А. С. Макаренка Олена Семеног, Наталія Дейниченко Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах Навчальний посібник


Тема: Історія розвитку методики викладанняСторінка13/17
Дата конвертації09.03.2018
Розмір3,41 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Тема: Історія розвитку методики викладання

лінгвістичних дисциплін у вищій школі
Питання для теоретичного опрацювання

 1. Основні етапи становлення і розвитку методики викладання лінгвістичних дисциплін у вищій школі.

 2. Внесок у вітчизняну педагогічну науку К. Ушинського, В. Сухомлинського, С. Чавдарова, Г. Ващенка, А. Медушевського, Є. Дмитровського, В. Масальського, М. Жовтобрюха.

 3. Пошуки сучасного мовознавства і лінгвометодики (А. Білецький, О. Біляєв, О. Горошкіна, В. Дороз, Л. Мацько, В. Мельничайко, Н. Остапенко, Л. Паламар, М. Пентилюк, О. Семеног, Т. Симоненко, Л. Струганець).


Завдання

 1. Опрацюйте список бібліографічних джерел (монографічних публікацій та статей) до персоналій. Напишіть реферат про життя і наукову діяльність одного з українських методистів (пункти 2, 3), використовуючи рекомендовану літературу й енциклопедію „Українська мова” (К.: Українська енциклопедія, 2000. – 752 с.).

 2. Підготуйте повідомлення про науковий доробок викладача вищого навчального закладу, в якому ви навчаєтеся, зосередивши увагу на таких аспектах:

  • коло наукових інтересів;

  • які технології навчання використовує;

  • яким методам віддає перевагу;

  • основні навчально-методичні праці;

  • наявність наукової школи;

  • втілення наукових ідей в освітній простір.

 1. Познайомтеся з особливостями вивчення лінгвістичних дисциплін у Києво-Могилянському колегіумі та академії (XVIII – початок XIX ст.).


Література

 1. Дмитровський Є. М. Методика мови на Україні в дожовтневий період / Є. М. Дмитровський // Методика викладання української мови і літератури. – К., 1968. – Вип. 3. – С. 160-175.

 2. Корсак К. В. Світова вища освіта: порівняння і визнання закордонних кваліфікацій і дипломів : монографія / К. В. Корсак. – К., 1997.

 3. Кравець В. П. Історія української школи і педагогіки / В. П. Кравець. – Тернопіль, 1994.

 4. Любар О. Історія української педагогіки : навч. посібник / О. Любар. – К., 1999.

 5. Майборода В. К. Вища педагогічна освіта в Україні: історія, досвід, уроки (1917 – 1985 рр.) / В. К. Майборода ; за ред. В. І. Лугового. – К.: Либідь, 1992. – 195 с.

 6. Масальський В. І. Основні етапи розвитку радянської методики української мови // Методика викладання української мови і літератури / В. І. Масальський, О. М. Бєляєв. – К., 1968. – Вип. 5. – С. 3-18.

 7. Масальський В. І. Розвиток методики мови в радянський період / В. І. Масальський, О. М. Бєляєв // Українська мова і література в школі. – 1966. – № 7. – С. 39-48.

 8. Рожило Л. П. Надбання методики мови за п’ятиріччя / Л. П. Рожило // Українська мова і література в школі. – 1971. – № 3. – С. 1-6.

 9. Семеног О. М. Професійна підготовка майбутніх учителів української мови і літератури : [монографія] / О. М. Семеног. – Суми : ВВП „Мрія 1” ТОВ, 2005. – 404 с.

 10. Семеног О. Українська культуромовна особистість учителя (шляхи її формування в системі професійної підготовки): Монографія; за ред. Л.І.Мацько. – К.: Педагогічна думка, 2007. – 272 с.

 11. Хижняк З. І. Києво-Могилянська Академія / З. І. Хижняк. – К., 1981.

Наукова продукція персоналій

і література про персоналії

Андрій Олександрович Білецький

 1. Білецький А. О. Про мову і мовознавство / А. О. Білецький. – К., 1996.

Література про А. О. Білецького

 1. Білецький А. О. (1911 – 1995). Філолог, професор : [некролог] // Мовознавство. – 1995. – № 2/3. – С. 80.

 2. Дзюба І. Білецький і Потебня / І. Дзюба // Слово і час. – 1995. – № 11/12. – С. 9-16.

 3. Шанін Ю. Він залишився назавжди (А. О. Білецький) / Ю. Шанін // Сучасність. – 1997. – № 11. – С. 98-102.

Петро Іванович Білоусенко

 1. Білоусенко П. І. Дидактичні матеріали з розвитку зв’язного мовлення (проблемно-ситуативні завдання) / П. І. Білоусенко, В. В. Пєстрєцов. – Запоріжжя : ЗДУ, 1998. – 117 с.

 2. Білоусенко П. І. Диктант на „п’ять” без правил : домашній репетитор абітурієнта / П. І. Білоусенко та ін. – Запоріжжя : ЗДУ, 1997. – 56 с.

 3. Білоусенко П. І. Проблемно-ситуативні завдання на уроках української мови : посібник для вчителя / П. І. Білоусенко. – К.: Освіта, 1992. – 98 с.

Література про П. І. Білоусенка

1. Запорізький національний університет : історія і сучасність (1930-2005).

Ювілейна книга. – Запоріжжя, 2006. – С. 198.

Олександр Михайлович Біляєв


 1. Бєляєв О. М. Актуальні проблеми методики мови / О. М. Бєляєв // Українська мова і література в школі. – 1972. – № 1. – С. 1-9.

 2. Бєляєв О. М. Вивчення української мови в 5 класі шкіл з російською мовою навчання / О. М. Бєляєв, К. М. Плиско, Л. М. Симоненкова, М. М. Шкільник. – К.: Рад. шк., 1974.

 3. Бєляєв О. М. Лінгводидактика рідної мови / О. М. Бєляєв. – К.: Генеза, 2005.

 4. Бєляєв О. М. Навчання мови: здобутки, втрати, проблеми / О. М. Бєляєв // Українська мова і література в школі. – 1987. – № 8. – С. 49-58.

 5. Бєляєв О. М. Наукова організація праці на уроках мови / О. М. Бєляєв // Українська мова і література в школі. – 1979. – № 5. – С. 51-58.

 6. Бєляєв О. М. Новому змістові навчання мови – досконалішу методику / О. М. Бєляєв // Українська мова і література в школі. – 1977. – № 10. – С. 3-11.

 7. Бєляєв О. М. Підвищувати якість навчання мови / О. М. Бєляєв // Українська мова і література в школі. – 1976. – № 8. – С. 13-23.

 8. Бєляєв О. М. Проблема методів у навчанні мови / О. М. Бєляєв // Українська мова і література в школі. – 1980. – № 10. – С. 57-67.

 9. Бєляєв О. М. Реформа школи і урок мови / О. М. Бєляєв // Українська мова і література в школі. – 1986. – № 4. – С. 66-76.

 10. Бєляєв О. М. Становлення і розвиток методики мови / О. М. Бєляєв // Українська мова і література в школі. – 1977. – № 11. – С. 51-63.

 11. Бєляєв О. М. Сучасний урок української мови / О. М. Бєляєв. – К.: Рад. шк., 1981. – 240 с.

 12. Бєляєв О. М. Удосконалення методів навчання української мови / О. М. Бєляєв // Українська мова і література в школі. – 1967. – № 11. – С. 58-67.

 13. Бєляєв О. М. Урок розвитку навичок зв’язної мови / О. М. Бєляєв // Українська мова і література в школі. – 1975. – № 3. – С. 60-68.

 14. Бєляєв О. М. Шляхи піднесення ефективності уроку з української мови в V – VIII класах / О. М. Бєляєв. – К.: Рад. шк., 1967. – 128 с.

Література про О. М. Біляєва

 1. Хом’як І. Типологія уроків у лінгвістичній спадщині О. М. Біляєва / І. Хом’як // Українська мова і література в школі. – 2010. – № 4. – С. 2-4.

Григорій Ващенко

 1. Ващенко Г. Виховний ідеал / Г. Ващенко. – Полтава : Полтавський вісник, 1994. – 190 с.

 2. Ващенко Г. Загальні методи навчання : підруч. для педагогів / Г. Ващенко. – К.: Укр. вид. спілка, 1997. – 410 с.

 3. Ващенко Г. Педагогічна наука в СССР / Г. Ващенко // Рідна школа. – 1999. – № 4. – С. 70-80.

Література про Г. Ващенка

1. Коваль О. Г. Ващенко – творець української виховно-освітньої системи /

О. Коваль // Рідна школа. – 1993. – № 3. – С. 2-5.

2. Персоналії в історії національної педагогіки: 20 видатних українськихпедагогів / за ред. А.М. Бойко. – Полтава: АСМІ, 2002. – 452 с.
Олександра Павлівна Глазова

 1. Глазова О. П. Виховання в учнів почуття пошани державної символіки. (У процесі роботи над описами картини та скульптури) / О. П. Глазова // Українська мова і література в школі. – 1986. – № 2. – С. 45-50.

 2. Глазова О. П. Гурткова робота: думати, шукати, експериментувати / О. П. Глазова // Українська мова і література в школі. – 1988. – № 1. – С. 54-58.

 3. Глазова О. П. Прилучаємо учнів до прекрасного / О. П. Глазова // Українська мова і література в школі. – 1986. – № 12. – С. 50-53.

 4. Глазова О. Програма „Основи риторики” для 10 (11) класу / О. Глазова, Ю. Кузнецов // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2006. – № 7/8. – С. 62-67.

 5. Глазова О. П. Рідна мова : підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. П. Глазова, Ю. Б. Кузнецов ; наук. ред. І. Вихованець. – К.: Освіта України, 2005. – 287 с.

 6. Глазова О. П. Рідна мова : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. П. Глазова, Ю. Б. Кузнецов ; наук. ред. І. Вихованець. – К.: Зодіак-ЕКО, 2008. – 287 с.

 7. Глазова О. П. Рідна мова : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. П. Глазова, Ю. Б. Кузнецов ; наук. ред. І. Вихованець. – К.: Зодіак-ЕКО, 2008. – 239 с.

 8. Глазова О. П. Рідна мова : плани-конспекти уроків : 7 кл. / О. П. Глазова. – Х.: Ранок: Веста, 2004. – 351 с.

 9. Глазова О. П. Рідна мова : плани-конспекти уроків : 8 кл. / О. П. Глазова. – Х.: Ранок: Веста, 2004. – 303 с.

 10. Глазова О. П. Рідна мова : плани-конспекти уроків : 9 кл. / О. П. Глазова. – Х.: Ранок: Веста, 2005. – 287 с.

 11. Глазова О. П. Рідна мова : плани-конспекти уроків : 10 кл. / О. П. Глазова. – Х.: Ранок: Веста, 2003. – 256 с.

 12. Глазова О. П. Рідна мова : плани-конспекти уроків : 11 кл. / О. П. Глазова. – Х.: Ранок: Веста, 2005. – 271 с.

 13. Глазова О. П. Твір-оповідання за жанровою картиною в 5-му класі / О. П. Глазова // Українська мова і література в школі. – 1988. – № 4. – С. 54-59.

 14. Глазова О. П. Українська мова. 5 клас. Матеріали до уроків : посібник для вчителя / О. П. Глазова. – Х.: Ранок, 2000. – 95 с.

 15. Глазова О. П. Українська мова. 6 клас. Матеріали до уроків : посібник для вчителя / О. П. Глазова. – Х.: Ранок, 2000. – 208 с.

 16. Глазова О. П. Українська мова : підруч. для 9 класу загальноосвіт. навч. закл. / О. П. Глазова, Ю. Б. Кузнецов ; наук. ред. І. Вихованець. – К.: Зодіак-ЕКО, 2009. – 223 с.

 17. Глазова О. П. Українська пунктуація: тренувальні вправи, контрольні завдання, диктанти, правила, ключі : навч. посібник [для серед. шк.] / О. П. Глазова. – Х.: Ранок, 2004. – 351 с.

 18. Глазова О. П. Уроки української мови. 9 клас : посібник для вчителів / О. П. Глазова, Т. В. Косян. – К.: Пед. преса, 1997. – 319 с.

Олена Миколаївна Горошкіна

  1. Горошкіна О. Дидактичні засади підручників „Українська мова” для 10 11 класів (рівень стандарту) / О. Горошкіна, М. Пентилюк // Українська мова і література в школі. – 2010. – № 6. – С. 25-32.

  2. Горошкіна О. М. Крок до викладацької майстерності: педагогічна практика в магістратурі : [метод. рекоменд.] / О. М. Горошкіна, А. В. Нікітіна, Л. О. Попова. – Луганськ, 2006. – 26 с.

  3. Горошкіна О. М. Лінгводидактичні засади навчання української мови в старших класах природничо-математичного профілю / О. М. Горошкіна. – Луганськ : Альма-матер, 2004.

  4. Горошкіна О. М. Магістерська робота: від задуму до захисту : [метод. путівник] / О. М. Горошкіна, А. В. Нікітіна, Л. О. Попова. – Луганськ, 2006. – 25 с.

  5. Горошкіна О. М. Організація навчання української мови в гімназії / О. М. Горошкіна // Дивослово. – 1997. – № 9. – С. 45-47.

  6. Горошкіна О. М. Повторюймо українську. 5 клас : навч. посібник / О. М. Горошкіна, Є. І. Колесникова, А. В. Нікітіна. – К.: Ленвіт, 2001.

  7. Горошкіна О. Розвиток рецептивних видів мовленнєвої діяльності : на прикладі 5-го кл. / О. Горошкіна // Українська мова та література. – 2006. – № 5. – С. 12-17.

  8. Горошкіна О. М. Сучасний урок української мови: від планування до проведення / О. М. Горошкіна, Л. О. Попова. – Х.: Вид. група „Основа”, 2010. – 111 с.

  9. Горошкіна О. Яка прекрасна наука – мовознавство! / О. Горошкіна, З. Сікорська // Дивослово. – 1998. – № 1. – С. 15-17.

Євген Миколайович Дмитровський

 1. Дмитровський Є. М. Кабінет української мови і літератури в школі / Є. М. Дмитровський. – К.: Рад. шк., 1962.

 2. Дмитровський Є. М. Методика викладання української мови в середній школі / Є. М. Дмитровський. – К.: Рад. шк., 1965. – 286 с.

 3. Дмитровський Є. М. Програмоване навчання на уроках української мови / Є. М. Дмитровський // Українська мова і література в школі. – 1967. – № 1. – С. 48-55.

Вікторія Федорівна Дороз

 1. Дороз В. Ф. Аналіз народознавчої лексики в аспекті розвитку українського мовлення та формування етнокультурознавчих знань в учнів / В. Ф. Дороз // Теорія і практика особистісно-орієнтованої освіти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 8 – 10 квітня 2003 р.) : у 2 ч. Ч. 1. – К. – Запоріжжя : Просвіта, 2003. – С. 241-245.

 2. Дороз В. Ф. Вивчення лексикології в умовах діалогу культур : навч. посібник / В. Ф. Дороз. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2006. – 264 с.

 3. Дороз В. Ф. Вивчення української лексики в поліетномовних школах: лінгвокультурологічна робота / В. Ф. Дороз // Дивослово. – 2005. – № 12. – С. 10-13.

 4. Дороз В. Ф. Вивчення української лексики в 5 – 6 класах шкіл з багатонаціональним контингентом. (Лінгвокультурологічний підхід) / В. Ф. Дороз // Дивослово. – 2005. – № 10. – С. 4-9.

 5. Дороз В. Ф. Діалог культур на уроці української мови / В. Ф. Дороз // Українська мова та література. – 2008. – № 22/24, червень. – С. 15-21.

 6. Дороз В. Ф. Етнолінгвістичні засади лінгвонародознавчого аспекту роботи над українською лексикою у поліетномовних школах / В. Ф. Дороз // Українська мова та література. – 2003. – Вересень. – С. 4 7.

 7. Дороз В. Ф. Контрастивно-альтернативна основа вивчення української лексики учнями-білінгвами / В. Ф. Дороз // Педагогічні науки : зб. наук. праць. – Бердянськ : БДПУ, 2006. – № 3. – С. 56-65.

 8. Дороз В. Ф. Лінгвокультурологічний підхід до вивчення української лексики у 5 – 6 класах шкіл з російською мовою навчання : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Ін-т педагогіки АПН України / В. Ф. Дороз. – К., 2004. – 21 с.

 9. Дороз В. Ф. Лінгвокультурологічний підхід до вивчення української лексики учнями 5 – 6 класів російської та болгарської національностей / В. Ф. Дороз // Українська мова та література. – 2004. – Квітень. – С. 9 16.

 10. Дороз В. Ф. Методика викладання української мови у вищій школі : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / В. Ф. Дороз. – К.: Центр учб. літ., 2008. – 174 с.

 11. Дороз В. Ф. Методика навчання української мови в загальноосвітніх закладах : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / В. Ф. Дороз. – К.: Центр учб. літ., 2008. – 385 с.

 12. Дороз В. Ф. Переосмислення процесу навчання і виховання національно свідомої мовної особистості на уроках української мови з ціннісних позицій / В. Ф. Дороз // Українська мова і література в школі. – 2010. – № 2. – С. 6-11.

 13. Дороз В. Ф. Порівняльний аналіз лексичного складу української, російської і болгарської мов. (Лінгводидактичний аспект проблеми) / В. Ф. Дороз // Педагогічні науки : зб. наук. праць. – Бердянськ : БДПУ, 2004. – № 2.

 14. Дороз В. Ф. Розвиток ідеї полікультурної освіти в контексті світового досвіду / В. Ф. Дороз // Рідна школа. – 2009. – № 10. – С. 69-74.

 15. Дороз В. Ф. Сучасні культурологічні підходи до навчання учнів-білінгвів другої мови / В. Ф. Дороз // Українська мова і література в школі. – 2009. – № 7. – С. 14-18.

 16. Дороз В. Ф. Українська мова в діалозі культур : навч. посібник / В. Ф. Дороз. – К.: Ленвіт, 2010.

 17. Дороз В. Ф. Фонова та безеквівалентна лексика як засіб формування в поліетномовних учнів лінгвонародозначої компетенції / В. Ф. Дороз // Рідні джерела. – 2003. – № 2. – С. 19-23.

Михайло Андрійович Жовтобрюх

 1. Жовтобрюх М. А. Слово мовлене : (Українська літературна вимова) / М. А. Жовтобрюх. – К.: Тов-во „Знання”, 1969. – 48 с.

Література про М. А. Жовтобрюха

 1. Високий обов’язок ученого. [До 80-річчя з дня народження М. А. Жовтобрюха] // Мовознавство. – 1985. – № 5. – С. 28-30.

 2. Грищенко А. Великий зодчий на ниві українського мовознавства: До 100 річчя від дня народження професора Михайла Жовтобрюха / А. Грищенко, М. Степаненко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2005. – № 7/8. – С. 156-163.

 3. Грищенко А. Михайло Жовтобрюх / А. Грищенко // Дивослово. – 2006. – № 6. – С. 37-39.

 4. Степаненко М. Одним одна в душі любов... [Про М. А. Жовтобрюха – доктора філологічних наук, професора, лінгвіста світового рівня] / М. Степаненко // Освіта. – 2006. – № 26/27, 21-28 червня. – С. 13.

Володимир Іванович Масальський

 1. Викладання фонетики і морфології української мови в 5 класі середньої школи / за ред. В. І. Масальського. – К.: Рад. шк., 1955.

 2. Масальський В. І. Вивчення граматики в середній школі / В. І. Масальський // Українська мова в школі. – 1951. – № 3. – С. 32 37.

 3. Масальський В. І. Мова і стиль творів М. М. Коцюбинського / В. І. Масальський. – К.: Рад. шк., 1965.

 4. Масальський В. І. Нариси з історії розвитку викладання української та російської мов у загальноосвітніх початкових і середніх школах Української РСР / В. І. Масальський. – К.: Вид-во КДУ, 1962.

 5. Масальський В. І. Основні етапи розвитку радянської методики української мови // Методика викладання української мови і літератури / В. І. Масальський, О. М. Бєляєв. – К., 1968. – Вип. 5. – С. 3-18.

 6. Масальський В. І. Розвиток методики мови в радянський період / В. І. Масальський, О. М. Бєляєв // Українська мова і література в школі. – 1966. – № 7. – С. 39-48.

 7. Методика викладання української мови в середній школі : навч. посібник / за ред. С. Х. Чавдарова, В. І. Масальського. – К.: Рад. шк., 1962. – 372 с.

 8. Українська мова. Ч. 1. Фонетика і морфологія. Для 5 – 7 класів / О. М. Бєляєв, С. М. Кестель, Г. І. Купрієнко, Н. Н. Скоморовська ; за ред. В. І. Масальського. – К.: Рад. шк., 1968.

 9. Українська мова. Ч. 2. Синтаксис. Для 7 – 8 класів : посібник для восьмирічної школи з рос. мовою навчання / О. М. Бєляєв, С. М. Кестель, Г. І. Купрієнко, Н. Н. Скоморовська ; за ред. В. І. Масальського. – К.: Рад. шк., 1968. – 191 с.

 10. Масальский В. И. Преподавание русского языка в школе / В. И. Масальский. – К.: Рад. шк., 1971.

Література про В. І. Масальського

 1. Березівська Л. Науково-педагогічна діяльність В. І. Масальського: До 105 річниці з дня народження / Л. Березівська // Українська мова і література в школі. – 2002. – № 1. – С. 66-67.

 2. Павлович М. Володимир Іванович Масальський (до 60-річчя з дня народження) / М. Павлович // Українська мова в школі. – 1957. - №2. – С.95-96.

Любов Іванівна Мацько

Дійсний член Академії педагогічних наук, доктор філологічних наук,

професор, завідувач кафедри стилістики української мови

Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова,

науковий координатор програми Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України „Українська мова у вищій школі” 1. Мацько Л. І. Культура української фахової мови : навч. посібник / Л. І. Мацько, Л. В. Кравець. – К.: Вид. центр „Академія”, 2007. – 359 с.

 2. Мацько Л. І. Риторика : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л. І. Мацько, О. М. Мацько. – К.: Вища шк., 2003. – 311 с.

 3. Мацько Л. І. Стилістика української мови : підручник / Л. І. Мацько та ін. – К.: Вища шк., 2003. – 462 с.

 4. Мацько Л. І. Сучасні підходи до створення підручників з української мови: місце лінгвостилістики / Л. І. Мацько // Дивослово. – 1999. – № 8. – С. 39-42.

 5. Мацько Л. Українська мова в освітньому просторі : навч. посібник для студ.-філологів освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр” / Л. Мацько. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – 607 с.

 6. Мацько Л. Читацький інтерес: Формування зразкового читача як проблема лінгводидактика і методики / Л. Мацько // Освіта. – 2007. – № 47/50, 21 28 листопада. – С. 6.

Література про Л. І. Мацько

 1. Кравець Л. Берегиня українського слова: до ювілею академіка АПН України Л. І. Мацько / Л. Кравець // Українська мова і література в школі. – 2008. – № 7/8. – С. 60-61.

 2. Л.І. Мацько: портретна галерея // Українська мова і література в школі. – 2004. - №2. – С. 67.

Андрій Петрович Медушевський

 1. Медушевський А. П. Вивчення теми „Займенник” у 5 класі / А. П. Медушевський // Українська мова в школі. – 1954. – № 1. – С. 30 37.

 2. Медушевський А. П. Вивчення теми „Складносурядне речення” в VII кл. / А. П. Медушевський // Українська мова в школі. – 1952. – № 4.

 3. Медушевський А. П. Вивчення теми „Типи простого речення” в 6 класі / А. П. Медушевський // Українська мова в школі. – 1954. – № 6.

 4. Медушевський А. П. Вивчення теми „Фонетика” в V кл. / А. П. Медушевський // Українська мова в школі. – 1952. – № 1.

 5. Медушевський А. П. Викладання фонетики і граматики української мови в восьмирічній школі : автореф. дис. ... докт. філол. наук / А. П. Медушевський. – К., 1964. – 20 с.

 6. Медушевський А. П. Викладання фонетики і морфології української мови у восьмирічній школі / А. П. Медушевський. – К.: Рад. шк., 1962.

 7. Медушевський А. П. Граматичний розбір на уроках мови в середній школі / А. П. Медушевський // Українська мова в школі. – 1951. – № 2. – С. 42 48.

 8. Медушевський А. П. Зміни в підручнику з української мови для середньої школи / А. П. Медушевський // Українська мова в школі. – 1951. – № 3. – С. 48-51.

 9. Медушевський А. П. Культура мовлення в школі / А. П. Медушевський // Українська мова і література в школі. – 1968. – № 10. – С. 56-60.

 10. Медушевський А. П. Культура усного мовлення / А. П. Медушевський // Українська мова і література в школі. – 1968. – № 11. – С. 56-60.

 11. Медушевський А. П. Питання про словотворення і формотворення в шкільних підручниках з мови / А. П. Медушевський // Українська мова і література в школі. – 1970. – № 10. – С. 56-60.

 12. Медушевський А. П. Примірні уроки з граматики. Синтаксис складного речення / А. П. Медушевський. – К.: Рад. шк., 1963. – 155 с.

 13. Медушевський А. П. Програмоване навчання / А. П. Медушевський // Українська мова і література в школі. – 1966. – № 5. – С. 44-50.

 14. Медушевський А. П. Про допустові підрядні речення / А. П. Медушевський // Українська мова і література в школі. – 1969. – № 7. – С. 81-83.

 15. Медушевський А. П. Резерв – у міжпредметних зв’язках / А. П. Медушевський // Рад. освіта. – 1975. – № 81, 8 жовтня.

 16. Медушевський А. П. Українська мова. 8 клас : пробний підруч. / А. П. Медушевський. – К.: Рад. шк., 1974. – 127 с.

 17. Медушевський А. П. Українська мова : підруч. для восьмирічної школи. Ч. 2. Синтаксис. Для 7 – 8 класів / А. П. Медушевський, М. К. Тищенко. – К.: Рад. шк., 1972. – 192 с.

 18. Медушевський А. П. Українська мова. 7 клас / А. П. Медушевський, М. К. Тищенко. – К.: Рад. шк., 1973.

 19. Медушевський А. П. Українська мова. Програмований посібник для V – VIII класів загальноосвітньої школи (експериментальний) / Т. В. Баймут, А. П. Медушевський ; кафедра української мови Київського держпедінституту.

 20. Медушевський А. П. Українське мовознавство і здійснення загальної середньої освіти / А. П. Медушевський // Мовознавство. – 1967. – № 5. – С. 78-81.

 21. Медушевський А. П. Уроки з української мови в середній школі. Синтаксис / А. П. Медушевський. – К., 1959.

Література про А. П. Медушевського

 1. Андрій Петрович Медушевський // Мовознавство. – 1978. – № 2.

 2. Бойчук М. Спасибі Вам, Андрію Петровичу / М. Бойчук // За педагогічні кадри. – 1962. – № 25.

 3. Коваль М. Пам’ять про героїв у наших серцях / М. Коваль // За педагогічні кадри. – 1965. – № 17.

 4. Марченко Л. Професор, вихователь / Л. Марченко, Л. Недбайло // Рад. освіта. – 1972. – № 80.

 5. Плющ М. Невтомний трудівник / М. Плющ, Н. Москаленко // За педагогічні кадри. – 1957. – № 7.

Володимир Ярославович Мельничайко

  1. Мельничайко В. Я. Вивчення іменника у зв’язку з іншими темами / В. Я. Мельничайко // Українська мова і література в школі. – 1968. – № 1. – С. 59-64.

  2. Мельничайко В. Я. Вивчення стилістичних особливостей синтаксичних конструкцій / В. Я. Мельничайко // Методика викладання української мови і літератури. – К., 1966. – Вип. 2. – С. 218-238.

  3. Мельничайко В. Я. Види мовного розбору: Українська мова : довідник / В. Я. Мельничайко. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 1998. – 120 с.

  4. Мельничайко В. Я. Вироблення в учнів дослідницьких навичок / В. Я. Мельничайко // Українська мова і література в школі. – 1974. – № 5. – С. 54-56.

  5. Мельничайко В. Я. Елементи синтаксису на уроках морфології / В. Я. Мельничайко // Українська мова і література в школі. – 1970. – № 6. – С. 46-53.

  6. Мельничайко В. Я. Засвоєння учнями граматичної термінології / В. Я. Мельничайко // Українська мова і література в школі. – 1971. – № 1. – С. 60-65.

  7. Мельничайко В. Я. Лінгвістика тексту в шкільному курсі української мови / В. Я. Мельничайко. – К.: Рад. шк., 1986. – 159 с.

  8. Мельничайко В. Я. Работа над грамматическими синонимами на уроках украинского языка : автореф. дис. … канд. пед. наук / В. Я. Мельничайко. – К., 1969. – 23 с.

  9. Мельничайко В. Я. Робота з граматичними синонімами на уроках української мови в IV – VIII класах : метод. посібник для вчителів / В. Я. Мельничайко. – К.: Рад. шк., 1975. – 144 с.

  10. Мельничайко В. Я. Робота над семантикою слів на уроках мови / В. Я. Мельничайко // Українська мова і література в школі. – 1971. – № 4. – С. 54-58.

  11. Мельничайко В. Я. Творчі роботи на уроках української мови / В. Я. Мельничайко. – К.: Рад. шк., 1984. – 198 с.

  12. Мельничайко В. Я. Теория и практика формирования синтаксического строя письменной речи учащихся в школе : автореф. дис. … докт. пед. наук / В. Я. Мельничайко ; КГПИ – К., 1988. – 47 с.

  13. Мельничайко В. Я. Українська мова. 5 клас : довідник / В. Я. Мельничайко. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 1998. – 72 с.

  14. Мельничайко В. Я. Факультативні заняття з української мови / В. Я. Мельничайко // Українська мова і література в школі. – 1968. – № 7. – С. 1-7.

  15. Мельничайко В. Я. Удосконалення змісту і методів навчання української мови / В. Я. Мельничайко, М. І. Пентилюк, Л. П. Рожило. – К., 1982.

Наталія Миколаївна Остапенко

 1. Остапенко Н. Аналіз чинних навчальних планів, програм, підручників, науково-методичних посібників зі спеціальності „Українська мова і література” / Н. Остапенко // Українська мова і література в школі : наук.-метод. журнал [Електронний ресурс]. – 2002.

 2. Остапенко Н. Дидактичний матеріал з української мови для 6 – 7 класів / Н. Остапенко, Н. Голуб // Українська мова і література в школі : наук.-метод. журнал [Електронний ресурс]. – 2002.

 3. Остапенко Н. Зміст, структура та особливості вивчення курсу „Методика викладання мовознавчих дисциплін у вищій школі” / Н. Остапенко // Вісник Луган. нац. пед. ун-ту ім. Тараса Шевченка : Пед. науки. – 2003. – № 12. – С. 152-160.

 4. Остапенко Н. Місце моделювання як методу навчання в педагогічному проектуванні (на матеріалі лінгвометодики вищої школи) / Н. Остапенко // Українська мова і література в школі : наук.-метод. журнал. [Електронний ресурс]

 5. Остапенко Н. Мова – духовний скарб народу : дидактичний матеріал з розвитку зв’язного мовлення для 6 – 7 кл. / Н. Остапенко, Н. Голуб // Українська мова і література в школі. – 2000. – № 2. – С. 4-7.

 6. Остапенко Н. Особливості технології дидактичної гри у системі підготовки магістрів-філологів ВШ / Н. Остапенко // Українська мова і література в школі. – 2003. – № 4. – С. 55-58.

 7. Остапенко Н. Суб’єкт-суб’єктні відносини та формування лінгводидактичних компетентностей як складової професійної компетентності майбутнього вчителя на заняттях з лінгвометодики у ВНЗ / Н. Остапенко // Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку : е-журнал. – 2008. – Вип. 1 [Електронний ресурс].

 8. Остапенко Н. Теоретичні основи формування комунікативної компетентності учня загальноосвітньої школи на уроках української мови / Н. Остапенко // Українська мова і література в школі. – 2010. – № 3. – С. 5-8.

 9. Остапенко Н. М. Теорія і практика формування лінгводидактичних компетентностей у студентів філологічних факультетів ВНЗ / Н. М. Остапенко. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю., 2008. – 330 с.

 10. Остапенко Н. М. Технологія сучасного уроку рідної мови : навч. посібник / Н. М. Остапенко, Т. В. Симоненко, В. М. Руденко. – К.: Вид. центр „Академія”, 2011. – 245 с.

Лариса Максимівна Паламар

 1. Паламар Л. М. Мова ділових паперів / Л. М. Паламар, Г. М. Кацавець. – К.: Либідь, 1992. – 270 с.

 2. Паламар Л. М. Практичний курс української мови : навч. посібник для студ. нефілол. спец. вузів / Л. М. Паламар, О. А. Бех. – К., 1993. – 274 с.

 3. Паламар Л. М. Практичний курс української мови: Поглиблений етап вивчення / Л. М. Паламар. – К., 1995.

 4. Паламар Л. Формування мовної особистості у вищих навчальних закладах України: На матеріалі дослідницького пошуку наукової лабораторії університету / Л. М. Паламар // Українська література в загальноосвітній школі. – 2008. – № 9. – С. 35-37.

 5. Паламар Л. М. Функціонально-комунікативний принцип формування мовної особистості : автореф. дис. ... докт. пед. наук / Л. М. Паламар. – К., 1997. – 45 с.

Марія Іванівна Пентилюк

 1. Бондар Д. Р. Лексичні недоліки і шляхи подолання їх / Д. Р. Бондар, М. І. Пентилюк // Українська мова і література в школі. – 1980. – № 11. – С. 42-48.

 2. Вивчення української мови в 5 класі : [посібник для вчителя] / М. І. Пентилюк, І. В. Гайдаєнко, А. І. Ляшкевич, С. А. Омельчук. – Х.: Вид. група „Основа”, 2010. – 175 с.

 3. Методика навчання рідної мови в середніх навчальних закладах / за ред. М. І. Пентилюк. – К.: Ленвіт, 2000. – 418 с.

 4. Пентилюк М. І. Ділове спілкування та культура мовлення : навч. посібник / М. І. Пентилюк, І. І. Марунич, І. В. Гайдаєнко. – К.: Центр учб. літ., 2011. – 221 с.

 5. Пентилюк М. Концептуальні засади комунікативної методики навчання української мови / М. Пентилюк, О. Горошкіна, А. Нікітіна // Українська мова і література в школі. – 2006. – № 1. – С. 15-20.

 6. Пентилюк М. І. Концепція навчання української мови в системі профільної освіти : проект / М. І. Пентилюк, О. М. Горошкіна, А. В. Нікітіна // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2006. – № 9/10. – С. 76-84.

 7. Пентилюк М. І. Культура мови і стилістика : підруч. для гімназії гуманітарного профілю / М. І. Пентилюк. – К.: Вежа, 1994. – 308 с.

 8. Пентилюк М. І. Лексико-стилістична робота з дієсловом / М. І. Пентилюк // Початкова школа. – 1973. – № 2. – С. 44-47.

 9. Пентилюк М. І. Міжпредметні зв’язки на уроках мови / М. І. Пентилюк // Українська мова і література в школі. – 1987. – № 5. – С. 38-45.

 10. Пентилюк М. І. Питання практичної стилістики в дореволюційній методичній науці / М. І. Пентилюк // Методика викладання української мови і літератури. – К., 1974. – Вип. 6. – С. 104-114.

 11. Пентилюк М. І. Робота зі стилістики в 8 – 9 класах / М. І. Пентилюк. – К.: Рад. шк., 1984. – 215 с.

 12. Пентилюк М. І. Стилістична робота на уроках мови / М. І. Пентилюк // Початкова школа. – 1970. – № 10. – С. 26-28.

 13. Пентилюк М. Сучасні підходи до типології уроків / М. Пентилюк // Дивослово. – 2008. – № 6. – С. 2-6.

 14. Пентилюк М. І. Твір за картиною / М. І. Пентилюк // Українська мова і література в школі. – 1979. – № 7. – С. 65-69.

 15. Пентилюк М. І. Тематичний план з мови (8 клас) / М. І. Пентилюк // Українська мова і література в школі. – 1977. – № 8. – С. 66-67.

 16. Пентилюк М. І. Творчі роботи першокласників / М. І. Пентилюк // Початкова школа. – 1970. – № 3. – С. 28-30.

 17. Пентилюк М. І. Формування навичок стилістичного аналізу в учнів 4 – 6 класів / М. І. Пентилюк // Українська мова і література в школі. – 1973. – № 10. – С. 64-66.

 18. Пентылюк М. И. Элементы стилистики на уроках украинского языка в 4 – 6 классах : автореф. дис. … канд. пед. наук / М. И. Пентылюк. – К., 1973. – 24 с.

Катерина Миколаївна Плиско

 1. Вивчення української мови в четвертому класі шкіл з російською мовою навчання : метод. вказівки до підруч. / О. М. Бєляєв, Д. М. Кравчук, К. М. Плиско, М. М. Шкільник. – К.: Рад. шк., 1970. – 151 с.

 2. Плиско К. М. Викладання синтаксису української мови / К. М. Плиско. – К.: Рад. шк., 1978. – 184 с.

 3. Плиско К. М. Вправи під час вивчення типів простого речення / К. М. Плиско // Українська мова і література в школі. – 1973. – № 9. – С. 73-76.

 4. Плиско К. М. Комунікативна спрямованість у викладанні синтаксису / К. М. Плиско // Українська мова і література в школі. – 1975. – № 9. – С. 52-61.

 5. Плиско К. М. Методи і прийоми опрацювання теоретичного матеріалу / К. М. Плиско // Українська мова і література в школі. – 1973. – № 1. – С. 56-61.

 6. Плиско К. М. Принципи, методи і форми навчання української мови / К. М. Плиско. – Х.: Основа, 1995. – 263 с.

 7. Плиско К. М. Синтаксис української мови із системою орієнтирів для самостійного вивчення / К. М. Плиско. – К.: Основа, 1992. – 215 с.

 8. Плиско К. М. Тема „Звертання” у 7 класі / К. М. Плиско // Українська мова і література в школі. – 1979. – № 1. – С. 49-54.

 9. Плиско К. М. Теорія і методика навчання української мови в середній школі / К. М. Плиско. – Х.: ХДПУ, 2003. – 84 с.

 10. Українська мова : підруч. для 4 класу шкіл з російською мовою навчання / О. М. Бєляєв, К. М. Плиско, Л. М. Симоненкова, М. М. Шкільник. – К.: Рад. шк., 1970. – 160 с.

 11. Українська мова : підруч. для 5 класу шкіл з російською мовою навчання / О. М. Бєляєв, К. М. Плиско, Л. М. Симоненкова, М.М. Шкільник. – К.: Рад. шк., 1972. – 223 с.

Олена Миколаївна Семеног

 1. Мова наша – українська : навч.-метод. посібник для вчителя / Л. І. Мацько, О. М. Семеног, Н. Б. Голуб та ін. ; за ред. Л. І. Мацько. – К.: Богданова А. М., 2011. – 512 с.

 2. Семеног О. М. До проблеми формування мовної особистості майбутнього вчителя української мови і літератури / О. М. Семеног // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2002. – № 6. – С. 175-182.

 3. Семеног О. М. Допрофесійна підготовка майбутніх учителів української мови і літератури / О. М. Семеног // Українська література в загальноосвітній школі. – 2004. – № 4. – С. 4-7.

 4. Семеног О. М. Етнолінгводидактична культура вчителя-словесника : [навч. посібник] / О. М. Семеног. – Глухів, 2005.

 5. Семеног О. М. Етнолінгводидактична культура педагога: шляхи її формування в умовах вищої школи / О. М. Семеног // Українська література в загальноосвітній школі. – 2006. – № 9. – С. 47-52.

 6. Семеног О. М. Інноваційні тенденції у професійній підготовці майбутнього вчителя рідної мови і літератури в Росії / О. М. Семеног // Українська література в загальноосвітній школі. – 2007. – № 7. – С. 47-50.

 7. Семеног О. М. Інтегративний потенціал спецкурсів у професійній підготовці майбутніх учителів-словесників / О. М. Семеног // Рідна школа. – 2005. – № 11. – С. 29-33.

 8. Семеног О. М. Культура наукової української мови : навч. посібник / О. М. Семеног. – К.: ВЦ „Академія”, 2010. – 216 с.

 9. Семеног О. М. Курс „Вступ до слов’янської філології” у професійній парадигмі майбутнього вчителя-словесника / О. М. Семеног // Дивослово. – 2004. – № 1. – С. 41-46.

 10. Семеног О. Мовна особистість учителя в художній літературі : навч. посібник / О. Семеног, Л. Базиль. – К.: Фенікс, 2008. – 224 с.

 11. Семеног О. М. Модернізація навчально-методичного супроводу професійної підготовки вчителів української мови і літератури / О. М. Семеног // Українська мова в загальноосвітній школі. – 2005. – № 8. – С. 48-52.

 12. Семеног О. Організація науково-дослідної роботи студентів філологічних факультетів педагогічних університетів : [навч.-метод. посібник] / О. Семеног. – К.-Глухів : РВВ ГДПУ, 2002. – 96 с.

 13. Семеног О. М. Педагогічна практика – шлях до професійної майстерності вчителя-словесника / О. М. Семеног // Педагогічна майстерність: проблеми, пошуки, перспективи : [монографія]. – К. – Глухів : РВВ ГДПУ, 2005. – С. 185-196.

 14. Семеног О. М. Підготовка вчителя української мови і літератури: проблеми, пошуки, перспективи / О. М. Семеног // Українська література в загальноосвітній школі. – 2006. – № 7. – С. 51-56.

 15. Семеног О. М. Положення про магістерську практику / О. М. Семеног, Н. П. Дейниченко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – 22 с.

 16. Семеног О. Проблеми лінгвістичної підготовки вчителів-словесників у педагогічному університеті / О. Семеног // Українська мова та література. – 2005. – № 4. – С. 45-49.

 17. Семеног О. М. Професійна підготовка майбутніх учителів української мови і літератури : [монографія] / О. М. Семеног. – Суми : ВВП „Мрія-1” ТОВ, 2005. – 404 с.

 18. Семеног О. М. Тенденції професійної підготовки майбутніх учителів української мови і літератури (70-ті роки ХХ століття) / О. М. Семеног // Рідна школа. – 2004. – № 12. – С. 36-38.

 19. Семеног О. М. Удосконалення професійної компетентності майбутнього вчителя української мови і літератури / О. М. Семеног // Українська література в загальноосвітній школі. – 2006. – № 8. – С. 49-53.

 20. Семеног О. Українська культуромовна особистість учителя (шляхи її формування в системі професійної підготовки) : [монографія] / О. Семеног ; за ред. Л. І. Мацько. – К.: Пед. думка, 2007. – 272 с.

Тетяна Володимирівна Симоненко

 1. Симоненко Т. Авторська програма спецкурсу „Дидактична текстологія” (програма для студ. філол. факультетів) / Т. Симоненко // Українська мова і література в школі. – 2007. – № 2. – С. 43-48.

 2. Симоненко Т. Базова система вправ у роботі над розвитком професійно-комунікативних умінь студентів-філологів / Т. Симоненко // Українська мова і література в школі. – 2005. – № 7. – С. 40-43.

 3. Симоненко Т. Ефективні форми та засоби контролю в роботі над формуванням професійної комунікативної компетенції студентів-філологів / Т. Симоненко // Українська мова і література в школі. – 2004. – № 5. – С. 51-54.

 4. Симоненко Т. Лінгводидактичні засади формування професійної комунікативної компетенції студентів філологічних факультетів / Т. Симоненко // Українська мова і література в школі. – 2006. – № 6. – С. 38-41.

 5. Симоненко Т. Мова і література у школах нового типу та ВНЗ : [Базова система вправ у роботі над розвитком комунікативних умінь студ.-філологів] / Т. Симоненко // Українська мова і література в школі. – 2005. – № 5. – С. 40-43.

 6. Симоненко Т. Система основних методів та прийомів у процесі формування професійної комунікативної компетенції студентів філологічних факультетів / Т. Симоненко // Рідна школа. – 2005. – № 7. – С. 29-31.

 7. Симоненко Т. Спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах / Т. Симоненко // Практика управління закладом освіти. – 2011. – № 2. – С. 34-38.

 8. Симоненко Т. В. Теорія і практика формування професійної мовнокомунікативної компетенції студентів філологічних факультетів : [монографія] / Т. В. Симоненко. – Черкаси : Вид. Вовчок О. Ю., 2006. – 328 с.

 9. Симоненко Т. В. Формування професійної мовнокомунікативної компетенції студентів філологічних факультетів : автореф. дис. ... докт. пед. наук : спец. 13.00.02 / Т. В. Симоненко ; НПУ ім. М. П. Драго-манова. – К., 2007. – 40 с.

Любов Василівна Струганець

 1. Струганець Л. Культура мови : програма навч. курсу для філол. факультетів вищих навч. закл. України / Л. Струганець // Дивослово. – 2007. – № 8. – С. 29-36.

 2. Струганець Л. В. Культуромовна діяльність і мовна політика держави / Л. В. Струганець // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2006. – № 6, лютий. – С. 2-3.

Василь Олександрович Сухомлинський

 1. Сухомлинский В. А. Дети должны жить в мире творчества / В. А. Сухомлинский // О воспитании. – М., 1975. – С. 86-98.

 2. Сухомлинський В. О. Народження громадянина / В. О. Сухомлинський // Вибр. твори : в 5 т. – К., 1977. – Т. 3.

 3. Сухомлинський В. Оцінки мають бути вагомими. Учитель та оцінка / В. Сухомлинський // Завуч. – 2007. – № 19/20, липень. – С. 19-22.

 4. Сухомлинський В. О. Павлиська середня школа / В. О. Сухомлинський // Вибр. твори : в 5 т. – К., 1977. – Т. 4. – С. 261-266.

 5. Сухомлинский В. А. Письмо о педагогической этике / В. А. Сухомлинский // Народное образование. – 1970. – № 11. – С. 48 52.

 6. Сухомлинський В. О. Слово про слово / В. О. Сухомлинський // Вибр. твори : в 5 т. – К., 1977. – Т. 5. – С. 160-167.

 7. Сухомлинський В. О. Слово рідної мови. (Виховання любові до рідного слова в учнів) / В. О. Сухомлинський // Українська мова і література в школі. – 1968. – № 12. – С. 1-10.

Костянтин Дмитрович Ушинський

  1. Ушинський К. Д. Людина як предмет виховання / К. Д. Ушинський // Вибр. пед. твори : в 2 т. – К.: Рад. шк., 1983. – Т. 1.

  2. Ушинський К. Д. Про початкове викладання російської мови / К. Д. Ушинський // Вибр. твори. – К.: Рад. шк., 1949.

  3. Ушинський К. Д. Рідне слово : Твори : в 2 т. / К. Д. Ушинський. – К.: Рад. шк., 1954. – Т. 1.

Література про К. Д. Ушинського

 1. Лукіна Є. К. Д. Ушинський про початкове викладання рідної мови / Є.К. Лукіна // Дошкільне виховання. – 1968. – № 2. – С. 10-14.

 2. Миронов М. М. К. Д. Ушинський про розвиток мови і мовлення учнів / М. М. Миронов // Початкова школа. – 1970. – № 12. – С. 23-28.

Сава Христофорович Чавдаров

 1. Методика викладання української мови в середній школі : навч. посібник / за ред. С. Х. Чавдарова, В. І. Масальського. – К.: Рад. шк., 1962. – 372 с.

 2. Чавдаров С.Х. Боротьба за навчальний рік на селі / С.Х. Чавдаров // Бюлетень Київської окружної інспектури народної освіти. – К., 1927. – С.4-5.

 3. Чавдаров С. Х. Методика викладання української мови (граматика і правопис) в середній школі / С. Х. Чавдаров. – К., 1939.

 4. Чавдаров С.Х. Педагогіка / С.Х. Чавдаров. – К.: Радянська школа, 1940. – 245 с.

 5. Чавдаров С. Х. Російсько-українські зв’язки у розвитку вітчизняної педагогіки : метод. матеріал / С. Х. Чавдаров. – К., 1954. – 59 с.

Література про С. Х. Чавдарова

 1. Алексюк А. М. С. Х. Чавдаров – заслужений діяч науки Української РСР / А. М. Алексюк // Педагогіка. – 1967. – Вип. 5. – С. 141-148.

 2. Бакум З. Портретна галерея. До витоків вітчизняної методичної науки / З. Бакум // Українська мова і література в школі. – 2003. - №3. – С.70-72.

 3. Бондар Л. Внесок С. Х. Чавдарова в розвиток української педагогічної науки (до 110-річчя від дня народження) / Л. Бондар // Рідна школа. – 2002. - № 8-9. – С. 62-63.

 4. Палатна В. Формування педагогічного світогляду С. Х. Чавдарова у контексті шкільної освіти в Україні / В. Палатна // Рідна школа. – 2008. – № 10. – С. 78-80.


Галина Тарасівна Шелехова

 1. Шелехова Г. Використання вправ з аудіювання і читання на уроках рідної мови в 6 класі / Г. Шелехова // Українська мова і література в школі. – 2005. – № 4. – С. 2-6.

 2. Шелехова Г. Використання комп’ютерних технологій на уроках української мови / Г. Шелехова // Українська мова і література в школі. – 2006. – № 8. – С. 4-7.

 3. Шелехова Г. Висловлювання учнів на лінгвістичну тему / Г. Шелехова // Українська мова і література в школі. – 1983. – № 11. – С. 49-54.

 4. Шелехова Г. Концептуальні засади навчання української мови в профільній школі: академічний рівень / Г. Шелехова, Н. Бондаренко, В. Новосьолова // Українська мова і література в школі. – 2008. – № 6. – С. 2-5.

 5. Шелехова Г. Орієнтовне календарне планування уроків і контролю за рівнем навчальних досягнень учнів 9 класу з української (рідної) мови: ІІ семестр / Г. Шелехова // Українська мова і література в школі. – 2009. – № 8. – С. 54-55.

 6. Шелехова Г. Орієнтовне календарне планування уроків і контролю за рівнем навчальних досягнень учнів 10 класу з української (рідної) мови: І семестр / Г. Шелехова // Українська мова і література в школі. – 2010. – № 5. – С. 48-50.

 7. Шелехова Г. Т. Підготовча робота до переказів описового характеру в IV класі / Г. Т. Шелехова // Українська мова і література в школі. – 1980. – № 10. – С. 74-78.

 8. Шелехова Г. Т. Про систему роботи з розвитку зв’язного мовлення учнів / Г. Т. Шелехова // Дивослово. – 1994. – № 1.

 9. Шелехова Г. Т. Рідна мова : підруч. для 9 кл. / Г. Т. Шелехова, Я. І. Остаф, Л. В. Скуратівський. – К.: Освіта, 2002. – 254 с.

 10. Шелехова Г. Українська мова: 10 – 11 класи : програма для загальноосвіт. закл. : академічний рівень / Г. Шелехова, В. Новосьолова, Я. Остаф // Українська мова і література в школі. – 2010. – № 5. – С. 43-47.

 11. Шелехова Г. Формування у старшокласників комунікативних умінь і навичок / Г. Шелехова // Дивослово. – 1998. – № 1. – С. 38-41.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 11


Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Урок позакласного читання у 8 класі Презентація проекту
123456789 -> Творчість А. Міцкевича апогея польського романтизму
123456789 -> Ключове запитання: Справжній Митець… Який він? Для реалізації проекту було створено групи „Біографи”
123456789 -> В. Стефаник. Новаторство письменника. Експресіонізм у його творчості
123456789 -> Урок 1 Тема. Як не любить той край Матеріал уроку. Володимир Сосюра "Як не любить той край "
123456789 -> Конспект уроку із світової літератури для 7 класу Тема. Поетизація давньоруської минувшини в баладі О. С. Пушкіна «Пісня про віщого Олега»
123456789 -> 5 клас Тема уроку. Шлях Мауглі від вихованця джунглів до їх володаря. Мета уроку


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Схожі:

А. С. Макаренка Олена Семеног, Наталія Дейниченко Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах Навчальний посібник iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Навчальний посібник / За ред. С.І. Архієреєва, Н. Б. Решетняк. Харків: нту «хпі», 2007. 331 с
А. С. Макаренка Олена Семеног, Наталія Дейниченко Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах Навчальний посібник iconСтан та шляхи підвищення якості викладання української мови та літератури в загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області
Держава забезпечує всебічний розвиток І функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України...
А. С. Макаренка Олена Семеног, Наталія Дейниченко Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах Навчальний посібник iconМетодичні рекомендації щодо викладання української мови та літератури в навчальних закладах в 2016/2017н р

А. С. Макаренка Олена Семеног, Наталія Дейниченко Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах Навчальний посібник iconЗміст Українська мова Вивчення української мови здійснюватиметься за такими програмами: у 5-8 класах
«Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»
А. С. Макаренка Олена Семеног, Наталія Дейниченко Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах Навчальний посібник iconМетодичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році
Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка