Звіт ректора Національного університету «Острозька академія» за 2017 рік



Сторінка8/8
Дата конвертації22.02.2018
Розмір1,55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Охорона праці

У Національному університеті “Острозька академія” протягом 2017 року проводились наступні заходи для поліпшення стану безпеки праці, гігієни праці та виробничого середовища:



 1. Проведена перевірка технічного стану верстатного обладнання, механізмів столярної та слюсарної майстерень.

 2. Проведена перевірка стану контурів заземлення, опору ізоляції електрообладнання на об’єктах університету.

 3. Проведена перевірка технічного стану ручного електроінструменту, драбин та стрімянок по всіх підрозділах університету.

 4. Перевірені та поновлені усі інструкції з охорони праці для працівників університету.

 5. Усі підрозділи університету забезпечені медичними аптечками.

 6. Проводені навчання з охорони праці та пожежній безпеці працівникам, що працюють на роботах з підвищеною небезпекою.

 7. Заключена угода з навчально-курсовим комбінатом Рівненської обласної ради та проведене навчання та перевірку знань на 4-ту групу з електробезпеки електромонтерам університету.

 8. Перезаключена угода з Експертно-технічним центром «Держпраці» та проведене навчання та перевірку знань на 3-тю групу з електробезпеки електромонтеру університету.

 9. Проведена перевірка стану та перезарядка вогнегасників по всім підрозділам.

 10. Придбані та майже усі замінені світильники аварійного освітлення.

 11. Адміністративний корпус в повній мірі забезпечений вогнегасниками, закуплені нові вогнегасники на заміну списаним.

 12. Пожежні крани на всіх об’єктах перевірені на укомплектованість та на подачу води.

 13. Проведена перевірка технічного стану пожежних гідрантів.

 14. Чотири особи пройшли навчання з цивільного захисту та три особи з правил пожежної безпеки в навчально – методичному центрі області.



Дотримання законодавства у сфері діяльності навчального закладу
За 2017 рік у Національному університеті «Острозька академія» відбулося 5 перевірок:

 1. Перевірка Острозького міськрайонного центру зайнятості правильності даних у документах, що підтверджують фактичне перебування застрахованої особи Хмарука Т.В. у трудових відносиних з НаУОА (11.04.2017 року -13.04.2017 року)

 2. Позапланова перевірка Управління пенсійного фонду достовірності подання довідки про заробітну плату Криловцю А.О. (14.06.2017 року);

 3. Обстеження Фонду державного майна договорів оренди державного майна з оглядом на місці розташування (27.06.2017 року- 29.06.2017 року);

 4. Планова перевірка по коштах Фонду соціального страхування (7.08.2017 року – 28.08.2017 року);

 5. Перевірка Головного управління пенсійного фонду додержання вимог соціального страхування щодо подання достовірних відомостей Бучка В.Б. (27.10.2017 року).

За результатами перевірок не було виявлено порушень законодавства.

На виконання покладених, на Юридичну службу Національного університету «Острозька академія» обов’язків, функцій та завдань Юридична служба НаУОА здійснювала роботу у таких напрямах діяльності НаУОА:



 1. Організація та ведення претензійної та позовної роботи НаУОА;

 2. Робота з об’єктами нерухомого майна та земельними ділянками;

 3. Організація договірної роботи, підготовка, укладення та погодження договорів НаУОА;

 4. Нормотворча робота, подання пропозицій щодо вирішення правових питань, пов’язаних з діяльністю НаУОА;

 5. Правове забезпечення вступної кампанії, робота із вступниками та студентами пільгових категорій;

 6. Поточна робота (надання юридичних консультацій, відповідей на запити та листи, проведення юридичної експертизи та погодження проектів наказів, рішень, розпоряджень, внутрішніх нормативних документів НаУОА, інших документів, підготовлених структурними підрозділами НаУОА, здійснення їх правової оцінки на предмет законності).

 7. Представництво інтересів НаУОА, юридичний супровід робочих та колегіальних органів НаУОА.

Робота з боржниками:

Загалом з травня 2017 року по грудень 2017 року було подано 13 позовних заяв про стягнення боргів за надання освітніх послуг, по 4-х з яких було стягнуто суму основного боргу та судового збору, по 4-х відкрито виконавчі провадження для стягнення боргів у примусовому порядку, 5 перебувають на розгляді в суді.

На кінець 2017 року всі борги за освітні послуги на денній формі є опрацьованими, тобто передані на розгляд в суд, примусово стягуються органами Державної виконавчої служби або оплачуються частинами відповідно до умов договорів реструктуризації.

Робота з об’єктами нерухомого майна та земельними ділянками:

Юридичною службою у 2017 році проведено оформлення 5 земельних ділянок, які перебувають на праві постійного користування, повернено 1 земельну ділянку площею 0,9394 га із земель запасу Острозької міської ради до земель для будівництва та обслуговування закладів освіти, на завершальній стадії поділ 6 земельних ділянок, укладено договір про оренду гуртожитку з ДПТНЗ «Острозьке вище професійне училище».

Розпочато оформлення права власності та процедуру державної реєстрації об’єктів нерухомого майна, які перебувають на праві господарського відання за НаУОА, зокрема щодо 16 об’єктах нерухомого майна, внесено зміни до звіту «Юридичні особи» форми 2-БД.

Договірна робота:

Юридичною службою НаУОА було розроблено Положення про договірну роботу в Національному університеті «Острозька академія». У зазначеному Положенні чітко встановлений порядок договірної роботи у НаУОА та розподілені обов’язки між підрозділами, які беруть участь у договірній роботі НаУОА щодо оформлення, погодження, реєстрації договорів, однією із сторін у яких виступає НаУОА.

Юридичною службою було розроблено форми типових договорів НаУОА: про надання освітніх послуг, про найм житла в гуртожитку, про послуги тимчасового проживання, про практику студентів, про співпрацю та інших, був розроблений онлайн Журнал обліку договірної роботи Національного університету «Острозька академія» (далі – Журнал).

Журнал ведеться з 24 липня 2017 року. З моменту запровадження даного журналу в НаУОА почала діяти єдина база обліку та реєстрації всіх Договорів.

Журнал ведеться спільно з іншими підрозділами на відповідних аркушах:


 1. Бухгалтерія та юридична служба ведуть спільний облік та реєстрацію загальних (господарських та цивільно-правових) договорів;

 2. Бухгалтерією та Центром заочно-дистанційного навчання введеться облік та реєстрація освітніх договорів (про підготовку бакалавра, про підготовку магістра, про надання додаткових освітніх послуг вільним слухачам);

 3. Відділом міжнародного співробітництва та фандрайзингу ведеться облік та реєстрація договорів про співробітництво з іноземними партнерами.

 4. Юридичною службою ведеться облік та реєстрація договорів про співпрацю з вітчизняними партнерами.

З введеням в дію Положення про порядок договірної роботи в НаУОА було запроваджено єдиний підхід до визначення реєстраційних номерів для договорів, за якими можна ідентифікувати яким структурним підрозділом було зареєстровано конкретний договір та визначити місце його зберігання.

Згаданий журнал зміцнив координацію структурних підрозділів НаУОА у сфері договірної роботи та чітко розмежував обов’язки структурних підрозділів щодо реєстрації, обліку, зберігання та супроводу договорів НаУОА.

Журнал забезпечує оперативний пошук конкретних договорів, зокрема, відомості внесені в Журнал дають можливість встановити реєстраційний номер договору, предмет договору, сторін за договором, ціну договору, строк дії договору та структурний підрозділ, який відповідає за зберігання та супровід договору.

За час дії Журналу було розроблено та зареєстровано:



 1. Понад 170 загальних договорів;

 2. 280 договорів про надання освітніх послуг на заочній формі навчання;

 3. Близько 550 договорів про надання освітніх послуг на денній формі;

 4. 9 договорів про міжнародне співробітництво;

 5. 6 договорів про співпрацю з вітчизняними партнерами.

Нормотворча робота:

У 2017 році Юридичною службою було розроблено:

Положення про договірну роботу в Національному університеті «Острозька академія»;

Положення Про порядок переведення осіб, які навчаються за кошти фізичних та/або юридичних осіб на навчання за кошти державного бюджету та перерозподілу обсягів державного замовлення.

Крім того, у 2017 році:

була завершена робота по затвердженню Статуту НаУОА;

змінено та затверджено в новій редакції Правила внутрішнього розпорядку в гуртожитках НаУОА;

У 2017 році Юридичною службою було розроблено Кодекс академічної доброчесності, яким встановлені загальні засади, цінності, принципи та норми академічної доброчесності, а також правила поведінки учасників освітнього процесу та співробітників НаУОА, якими вони повинні керуватися під час навчання, викладання, провадження наукової діяльності, виконання покладених на них завдань та обов’язків, а також визначає політику і процедури забезпечення дотримання академічної доброчесності НаУОА, та види відповідальності за порушення академічної доброчесності.



Кодекс прийнято та розміщено на веб-сайті НаУОА з використанням плагіну.

У 2017 році Юридична служба НаУОА працювала в напрямі створення єдиної бази положень та інших локальних нормативних актів НаУОА.

Правове забезпечення вступної кампанії:

Під час вступної кампанії на Юридичну службу покладається функція роз’яснення Умов вступу та правил прийому абітурієнтів до вищих навчальних закладів та безпосереднє посвідчення юридичної відповідності поданих абітурієнтами документів, які є підставою для встановлення певних пільг при вступі.

Зокрема, протягом вступної кампанії Юридичною службою було зареєстровано 30 вступників, які віднесені до пільгових категорій вступників, які поступали на денну форму та близько 25 вступників, які поступали на заочну форму навчання. Здебільшого серед 30 вступників НаУОА, які поступали цього року були такі категорії пільговиків як: діти учасників бойових дій, діти-інваліди, діти позбавлені батьківського піклування, діти-сироти, діти шахтарів тощо.

Під час вступної кампанії 2017 року Юридичною службою НаУОА було створено і впроваджено електронний журнал реєстрації вступників пільгових категорій, підготовлено одну узагальнену письмову консультацію, де були розглянуті найактуальніші питання вступної кампанії, така консультація була передана для використання в робті членам Приймальної комісії.

Протягом вступної кампанії Юридична служба НаУОА систематично надавала консультації стосовно Умов вступу та правил прийому, в тому числі щодо пільг членам Приймальної комісії та безпосередньо вступникам.

Поточна робота:

На Юридичну службу НаУОА покладається і поточна робота, здійснення якої забезпечує юридичний супровід Національного університету «Острозька академія», зокрема:


 1. Правовий супровід діяльності інших структурних підрозділів, перевірок НаУОА за різними напрямками діяльності;

 2. Надання юридичних консультацій працівникам НаУОА з питань освітньої, господарської та інших видів діяльності НаУОА;

 3. Відповіді на офіційні листи органів державної влади, на запити про доступ до публічної інформації, на звернення громадян тощо.

 4. Юридична експертиза договорів та інших документів, які надсилаються іншими суб’єктами договірних відносин;

 5. Приведення до виконання наказів Міністра освіти і науки України, які стосуються питань підвідомчих Юридичній службі НаУОА.

 6. Інші види діяльності, які потребують юридичного аналізу.

Відтак, за 2017 рік Юридичною службою НаУОА було підготовлено близько 50 відповідей на офіційні листи/запити/звернення, погоджено більше ніж 500 договорів, які були укладені НаУОА з іншими суб’єктами договірних відносин, а також щоденно надавались усні юридичні консультації.
Основні перспективи розвитку

План фінансового, матеріально-технічного та росту чисельності студентів

на 2017-2027 роки відповідно до Стратегії розвитку НаУОА


№ зп

Пріоритети розвитку

Од.вим.

Відповідальні виконавці

Результат, що планується

2017

2018

2019

2020

2022

2027

1.

Обсяг фінансування із загального

фонду Державного бюджету на звітний

рік за програмами розділу "Освіта",


тис. грн


Адміністрація, фінансово-бухгалтерська

служба


48208,5

91500,0

39500,0

44700,0

50000,0

100000,0

2.

Обсяг фінансування із спеціального фонду Державного бюджету за послуги, які надаються ВНЗ згідно з функ-

ціональними повноваженнями, та інших джерел власних надходжень,

а саме: благодійні внески, гранти, пода-

рунки, у звітному році




тис. грн

Адміністрація, фінансово-бухгалтерська

служба


26536,1

25000,0

26000,0

27000,0

30000,0

70000,0

3.

Придбання

обладнання і предметів довгостроко-

вого користування для забезпечення

навчального процесу та наукової роботи на кінець звітного року, тис. Грн



тис.грн.

Адміністрація, фінансово-бухгалтерська

служба


1500,0

600,0

750,0

900,0

1000,0

2000,0

4.

Перепрофілювання незавершеного будівництва будинку культури у м. Острог під навчальний корпус НУОА

тис.грн.

Адміністрація, адміністративно-господарська частина

20000,0

60000,0













5.

Реконструкцію готелю «Вілія» під гуртожиток САД (студентський академічний дім)

тис.грн.

Адміністрація, адміністративно-господарська частина







2219,7










6.

Видатки на реконструкцію покрівлі гуртожитку №10 з облаштуванням мансардного поверху

тис.грн.

Адміністрація, адміністративно-господарська частина




7338,7













7.

Видатки на реконструкцію покрівлі гуртожитку №6 з облаштуванням мансардного поверху

тис.грн.

Адміністрація, адміністративно-господарська частина




3141,3













8.

Реконструкція житлового будинку по вул. Чорновола,9 під гуртожиток для іноземних студентів

тис.грн

Адміністрація, адміністративно-господарська частина







3095,6

3683,2







9.

Будівництво спортивних майданчиків для ігрових видів та фізичної підгтовки

тис.грн.

Адміністрація, адміністративно-господарська частина







4984,7










10.

Історико-археологічний комплекс «Підземелля стародавнього Острога»

тис.грн.

Адміністрація, адміністративно-господарська частина




2896,0

3714,0

4347,7







11

Видатки на будівництво гуртожитку на 700 осіб

тис.грн.

Адміністрація, адміністративно-господарська частина










34000

за рахунок інвесторів



34000

за рахунок інвесторів






12

Середньорічна чисельність студентів, які навчаються за державним замовленням

чол.

Адміністрація, деканати

1105

1200

1250

1300

1700

2000

13

Середньорічна чисельність студентів денної форми навчання, які навчаються на умовах контракту

чол.

Адміністрація, деканати

1100

1300

1400

1700

2100

2500

14

Середньорічна чисельність студентів заочної форми навчання, які навчаються на умовах контракту

чол.

Адміністрація, ІДЗДН

500

550

600

700

900

1200

15.

Відсоток забезпечення студентів гуртожитком

%

Адміністрація, адміністративно-господарська частина

45

50

55

60

70

70

16

Видатки на запровадження енергоефективних технологій та відновлювальних джерел енергії

тис.грн.

Адміністрація, адміністративно-господарська частина, бухгалтерсько-фінансова служба




1000

1000

1000

1000

2000

17

Будівництво оздоровчого комплексу у м. Сколе Львівської обл..

тис.грн.

Адміністрація, адміністративно-господарська частина, бухгалтерсько-фінансова служба

500

1000

1000

1000

2000

2000

18

Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу з басейном

тис.грн.

Адміністрація, адміністративно-господарська частина, бухгалтерсько-фінансова служба










10000

20000



У 2017 році на засіданні міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних поектів 22 червня 2017 року проект Національного університету «Острозька академія» «Перепрофілювання незавершеного будівництва будинку культури м. Острога під навчальний корпус Національного університету «Острозька академія» підтримано для реалізації у 2018 році. Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет на 2018 рік» фінансування на 2018 року передбачено у розмірі 60,0 млн.грн.

Всього на об’єкті будівництва вже станом на 1.12.2017 року освоєно 52,4 млн.грн. коштів загального та спеціального фондів (з урахуванням проектних робіт та інших витрат), що становить 52,6 % від загальної кошторисної вартості проекту. Із загального фонду державного бюджету кошти на це будівництво виділялись в сумі 27,8 млн. грн: у 2007 р. – 5 млн.грн., у 2011 р. – 800 тис.грн., у 2012 р. – 3 млн.грн, у 2017 році – 19 млн.грн.

У результаті реалізації проекту планується повністю добудувати навчально-науковий корпус Національного університету «Острозька академія» в м. Острог по пр. Незалежності, 3 до 25-річного ювілею відродження академії, яке відбудеться у 2019 році. Це дасть нові можливості для розвитку університету, міста Острога як експериментального науково-студентського містечка та Рівненської області як регіону активного упровадження інновацій.

У 2017 році також було розроблено та подано на розгляд до Державного фонду регіонального розвитку інвестиційний проект «Університетське містечко інноваційного типу в м. Острог», який планується реалізовувати протягом 2018-2020 рр. загальною кошторисною вартістю 135,1 млн.грн.

Також у 2017 році на конкурс проектів регіонального розвитку, який може реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих ві Європейського Союзу поданий проект «Історико-археологічний комплекс «Підземелля стародавнього Острога» кошторисною вартістю 11,0 млн.грн.

Добудова нового навчального корпусу дасть змогу вирішити такі проблеми:

створити відповідну інфраструктуру для реалізації розробленого колективом НаУОА проекту щодо створення на базі міста Острога та Національного університету «Острозька академія» території випереджаючого інноваційного розвитку (надалі – ТВІР), місія якого створити унікальне науково-освітньо-культурне середовище, сприятливе для концентрації інтелектуального капіталу та заохочення розвитку інноваційних технологій внаслідок тісного злиття науки і потреб практики;

підвищити рівень забезпеченості студентів НаУОА навчальними площами;

збільшити кількість студентів, що отримують освітні послуги в Національному університеті «Острозька академія» на 1700 осіб та аспірантів на 100 осіб;

підвищити якість освітніх послуг, що надаються в НаУОА та їх доступність для населення західноукраїнського регіону;

підвищити творчий і професійний потенціал науково-педагогічних та наукових працівників НаУОА, забезпечити функціонування науково-лабораторного корпусу, що уможливить організацію науково-дослідної роботи в університеті за принципами скандинавської системи;

забезпечити умови для розробки та упровадження інноваційних проектів, бізнес-ідей студентів, талановитої молоді з усієї України, а також конкретно-прикладних результатів та освітніх продуктів науково-дослідних лабораторій університету;

підвищить туристичну привабливість Національного університету «Острозька академія» та міста Острога;



створити умови для духовного розвитку студентів, викладачів університету, населення міста Острога, надавши можливість для ширшої презентації, обговорення, популяризації унікальної історико-культурної бази міста Острога, яка об’єднує музеї, старовинні замки, архітектурні споруди тощо.
Каталог: assets -> files
files -> Книга відразу здобула шалену популярність. Через два тижні після її виходу з'явилося друге видання, через місяць третє, а ще через два місяця четверте. Такої популярності не знала тоді в Англії жодна книжка
files -> Дмитро Іванович Менделєєв народився 8 лютого 1834 року у Тобольську. У сім’ї він був останньою, сімнадцятою дитиною
files -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів класи
files -> Острозька волость у 1565-1608 роках
files -> Лекція №1 Вступ. Історія розвитку мікробіології План
files -> Категорія відмінка іменника
files -> Від упорядника


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Звіт ректора Національного університету «Острозька академія» за 2017 рік iconІнформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік
Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності Національного університету «Острозька академія» с
Звіт ректора Національного університету «Острозька академія» за 2017 рік iconІнформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2013 рік
Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності Національного університету «Острозька академія» с
Звіт ректора Національного університету «Острозька академія» за 2017 рік iconКафедра культурології та філософії
Кафедра культурології та філософії Національного університету "Острозька академія" оголошує набір статей до чергового випуску наукового...
Звіт ректора Національного університету «Острозька академія» за 2017 рік iconОстрозька волость у 1565-1608 роках
Центру вивчення спадщини князів Острозьких Національного університету «Острозька академія»
Звіт ректора Національного університету «Острозька академія» за 2017 рік iconІнформація про наукову діяльність Національного університету Острозька академія за 2016 рік
Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового...
Звіт ректора Національного університету «Острозька академія» за 2017 рік iconНаціонального університету «Одеська юридична академія» та 165-річчю Одеської школи права 23-24 листопада 2012 року Миколаїв Іліон 2012
Національного університету «Одеська юридична академія» відповідно до теми «Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого...
Звіт ректора Національного університету «Острозька академія» за 2017 рік iconМиколаївський комплекс Національного університету «Одеська юридична академія» Новітні наукові дослідження держави І права 2012 Збірник наукових праць Миколаїв Іліон 2012
Відокремлений структурний підрозділ «Миколаївський комплекс Національного університету «Одеська юридична академія»
Звіт ректора Національного університету «Острозька академія» за 2017 рік iconЗвіт про виконання плану розвитку архівної справи За 2017 рік
Програми здійснення контролю за наявністю, станом І рухом документів Національного архівного фонду в архівних установах Донецької...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка