Звіт ректора Національного університету «Острозька академія» за 2017 рікСторінка2/8
Дата конвертації22.02.2018
Розмір1.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Прийом на навчання

Для забезпечення діяльності Приймальної комісії та проходження вступної кампанії у 2017 році наказом ректора затверджено склад приймальної комісії, створено та призначено голів функціональних підрозділів (відбіркова комісія, предметні екзаменаційні комісії, фахові атестаційні комісії, апеляційна комісія). Затверджено нормативні документи приймальної комісії, які оприлюднено на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті НаУОА і дотримано виконання законів.

Для якісного та ефективного проходження вступної кампанії було забезпечено функціонування консультаційного телефону приймальної комісії та окремо для кожного факультету, організовано консультаційні дні для абітурієнтів, а також прийом громадян з питань вступної кампанії, з метою своєчасного реагування на зауваження, скарги, пропозиції абітурієнтів та їх батьків організовано «гарячу лінію» та «скриньку довіри».

Прийом документів розпочато 12 липня 2017 року. Реєстрацію заяв абітурієнтів здійснювали в ЄДЕБО. Для забезпечення відкритості і прозорості вступної кампанії залучали до її проходження студентський волонтерський корпус, використовуючи ресурси студентського самоврядування.

Ліцензований обсяг прийому на перший курс у 2017 році становить 695 осіб, отримано обсяги державного замовлення 171.

Загальний конкурс по університету становить – 5,5. Конкурс на окремі спеціальності становить від 1,2 до 14 осіб. Конкурс на державне замовлення – 22, конкурс на окремі спеціальності за державним замовленням від 4 до 39.71 % вступників визначили пріоритетність від 1 до 5. Конкурсні бали в межах 196,7 – 166,8 мають 59% вступників.

Таблиця 4
Інформація про кількість заяв від абітурієнтів, загальний конкурс, конкурс на державне замовлення за ступенем бакалавра у 2017 р.


Спеціальність

Ліцензований обсяг прийому

Загальний конкурс

Конкурс на держ.замовлення

Всього поданих заяв

035.04 Філологія ((германські мови та література) переклад включно)

65

9,46

18,09

801

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа. Спеціалізація: Документознавство та інформаційна діяльність

40

1,23

4,9

142

051 Економіка. Спеціалізація: Економічна кібернетика

25

5,92

7,79

179

072 Фінанси, банківська справа та страхування. Спеціалізація: Фінанси і кредит

65

2,74

5,24

255

034 Культурологія

30

3,13

7,23

194

035.01 Філологія. Українська мова та література

35

6,29

6,47

375

061 Журналістика

25148

081 Право. Спеціалізація: Правознавство

105

7,2

27

943

053 Психологія

50

5,32

17,73

444

032 Історія та археологія

30

7,93

12,53

338

071 Облік і оподаткування. Спеціалізація: Облік і аудит

30

3,77

8,69

155

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. Спеціалізація: Регіональні студії

25

8,48

23,56

247

033 Філософія

40

1,45

3,87

111

052 Політологія

35

4,97

11,6

273

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. Спеціалізація: Міжнародні відносини

25

13,96

38,78

641

229 Громадське здоров’я

30

2,17256 Національна безпека

40

4,43
Таблиця 5

Інформація про зарахування за спеціальностями вступників ступеня бакалавра

в Національному університеті «Острозька академія» у 2017 р.


Спеціальність

Ліцензований обсяг

Зараховано державне замовлення

Зараховано за кошти

фізичних осібК-сть студентів

081 Право.

105

30

75

105

071 Облік і оподаткування. Спеціалізація: Облік і аудит

30

12

4

16

072 Фінанси, банківська справа та страхування. Спеціалізація: Фінанси і кредит

65

11

5

16

051 Економіка. Спеціалізація: Економічна кібернетика

25

10

14

24

035.04 Філологія ((германські мови та література) переклад включно)

65

30

35

65

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. Спеціалізація: Регіональні студії

25

6

19

25

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. Спеціалізація: Міжнародні відносини

25

5

20

25

032 Історія та археологія

30

15

15

30

052 Політологія

35

3

13

16

053 Психологія

50

9

22

31

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа. Спеціалізація: Документознавство та інформаційна діяльність

40

9

5

11

061 Журналістика

25

4

14

18

035.01 Філологія. Українська мова та література

35

28

7

35

034 Культурологія

30

5

6

11

033 Філософія

40

2

4

6

229 Громадське здоров’я

30

2

19

21

256 Національна безпека

40

-

40

40


Таблиця 6
Інформація про конкурсні бали вступників, які зараховані на перший курс ступеня бакалавра в НаУОА в 2017 р.


Спеціальність

державне замовлення конкурсний бал

за кошти фіз., юрид осіб
максимальний

Мінімальний

мінімальний

035.04 Філологія (германські мови та література) переклад включно)

193,492

188.19

156,366

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа. Спеціалізація: Документознавство та інформаційна діяльність

183,09

169,897

137,292

051 Економіка. Спеціалізація: Економічна кібернетика

200

169,897

132,859

072 Фінанси. Спеціалізація: Фінанси і кредит

193,514

175,746

131,298

034 Культурологія

194,763

181,458

136,476

035.01 Філологія (українська мова та література)

199,445

177,072

159,181

061 Журналістика

198,924

195,738

149,634

081 Право. Спеціалізація: Правознавство

199,92

187,068

123,42

053 Психологія

186,544

173,747

118,932

032 Історія та археологія

194,616

184,11

145,86

071 Облік і оподаткування. Спеціалізація: Облік і аудит

197,068

172,29

140,454

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. Спеціалізація: Регіональні студії

198,82

193,902

161,262

033 Філософія

181,56

177,684

133,212

052 Політологія

191,76

189,924

140,766

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. Спеціалізація: Міжнародні відносини

200

193,698

146,268

229 Громадське здоров'я

169,83

118,626
256 Національна безпека

200

120,87

Підготовка до вступу до вищих навчальних закладів
Навчально-науковий центр довузівського, заочного та дистанційного навчання спільно з іншими підрозділами Національного університету «Острозька академія» проводить значну профорієнтаційну, агітаційну роботу, яка спрямована на збільшення і покращення якості контингенту студентської молоді. Робота проводиться за різними формами та термінами. Поширеними формами роботи є дні відчинених дверей в університеті; безпосередні зустрічі представників усіх спеціальностей НаУОА зі школярами; активне використання соціальних мереж для підтримки контактів із абітурієнтами; використання інтернет-ресурсів для проведення профорієнтаційних заходів; проведення вебінарів з метою популяризації спеціальностей; залучення студентської молоді та представників Братства спудеїв НаУОА до профорієнтаційної роботи тощо. Реалізовуючи профорієнтаційні поїздки по школах, почали активно використовувати інтерактивні методи спілкування з старшокласниками. Зокрема, школярі позитивно сприймають театралізовану виставу «Свої вогні запалює Острог», про що свідчать позитивні відгуки, опубліковані у місцевій пресі. Крім того, кожен факультет визначив перелік презентацій, майстер-класів, які вони можуть запропонувати для старшокласників.

Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів
Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів через аспірантуру є одним з основних джерел постійного поповнення та оновлення інтелектуального потенціалу Національного університету «Острозька академія», Рівненського регіону й України в цілому. У Національному університеті «Острозька академія» ця робота ведеться за 8 спеціальностями. У 2017 р. відповідно до «Закону про вищу освіту» в НаУОА здійснили набір в аспірантуру для підготовки здобувачів вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем зі спеціальностей:

032 Історія та археологія

031 Релігієзнавство

033 Філософія

035 Філологія

052 Політологія 

053 Психологія 

081 Право

073 Менеджмент

Протягом звітного періоду через аспірантуру було підготовлено 4 аспірантів стаціонарної форми навчання та 8 аспірантів заочної форми навчання. На даний час 77 осіб є аспірантами нашого університету (57 чол. навчається за державним замовленням, 20 – на умовах контракту) .


Таблиця 7

Виконання плану прийому в аспірантуру за держзамовленням
2016 рік

2017 рік

Кількість

осіб


Відсоток виконання держзамовлення

Кількість

осіб


Відсоток виконання держзамовлення

20

100

16

100

Для підвищення якісного складу вступників до аспірантури було розроблено та вжито низку заходів, а саме:  • виключення випадків зарахування до аспірантури осіб, які мають задовільні оцінки в дипломі, та осіб, що склали вступний іспит зі спеціальності на «задовільно»;

  • виключені випадки надання рекомендацій усім бажаючим;

  • підвищено вимоги до керівників аспірантами.

Підсумки підготовки кадрів через аспірантуру щорічно розглядаються вченою радою університету з аналізом роботи кожного аспіранта. Результати цієї діяльності мають позитивний результат і призвели до поліпшення якісного складу аспірантів (таблиця 8) та збільшення кількості випускників аспірантури, що завершили написання дисертації вчасно. У 2017 р. було зараховано до аспірантури НаУОА 23 осіби, з них за державним замовленням – 16, на умовах контракту – 7.
Таблиця 8

Якісний склад вступників до аспірантури
Якісні показники

2017 р.

мають червоні дипломи

7

мають публікації

17

мають стаж роботи

17

Постійно здійснюється прийом кандидатських іспитів з філософії, іноземної мови, історії України, релігієзнавства, історіографії та джерелознавства, педагогічної та вікової психології.

У 2017 році у НаУОА діяли спеціалізовані вчені ради по захисту кандидатських дисертацій на здобуття наукового ступеня:

- кандидата історичних наук та філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство (історичні, філософські науки) К.48.125.01. Голова спеціалізованої ради доктор філософських наук, професор Кралюк П. М.;

- кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія К 48.125.03. Голова спеціалізованої ради доктор психологічних наук, професор Каламаж Р.В.;

- кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України К.48.125.02. Голова спеціалізованої ради доктор історичних наук, професор Трофимович В.В.

Викладачами та аспірантами університету за 2017 рік було захищено 6 кандидатських дисертацій та 2 докторські.

- кандидатські дисертації:

1. Бондарчук В.О., лютий 2017 р. зі спеціальності 09.00.11 – релігієзнавство;

2. Шушкевич Ю.О, березень 2017 р. зі спеціальності 07.00.01 – історія України;

3. Іванов С.С., березень 2017 р. зі спеціальності 07.00.01 – історія України;

4. Мельник О.В., травень 2017 р. зі спеціальності 07.00.01 – історія України;

5. Назарук В.М., грудень 2017 р. зі спеціальності 10.01.01 – українська література;

6. Гільман А.Ю., грудень 2017 р. зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.


  • докторські дисертації:

  1. Дробуш І.В., червень 2017 р. зі спеціальності 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право;

  2. Янковська Ж.О., червень 2017 р. зі спеціальностей 10.01.01 – українська література та 10.01.07 – фольклористика.

Для підтримки аспірантів, молодих учених надається фінансова допомога, призначаються іменні стипендії. У 2017 р. стипендію Президента України отримувала аспірантка Каламаж В.О.

Відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених» та подання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти у 2017 році призначено іменну стипендію Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених доктору економічних наук, професору кафедри Національного університету «Острозька академія» Аверкиній Марині Федорівні.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Звіт ректора Національного університету «Острозька академія» за 2017 рік iconІнформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік
Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності Національного університету «Острозька академія» с
Звіт ректора Національного університету «Острозька академія» за 2017 рік iconІнформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік
Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності Національного університету «Острозька академія» с
Звіт ректора Національного університету «Острозька академія» за 2017 рік iconІнформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2013 рік
Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності Національного університету «Острозька академія» с
Звіт ректора Національного університету «Острозька академія» за 2017 рік iconІнформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2013 рік
Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності Національного університету «Острозька академія» с
Звіт ректора Національного університету «Острозька академія» за 2017 рік iconКафедра культурології та філософії
Кафедра культурології та філософії Національного університету "Острозька академія" оголошує набір статей до чергового випуску наукового...
Звіт ректора Національного університету «Острозька академія» за 2017 рік iconОстрозька волость у 1565-1608 роках
Центру вивчення спадщини князів Острозьких Національного університету «Острозька академія»
Звіт ректора Національного університету «Острозька академія» за 2017 рік iconІнформація про наукову діяльність Національного університету Острозька академія за 2016 рік
Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового...
Звіт ректора Національного університету «Острозька академія» за 2017 рік iconНаціонального університету «Одеська юридична академія» та 165-річчю Одеської школи права 23-24 листопада 2012 року Миколаїв Іліон 2012
Національного університету «Одеська юридична академія» відповідно до теми «Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого...
Звіт ректора Національного університету «Острозька академія» за 2017 рік iconМиколаївський комплекс Національного університету «Одеська юридична академія» Новітні наукові дослідження держави І права 2012 Збірник наукових праць Миколаїв Іліон 2012
Відокремлений структурний підрозділ «Миколаївський комплекс Національного університету «Одеська юридична академія»
Звіт ректора Національного університету «Острозька академія» за 2017 рік iconЗвіт про виконання плану розвитку архівної справи За 2017 рік
Програми здійснення контролю за наявністю, станом І рухом документів Національного архівного фонду в архівних установах Донецької...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка