Звіт середньої загальноосвітньої школи №8 загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступеня Оболонського району м. Києва про роботу в 2013-2014 н рСторінка1/8
Дата конвертації21.01.2018
Розмір1,58 Mb.
ТипЗвіт
  1   2   3   4   5   6   7   8

Звіт

середньої загальноосвітньої школи №8

загальноосвітній навчальний заклад

І-ІІІ ступеня Оболонського району м. Києва

про роботу в 2013-2014 н. р.
Закінчився 2013 – 2014 навчальний рік. Сьогодні ми можемо звітувати про певні підсумки роботи колективу школи, можемо оцінити діяльність директора протягом навчального року. Мій звіт побудовано відповідно до наказу МОН України «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» від 28.01.2005 р. №55 Як директор школи у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №778, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.
Загальна інформація про школу
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 є комунальною власністю виконавчого комітету Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації. Керівництво та фінансування здійснюється Управлінням освіти Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації , якому делеговані відповідні повноваження.

Будівля школи прийнята в експлуатацію у 1937 році.

Учні школи володіють українською, російською та англійською мовами. Наша школа співпрацює з такими вищими навчальними закладами: НПУ ім.. М. Драгоманова, НАУ, КМУ, «Крок», МАУП, НУХТ, НТУУ(КПІ). Заклад є учасником проекту « Асоційовані школи ЮНЕСКО».

Місія школи: створити умови для розвитку людини фізично й духовно розвиненої; морально орієнтованої на свідомий вибір професії, готової до соціальної адаптації.

Проектна діяльність:


У 2013-2014 навчальному році у школі працювали 83 педагогічних працівників та 23 працівників із числа обслуговуючого персоналу. Навчання завершили 1117 учнів школи у 40 класах.

Для зручності батьків та зайнятості учнів у другу половину дня створено 13 груп продовженого дня.

Матеріальне забезпечення школи: • 4 мультимедійні комплекси;

 • 3 інтерактивні дошки;

 • 3 комп`ютерні класи;

 • 2 спортивні зали ( дошки Євмінова);

 • Актова зала;

 • Медичний та логопедичні кабінети;

 • Студія звукозапису;

 • Бібліотека;

 • Більшість кабінетів школи підключені до Internet


Якісний склад педагогічних кадрів за віком, стажем роботи.


Вік

Кількість

Стаж роботи в закладі

Кількість

До 30 років

13

До 3 років

6

До 40 років

28

До 5 років

4

До 50 років

17

До 10 років

13

До 55 років

12

До 15 років

13

До 60 років

2

До 20 років

7

Понад 60 років

11

До 30 років

25Понад 30 років

15

За віком переважають вчителі від 30 до 50 років, які мають педагогічний стаж роботи від 10 до 30 років. У школі працює кандидат фізико-математичних наук.
Склад і кваліфікація педкадрів закладу у поточному навчальному році.


Кваліфікація

Усього

Відсоток від загальної

кількості

педпрацівників


Усього педагогічних працівників

83
Мають кваліфікаційну категоріюВищу

52

61

Першу

8

10

Другу

12

14

Спеціаліст

8

11

Спеціаліст з неповною вищою освітою

3

4

Учителів - методистів

22

27

Старших учителів

13

16

Якісний та кількісний склад педагогічного колективу свідчить про наполегливу роботу адміністрації школи щодо підбору кадрів та підвищення рівня їх кваліфікації.

Багато років спостерігається стабільність кадрового складу. Школа повністю укомплектована педагогічними кадрами, розстановка кадрів умотивована й раціональна, здійснюється з урахуванням творчих здібностей і побажань учителів. Віковий склад і практичний досвід педагогічної роботи колективу обумовлюють високий рівень працездатності, що є головною умовою реалізації державної політики в галузі освіти й упровадження інноваційних ідей розвитку закладу освіти.

Адміністрація школи надає кожному вчителю можливість удосконалювати свою фахову майстерність на курсах підвищення кваліфікації й успішно проходити атестацію .

Значна увага приділяється підвищенню комп'ютерної грамотності вчителів.

90 % вчителів користуються комп'ютерами та використовують їх на уроках.

Силами школи та батьків 50% кабінетів забезпечені комп’ютерами, які використовуються вчителями-предметниками на уроках та в позаурочний час.


Організація атестації педагогічних працівників.
Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчального процесу.

У нашій школі атестація педагогічних працівників розпочинається зі складання циклограми і календарного планування процесу.

У школі проводиться систематична робота щодо вдосконалення і посилення стимулюючої ролі атестації у професійному зростанні педагогічних кадрів, розвитку їхньої творчої ініціативи. Одним із важливих напрямків роботи атестаційної комісії є забезпечення дієвості принципів колегіальності, гласності та об'єктивності. Як і в кожній школі, починається наполеглива щоденна робота адміністрації, членів атестаційної комісії над матеріалами, які свідчать про кваліфікацію вчителів, що атестуються.

Процес атестації для педагога пов’язаний з високим інтелектуальним та емоційним напруженням. Тому одним із завдань атестаційної комісії та всього педагогічного колективу є створення сприятливої, доброзичливої атмосфери для педагога, надання йому методичної допомоги. Учитель, який атестується, йде до вдосконалення професійної майстерності через реалізацію завдання – поєднати в собі й виявити в практичній діяльності глибокі знання і здатність до творчості Майстерність учителя полягає не тільки у знанні методів, форм та прийомів роботи, науково-методичного супроводу, а й у потребі займатися самоосвітою та самореалізацією. Тому адміністрація школи приділяє важливу увагу наявності у вчителів внутрішньої мотивації до професійного зростання.

Відомо, що вмотивовувати – означає створити у того, на кого спрямований вплив, системи внутрішніх психологічних спонук до роботи, а це сприятиме розвитку потреби в неперервній освіті у професійному зростанні

Адміністрація школи розробляє такі методи управлінської діяльності, щоб умови атестації вчителів були оптимально комфортними: • Етапи атестації;

 • Форми підвищення кваліфікації;

 • Критерії якісного та ефективного підвищення кваліфікації;

 • Зміст і форми атестації.

Всі члени атестаційної комісії мають технологічну карту вивчення творчої діяльності вчителя. Технологічна карта розроблена адміністрацією школи, шкільними методичними об'єднаннями, методичною радою школи

І Науково-теоретична підготовка.

ІІ Методична підготовка.

ІІІ Психолого-педагогічна підготовка.

ІV Навчально-виховний аспект

V Організація позакласної роботи

VI Громадсько-педагогічний аспект

Форми робіт учителів, які атестуються: • творчий звіт;

 • науково - методична робота;

 • дослідно-експериментальна робота;

 • авторський проект.

Творчий звіт – більш поширена форма атестації вчителів.

 • Педагог є головною дійовою особою будь-яких освітянських перетворень, які вимагають від нього переорієнтації його діяльності на нові педагогічні цінності, що, у свою чергу, висвічує одну з основних проблем в роботі по підвищенню педагогічної майстерності педагогів – формування дослідницької культури, у нього повинно бути «досьє успіхів», в якому відбивається все нове, цікаве й гідне з того, що відбувається в житті педагога. Таким «досьє успіхів» може стати «портфоліо педагога».

 • Педагогічне портфоліо дозволяє враховувати результати, досягнуті педагогом у всіляких видах діяльності: навчальній, виховній, творчій, методичній, самоосвітній, дослідницькій. Одне із основних завдань – проаналізувати та представити значущі результати навчання, демонстрація своїх здібностей і можливостей, планування напрямків подальшої роботи і самовдосконалення, визначення цілей подальшого професійного зростання. Для того, щоб робота з підготовки портфоліо мала певну систему у своїй роботі атестаційній комісії необхідно передбачити:

 • ознайомлення педагогів з технологією портфоліо (його значущість для творчого зростання, структура, підбір матеріалів, їх оформлення);

 • надання допомоги педагогам при підготовці презентації авторського портфоліо;

 • інформування педагогічного колективу про змістовну складову авторського портфоліо успішного педагога

 • Портфоліо педагога використовують, як спосіб аналізу, узагальнення, презентації педагогічного досвіду, воно може містити набір кращих конспектів уроків, поурочних планів, дидактичних матеріалів, документів, статей, учнівських робіт тощо.

Результат атестації

Кожного року в школі атестується біля 20 вчителів,

загальна кількість яких складає 87 осіб.

Якісний склад педагогічного колективу: • доктор фізико-математичних наук -1;

 • учитель-методист – 21

 • «старший учитель» - 14

 • «спеціаліст вищої категорії» - 50

 • «спеціаліст І категорії» - 13

 • «спеціаліст ІІ категорії» - 7

Такі досягнення маємо завдяки злагодженій і творчій діяльності усього колективу, у якому кожен вчитель впевнений у собі, має можливість реалізувати свої індивідуальні якості.

Діагностика атестації

 

2011

2012

2013

2014

атестовано

16

20

18

19

Учитель- методист

5

4

3

7

ст. учитель

-

3

7

1

вища категорія

8

2

2

6

І категорія

3

5

2
ІІ категорія

-

5

4

5

спеціаліст
1
Підвищення кваліфікації педагогічних працівників
Пріоритетними напрямами системи підвищення професійної компетентності педагогічних працівників є такі : осмислення сутнісних змін у системі освіти; моніторинг якості освітньої діяльності, упровадження нових технологій навчання й виховання, психолого-педагогічний супровід освітньої діяльності. У системі методичної роботи з кадрами включено заходи, що сприяють підвищенню кваліфікації: конференції, семінари, педагогічні ради, консиліуми, курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Такі форми роботи сприяють заохоченню до підвищення кваліфікації, забезпечують їхні права та є умовами вдосконалення фахової майстерності вчителів. У цьому році підвищили свій кваліфікаційний рівень на курсах підвищення – 18 учителів.

Розподіл педагогічних працівників за кафедрами та за кваліфікаційними категоріями.

Навчальний предмет

Усього вчителів

Кваліфікаційні категорії

Педагогічні звання

Спеціаліст

II категорія

І

категоріяВища категорія

Учитель-методист

Старший-вчитель

Укр. мова та література

11

1
1

9

7

2

Рос. мова та література

5
1
4

2

2

Математика

7


7

2

2

Фізика

2


2Інформатика

21

1

1
Хімія

2
1
1

1
Біологія

1


1
1

Географія

32

1

1
Історія

31

2

2
Англ. мова

11

2

3

1

5

1

1

Фізична культура

4


4

1
Трудове навчання

3


3

1

1

Образотворче мистецтво


1

1
Початкові класи

16
2

2

12

3

3

Вихователі НВП

7

4

2
1

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Звіт середньої загальноосвітньої школи №8 загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступеня Оболонського району м. Києва про роботу в 2013-2014 н р iconЗвіт директора ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №17 за підсумками 2015-2016 навчального року
України №178 від 23. 03. 2005 року, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів...
Звіт середньої загальноосвітньої школи №8 загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступеня Оболонського району м. Києва про роботу в 2013-2014 н р iconЗвіт про роботу Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №59

Звіт середньої загальноосвітньої школи №8 загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступеня Оболонського району м. Києва про роботу в 2013-2014 н р iconЗвіт про виховну роботу Вишнівської загальноосвітньої школи І ііі ступенів за І семестр 2012-2013 н р
Виховна робота здійснюється на засадах демократизму, використання виховного потенціалу учнівського самоврядування І спрямовується...
Звіт середньої загальноосвітньої школи №8 загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступеня Оболонського району м. Києва про роботу в 2013-2014 н р iconЗвіт директора про свою діяльність за 2013-2014 н р
Шановні присутні! Закінчився ще один навчальний рік, І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи...
Звіт середньої загальноосвітньої школи №8 загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступеня Оболонського району м. Києва про роботу в 2013-2014 н р iconТема. Літературні казки Мета: Ι Формувати компетентність вміння вчитися
Нвк №1 «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад I ступеня» м. Умань Черкаської області
Звіт середньої загальноосвітньої школи №8 загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступеня Оболонського району м. Києва про роботу в 2013-2014 н р iconВисочанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Харківської районної ради Харківської області Звіт директора школи за 2014/2015 навчальний рік та перспективи розвитку школи на 2015/2016 навчальний рік
Закінчився черговий навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб підбити підсумки роботи колективу школи, адміністрації та директора...
Звіт середньої загальноосвітньої школи №8 загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступеня Оболонського району м. Києва про роботу в 2013-2014 н р iconПлан роботи куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 куп’янської міської ради харківської області з вечірньою (змінною) формою навчання на 2013/2014 навчальний рік
Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 куп’янської міської ради харківської області
Звіт середньої загальноосвітньої школи №8 загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступеня Оболонського району м. Києва про роботу в 2013-2014 н р iconЗакону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»
Затвердити звіт про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами району за 2013-2014 навчальний рік (додається)
Звіт середньої загальноосвітньої школи №8 загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступеня Оболонського району м. Києва про роботу в 2013-2014 н р iconНавчально-методичний посібник для вчителів, учнів, студентів смт Муровані Курилівці 2014 р
«Загальноосвітній навчальний заклад дошкільний навчальний заклад» с. Вербовець Теорія літератури в 5-11 класах
Звіт середньої загальноосвітньої школи №8 загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступеня Оболонського району м. Києва про роботу в 2013-2014 н р iconЗаконів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»
Програми розвитку освіти Краснокутського району на 2014-2018 рр., Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Статуту закладу...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка