1. Районна колекція цифрових освітніх ресурсів (далі ркцор) формується в рамках реалізації проекту "Інформаційна районна система освіти (ірсо)". Ркцор створена для закладів дошкільної І загальної середньої освіти та позашкільної освітиСкачати 194,63 Kb.
Дата конвертації21.10.2017
Розмір194,63 Kb.
ТипЛекція

Схвалено

рішенням науково-методичної

ради РМК протокол від 25.10. 2012 р. №2


Положення

про районну колекцію цифрових освітніх ресурсів

1. Районна колекція цифрових освітніх ресурсів (далі – РКЦОР) формується в рамках реалізації проекту "Інформаційна районна система освіти (ІРСО)".

2. РКЦОР створена для закладів дошкільної і загальної середньої освіти та позашкільної освіти.

3. Головне завдання РКЦОР – науково-методична підтримка закладів дошкільної і загальної середньої освіти, інноваційної діяльності педагогів.

3. РКЦОР формується за предметно-тематичним принципом і є сукупністю набору цифрових освітніх ресурсів – елементарних інформаційних джерел і джерел складної структури. Під елементарним інформаційним джерелом розуміють освітній ресурс простої структури, наприклад, навчальний текст про призначення даної теми і його повний зміст. До освітніх ресурсів складної структури можна віднести гіпертекст, що містить навчальний текст і має гіперпосилання на історію створення, практичні роботи з даним пристроєм, біографії авторів або вчених, які згадуються в тексті і т.д.

4. До колекції РКЦОР входять статичні, динамічні й інтерактивні: • навчально-методичні, художні і наукові тексти;

 • графічні зображення;

 • презентації;

 • таблиці;

 • звукові й музичні ресурси;

 • цифрові копії художніх і науково-популярних фільмів;

 • моделі фізичних явищ, природно-наукових і соціальних процесів;

 • картографічні системи;

 • словники, перекладачі тощо.

5. Ресурси колекції адресовані, перш за все, педагогічним працівникам навчальних закладів та учням. Вони повинні забезпечити потреби як "масового" вчителя, який завантажений роботою і прагне використовувати готові розробки, так і творчого педагога-методиста, який самостійно планує уроки і розробляє окремі навчальні матеріали до них. Цифрові ресурси повинні допомогти учням не тільки освоїти освітній мінімум, зафіксований у стандарті, але і мотивувати їх до самостійного засвоєння знань, поглибленого вивчення предмета, розширення власної ерудиції.

6. Джерела колекції:

- ресурси, розроблені методистами районного методичного кабінету;

- ресурси, розроблені педагогічними працівниками дошкільних та загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів району.

7. Розміщення цифрових ресурсів у РКЦОР на офіційному веб-сайті відділу освіти здійснюється відповідно до вимог, що додаються (додаток 1).

8. Для розміщення власних розробок необхідно до кожного цифрового освітнього ресурсу додавати картку-опис (додаток 2), за допомогою якої коротко характеризується ресурс та захищаються права автора.

9. Формат ресурсів повинен відповідати допустимим вимогам (додаток 3).

10. Матеріали подаються на CD/DVD-дисках, відповідно до встановлених вимог (додаток 4).

11. Матеріали районної колекції цифрових освітніх ресурсів розміщуються на офіційному веб-сайті відділу освіти (http://rvo.pl.ua) у рубриці "Колекція цифрових освітніх ресурсів".

12. Збір та розміщення матеріалів у РКЦОР покладається на інформаційний центр районного методичного кабінету.

Додаток 1

Вимоги до розміщення

цифрових ресурсів у районній колекції

цифрових освітніх ресурсів на офіційному веб-сайті відділу освіти
Районна колекція цифрових освітніх ресурсів (далі – РКЦОР) формується в рамках реалізації проекту "Інформаційна районна система освіти (ІРСО)", основними завданнями якого є:

- виявлення творчих доробків педагогічних працівників з упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні навчальних дисциплін;

- удосконалення фахової майстерності вчителів, стимулювання творчого самовдосконалення педагогів;

- створення умов для професійного зростання педагогів, обміну досвідом, підготовки та проведення успішних навчальних проектів з використанням нових інформаційних технологій;

- виявлення та поширення кращих зразків учительської творчості у розробці та застосуванні інноваційних освітніх програмних продуктів;

- популяризація інноваційних методик організації навчальних занять та виховних заходів з використанням ІКТ;

- заохочення педагогів до активного використання ІКТ у навчально-виховному процесі.

Для розміщення власних розробок у районній колекції цифрових освітніх ресурсів необхідно:

1. До 01.03.2013 року подати розробку, додавши до неї картку-опис, що коротко характеризує ресурс та захищає права автора.

2. Оформити розробку у допустимому форматі.

3. Матеріали подати на CD/DVD-дисках відповідно до встановлених вимог.

4. Матеріали, які не відповідають вимогам, розглядатися не будуть.

5. Розробки, що подаються до РКЦОР, повинні мати індивідуальний та творчий характер, не допускати плагіату.

6. Якщо розробка була виконана кількома авторами, то у картці-описі слід вказати повний список усіх співавторів.

7. Відділ освіти залишає за собою право систематизації, оформлення і поширення матеріалів в різних форматах з дотриманням закону про авторське право.

8. Зміст авторських розробок буде проаналізовано експертною комісією у складі: методистів районного методичного кабінету, голів районних методичних об’єднань, вчителів-предметників. Основні критерії оцінки авторських розробок: • актуальність та оригінальність ідеї розробки/проекту/навчального контенту;

 • різноманітність і обґрунтованість використаних інформаційних технологій;

 • урахування вікових та психологічних особливостей учнів;

 • орієнтація освітнього процесу на розвиток учнів (формування здібностей шукати, оцінювати, відбирати і організовувати інформацію, орієнтація на дослідницьку роботу школярів тощо);

 • якість та рівень методичного та мультимедійного супроводу;

 • практична значущість розробки для учнів.

9. За погодженням експертної комісії роботи педагогічних працівників будуть завантажені на офіційний веб-сайт відділу освіти (http://rvo.pl.ua) у рубрику "Колекція цифрових освітніх ресурсів".

10. За підсумками навчального року автори розробок отримають сертифікат учасника проекту "Інформаційна районна система освіти", що буде враховано при атестації педагогічних працівників.

11. Персональний сертифікат учасника Проекту буде надіслано в електронному вигляді на електронну скриньку навчального закладу.

12. Подані розробки ввійдуть до картотеки районного банку даних передового педагогічного досвіду.


Додаток 2
Картка - опис

цифрового освітнього ресурсу на заповнення

«Колекції цифрових освітніх ресурсів»


 1. Назва ресурсу
 1. Анотація
 1. Тип ресурсу
 1. Автор(и), посада
 1. Предметна область
 1. Бібліографічне посилання
 1. Бібліографічний розділ
 1. Клас
 1. Аудиторія
 1. Рік видання ресурсу
 1. Кількість сторінок
 1. Джерело
 1. Мова ресурсу
 1. Ключові слова
Я даю згоду на розміщення матеріалів на офіційному веб-сайті відділу освіти (http://rvo.pl.ua) та на вільне використання цих матеріалів у навчально-виховному процесі іншими користувачами мережі.
______________

(дата) ( підпис автора розробки)Загальні вимоги по заповненню полів картки-опису
1. Назва ресурсу – відображає основний зміст ресурсу, є максимально інформативною і служить "ярликом", що відрізняє даний ресурс від інших.

Вимоги до заповнення:

 • назва ресурсу повинна бути вказана українською мовою. Виняток можуть становити назви ресурсів, призначені для вивчення іноземної мови;

 • назва ресурсу повинна бути вказана без лапок і починатися із великої літери;

 • назва ресурсу може включати декілька пропозицій, що розділяються крапками;

 • не ставити завершальну крапку;

 • окремі складові ресурсу можуть оформлюватися в лапки, наприклад, назви тем уроків, творів, журналів, програмних продуктів і т. п.;

 • у назві ресурсу бажано уникати скорочень.

Приклад заповнення ресурсу:

 • Хімічні властивості оксидів

 • Тип Кишковопорожнинні. Загальна характеристика

2. Анотаціятекст, що відображає основні характеристики, особливості і переваги ресурсу, які потрібні для попереднього ознайомлення з ним потенційних користувачів.

Вимоги до заповнення:

 • при написанні анотації слід враховувати, що користувач, працюючи з каталогом, проглядатиме великий список ресурсів по даній темі. Для того, щоб полегшити пошук потрібної інформації, необхідно прагнути до зменшення об'єму анотації, зберігаючи при цьому її максимальну інформативність;

 • анотація повинна бути написана українською мовою. Виняток можуть становити анотації ресурсів, призначених для вивчення іноземної мови;

 • анотація повинна носити розповідний характер. Необхідно уникати вставних слів, складних граматичних зворотів, що затрудняють читання. Стиль написання повинен бути лаконічним і неупередженим, без рекламного відтінку і звернень до читача;

 • бажано обходитися короткими і простими пропозиціями (3-6 пропозицій, загальний об'єм до 800 знаків);

 • не слід дублювати інформацію з поля "Назва";

 • в анотації повинна бути представлена інформація про всі основні розділи ресурсу і виділені його особливості;

 • у тексті анотації слід уникати сленгу і скорочень;

 • для ресурсу, що є фрагментом, у тексті анотації указується, частиною якого твору він є;

 • допустимі скорочення в тексті анотації:

- інші – ін.

- 2012 рік – 2012 р.Приклад заповнення для конкретного ресурсу:

 • Фрагмент билини "Ілля Муромець і Соловей-розбійник". Виконує С.Кисельов у супроводі гуслярів В.Городовского і В.Белевского • Презентація є відображенням підсумкового уроку №10 і містить матеріал для проведення віртуальної подорожі до семи чудес світу3. Тип ресурсу – визначає приналежність ресурсу до існуючих видів освітніх документів.

Вимоги до заповнення:


 • необхідно вибрати одне або декілька значень із списку існуючих типів ресурсу;

 • якщо даний ЦОР відноситься до декількох типів ресурсів, то всі вони записуються в один рядок та розділяються крапкою з комою.

Існуючі типи ресурсів:


 • Текст лекцій

 • Навчальна програма

 • Тест, контрольні запитання

 • Стаття

 • Лабораторний практикум

 • Монографія

 • Презентація

 • Біографія

 • Карта

 • Схема

 • Фото

 • Таблиця

 • Та ін. (можливі додавання інших типів ресурсу)

Приклади заповнення для різних ресурсів:

 • Текст лекцій; стаття

 • Фото

4. Автор(и) – містить елементи, які пропонують інформацію про суб'єктів, що внесли вагомий внесок у створення і розвиток ресурсу, а також забезпечення його поточного стану. Таким суб'єктом може бути як фізична особа, так і організація.

Вимоги до заповнення:


 • Автор – фізична особа:

вказується текстовим рядком. Спочатку вказується П.І.Б. автора, а потім, через кому, посада. П.І.Б. автора, посада повинні бути написані українською мовою. Виняток можуть становити П.І.Б. авторів ресурсів, призначених для вивчення іноземної мови. В кінці поля крапка не ставиться.

 • Автор – організація:

вказується текстовим рядком назва компанії або організації.

Приклад заповнення ресурсів:


 • Галь Світлана Олександрівна, учитель історії Розсошенської гімназії

 • Супрунівський НВК

5. Предметна область – вказує галузь освіти, а також список предметів, до якого відноситься даний ресурс.

Вимоги до заповнення:


 • необхідно вибрати одне значення із списку існуючих типів ресурсу;

 • як роздільник між галуззю освіти і предметом необхідно використовувати “->” (без лапок);

 • якщо даний ЦОР неможливо віднести ні до одного з представлених в списку типів ресурсу, необхідно зробити помітку у дужках "до Сховища на додавання нового типу ресурсу".


Існуючі предметні області:


 • Позашкільна освіта

 • Дошкільна освіта

 • Початкова освіта

 • Загальна освіта

  • Українська мова

  • Російська мова 

  • Математика 

  • Я і Україна 

  • Трудове навчання 

  • Художня культура 

  • Мистецтво 

  • Музика 

  • Образотворче мистецтво 

  • Фізична культура 

  • Основи здоров`я 

  • Українська література 

  • Зарубіжна література 

  • Англійська мова 

  • Німецька мова 

  • Французька мова 

  • Іспанська мова 

  • Історія України 

  • Всесвітня історія 

  • Правознавство 

  • Інформатика 

  • Фізика 

  • Хімія 

  • Біологія 

  • Довкілля 

  • Географія 

  • Основи економіки 

  • Основи безпеки життєдіяльності 

  • Основи захисту Вітчизни 

  • Астрономія 

  • Екологія 

  • Етика 

  • Основи сучасного виробництва 

  • Читання 

  • Природознавство 

  • Громадянська освіта

Приклад заповнення ресурсу:


 • Загальна освіта -> Рідна мова 

 • Загальна освіта -> Хімія

 • Початкова освіта -> Читання

6. Бібліографічне посилання є посиланням на назву конкретної програми, рекомендованої МОНУМС. Дана програма повинна відповідати вибраній раніше предметній області.

Приклад заповнення ресурсу:


 • Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. "Історія України. Всесвітня історія". 5-12 клас


7. Бібліографічний розділ є посиланням на тему програми, яка вказана раніше в полі "Бібліографічне посилання". Дана тема повинна існувати у вибраній раніше програмі.

Вимоги до заповнення:


 • якщо тема програми вивчається на декількох уроках (складається з декількох частин), – у такому разі записуються всі складові частини теми "від батьківського до дочірнього", а як роздільник використовується "->";

 • назва теми або її складових частин вказується відповідно до запису на сайті у рубриці "Колекція цифрових освітніх ресурсів", без лапок, крапок або яких-небудь інших символів.

Приклад заповнення ресурсу:


 • Тема 2. Світ фантазії, мудрості -> Народні казки

8. Клас - вказує в якому класі вивчається дана тема відповідно до програми.

Вимоги до заповнення:

 • клас повинен бути записаний цифрами, без будь-яких рядкових доповнень.

Приклади заповнення для різних типів ресурсів:

 • 11

 • 10

9. Аудиторія – вказується список користувачів, для яких призначений ресурс:

    • Учні

    • Учителі

    • Вихователі

    • Методисти

    • Абітурієнти

    • Дослідники

    • Керівники навчальних закладів


Вимоги до заповнення:

 • Аудиторія повинна бути вказана українською мовою.

 • Аудиторія вказується без лапок і починається з великої літери.

 • Декілька видів аудиторій перераховуються через кому.

 • Не ставити завершальну крапку.

 • Якщо даний ЦОР призначений для різних аудиторій, то вони записуються в один рядок та розділяються крапкою з комою.


Приклади заповнення для різних типів ресурсів:

  • Учителі

 • Учителі; методисти

10. Рік видання ресурсу – служить для оцінки актуальності даного ресурсу.

Вимоги до заповнення:

 • рік видання ресурсу повинен бути записаний цифрами без будь-яких символьних доповнень.

Приклади заповнення для різних типів ресурсів:

  • 2012

  • 201311. Кількість сторінок – слугує для оцінки об'єму текстових файлів і презентацій.

Вимоги до заповнення:

 • кількість сторінок слід записувати цифрами, без яких-небудь символьних доповнень.

Приклади заповнення ресурсів:

  • 20

  • 73


12. Джерело – вказується джерело, з якого був узятий ресурс.

Вимоги до заповнення:

 • Джерелом може бути юридична особа або державна установа.

 • Назва джерела вказується українською мовою. Виняток можуть становити назви ресурсів, призначені для вивчення іноземної мови.

 • Джерело записується без лапок і починається із великої літери.

 • Джерело може включати декілька пропозицій, що розділяються крапками.


Приклад заповнення ресурсу:

 • Куликівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

 • Мачухівський НВК

13. Мова ресурсу – вказати мову викладу інформації в файлі, що надається.

Вимоги до заповнення:

 • мову ресурсу вказуємо одним прикметником, опускаючи слово "мова" і які-небудь інші символьні доповнення.

Приклади заповнення для різних типів ресурсів:

  • російська

  • українська

  • англійська

14. Ключові слова або фрази повинні представляти характеристику ресурсу, яка не відбивається за допомогою інших елементів опису.

Вимоги до заповнення:

 • ключові слова повинні бути вказані українською мовою. Виняток можуть становити ключові слова ресурсів, призначених для вивчення іноземної мови;

 • ключові слова вводяться маленькими літерами через кому, без лапок і інших розділових знаків; у кінці поля крапка не ставиться. Виняток становлять абревіатури, марки технічних об'єктів і подібні вирази, що набираються великими літерами, а також імена осіб і організацій, що починаються із великої літери;

 • список ключових слів або фраз визначається із змісту ресурсу і не повинен повторювати слова з інших полів.

Приклади заповнення для конкретних ресурсів:

  • російська, класична музика, театр, О.С. Пушкін

  • тригонометрія, косинус

  • еволюція, природний добір, видоутворення, ера, палеонтологія, філогенетичне дерево

Додаток 3

Затверджено

на засіданні науково-методичноїради РМК від "25" жовтня 2012 року


Допустимі формати ресурсів

Опис

Розширення

Програма

для відкриття

Текстові документи

Документ у форматі Microsoft Word

doc

Microsoft Word

Текст з форматуванням (rich-text format)

rtf

Microsoft Word

Текстовий файл без форматування (простій текст)

txt

Блокнот Windows

Презентація у форматі Microsoft PowerPoint

pps

Microsoft PowerPoint

Електронна таблиця у форматі Microsoft Excel

xls

Microsoft Excel

Форматований текст із зображеннями

pdf

Adobe Acrobat Reader

Флеш-роліки

Файл Flash

swf

Flash Player

Звукові файли

Звуковий файл у форматі MP3

mp3

Winamp

Звуковий ряд

mid

Winamp

Відео файли

Відеофайл у форматі Audio Video Interleave (AVI)

avi

Windows Media Player

Відеофайл у форматі Moving Picture Experts Group (MPEG)

mpg

Windows Media Player

Advanced Systems Format, динамічний видео- і звуковий ряд (реалістичний і синтезований)

asf

Windows Media Player

Відеофайл у форматі Quick Time

mov

Quick Time

Графічні файли

Зображення у форматі Graphics Interchange Format (GIF)

gif

Програма для проглядання зображень в Windows

Зображення у форматі Joint Photographic Experts Group (JPEG)

jpg, jpeg

Програма для проглядання зображень в Windows

Зображення у форматі Tagged Image File Format (TIFF)

tif

Програма для проглядання зображень в Windows

Файлові архіви

Файловий архів rar

rar

WinRar

Файловий архів zip

zip

WinRar

Файловий архів tar

tar

WinRar

Додатки

exe
Увага! Всі розширення файлів указуються нижнім регістром.

Примітка:

Якщо цифровий ресурс складається з декількох файлів, їх необхідно заархівувати в будь-який із перерахованих файлових архівів, після чого під цифровим ресурсом буде розумітися цей архів. Так, наприклад, збережені повністю веб-сторінки складаються з файлу html і безлічі графічних зображень (які знаходяться зазвичай у каталозі, який називається ім'ям файлу html). У даному випадку необхідно заархівувати сам файл html і каталог із зображеннями.


Додаток 4
Затверджено

на засіданні науково-методичноїради РМК від "25" жовтня 2012 року

Вимоги

до розміщення матеріалів на CD/DVD

 1. Комплект районних цифрових освітніх ресурсів (РЦОР) передається у формі запису на CD/DVD, у разі потреби комплект може бути розміщений на декількох дисках, які в даному випадку нумеруються.

 2. У початковій папці на диску створюються папки для зберігання РЦОР з назвою, яка відповідає порядковому номеру ресурсу.

 3. Папка папки для зберігання РЦОР містить в собі сам РЦОР (у вигляді одного файлу), а також текстовий документ, в якому заповнені всі поля-описи для ресурсу.

 4. Якщо цифровий ресурс складається з декількох файлів, їх необхідно заархівувати у файловий архів, після чого під цифровим ресурсом розуміється цей архів.

 5. Також папка для зберігання ЦОР може містити додаткові методичні рекомендації і коментарі у форматі текстового документа.

 6. Решта матеріалів розміщується в початковій папці.

 7. На кожному CD/DVD повинен бути підпис.Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

1. Районна колекція цифрових освітніх ресурсів (далі ркцор) формується в рамках реалізації проекту \"Інформаційна районна система освіти (ірсо)\". Ркцор створена для закладів дошкільної І загальної середньої освіти та позашкільної освіти iconЗакону України «Про освіту»
Департамент загальної середньої та дошкільної освіти пропонує для громадського обговорення проект Державного стандарту базової та...
1. Районна колекція цифрових освітніх ресурсів (далі ркцор) формується в рамках реалізації проекту \"Інформаційна районна система освіти (ірсо)\". Ркцор створена для закладів дошкільної І загальної середньої освіти та позашкільної освіти iconПрограми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей зі зниженим слухом
Державного стандарту базової І повної середньої освіти, на основі навчальних програм початкової та основної ланок загальної середньої...
1. Районна колекція цифрових освітніх ресурсів (далі ркцор) формується в рамках реалізації проекту \"Інформаційна районна система освіти (ірсо)\". Ркцор створена для закладів дошкільної І загальної середньої освіти та позашкільної освіти iconМаловисківська районна державна адміністрація відділ освіти
Про підсумки розвитку освіти Маловисківського району у 2011-2012 навчальному році, перспективи на 2012-2013 навчальний рік та готовність...
1. Районна колекція цифрових освітніх ресурсів (далі ркцор) формується в рамках реалізації проекту \"Інформаційна районна система освіти (ірсо)\". Ркцор створена для закладів дошкільної І загальної середньої освіти та позашкільної освіти iconРозпорядження кму №988-р від 14. 12. 16 року "Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "
Розпорядження кму №988-р від 14. 12. 16 року "Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної...
1. Районна колекція цифрових освітніх ресурсів (далі ркцор) формується в рамках реалізації проекту \"Інформаційна районна система освіти (ірсо)\". Ркцор створена для закладів дошкільної І загальної середньої освіти та позашкільної освіти iconПрограма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти
Світова література навчальна програма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів...
1. Районна колекція цифрових освітніх ресурсів (далі ркцор) формується в рамках реалізації проекту \"Інформаційна районна система освіти (ірсо)\". Ркцор створена для закладів дошкільної І загальної середньої освіти та позашкільної освіти iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів
Програма з української літератури для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин створена відповідно...
1. Районна колекція цифрових освітніх ресурсів (далі ркцор) формується в рамках реалізації проекту \"Інформаційна районна система освіти (ірсо)\". Ркцор створена для закладів дошкільної І загальної середньої освіти та позашкільної освіти iconПедагогічної освіти
Концепція загальної середньої освіти визначають одним з основних завдань сучасної школи формування творчої особистості, здатної до...
1. Районна колекція цифрових освітніх ресурсів (далі ркцор) формується в рамках реалізації проекту \"Інформаційна районна система освіти (ірсо)\". Ркцор створена для закладів дошкільної І загальної середньої освіти та позашкільної освіти iconДержавний стандарт базової І повної середньої освіти
Про затвердження Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти
1. Районна колекція цифрових освітніх ресурсів (далі ркцор) формується в рамках реалізації проекту \"Інформаційна районна система освіти (ірсо)\". Ркцор створена для закладів дошкільної І загальної середньої освіти та позашкільної освіти iconПро затвердження програм зовнішнього незалежного оцінювання для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти
Відповідно до частини 3 статті 45 Закону України "Про вищу освіту", з метою організованого проведення зовнішнього незалежного оцінювання...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка