.2007 №406 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження №77-РВК «Звіт про кількість дітей шкільного віку» було організовано роботу щодо охоплення навчанням дітей шкільного та дошкільного віку, які проживають у мікрорайоні закладу. Усього таких дітей - 514, з них шкільного віку - 502, дошкільного віку – 11, не підлягає навчанню за інвалідністю – 1. Навчались у ХЗШ №59 - 161 , у школах Жовтневого району - 101, у школах інших районів - 189, у технікумах і ліцеях (ПТНЗ) - 51, шестирічок – 17.К-ть дітей за територією обслуговування в 2008-2009 н.р.

682

К-ть дітей за територією обслуговування в 2009-2010 н.р.

523

К-ть дітей за територією обслуговування в 2010-2011 н.р.

514

Усі випускники 9, 12-х класів 2010-2011 навчального року працевлаштовані, про що свідчать результати наведених нижче таблиць:

Клас

Випущено

10 клас

Ліцеї (ПТНЗ)

ВНЗ І-ІІ рівня акредитації

ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації

Працюють

9 клас

30

20

2

8

-

-

12 клас

20 (заочна форма навчання)

-

-

3

2

15
Рік

Кількість випускників

%, які вступили до ВНЗ

2008-2009 н.р.

79

86%

2009-2010 н.р.

50

87%

2010-2011 н.р.

20

(заочна форма навчання)10%

Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Звіт про роботу Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №59 iconЗвіт керівника Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 Харківської міської ради Харківської області Романової Людмили Вікторівни
У 2012-2013 навчальному році діяльність школи була спрямована на здійснення державної політики в галузі освіти, створення належних...
Звіт про роботу Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №59 iconЗміст вступ Розділ 1
Нурмухаметов Олексій Русланович, учень 10-а класу Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №58 Харківської міської ради...
Звіт про роботу Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №59 iconЗвіт керівника Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №127 імені Г. К. Жукова про свою діяльність у 2012-2013 навчальному році І
Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу в школі
Звіт про роботу Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №59 iconЗвіт керівника Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №127 імені Г. К. Жукова про свою діяльність у 2011-2012 навчальному році І
Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу в школі
Звіт про роботу Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №59 iconПлан роботи куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 куп’янської міської ради харківської області з вечірньою (змінною) формою навчання на 2013/2014 навчальний рік
Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 куп’янської міської ради харківської області
Звіт про роботу Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №59 iconЗвіт про виховну роботу Вишнівської загальноосвітньої школи І ііі ступенів за І семестр 2012-2013 н р
Виховна робота здійснюється на засадах демократизму, використання виховного потенціалу учнівського самоврядування І спрямовується...
Звіт про роботу Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №59 iconВисочанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Харківської районної ради Харківської області Звіт директора школи за 2014/2015 навчальний рік та перспективи розвитку школи на 2015/2016 навчальний рік
Закінчився черговий навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб підбити підсумки роботи колективу школи, адміністрації та директора...
Звіт про роботу Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №59 iconХарківської обласної державної адміністрації
...
Звіт про роботу Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №59 iconЗвіт середньої загальноосвітньої школи №8 загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступеня Оболонського району м. Києва про роботу в 2013-2014 н р
Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №778,...
Звіт про роботу Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №59 iconКожевніков Андрій
Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №87 Харківської міської ради Харківської області


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка