Звіт ректора Пилатюка І. М. за період з червня 2015 року по червень 2016 рокуСкачати 496,93 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації23.04.2017
Розмір496,93 Kb.
  1   2

Міністерство культури України

Львівська національна музична академія імені М.В.ЛисенкаЗВІТ
ректора Пилатюка І.М.
за період з червня 2015 року по червень 2016 року

Львів 2016Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка,

один з найстаріших в Європі музичних навчальних закладів,

165-літній ювілей якого будемо відзначати в 2018 році.
За звітний період з червня 2015 року по червень 2016 року в Академії проводилась така діяльність:


 • вступ на навчання;

 • освітня діяльність;

 • науково-дослідна

 • концерти, майстеркласи, події творчо-виконавської діяльності;

 • міжнародна діяльність;

 • виховна робота;

 • фінансове забезпечення діяльності Академії;

 • господарська діяльність, стан соціально-побутової сфери.


ВСТУП НА НАВЧАННЯ
Відповідно до Акту узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266) підготовка фахівців в Академії здійснюється з галузі знань 02 «Культура і мистецтво» зі спеціальності 025 «Музичне мистецтво» на очній формі навчання (денна та вечірня) та заочній формі навчання.
Загалом у 2015 році для вступу до Академії подано 509 заяв, з них 455 заяв на денну форму навчання, 54 – на заочну. Загальний конкурс на місця державного замовлення складає 2,83 %.

При вступі на навчання за освітньою програмою «магістр» та «спеціаліст» з кожної спеціалізації було проведено по 2 фахових вступних іспити (фах, колоквіум) та вступний іспит з іноземної мови.

Вступні випробування на навчання за освітньою програмою «бакалавр» для усіх спеціалізацій проводилися у формі творчого конкурсу, який складався з трьох сесій (фаху, колоквіуму, теоретичного екзамену (сольфеджіо, гармонія або теорія музики).
На перший курс навчання за освітньо-професійною програмою підготовки «бакалавр» було зараховано 171 особа, з них 111 – за кошти державного бюджету (96 – на денну, 12 – на заочну, 3 – на вечірню форми навчання) та 60 осіб – за контрактом (48 – на денну, 9 – на заочну, 3 – на вечірню форми навчання).

У 2015 році залишився традиційно високий рівень зацікавленості серед абітурієнтів, які вступали на навчання до Академії для здобуття ступня «магістр» та освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст». Кількість поданих заяв від вступників на навчання за освітньою програмою «магістр» склала 116, з них на денну форму – 100, на вечірню – 16. Для навчання за освітньою програмою «спеціаліст» було подано 60 заяв на денну форму навчання.

Загалом на навчання за освітньо-професійною програмою «магістр» у 2015 році було зараховано 97 осіб, з них на денну форму за рахунок коштів державного бюджету – 60, на вечірню – 5. За кошти фізичних та юридичних осіб – 32, з них – на денну форму – 7, на вечірню – 25.
Формуванню майбутнього студентського контингенту Академії сприяє традиційне щорічне проведення «Днів відкритих дверей», на яких роз’яснюються правила прийому до Академії та вимоги щодо проведення вступних випробувань та творчих конкурсів з різних спеціалізацій. Під час цих «Днів» проводяться наради з директорами музичних училищ західного регіону; відбуваються науково-методичні семінари, на які запрошуються викладачі та учні музичних училищ, музичних шкіл, де вони мають змогу ознайомитися з виконавськими, науковими здобутками Академії, увійти у русло творчої проблематики, отримати необхідні рекомендації для підготовки до вступу.

Під час «Днів відкритих дверей» вже традиційно проводиться КОНКУРС АБІТУРІЄНТА, переможці якого отримують право першочергового зарахування до Академії у поточному році.
ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ
Навчальний процес в Академії забезпечують 3 факультети (фортепіанний факультет; оркестровий факультет; факультет теорії, композиції, диригування та вокалу); 21 кафедра.

При кафедрі музичної фольклористики функціонує Проблемна науково-дослідна лабораторія музичної етнології (ПНДЛМЕ), колектив Лабораторії є членом Міжнародної ради традиційної музики (ІСТМ) при ЮНЕСКО. Кафедри очолюють доктори наук, професори.


У 2015 року створено кафедру музичного мистецтва естради та джазу і розпочато підготовку бакалаврів та магістрів зі спеціалізації музичного мистецтва естради та джазу.
Протягом звітного періоду проведена значна робота деканами над створенням Нових навчальних планів, відповідно до вимог Закону про освіту та інших директивних документів. У цих планах передбачено для студентів вибіркові дисципліни та скорочена кількість обов’язкових дисциплін. Нові навчальні передбачають також для професорсько-викладацького складу значне зменшення обсягу річного навчального навантаження.

Проблемним залишається питання оновлення всіма кафедрами навчальних програм.
Навчально-виробнича практика в Академії здійснюється на базі дитячої музичної школи-студії, оперної студії (з симфонічним оркестром та хором), камерного оркестру «Академія», оркестру старовинної музики, симфонічного оркестру, двох оркестрів народних інструментів, духового оркестру, хору, капели бандуристів, біг-бенду.
Кадрове забезпечення освітньої діяльності. Навчальний процес в Академії забезпечують 171 штатних науково-педагогічних працівників. Серед них: 79 доцентів і 30 професорів, 72 кандидатів наук, 11 докторів наук, 15 заслужених діячів мистецтв України, 19 заслужених артистів України, 9 народних артистів України, 3 Лауреати Національної премії імені Тараса Шевченка.

Важливим напрямком у діяльності Академії є підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів. Перебування у творчих та наукових стажуваннях за кордоном в Польщі, Німеччині та Австрії є позитивним аспектом.


Інформаційне забезпечення

Бібліотека Академії, яка покликана бути головним гарантом інформаційного забезпечення навчального процесу, знаходиться у навчальному корпусі Академії, має абонемент, читальний зал та книгосховище.

Студенти Академії мають можливість вільно користуватись мережею Internet. У навчальному корпусі функціонує WiFi без обмежень трафіку.


Академія приймає найактивнішу участь у розробленні нових Стандартів вищої освіти.

Зокрема, ведеться нелегка боротьба за те, щоб уникнути зниження конкурентноздатності нашої вищої музичної освіти, при розробці нових Стандартів зі спеціальності ‘музичне мистецтво»’. Для цього Ректорат пропонує чітко розмежувати чотири спеціалізовані музичні ВНЗ: • Національну музичну академію імені П.І.Чайковського (засн. в 1913 р.),

 • Львівську національну музичну академію імені М.В.Лисенка (засн. в 1853р.),

 • Одеську національну музичну академію імені А.В.Нежданової (засн. в 1913 р.),

 • Харківський національний університет імені І.П.Котляревського (засн. в 1917 р.)

з факультетами культури та мистецтва університетів культури та педагогічних університетів, які на даний момент, відповідно до нормативних документів підпадають під єдиний стандарт разом з музичними академіями.

В Новому стандарті, при визначенні освітньої кваліфікації, професійної кваліфікації та кваліфікації в дипломі, слід обов’язково дозволити чітке розмежування напрямків підготовки (спеціалізацій), які відповідають зовсім різним областям професійної діяльності майбутніх фахівців (наприклад: вчитель музики в загальноосвітній школі, концертний виконавець, композитор, диригент та інші спеціалізації). Таке розмежування дозволить визначити правильний обсяг кредитів ЄКТС, необхідних для здобуття ступеня бакалавра для різних спеціалізацій (від 120 до 240 кредитів), відповідні форми атестації здобувачів вищої освіти та їх майбутні кваліфікації.

Принципово важливим є збереження базової спеціалізованої музичної підготовки на рівні молодшого спеціаліста, яка проводиться у музичних училищах протягом чотирьох років. Введення додаткового ступеня молодшого бакалавра на базі музичних училищ зруйнує спадкоємну систему професійної музичної освіти.

Ректорат Академії постійно і наполегливо порушує клопотання перед Міністерством культури України та Міністерством освіти України щодо врахування специфіки спеціалізованої музичної освіти при розробці Стандартів вищої освіти, законодавчих та нормативних документів.Проблема стипендіального забезпечення студентів

Відповідно до чинного «Порядку призначення і виплати стипендій», затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 (з усіма пізнішими змінами і доповненнями), основним критерієм для надання академічної стипендії студентам є результати навчання, а саме: середній бал успішності має бути не нижче «4».

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» кількість стипендіатів повинна становити 75% від усього складу студентів денної форми навчання. Проте, в Академії кількість стипендіатів з середнім балом понад «4» становить 90% складу студентів.

Ректорат Академії порушив клопотання перед Міністерствами про необхідність змінення «Порядок призначення і виплати стипендій», в якому слід передбачити інший порядок призначення стипендій. Така Постанова Кабінету Міністрів готується. Проте, існуючий факт фінансування лише 75% стипендій змушує ректорат до переходу на рейтингове призначення стипендій негайно.


НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА.
Наукові здобутки вчених Академії вагомі, загальновизнані, чимало з них мають міжнародний рівень. Про актуальність наукових досліджень та творчих досягнень свідчить міжнародна співпраця з більш ніж 20 університетами та музичними академіями з усього світу.

Академія веде наукові дослідження за 20 темами:

 1. Естетичні, філософські та богословські аспекти європейської музики від середньовіччя до бароко.

 2. Історія зарубіжної музики.

 3. Українська музика у контексті світової музичної культури.

 4. Методологічні аспекти українського історичного музикознавства: сучасний стан, ґенеза, перспективи.

 5. Зарубіжна музика: сучасний стан та проблеми розвитку.

 6. Музичне-виконавське мистецтво: теорія, історія, практика.

 7. Музична культура Галичини ХІХ – першої половини ХХ ст.

 8. Музична соціологія: перспективи розвитку.

 9. Історіографія та джерелознавство як чинник музичної культури.

 10. Традиційне народна музика й етнічна історія Галичини та Волині.

 11. Українська сучасна музика: явища, проблеми, перспективи.

 12. Візантійський літургійний спів та його українська рецепція.

 13. Українське музичне бароко у європейському контексті.

 14. Регентська освіта – історія, виконавські аспекти, сучасні проблеми.

 15. Сучасна українська музика: соціокультурні аспекти дослідження.

 16. Соціопсихологічні проблеми музичної творчості на сучасному етапі.

 17. Семіотика музики та музична герменевтика.

 18. Філософія та богословія музики.

 19. Органологія та музична археологія.

 20. Національний вимір музично-теоретичних дисциплін: етнічне сольфеджіо.

Нині в Академії можна виділити ряд наукових шкіл, пов'язаних з пріоритетними напрямками сучасної гуманітарної науки, а також творчі, що виховали яскравих виконавців, лауреатів численних престижних міжнародних конкурсів. Наукові музикознавчі школи очолюють провідні українські вчені, зокрема доктори мистецтвознавства, професори Л. Кияновська та Ю. Ясіновський. Композиторську школу очолює видатний композитор Мирослав Скорик. Творчі школи очолюють відомі в Україні та поза її межами музиканти І.Пилатюк, В.Цайтц, Б.Каськів, Й. Ермінь, О.Рапіта, Ю.Ланюк та інші.

В Академії діє Спеціалізована вчена рада (перереєстрована в 2015 р.).Адріана Скорик захистила докторську дисертацію та отримала вчене звання доцента.

Тетяна Молчанова захистила докторську дисертацію.

Ірина Зіньків отримили вчене звання професора.

Марія Качмар захистила кандидатську дисертацію.

Дмитро Олійник захистив кандидатську дисертацію.
Участь в міжнародних конференціях та симпозіумах в країнах Європи

Науковці Академії за звітний період виступили з 75 доповідями. У роботі конференцій взяли участь відомі вчені України, Польщі та Німеччини.В Академії проведено 10 наукових конференцій, семінарів, форумів, з них 2 – міжнародного рівня:


 1. ІХ Міжнародна наукова конференція Візантійсько-слов’янська гимнографія та церковна монодія, Львів, 1–2 жовтня 2015.

 2. VIІ Антоновичеві читання: Міжнародна наукова конференція «Композитор і священик Михайло Вербицький у контексті його доби», Львів, ЛНМА, 3 березня 2016.

Syrotyńska Natalia (Lwów, Narodowa Akademia Muzyczna im. M. Łysenki) // Wpływ Ślązaków na kształtowanie kulturowo-społecznego oblicza Lwowa w XIV - XVII wieku // Tradycje Śląskiej kultury muzycznej, Wrocław 2-4, 2016.

Lidia Melnyk. Twórczość i język muzyczny współczesnych kompozytorów Szkoły Lwowskiej  a tradycje kultury polskiej Виступ на конференції: „Twórczość i kreatywność w kontekstach psychologicznych, socjologicznych, muzycznych i kulturowych”, Akademia Muzyczna w Krakowie, 16.05.2016

Lidia Melnyk. Życie z muzyką – wątki autobiograficzne w twórczości dojrzałych artystek lwowskich. Виступ на конференції: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach IV Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego z serii „Różne odsłony kobiecych światów”: „Rozmaite oblicza kobiecej starości”, Siedlce, 1-2 marca 2016 roku&

Lidia Melnyk. Idiomy stylistyczne a nastrój w muzyce kompozytorów Młodej Polski.  Виступ на конференції: „Uczucia i emocje w tekstach kultury Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce, 11 maja 2016 roku

Віктор Камінський Театральна музика М. Вербицького в європейському контеусті / Міжнародна наукова коференція до 200 роковин М. Вербицького. Перемишль.

Новакович М. Роль Перемишльської школи у конструювання національної ідентичності українців Галичини / Міжнародна наукова коференція до 200 роковин М. Вербицького. Перемишль.

Ясіновський Ю. Михайло Вербицький // Міжнародна наукова коференція до 200 роковин М. Вербицького. Перемишль.

Любов Кияновська:

 1. Виступ з доповіддю «Концертно-педагогічна діяльність Кароля Мікулі» в рамках фестивалю Ф. Шопена в Дармштадті (Німеччина) 16 вересня 2015.

 2. Доповідь «Михайло Вербицький в культурній свідомості сучасної України» (Ювілейна конференція, присвячена 200-річчю від дня народження Михайла Вербицького, організована Товариством Українців Польщі, 3 – 4 жовтня 2015).

 3. „Model chóralnego koncertu duchowego w muzyce religijnej współczesnych kompozytorów ukraińskich (próba analizy synergetycznej)”. Виступ з доповіддю: I międzynarodowa konferencja „Interpretacje dzieła muzycznego: teoria i praktyka” Bydgoszcz, Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego, 24-25 listopada 2015 rok

 4. „Etyka pedagogiczna wybitnych lwowskich mistrzów Walerego Wysockiego i Karola Mikulego” Виступ з доповіддю: Międzynarodowa Konferencja „Mistrz i uczeń Opieka merytoryczna: Pracownia Psychologii Muzyki” w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu 3 grudnia 2015 roku.

 5. «Historyczne przesłanki lwowskiej pedagogiki muzycznej XIX wieku» Виступ з доповіддю: Zakład Psychologii Muzyki UMFC „Rola mistrza w zawodowej edukacji i drodze życiowej muzyka”, 7 grudnia 2015 roku.

 6. „Rola Karola Lipińskiego w ukraińskiej kulturze muzycznej XIX wieku” Виступ з доповіддю: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Karol Lipiński - życie, działalność, epoka " w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu 10 grudnia 2015 roku

 7. „Pieśń polska we Lwowie na przełamie XIX – XX wieku“ Виступ з доповіддю: IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu: „Moniuszko in memoriam – w kręgu polskiej literatury wokalnej” w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu16.lutego 2016 roku

 8. „Wpływ Ślązaków na kształtowanie kulturowo-społecznego oblicza Lwowa w XIV - XVII wieku” Виступ з доповіддю: XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Tradycje śląskiej kultury muzycznej” Katedry Teorii Muzyki i Historii Śląskiej Kultury Muzycznej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, 2-4 marca 2016 roku

 9. „Lviv (Lemberg) in Galicia - a meeting place of national culture in the XIX. Century“ Виступ з доповіддю International Musicology Symposium „Musical Migrations: Crossroads of European Musical Diversity“, Ljubljana, 16-19 April 2016

 10. „Der diskrete Charme der Musik von Max Reger in der Ukraine“ Виступ з доповіддю: „Max Reger – ein nationaler oder ein universaler Komponist? Zum 100. Todestag des Komponisten“ Internationale Musikwissenschaftliche Konferenz vom 11. bis 14. Mai 2016 am Institut für Musikwissenschaft der Universität Leipzig

Ясіновський Ю. Супрасльський ірмолой Богдана Онисимовича – спроба нової інтерпретації пам’ятки // ІХ Міжнародна наукова конференція Візантійсько–слов’янська гимнографія та церковна монодія, 1-2 жовтня 2015, Львів.

Ясіновський Ю. Елементи profanum в культурі української сакральної монодії // Sacrum et profanum в культурі, Міжнародна наукова конференція, Львів, Національний університет ім. І. Франка, Факультет культури і мистецтв, 3 листопада 2015 р.

Ясіновський Ю. До інтерпретації музичних джерел Київської Русі // Мистецька культура: історія, теорія, методологія / Міжнародна наукова конференція / НАНУ, Львівська національна бібліотека ім. В. Стефаника, Львів, 27 листопада 2015.

Ясіновський Ю. Мої спогади про Мирослава Антоновича // VIІ Антоновичеві читання: Міжнародна наукова конференція «Композитор і священик Михайло Вербицький у контексті його доби», Львів, ЛНМА, 3 березня 2016.

Сиротинська Н. Orthodox Liturgy genres // Sacrarium. Composers forum of sacred music. Ivan Franko National University of L’viv. Faculty of Culture and Arts. L’viv, May 7-10.

Сиротинська Н. Вплив риторики на форму піснеспівів української сакральної монодії // ІХ Міжнародна наукова конференція Візантійсько-слов’янська гимнографія та церковна монодія, Львів, 1 вересня –2 жовтня 2015.

Сиротинська Н. Літургійна поезія і давня українська література у працях Івана Франка // VIІ Антоновичеві читання: Міжнародна наукова конференція «Композитор і священик Михайло Вербицький у контексті його доби», Львів, ЛНМА, 3 березня 2016

Сиротинська Н. Львів і Венеція на перехресті архітектурних і музичних засаж Відродження // Міжнарожна науково-практична конференція «Палладіо: вплив у Східній Європі». Львівська політехніка. Львів, 8 квітня 2016.

Граб У. Мирослав Антонович як дослідник сакральної музичної традиції Сходу і Заходу: Гарвардський період // Міжнародна науково-практична конференція «SACRUM ETPROFANUM в культурі», 3 листопада 2015, Львівський національний університет ім. І. Франка, Львів.

Граб У.  Інтелектуальна біографія як метод дослідження еміграційного музикознавства // VIІ Антоновичеві читання: Міжнародна наукова конференція «Композитор і священик Михайло Вербицький у контексті його доби», Львів, ЛНМА, 3 березня 2016.

Новакович М. Церковна творчість Д. Січинського у контексті формування національного стилю української музики / ІХ міжнародна наукова конференція «Візантійсько-слов’янська гимнографія та церковна монодія. Львів, 1-2 жовтня 2015.

Новакович М. Чеські музиканти біля витоків перемишльської композиторської школи // VIІ Антоновичеві читання: Міжнародна наукова конференція «Композитор і священик Михайло Вербицький у контексті його доби», Львів, ЛНМА, 3 березня 2016.

Новакович М.  Степан Дегтярьов та його сучасники; музичний класицизм у Східній Європі // Міжнародна наукова конференція. Київ, НМАУ імені П.І.Чайковського,10 травня 2016 р

Качмар М. Стихира на Різдво Христове Днесь Христос во Вифлеємі (деякі музично-аналітичні спостереження) // ІХ Міжнародна наукова конференція "Візантійсько–слов’янська гимнографія та церковна монодія, 1-2 жовтня, Львів.

Міщенко І. Великі групи знаків (θέσεις) та їх місце в калофонічній стихирі Преображення «Προτυπῶν τὴν Ἀνάστασιν» // ІХ міжнародна наукова конференція «Візантійсько–слов’янська гимнографія та церковна монодія». 1−2 жовтня 2015 року.

Загнітко К. Трансформація невменної нотації у західну лінійну нотаційну систему / ІХ Міжнародна наукова конференція Візантійсько–слов’янська гимнографія та церковна монодія, 1-2 жовтня 2015, Львів.

Академія є засновником і видавцем 2 наукових періодичних видань:

«Українська музика», та «Наукові збірки Львівської національної музичної академії імені М.В.Лисенка».
Видано монографії:

Наталія Сиротинська. Перло многоцінноє: музично-поетичний світ богородичної гимнографії.

Тетяна Молчанова. Мистецтво піаніста-концертмейстера у культурно-історичному контексті: історія, теорія, практика.
Нотне видання:

Ірмоси канонів на Різдво Богородиці та Воздвиження / упоряд., комент., вступ Юрій Ясіновський, ред. Крістіян Ганнік, Марія Качмар [=Антологія візантійсько-слов’янської та української сакральної монодії / Інститут літургійних наук УКУ, Інститут Східних Церков Баварського університету ім. Юліюса-Максиміліяна у Вюрцбурзі, , вип. 11]. Львів, 2015. 20 с.
Опубліковане науково-інформаційне видання «50 років кафедри духових та ударних інструментів ЛНМА ім. М.Лисенка» - Львів: НТШ, 2015. – 19с.

Аспірантура, асистентура-стажування, докторантура

Загальна кількість слухачів в цій системі наукових кадрів складає на сьогодні понад 100 осіб: 38 аспірантів, 11 асистентів-стажистів, понад 50 пошукувачів, 3 докторанти.

Яскравим творчим обдаруванням, талантом, високою професійною майстерністю В. Заціхи, А. Шалайкевич, Т. Гамара, М. Малафія та інших асистентів-стажистів, які у теперішній час навчаються в Академії і проводять інтенсивну концертну діяльність, захоплюється український та зарубіжний культурний соціум.

Аспірантура зорієнтована на підготовку високо-кваліфікованих фахівців, науковців, кінцевою метою навчання яких є захист кандидатських дисертацій. Наукове керівництво та наукове консультування аспірантів забезпечують провідні українські вчені, професори, доктори мистецтвознавства Кияновська Л. О., Зінків І. Я., Терещенко А. К., Ясіновський Ю. П., Карпяк А. Я., Яремко Н. О. Навчання в аспірантурі ЛНМА ім. М. В. Лисенка характеризує висока результативність — стовідсотковий захист її випускниками кандидатських дисертацій. Серед них — М. Качмар, Н. Осадця, С. Кудринецький, І. Вавренчук, Д. Олійник.

У 2016 р дотерміново (за пів року до завершення навчання в докторантурі) успішно захистила докторську дисертацію у Спеціалізованій вченій раді при Київській національній музичній академії імені П.Чайковського випускниця докторантури ЛНМА – Молчанова Т.О.

Проблема асистентури-стажування

Несподіваним і складним проблемним питанням стало вилучення такої необхідної для мистецьких спеціальностей форми навчання як асистентура-стажуванн (післядипломна освіти), без якої подальше вдосконалення митців-практиків неможливе.Ректорат Академії порушив клопотання перед Міністерствами про необхідність внесення доповнення до Законів «Про освіту» та «Про вищу освіту» й відновити асистентуру-стажування як форму навчання за мистецькими спеціальностями з метою вдосконалення творчої майстерності.

На сьогодні проблемними наукової роботи є такі питання:

значна кількість викладачів не опублікували жодної наукової статті протягом року;

недостатня активність частини викладачів в творчій та концертній діяльності.

Для вирішення поставлених завдань необхідно:

розробити систему рейтингового оцінювання наукової та творчої роботи факультетів, кафедр, науково-педагогічних і наукових працівників Академії;

активізувати концертну діяльність кафедр та творчих колективів.

підвищити ефективність асистентури-стажування.КОНЦЕРТИ, МАЙСТЕРКЛАСИ,

ПОДІЇ ТВОРЧО-ВИКОНАВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Серед найвагоміших подій концертного життя впродовж звітного періоду варто згадати (подається в хронологічному порядку):
Впродовж вересня-грудня 2016 року відбулись декілька всеукраїнських концертних турне проф.Йожефа Ерміня з Концертом для фортепіано з оркестром Б.Лятошинського, та «Рапсодією в стилі блюз» Д.Гершвіна, а в квітні-червні – проект «Три С: Сильвестров, Станкович, Скорик».

22 вересня 2015 р. розпочався Міжнародний фестиваль аудіовізуального мистецтва ТЕТРАМАТИКА співорганізатором якого є кафедра композиції Львівської національної музичної академії ім.М.В.Лисенка. Відкрив Фестиваль аудіовізуальний перформанс знаної німецької незалежної електронної групи “blackhole-factory”. 23 вересня у Студії EESEM Львівської національної музичної академії ім.М.В.Лисенка відбулася зустріч та майстер-клас де музиканти з “blackhole-factory” обговорювали особливості обробки звуку в реальному часі, складні аудіо-візуальні реляції та специфіку створення патчів у середовищі Max MSP.

Лекція Нансі Мілезіс Романо “Музичне бароко від Риму до Венеції”

22 вересня у Малій залі Львівської національної музичної академії ім.М.В.Лисенка, в рамках Другого фестивалю італійського музичного бароко (Київ — Львів – Мінськ — Катанія-Адрано), відбулась лекція арт-директора фестивалю, диригента, дружини посла Італії в Україні Нансі Мілезіс Романо “Музичне бароко від Риму до Венеції”.

30 вересня відбулась презентація збірки Камерно-інструментальний ансамбль: історія, теорія, практика.–
Випуск 34. Дослідження торкаються широкого діапазону проблематики, що охоплює найрізноманітніший спектр
питань історії та теорії камерного мистецтва, його жанрово-стильової специфіки,
естетики виконавської та композиторської творчості, музичної педагогіки.

1 жовтня у Експериментальній освітній студії електроакустичної музики Львівської національної музичної академії ім.М.В.Лисенка, в рамках Міжнародного фестивалю аудіовізуального мистецтва ТЕТРАМАТИКА, відбулись майстеркласи із цифрового процесінґу звуку та використання застосунку Acoustbl під проводом іспанських і баскських композиторів та виконавців: др.Карлоса Пералєса та Іньїґо Ібаібар’яґа.

1 жовтня 2015р. педагоги кафедри духових та ударних інструментів Карпяк А.Я та Білас В.І. виступили в авторському концерті композитора Ігора Соневицького у Камерному залі Львівської обласної філармонії. Був виконаний Квартет для флейти, гобоя, ударних та ф-но з Д.Олійником, І.Посвятовською.

1 жовтня у Львівській філармонії відбулось відкриття XXI Міжнародного фестивалю сучасної музики “Контрасти”. Львівський камерний оркестр “Академія” (керівник-концертмейстер – Артур Микитка, художній керівник — Мирослав Скорик) під батутою ректора академії проф.Ігора Пилатюка та бразильського диригента Рікардо Кальдероні запрезентували львівським слухачам програму із творів Ейтора Вілла-Лобоса, Едмундо Віллані-Кортеса, Клаудіо Санторо, Володимира Ґеніна, Віталія Вишинського. Також було виконано Double Concerto Рікардо Кальдероні для двох флейт і струнного оркестру (солісти: Жанна Масляк та Зоя Ходан). Чудовим завершенням концерту стала світова прем’єра твору Богдани Фроляк “Музика снів” для скрипки, віолончелі, фортепіано та струнного оркестру. Солюючі партії прозвучали у блискучому виконанні канадського Gryphon Trio.

3 та 5 жовтня 2015 року ознаменувалися для ЛНМА імені М.В.Лисенка дуже приємною подією. На запрошення агенції “Aplauz” (м.Дебіца) у  містах Підкарпатського воєводства Польщі Кросно та Дебіца  відбулися концерти хору та оркестру оперної студії під батутою ректора, професора, народного артиста України – Ігоря Пилатюка.

12 жовтня відбувся концерт відомого піаніста, професора консерваторії у м. Тромсьо (Норвегія), випускника Московської консерваторії, українця за походженням, Сергія Осадчука – адже з консерваторією м. Тромсьо ЛНМА ім. Лисенка співпрацює з 2012 р. – проте тепер вперше мали нагоду почути у його виконанні віртуозну постромантичну «Рапсодію на теми Паганіні» С.Рахманінова, вишукано відтіненою у першому відділі Першою симфонією Й. Брамса у виконанні оркестру Оперної студії Львівської національної музичної академії ім. М. Лисенка.

15-18 жовтня у Кракові відбувся фестиваль-майстеркласи “aXes. Triduum Muzyki Nowej” участь у якому взяли доцент кафедри композиції Остап Мануляк та молоді композитори, які навчаються в маґістратурі на відділі композиції — Назар Скрипник (клас проф.В.Камінського) та Микола Хшановський (клас доц.О.Мануляка). “aXes. Triduum Muzyki Nowej” – це важлива у сфері нової музики міжнародна подія, організатором якої є Краківська музична академія. Традиційно на “aXes. Triduum Muzyki Nowej” приїздять викладачі та студенти композиції із чільних європейських музичних академій для обміну досвідом і знайомства із новими композиціями, які виконуються знаними європейськими ансамблями нової музики.

Львів-Веймар. Співпраця Львівської національної музичної академії ім. М. Лисенка та Вищої музичної школи ім. Ф. Ліста у Ваймарі розпочалась підписанням офіційної угоди нещодавно, лише минулого року. Але вже за такий короткий строк в рамках угоди про співпрацю вдалось організувати кілька надзвичайно вартісних і цікавих акцій. Остання з них – спільний концерт хорової музики, що відбувся 30 жовтня у Великому залі нашої академії. В ньому взяли участь студентський хор ЛНМА ім. М. Лисенка (художній керівник Ігор Даньковський) та камерний хор Вищої музичної школи ім. Ф. Ліста у Ваймарі (художній керівник і диригент професор Юрген Пушбек).

4 листопада 2015р. організований святковий концерт «50 років кафедри духових та ударних інструментів ЛНМА ім. М.Лисенка» у Львівській обласній філармонії за участі оркестру INSO-Львів, диригент Сергій Хоровець. Виступили педагоги А.Я.Карпяк В.І.Білас, А.Я.Сенькович, В.Борецький, В.Г.Старко, Д.П.Максименко, О.Є.Савельєв, О.І.Варянко, Б. та Д.Олійники

6 листопада видатний композитор сучасності – Кшиштоф Пендерецький отримав Диплом Doctor Honoris Causa і відтепер є почесним членом мистецької спільноти ЛНМА імені М. В. Лисенка. Урочиста церемонія і святковий концерт відбулися у залі Львівської філармонії 5 листопада 2015 року.

9-10 листопада у Львові відбулась  Міжнародна науково-практична конференція «Кобзарство ХХ-го століття в іменах: його творці та хранителі».

11 листопада Назарію Пилатюку присвоєно почесне звання «Заслужений артист України»

В листопаді 2016 р. доцент кафедри скрипки Н.Пилатюк виконав у супроводі симфонічного оркестру Львівської обласної філармонії Концерт № 9 М.Скорика для скрипки з оркестром.
В листопаді-грудні 2016 р. доцент кафедри скрипки Н.Пилатюк прийняв участь у ряді концертів у складі фортепіанного тріо «Київ-тріо» (м. Київ, Львів), а також у концертах в рамках міжнародного фестивалю І.Менухіна (Київ, Одеса)

За серію концертів в містах Краматорськ, Словянськ, Красногорівка Донецької області Пилатюк Н.І. нагороджений почесною грамотою Всеукраїнського Союзу громадських об’єднань учасників бойових дій, ветеранів бойових дій, ветеранів військової служби та правоохоронних органів «Всеукраїнський Союз» (листопад, 2015) а також за участь в міському святі, присвяченому Дню захисника України у м. Красногорівка нагороджений почесною грамотою військово-цивільної адміністрації м. Красногорівка (листопад, 2015). В грудні Назарій Пилатюк – нагороджений дипломом та медаллю «Трудової слави» «Золота Фортуна» .


16 листопада в приміщенні Оперного театру ім.С.Крушельницької  відбулось вручення  Почесної відзнаки “Zasłużony dla Kultury Polskiej” ректору Львівської національної музичної академії ім.М.Лисенка Ігорю Пилатюку.

25 листопада у Великому залі ЛНМА імені М. В. Лисенка відбувся концерт, присвячений 100-річчю творчості видатного українського композитора Бориса Лятошинською (1895-1968).

Біг-Бенд Академії на Яворівському полігоні

Музи не можуть мовчати в такий тяжкий для України час – педагоги і студенти академії на чолі з ректором професором Ігорем Пилатюком вирішили морально підтримати наших бійців, подарувавши їм насолоду спілкування з мистецтвом. До дня Української армії 14 жовтня 2015 р. новостворений колектив Біг-Бенду ЛНМА ім. М.В. Лисенка підготував два концерти для військових, що проходять вишкіл на полігоні біля м. Яворів та для їх колег зі США і Канади, котрі перебувають тут в рамках спільних навчань.3 та 4 грудня здійснив прем’єру опери «У пошуках короля Ліра: Верді» за Вільямом Шекспіром на сцені Львівського драматичного театру імені Лесі Українки знаний польський оперний режисер Міхал Знанецький (співпрацював із Пласідо Домінґо, Лоріном Мазелем, Хосе Кура та іншими видатними музикантами). У ролі Короля Ліра виступив знаний польський бас – Єжи Артиш. Ролі його трьох доньок (Корделія, Гонерілья, Реґана) блискуче виконали студентки вокального факультету нашої Академії – Соломія Городецька, Орися Гуга та Надія Дубченко. Також на сцені – Орекстр Оперної студії ЛНМА імені М.В.Лисенка під батутою Юрія Бервецького.

«Barocco caractteristico» 9 грудня 2015 року у Львівській філармонії відбувся концерт оркестру барокової капели ЛНМА ім. М. Лисенка з концертною програмою «Barocco caractteristico».  Колектив відомий своєю співпрацею з скрипалем Олександром Пільченом (Троссінген, Німеччина), Мареком Топоровським (Варшава), Анґелікою Мотс (Базель, Швейцарія) та іншими відомими музикантами. Представлений концерт став підсумком майстер класу з інтерпретації інструментальної музики XVIII ст., проведеного скрипалем Радославом Камєняжем (Варшава, Вроцлав) на запрошення Відділу історичного виконавства при кафедрі історії музики ЛНМА ім. М. Лисенка.

В середині грудня 2015 року відбувся Фестиваль-конкурс, присвячений Віктору Косенку та Борису Лятошинському. Конкурс був приурочений до дат 120-річчя від народження двох класиків української музики, що припадають на 2015 – 2016 роки, і став унікальною подією, яка не мала досі аналогів в Україні. Підготовка і проведення цього свята музики були справою й заслугою кола викладачів-ентузіастів: Мирослава Драґана, Йожефа Ерміня, Лідії Крих, Олексія Максимова,  Теятяни Мілодан, Олени Пилатюк, Оксани Рапіти. Кожен з них підготував декількох студентів, а найбільше – чотирьох добрих виконавців виставила на конкурс Олена Пилатюк.

Нагороджено таких переможців Фестивалю-конкурсу: • студентку І курсу Бойко Марію (кл. доц. Драгана М.Т.) з відзнакою за краще виконання Прелюдій ор.38а Б.Лятошинського

 • студентку ІІ курсу Вознюк Вікторію (кл. доц. Мілодан Т.Е.) з відзнакою за краще виконання Прелюдій ор.44 Б.Лятошинського

 • студентку ІІ курсу Гурковську Камілу (кл. доц. Мілодан Т.Е.) з відзнакою за краще виконання Етюду ор.8 E-Dur В.Косенка

 • студентку ІV курсу Дацину Лілію (кл. проф. Крих Л.Ю.) з відзнакою за краще виконання Прелюдій ор.38 Б.Лятошинського

 • студента ІІІ курсу Іващука Антона (кл. доц. Пилатюк О.Б.) з відзнакою за краще виконання Етюду ор.8 fis-moll В.Косенка

 • аспірантку Кірчанову Ірину (кл. проф. Ерминя Й.Ф.) з відзнакою за краще виконання Пасакалії ор.19 В.Косенка

 • студентку ІІІ курсу Командирчик Софію (кл. доц. Максимова О.Б.) з відзнакою за краще виконання Гавоту Des-Dur ор.19 В.Косенка

 • студентку ІІ курсу Кострич Марту  (кл. доц. Пилатюк О.Б.) з відзнакою за краще виконання Етюду ор.8 b-moll В.Косенка

 • студента ІІІ курсу Марченка Романа  (кл. проф. Крих Л.Ю.) з відзнакою за краще виконання Сонати № 2 cis-moll В.Косенка

 • студента ІІІ курсу Мішка Ярослава  (кл. доц. Пилатюк О.Б.) з відзнакою за краще виконання Поеми ор.5 В.Косенка

 • студентку ІІІ курсу Музику Анастасію  (кл. проф. Рапіти О.М.) з відзнакою за краще виконання Поеми ор.12 В.Косенка

 • студентку ІV курсу Підлипну Роксоляну (кл. доц. Драгана М.Т.) з присудженням Премії Марії Крушельницької за краще виконання творів В.Косенка

 • студентку ІІІ курсу Погодіну Ольгу (кл. доц. Мілодан Т.Е.) з відзнакою за краще виконання Сонати № 3 h-moll В.Косенка

 • студентку ІІІ курсу Струж Софію (кл. доц. Драгана М.Т.) з відзнакою за краще виконання «Відображень» Б.Лятошинського

 • студента ІІ курсу Федину Ростислава (кл. доц. Пилатюк О.Б.) з відзнакою за краще виконання Концертного етюду-рондо Б.Лятошинського

 • студентку ІІ курсу Чубак Діану (кл. проф. Рапіти О.М.) з присудженням Премії Марії Крушельницької за краще виконання творів Б.Лятошинського

 • студентку І курсу Явну Надію (кл. проф. Рапіти О.М.) з відзнакою за краще виконання Ноктюрну ор.9, № 3 В.Косенка

14 грудня 2015 року в концертній салі Музично-меморіального музею Соломії Крушельницької у Львові відбувся третій концерт творчого проекту «ГРУДНЕВІ ВЕЧОРИ» під рубрикою «МУЗИКА, ЩО ЗВУЧАЛА В ПАЛАЦАХ, ЗАМКАХ, РЕЗИДЕНЦІЯХ ЕПОХИ БАРОКО» (автор проекту і вступне слово: Ніна ДИКА, кандидат мистецтвознавства). В програмі концерту прозвучали камерно-інструментальні ансамблеві полотна Й. Гайдна, К. Стаміца, В.А. Моцарта у виконанні студентів кафедри камерного ансамблю та квартету Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка – Д. Петрушенко, Д.Миронової, О. Козлан, У. Ничкало, Е. Романова, Д. Тітової, Х. Котовські, Б. Дяченко, О. Тимчик, А. Нестерової та Лауреатів міжнародних та всеукраїнських конкурсів – альтистки Марти Карапінки і віолончеліста Тараса Менцінського (творчі керівники: Заслужена артистка України, професор Анна Станько, доцент Ніна Дика).

«Різдвяний дарунок»22 грудня 2015 року в концертному залі Львівської філармонії відбувся концерт камерного оркестру “Академія” «Різдвяний дарунок».

В концерті виступили: Наталія Хома, Оксана Литвиненко, Анастасія М’якушко – віолончель, Назарій Пилатюк, Василь Заціха, Юлія Сирватка, Ярина Царинська – скрипка, Зоя Ходан – флейта-піколо, Анна Іванюшенко – клавесин іІгор Пилатюк – диригентУрочиста академія з нагоди 125-річчя музичного товариства “Львівський Боян” відбулася 2 лютого 2016 року у залі Львівської обласної філармонії. Колектив, який є духовним наступником і продовжувачем справи “Бояну” – хорова капела “Трембіта”, виконав кантату-симфонію Віктора Камінського “Україна. Хресна дорога”.

Вже 11 років підряд, в середині лютого, містечко СЯНОК імпрезує яскравими талантами, розкішними концертами, сяйвом гри музики та щирими посмішками піаністів, які з’їжджаються зі всієї Європи. Окрім польських міст, які приймають цю піаністичну феєрію з концертами (Варшава, Краків, Познань, Жешув,Кельце) та основного локального міста, де тиждень проживають, навчаються та виступають піаністи- Сянока., українські, литовські та словацькі міста радо приймають в своїх кращих  концертних залах лауреатів форуму. Найвища перемога фестивалю – “Золотий Парнас”, який вручають, зазвичай, трьом піаністам із різних країн-учасниць. Для українців така перемога – явище частеньке: зокрема за 11 років проведення форуму, було вручено 7 “Парнасів”  для українських музикантів. Серед них 5 львів’ян: Олександр Янкевич (2008р.), Марта Кузій (2010), Данило Саєнко (2011),  Юлія Сухорукова (2013), Іван Шемчук (2014) та Маркіян Попіль (2015).

Впродовж тижня (8-11 лютого 2016) відбулися зустрічі з відомим українським композитором Леонідом Грабовським, який з 1990 р. проживає в Америці (Нью-Йорк). Композитор входив до кола знаменитого «Київського аванґарду», що сформувався наприкінці 50-х рр.18 лютого 2016 р. відбувся концерт пам’яті героїв «Небесної Сотні» «In Memoriam». В концертному залі Львівської філармонії виступив Ігор Муравйов (клас професора Володимира Заранського) з Симфонічним оркестром оперної студії ЛНМА ім. М. Лисенка.

26 лютого 2016 року проф. Карпяк А.Я. виступив в авторському концерті композиторів І.Щербакова та Л.Дичко у Хмельницькій обласній філармонії за участі оркестру філармонії під керівництвом Тараса Мартиника, виконав Концерт І.Щербакова для флейти та камерного оркестру та Партіту Л.Дичко.

Конкурс абітурієнта 2016 р.

26 березня, 23 та 24 квітня Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка проводить ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ для випускників спеціалізованих музичних шкіл та музичних училищ. В рамках Дня відкритих дверей відбувається Конкурс абітурієнта.

17 березня 2016 року реалізовано спільний проект кафедри духових та ударних інструментів та оркестру «Віртуози Львова» «Моцарти і Сальєрі». Були виконані Концертна симфонія В.А.Моцарта для флейти, кларнета, фагота та валторни, Концерт А.Сальєрі для флейти та гобоя та Рондо Ф.К.Моцарта для флейти та камерного оркестру. Виконавці: А.Я.Карпяк В.І.Білас, В.Борецький, В.Г.Старко, Н.Я.Базів.

У березні 2016 року флейтовий квартет у складі студентів Романа Борилюка, Андріани Саєнко, Даші Сілівіної та Дарини Бачинської (кер. Карпяк А.Я.) здобуває І премію в конкурсі камерних духових ансамблів «Обрії класики» (Київ, 2016).

В ритмі танго

В рамках проекту «Benissimo Club» (Ужгород) 5 квітня цього року відбувся концерт відомого польського бандеоніста Клаудіуша Барана та камерного оркестру «Академія» Львівської Національної музичної академії імені М.В.Лисенка. Це був третій захід в рамках циклу концертів. Цього разу концертну програму «Від Вівальді до П’яццолли» представив студентський камерний оркестр під орудою професора, народного артиста України, ректора Львівської Національної музичної академії імені М.В.Лисенка Ігора Пилатюка.У квітні 2016 року флейтовий квартет у складі студентів Романа Борилюка, Андріани Саєнко, Даші Сілівіної та Дарини Бачинської (тв. кер. проф. Карпяк А.Я.) здобуває І премію у Першому Всеукраїнському конкурсі камерних ансамблів духових та ударних інструментів ім. Франца та Карла Доплерів (Львів, 2016).

Ансамбль ударних інструментів під керівництвом проф. Олійника Б.М. у складі: Вікторія Дудчук, Юрій Шевченко, Зоряна Гнатчук, Роман Демковський, Денис Олійник здобуває І премію у Першому Всеукраїнському конкурсі камерних ансамблів духових та ударних інструментів ім. Франца та Карла Доплерів (Львів, 2016).22-23 квітня 2016 року студент Дутчак Микола (клас ст. викл. Савельєва О.Є.) перемагає (І премія) у конкурсі молодих виконавців на духових інструментах ім. В.Старченка (Рівне, 2016).

ІІ ФЕСТИВАЛЬ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА “АКАДЕМІЯ”

15 квітня у Залі Львівської філармонії відбулося урочисте відкриття фестивалю “АКАДЕМІЯ”. Програма відкриття була укладена з перлин української та західноєвропейської класики у виконанні Студентського симфонічного оркестру (диригент – Василь Чучман).

Концерт аспірантів ЛНМА ім. М.Лисенка У концерті “Кларнетові фантазії”, що відбувся 16 квітня у Малому залі ЛНМА ім. М.В.Лисенка, взяли участь аспіранти-асистенти Тарас Гамар (кларнет), Антоніна Лісогорська (сопрано) та Ірина Кірчанова (фортепіано).

17 квітняУнікальні зразки музики для духових та ударних інструментів Концерт кафедри духових та ударних інструментів Львівської національної музичної академії ім. М.Лисенка в рамках одного фестивального концерту складався з окремих сольних номерів кращих студентів кафедри та виступу духового оркестру академії під керівництвом заслужених артистів України, доцентів Богдана Гурана та Богдана Мочурада. Яскраві враження у слухачів залишили виступи Диксиленду під керівництвом ст. викл. Біласа В.І. та ансамблю ударників під керівництвом професора Олійника Б.М.

17 квітня в концертному залі ім.С. Людкевича, в рамках II міжнародного фестивалю «Академія – Молоді молодим» відбувся концерт хорової музики Народнохї хорової капели НУ «Львська політехніка» «Гаудеамус» та студенського хору ЛНМА ім.МВ. Лисенка.

18 квітня – “Вечір з джазом” (Концертний зал ім. С.Людкевича о 19 год.) – Біґ-бенд Академії. Ігор Пилатюк – художній керівник. Чоловічий вокальний ансамбль LA VIVO

Контрасти камерної музики Саме таким словом можна описати концерт камерної музики у виконанні студентів ЛНМА ім. М.Лисенка, який відбувся 19 квітня в рамках ІІ фестивалю «Академія». Організаторами події виступили кафедри камерного ансамблю, концертмейстерства та сольного співу. Концерт вразив своєю насиченістю, широким стильовим діапазоном та міжнаціональним спектром репертуару – від творів бароко (Г.Генделя, Д.Бортнянського), до музичних втілень ХХ ст. (А.П’яццолли, К.Боллінга, П.Людвіга).

Танцювальні ритми світу

22 квітня відзначилося ще однією подією в рамках ІІ фестивалю «Академія». Завдяки кафедрі спеціального фортепіано слухачі мали змогу, без перебільшення, насолодитись танцювальними ритмами світу та… потанцювати, правда тільки на внутрішньому рівні. Студентами та аспірантами кафедри був представлений великий спектр танців відомих композиторів ХІХ-ХХ ст. – українського митця М.Колесси («Коломийки») та зарубіжних – М.Огінського (Полонез ля мінор), Е.Гранадоса (Іспанські танці), А.Дворжака (Словянські танці), Е.Гріга (Норвезькі танці), Й. Брамса (Угорські танці), Г.Гілберта (Американські танці), О.Бородіна (Половецькі танці з опери «Князь Ігор»), Б.Мартіну (Польки), Б.Бартока (Румунські танці), А.Хінастери (Аргентинські танці).

STABAT MATER» у Гарнізонному храмі Свв. Апп. Петра і Павла

22 квітня, в рамках ІІ фестивалю музичного мистецтва «Академія» у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла у виконанні хору та симфонічного оркестру оперної студії ЛНМА ім. М.Лисенка під батутою Івана Юзюка прозвучала кантата чеського композитора Антоніна Дворжака «Stabat mater».

Духовне слово промовив Високопреосвященний Владика Ігор Возьняк, архиєпископ та митрополит Львівський.

Виконання кантати стало чудовим продовженням традиції (ще з часів середньовіччя «Stabat mater» була частиною богослужіння в Страсну п’ятницю), адже слухачі мали змогу познайомитися із композицією саме під час Великого Посту – періоду, який спрямований насамперед на духовне очищення, а «Stabat mater» А. Дворжака не лише слугує засобом для естетичної насолоди, а й для духовного збагачення.

22 квітня «Весняний передзвін» Під такою влучною назвою відбувся концерт студентів кафедри народних інструментів та кафедри оркестрового диригування ЛНМА ім. М. В. Лисенка в рамках фестивалю «Академія». Програма концерту приємно вразила розмаїттям образів та настроїв: від глибокої проникливості – до чуттєвої експресії і драматизму, від жартівливих замальовок – до ефектних, ритмічно вибагливих сучасних композицій. Слухачі мали можливість ознайомитись з різноманітними творами українських композиторів, в тому числі і студентів ЛНМА ім. М. В. Лисенка, а також з творами іноземних авторів. У концерті приймали участь: Капела бандуристів – керівник Тарас Лазуркевич; Оркестр народних інструментів під керівництвом Олександра Личенка та Оркестр українських народних інструментів під орудою Ярослава Олексіва

«Перлина неправильної форми» в інтерпретації майстра Особливий настрій передвеликоднього тижня знайшов своє музичне втілення в програмі, яку підготувала студентська барокова капела ЛНМА імені М. В. Лисенка. Концерт відбувся 23 квітня в актовій залі головного корпусу НУ «Львівська політехніка» в рамках ІІ музичного фестивалю «Академія».

Лауреатами Всеукраїнського конкурсу бандуристів імені М.В.Лисенка (квітень 2016 р., м.Київ) стали студенти Академії: Гран-прі: Юлія Бойко (ІІІ курс), ІІІ премія – Уляна Денис (І курс), ІІІ премія – Марія Мисько (ІІ курс)

Концерт-закриття ІІ фестивалю музичного мистецтва «АКАДЕМІЯ»

 23 квітня, у концертному залі ім. С. Людкевича, відбувся концерт-закриття Другого фестивалю музичного мистецтва «Академія». У програмі звучали композиції трьох львівських композиторів – Мирослава Скорика, Богдани Фроляк, Віктора Камінського, та американського композитора, піаніста, дириґента ХХ століття, Аарона Копленда.

Доволі знаково, що ця подія відбулась за участі одного із провідних колективів ЛНМА ім.М.Лисенка – Львівського камерного оркестру «Академія» (художній керівник – народний артист України, Лауреат Національної премії Т. Шевченка, Мирослав Скорик, керівник та концертмейстер – народний артист України, професор Артур Микитка, дириґент – народний артист України, член-кореспондент Академії мистецтв України, професор Ігор Пилатюк), який, від часу свого заснування був лауреатом численних республіканських та міжнародних фестивалів та конкурсів, виступав на найпрестижніших європейських музичних фестивалях, концертував в найкращих концертних залах України та за кордоном. Колектив завжди відзначався високим професійним рівнем, що слухачі мали змогу помітити, відвідавши і цей концерт. Важливо, що значне місце у репертуарі «Академії» посідають твори українських, та зокрема і львівських композиторів, таких як М. Скорик, В. Камінський, О. Козаренко, Б. Фроляк, Ю. Ланюк тощо. Досить часто колектив є першовиконавцем низки камерних творів вищевказаних композиторів.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Рекомендована література
2016 -> Літературна вікторина Т. Г. Шевченко – великий син України Коли І де народився Т. Г. Шевченко?
2016 -> Тема. Життєвий І творчий шлях французького письменника Альбера Камю; його філософські та естетичні погляди. А. Камю й екзистенціалізм
2016 -> Поетика національного міфу в романній творчості Пола Остера
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітнього ступеня "магістр"
2016 -> Замилування переплітається зі смутком. Ганна Чубач «Зупинюся над рікою» Мета
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітнього ступеня "магістр"
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст"


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2

Схожі:

Звіт ректора Пилатюка І. М. за період з червня 2015 року по червень 2016 року iconЗвіт директора ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №17 за підсумками 2015-2016 навчального року
України №178 від 23. 03. 2005 року, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів...
Звіт ректора Пилатюка І. М. за період з червня 2015 року по червень 2016 року iconТа доступу до публічної інформації за січень – липень 2016 року до митниці надійшло 152 письмових звернення
Протягом аналогічного періоду 2015 року митниця отримала 87 звернень, що на 65 звернення менше ніж поточного року. За звітний період...
Звіт ректора Пилатюка І. М. за період з червня 2015 року по червень 2016 року iconПрограма Чернігівських педагогічних зустрічей 23-24 червня 2016 року м. Чернігів 2016 оргкомітет

Звіт ректора Пилатюка І. М. за період з червня 2015 року по червень 2016 року iconВисочанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Харківської районної ради Харківської області Звіт директора школи за 2014/2015 навчальний рік та перспективи розвитку школи на 2015/2016 навчальний рік
Закінчився черговий навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб підбити підсумки роботи колективу школи, адміністрації та директора...
Звіт ректора Пилатюка І. М. за період з червня 2015 року по червень 2016 року iconМетодичні рекомендації щодо викладання зарубіжної літератури у 2015-2016 навчальному році (О. В. Риба) 29 Методически препоръки за учите лите по български език и література
До початку 2015/2016 навчального року: Інформаційно-методичні матеріали на допомогу педагогічним працівникам /Укладачі: Юрченко Т....
Звіт ректора Пилатюка І. М. за період з червня 2015 року по червень 2016 року iconМетодичні рекомендації для загальноосвітніх навчальних закладів до відзначення пам’ятних дат у рамках Року Державності України
України” від 3 грудня 2015 року №675 пропонуємо протягом 2016 року провести тижні історії під загальноукраїнським гаслом “Незалежність....
Звіт ректора Пилатюка І. М. за період з червня 2015 року по червень 2016 року iconЗакону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Керуючись рішенням міської ради від 21. 10. 2016 року №7/12/12 «Про внесення змін до рішення міської ради від 22. 12. 2015 року №7/3/23...
Звіт ректора Пилатюка І. М. за період з червня 2015 року по червень 2016 року icon19 січня 2016 року Розгляд питань про відкриття дисциплінарних справ чи відмову в їх відкритті
Циганенка О. П. від 10 серпня 2015 року стосовно судді Вищого адміністративного суду України заїки миколи Миколайовича
Звіт ректора Пилатюка І. М. за період з червня 2015 року по червень 2016 року iconДержавне агентство рибного господарства України Завдання рибогосподарської науки щодо вирішення нагальних проблем розвитку прісноводної та морської аквакультури
Матеріали науково-практичного семінару, проведеного 5 червня 2015 року під час виставки «FishExpo-2015»
Звіт ректора Пилатюка І. М. за період з червня 2015 року по червень 2016 року iconЗ в І т директора Ніжинської зош І-ІІІ ст №14 Бублик Тетяни Володимирівни за 2015-2016 н р
Закінчився черговий навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб підбити підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка