Бібліографічний покажчикСторінка16/41
Дата конвертації18.04.2017
Розмір5,72 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   41

Хропко П. Бодянський Осип // Українська література у портретах і довідках. Давня література – література ХХ ст. — К., 2000. — С.27.
 1. Хропко П. П. Державницькі мотиви української поезії періоду національно—визвольних змагань /П. П. Хропко // Сучасний погляд на літературу : зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2000. — Вип. 2. – С. 3—9. – Літ.: 6 н.
 1. Хропко П. На нові рубежі: Видавництву "Освіта"— 80 років / Хропко П. //Рідна школа. — 2000. — N12. — С.77. 1. Хропко П. П. Національні первні галицької романтичної поезії /П. П. Хропко //Сучасний погляд на літературу : зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2000. — Вип. 3. – С. 3—8. – Літ.: 8 н.
 1. Хропко П. Особливості художнього узагальнення в байці Хропко П. //Українська література в загальноосвітній школі. — 2000. — N4. — С.51—56.
 1. Хропко П. Речник національної ідеї / Хропко П.: О.Кониський //Дивослово. — 2000. — N8. — С. 59—61.

 2. Українська література у портретах і довідках: Давня література – література ХІХ ст. : довідник /Ред. кол.: С. П. Денисюк, В. Г. Дончик, …Р. В. Мовчан, В. Ф. Погребенник, П. П. Хропко та ін. – К.: Либідь, 2000. – 360 с. [Із змісту: Статті П. П. Хропка: Вагилевич І. , с. 36—37; Вечерниці, с. 44—45. 1. Хропко П. П. Українське козацтво в поетичному осмисленні романтиків 30—40—х років ХІХ століття /П. П. Хропко // Сучасний погляд на літературу : зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П.Драгоманова – К., 2000. — Вип. 4. – С. 14—20. – Літ.: 7 н. 1. Хропко П. Національний світ творчості Павла Грабовського: сборник научных трудов / П. Хропко //Сучасний погляд на літературу : зб. наук. пр. / НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2001. — Вип. 6. — C. 3—8
 1. Хропко П. Сучасне прочитання української літератури / П. Хропко, М. Бондар — (Рец. на кн.: Українська література у портретах і довідках: Давня література— література XIX ст. Довідник) // газ. Українська мова та література. — 2001. — N10. — С.12. 1. Хропко П. "Я молодий, бо з молодими!": (Життєпис Петра Хропка, написаний ним самим) / П. Хропко // Сучасний погляд на літературу: наук. зб. НПУ ім. М. П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2004. — Вип. 9: Пам'яті академіка Петра Хропка. — C. 7—12.
 1. Українська література : хрестоматія для 10 класу серед. загальноосвітніх навчальних закладів /П.П.Хропко, В.Ф.Погребенник (авт. вступ. ст. і упоряд.). – К. : Ковчег, 2003. – 672 с.
 1. Чорнобаєв О. В. Особливості „малої прози” Вячеслава Потапенка (на матеріалі оповідання „Чарівниця”) / О. В. Чорнобаєв //Вісник: зб. наук. ст.. викладачів, докторантів, аспірантів НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. – Вип. 4. — С. 97—99.Кафедра методики викладання української мови та літератури 1. Півнюк Н.О.Зарубіжна література. посібник – хрестоматія для 5 кл. – 2—е вид., допов. / Півнюк Н.О., Чепурко О.М., Гребницька Н.М. – К.: Просвіта, 2000 – 160 с.
 1. Півнюк Н.О.Зарубіжна література. посібник – хрестоматія для 5 кл. – 2—е вид., допов. / Півнюк Н.О., Чепурко О.М., Гребницька Н.М. – К.: Просвіта, 2004. – 80 с.
 1. Півнюк Н.О.Зарубіжна література: посібник – хрестоматія для 5 кл. – 2—е вид., допов. / Півнюк Н.О., Чепурко О.М., Гребницька Н.М. – К.: Просвіта, 2006. – 96 с.
 1. Півнюк Н.О.Зарубіжна література. Посібник—хрестоматія для 6 кл./ Півнюк Н.О., Чепурко О.М., Гребницька Н.М. – К.: Просвіта, 2000. —96 с.
 1. Півнюк Н.О. Зарубіжна література 7 кл. / Півнюк Н.О., Чепурко О.М., Гребницька Н.М. – К.: Освіта, 2007. – 112 с.
 1. Донченко Т. Лінгвістичні засади і методичні умови розвитку в учнів уміння забезпечувати зв”язність тексту / Т.Донченко //Наукові записки. Сер. Педагогіка /Тернопільський національний педагогічний університет ім. В.Гнатюка. – Тернопіль, 2006. — №8.—С.28—35. — Літ. 10 н.
 1. Донченко Т. Мета одна, уроки – різні / Донченко Т.: (Словосполучення) //Урок української. — 2000. — N10. — С.33—35.

 2. Донченко Т. Мотиваційне забезпечення навчальної діяльності на уроках мови/ Донченко Т. ; НПУ ім. М.П.Драгоманова //Дивослово. — 2001. — N7. — С.24—44. 1. Донченко Т. Урок мови: більше навчальних дій — вищий результат / Донченко Т. //Урок української. — 2001. — N6. — С.35—36. 1. Донченко Т. Урок мови: текст як дидактичний матеріал / Донченко Т. //Урок української. — 2001. — N7. — С.33—35. 1. Донченко Т. Як готувати учнів до переказу / Донченко Т. //Українська мова і література в школі. — 2001.—N1. — С.3—7; N2. — С.3—7. 1. Донченко Т. Лабораторні заняття з методики української мови / Донченко Т. //Українська мова і література в школі. — 2002. — N8. — С.52—53. 1. Донченко Т. Практичні заняття з методики української мови / Донченко Т. //Українська мова і література в школі. — 2002. — N7. — С.49—51. 1. Донченко Т. Програма з методики української мови для вищих педагогічних навчальних закладів / Донченко Т., Мельничайко В. //Українська мова і література в школі. — 2002. — N5,6. — С.64—67, 53—55. 1. Донченко Т. Взаємозв’язок переказів і творів у процесі формування мовленнєвої діяльності школярів/ Т. Донченко //Українська мова і література в школі. — 2003. — N1. — C. 8—11.

 2. Донченко Т. Крок до інтегрованого навчання у педагогічних ВНЗ (дис. Пігур М.В. "Методичне осмислення зв"язків словотвору й синтаксису як засіб оптимізації навчального процесу")/ Т. Донченко //Українська мова і література в школі. — 2003. — N3. — C. 79. 1. Донченко Т. Методика української мови у світлі реформування мовної освіти / Т. Донченко //Українська мова і література в школі. — 2003. — N2. — C. 75—78. 1. Донченко Т. Формування в п"ятикласників поняття про текст/ Т. Донченко //Українська мова і література в школі. — 2003. — N4. — C. 11—14. 1. Донченко Т. Власні методичні принципи навчання української мови / Т. Донченко // Українська мова і література в школі. — 2004. — N2. — C. 2—3. 1. Донченко Т. Осмислення п’ятикласниками темо—рематичних зв’язків речень у тексті: Спостереження над змістовим і мовним зв’зком речень у тексті / Т. Донченко //Українська література в загальноосвітній школі. — 2004. — N7. — C. 47—49.
 1. Донченко Т. Структура уроку української мови: (Проблема структури уроку вимагає переосмислення) / Т. Донченко // Українська мова і література в школі. — 2004. — N3. — C. 6—11.
 1. Донченко Т. Формування в учнів поняття про типи мовлення і типологічну структуру тексту / Т. Донченко // Дивослово: Українська мова й література в навчальних закладах. — 2004. — N4. — C. 23—26
 1. Донченко Т. До проблеми методів навчання української мови / Т. Донченко //Українська мова і література в школі. — 2005. — N7. — C. 2—5.
 1. Донченко Т. Завдання до уроків зв"язного мовлення. 5—6 кл. / Т. Донченко //Дивослово: Українська мова й література в навчальних закладах. — 2005. — N10. — C. 9—12

 2. Донченко Т. Інтеграція системно—описового, функціонально—стилістичного і комунікативно—діяльнісного підходів до вивчення української мови / Т. Донченко, В. Луценко // Українська мова і література в школі. — 2005. — N2. — C. 5—11 ; N3. — C. 5—9
 1. Донченко Т.М. Драгоманов як захисник рідної мови / Т. Донченко //Другі Міжнародні драгомановські читання: матеріали.( 27—28 жовтня 2006 р. ).— К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова. — 2006. — Вип. 1. — C. 69—71.
 1. Донченко Т. До проблеми методів навчання української мови. / Т. Донченко // Українська мова і література в школі — 2005. — N7. — С. 2—5.

 2. Донченко Т. Завдання до уроків зв"язного мовлення. 5—6 кл. / Т. Донченко // Дивослово. — 2005. — N10. — С. 9—12.

 3. Донченко Т. Інтеграція системно—описового, функціонально—стилістичного і комунікативно—діяльнісного підходів до вивчення української мови / Т. Донченко, В. Луценко //Українська мова і література в школі. — 2005. — N2. — С. 5—11; N3. — С. 5—9. 1. Донченко Т. М. Драгоманов як захисник рідної мови / Т. Донченко //Другі Міжнародні драгомановські читання : матеріали. (27—28 жовтня 2006 р.)/ НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К. : НПУ, 2006. — Вип. 1. — С. 69—71.

 2. Донченко Т. Підручники мають будуватися на чітких наукових засадах / Т. Донченко // Українська мова і література в школі — 2007. — N 4. — С. 4—7.

 3. Донченко Т. Про підсумки роботи Всеукраїнської науково—практичної конференції "Розвиток читацьких інтересів учнів у процесі вивчення української мови і літератури" / Т. Донченко //Українська мова і література в школі — 2007. — N 7/8. — С. 88—90. 1. Караман С.О. Зміст і технологія навчання української мови в гімназії: автореф. дис. …докт. пед. наук /НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К., 2000. – 38 с. 1. Котляренко С.В. Семантико—синтаксична структура речень з релятивними дієсловами: автореф. дис. …канд. філол. наук /НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К., 2006. — 20 с. 1. Кравець Ю.М. З історії розвитку методики викладання української літератури: (методична спадщина О.Р. Мазуркевича) / Ю. М. Кравець //Наука і сучасність. Сер.: Педагогіка. Філологія: зб. наук. пр./ НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2005. — Т. 48. — C. 68—75. — Бібліогр. в кінці ст.
 1. Кравець Ю.М. Олександр Мазуркевич про внесок Івана Франка в методику української літератури // Дивослово. – 2006. – № 10. – С. 53 – 57.
 1. Кравець Ю.М. Особливість літератури як навчального предмета та важлива роль учителя—словесника в її викладанні / Ю.М.Кравець //Наука і сучасність. Сер. Педагогіка. Філологія: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2006. — Т. 55. — C. 49—56. — Бібліогр. в кінці ст.
 1. Кравець Ю.М. Олександр Мазуркевич про методи викладання літератури // Наука і сучасність: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2007. – Т. 59. — С. 46 – 52.
 1. Куцевол О.М. Підготовка майбутніх учителів літератури до педагогічної імпровізації як виду творчої методичної діяльності /Куцевол О.М. //Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Сер. 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. — К.: НПУ, 2005. — Вип.4(14). — С.241—247. 1. Пасічник Є.А. Українська література: посібник для 5 кл./ Пасічник Є.А., Слоньовська О.В.– К.: Освіта, 2002. – 352 с. — Для 6 кл. – 2—ге вид. — 320 с.; Для 7 кл. – 352 с.
 1. Пасічник Є.А. (Рец. на кн.: Ситченко А.Л. Навчально—технологічна концепція літературного аналізу. — К.: Ленвіт, 2004. — 304 с.) / Є.А. Пасічник // Зарубіжна література в школах України / Івано—Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти та видавництво "Антросвіт". — К.: Антросвіт, 2005. — N9. — C. 71—72.
 1. Романенко Ю.О. Робота старшокласників з науково—навчальним текстом на комунікативно—стратегічній основі / Романенко Ю.О. //Наука і сучасність: зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2004. – Вип. 46. – С. 5—103.
 1. Романенко Ю.О. Аналіз функціонально—смислових типів мовлення у навчальному тексті на уроках української мови як метод засвоєння комунікативних стратегій текстотворення / Романенко Ю.О. //Українська мова і література в школі. – №6. – 2005. – С.8—11.

 2. Романенко Ю.О. Конспектування науково—навчальних текстів/ Романенко Ю.О. //Дивослово. – 2005. – №4. – С. 2—7.
 1. Романенко Ю.О. До проблеми творення науково—навчальних текстів (комунікативно—стратегічний аспект) / Романенко Ю.О. //Українська філологія: Теоретичні та методичні аспекти вивчення: зб. пр. наук.—практ. читань до 80—річчя Г.Р. Передрій. — Черкаси: Брама—Україна, 2006. – С. 98—104.
 1. Романенко Ю.О. Ґенеза нашого мовоіснування (Есеїстичний розмисел про становлення функційно—змістових типів українського мовлення) / Романенко Ю.О. //Дивослово. – 2006. – №4. – С. 19—22.
 1. Романенко Ю.О. Засвоєння учнями старших класів комунікативних стратегій у процесі роботи з науково—навчальними текстами предметів гуманітарного циклу: автореф. дис. … канд. пед. наук / Романенко Ю.О.; НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: Вид—во Європейського університету, 2006. – 24 с.
 1. Романенко Ю.О. Засвоєння жанрово—стилістичних різновидів опису на уроках української мови / Романенко Ю.О.// Дивослово. – 2006. — №4. – С.6—11.
 1. Романенко Ю.О. Науково—методичні засади формування прагмалінгвістичної компетенції майбутніх філологів у системі шкільної освіти / Романенко Ю.О. // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки.– Глухів, 2006. – Вип. 7. – С.213—219.
 1. Романенко Ю.О. Стратегії роботи з науково—навчальними текстами на уроках рідної (української мови) / Романенко Ю.О. //Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Сер.: Педагогіка. – 2006. — №8. – С. 50—55.
 1. Романенко Ю.О. Категорійні ознаки тексту як компонент поняттєвої основи засвоєння комунікативних стратегій у процесі роботи учнів з текстом / Романенко Ю.О. // Лінгвістичні дослідження: зб. наук. пр. ХНПУ.– Х., 2007. – Вип. 22. – С. 181—188.
 1. Романенко Ю.О. Комунікативні стратегії педагогічного дискурсу / Романенко Ю.О. //Сучасна педагогічна риторика: теорія, практика, міжпредметні зв’язки. – Львів, 2007. – С.130—144
 1. Романенко Ю.О. Підготовка виступу на зборах та семінарських заняттях (Проект уроку з мовленнєвого розвитку для 10 класу)/ Романенко Ю.О. //Дивослово. – 2007. – №4. – С.6—8.
 1. Романенко Ю.О. Типологія науково—навчальних текстів у сучасному підручникотворенні (на матеріалі підручників із гуманітарних дисциплін) / Романенко Ю.О. //Наука і сучасність: зб. наук. пр./ НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2007. – Вип. 59. — С. 136—144. 1. Стеценко В.П. Розвивати почуття прекрасного і формувати естетичні смаки / В.П. Стеценко // Наука і сучасність. Сер.: Педагогіка. Філологія: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: Логос, 2003. — Т. 50. — C. 112—120. 1. Строганова Г. М. Функціонально—семантичний підхід до засвоєння семантики слів / Г.М. Строганова // Наука і сучасність. Сер.: Педагогіка. Філологія: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2003. — Т. 38. — C. 265—269. 1. Строганова Г.М. Питання духовно—морального відродження України в проблемному устрої філософії освіти / Г.М. Строганова //Наука і сучасність: зб. наук. пр. / НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2006. — Т.57. — С.187—212. — Літ.: 3 назв.
 1. Строганова Г.М. Изучение творчества Сергея Есенина на фольклорной основе (через образность и метафоричность) / Г.М. Строганова // Всесвітня література в середіх навчальних закладах України. — 2001. — № 6. — С. 43— 45. 1. Строганова Г.М. Особенности слухового образа в поэтическом тексте / Г.М. Строганова // Система і структура східнослов'янських мов (До 200—р1ччя з дня народження B.I. Даля): зб. наук. пр./ НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2001. — С. 176—181.

 2. Строганова Г.М. Семантическое микрополе зрительного ощущения в идиостиле С. Есенина /Г.М.Строганова // Система i структура східнослов'янських мов : зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2001. — С. 183—189.
 1. Строганова Г.М. Роль словаря В.И.Даля в интерпретации поэтического текста / Г.М. Строганова //Владимир Иванович Даль и современные филологические исследования: сб. науч. работ. — К., 2002. — С. 209—212.
 1. Строганова Г.М. Образ абсурду сприяє відображенню картин реальної дійсності (До вивчення п'єси Е. Ионеско „Носороги") / Г.М. Строганова // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. — 2003. — № 4. — С. 46— 48.
 1. Строганова Г.М. Використання функціонально—семантичного підходу до вивчення лексики на уроках зв'язного мовлення в п'ятому класі / Г.М. Строганова //Українська мова і література. — 2003. — № 6. — С. 4—7.
 1. Строганова Г.М. Функцюнально—семантичний підхід до засвоєння семантики слів / Г.М. Строганова // Наука i сучасність: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К., 2003. – Т.38. — С. 265—269.
 1. Строганова Г.М. Формування мовної особистості під час роботи над засвоєнням лексики/ Г.М. Строганова // Maтеріали Всеукраїнської науково—практичної конференції „Проблеми формування мовної особистості учнів середніх загальноосвітніх закладів" ( 19—21 квітня 2006 р.). — Pівне, 2006. — С. 189—193.
 1. Строганова Г.М. Особливості презентації мовних засобів у пoeзii В. Сосюри / Г.М. Строганова // Всеукраїнська науково—практична конференція „Сосюра i сучасність"(17—18 травня 2006 року). — Слов'янськ, 2006. — С. 95—100.
 1. Строганова Г.М. Роль лексико—семантичного поля у процесі вивчення української мови учнями 5—7 класів / Г.М. Строганова //Семантика мови i тексту: матеріали IX Міжнар. наук.—практ. конф. ( (26—28 вересня 2006 р. ). — Івано— Франківськ, 2006. — С. 580—582.
 1. Строганова Г. М.Засвоєння термінології у процесі формування наукової мови у шостому класі / Г.М. Строганова // Матеріали УП Міжнародної конференції „Українська термінологія i сучасність"( 17—19 вересня 2007 р.) — Умань, 2007. — С. 393—395.
 1. Строганова Г.М. Функцюнально—семантичний підхід до засвоєння лексики на уроках розвитку мовлення в сьомому класі / Г.М. Строганова // Дивослово. — 2007. — № 4. — С. 9—12.


Кафедра журналістики


 1. Жадько В. Восставшие против императора: роман—хроника / В. Жадько. — К.: Изд—во «Павлушка», 2003. — 436 с., ил.
 1. Жадько В. Грек із душею українця: роман—пошук про М. М. Аркаса (1853—1909) / В. Жадько. — К.: Ін Юре, 2003. — 348 с., іл.
 1. Жадько В. Дорога з Маслівки: розповідь про академіка В. Майбороду / В. Жадько //Освіта. — 2003. — 4—11 червня.
 1. Жадько В. Іванова материзна: спомин про Івана Григурка / В. Жадько //Літературна Україна. — 2003. — 24 квітня.
 1. Жадько В. Літературне сопрано Олександра Сизоненка: штрихи до портрета / В. Жадько //Літературна Україна. — 2003. — 25 вересня.
 1. Жадько В. На Липках, в затінку беріз: розповідь про Ліцей міжнародних відносин / В. Жадько //Освіта. — 2003. — 21—28 травня.
 1. Жадько В. У рідному краї / В. Жадько //Рідне Прибужжя. — 2003. — 18 жовтня.
 1. Жадько В. Узбереги Божої реки. Історичний календар Миколаївщини.1703— 2003 р./Упоряд. В.Жадько. – К.: Ін Юре, 2003. — 748 с.
 1. Жадько В. Байковий Некрополь: історичний фотоілюстрований довідник / В. Жадько. –К.: (ЖАДЬКО) 2004. — 240 с., іл. — Бібліогр.: с. 231—232
 1. Жадько В. Берег надії і любові: відкритий лист—рецензія на книгу Р.Ломачинської „Берег надії, берег любові” / В. Жадько //Маньківські новини. — 2004. — 19 червня.
 1. Методичні рекомендації для проведення занять у формі рольової гри з розділу „Журналістика як творчий процес” / В. Жадько та ін.— К., 2004. — 16 с.
 1. Жадько В. Байковий некрополь. Прочитання/ В. Жадько //Слово Просвіти. —2005. — 5—11 травня.
 1. Жадько В. Де кохалася в природі Софія //Освіта.—2005.— 25 травня—1 червня.
 1. Жадько В. Коли дозріє душа українця? (Рец. на кн.: Погрібний А. „Поклик дужого чину”, висунутої на здобуття Національної премії імені Тараса Шевченка //Освіта.—2005.—21—28 грудня.
 1. Жадько В. Микола Баранов: спомин через 25 років. Незабутні / В. Жадько //Рідне Прибужжя. — 2005. — 10 грудня.
 1. Жадько В. О. Навчальна програма курсу „Основи журналістики та редакційно—видавничої справи / В.О.Жадько; М—во освіти і науки України, НПУ ім.М.П.Драгоманова. — Київ: НПУ, 2005. — 15 с.
 1. Жадько В. Осмислення феномена пам’яті як складової духовності особистості (історико—філософський аспект) / В. Жадько //Науковий часопис НПУ ім. М.Драгоманова. Сер.7. — К.: НПУ, 2005. — Вип. 6. — С.83—92.
 1. Каталог: bibliograf
  bibliograf -> Юрію Оліферовичу Збанацькому
  bibliograf -> Професор Марія Яківна Плющ
  bibliograf -> Управління культури І туризму, національностей та релігій облдержадміністрації
  bibliograf -> Література: Твори Олеся Гончара
  bibliograf -> До 100-річчя з дня народження Бібліографічний нарис Одеса – 2014 Вершини Олександра Блещунова
  bibliograf -> Академік апн україни Любов Іванівна Мацько
  bibliograf -> Професор Людмила Петрівна Вовк Біобібліографічний покажчик
  bibliograf -> Біобібліографічний покажчик серії „Вчені нпу імені М. П


  Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   41

Схожі:

Бібліографічний покажчик iconІноземних мов бібліографічний покажчик
Методика викладання іноземних мов: Бібліографічний покажчик.: За матеріалами періодичних видань. Випуск / Упорядники: О. А. Захарова,...
Бібліографічний покажчик icon2010 року Бібліографічний покажчик
Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IV квартал 2010 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
Бібліографічний покажчик icon2009 року Бібліографічний покажчик
Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IIІ квартал 2009 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
Бібліографічний покажчик iconНові публікації про подільський район бібліографічний покажчик
Бібліографічний покажчик інформує про книги, публікації у збірниках, періодичних виданнях, що надійшли до центральної районної бібліотеки...
Бібліографічний покажчик icon1932–1933 років на Дніпропетровщині Бібліографічний покажчик Дніпропетровськ 2008 Від упорядника
Даний бібліографічний покажчик присвячено болючій І актуальній, І не лише сьогодні, темі Голодомору 1932–1933 років в Україні, зокрема...
Бібліографічний покажчик iconIssn 0130-0914 книжкова палата україни літопис нот Державний бібліографічний покажчик України
Літопис нот –– державний бібліографічний покажчик, що виходить один раз на рік та інформує про нотні видання, зареєстровані Книжковою...
Бібліографічний покажчик iconБібліографічний анотований покажчик видань Надвірнянської цбс у 2015 р
Бібліографічний анотований покажчик видань Надвірнянської цбс у 2015 р. [Текст]: / Надвірнянська црб; метод бібліогр відділ; уклад....
Бібліографічний покажчик iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка