8 клас Завдання районної олімпіади з історіїСкачати 98,59 Kb.
Дата конвертації28.06.2017
Розмір98,59 Kb.

8 клас
Завдання районної олімпіади з історії
1.Вкажіть, на які територіально-адміністративні одиниці поділилися українські землі, що входили до складу Речі Посполитої та перерахуйте їх.

Коли утворилася ця держава? (5 балів)


2. Складіть чотири історичних ланцюжки із вказаних імен історичних діячів, дат та подій: (6 балів)

а) Е. Кортес;

б) Д. Вишневецький;

в) Генрих IV;

г) 1635 рік:

д) Нантський едикт;

е) повстання під приводом І.Сулими;

є) початок завоювання Мексики;

ж) 1556 рік;

з) заснування Січі-фортеці на острові Хортиця;

и) 1598 рік;

і) Захоплення фортеці Кодак;

ї) 1519 рік.

I. ––––––– II. ––––– III. –––––– IV. –––––


3. Дайте визначення понять: (10 балів)

Полемічна література – ____________________________________________________________________________________________________________________________________

Магдебурзьке право – ____________________________________________________________________________________________________________________________________

Буржуазія – ____________________________________________________________________________________________________________________________________

Гуманізм – ____________________________________________________________________________________________________________________________________

Братства – ____________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Вкажіть, з історією яких країн пов’язані вказані події. Зазначте, коли вони відбулися: (10 балів)

1) «Утрехтська унія »;

2) Затвердження парламентом «39 статей»;

3) «Тарасова ніч»;

4) «Іконоборче повстання»»

5) «Варфоломіївська ніч»;

6) Люблінська унія;

7) експедиція Христофора Колумба;

8) створення першого реєстру козаків;

9) ухвалення «12 статей»;

10) повстання комунерос.
5. Стисло, у вигляді запитань до кросворда, дайте характеристику історичній особі. (10 балів)


Юрій Дрогобич
Марко Жмайло
Петро Конашевич-Сагайдачний
Герасим Смотрицький
Рішельє
6. Заповніть таблицю, виявивши причини і наслідки вказаних подій: (9 балів)
Причина

Подія

Наслідки
Нідерландська революціяТридцятилітня війнаПравославні братства7. Підготуйте до дитячої енциклопедії невелику статтю на тему «Некоронований король України» (історичний портрет Василя-Костянтина Острозького). (15 балів)
9клас
Завдання районної олімпіади з історії


 1. Поставте події у відповідність до дат. ( 6 балів )

а) березень 1848 р., 1) повстання робітників у Парижі,

б) 1-2 листопада 1848 р., 2) початок революції в Італії,

в) червень 1848 р., 3) державний переворот Луї Бонапарта,

г) 2 грудня 1851 р., 4) народні повстання у Відні, Берліні,

д) січень-лютий 1848 р., 5) проголошення республіки у Франції,

е) 25 лютого 1848. 6) повстання жителів Львова.а -

б -

в -

г -

д -

е-
 1. Встановіть відповідність. ( 6 балів )

А) Ілля

Срезневський 1. історик, філолог, етнограф, ботанік, поет. Родом з Полтавщини. Перший ректор Київського університету. Укладач популярних збірників українських пісень.

Б) Микола

Цертелєв

 1. історик, етнограф. Професор Харківського університету. Автор фольклорної збірки «Запорожская старина»

В) Михайло

Максимович 1. український і російський фольклорист. За походженням з грузинського князівського роду. Його збірка « Опыт собрания старинных малороссийских песен» (1819р.) стала початком української фольклористики.

Г) Дмитро Бантиш-Каменський 1. історик, публіцист, письменник, автор фундаментальних праць з історії України XVI-XVII ст., основоположник народницького напрямку в українській історіографії, один з засновників Кирило- Мефодіївського братства.

Д) Микола

Маркевич

 1. автор однієї з перших узагальнюючих праць з історії України, чотиритомної «Истории Малой России».

Е) Микола

Костомаров

 1. автор п’ятитомної «Истории Малоросии» - однієї з перших узагальнюючих праць з історії України.
 1. Розкрийте зміст понять. ( 8 балів )

Наполеоніди - ________________________________________________

_____________________________________________________________

Чартизм - ____________________________________________________

_____________________________________________________________

Урбанізація - _________________________________________________

_____________________________________________________________ Інвентарна реформа - __________________________________________

_____________________________________________________________


 1. Укажіть стрілками, що з переліченого є програмними положеннями Північного товариства декабристів, а що – Кирило-Мефодіївського братства. ( 8 балів )

Північне

товариство

Кирило-Мефодіївське

братство

Організація збройного повстання.

Встановлення демократичної республіки.

Політичне об’єднання слов’ян.

Встановлення конституційної монархії.

Федеративний устрій майбутньої держави.

Усунення релігійної ворожнечі між народами.

Скасування тілесного покарання та смертної кари.

Орієнтація на мирні методи боротьби.

 1. Внесіть прізвища діячів культури другої половини XVIII ст. у відповідний розділ таблиці відповідно до галузі культури, в якій уславилася та чи інша особа. ( 10 балів )

 1. Д. Самойлович, 2) Д. Бортнянський, 3) В. Григорович-Барський, 4) І. Григорович-Барський, 5) В. Боровиковський, 6) Г. Сковорода, 7) С. Ковнір, 8) Н. Амбодик, 9) С. Дівович, 10) А. Ведель.

Наука

Література

Архітектура

Живопис

Музика 1. Чому Франція та Німеччина, маючи досить потужний людський і економічний потенціал, у першій половині XIX ст. відставали від Англії в індустріальному розвитку? Висновки обґрунтуйте, спираючись на правила переконливої аргументації та оцінки історичний явищ. ( 8 балів )
 1. Назвіть авторів наведених історичних праць (кожна правильна відповідь 1 бал). Дайте характеристику однієї з робіт за схемою: час написання твору, знання історичної епохи, короткий опис роботи, значення твору для сучасників і нащадків (правильна відповідь – 5 балів, всього за завдання 12 балів).

 1. «Повість минулих літ», 2) «Повчання дітям», 3) Пакти і Конституції законів і вольностей Війська Запорозького», 4) «Книга буття українського народу», 5) «Русалка Дністрова», 6) «Історія русів», 7) «Руська правда».
 1. Уявіть, що ви журналіст і вам треба написати статтю на тему «Соціальна боротьба в українських землях у першій половині ХІХ ст». Про які події ви розповіли б насамперед? ( 15 балів )


10 клас

Завдання районної олімпіади з історії

252525 copy1. Карта (7 балів)

Покажіть на карті фронти Першої світової війни:

а) Балканський та Салонікський;

б) Західний;

в) Італійський;

г) Кавказький;

д) Месопотамський та Палестинський;

е) Румунський;

є) Східний.

2. Закінчіть речення. (6 балів)

1. Перша світова війна спричинила крах чотирьох найбільших імперій: ____________________

2. Паризька конференція 1919 р. виробила мирні договори з союзниками Німеччини – _______

3. Мирні договори Версальської системи – ____________________________________________

4. Версальська система договорів зафіксувала утворення нових національних держав у Центральній та Південно-Східній Європі: ____________________________________________

5. Вашингтонську Угоду п’яти держав з обмеження морських озброєнь підписали ___________

6. Локарнська конференція склала Рейнський гарантійний пакт, що забезпечував недоторканість кордонів між ________________________________________________________

3. Установіть відповідність між подіями і датами російської революції 1905-1907 р.р. в Україні (8 балів)


1

Відкриття в Одесі першої в під російській Україні «Просвіти»

а

9 листопада 1906р.

2

Повстання частини Чорноморського флоту

б

14 червня 1905р.

3

Третьочервневий переворот, який ознаменував закінчення революції

в

18 листопада 1905р.

4

Початок повстання на броненосці «Потьомкін»

г

17 жовтня 1905р.

5

Указ царського уряду, який започаткував столипінську аграрну реформу

д

3 червня 1907р.

6

Перший від початку революції страйк робітників в Україні

е

30 жовтня 1905р.

7

Повстання саперів у Києві на чолі з поручиком Б.Жаданівським

є

11-16 листопада 1905р.

8

Маніфест МиколиІІ, яким в країні проголошувалися демократичні свободи

ж

12 січня 1905р.

4. Кросворд (10 балів) на тему «Економічний розвиток України на початку ХХ ст..»По горизонталі

 1. Найпоширеніша форма монополій у початковий період їх існування.

 2. Великий центр металургійної і вугільної промисловості в Україні на початку ХХст.

 3. Вугільний синдикат Донбасу , на який припадало близько 75 % усього видобутку вугілля в Донбасі.

 4. Довгострокове вкладання капіталу у промисловості, сільськогосподарські, транспортні та інші підприємства з метою отримання прибутку.

 5. Цінний папір, який дає власнику прибуток у вигляді відсотків від його вартості, або можливості виграти.По вертикалі

 1. Найбільший у металургії синдикат, заснований у 1902р.

 2. Об’єднання низки підприємств однієї або кількох галузей промисловості, учасники якого втрачають право власності на засоби виробництва і виготовлений продукт, виробничу і комерційну самостійність.

 3. Об’єднання підприємств певної галузі чи місцевості, які регулюють обсяг виробництва, розподіляють ринки збуту продукції, встановлюють ціни, закривають неприбуткові фабрики та заводи.

 4. В Україні ще наприкінці ХІХст. виник один із перших синдикатів…

 5. Галузь промисловості, яка посідала перше місце в економіці західноукраїнських земель.

рисунок1
5. Вкажіть головні причини та основні наслідки вказаних історичних подій. (8 балів)


Причина

Подія

Наслідки
Столипінська аграрна реформаСтворення Легіону УССВашингтонська конференціяРурський конфлікт6. Стисло, у вигляді питань до кросворду дайте характеристику історичній особі. (8 балів)
А. Шептицький
М. Міхновський
Микола ІІ
М. Драгоманов
К. Левицький
Д. Донцов
Д . Ллойд-Джордж
О. Брусилов7. Розв’яжіть проблемну задачу.

Чи були українці на кінець ХІХ ст. нацією? Свою відповідь обґрунтуйте. (10 балів)
8. Яка оцінка Першій світовій війні, на вашу думку, найбільше відповідає дійсності: (15 балів)

1) « Перша світова війна – негативна подія, оскільки принесла багато страждань народам Європи»; 2) « Перша світова війна – позитивна подія, оскільки принесла свободу народам Європи». Свою відповідь обґрунтуйте, спираючись на правила переконливої аргументації, закони логіки та докази.


9. За фрагментами біографії впізнайте особу. Висловіть своє ставлення до неї. (15 балів)

«Народився в с.Затурці Володимир-Волинського повіту на Волині. Закінчив філософський факультет Краківського університету, вчився в Женевському університеті. Організатор Української демократичної хліборобської партії. Автор 200 наукових праць, в яких сформулював політичну доктрину українського монархізму, консерватизму. Провідна думка доктрини: «…ніхто нам не збудує державу, коли ми самі її не збудуємо, ніхто з нас не зробить нації, коли ми самі нацією не хочемо стати».
Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

8 клас Завдання районної олімпіади з історії icon9 клас Завдання районної олімпіади з історії 2014 рік
Встановіть відповідність між регіонами та особливостями їх соціально-економічного розвитку І заповніть таблицю. (5 балів)
8 клас Завдання районної олімпіади з історії iconЗавдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії 015-2016 клас Завдання І
Розташуйте вислови, що стосуються історії Київської держави ІХ-ХІ століття у хронологічній послідовності
8 клас Завдання районної олімпіади з історії iconЗавдання І етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 2011 -2012 н р. 10 клас І. Тестові завдання (по 0,5 б.)
Співвіднесіть імена історичних діячів та факти їх біографій
8 клас Завдання районної олімпіади з історії iconЗавдання ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії 8 клас 2013-14 н р. Завдання І
Розташуйте назви історико-географічних об’єктів, де відбувалося підписання різносторонніх угод періоду Руїни у хронологічній послідовності,...
8 клас Завдання районної олімпіади з історії iconЗавдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії, 8 клас Тести
Віра у спільне походження І кровну спорідненість між людиною І певним видом тварин називається
8 клас Завдання районної олімпіади з історії iconВідділ освіти Баришівської райдержадміністрації Районний методичний кабінет Баришівської районної ради
Картки-завдання для використання на уроках історії України (Вступ до історії) у -Х класах. Дидактичний матеріал для шкільного курсу...
8 клас Завдання районної олімпіади з історії iconКритерії оцінювання та відповіді на завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 8 клас 1
Визначте позиції польської, литовської та української сторін щодо підписання Люблінської унії та сформулюйте відповідні висновки....
8 клас Завдання районної олімпіади з історії iconЗавдання ІІІ етапу (міського) Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії проведеної 9 лютого 2017 року клас
Коли ці події відбулись? (2 б.) До різниці між цими подіями додайте дату завоювання норманами Англії та відніміть кількість балканських...
8 клас Завдання районної олімпіади з історії iconЗавдання 1 Тому, що вони використовували пересування коней тільки під час маршу, а бій вели у пішому строю
Ключі (відповіді на завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії у 2014-2015 н р.)
8 клас Завдання районної олімпіади з історії iconЗавдання II етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 2015-2016 навчальний рік
Виконайте завдання №1-10, правильні відповіді обведіть кружечком або вставте у віконечка. Кожна правильна відповідь оцінюється 1...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка