122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології спеціалізації – Програмне забезпечення систем захисту інформаціїСторінка1/10
Дата конвертації22.04.2017
Розмір1,54 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


2. Якісний склад науково-педагогічних працівників,

які забезпечують навчальний процес з спеціальності 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

спеціалізації – Програмне забезпечення систем захисту інформації


Найменування навчальної дисципліни (кількість лекційних годин)

Прізвище, ім’я, по батькові викладача

Найменування посади

(для сумісників — місце основної роботи, найменування посади)Найменування закладу,

який закінчив викладач,

рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту


Науковий ступінь,

шифр і найменування наукової спеціальності, тема дисертації, вчене звання, за якою кафедрою (спеціальністю) присвоєноВідомості про підвищення кваліфікації викладача (найменування закладу, вид документа, тема, дата видачі)

Примітки*
1

2

3

4

5

6

7

1.Обов’язкова частина

1.1.Цикл дисциплін загальноної підготовки


Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)

Теорія наукових досліджень

(30)


Жарких Володимир

Юрійович


Завідувач кафедри Філософії та методології науки

Одеський Державний університет ім. І.І. Мечнікова, 1984, спеціальність «Історія», кваліфікація   викл. історії та суспільствознавства

Д-р. філ. наук, 09.00.03 - Соціальна філософія та філософія історії, тема «Вплив гуманістичного прагматизму на розвиток сучасного суспільства», доцент за кафедрою Правознавства

Одеська національна музична академія

им. А.В. Нежданової

Довідка про стажування №540, видано 30.06.2014.


1, 2, 3, 8, 10, 12, 14

Інноваційна дослідницька діяльність

(30)


Афанасьєв Олександр Іванович

Професор кафедри філософії та методології науки

Ростовський-на-Дону держуніверситет, філософський факультет, 1972, спеціальність «Філософія», кваліфікація   філософ, викладач філософії та суспільствознавства

Доктор філософських наук, 09.00.02 – діалектика і методологія пізнання. Тема дисертації «Гуманітарне знання та гуманітарні науки», професор за кафедрою філософії та методології науки

ОНПУ. Посвідчення № 05. Тема «Шляхи реалізації кредитно-модульної системи організації навчального процесу і тестових форм контролю знань за тематикою «Методологічні основи дистанційного навчання» (в обсязі 144 год.),

24 квітня 2013 р.2, 3, 8, 9, 10, 11, 12

Інноваційні технології енергозбереження

(12)


Денисова

Алла


Євсіївна

Завідувач кафедри теплових електричних станцій та енергозберігаю-чих технологій

Одеський політехнічний інститут, 1973, спеціальність «Промислова теплоенергетика», кваліфікація - інженер-промтеплоенергетик

Д-р тех. наук, 05.14.06 – Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика, тема «Інтегровані системи альтернативного теплопостачання для енергозберігаючих технологій (теоретичні основи, аналіз, оптимізація)», професор за кафедрою теплових електричних станцій

Підвищення кваліфікації за фахом в ОДАБА Посвідчення СПК №718551, тема «Досвід візуальної діагностики структури потоку в сонячних ко-лекторах»,видано 01.06.12.

1,2,3,4,5,

6, 8, 10, 11, 141.2.Цикл дисциплін професійної підготовки

Стратегічний аналіз та основи інноваційного підприємництва в ІТ-галузі

(44)Забарна

Елеонора


Миколаївна

Професор,

завідувач кафедри економічних систем і управління інноваційним розвиткомОдеський політехнічний університет, 1994р., «Економіка і управління в машинобудуванні», інженер-економіст,

Одеський національний політехнічний університет, 2012р., «Маркетинг»,

магістр з маркетингу


Доктор економічних наук

08.00.05 -Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

Тема дисертації «Формування інтегрованої інноваційно-інвестиційної системи регіону: теорія, методологія та механізм».

Професор за кафедрою економічних систем і маркетингу

Кандидат економічних наук

08.07.01 - Економіка промисловості

Тема дисертації «Стратегія розвитку промислового виробництва на основі активізації інноваційної діяльності»

Доцент за кафедрою економічних систем та економічних відносинВчене звання професора кафедри економічних систем і маркетингу (атестат професора 12ПР № 007872 від 7.05 2012р.)

Стажування в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України Відділ міжрегіонального економічного розвитку Українського Причорномор'я (з11.01.2016р по 11.07.2016р.)

Наказ №1-А від 11.01.2016р ІПРЕЕД НАН України.

Довідка про стажування2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16,17,18

Сучасні математичні методи в ІТ

(44)Положаєнко

Сергій


Анатольевич

Професор

Одеський полiтехнiчний iнститут, 1981р., «Автоматика і телемеханіка»,

інженер-електрикДоктор технічних наук, 2006р., 01.05.02 –Математичне моделювання та обчислювальні методи;

«Математическое и прикладное моделирование аномальных диффузионных процессов»,

професор кафедри комп′ютеризованих системи управління 2006 р.


Строк підвищення кваліфікація 20.10.14 по 20.11.14 року наказ №518В від 22.10.2014.

ТОВ «Елмар»

Тема: «Удосконалення досвіду та набуття практичних навичок і застосування сучасних апаратних засобів систем передачі даних». Звіт про підвищення кваліфікації, пртокол № 6 від 09.12.2014р.


1,2,3,4,7,8,

10,11


Розробка та програмування бізнес-процесів

(30)Лебедєва Олена

Юріївна


Доцент

Одеський державний політехнічний університет, 1997р., спеціальність: «Програмне забезпечення обчислювальної техніки»,

спеціаліст за напрямом комп’ютерні науки.Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.13.21- Системи захисту інформації,

Тема дисертації: «Підвищення ефективності виявлення областей порушення цілісності в цифрових зображеннях»,

доцент кафедри інформатики та управління захистом інформаційних систем


Одеський національний політехнічний університет, захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, тема дисертації: «Підвищення ефективності виявлення областей порушення цілісності в цифрових зображеннях», 2014 р.

Одеський національний політехнічний університет, присвоєння вченого звання доцента, 2015р.
2,3,8,14,15,16

Моделювання складних систем

(30)Положаєнко

Сергій


Анатольевич

Професор

Одеський полiтехнiчний iнститут, 1981р., «Автоматика і телемеханіка»,

інженер-електрикДоктор технічних наук, 2006р., 01.05.02 –Математичне моделювання та обчислювальні методи;

«Математическое и прикладное моделирование аномальных диффузионных процессов»,

професор кафедри комп′ютеризованих системи управління 2006 р.


Строк підвищення кваліфікація 20.10.14 по 20.11.14 року наказ №518В від 22.10.2014.

ТОВ «Елмар»

Тема: «Удосконалення досвіду та набуття практичних навичок і застосування сучасних апаратних засобів систем передачі даних». Звіт про підвищення кваліфікації, пртокол № 6 від 09.12.2014р.


1,2,3,4,7,8,

10,11


Програмне забезпечення захисту "хмарних" технологій (30)


Наріманова Олена Василівна

Доцент

Одеський національний політехнічний університет 2006р., «Прикладна математика», математик-програміст-дослідник

Кандидат технічних наук, 2011р., 05.13.21 – Системи захисту інформації,

«Метод перевірки цілісності цифрового сигналу»,

доцент кафедри інформатики та управління захистом інформаційних систем


Одеська національна академія зв’язку ім.О.С.Попова, захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, 2011р., диплом ДК№005204,

курси «Основные механизмы платформы 1С: Предприятие 8.2», 2011р., регістраційний номер №ПП880056226

Одеський національний політехнічний університет, присвоєння вченого звання доцента кафедри інформатики та управління захистом інформаційних систем, 2015р., 12ДЦ № 044292


2,3,5,7,8,9,11,14,15

2.Вибіркова частина

2.1.Цикл дисциплін загальної підготовки


Безпека технічних систем

(30)Гогунський Віктор Дмитрович

Завідувач кафедри Управління системами безпеки життєдіяльності

Одеський політехнічний інститут, 1969, спеціальність «Технологія неорганічних речовин», кваліфікація   інженер-хімік-технолог

Д-р техн. наук, спеціальність 05.13.07 -Автоматизація процесів керування, тема «Моделювання і управління гнучким виробництвом соди та поташу при комплексній переробці нефелинів» , професор за кафедрою «Екології та безпеки виробництва».

Одеський національний політехнічний університет , сертификат Семінару педагогічних знань, видано 2013 р.

1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11

Бочковський

Андрій ПетровичДоцент

кафедри Управління системами безпеки життєдіяльностіОдеська державна академія харчових технологій, 1996, спеціальність «Технологія зберігання плодів та овочів», кваліфікація   інженер-технолог

Канд. техн. наук, спеціальність 05.18.13 – Технологія консервованих та охолоджених харчових продуктів, тема «Розробка технологій м’ясо-рослинних консервованих продуктів»

ДП «Головний навчально-методичний центр Держгірпромнагляду України», посвідчення № 477-14-3, програма підготовки викладачів кафедр охорони праці, видано 10.10.2014 року.

Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. Інститут післядипломної освіти, свідоцтво 12СПВ 050004, Засоби соціалізації студентів ВНЗ у напряму безпеки, видано 16.07.2014 року1, 2, 3, 7, 13, 14

Бабюк

Сергій НиканоровичДоцент

кафедри Управління системами безпеки життєдіяльності1.Вольське вище військове училище тилу, 1975, спеціальність «Економіка і організація речового забезпечення» кваліфікація 2.Військова академія тилу і транспорту, 1983, спеціальність «Командно-штабна оперативно-тактична тилу» кваліфікація.

Канд. війск. наук спеціальність - 20.01.08 «Тил Збройних сил», тема «Забезпечення військових формувань технічними системами для проведення бойових дій у операціях », доцент за кафедрою Управління системами безпеки життєдіяльності

Одеський державний аграрний університет. посвідчення, тема: «Навчально-методичні засади викладання дисциплін циклу безпеки життєдіяльності та цивільного захисту» видано 01.11.2012.

2, 3, 10, 14

Кадровий менеджмент

(16)Колот

Світлана ОлександрівнаДекан гуманітарного факультету

1. Одеський політехнічний інститут, 1966, спеціальність «Автоматика і телемеханіка», кваліфікація - інженер-електрик

2. Одеський національний політехнічний університет, 2012, спеціальність «Соціальна робота», кваліфікація - спеціаліст з соціальної роботиКанд. психол. наук, 19.00.07 –Педагогічна і вікова психологія, тема «Психологічні механізми і умови формування культури емоцій студентів вищих технічних закладів освіти»,

доцент за кафедрою соціології та психології.

Одеський національний політехнічний університет, диплом, навчання за фахом «Соціальна робота», видано 20.01.2012р.

1, 2, 3, 10, 11, 14, 15Лисенко

Ольга МихайлівнаДоцент

кафедри соціальної роботи та кадрового менеджменту1. Філія Красноярського політехнічного інституту, м. Абакан, 1981, спеціальність «Технологія машинобудвання, металоріжучі верстати та інструменти», кваліфікація - інженер-механік.

2. Одеський національний політехнічний університет, 2012, спеціальність – «Соціальна робота», кваліфікація - спеціаліст з соціальної роботи.Кандидат соціол. наук, 22.00.01 – Теорія та історія соціології, тема «Конфліктна поведінка особистості за умов трансформації українського суспільства», доцент за кафедрою соціології та психології.

1. Одеський національний політехнічний університет, диплом, навчання спеціальністю «Соціальна робота», видано 20.01.2012р.

2. Документ, що підтверджує підвищення кваліфікації:

Universitat Hamburg Certificate Has taken part in the educational curriculum on Mediation in Odessa from September 2015 to September 2016 and comprised 120 training


1, 2, 5, 8, 10, 14, 15

Інтелектуальна власність та авторське право

(30)Марущак Володимир Петрович

Професор кафедри Правознавства за сумісництвом (місце основної роботи ОРІДУ НАДУ при Президентові України, зав. кафедри права та законотворчого процесу)

Одеський кредитно-економічний інститут, 1970, спеціальність «Планування промисловості», кваліфікація - економіст

Доктор наук з державного управління, 25.00.02 - Механізми державного управління, тема «Планування в системі державного регулювання ринкової економіки: організаційно-правові основи», професор за кафедрою права і законотворчого процесу.

Одеський національний політехнічний університет, сертифікат №21094, тема «Види економічної діяльності та форми власності підприємств; системи адміністрування підприємства за видами економічної діяльності та формами власності», видано 28.03.2014.

2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11

Чістякова Ірина

МиколаївнаЗавідувач кафедри Правознавства

Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова, 1982 спеціальність філософія, кваліфікація - викладач філософії

Канд. філософських наук, 09.00.02 – Філософія, тема «Співвідношення суспільних, колективних та особистих інтересів як фактор формування особистості», доцент за кафедрою методології наукової та інженерної діяльності.


Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, довідка, тема «Загально правові дисципліни та міжнародне право», видано 2012.

1, 2, 3, 14, 16

Професійна педагогіка

(16)Корнещук Вікторія Вікторівна

Завідувач кафедри Соціальної роботи та кадрового менеджменту, професор

1.Одеський національний політехнічний університет, 2013, спеціальність «Соціальна робота» кваліфікація - спеціаліста з соціальної роботи;

2. Одеський державний університет імені І.І. Мечникова, 1991, спеціальність – «Математика», кваліфікація - математик, викладач математики та інформатики.Д-р пед. наук, спеціаль 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти, тема «Категорія надійності в теорії і практиці підготовки фахівців соціономічних професій»,

професор за кафедрою Прикладної математики та інформаційних технологій у бізнесі.1. Одеський національний політехнічний університет, спеціальніст «Соціальна робота» Диплом СК № 43988960, кваліфікація спеціаліста спеціаліста з соціальної роботи, видано

2013.


2. Certificate of Achievement № ZK0139.

For having completed the professional development course. Innovative Processes and Quality Management in EU Higher Education Institutions (150 hours), видано 20161, 2, 3, 4, 8, 9, 10

Семенова

Алла


Василівна

Професор кафедри політології

Південноукраїнський державний педагогічний університеті ім. К.Д. Ушинського, 1997, спеціальніст «Фізика і інформатика», кваліфікація -учитель фізики та інформатики

Д-р пед. наук 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти, тема “Теоретичні і методичні засади застосування парадигмального моделювання у професійній підготовці майбутніх учителів”, професор за кафедрою політології

Національний суддівський інститут Канади, Національна школа суддів України, сертифікат, “ Освіта суддів – для економічного розвитку”,

грудень 20141, 2, 3, 4, 5, 12

Тодорцева Юлія Вікторівна

Доцент кафедри Соціальної роботи та кадрового менеджменту

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського, 2000, спеціальність «Дошкільне виховання та англійська мова та література», кваліфікація - вихователь дітей дошкільного віку, вчитель іноземної мови (англійської)

Канд. пед. наук, спеціаль 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти, тема «Формування толерантності майбутніх учителів у процесі професійної підготовки», доцент за кафедрою Соціальної роботи та кадрового менеджменту.

Атестат доцента 12 ДЦ № 039462 Київ від 26 червня 2014 протокол № 5/02-D

Міністерство освіти і науки, рішенням Атестаційної колегії присвоєно вчене звання доцента кафедри соціальної роботи та кадрового менеджменту2, 3, 8, 11, 14, 15, 16

Музика

Юлія


Олегівна

Доцент кафедри Соціальної роботи та кадрового менеджменту

Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського, 1998, спеціальність «Початкове навчання і практична психологія», кваліфікація - вчитель початкових класів, практичний психолог у закладах освіти.

Канд. пед. наук, спеціаль 13.00.04 – Теорія та методика професійної освіти, тема «Підготовка майбутніх учителів до формування логічного мислення в молодших школярів», доцент за кафедрою соціальної роботи та кадрового менеджменту.

Міжрегіональна асоціація психологів-практиків «Просто Вместе». Сертифікат тема «Точка входа в терапию», видано 2015.


1, 2, 8, 11, 14, 15, 16

Волошенко Марина Олександрівна

Старший викладач кафедри Соціальної роботи та кадрового менеджменту

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2007, спеціальність –«Психологія», кваліфікація - психолог, викладач психології;


Канд. пед. наук, 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти, тема «Професійна підготовка майбутніх соціальних працівників до профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки


Одеський національний політехнічний університет , сертификат Семінару педагогічних знань, видано

2014.


Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук .2016.

1, 2, 8, 14, 15, 16

Екологічна безпека (30)


Гогунський Віктор Дмитрович

Завідувач кафедри Управління системами безпеки життєдіяльності

Одеський політехнічний інститут, 1969, спеціальність «Технологія неорганічних речовин», кваліфікація   інженер-хімік-технолог

Д-р техн. наук, спеціальність 05.13.07 -Автоматизація процесів керування, тема «Моделювання і управління гнучким виробництвом соди та поташу при комплексній переробці нефелинів» , професор за кафедрою Екології та безпеки виробництва.

Одеський національний політехнічний університет , сертификат Семінару педагогічних знань, видано 2013 р.


1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11

Столевич Тетяна Борисівна

Доцент

кафедри


Управління системами безпеки життєдіяльності

Одеський технологічний університет харчової промисловості ім. М.В.Ломоносова, 1973, спеціальність «Хімічна технологія деревини», кваліфікація   інженер-хімік-технолог

Канд. с.-г. наук, спеціальність 05.20.01 – Механізація процесів переробки відходів виробництва, тема: «Режими, обладнання і технологічна схема очистки газів, які утворюються при переробці відходів с-г виробництва», доцент за кафедрою Безпеки життєдіяльності.

Одеський національний політехнічний університет, посвідчення, тема «Навчально-методичні засади викладання дисциплін циклу охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту», 31.05.2011

2, 3, 13, 14

Пуріч

Валентина МиколаївнаДоцент

кафедри


Управління системами безпеки життєдіяльності

Одеський державний політехнічний університет, 1995, спеціальність «Машини і технологія ливарного виробництва», кваліфікація   інженер-ливарник -технолог

Канд. техн. наук, спеціальність, 01.06.07   Ліварне виробництво, тема «Підвищення якості виливків у формах із структурочутливих формувальних сумішей», доцент за кафедрою Управління системами безпеки життєдіяльності.

Одеський національний політехнічний університет, посвідчення, тема «Навчально-методичні засади викладання дисциплін циклу охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту», 31.05.2011

2, 10, 16

Організаційна психологія

(16)Фурман Анатолій Анатолійович


Доцент

кафедри Соціальної роботи та кадрового менеджментуНаціональний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2000 р, спеціальність – «Практична психология», кваліфікація -практичний психолог у закладах освіти

Канд. психол. наук, спеціальність 19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія, тема «Ціннісно-орієнтаційні чинники особистісного розвитку майбутніх психологів», доцент за кафедрою соціальної роботи та кадрового менеджменту

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, довідка

довідка № 02-01-2869, видано 12.12.2014.2, 11, 14, 15, 16

Булгакова Олена

Юріївна


Доцент

кафедри Соціальної роботи та кадрового менеджментуПівденноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського, 1997 р.,

спеціальність –дошкільне виховання, кваліфікація викладача дошкільної педагогіки і психології, вихователь дітей дошкільного віку.

Одеський національний політехнічний університет, 2013 р.,

спеціальність – соціальна робота,

кваліфікація спеціаліста з соціальної роботи


Канд. психол. наук, спеціальність 19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія, тема «Усвідомлення небезпечної поведінки дітьми підліткового віку», доцентза кафедрою соціальної роботи та кадрового менеджменту

Одеський національний політехнічний університет, диплом, навчання за фахом «Соціальна робота», видано 30 січня 2013.

Universitat Hamburg Certificate «Communication and Mediation». The workshop took place at the South Ukrainian National Pedagogical University K.D.Ushynsky in Odessa from September 4-6, 2015 and comprised 21 training hours.1, 2, 3, 8, 11, 14, 15, 16

Патентознавство

(16)Кривдіна

Інна


Борисівна

Доцент

кафедри ПравознавстваОдеський національний університет ім. І.І. Мечникова, 1998, спеціальність «Історія», кваліфікація   історик, викладач історії

Кандидат історичних наук, 07.00.01 - Історія України, тема «Гельсінський рух і його вплив на національно-політичні процеси в Україні, доцент за кафедрою політології та права

ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кафедра права та законотворчого процесу, довідка, тема: «Право та законотворчий процес в Україні та Світі», видано 14.11.2014.


1, 2, 3, 10, 14, 16

Бабіна Валентина Олександрівна

Доцент

кафедри Правознавства1. Одеський національний політехнічний університет, 2004, спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», кваліфікація менеджер-кономіст

2. Одеський національний політехнічний університет, 2005, спеціальність «Системи управління і автоматики», кваліфікація   магістр з систем управління і автоматикиКанд. політ. наук, 23.00.02 – Політичні інститути та процеси, тема «Інституціоналізація політичної рекламістики в умовах демократизації суспільства»

ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кафедра права та законотворчого процесу, довідка, тема: «Право та законотворчий процес в Україні та Світі», видано 14.11.2014.

1, 2, 14, 15, 16

Білоусов Олександр Сергійович

Професор кафедри Правознавства

1. Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, 2000., спеціальність «Право», кваліфікація   бакалавр права.

2. Одеська державна юридична академія, 2001 р., «правознавство», кваліфікація – юрист.

3. Одеський державний економічний університет, 2004, спеціальність «Облік у аудит», кваліфікація   економіст

4. Київський національний університет ім. Т.Г. Шевч енка, 2006, спеціальність «Міжнародне право», кваліфікація   юрист-міжнародникД-р політ. наук, 23.00.02 – Політичні інститути та процеси, тема «Інформаційне суспільство як соціальне середовище формування нового типу громадянської участі в сучасній Україні», доцент за кафедрою політології


ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кафедра права та законотворчого процесу, довідка, тема: «Право та законотворчий процес в Україні та Світі», видано 14.11.2014.

1, 2, 3, 12, 15

Професійне навчання і професійна кар'єра (16)


Корнещук Вікторія Вікторівна

Завідувач кафедри Соціальної роботи та кадрового менеджменту, професор

1.Одеський національний політехнічний університет, 2013, спеціальність «Соціальна робота» кваліфікація - спеціаліста з соціальної роботи;

2. Одеський державний університет імені І.І. Мечникова, 1991, спеціальність – «Математика», кваліфікація - математик, викладач математики та інформатики.Д-р пед. наук, спеціаль 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти, тема «Категорія надійності в теорії і практиці підготовки фахівців соціономічних професій»,

професор за кафедрою Прикладної математики та інформаційних технологій у бізнесі.1. Одеський національний політехнічний університет, спеціальніст «Соціальна робота» Диплом СК № 43988960, кваліфікація спеціаліста спеціаліста з соціальної роботи, видано

2013.


2. Certificate of Achievement № ZK0139.

For having completed the professional development course. Innovative Processes and Quality Management in EU Higher Education Institutions (150 hours), видано 20161, 2, 3, 4, 8, 9, 10

Тодорцева Юлія Вікторівна

Доцент

кафедри Соціальної роботи та кадрового менеджментуПівденноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського, 2000, спеціальність «Дошкільне виховання та англійська мова та література», кваліфікація - вихователь дітей дошкільного віку, вчитель іноземної мови (англійської)

Канд. пед. наук, спеціаль 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти, тема «Формування толерантності майбутніх учителів у процесі професійної підготовки», доцент за кафедрою Соціальної роботи та кадрового менеджменту.

Атестат доцента 12 ДЦ № 039462 Київ від 26 червня 2014 протокол № 5/02-D

Міністерство освіти і науки, рішенням Атестаційної колегії присвоєно вчене звання доцента кафедри соціальної роботи та кадрового менеджменту2, 3, 8, 11, 14, 15, 16

Каталог: upload -> files
files -> Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна
files -> Британія відома І невідома
files -> Хі всеукраїнська філософська історико-краєзнавча конференція учнівської молоді
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
files -> Державна науково-педагогічна бібліотека україни
files -> Шляхом кооперативного
files -> В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський
files -> Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009
files -> Історія розвитку культури маньківщини
files -> Слобожанщини


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології спеціалізації – Програмне забезпечення систем захисту інформації iconКафедра інформаційних технологій І математичних дисциплін «затверджую»
Робоча програма навчальної дисципліни я – студент для студентів галузі знань 12 «Інформаційні технології», спеціальності 122 «Комп’ютерні...
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології спеціалізації – Програмне забезпечення систем захисту інформації iconКурс лекцій до виконання самостійної роботи студентів з кредитного модуля «екологічний моніторинг»
«Комп'ютерні науки та інформаційні технології» спеціалізації «Інформаційні технології моніторингу довкілля»
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології спеціалізації – Програмне забезпечення систем захисту інформації iconКонспект лекцій з навчальної дисципліни "Комп’ютерні технології в юридичній дільності"
Програми для комп’ютерної підтримки зазначеного курсу розраховані на сучасне технічне та програмне забезпечення, яке в наш час використовується...
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології спеціалізації – Програмне забезпечення систем захисту інформації iconОсновні відомості про комп’ютерні презентації
Яке програмне забезпечення використовується для створення комп’ютерних презентацій?
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології спеціалізації – Програмне забезпечення систем захисту інформації iconР. 1 курс Напрям підготовки 050101 „Комп’ютерні науки” Група іс-01

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології спеціалізації – Програмне забезпечення систем захисту інформації iconКонспект лекцій з курсу "іс І технології в економіці" зміст тема іс та їх роль в управлінні економічними об'єктами Тема Економічна інформація та засоби її формалізованого опису
С. Характеристика складових частин. Поняття «автоматизована функція», «компонента», «задача обробки даних». Сучасні інформаційні...
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології спеціалізації – Програмне забезпечення систем захисту інформації iconВ. Г. Короленка Лобач О. О., Кульчій С. О. Комп’ютерні технології музичного виховання й розвитку школярів програма
Компютерні технології музичного виховання та розвитку школярів: Програма спецкурсу для студентів у курсу психолого-педагогіч­ного...
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології спеціалізації – Програмне забезпечення систем захисту інформації iconУ процесі викладання світової літератури
Комп’ютерні технології – потреба часу. Медіадидактика на уроках світової літератури
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології спеціалізації – Програмне забезпечення систем захисту інформації iconАпаратне забезпечення комп’ютера. Структурна схема комп’ютера. Обчислювальна система
Обчислювальна система — це сукупність апаратних І програмних засобів, що забезпечують автоматизацію збору, накопичення, опрацювання,...
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології спеціалізації – Програмне забезпечення систем захисту інформації iconСучасні інформаційні технології на уроках фізики
«Навчання» стає категорією, яка супроводжує людину протягом усього життя. Основна мета цього етапу – інформатизація всіх сторін життя....


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка