9 клас Альтернативна олімпіада зі світової літератури 2013 – 2014 н р. І. Тести з вибором однієї правильної відповідіСторінка1/6
Дата конвертації07.06.2017
Розмір0,9 Mb.
  1   2   3   4   5   6

9 клас

Альтернативна олімпіада зі світової літератури

2013 – 2014 н. р.
І. Тести з вибором однієї правильної відповіді


 1. Укажіть, у яких видах мистецтва, окрім літератури, проявилося мистецтво бароко:

а) театр, хореографія;

б) живопис, архітектура, скульптура, музика;

в) хореографія, музика,

г) графіка, живопис, хореографія.
 1. Хто є теоретиком класицизму:

а) Мольєр;

б) Корнель;

в) Расін;

г) Буало?
 1. За класицистичним поділом до високих жанрів літератури належать такі:

а) комедія, байка, сатира;

б) трагедія, епічна поема, ода;

в) комедія, трагедія, власне драма;

г) новела, психологічна драма, пригодницька повість.
 1. Мистецтво якої доби представники класицизму вважали зразком художньої досконалості:

а) бароко;

б) Античності;

в) Відродження;

г) Середньовіччя?
 1. Укажіть, як називали добу класицизму у Франції:

а) «доба Расіна»;

б) «доба Корнеля»;

в) «доба Мольєра»;

г) «доба Лафонтена».
 1. Визначте, образ якого героя зобразив Джордж Байрон у поемі «Мазепа»:

а) класицистичного;

б) сентиментального;

в) реалістичного;

г) романтичного.
 1. Назвіть, із чим пов’язана назва збірки Г.Гейне «Книга пісень»:

а) Біблією;

б) сонетами Петрарки;

в) античністю;

г) німецьким фольклором.
 1. Історичним підґрунтям поеми Джорджа Байрона «Мазепа» є:

а) опис гетманування Мазепи;

б) зрадництво Мазепи Петру Першому;

в) опис поразки Карла ХІІ;

г) опис кохання Мазепи і дружини короля.
 1. Визначте неправильне твердження. У сучасному літературознавстві поема Байрона «Мазепа» трактується як:

а) започаткування романтичного міфу про Мазепу;

б) твір, що започаткував тему «Мазепи» у європейській літературі;

в) твір, у якому Мазепу зображено зрадником польського короля;

г) твір, в основу якого покладено легенду з «Історії Карла ХІІ» Вольтера.
 1. Визначте автора та назву твору, з якого ці рядки:

«Вперед, вперед! – мій кінь і я

Промчали, мов на крилах вітру…»:

а) А.Міцкевич «Бахчисарай»;

б) Г. Гейне «Лорелей»;

в) О.Пушкін «До моря»;

г) Дж. Байрон «Мазепа».

 1. Який літературний напрям першим набув загальноєвропейського масштабу:

а) реалізм;

б) бароко;

в) рококо;

г) класицизм?
 1. Визначте літературний напрям, представникам якого адресована порада: "Сюжет високий ви обрали чи жартливий - уму коритися повинні завжди співи, бо римі з розумом не слід ворогувать. Вона - невільниця і мусить послух мать":

а) реалізм;

б) романтизм;

в) бароко;

г) класицизм.
 1. Використання яких художніх засобів є характерним для літератури бароко:

а) епітетів;

б) метафор;

в) уособлень;

г) порівнянь?
 1. Укажіть, про який стиль літератури йдеться: «Відзначається художньою яскравістю й пишністю, великою силою емоційного впливу, ідейною багатозначністю, в основі якої – драматично загострене сприйняття світу та людини»:

а) романтизм;

б) класицизм;

в) Відродження;

г) бароко.
 1. Укажіть значення слова «бароко»:

а) філософський, мудрий;

б) чудовий, взірцевий;

в) приємний, ласкавий;

г) вигадливий, химерний.
 1. Укажіть, де зародилося мистецтво бароко:

а) в Росії;

б) в Україні;

в) у Франції;

г) в Італії та Іспанії.
 1. На який період припадає розвиток стилю бароко у мистецтві Європи:

а) XІV – початок XV ст.;

б) кінець XVІ, XVІІ, частину XVІІІ ст.;

в) XІX - XX ст.;

г) І - V ст. до н. е.?
 1. У якому пункті названо риси, характерні для барокової літератури:

а) прагнення вразити читача, пишна метафоричність, підкреслена схильність до контрасту й антитези;

б) ясність естетичного мислення, простота і конкретність, відкриття світу людини, прагнення до пізнання всього, що пов’язане з людиною, пошуки шляхів до щастя людини;

в) розвиток жанрів героїчного епосу, куртуазної поезії та куртуазного роману, релігійної драми;

г) принцип правдоподібності, простоти і зрозумілості?
 1. Синтезом яких культурно-історичних епох було бароко:

а) Середньовіччя та Відродження;

б) Античності та Відродження;

в) Античності та Середньовіччя;

г) це самобутній напрям?
 1. До чого спонукало мистецтво бароко:

а) до роздумів про життя, його загадковість, трагізм;

б) до роздумів про радість життя, насолоду;

в) до роздумів про скептичне ставлення до релігії;

г) до роздумів про людину як вінець природи?

 1. Яка із якостей людини є культовою у мистецтві класицизму:

а) душа;

б) розум;

в) сила;

г) почуття?
 1. Що означає слово "класицизм" у перекладі з латини:

а) правильний;
б) гармонійний;
в) зразковий;
г) урівноважений?


 1. В якій країні вперше з’явився класицизм:

а) Франція;

б) Іспанія;

в) Італія;

г) Німеччина?
 1. Зазначте, добою чого називали 17 ст.:

а) абсолютизму;

б) феодалізму;

в) буржуазії;

г) капіталізму?

 1. В якому рядку тільки представники літератури Просвітництва:

а) Байрон, Бернс, Вольтер;

б) Дефо, Свіфт, Гете;

в) Шіллер, Кальдерон, Пушкін;

г) Рюдель, Гофман, Руссо?
 1. Яку людину просвітники вважали ідеальною:

а) «природну»;

б) «вільну»;

в) «творчу»;

г) «діяльну»?
 1. Позначте століття, на яке припадає епоха Просвітництва:

а) ХVІІ;

б) XІX;


в) ХVІ;

г) ХVІІІ.
 1. Який закон життя у добу Просвітництва вважали найвищим, найголовнішим:

а) закон почуття;

б) закон розуму;

в) закон гуманізму;

г) закон гармонії?
 1. Духовним вождем французьких просвітників вважався…

а) Жан Жак Руссо;

б) Дені Дідро;

в) Марі Франсуа Аруе Вольтер;

г) Жан д' Аламбер.

 1. Укажіть країну, де зародилося Просвітництво:

а) у Росії;

б) в Україні;

в) у Франції;

г) в Англії.
 1. З-поміж перелічених жанрів укажіть той, що зазнав розквіту в літературі за доби Просвітництва:

а) байка;

б) новела;

в) казка;

г) філософська повість. 1. Діячі Просвітництва вважали найвищою цінністю, основою розвитку людини та суспільства:

а) розум;

б) почуття;

в) релігію;

г) інтуїцію.
 1. Культ книги і розуму проповідували ідеали:

а) Класицизму;

б) Просвітництва;

в) Романтизму;

г) Реалізму.

 1. Позначте період розквіт романтизму як літературного напряму:

а) кінець ХVIII-XIX ст.;

б) кінець ХIX-XXст.;

в) кінець XIV-XVIст.;

г) кінець XV-XVIIст.
 1. Яким є герой романтичного твору:

а) типовий герой за типових обставин;

б) незвичайний герой за типових обставин;

в) типовий герой за незвичайних обставин;

г) незвичайний герой за незвичайних обставин?
 1. Іменем якого письменника-романтика названа окрема літературна течія:

а) Г.Гейне;

б) Е.Т.А.Гофмана;

в) Д.Байрона;

г) А.Міцкевича?
 1. Який конфлікт завжди лежить в основі романтичного твору:

а) між красою та потворністю;

б) між бідністю та багатством;

в) між свободою та поневоленням;

г) між реальністю та мрією?
 1. Визначальною рисою романтизму є:

а) культ розуму;

б) культ правил та канонів;

в) культ почуттів;

г) культ релігії.
 1. Який рядок характеризує романтизм як літературний напрям:

а) докорінний розрив із традицією, експериментаторство в царині змісту та форми;
б) бажання вразити читача, схильність до пишних метафор, антитези;
в) наявність мотивів світової скорботи, самотності, бунту;
г) підкреслена нормативність, виконання усталених правил і приписів?


 1. Основна ідея драми Кальдерона «Життя – це сон»:

а) неможливість порозуміння між батьками і дітьми;

б) несправедливість влади монарха;

в) перевага особистих інтересів над суспільним;

г) минущість земного життя.
 1. Укажіть твір іспанського драматурга П. Кальдерона:

а) «Сон літньої ночі»;

б) «Життя – це сон»;

в) «Любов до життя»;

г) «Поетичне мистецтво».
 1. Де відбувається дія драми Кальдерона «Життя – це сон»:

а) у Московії;

б) у Полонії;

в) у Німеччині;

г) у Франції?
 1. У яких жанрах працював Кальдерон:

а) комедія;

б) драма;

в) ауто;

г) трагедія?
 1. Визначте, ким був Педро Кальдерон:

а) поетом-ліриком;

б) новелістом ;

в) драматургом;

г) романістом.
 1. Визначте, ким, за пророцтвом, мав стати у майбутньому принц Сехисмундо (за п’єсою Кальдерона «Життя – це сон»):

а) видатним полководцем;

б) тираном;

в) справедливим правителем;

г) в’язнем гірської вежі.
 1. Назвіть ім’я героя п’єси Кальдерона «Життя – це сон», якого було ув’язнено в гірській вежі:

а) Басиліо;

б) Клотальдо;

в) Астольфо;

г) Сехісмундо.
 1. Провідною сюжетною лінією п’єси Педро Кальдерона «Життя-це сон» є:

а) тяжкі наслідки пророцтва;

б) пошук утраченої коханої;

в) тривала подорож головного героя;

г) тяжка хвороба та смерть.
 1. Назвіть ім’я головного героя п’єси П.Кальдерона «Життя – це сон»:

а) Клотальдо;

б) Сехісмундо;

в) Астольфо;

г) Басиліо.
 1. Виберіть неправильне твердження. Сехісмундо, дізнавшись, що він є спадкоємцем королівського престолу:

а) свариться з усіма;

б) ображає дівчину;

в) погрожує власному батькові;

г) залишається байдужим до всього.
 1. Басиліо ( за твором П.Кальдерона «Життя – це сон»):

а) герцог Московії;

б) принц;

в) король Польщі;

г) солдат.
 1. Визначте, до якого жанру належить п’єса П.Кальдерона «Життя – це сон»:

а) світська драма;

б) драма честі;

в) морально-філософська драма;

г) релігійна драма.
 1. Укажіть, ким був батько Мольєра:

а) королівським кухарем;

б) королівським блазнем;

в) королівським актором;

г) королівським майстром-оббивачем меблів.
 1. Укажіть, чого на думку Журдена бракує його доньці для повного щастя (за п’єсою Ж.Б. Мольєра «Міщанин-шляхтич»):

а) багатства;

б) порядного чоловіка;

в) титулу;

г) знайомств при дворі короля.
 1. Який жанр провідний у творчості Мольєра:

а) трагедія;

б) комедія;

в) драма;

г) байка?
 1. Укажіть основну пристрасть пана Журдена, героя п’єси Мольєра «Міщанин-шляхтич»:

а) до всього нового;

б) до всього старовинного;

в) до всього прекрасного;

г) до всього дворянського.
 1. Вкажіть перекладачів творів Мольєра українською мовою:

а) Тарас Шевченко, Іван Франко;

б) Леся Українка, Ольга Кобилянська;

в) Ірина Стешенко, Максим Рильський;

г) Борис Тен, Анатоль Перепадя.
 1. Визначте, який факт не пов’язаний із життям Мольєра:

а) мав покровительство Людовика XIV;

б) створив «Блискучий театр»;

в) прийняв сан священика;

г) створив «високу» комедію.
 1. Назвіть жанр п’єси Мольєра «Міщанин-шляхтич»:

а) трагедія;

б) комедія-балет;

в) «висока» комедія;

г) повість.
 1. Всі події у комедії Мольєра «Міщанин - шляхтич» відбуваються протягом…

а) одного дня;

б) одного тижня;

в) одного місяця;

г) одного року.
 1. Справжнє ім’я Мольєра?

а) Жан Батіст Поклен;

б) Жан Франсуа Фуко;

в) Жан Шарль Данден;

г) Жан Піт Жаке.
 1. Кому з героїв комедії Мольєра «Міщанин – шляхтич» належать слова: «Так, пані, на вас чекає тут дуже цікава розвага…»:

а) пану Журдену;

б) пані Журден;

в) Доранту;

г) учителю філософії?
 1. Мольєр жив та творив у епоху правління:

а) Людовика ХІІІ;

б) Людовика ХІV;

в) Наполеона Бонапарта;

г) Конвента.
 1. Кому з героїв комедії Мольєра «Міщанин – шляхтич» належать слова: «Краще побийте, а тільки дайте насміятися досхочу…»:

а) пану Журдену;

б) пані Журден;

в) учителю філософії;

г) Ніколь?
 1. Творчість Мольєра є зразком:

а) класицизму ;

б) романтизму;

в) сентименталізму;

г) бароко.
 1. Кому з героїв комедії Мольєра «Міщанин – шляхтич» належать слова

« Я хочу пройтися в новому вбранні, показати себе в місті…»:

а) пану Журдену;

б) пані Журден;

в) Доранту;

г) учителю філософії?


 1. Визначте, до вуст якого персонажа вклав Мольєр свої власні думки:

а) Журден,

б) Клеонт,

в) Ковьєль,

г) Люсіль.
 1. Визначте, якого правила для створення драматичних творів у добу класицизму не існувало:

а) єдність місця,

б) єдність дії,

в) єдність характерів,

г) єдність часу.
 1. Визначте, який «аристократичний» сан пропонують прийняти пану Журдену в комедії Мольєра «Міщанин-шляхтич»:

а) яничара;

б) ефенді;

в) мамам уші;

г) раджі.

 1. Виберіть неправильне твердження. Комедія Мольєра «Міщанин-шляхтич» - це сатира на:

а) «новітніх» шляхтичів;

б) прагнення буржуа потрапити до аристократії;

в) аристократів – представників вищого світу;

г) бюрократичну систему правління.
 1. Кому з героїв п’єси Мольєра «Міщанин-шляхтич» належать ці слова: «Я віддаю її перекладачеві, а мою жінку хай бере, хто хоче!..»:

а) пану Журдену;

б) Доранту;

в) учителю фехтування;

г) Клеонту.
 1. Героями п’єси Мольєра «Міщанин-шляхтич» є:

а) Люсіль, Клеонт, Дорімена, Дорант;

б) Тассо, Джон, Люсьєн; Рассе;

в) Сент-Ів, Гордон, Сент-Пуанж, Керкабон;

г) Вагнер, Марта, Валентин, Гретхен.
 1. Назвіть, яка книга Вольтера ознаменувала початок французького Просвітництва:

а) «Орлеанська діва»;

б) «Філософські листи»;

в) «Задіг»;

г) «Простак».
 1. Позначте, хто є автором одного з гасел доби Просвітництва «Знання – це сила»:

а) Іммануїл Кант;

б) Френсіс Бекон;


в) Джон Локк;

г) Рене Декарт.
 1. Укажіть, ким доводився Простак абатові Керкабону ( за повістю Вольтера «Простак»):

а) сином;

б) братом;

в) кузеном;

г) племінником.
 1. Головного героя філософської повісті Вольтера називали Простаком тому,
  що:

а) він мав невеликі розумові здібності;

б) щиросердно говорив, думав і робив все, що хоче;

в) діяв непомірковано;

г) віддавав перевагу почуттям.
 1. Головного героя повісті Вольтера «Простак» звільнено з ув’язнення ціною:

а) життя подружжя Керабонів;

б) великого хабара Сент-Пуанжу;

в) гріхопадіння Сент-Ів;

г) підкупу наглядача в’язниці.
 1. У повісті Вольтера «Простак» розкривається ідея:

а) «природної людини»;

б) «справжньої людини»;

в) «цивілізованої людини»;

г) «самотньої людини».
 1. Назвіть, ким за походженням був головний герой твору Вольтера «Простак»:

а) французом;

б) канадцем;

в) англійцем;

г) індіанцем-гуроном.
 1. Визначте неправильне твердження. Вольтер у творі «Простак»:

а) зображує дискримінацію індіанців;

б) подає сатиричне зображення французької дійсності;

в) сатирично зображує церковні забобони, які псують життя людини;

г) змальовує контраст між стереотипами культурного суспільства та здоровим глуздом «природної людини».
 1. Виберіть неправильне твердження. Темою твору Вольтера «Простак» є:

а) життєві шукання героя;
б) удосконалення «природною людиною» здобутків цивілізації;

в) мандри героя у вигаданій письменником країні;

г) любов.


 1. Укажіть, який стан просвітники вважали природним для людини:

а) стан свободи;

б) стан страху;

в) стан спокою;

г) стан скутості.
 1. Справжнє ім’я Вольтера:

а) Жан Батіст Поклен;

б) Франсуа Марі Аруе;

в) Ежен Грендель;

г) Франсуа Монкорб’є.
 1. Укажіть, як Мефістофель називає людину (Гете «Фауст»):

а) «смішний божок землі»;

б) «довершений витвір Бога»;

в) «окраса Всесвіту»;

г) «намісник Бога на землі».
 1. В якому образі втілені вищі духовні поривання людини в трагедії Гете «Фауст»:

а) Фауста;

б) Мефістофеля;

в) Маргарити;

г) Бога? 1. Що є рушійною силою розвитку світу згідно з «Фаустом» Гете:

а) розум;

б) добро;

в) боротьба добра зі злом;

г) перемога добра над злом?
 1. Герой якого твору виголошує фразу, яка стала крилатою: "Теорія завжди, мій друже, сіра, а древо жизні – золоте":

а) "Фауст";
б) "Божественна комедія";
в) "Гамлет";
г) «Пісня про Роланда"?


 1. Укажіть головну проблему трагедії Й. Гете «Фауст»:

а) людина в її ставленні до суспільства;

б) проблема життя і смерті;

в) людина та її призначення на землі;

г) проблема кохання.
 1. Вкажіть, що вивчав Фауст (за твором Й. В. Гете «Фауст»):

а) теологію, медицину, астрологію, алхімію, чорну магію;

б) живопис, графіку, скульптуру;

в) мовознавство, літературознавство, історію;

г) алгебру, геометрію, фізику.
 1. Яка фраза є ключовою в угоді Фауста і Мефістофеля (за твором Й. В. Гете «Фауст»):

а) «Я – тої сили часть, що робить лиш добро, бажаючи лиш злого»;

б) «Спинися, мить! Прекрасна ти!»;

в) «Теорія, мій друже, сіра, та древо життя зелене»;

г) «В житті я переміг»?
 1. Мефістофель уперше з’являється перед Фаустом в образі:

а) кішки;

б) крука;

в) пуделя;

г) домовика.
 1. У трагедії Гете «Фауст» провідна ідея визначається як…

а) протести проти несправедливості у житті;

б) призначення людини і смисл життя;

в) право на захист власного «я»;

г) розчарування в сутності людини.
 1. Образ Фауста з трагедії Гете є:

а) вселюдським;

б) національним;

в) вічним;

г) самотнім.
 1. «Пролог на небі» - це частина твору Гете:

а) «Страждання молодого Вертера»;

б) «Вільшаний король»;

в) «Фауст»;

г) «Егмонт».
 1. Назвіть твір, над яким Гете працював усе життя:

а) «Страждання молодого Вертера».

б) «Літа науки Вільгельма Мейстра;

в) «Фауст»;

г) «Егмонт».
 1. Укажіть, хто з цих авторів не жив у пору Просвітництва:

а) Д. Дефо;

б) Ж.-Ж. Руссо;

в) Д. Дідро;

г) Г. Гейне.
 1. Визначте, яку ідею стверджує Й.Гете у «Фаусті»:

а) Людина не повинна порушувати закони Бога;

б) Істина має носити активний характер і проявлятися у вчинках людини;

в) Мета життя людини – пізнання;

г) Не можна дозволяти нечистим помислам звабити себе.
 1. Хто з перелічених героїв вигукнув: «У філософію я вник, до краю всіх наук дійшов — уже я й лікар, і правник, і, на нещастя, богослов... Ну і до чого ж я довчивсь? Як дурнем був, так і лишивсь»:

а) Гамлет;

б) Журден;

в) Прометей;

г) Фауст?
 1. Герой якого твору заявив: «Я тої сили часть, що робить лиш добро, бажаючи лиш злого»:

а) «Гамлет»;

б) «Міщанин-шляхтич»;

в) «Фауст»;

г) «Божественна комедія»?
 1. Укажіть, до якого творчого угрупування належав у молоді роки Й. Гете:

а) акмеїстів;

б) дадаїстів;

в) символістів;

г) штюрмерів.
 1. Назвіть твір, сюжетною основою якою є німецька легенда 16 ст.:

а) «Страждання молодого Вертера»;

б) «Вільшаний король»;

в) «Фауст»;

г) «Егмонт».
 1. У якій частині трагедії Й.Гете «Фауст» сформульовано її основний конфлікт?

а) Сцена «Вальпургієва ніч»;

б) «Пролог на небі»;

в) «Лірична присвята друзям юності»;

г) «Театральний пролог».
 1. «Вільгельм Телль» Шіллера за жанром є:

а) філософська драма;

б) історична драма;

в) лірична драма;

г) епічна драма.
 1. Визначте, де відбувається дія у драмі Шіллера «Вільгельм Телль»:

а) у німецьких князівствах;

б) у французьких графствах;

в) у швейцарських кантонах;

г) в австрійських графствах.
 1. Вільгельм Телль завжди ходив з… (за драмою Ф. Шіллера «Вільгельм Телль»):

а) луком;

б) рушницею;

в) сокирою;

г) списом.
 1. Джерелом драми Ф.Шіллера «Вільгельм Телль» послужило:

а) скандинавський епос;

б) французький епос;

в) німецькі народні легенди;

г) польські народні думи.
 1. Історичним підґрунтям драми Ф.Шіллера «Вільгельм Телль» стало:

а) повстання швейцарських кантонів проти австрійського панування у ХІІІст.;

б) повстання французів проти англійського панування у ХVст.;

в) повстання шотландців проти англійського панування у ХVІІІст.;

г) повстання у Нідерландах проти іспанського панування у ХVІ ст.
 1. Визначте неправильне твердження. Вчинок Вільгельма Телля (за драмою Ф.Шіллера), завдяки якому він став героєм:

а) врятував Конрада Баумгартена;

б) відпустив вбивцю імператора Альбрехта Іоанна Парріциду;

в) вбив жорстокого імператорського ландфохта Геслера;

г) не вклонився «капелюхові імператора».
 1. Драма Ф.Шіллера «Вільгельм Телль» завершується:

а) сценою з яблуком;

б) смертю Геслера;

в) перемогою швейцарців і народним святом;

г) запаленням вогнів на вершинах гір.
 1. Герман Геслер (за драмою Ф.Шіллера «Вільгельм Телль»):

а) поселянин зі Швіца;

б) імперський намісник;

в) син Телля;

г) найманий піхотинець.
 1. Хто з героїв п’єси Ф.Шіллера «Вільгельм Телль» влучи у яблуко, яке стояло на голові його сина:

а) Арнольд Мехталь;

б) Конрад Баумгартер;

в) Вільгельм Телль;

г) Герман Геслер.
 1. Ким є Герман Геслер у п’єсі Шіллера «Вільгельм Телль»:

а) племінником барона Аттингаузена;

б) імперським намісником;

в) поселянином зі Швіца;

г) найманим піхотинцем.
 1. Яка з перелічених рис романтизму втілена в "Крихітці Цахесі" Гофмана:

а) наявність головного героя - похмурого одинака із загадковим минулим;
б) протиставлення двох світів: філістерів та ентузіастів;
в) провідна роль мотивів національної туги;
г) домінування мотивів світової скорботи?


 1. Яка з перерахованих рис романтизму втілена у казці-новелі «Крихітка Цахес» Гофмана:

а) наявність головного героя – похмурого одинака з загадковим минулим;

б) протиставлення двох світів: філістерів та ентузіастів;

в) провідна роль національноі туги;

г) домінування мотивів світовоі скорботи?
 1. У чому полягала чарівна сила Цахеса (за твором Гофмана «Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер»):

а) у вмінні перетворюватися на різних істот;

б) у вмінні передбачати долю;

в) у здібності привласнювати чужі здобутки;

г) у надзвичайній фізичній силі?
 1. Звідки походить прізвисько крихітки Цахеса (за твором Е.А.Гофмана «Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер»):

а) від слова циновка – підстилка із соломи, очерету;

б) від слова циндра – жужіль;

в) від слова цинобра – кіновар, фарба яскраво-червоного кольору;

г) від слова цинубель – рубанок?
 1. До якого літературного напряму належала творчість Гофмана:

а) реалізм;

б) романтизм;

в) сентименталізм;

г) класицизм.
 1. Знайдіть «четверте зайве»:

а) «Фауст»;

б) «Крихітка Цахес»;

в) «Вільгельм Телль»;

г) «Простак».
 1. Крихітка Цахес (Гофман «Крихітка Цахес…») набув чарівної сили за допомогою:

а) трьох золотих волосків;

б) чарівного гребінця;

в) трьох золотих ґудзиків;

г) чарівного ордена.
 1. Назвіть, до якого літературно-художнього напрямку відноситься творчість Е.Т.А. Гофмана:

а) Бароко;

б) Реалізм;

в) Романтизм;

г) Просвітництво.
 1. Укажіть, хто допомагає Балтазарові (Гофман «Крихітка Цахес…»):

а) фея Рожа Гожа;

б) Проспер Альпанус;

в) Ціннобер;

г) князь Барсануф.
 1. Фея Рожа-Гожа (Гофман «Крихітка Цахес…») у реальному житті була:

а) гувернанткою,

б) патронкою притулку,

в) вихователькою,

г) розповсюджувала чарівне приладдя.
 1. Хто з літературних героїв описаний так: «Голова в потвори глибоко запала між плечима, на спині виріс горб, як гарбуз, а зразу ж від грудей звисали тонкі, немов ліщинові палички, ноги, тож весь він був схожий на роздвоєну редьку»:

а) Квазімодо;

б) Цахес;

в) Дон Кіхот;

г) Проспер Альпанус.
 1. Укажіть основний конфлікт казки-новели Гофмана «Крихітка Цахес»:

а) протистояння просвітителів і романтиків;
б) протистояння Цахеса і феї;
в) протистояння митця і філістера;
г) протистояння нескореного героя і несправедливої влади.


 1. Укажіть, хто такі філістери:

а) кар’єристи;

б) людиноненависники;

в) людинолюби;

г) люди з обмеженим світоглядом, заклопотані лише власним матеріальним

благополуччям.


 1. Укажіть роки життя Дж. Байрона:

а) 1797-1856;

б) 1776-1822;

в) 1799-1837;

г) 1788-1824.
 1. Національним героєм якої країни є Дж. Байрон:

а) Англії;

б) Італії;

в) Франції;

г) Греції.
 1. До якого літературного жанру належить «Мазепа» Байрона:

а) ліро-епічна поема;

б) трагедія;

в) роман у віршах;

г) філософсько-драматична поема?
 1. Що таке «байронічний герой»:

а) художній образ, створений Байроном;

б) ліричний герой, тотожний Байрону;

в) образ самобутнього бунтаря, який розчарувався в житті і страждає;

г) образ героя, котрий вбачає сенс життя в служінні літературі і мистецтву?
 1. Що дало назву твору А.Міцкевича «Дзяди»:

а) слово, придумане автором;

б) місце, де розгортаються події;

в) ім’я головного героя;

г) обряд?
 1. У якому сонеті Адама Міцкевича мандрівник, розглядаючи руїни ханської столиці, доходить висновку про плинність усього, що колись було уособленням величі та могутності:

а) «Байдари»;

б) «Бахчисарай»;

в) «Гробниця»;

г) «Аю-Даг»?
 1. Який вірш Генріха Гейне став українською народною піснею:

а) «Вечірні промені ясні»;

б) «Коли розлучаються двоє»;

в) «Ніщо не вернеться знов»;

г) «Чому троянди немов неживі…»?
 1. Яка характерна ознака романтизму втілена у вірші Гейне «Не знаю, що стало зі мною…»:

а) наявність байронічного героя;

б) наявність фольклорного персонажа;

в) наявність мотиву романтичного бунту;

г) наявність мотивусамотності?
 1. Назвіть літературне джерело поеми «Мазепа» (за твором поемою Байрона «Мазепа»)

а) «Історія русів»;

б «Історія Карла ХІІ» Вольтера;

в) поема «Полтава» О. Пушкіна;

г) мемуари шляхтича Яна Пассека.
 1. У творах якого поета-романтика вперше прозвучали мотиви «світової скорботи»:

а) Адама Міцкевича;

б) Джорджа Байрона;

в) Генріха Гейне;

г) Олександра Пушкіна?
 1. Що стало основою для написання вірша Г.Гейне «Не знаю, що стало зо мною…»:

а) історичний факт;

б) факт біографії Гейне;

в) німецька народна легенда;

г) німецький героїчний епос?
 1. Музичний цикл «Любов поета» на вірші Гейне створив:

а) Роберт Шуман;

б) Микола Лисенко;

в) Франц Шуберт;

г) Ріхард Вагнер.
 1. Назвіть «четверте зайве» з імен:

а) Вольтер;

б) Мольєр;

в) Жуль Верн;

г) Шіллер.
 1. Знайдіть «четверте зайве»:

а) «Життя – це сон»;

б) «Вільгельм Телль»;

в) «Міщанин-шляхтич»;

г) «Євгеній Онєгін».
 1. Ліричний герой поезії Байрона відбиває світ….

а) думок і почуттів самого автора;

б) почуттів сучасників;

в) мрії людства;

г) думок сторонніх людей.
 1. Мотив романтичного бунту властивий передусім творчості:

а) Гофмана;

б) Гейне;

в) Байрона;

г) Міцкевича.
 1. Визначте, який твір не належить Дж.Байрону:

а) «Корсар»;

б) «Дон Жуан»;

в) «Полтава»;

г) «Мазепа».
 1. Яка характерна риса романтизму втілена у вірші Гейне «Чому троянди немов неживі…»:

а) наявність опори на середньовічні літературні джерела;
б) наявність мотиву романтичного бунту;
в) наявність байронічного героя;
г) наявність мотиву самотності?


 1. Образи природи допомагали поетам-романтикам змалювати:

а) реальність життя;

б) красу світу;

в) внутрішній світ героя;

г) недосконалість людського суспільства.
 1. З якою поемою О.Пушкіна перегукуються «Кримські сонети»

А. Міцкевича:

а) «Руслан і Людмила»;

б) «Бахчисарайський фонтан»;

в) «Цигани»;

г) «Мідний вершник»?


 1. Укажіть, де народився Адам Міцкевич:

а) на хуторі біля Новогрудки;

б) у Вільно;

в) у Варшаві;

г) в Одесі.
 1. Укажіть, який титул Джордж Байрон успадкував у десятирічному віці:

а) графа;

б) лорда;

в) герцога;

г) князя.
 1. Укажіть, феєю якої річки була Лорелей із вірша Г.Гейне «Не знаю, що стало зі мною…»:

а) Одеру;

б) Майну;

в) Рейну;

г) Дунаю.
 1. Назвіть, якими мотивами сповнений монолог Конрада (з поеми Міцкевича «Дзяди»):

а) богоборчими;

б) тираноборчими;

в) іконоборчими;

г) духоборчими.
 1. Укажіть назву вірша Г.Гейне, з якого взято наведені рядки:

«Хочу я податись в гори,

Де стоять стрункі смереки,

Мчать струмки, птахи співають.

Хмари в світ пливуть далекий…»

а) «Лорелей»;

б) «Білі глянцеві манжети»;

в) «Коли розлучаються двоє»;

г) «Вмирають люди і роки».
 1. Визначте, чиї «сльози», за легендою, течуть у Бахчисарайському фонтані у вірші А.Міцкевича:

а) Роксолани;

б) Марії Потоцької;

в) Зареми;

г) Джаніке-ханум.Каталог: uploads -> images -> articles -> alter olimp -> philolog -> svitova -> 2013-2014
articles -> Довідка Людина, яка в час масової безграмотності, працю задля просвіти народу зробила девізом
articles -> Школа активного навчання Особливості викладання предметів у 4 класі в умовах запровадження оновлених навчальних програм
articles -> Експрес-бюлетень
articles -> Школа активного навчання вчителям історії Вивчення історичної особи на уроках історії. Політичний та історичний портрети
articles -> Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах, що додаються
articles -> «Козацькому роду нема переводу»
articles -> Європейське мовне портфоліо на етапі початкової школи Портфоліо


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

9 клас Альтернативна олімпіада зі світової літератури 2013 – 2014 н р. І. Тести з вибором однієї правильної відповіді iconТести Завдання з вибором однієї правильної відповіді
...
9 клас Альтернативна олімпіада зі світової літератури 2013 – 2014 н р. І. Тести з вибором однієї правильної відповіді iconТести 10 Завдання з вибором однієї правильної відповіді
...
9 клас Альтернативна олімпіада зі світової літератури 2013 – 2014 н р. І. Тести з вибором однієї правильної відповіді iconТести 6 Завдання з вибором однієї правильної відповіді
...
9 клас Альтернативна олімпіада зі світової літератури 2013 – 2014 н р. І. Тести з вибором однієї правильної відповіді iconТести 11 Завдання з вибором однієї правильної відповіді
...
9 клас Альтернативна олімпіада зі світової літератури 2013 – 2014 н р. І. Тести з вибором однієї правильної відповіді iconІсторія України. Тест 21. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVIII – у першій половині ХІХ ст. Завдання з вибором однієї правильної відповіді
...
9 клас Альтернативна олімпіада зі світової літератури 2013 – 2014 н р. І. Тести з вибором однієї правильної відповіді iconІсторія України. Тест 17. Українські землі наприкінці XVII – початку XVIII ст
...
9 клас Альтернативна олімпіада зі світової літератури 2013 – 2014 н р. І. Тести з вибором однієї правильної відповіді iconЧастина 1 Орфографія Завдання з вибором однієї правильної відповіді
Позначте рядок, у якому в усіх словах відбувається спрощення в групах приголосних,що позначається на письмі
9 клас Альтернативна олімпіада зі світової літератури 2013 – 2014 н р. І. Тести з вибором однієї правильної відповіді iconЗавдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Відповідно до «пакту Молотова – Ріббентропа»
Відповідно до «пакту Молотова – Ріббентропа» розмежування сфер впливу між Німеччиною та СРСР відбулося по лінії річок


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка