Бібліографічний покажчикСторінка15/41
Дата конвертації18.04.2017
Розмір5,72 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   41

Погребенник В.Ф. „Заблисне сонце по всій Україні...”: візія батьківщини у творчості Василя Пачовського / В. Ф. Погребенник //Визвольний шлях. — 2006. — Кн.3. — С. 54—65.
 1. Погребенник В. Ф. „І душу і тіло даймо за край свій єдиний...”: Україна в поетичній творчості Бориса Грінченка / В. Ф. Погребенник //Визвольний шлях. — 2006. — Кн. 5. — С. 26—35.
 1. Погребенник В. Ф. Інонаціональні мотиви поезії Івана Франка / В. Ф. Погребенник // Сучасний погляд на літературу : зб. наук. пр. — К., 2006. — Вип.10. — С. 3—9.
 1. Погребенник В. Ф. Культурологічний набуток Івана Нечуя—Левицького /В. Ф. Погребенник // Визвольний шлях. — 2006. — Кн.7—8. — С.186—191.
 1. Михайло Драгоманов: велич мислителя в контексті епохи / В. П. Андрущенко, В. Ф. Погребенник // Другi Мiжнароднi Драгоманiвськi читання: матеріали: до 165—piччя вiд дня народження М.П.Драгоманова. — К.: Вид—во НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2006. — Вип.1. – С.3—8.
 1. Погребенник В. Михайло Драгоманов і болгарсько—українські культурні зв'язки / В. Погребенник // Другі Міжнародні драгомановські читання: Матеріали. (27—28 жовтня 2006 р.)/НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.:НПУ, 2006. — Вип. 1. — C. 152—154 .
 1. Погребенник В. Постать "буковинського Кобзаря" у літературознавчих студіях Михайла Драгоманова: (Ю. Федькович) / В. Погребенник //Літературна Україна. — 2006. — №25(6 липня). — C. 7
 1. Погребенник В. Ф. „Прости—бо, рідна Україно!”: образ рідного краю в поезії Івана Манжури / В. Ф. Погребенник //Визвольний шлях. — 2006. — Кн.1. — С.56—63.
 1. Погребенник В. Ф. Релiгiйна проблематика у спадщинi Iвана Франка / В. Ф. Погребенник //Педагогiчнi кадри. — 2006. — №8. — С.6—7
 1. Погребенник В. Ф. Своєрідність неофольклоризму лірики Лесі Українки / В. Ф. Погребенник //Леся Українка і родина Косачів в контексті української та світової культури : матеріали Всеук. наук.—практ. конф. — Луцьк, 2006. — Вип. 3. — С.9—11.
 1. Погребенник В. Соборництво Михайла Драгоманова — літературознавця в рецепції "буковинського Кобзаря" (Федьковича) / В. Погребенник // Другі Міжнародні драгоманівські читання: матеріали. (27—28 жовт. 2006 р.) / НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2006. — Вип.1. — С.189—191. – Літ.: 1 н.
 1. Погребенник В. Ф. Студентам про Михайла Драгоманова / В. Ф. Погребенник //Педагогічні кадри. — 2006. — № 3. — С.6—7.
 1. Погребенник В. Ф. У клiматi фольклоризму / В. Ф. Погребенник //Пiснею народною натхненi (Творча спiвпраця Лесi Українки та Климента Квiтки) / Матерiали. Статтi. Дослiдження. — Луцьк: Вид—во „Волинська обласна друкарня”, 2006. — С.102—105.
 1. Погребенник В. Ф. „Україна приснилась мені...”: образ батьківщини в поезії Павла Грабовського / В. Ф. Погребенник //Визвольний шлях. — 2006. — Кн.2 .— С.26—35.
 1. Погребенник В. Ф. Українська жіноча вишуканість поетичного слова (на матеріалі збірки Дарії Рихтицької „Магія вогню”) / В. Ф. Погребенник //Збірник наук. праць / Наук.—досл. ін—т українознавства.— К, 2006. – Т.Х. — С.143—151.
 1. Погребенник В. Українсько—болгарське єднання і "софійність" Михайла Драгоманова: (До 110—річчя від дня смерті вченого) / В. Погребенник //Освіта. — 2006. — 2/3 (11—18 січня). — C. 9.
 1. Погребенник В. Ф. Українсько—болгарське єднання i „софiйнiсть” Михайла Драгоманова / В. Ф.Погребенник // Педагогiчнi кадри. — 2006. — №9. — С.1—2.
 1. Погребенник В. Ф. Франко i релігія / В. Ф.Погребенник //Свiтогляд. — 2006. — №2. — С.21—28.
 1. Погребенник В. Ф. Художній світ негромадської лірики Богдана Лепкого / В. Ф.Погребенник // „Як много слово важить...” : наук. зб. на пошану проф. В. Качкана. — Івано—Франківськ, 2006. — С.243—254.
 1. Погребенник В. Ф. Антиномія „ідеалізм проти матеріалізму” та „Поема про сотворення світу Івана Франка / В. Ф. Погребенник // Іван Франко та митрополит Андрей: Мойсеї українського народу : міжнар. наук. конф. – К., 2007. — С.92—114.
 1. Антитоталітарний дискурс української прози ХХ століття : трагедія голодомору : монографія / В. Погребенник, Н. Тимощук. – Вінниця: Вид—во „Аст—конт”, 2007. — 208 с.
 1. Погребенник В. Ф. Буряне поліття (1939–1940) в письменницькій візії „Діалогів з Сов'єтами” Станіслава Вінценза” /В.Ф.Погребенник //Європейський вимір української полоністики / Київські полоністичні студії. – К., 2007. — С.177—187.
 1. Погребенник В. Ф. Григорій Сковорода як лірик і байкар/ В. Ф.Погребенник // Українська література в загальноосвітній школі. – 2007. — № 8. — С.24—26.
 1. Погребенник В. Ф. „Громадський чоловік із козацьким серцем”: письменник і вчений із Лохвицької Варви / В. Ф. огребенник //Українознавство / Календар—щорічник. 2008. – К.: Український центр духовної культури, 2007. — С.188—192.
 1. Погребенник В. Ф. Гуцульщина як частина України у творчості Юрія Федьковича—лірика / В. Ф.Погребенник //Вісник Київського славістичного університету. – 2007. — Вип. 34. — С.8—15.
 1. Погребенник В. Ф. Європейський естетизм художньої прози Михайла Коцюбинського / В. Ф.Погребенник // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: зб. наук. пр. — Хмельницький, 2007. – Ч.2, вип. 3. — С.132—136.
 1. Погребенник В. Ф. Інонаціональні мотиви поезії Тараса Шевченка (засланський період) / В. Ф. Погребенник // Феномен Т.Г.Шевченка в контексті сучасних соціокультурних та освітніх процесів: материали Всеукр. наук.—метод. конф. – К.: Грамота, 2007. — С.10
 1. Погребенник В.Ф. Інонаціональні мотиви поезії Тараса Шевченка (1837—1845 роки) / В. Ф. Погребенник // Шевченкознавчі студії : зб. наук. пр. — К.: ВПЦ „Київський університет”, 2007. — С.74—82.
 1. Погребенник В. Ф. Кастальське джерело : українська література кінця ХІХ—поч. ХХ ст. : посібник для учнів, абітурієнтів, студ., вчителів / В. Ф. Погребенник. – К., 2007. – Кн.1. – 252 с.; Кн.2. – 217 с.
 1. Погребенник В. Ф. Кулішева дума про велич і славу України / В. Ф. Погребенник //Українська література в загальноосвітній школі. — 2007. — №11. — С.5—7.

 2. Погребенник В. Культурологічний набуток Івана Нечуя—Левицького / В. Погребенник // газ. Культура і життя. — 2007. — № 6 (7 лютого). — C. 2.
 1. Погребенник В. Ф. „Масова поезія” кінця ХІХ – початку ХХ століття та фольклор / В. Ф. Погребенник // Актуальні проблеми слов'янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. „Лінгвістика і літературознавство”. – Ніжин: Т—во „Аспект—поліграф”, 2007. — Вип. ХІІ. — С. 201—211. – Літ.: 5 н.
 1. Погребенник В. Ф. Михайло Драгоманов і Леся Українка: результативність ідейно—творчого спілкування / В. Ф. Погребенник //www.ukrajinci.hu.
 1. Погребенник В. Ф. Неаматорське українознавство Євгена Паранюка / В. Ф. Погребенник //Неповторні зустрічі. – Ужгород, 2007. – С.93—99.
 1. Погребенник В. Ф. Неофольклоризм поезії ранніх українських модерністів (Осип Маковей, Василь Щурат, Агатангел Кримський) / В. Ф. Погребенник // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. пр. – К.: Твім—інтер, 2007. — Вип. 28. — Ч. 2. — С.45—60.
 1. Погребенник В. Ф. Об'єктивний тип епічного мислення В.Леонтовича (на матеріалі повісті „Реr pedes apostolorum”) / В. Ф. Погребенник // Січ. — 2007. — № 2. — С.27—31.
 1. Погребенник В. Ф. „Per pedes apostolorum” В.Леонтовича як етологічна реалістична повість / В. Ф. Погребенник // Сучасний погляд на літературу: зб. наук. пр /НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К., 2007. – Вип. 11.— С.165—172.
 1. Погребенник В. Ф. Реалізм образного мислення В.Леонтовича—епіка / В. Ф. Погребенник //Рідний край (Полтава). — 2007. — №1. — С.70—74.
 1. Погребенник В. Ф. Традиційна народна культура у творчості Олекси Стороженка / В. Ф. Погребенник // Нове життя старих традицій : матеріали Міжнар. наук. конф. – Луцьк: Поліграфічно—видавничий дім „Твердиня”. — С. 96—110.
 1. Погребенник В. Ф. Учительна мудрість Григорія Сковороди – лірика і байкаря / В. Ф. Погребенник // Григорій Сковорода – духовний орієнтир для сучасності. – К.: Мілленіум, 2007. — Кн.1. — С.172–178.
 1. Погребенник В. Ф. Учительна мудрість Григорія Сковороди – лірика і байкаря / В. Ф. Погребенник // Григорій Сковорода – джерело духовної величі і сучасність. – Тернопіль: Астон, 2007. — С.188—193.
 1. Погребенник В. Ф. Філософсько—естетичне освоєння українською поезією теми польоту людини/ В. Ф. Погребенник // Актуальні проблеми літературознавства : зб. наук. пр. – Полтава, 2007. — С. 75—81.
 1. Савченко І. Оповідання про чудеса у „Четьях—Мінеях”Димитрія Ростовського (Туптала) /І. Савченко // Сучасний погляд на літературу : зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К., 2000. — Вип. 4. – С. 3—14. – Літ.: 8 н.
 1. Савченко І. Жанр житія – Мартирія у „Четьях Мінеях” Димитрія Ростовського (Туптала) (на прикладі вересневої Мінеї) /І. Савченко //Сучасний погляд на літературу : зб. наук. пр. – К., 2000. — Вип. 4. – С. 23—35. – Літ.: 8 н.
 1. Савченко І. В. Давня українська література /І. Савченко; М—во освіти і науки України. НПУ ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2001. – 100 с.

 2. Савченко І. До питання про джерела "Четьїв—Міней" Димитрія Ростовського (Туптала) / І. Савченко // Сучасний погляд на літературу: зб. наук. пр / Редкол.: П.П.Хропко (відп.ред.) та ін.; НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К. , 2001. — Вип. 6. — C. 8—21.
 1. Савченко І. В. Категорія часу у житійних текстах Четьїв—Міней Димитрія Ростовського (Туптала) /І. Савченко //Гуманітарна освіта в технічному університеті: проблеми та перспективи: матеріали конф. — К., 2001. — С.126— 133
 1. Савченко І. В. "Zywoty Swietych" Петра Скарги як одне з джерел "Четьїв—Міней" Димитрія Ростовського (Туптала) /І. Савченко //Наукові записки: з6. наук, ст. НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К,:НПУ, 2001. —Вип. 42. — С.61—64.
 1. Савченко І. В. Давня українська література : навч. посібник /І. Савченко. — К., 2001. – 100 с.
 1. Савченко І. В. "Четьї Мінеї" та їх автор /І. Савченко //Історичний календар 2001: Науково—популярний альманах. — Вип. 7. — К., 2001. — С. 232—233.
 1. Савченко І. В. Історико—літературні твори Димитрія Ростовського (Туптала) //Вісник Запорізького державного університету: з6. наук. ст. Сер. Філологічні науки. — Запоріжжя, 2001. — №1. —С. 104—109.
 1. Савченко І. В. Агіографічна література як один із засобів формування морально—етичних цінностей вчителя гуманітарного профілю /І. Савченко // Проблеми вищої педагогічної освіти у світлі рішень II Всеукраїнського з'їзду працівників освіти: матеріали Всеукр. наук.—практ. конф. — К., 2001. — Ч.4. – С.11—13.
 1. Савченко І. В. До питання про джерела "Четьїв—Міней" Димитрія Ростовського (Туптала) /І. Савченко // Сучасний погляд на літературу: з6. наук. пр. /НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2001. — Вип. 6. — С. 8—21.
 1. Савченко І. В. Іван Огієнко як дослідник життя та творчості Димитрія Ростовського (Туптала) /І. В. Савченко // Вісник Житомирського педагогічного університету. — Житомир, 2002. — Вип. 9. — С.38—40.
 1. Савченко І. В. Чудеса від ікони Божої Матері Іллінської (в обробці Д.Туптала) /І. В. Савченко // Духовні святині Чернігівщини: Календар 2002. — К., 2002. — С. 590—594.
 1. Савченко І. В. Давня українська література: навч. посібник /І. В. Савченко . – 2—ге вид., допов. — К., 2002. – 66 с.
 1. Савченко І. В. Ідея патріотизму у Четьях—Мінеях Димитрія Ростовського (Туптала) /І. В. Савченко // Громадянське виховання молоді засобами мови та літератури: матеріали Всеукр. наук.—практ. конф. — Полтава, 2003. — С. 83—90.
 1. Савченко І. Давня українська література: матеріали до вивчення курсу для студ. гум. спец. /І. Савченко ; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2003. — 26 с.
 1. Савченко І.В. Димитрій Ростовський (Туптало) і формування української діаспори в Росії (початок XVIII ст.) /І. В. Савченко // Українська діаспора в Росії: стан, проблеми, перспективи: матеріали наук.—практ. конф. (Київ, 22.12.2003). — К., 2004. — С. 102—11З.
 1. Савченко І. В. Жанр "пам'яті" у системі "Четьїв — Міней" Димитрія Ростовського (Туптала) / І. В. Савченко // Наука і сучасність. Сер.: Педагогіка. Філологія: зб. наук. пр НПУ ім. М. П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2003. — Т. 38. — C. 174—181
 1. Савченко І. В. Основи літературознавства: робоча програма для студентів факультету мистецтв /І. В. Савченко. — К: ДАКККІМ, 2004. — 23 с.
 1. Основи віршування: навч. посібник для студентів ВНЗ. Вид. 2—е, доп. і перероб. /І. В. Савченко та ін. — К., 2003. — 180 с.
 1. Савченко І. В. Михайло Драгоманов і проблеми вивчення давньої української літератури /І. В. Савченко // Перші Міжнародні драгоманівські читання : матеріали ( 30 вересня – 2 жовтня 2003 р.). — К., 2003. — Вип.І. — С. 208—211. – Літ. : 2 н.
 1. Савченко І. В. Великі Мінеї—Четьї Макарія і Четьї—Мшеї Димитрія Ростовського (Туптала): спроба типологічного аналізу /І. В. Савченко //Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. 8: Філологічні науки (мовознавство і літературознавство). — К., 2004. — Вип. 1. — С.198—206.
 1. Савченко І. В. Жанр "пам'яті" у системі Четьїв—Міней Димитрія Ростовського (Туптала) /І. В. Савченко // Наука і сучасність: з6. наук пр./ НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2004. — Вип. 38. — С. 270 — 278.
 1. Історія української літератури (перші десятиріччя ХІХ століття): посібник для студентів—філологів / І. Савченко, І. Чернова; М—во освіти і науки України, НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: Альфа—М, 2005. — 68 с.
 1. Савченко І.В. Великі Мінеї—Четьї Макарія і Четьї—Мінеї Димитрія Ростовського (Туптала): спроба типологічного аналізу /І. В. Савченко //Актуальні проблеми філології та перекладознавства: з6. наук. пр. – Хмельницький: ХНУ, 2007. – Вип.З, ч.ІІ. – С. 38—41.*
 1. Савченко І. В. Димитрій Ростовський (Туптало) і розвиток монастирського руху на Чернігівщині/І. В. Савченко // Чернігів у середньовічній та ранньомодерній історії Центрально—Східної Європи : зб. наук. пр. – Чернігів, 2007. — С.460—466
 1. Савченко І. В.” Треба відчувати перспективу далекого часу” : Богдан Лепкий про Києворуську літературу /І. В. Савченко //Проблеми інтерпретації творчої спадщини Богдана Лепкого : матеріали міжнар. наук. конф. ( Тернопіль, 2—3 листопада 2007 р.). — Тернопіль, 2007. – С.87—92.
 1. Святовець В. Ф. Магія художньої деталі у творчій палітрі Михайла Коцюбинського: текст лекції для студ. Ін—ту журналістики / В.Ф.Святовець; КНУ ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 50 с.
 1. Святовець В. Ф. Словник образотворчих засобів : тропи та стилістичні фігури : навч. посібник для студ. інституту / В. Ф.Святовець; КНУ ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 178 с.
 1. Святовець В. Ф. Талант починається з деталі. Форми деталізації в художньому творі : текст лекції / В. Ф.Святовець ; КНУ ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 61 с.
 1. Святовець В. Ф. Поетичний синтаксис. Стилістичні фігури : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В. Ф.Святовець. — К., 2004. — 103 с.
 1. Святовець В. Ф. Художня деталь в українській класичній прозі : навчальний посібник / В. Ф.Святовець. — К., 2005. — 204 с.
 1. Святовець В. Ф. Вогонь у кузні батька. З дитячих літ Івана Франка / В. Ф. Святовець //Дзвіночок: всеукр. журн. для дітей. — К., 2006. – Вип. 4. — С.4—7.
 1. Святовець В. Ф. Живий у пам’яті народній (До 150—річчя від дня народження І. Я. Франка) / В.Ф.Святовець // Гуманітарний вісник Збройних сил України /Міністерство оборони України. – К., 2006. — № 2(3). — С. 97—107.
 1. Святовець В. Ф. Іспит з української літератури. Тести : навч. посібник. — 2—е вид. доп. і перероб / В.Ф.Святовець . — К. : ВПЦ „Київ. Ун—тет”, 2006. —102 с.
 1. Святовець В. Ф. Кредо його душі і серця / В.Ф.Святовець //Освіта. – 2006. – 28 червня —5 липня. — № 28(5212). — С.8—9.
 1. Святовець В. Ф. Пророчі заповіти Великого Кобзаря/ В.Ф.Святовець //Гуманітарний вісник Збройних сил України / Міністерство оборони України. – К., 2006. — № 1(2).—С.123—132.—Літ.: 7 н.
 1. Святовець В. Ф. І.Франко вшановує „Дзвіночок” / В.Ф.Святовець //Українські відомості. — 2006. — № 10.
 1. Святовець В. Ф. На здобуття Державної премії в галузі науки і техніки : Духовна скарбниця шкільних підручників / В.Ф.Святовець //Освіта України. — 2007. — № 68 (14 вересня). – Рец. на кн.: Українська література для 11 класу" Г. Ф. Семенка та ін.
 1. Святовець В. Ф. Переяславські заповіти Тараса Шевченка /В.Ф.Святовець //Дивослово. — 2007. — № 3. — С. 53—57.
 1. Святовець В. Ф. Покликання (штрихи до творчого портрета Н.М.Гаєвської) / В.Ф.Святовець // Філологія / За ред. С. І Дяченко. — К.: ВПЦ „Київський університет", 2007. — С. 38—42.
 1. Святовець В. Ф. Там, десь за роками студентськими /В. Ф. Святовець //Вітряк. — К., ВПЦ „Київський університет", 2007. — С. 37—41.
 1. Семененко Н. В. Еволюція образу темної сили у романі В. Дрозда "Злий дух. Із житієм" / Н. В. Семененко // Наука і сучасність: зб. наук. пр. НПУ ім. М. П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2002. — Т. 33. — C. 276—284.
 1. Семененко Н. В. Принципи переоцінки історії у романі В. Дрозда "Листи землі" / Н. В. Семененко // Наука і сучасність: зб. наук. пр. НПУ ім. М. П. Драгоманова. — К.: Логос, 2001. — Т. 27: Педагогіка. Філологія. — C. 255—266
 1. Семененко Н. В. Роман В. Дрозда "Листя землі" як осмислення долі українського народу від вісімдесятих років 19—го століття до вісімдесятих років 20—го століття / Н. В. Семененко // Наука і сучасність: зб. наук. пр. / НПУ ім. М.П. Драгоманова — Київ: Логос, 2001. — Т. 28: Педагогіка. Філологія. — C. 228—237.
 1. Скоробагатько Н. М. Містико—екзотичні риси ранніх оповідань Пантелеймона Куліша / Н.М. Скоробагатько // Наука і сучасність: зб наук. пр. / НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: Логос , 2002. — Т. 35. — C. 289—293.
 1. Скоробагатько Н. М. Слово пророче, слово вічне, слово навіки: (Деякі аспекти вивчення "Наймички" і "І мертвим і живим..." Т. Шевченка у 9 класі загальноосвітньої школи) / Н. М. Скоробагатько //Наука і сучасність. Сер.: Педагогіка. Філологія: зб.наук. пр. / НПУ ім. М. П. Драгоманова. — К.: Логос, 2003. — Т. 50. — C. 94—101
 1. Каталог: bibliograf
  bibliograf -> Юрію Оліферовичу Збанацькому
  bibliograf -> Професор Марія Яківна Плющ
  bibliograf -> Управління культури І туризму, національностей та релігій облдержадміністрації
  bibliograf -> Література: Твори Олеся Гончара
  bibliograf -> До 100-річчя з дня народження Бібліографічний нарис Одеса – 2014 Вершини Олександра Блещунова
  bibliograf -> Академік апн україни Любов Іванівна Мацько
  bibliograf -> Професор Людмила Петрівна Вовк Біобібліографічний покажчик
  bibliograf -> Біобібліографічний покажчик серії „Вчені нпу імені М. П


  Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   41

Схожі:

Бібліографічний покажчик iconІноземних мов бібліографічний покажчик
Методика викладання іноземних мов: Бібліографічний покажчик.: За матеріалами періодичних видань. Випуск / Упорядники: О. А. Захарова,...
Бібліографічний покажчик icon2010 року Бібліографічний покажчик
Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IV квартал 2010 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
Бібліографічний покажчик icon2009 року Бібліографічний покажчик
Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IIІ квартал 2009 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
Бібліографічний покажчик iconНові публікації про подільський район бібліографічний покажчик
Бібліографічний покажчик інформує про книги, публікації у збірниках, періодичних виданнях, що надійшли до центральної районної бібліотеки...
Бібліографічний покажчик icon1932–1933 років на Дніпропетровщині Бібліографічний покажчик Дніпропетровськ 2008 Від упорядника
Даний бібліографічний покажчик присвячено болючій І актуальній, І не лише сьогодні, темі Голодомору 1932–1933 років в Україні, зокрема...
Бібліографічний покажчик iconIssn 0130-0914 книжкова палата україни літопис нот Державний бібліографічний покажчик України
Літопис нот –– державний бібліографічний покажчик, що виходить один раз на рік та інформує про нотні видання, зареєстровані Книжковою...
Бібліографічний покажчик iconБібліографічний анотований покажчик видань Надвірнянської цбс у 2015 р
Бібліографічний анотований покажчик видань Надвірнянської цбс у 2015 р. [Текст]: / Надвірнянська црб; метод бібліогр відділ; уклад....
Бібліографічний покажчик iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка