Звіт про виконання завдань та заходів Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008-2011 роки у 2010 роціСторінка1/16
Дата конвертації23.07.2017
Розмір2,9 Mb.
ТипЗвіт
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Додаток №1 до листа Держкомтелерадіо

Звіт

про виконання завдань та заходів

Державної цільової програми інформування громадськості

з питань європейської інтеграції України на 2008-2011 роки

у 2010 році


Найменування

завдання
Найменування

показникаЗначення показника

за 2010 рікНайменування

заходу


Головний розпорядник

бюджетних

коштів


Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

Стан виконання заходу

Фінансування за

2010 рік,

тис. грн.


1. Підвищення рівня поінформованості громадськості про пріоритети, стан виконання поточних завдань, перспективи реалізації державної політики європейської інтеграції та співпраці з ЄС і Радою Європи у різних сферах1) розміщення на офіційних інтернет-сторінках органів виконавчої влади інформації про виконання Програми та співробітництва з ЄС і Радою Європи


Центральні органи виконавчої владиУ межах коштів, передбачених для утримання відповідних органів виконавчої влади


Органи виконавчої влади регулярно оновлюють інформацію в окремих розділах офіційних веб-сайтів стосовно виконання ДЦП і співробітництва України з ЄС та Радою Європи (у сфері компетенції відповідного державного органу):

_


Головдержслужба

-*-

Державний бюджет,

Міжнародна технічна допомога


Головдержслужба: Протягом 2010 року постій­но розмі­щу­ва­лася та оновлювалася інфор­мація щодо співро­біт­ницт­ва України з ЄС та Радою Європи, зокрема у сфері дер­жавної служ­би та державного управління.

Розміщення інформації про виконання Програми та співробітництво з ЄС і Радою Євро­пи на офі­ційних інтернет-сто­рін­ках Головдержслужби України, терито­ріаль­них підрозділів Головдержслужби України та Цент­ру адап­тації державної служби до стан­дартів ЄC.

1. Видання перекладу українською мовою тематичного випуску Організації економічного співробітництва і розвитку Policy Brief, присвяченого питанню державного управління та адміністративної реформи,

2. Видання Публічної доповіді про результати діяльності Головного управління державної служби України у 2009 році

3. Видання Звіту про діяльність Головного управління державної служби України у 2009 році;

4. Видання Стратегії міжнародного співробітництва Головдержслужби України на 2009-2011 рокиз Держбюджету ­— 97,6 тис. грн.
МВС

--*--


МВС: На офіційній інтернет-сторінці МВС розміщено 62 повідомлення про стан співробітництва МВС з правоохоронними органами країн-члені ЄС та організаціями і структурами ЄС та Ради Європи.
МЗС

--*--


МЗС: на інтернет-сторінці МЗС, Представництва України при ЄС забезпечено розміщення інформаційно-довідкових матеріалів повідомлень з євроінтеграційної тематики, зокрема, у рубриках:

- Відносини Україна-ЄС,

- Пріоритети співпраці між Україною та ЄС,

- Угода про асоціацію між Україною та ЄС,

- Співпраця між Україною та ЄС у сфері Спільної зовнішньої та безпекової політики, юстиції, свободи та безпеки,

- Східне партнерство тощо.

Окрема рубрика присвячена Державній цільовій програмі інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008-2011 роки та стану виконання покладених на МЗС заходів протягом 2010 р.

Забезпечено розміщення повідомлень про проведені зустрічі керівництва Міністерства з високими посадовими особами інституцій ЄС та інші заходи в рамках співпраці з ЄC.

Інформування громадськості здійснювалось у тому числі з питань співробітництва України з РЄ шляхом розміщення інформаційних матеріалів у відповідних рубриках на інтернет-сторінці МЗС та Постійного представництва України при РЄ.

Висвітлення інформації щодо заходів у рамках співпраці України з ЄС та РЄ забезпечувалось під час оприлюднення повідомлень для ЗМІ, проведення інтерв’ю, брифінгів та прес-конференцій.http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua/400.htm;

http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua/publication/content/30663.htm;

http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua/publication/content/30668.htm;

http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua/publication/content/30667.htm;

http://www.mfa.gov.ua/coe/ua/4544.htm;

http://ukraine-eu.mfa.gov.ua/eu;

http://www.mfa.gov.ua/coe/ua/9958.htm.

Мінжитлокомунгосп

--*--


Мінжитлокомунгосп: проводить інформаційні заходи з питань реформування житлово-комунального господарства в Україні в рамках співробітництва з країнами ЄС. Інформація щодо проведення зазначених заходів розміщується на офіційному веб-сайті Міністерства у підрозділі «Європейська інтеграція», яку наповнено рубриками: «Відносини Європейського Союзу та України», «Адаптація українського законодавства до законодавства ЄС», «Програми зовнішньої допомоги ЄС», «Співпраця з неурядовими громадськими організаціями та навчальними закладами», «Електронний Інформаційний бюлетень з євро інтеграційних питань (10 випусків)». Розміщено 3 матеріали.
Мінкультури

--*--


Мінкультури: на офіційному веб-сайті МКТ у розділі «Міжнародна культурна політика» розміщена рубрика «Європейська інтеграція України».

(http://www.mincult.gov.ua). Поставлено 9 матеріалів.

У рубриці відбувається регулярне розміщення новин про поточну роботу проведену МКТ України щодо європейської інтеграції України, зокрема, зустрічей, конференцій, семінарів та інших заходів.

МОЗ

--*--


МОЗ: На офіційному веб-сайті Міністерства www.moz.gov.ua у розділі "Діяльність /європейська інтеграція" розміщено інформацію про виконання Програми та співробітництво з ЄС і Радою Європи - http://moz.gov.ua/ua/portal/ms_eurointegration/. Розміщено 5 матеріалів.
МОН

--*--


МОН: на головній сторінці веб-сайту у рубриці «Європейська та євроатлантична інтеграція» винесено на головну сторінку з метою спрощення доступу користувачів. У рубриці розміщено інформацію щодо виконання Держпрограми, зокрема, зведена інформація щодо діяльності загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів України. Розміщено 11 матеріалів, інші – без зазначення дати.

Мінпаливенерго

--*--


Мінпаливенерго: інформування громадськості здійснюється через розміщення відповідної актуалізованої інформації на веб-сайті міністерства. У рубриці «Європейська інтеграція та міжнародне співробітництво» розміщено 24 матеріали.
Мінпраці

--*--


Мінпраці: регулярно розміщує інформацію щодо європейської інтеграції на сайті у розділі «Міжнародне співробітництво», зокрема, у рубриці «Європейська інтеграція» та «Співробітництво у рамках реалізації Плану дій Ради Європи щодо України на 2008-2011 роки». Розміщено 7 матеріалів.
Мінприроди

--*--

Мінприроди: на веб-сайті міністерства у розділі «Міжнародна діяльність» відкрито підрозділ «Євроінтеграція», де постійно оновлюється інформація про виконання Програми та співробітництво з ЄС та Радою Європи відповідно до компетенції міністерства. Розміщено 5 матеріалів, інші – без дати публікації.
Мінпромполітики

--*--

Мінпромполітики: на сайті міністерства представлені дві рубрики: «Співробітництво Україна-ЄС» і «Співробітництво Україна-НАТО». Інформація оновлюється щоквартально лише за напрямком Україна-ЄС. Звіту про виконання Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції за 2010 рік не подано.
Мінагрополітики

--*--

Мінагрополітики: на офіційному сайті міністерства в розділі «Зовнішньоекономічні зв’язки» створено підрозділ «Інтеграція України до ЄС», в якому розміщена інформація щодо поточного стану співробітництва України та ЄС. Разом з цим, в підрозділі «Новини» регулярно оновлюється інформація щодо проведення заходів, зокрема в напрямку інтеграції України до ЄС.
Мінтрансзв’язку

--*--

Мінтрансзв’язку: на офіційному сайті міністерства в розділі «Європейська інтеграція» розміщується інформація про стан реалізації пріоритетів співробітництва між Україною та ЄС, технічну допомогу.
Антимонопольний комітет

--*--

Антимонопольний комітет: на сайті міністерства у рубриці «Міжнародне співробітництво» розміщена підрубрика «Євроінтеграційна діяльність». Акцент зроблено на інформуванні про стан розвитку Порядку денного Україна-ЄС за напрямом «Конкуренція», а також про реалізацію проектів «Твіннінг» по залученню міжнародної технічної допомоги. Проте ця інформація не є досить актуалізованою і містить загальні дані про виконання завдань, передбачених для реалізації пріоритетів ПДА у 2010 р.
Фонд державного майна

--*--

Фонд державного майна: на офіційному веб-сайті ФДМУ розроблена та функціонує рубрика «Міжнародна співпраця», яка вміщує в собі інформацію про європейську та євроатлантичну інтеграцію, співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями, інформацію про двосторонні комісії, комітети, Ради, новини. В рубриці «Корисні посилання» розміщується інформація щодо провідних організацій з питань європейської та євроатлантичної інтеграції з посиланнями на їхні офіційні веб-сайти.
НКАУ

--*--

НКАУ: на сайті Національного космічного агентства розміщені структуровані матеріали по євроінтеграційній діяльності у рубриці «Інтеграція в ЄС». У 2010 році на сайті НКАУ було розміщено 19 інформаційних повідомлень щодо проведення євроінтеграційних заходів.
СБУ

--*--

СБУ: на сайті розміщена структурована рубрика «Міжнародне співробітництво» та підрубрики «Про стан міжнародного сіпвробітництва», «ЄС», у яких розміщується інформація щодо взаємодії СБУ з ЄС.
Держкомстат

--*--

Держкомстат: на веб-сайті Держкомстату створено розділ "Міжнародна інтеграція" з підрозділом "Європейська інтеграція". Опубліковано статистичні дані з питань співробітництва між Україною та країнами ЄС в економічній сфері. Статистична інформація щодо цього розміщується і регулярно оновлюється на сайті в підрозділі "Зовнішньоекономічна діяльність".
Держмитслужба

--*--

Держмитслужба: офіційний веб-сайт Держмитслужби України в мережі Інтернет знаходиться за адресою www.kmu.gov.ua/dmsu (www.customs.gov.ua). На сайті функціонує рубрика «Європейська та євроатлантична інтеграція», у якій розміщується інформація про заходи, що здійснюються Держмитслужбою у напрямку європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Також на сайті діє рубрика «Міжнародна співпраця», де оприлюднюються матеріали щодо діяльності Держмитслужби у сфері міжнародного митного співробітництва. Вказані рубрики регулярно оновлюються актуальною інформацією.

Крім цього, повідомлення про події з питань європейської інтеграції розміщуються також на головній сторінці відомчого веб-сайту Держмитслужби у розділі «Новини».

ДПА

--*--

ДПА: на головній сторінці офіційного веб-сайта ДПА України (www.sta.gov.ua) розміщено банер „Європейська та євроатлантична інтеграція” (http://www.sta.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=232054&cat_id=232053). Він складається з підрозділів „Інтеграція України до ЄС” та „Інтеграція України до НАТО”.


Крім того, на веб-сайтах ДПА в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі (всього 27 веб-сайтів) також функціонують окремі розділи/банери „Європейська та євроатлантична інтеграція”, що складаються з підрозділів „Інтеграція України до ЄС” та „Інтеграція України до НАТО”.

Протягом 2010 року на веб-сайтах органів державної податкової служби України розміщено всього 2876 (з них: 718 статичних, 933 динамічних, 1225 потокових) матеріалів про виконання Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008-2011 роки та співробітництво з ЄС і Радою Європи.


Державний департамент з питань виконання покарань

--*--

Державний департамент з питань виконання покарань: на офіційному веб-сайті Держдепартаменту (http://www.kvs.gov.ua) у листопаді 2009 року оновлено розділ "Міжнародна діяльність", створено нову тематичну сторінку "Європейська інтеграція" та забезпечується її наповнення матеріалами з питань європейської інтеграції.

Адміністрація Держприкордонслужби

--*--

Адміністрація Держприкордонслужби: напрям європейської та євроатлантичної інтеграції виділений в окрему однойменну рубрику, доступно розташовану на сайті. Матеріали, пов’язані із співробітництвом Україна-ЄС, оновлюються щомісячно.
Мінсім‘ямолодь

--*--


Мінсім‘ямолодь: метою надання громадськості інформації про пріоритети, стан виконання поточних завдань, перспективи реалізації державної європейської політики європейської інтеграції та співпраці з ЄС і Радою Європи у сфері сім‘ї, дітей, молоді та спорту на офіційному сайті Міністерства на постійній основі відбувається оновлення та доповнення рубрики «Європейська інеграція».

Мінфін

--*--


Мінфін: на офіційному сайті міністерства у підрозділі «Міжнародне співробітництво» функціонує рубрика «Інтеграція України до ЄС». Щоквартально оновлюється звітна інформація Мінфіну про заходи з виконання ПДА Україна-ЄС. Окрім того, рубрика систематично наповнюється поточними новинами. Загалом розміщено 11 матеріалів.

Мін‘юст

Захід реалізовується у рамках виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС, він не потребує фінансування у рамках ДЦП інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008-2011 роки

Мін‘юст: продовжено роботу з забезпечення вільного доступу усіх учасників процесу адаптації законодавства до інформаційної мережі з питань Європейського права.

Постійно оновлюється база даних електронної системи документації ЄС, перекладеної на українську мову, у тому числі актів acquis communautaire. На сьогодні вона містить 2012 документів.

База містить 606 актів законодавства України, перекладених на англійську мову.

На офіційному веб-сайті Державного департаменту з питань адаптації законодавства http://www.sdla.gov.ua можна ознайомитись з останніми найбільш важливими новинами з життя ЄС.

На веб-сайті розміщено інформацію про стан виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС, звіти про виконання щорічних планів заходів з реалізації Загальнодержавної програми адаптації, огляд стану адаптації законодавства України до acquis communautaire, а також інформаційно-аналітичні матеріали щодо співробітництва у рамках Порядку денного асоціації Україна – ЄС та співробітництва України з ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки.

Держкомтелерадіо

У межах коштів, передбачених для утримання відповідних органів виконавчої влади


Держкомтелерадіо: на офіційному веб-сайті Комітету розміщується інформація щодо європейської інтеграції України, де постійно висвітлюються новини та актуальні питання із зазначеної тематики.

http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/category/system?cat_id=70819

http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/category/system?cat_id=70820

Зокрема, розташовано Методологію моніторингу виконання Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції на 2008-2011 роки та Регламент наповнення офіційних веб-сторінок органів виконавчої влади у рамках виконання Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції на 2008-2011 роки.http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=75767&cat_id=75758

http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=75759&cat_id=75758

Інформація про створення конкурсних комісій з відбору проектів і програм інформування громадськості з питань європейської інтеграції, розроблених громадськими організаціями від обласних та центральних органів виконавчої влади.

http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=73740&cat_id=70820

Звіт про виконання заходів Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції на 2008-2011 роки у 2009 році.

Звіт про результати висвітлення державними засобами масової інформації заходів, які проходили в рамках відзначення Дня Європи в Україні у 2010 році.

http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=75904&cat_id=75758

Інформація про проведення чергового засідання Координаційної ради з виконання Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008 - 2011 роки.http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=75770&cat_id=70820

На офіційному веб-сайті Комітету розміщено посилання на щомісячне електронне видання Бюро європейської інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України «Європейський поступ України - Інформаційний бюлетень з євроінтеграційних питань»http://comin.kmu.gov.ua/control/publish/article/system?art_id=76117&cat_id=76116

З метою полегшення доступу до інформаційних продуктів Укрінформу щодо європейської інтеграції України, на головній веб-сторінці агентства діє окремий тематичний розділ “Україна-євроінтеграція”, який регулярно наповнюється публікаціями інформаційного й аналітичного характеру. У поданих матеріалах висвітлена об’єктивна оцінка процесів у контексті наближення України до ЄС, у тому числі, позиція вищого керівництва держави (Президента, Прем’єр-міністра, Голови Верховної Ради України, керівників профільних міністерств, відомств, комітетів), а також точка зору лідерів окремих політичних сил, незалежних експертів та представників громадянського суспільства.Каталог: document
document -> Конспект уроку української літератури у 9 класі Мистецтво бачити слово. Візуальна (зорова) поезія сьогодні
document -> Надія, яка, за легендою, впродовж всього життя допомагає людям терпіти страждання та турботи на шляху до досягнення поставленої перед собою мети. І хоча Пандора добре ставиться до надії, в інших джерелах її характеризують І як благословіння
document -> Видань утос
document -> Атестація з української літератури за курс 5 класу (ІІ семестр)
document -> Українська література, 5-12 кл
document -> 11 клас. Профільний рівень
document -> Тема. Життєвий І творчий шлях М. Петренка. Поезія Петренка. Мета
document -> Іі семестр музичне мистецтво в нашому житті. Урок 17 Тема: Джаз Мета: Ознайомити з особливостями сучасних музичних явищ (джазом),розглянути особливості понять «імпровізація»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Схожі:

Звіт про виконання завдань та заходів Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008-2011 роки у 2010 році iconЛ. М. Кречко з в І т про роботу полтавської міської централізованої бібліотечної системи за 2015
Робота бібліотек цбс в 2015 році відбувалася в рамках виконання плану заходів щодо розвитку бібліотечної справи в області на 2011-2015...
Звіт про виконання завдань та заходів Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008-2011 роки у 2010 році iconЗвіт про виконання Плану дій виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки
Запровадження програмно-цільового методу у бюджетному процесі (пцм) в місті Києві, як учасника державного експерименту по запровадженню...
Звіт про виконання завдань та заходів Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008-2011 роки у 2010 році iconРішення травня 2016 року Про звіт голови районної державної адміністрації про виконання Програми економічного і соціального розвитку Котелевського району, районного бюджету
Колоса В. П. про виконання Програми економічного І соціального розвитку Котелевського району, районного бюджету та делегованих районною...
Звіт про виконання завдань та заходів Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008-2011 роки у 2010 році iconМоніторинг Інтернет-ресурсів щодо новин Європейського Союзу та подій/заходів з питань європейської інтеграції
Вропейський Союз, мвф І міністерство фінансів США розробляють план порятунку банківської галузі Іспанії, який включає кредитну лінію...
Звіт про виконання завдань та заходів Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008-2011 роки у 2010 році iconМетодичні рекомендації щодо проведення Першого уроку у 2010-2011 навчальному році
У зв’язку з відзначенням у 2010 році 65-ї річниці визволення України та перемоги у Великій Вітчизняній війні Урядом України 2010...
Звіт про виконання завдань та заходів Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008-2011 роки у 2010 році iconІнформація про стан виконання заходів програми розвитку культури І духовності в Херсонській області на 2013-2017 роки за 2014 рік № з/п Назва розділу програми та заходу
З метою підтримки та популяризації аматорської творчості, розвитку різних жанрів за звітний період проведено ряд фестивалів, конкурсів,...
Звіт про виконання завдань та заходів Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008-2011 роки у 2010 році iconПрограма семінару пинципи розвитку лідерства. Особливості формування іміджу
Візит до Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції. Зустріч з Головою Комітету – Народним депутатом України...
Звіт про виконання завдань та заходів Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008-2011 роки у 2010 році iconРішення від 015 року № м. Новий Буг сесія скликання Про хід виконання районної Програми розвитку сільського, зеленого туризму в Новобузькому
Новобузькому районі на 2011-2016 роки, враховуючи рекомендацію постійної комісії районної ради з питань охорони здоров я, освіти,...
Звіт про виконання завдань та заходів Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008-2011 роки у 2010 році iconКвнз «Харківська академія неперервної освіти» Рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови І літератури у 2010-2011 навчальному році
Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури у 2011/2012...
Звіт про виконання завдань та заходів Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008-2011 роки у 2010 році iconІнформація про хід виконання «Міської комплексної програми розвитку культури та туризму за 2017-2019 роки»
Забезпечувати виконання Конституції України щодо розвитку культури, законів України, що діють у сфері культури І мистецтва


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка