1. Назвати особливості культури дохристиянської Русі. Загальна характеристика зарубинецької та черняхівської культурСкачати 337,05 Kb.
Дата конвертації09.10.2017
Розмір337,05 Kb.

ККР

Варіант 1.

1.Назвати особливості культури дохристиянської Русі. Загальна характеристика зарубинецької та черняхівської культур.

2.Розвиток театру на Україні 17-18 ст.. Назвіть основні види театральних вистав, драматургів.

3. Виконайте тести:

Як називається культ неживих предметів, наділених уявою віруючих надприродними властивостями:

а) формалізм;

б) анімізм;

в) фетишизм;

г) тотемізм?

Як називають науку, що вивчає побут і культуру народів за пам‘ятками, що збереглися:

а) антропологія;

б) антропософія;

в) археологія;

г) археографія?

В якій країні були знайдені рештки прадавньої людини, названої синантропом:

а) у Індії;

б) у Китаї;

в) у Індонезії;

г) у Ірані?

Кому з наведених художників першої половини 18 ст. (виходців з України, які навчалися в Петербурзькій академії художеств), належить галерея портретів українських селян, картин природи, жанрових сцен::

а) А. Лосенко;

б) Д. Левицькому;

в) В. Боровиковському;

г) В. Тропінін?Варіант 2.

1.Що означає «оригінальна література» Київської Русі? Наведіть приклади.

2.У чому проявився вплив християнства на культуру Київської Русі?

3. Виконайте тести:

Назвіть науку про виникнення, еволюцію людини, утворення людських рас:

а) біологія;

б) антропологія;

в) етнографія;

г) археологія.

Яка з названих книжок вважається першою друкованою книгою в Україні:

а) «Апостол»;

б) «Біблія»;

в) «Євангеліє»;

г) «Слово»?

В якому українському місті була видана перша друкована книга:

а) в Острозі;

б) у Львові;

в) у Києві;

г) у Луцьку?

Який тип храму був створений у Візантійській культурі:

а) хрестовий;

б) хрестово-купольний;

в) візантійсько-купольний;

г) грецько-купольний?Варіант 3.

1.Вертепна драма в Україні ХVІІІ ст. Охарактеризувати різдвяний та великодній цикли.

2.Яка відмінність між романтизмом і класицизмом? Наведіть приклади.

3. Виконайте тести:

Найвизначнішою пам‘яткою літератури ХІІІ ст., у якій відображено події політичного і культурного життя Галицько-Волинської Русі є:

а) Кормча книга;

б) Христианопільське Євангеліє;

в) Галицько-Волинський літопис;

г) «Слово» Кирила Туровського?

Галицько-Волинський літопис складався при дворі:

а) Данила Галицького;

б) Володимира Васильковича;

г) Лева Даниловича?

Класик української літератури, що створив літературну українську мову на основі розмовної мови, написав «Енеїду» перелицьовану:

а) Г.Сковорода;

б) І.Котляревський;

в) Ф.Прокопович;

г) П.Беринда?

Хто опікував Київську братську школу:

а) гетьман П. Сагайдачний;

б) отаман Війська Запорізького Іван Петражицький;

в) І. Мазепа;

г) М. Смотрицький?

Варіант 4.

1.Роль Т.Г.Шевченка у національно-культурному відродженні на Україні у ХІХ ст.

2.Зародження професійного українського театру у 80-ті р.р. ХІХ ст. Назвіть видатних драматургів та їх твори.

3.Виконайте тести:

У якій країні виник стиль «сентименталізм»:

а) Німеччина;

б) Англія;

в) Італія;

г) Росія;

д) Франція?

Який архітектурний стиль у середні віки характеризується стрілчатими арками, зводами на ребрах, кам‘яною різьбою, скульптурними прикрасами, вітражами:

а) бароко;

б) готика;

в) рококо;

г) ампір?

Хто є автором книги «Занепад Європи» виданої ХХ ст.:

а) П.Сорокін;

б) О.Шопенгауер;

в) О.Шпенглер;

г) А.Тойнбі?

Хто з французьких письменників був теоретиком і засновником натуралізму в літературі:

а) Е.Золя;

б) В.Гюго;

в) Ж.Санд;

г) Т.Готьє?

Варіант 5.

1.Тенденції національно-культурного відродження в Україні у ХХ ст.

2.Що таке авангард? Його основні напрямки. Наведіть приклади

3. Виконайте тести:

Хто з французьких письменників є засновником і теоретиком символізму:

а) Л.Мюссе;

б) С.Малларме;

в) В.Гюго;

г) М.Метерлінк?

Який з напрямків у мистецтві сприймав сучасний світ як комплекс алогізмів, парадоксів, соціального безумства:

а) дадаїзм;

б) супрематизм;

в) сюрреалізм;

г) кубізм?

Як називається напрямок, що виник у живопису у Франції з 1867 по 1880 р.:

а) імажинізм;

б) імпресіонізм;

в) неоімпресіонізм;

г) символізм?

Назвіть французького живописця, вихідця з Білорусії, автора фантастичних ірраціональних творів:

а) А.Бакет;

б) В.Кандинський;

в) А.Бенуа;

г) М.Шагал?

Варіант 6.

1.Дайте характеристику культурі Давньої Греції та грецьких поселень на території України в первісну епоху.

2.Хто сприяв розвитку книгодрукування на Україні в 16 ст.. Назвіть перші друковані видання на Україні.

3. Виконайте тести:

Яка з релігій є за своїм походженням найбільш давньою:

а) іудаїзм;

б) християнство;

в) буддизм;

г) іслам?

Класик української літератури, що створив літературну українську мову на основі розмовної мови, написав “Енеїду” перелицьовану:

а) Г.Сковорода;

б) І.Котляревський;

в) Ф.Прокопович;

г) П.Беринда?

Вперше склав карту Скіфії:

а) Геродот;

б) Аристотель;

в) Геракліт;

г) Піфагор?

У якій країні виник стиль сентименталізм:

а) Німеччина;

б) Англія;

в) Італія;

г) Росія?Варіант 7.

1.Що ви знаєте про культуру Трипілля? ЇЇ характеристика.

2.Дайте характеристику літературі польсько-литовської доби, назвіть представників та їх твори.

3.Виконайте тести:

Назвіть ім‘я художника, засновника супрематизму:

а) Р.Делоне;

б) К.Малевич;

в) В.Кандінський;

г) С.Далі?

Хто із філософів використав вислів «Людина за природою – тварина суспільна»:

а) Арістотель;

б) Епікур;

в) Платон;

г) Платогор?

Український символізм яскраво виявлений у творчості:

а) П. Тичини;

б) М. Семенка;

в) М. Рильського;

г) М. Зерова?

Хто в 19 столітті створив першу українську професійну трупу:

а) М. Садовський;

б) М. Кропивницький;

в) Л. Максимович;

г) М. Старицький;

д) І. Карпенко-Карий?

Варіант 8.

1.Назвіть основні концепції культури, розкрийте їх сутність.

2.Розвиток українського театру 18 ст. Назвіть драматургів та їх твори.

3.Виконайте тести:

Який розпис грецької кераміки давав найповніше зобразити людське тіло:

а) червонофігурний;

б) килимний;

в) чорнофігурний;

г) оранжевофігурний?

У якій картині світу реальне не відгороджується від зверхреального:

а) у міфологічній;

б) у гуманітарній;

в) у натуралістичній;

г) у натурософічній?

Хто із філософів епохи Відродження сформулював важливі риси механічного матеріалізму:

а) Г. Галілей;

б) Л. да Вінчі;

в) Н. Копернік;

г) Д. Бруно?

Назвіть одну з вирізняючих рис східного суспільства:

а) кастовість;

б) демократичність;

в) відкритість;

г) закритість?

Варіант 9.

1.Дайте визначення культури. Еволюція цього терміну. Типи та функції культури.

2. У чому особливості культури Київської Русі. Розвиток архітектура, наведіть приклади.

3.Виконайте тести:

Які об’єктивні фактори вплинули на становлення української пракультури:

а) результат тривалої еволюції людського життя;

б) генетична спорідненість українців з іншими слов’янськими народами;

в) результат міжкультурного обміну народів;

г) наслідок сприятливих умов для землеробства;

д) наслідок «великого переселення» народів?

Який з ордерів грецької архітектури асоціювався із жінкою:

а) доричний;

б) іонічний;

в) коринфський;

г) афінський?

Чи може культура бути предметом філософського аналізу:

а) може, тому що проблеми культури носять все більш глобальний характер;

б) не може, тому що предметом аналізу культура виступає тільки в культурології;

в) не може бути, тому що в поняття культура входить і філософія;

г) може, тому що тільки філософія дає для цього методи спеціального наукового аналізу?

До яких з цих перерахованих напрямів (символізм, модерн, кубізм, конструктивізм, супрематизм, соцреалізм, реалізм) належить творчість наведених нижче художників, співвіднесіть їх імена з художніми стилями і назвіть їх найвідоміші твори:

а) Ф. Кричевський;

б) О. Архипенко;

в) О. Богомазов;

д) К. Малевич;

е) М. Бойчук;

є) І. Їжакевич?

Варіант 10.

1.Назвіть і охарактеризуйте основні художні стилі і напрями в західноєвропейському мистецтві 19ст. та вплив їх на Україну.

2.Що є характерним для культури Галицько-Волинської Русі.

3.Виконайте тести:

Якому богові скіфи найбільше поклонялися і зображали його у вигляді залізного меча:

а) Папай;

б) Гойтосір;

в) Арей;


г) Табіті?

Назвіть хронологічні рамки культури Київської Русі:

а) 8-12 ст.ст.;

б) 9-13 ст.ст.;

в) 9-14 ст.ст.;

г) 10-15 ст.ст?

Як називається віра в існування духів, у наявність незалежної душі у людей, тварин, рослин:

а) гілозоїзм;

б) тотенізм;

в) фетишизм;

г) анімізм.

Які об’єктивні фактори вплинули на становлення української пракультури:

а) результат тривалої еволюції людського життя народів;

б) генетична спорідненість українців з іншими слов’янськими народами;

в) результат міжкультурного обміну;

г) наслідок сприятливих умов для землеробства;

д) наслідок «великого переселення» народів?

Варіант 11.

1.Охарактеризуйте стиль бароко. Чому на Україні його називають козацьким? Наведіть приклади.

2.Специфіка романтичного світогляду, вплив романтизму на українську культуру, характеристика цього стилю.

3. Виконайте тести:

Назвіть видатного композитора 18ст. на Україні:

а) Д. Бортнянський;

б) М. Кропивницький;

в) М. Лисенко;

г) І. Мазепа?

У скіфському мистецтві вирізняється стиль:

а) варварський;

б) звіриний;

в) пташиний;

г) воєнізований?

Хто з українських художників працював у жанрі портрету?

а) І. Руткович;

б) М. Петрахнович;

в) В.Боровиковський;

г) Й. Кодзелевич?

Що таке ментальність:

а) система поглядів і уявлень, норм і оцінок, що регулюють моральну поведінку людей;

б) сукупність психологічних, поведінкових настанов індивіда або соціальної групи;

в) естетичне освоєння світу в процесі художньої творчості;

г) світогляд, що пояснює розвиток природи і суспільства законами механічної форми руху матерії?Варіант 12.

1.Дайте характеристику стилю модерн, назвіть представників та їх твори.

2.Яких визначних діячів української науки 19 ст. ви знаєте? В чому їх заслуга? Розвиток науки 19 ст. на Україні.

3.Виконайте тести:

Первісне мистецтво можна назвати:

а) синкретичним;

б) еклектичним;

в) вакханальним;

г) професійним?

Що таке толерантність:

а) особливий стан особистості або соціальної групи, спільності, що існує на межі двох різних культур;

б) здатність поставити себе на місце іншої людини в контексті його культури, зрозуміти її почуття, бажання, ідеї та вчинки;

в) терпимість до іншого способу життя, поведінки, інших поглядів, звичок, вірувань тощо;

г) причетність та взаємозв’язок до іншою соціальної групи, спільноти?

Кому з наведених художників належить картина, яку багато мистецтвознавців вважають своєрідним «атласом світу»:

а) О. Богомазов;

б) П. Левченко;

в) І. Репін;

г) Т. Шевченко;

г) К. Костанді?

Традиції романтизму в українську літературу внесли:

а) І. Франко;

б) М. Коцюбинський;

в) А. Свидницький;

г) Марко Вовчок?

Варіант 13.

1.Дайте характеристику культури кам’яної доби в Україні. Культура скіфів та сарматів.

2. Поняття про цивілізацію. Співвідношення понять «культури» і «цивілізації».

3.Виконайте тести:

Що розуміють під поняттям «культурний шок»:

а) процес руйнування культурної єдності через відсутність чітких соціальних норм;

б) форма внутрішнього занепокоєння, пов’язаного з утратою зрозумілих комунікативних знаків і символів;

в) стан особистості або соціальної групи, спільності, що існує на межі двох різних культур?

Представники якого напряму в мистецтві були художники К. Моне, В. Ван Гог, П. Гоген, О. Ренуар:

а) кубізм;

б) супрематизм;

в) імпресіонізм;

г) поп-арт;

д) футуризм?

Хто створив першу українську оперу «Запорожець за Дунаєм»:

а) М.М. Аркас;

б) С.С. Гулак-Артемовський;

в) П.П. Сокальський;

г) М. Лисенко?

Першу братську школу було засновано в:

а) Луцьку;

б) Львові;

в) Києві;

г) Острозі?Варіант 14.

1. Охарактеризуйте основні стилі та напрями літератури і мистецтва в Україні на початку ХХ ст..

2.Освіта в Галицько-Волинському князівстві та її особливості.

3. Виконайте тести:

Розквіт шкільної драми в 17 ст. зв’язаний з такими іменами:

а) Г. Кониський;

б) Л. Баранович;

в) І. Величковський;

г) І. Щирський?

Визначте характерні ознаки козацького бароко в архітектурі:

а) чітко виражений фасад;

б) гармонія зовнішнього вигляду будівлі з навколишнім пейзажем;

в) відсутність чітко вираженого головного фасаду;

г) використання великої кількості хвилеподібних ліній, колонок, картушів,литви, декоративних прикрас;

д) суворість, чіткість архітектурних форм, відмова від пишного оздоблення споруди?

Експресіоніська концепція відчутна на українському грунті в творах:

а) В. Стефаника;

б) Л. Яновської;

в) Л. Українки;

г) В. Пачовського?

Основними мотивами пейзажної творчості якого художника були краєвиди, переважно рідної Харківщини і Полтавщини:

а) М. Пимоненка;

б) І. Шишкіна;

в) Є. Буковецького;

г) С. Васильківського?

Варіант 15.

1.Основні літературні течії 20-х років в Україні та їх представники.

2.Розвиток архітектури в польсько-литовську добу. Наведіть приклади.

3.Виконайте тести:

Житійна література це:

а) агіографічна література, яка була прямим продовженням біографічних традицій Біблії, у ній звеличувались і оспівувались подвиги найвидатніших християнських діячів – святих, замальовувалось їхнє життя й чудеса;

б) оповідання про подвиги пустельників певної території або ченців певної общини чи групи общин;

в) твори, що не визнавалися церквою канонічними й заборонялися нею. Це так звані позабіблійні твори.

г) твори про мандри українців до інших земель, твори про дива, які їм пощастило побачити в чужих країнах?

Кому з наведених художників належить картина, яку багато мистецтвознавців вважають своєрідним «атласом світу»:

а) О. Богомазову;

б) П. Левченку;

в) І. Рєпіну;

г) Т. Шевченку;

д) К. Костанді?

Представник імпресіонізму в українському мистецтві це:

а) Л. Українка;

б) М. Коцюбинський;

в) Б. Лепкий;

г) О. Єфименко?

Що таке мистецтво:

а) естетичне освоєння світу в процесі художньої творчості;

б) система знаків, за допомогою яких здійснюється комунікація;

в) речовий, графічний чи звуковий умовний знак чи умовна дія, що означає певне явище, поняття, ідею;

г) процес цілеспрямованого систематичного прищеплення індивідам моральних норм, понять, поглядів і форм діяльності та поведінки, прийнятих у даному суспільстві?

Варіант 16.


 1. Стиль класицизм та його характеристика. Наведіть приклади. 1. Розвиток української музики у 17-18 столітті. Видатні композитори тієї епохи. 1. Виконайте тести.

Хто відноситься до поетів-панегіриків:

а) І. Галятовський;

б) М. Довгалецький;

в) І. Щирський;

г) С. Яворський?

Представник українського футуризму це:

а) Є. Плужник;

б) М. Семенко;

в) В. Сосюра;

г) М. Йогансен?

Неоромантична концепція особистості це:

а) домінування теми болю, страждання як закономірного прояву життя, спокійне і гідне ставлення до проблеми смерті, віталізація котрої відбувається як момент душевної напруги, подолання життєвого зламу;

б) прагнення вирвати людину з «рамок біологічного існування» і ввести її до широкої часової й просторової перспективи, до єдності з Всесвітом;

в) перемічення акценту з людини як індивідуального, неповторного мікрокосму на людство в цілому;

г) це концепція двох світів – ідеального й реального, мрій та буденності, ствердження значимості суб’єктивного як певної цінності.

Апокрифи це:

а) оспівування і звеличення подвигів найдавніших християнських діячів – святих, змалювання їхнього життя й тих чудес, що їх вони творили;

б) енциклопедія тогочасної життєйської мудрості;

в) позабіблійні твори про створення світу, про життя і пригоди перших людей на землі тощо, які не визнавалися церквою канонічними й заборонялися нею;

г) оповідання про подвиги пустельників певної території або ченців якоїсь певної общини чи групи общин?Варіант 17.

 1. Стиль рококо та його характеристика. Наведіть приклади.

 2. Розвиток архітектури поч. 20 століття. Стилі. Наведіть приклади. 1. Виконайте тести.

У якому мистецькому стилі велику роль грає символіка чисел:

а) рококо;

б) бороко;

в) класицизм:

г) готика?

Мініатюрний театр 17-18 століття, який був як маленький храм, що давав уявлення про світобудову:

а) придворний театр гетьмана Кирила Розумовського;

б) народний театр – вертеп;

в) шкільний театр;

г) професійна трупа М. Кропивницького?

Найхарактернішою особливістю, що вирізняє українські дерев’яні храми 17-18 ст. є:

а) церковне приміщення перекрите не плоскою стелею, а високим вежеподібним зрубом;

б) кам’яна різьба і чорно-білий орнамент в техніці сграфіто;

в) так звана « вигнута лінія»;

г) панування симетрії, гармонії, пропорційності, жорстка нормативність?

Жанр парсуна к.16-17 ст. пов'язаний із:

а) портретним живописом, який зберіг тісний зв'язок з іконописом;

б) іконописом;

в) граверством;

г) пейзажним живописом?Варіант 18.

1.Символізм як творчий метод, його характеристика. Наведіть приклади.

2. Розвиток української музики 19 століття. Видатні композитори та їх твори.


 1. Виконайте тести.

Що характерне для барокової поезії:

а) символічність;

б) народність;

в) традиційність;

г) чіткість?

До якого стилю треба віднести твір І.Котляревсьекого «Енеїда»:

а) класицизму;

б) романтизму;

в) бароко

г) символізм?

Кого з поетів за прихильність до класики називали парнасцями:

а) символістів;

б) футуристів;

в) неокласиків;

г)неоромантики?

Який з напрямків модернізму прагнув до динаміки, що руйнує конструкцію, до руху, швидкості, енергії, схилявся перед сучасною машиною, в якій бачив втілення естетичного ідеалу:

а) кубізм;

б) футуризм;

в) супрематизм;

г) сюрреалізм?Варіант19.

1.Імпресіонізм як творчий метод, його характеристика. Наведіть приклади.

2. Розвиток живопису 17-18 століття. Видатні художники та їх роботи.

3. Виконайте тести:

Скільки тривав курс навчання в Києво-Могилянській академії:

а) 5 років;

б) 6 років;

в) 10 років

г) 12 років?

Стиль класицизм за взірець взяв культуру:

а) античності;

б) середньовіччя;

в) відродження;

г) просвітництва?

Експресіонізм це:

а) порушення загальнолюдських, вічних проблем буття, життя і смерті, препарування теми болю й страждання як закономірного прояву життя;

б) прагнення вирвати людину з « рамок біологічного існування» і ввести її до широкої часової й просторової перспективи, до єдності із Всесвітом;

в) скептицизм щодо надбань культури минулого;

г) дуалізм, думка про два світи, два начала, що живуть у людині?

В стилі модерну працюв архітертор:

а) А. Вербицький;

б) В. Веснін;

в) В. Риков;

г) В. Городецький?Варіант 20.

 1. Реалізм як творчий метод, його характеристика. Критичний реалізм. Наведіть приклади. 1. Розвиток освіти та науки в 14-16 столітті на Україні в польсько-литовську добу. 1. Виконайте тести:

Хто з наведених письменників писав у стилі імпресіонізму:

а) Л. Українка;

б) В. Стус;

в) М. Хвильовий;

г) Ю. Яновський?

Перша програмна режисерська робота Л.Курбаса це вистава:

а) «Вертеп»;

б) «Цар Едіп»;

в) «Мина Мазайло»

г) «Сватання на Гончарівці»?

Хто є автором перлини української класики музичної картини «Вечорниці»:

а) М.М. Аркас;

б) П.І. Ніщинський;

в) П.П. Сокальський;

г) М.В. Лисенко?

Яка із архітектурних споруд належить видатному архітектору І.Г. Шеделю:

а) Лаврська дзвіниця;

б) Андріївська церква;

в) дзвіниця Дальних печер Києво-Печерської лаври;

г) Покровська церква на Подолі?Варіант 21.

 1. Романтизм як світовідчуття і як напрямок у мистецтві. Його характеристика, наведіть приклади.

 2. Розвиток театру на Україні поч. 20 століття. Видатні драматурги. 1. Виконайте тести:

За яким літописом, який охоплює події другої половини 17 століття, можна вивчати тодішню географію України, в якому подано сотні назв різних населених пунктів, де відбувалися ті чи інші події:

а) літописом Григорія Грабянки;

б) літописом Самовидця;

в) літописом Самійла Величка;

г) Густинським літописом?

Хто з наведених письменників відноситься до стилю бароко:

а) Л. Баранович;

б) І. Вишенський;

в) М. Смотрицький;

г) З. Копистецький?

Хто являється теоретиком партесного співу17-18 століття:

а) Д. Бортнянський;

б) М. Березовський;

в) А. Ведель;

г) М. Дилецький?

В якому місті був створений перший постійний театр:

а) в Одесі;

б) в Полтаві;

в) в Харкові;

г) у Львові?Варіант 22.

 1. Готичний стиль та його характеристика. Наведіть приклади.

 2. Розвиток живопису поч. 20 століття на Україні. Видатні художники-авангардисти та їх роботи. 1. Виконайте тести:

Хто створив перший реалістичний соціально-побутовий роман в українській літературі 19 століття:

а) М. Вовчок;

б) А. Свидницький;

в) П. Куліш;

г) І. Нечуй-Левицький?

Сюрреалізм- це:

а) віра в реальність довільних асоціацій ( сновидінь, жахів, хворобливих галюцинацій, гіпнозу);

б) проголошення антиестетизму та ірраціоналізму, спонтанності та стихійності творчості;

в) безпредметне мистецтво, що не містить у собі жодного нагадування про дійсність;

г) характерне захоплення технікою, урбанізмом, намагання передати динаміку руху?

Яскравий імпресіонізм характерний для творчої манери:

а) О.Новаківського;

б) О. Кульцької;

в) К. Малевича;

г) О. Богомазова?

В архітектурному стилі конструктивізму побудована:

а) будівля Київського залізничного вокзалу;

б) Державний музей українського образотворчого мистецтва у Києві;

в) готель «Континенталь» у Києві;

г) залізничний вокзал у Львові?

ККР. Критеріїоцінювання

Комплексна контрольна робота є важливим видом контролю з дисципліни. До програмикомплексноїконтрольноїроботи з предмету “Історія української культури” включено навчальнийматеріал, якийрозглядався на 9-тилекціях, 9–х семінарських та виносився на самостійну роботу студентів.

До комплексноїконтрольноїроботи включено три завдання:

І завдання – пояснитизначенняосновнихтермінів, дати письмову відповідь на поставлене запитанняі навести приклади;

ІІ завдання– датиписьмовувідповідь на поставленезапитання та навести приклади;

ІІІ завдання– дативідповідь на тестовізавдання (до переліку включено 4тестовихзавдань).

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТІВ

“5” – 34-40 балів;

“4” – 28-33 бали;

“3” – 20-27 бали.

«5» - 90-100 балів;

«4» - 74-89 бали;

«3» - 60-73 бали.

Оцінка І-гозавдання (максимум - 10 балів): (максимум 30 балів):

10 балів – повнавідповідь; (30 балів- повна відповідь);

6балів – неповністю розкритавідповідь; (20 балів – неповна розкрита відповідь);

3 бали – основні поняття розкриті; (10 балів – основні поняття розкриті);

0 – неправильна відповідь. (0 балів – неправильна відповідь).

Оцінка ІІ-гозавдання (максимум – 10 балів): (максимум 30 балів):

10 балів – повнавідповідь; (30 балів – повна відповідь);

6 балів – неповнавідповідь; (20 балив – неповна відповідь);

3 бали – основніпоняттярозкриті; (10 балів – основні поняття розкриті);

0 – питання не розкрите. (0 балів – питання не розкрите).

Оцінка ІІІ-гозавдання (максимум – 20 балів): (максимум – 40 балів):

5 балів – повна і правильна відповідь на кожнезапитання; (10 балів – правильна відповідь на кожне запит.)

1 бал – неповнавідповідь; (3 бала - неповна відповідь);

0 – неправильна відповідь. (0 балів – неправильна відповідь).

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова

Факультет/Інститут ___________________________________________

назва


КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

(варіант №__________)

(номер варіанта)

з дисципліни «Історія української культури»

(назва дисципліни)

студента групи __________________________

(абревіатура групи, номер)

__________________________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по-батькові)

_______________________ ____________________

(дата написання ККР) (особистий підпис студента)

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова

Факультет/Інститут ___________________________________________

Назв


В І Д О М І С Т Ь №

комплексної контрольної роботи

Навчальна дисципліни «Історія української культури»

семестр 20___ /20___н.р.

Група ___________________

Дата ____________________

Лектор __________________

ККР проводив ____________________ Кафедра культурологіїз/п


Прізвище, ім’я, по-батькові студента

№ індиві-дуального

плану


Оцінка останнього семестрового контролю (за національною шкалою)

Оцінка ККР

Підпис викладача

За 100-бальною шкалою

За націо-нальною шкалою
1

2

3

4

5

6

7
Додаток 3

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова

Факультет/Інститут ___________________________________________

назва


КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

(варіант №__________)

(номер варіанта)

з дисципліни «Історія української культури»

(назва дисципліни)

студента групи __________________________

(абревіатура групи, номер)

__________________________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по-батькові)

_______________________ ____________________(дата написання ККР) (особистий підпис студента)


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

1. Назвати особливості культури дохристиянської Русі. Загальна характеристика зарубинецької та черняхівської культур icon1. Загальна характеристика культури Київської Русі Усна народна творчість
Київська Русь (Київська держава) виникла на межі VIII-IX ст внаслідок тривалого процесу економічної, політичної та етнокультурної...
1. Назвати особливості культури дохристиянської Русі. Загальна характеристика зарубинецької та черняхівської культур iconУрок № Дата проведення
Тема. Загальна характеристика розвитку культури та літератури XIX ст., стильове розмаїття
1. Назвати особливості культури дохристиянської Русі. Загальна характеристика зарубинецької та черняхівської культур iconСвітова література 10-11 класи Академічний рівень
Загальна характеристика розвитку культури та лі­тератури XIX ст. Реалізм як напрям у світовій літературі
1. Назвати особливості культури дохристиянської Русі. Загальна характеристика зарубинецької та черняхівської культур iconЗарубіжна література 10-11 класи Рівень стандарту
Загальна характеристика розвитку культури та літератури XIX ст. Реалізм як напрям у світовій літературі
1. Назвати особливості культури дохристиянської Русі. Загальна характеристика зарубинецької та черняхівської культур iconСвітова література 10-11 класи Рівень стандарту
Загальна характеристика розвитку культури та літератури XIX ст. Реалізм як напрям у світовій літературі


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка