Звітна презентація групи «Науковців» Гімн нвк: загальноосвітньої школи І-ІІІ ст гімназії №23Дата конвертації18.04.2018
Розмір445 b.


Звітна презентація групи «Науковців»


Гімн НВК: загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.-гімназії № 23

 • Гімназія моя – ти крок у моїй долі,

 • Моїх дитячих літ – небесся голубе,

 • Любові та добра цього в тобі доволі,

 • Кристал мого життя, проміння золоте.

Приспів:

Символи гімназіїПро нас

 • Над проектом працювали учні 9 «Б» класу СЗШ № 23 ВМР:

 • Мельник Ілона

 • Колісник Ольга

 • Будний Олександр

 • Терновенко Петро

 • Яковлєв ВладиславЧи можна стверджувати, що розвиток української культури у другій половині ХІХ - початку ХХ ст. сприяв піднесенню національної самосвідомості?Наша група працювала над такими тематичними питаннями:

 • Чому для історичної науки надзвичайно вагомою є публікація історичних джерел?

 • Чи позитивно сприяла політика імперських урядів на розвиток української літератури другої половини ХІХ – початку ХХ ст.?

 • Чи можна вважати розвиток української культури кінця ХІХ – поч. ХХ ст. повноцінним без розвитку архітектури?Наша група працювала над такими змістовими питаннями:

  • Які буржуазні реформи 60-70 – х рр. ХІХ ст. сприяли зміцненню позицій української культури?
  • Хто очолював Наукове товариство ім. Шевченка в 1897 році?
  • Хто з науковців заснував першу в Україні бактеріологічну станцію й почав виготовляти запобіжні вакцини?
  • Які чинники стримували розвиток української науки другої половини ХІХ – початку ХХ ст.?
  • Хто став першим лауреатом Нобелівської премії з України?


Етапи проекту

Робота над проектом включає такі етапи:
 • І етап – ознайомлення з вчительським буклетом, діляться на три групи, обирають тему учнівського міні-проекту для дослідження.

 • ІІ етап – опрацювання літератури стосовно своєї підтеми.

 • ІІІ етап – виконання усіх завдання, які стосуються міні-проекту кожної групи.

 • На третьому етапі учні об’єднуються у 3 групи, кожна з яких має набір завдань для виконання:План наших дій:

 • дослідити основні етапи розвитку української науки другої половини ХІХ – початку ХХ ст., дати оцінку умовам її розвитку, провести опитування та проаналізувати в чому результати опитування і представити результати в графічному вигляді;

 • визначити особливості розвитку української культури в другій половині ХІХ – початку ХХ ст., встановити основні чинники, що сприяли її розвитку та ті, що гальмували науковий поступ;

 • з’ясувати основних визначних вчених-істориків другої половини ХІХ – початку ХХ ст., узагальнити їх наукові відкриття та визначити їхні основні наукові праці, що набули світового значення;

 • охарактеризувати життя та діяльність видатних науковців другої половини ХІХ – початку ХХ ст., встановити основні факти з їхньої біографії завдяки яким вони здобули світове визнання, їхній вклад для світової науки.

 • дати оцінку портретам визначних науковців другої половини ХІХ – початку ХХ ст., встановити, чи є їхні зображення актуальними в наш час, чи використовується їх.проаналізувати розвиток науки другої половини ХІХ – початку ХХ ст., дати оцінку найважливішим досягненням та відкриттям вчених-істориків у науковій сфері, їхній науковій спадщині;

 • проаналізувати розвиток науки другої половини ХІХ – початку ХХ ст., дати оцінку найважливішим досягненням та відкриттям вчених-істориків у науковій сфері, їхній науковій спадщині;

 • прокритикувати зміст відеофільму «Обличчя української історії. Михайло Грушевський» за такою адресою: http://www.youtube.com/watch?v=s3LtSvyypNQ зокрема з’ясувати роль цієї особистості для української історії, дати власну оцінку його здобуткам не лише для науки, але ролі у формуванні майбутньої української державності;

 • охарактеризувати зміни в повсякденному житті населення та світовідчутті людини, пов’язані з модернізацією, досягнення в природничих, точних та гуманітарних науках, медицині та як результат закріплення знань розв’язати тестові завдання.Використані дидактичні матеріали

 • таблиця «Результати опитування»;

 • порівняльна таблиця «Позитивні та негативні фактори розвитку української культури»;

 • діаграма «Визначні науковці-історики кінця ХІХ- поч. ХХ ст.»;

 • таблиця «Упізнай про кого йдеться»;

 • завдання «Упізнай особу»;

 • таблиця «Розвиток науки» ;

 • тестові завдання.Ми провели опитування: «Чи позитивно впливає розвиток науки на сучасне суспільство?»

Перш за все ми вирішили дослідити основні етапи розвитку української науки другої половини ХІХ – початку ХХ ст., дати оцінку умовам її розвитку, провести опитування серед учнів 9 класів та проаналізувати результати опитування і представити результати в графічному вигляді.

..\..\metod_komplex\metod_materialy\Vidpovidi\naykovzi\opituvalnik.xlsx

Порівняльна таблиця «Позитивні та негативні фактори розвитку української культури в другій пол. ХІХ – поч. ХХ ст.».

Наступне завдання полягало в тому, щоб визначити особливості розвитку української культури в другій половині ХІХ – початку ХХ ст., встановити основні чинники, що сприяли її розвитку та ті, що гальмували наукове поступ та представити результати роботи у вигляді порівняльної таблиці «Позитивні та негативні фактори розвитку української культури в другій пол. ХІХ – поч. ХХ ст.».

..\..\metod_komplex\metod_materialy\Vidpovidi\naykovzi\Porivnyal'na_tablucya.docx

Діаграм «Визначні науковці-історики кінця ХІХ- поч. ХХ ст.».

Ми узагальнили інформацію про видатних науковців-істориків України другої половини ХІХ – початку ХХ ст., дали оцінку їхнім основним творам; результати дослідження представили у вигляді діаграм «Визначні науковці-історики кінця ХІХ- поч. ХХ ст.». ..\..\metod_komplex\metod_materialy\Vidpovidi\naykovzi\diagrama_ naykovzi-istoriki.docx

Таблиця «Упізнай про кого йдеться»

Ми визначили основні факти з життя та діяльності виданих науковців України та як результат роботи заповнити таблицю «Упізнай про кого йдеться».

..\..\metod_komplex\metod_materialy\Vidpovidi\naykovzi\ypiznai_pro_kogo_idet'sya.docx

Завдання «Упізнай особу»

Ми ознайомились з портретами науковців України, дали їм оцінку встановити, чи є їхні зображення актуальними в наш час, чи використовується їх, сформували розвиток зорової пам’яті та як результат роботи виконання завдання «Упізнай особу».

..\..\metod_komplex\metod_materialy\Vidpovidi\naykovzi\vpiznay_osoby.docx

Таблиця «Розвиток науки»

Ми проаналізували розвиток науки другої половини ХІХ – початку ХХ ст., дати оцінку найважливішим досягненням та відкриттям вчених- істориків у науковій сфері, їхній науковій спадщині та представили результати роботи у вигляді таблиці «Розвиток науки» .

..\..\metod_komplex\metod_materialy\Vidpovidi\naykovzi\tabliza.docx

Відеофільм, тестові завдання

Ми визначили роль видатного громадського і державного діяча, визнаного лідера національно-демократичної революції, вченого-енциклопедиста, М. Грушевського в українській історії, місію його життя - стати на сторожі національної гідності, забезпечити право кожного українця пишатися тим, що він українець; результат дослідження – написання відгуку «Обличчя української історії. Михайло Грушевський» (див. інструкцію написання відгуку).

 

Ми охарактеризували зміни в повсякденному житті населення та світовідчутті людини, пов’язані з модернізацією, досягнення в природничих, точних та гуманітарних науках, медицині та як результат закріплення знань розв’язати тестові завдання.

..\..\metod_komplex\metod_materialy\Vidpovidi\naykovzi\testovy_zavdannya.docm

ВисновкиВикористані ресурси

 • Воропай П. Звичаї українського народу. — К.:Оберіг, 1993.— 590 с.

 • Гріненко Г. В. Хрестоматія по історії світової культури. — М.: Юрайт, 1998.— 669 с.

 • Греченко В. А., Чорний І. В., Кушнерук В. А., Режко В. А. Історія світової та української культури: Підруч. для вищ. закл. освіти. - К.: Література, 2000.

 • Грушевський М. С. Нарис історії українського народу. — К.:Либідь, 1991.-398 с.

 • Драгоманов М.П. Літературно-публіцистичні праці: У 2-х т. - К.: Наук. думка, 1970.

 • Історія культури України в запитаннях та відповідях: У 2-х ч. - К.: ПБП "Фотовідеосервіс", 1994. - Ч. ІІ.

 • http://ukrmap.su/uk-uh10/1348.html

 • http://pidruchniki.ws/17080803/istoriya/kultura_ukrayini_pochatku -

 • http://ukrkult.blogspot.com/2011/05/8.html

 • http://www.refine.org.ua/pageid-2522-1.html

Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Звітна презентація групи «Науковців» Гімн нвк: загальноосвітньої школи І-ІІІ ст гімназії №23 iconЗвітна презентація групи “Біографи” Тематичне питання
Дослідити розвиток «театру корифеїв», з'ясувати його внесок у театральне мистецтво України
Звітна презентація групи «Науковців» Гімн нвк: загальноосвітньої школи І-ІІІ ст гімназії №23 iconПлан роботи куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 куп’янської міської ради харківської області з вечірньою (змінною) формою навчання на 2013/2014 навчальний рік
Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 куп’янської міської ради харківської області
Звітна презентація групи «Науковців» Гімн нвк: загальноосвітньої школи І-ІІІ ст гімназії №23 iconЗвіт про роботу Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №59

Звітна презентація групи «Науковців» Гімн нвк: загальноосвітньої школи І-ІІІ ст гімназії №23 iconЄрківської загальноосвітньої школи І ііі ступенів Відомості про освіту

Звітна презентація групи «Науковців» Гімн нвк: загальноосвітньої школи І-ІІІ ст гімназії №23 iconКонспекти уроків Старокостянтинівський районний методичний кабінет Сковородківська зош І-ІІІ ступенів
Клімух Світлана Анатоліївна, вчитель української мови та літератури Сковородківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Старокостянтинівської...
Звітна презентація групи «Науковців» Гімн нвк: загальноосвітньої школи І-ІІІ ст гімназії №23 iconЛірична пісня в житті народу
Ходосіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Києво-Святошинського району
Звітна презентація групи «Науковців» Гімн нвк: загальноосвітньої школи І-ІІІ ст гімназії №23 iconПедагог-організатор Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №25 Гуржій Ольга Михайлівна
«інттал» (парламент школи), педагог-організатор, вчителі української мови та літератури,вчителі історії
Звітна презентація групи «Науковців» Гімн нвк: загальноосвітньої школи І-ІІІ ст гімназії №23 iconО світлої науки храм, життєвих досвідів пізнання!
Сумської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №15 ім. Д.І. Турбіна присвячується
Звітна презентація групи «Науковців» Гімн нвк: загальноосвітньої школи І-ІІІ ст гімназії №23 iconШпак Валентина Михайлівна, вчитель математики Гришівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, ІІ категорія. Розробки урок
Рецензенти
Звітна презентація групи «Науковців» Гімн нвк: загальноосвітньої школи І-ІІІ ст гімназії №23 iconОсновні розділи плану
Нововолинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 імені Т. Г. Шевченка на 2016-2017 навчальний рік


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка