Бібліографічний покажчикСторінка23/41
Дата конвертації18.04.2017
Розмір5,72 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   41

Лебедєв Д. В. Розвиток у школярів інтересу до транспортної техніки у процесі її макетування і конструювання у позашкільних закладах: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / НПУ ім. М. П. Драгоманова; Лебедєв Д. В. – К.: НПУ, 2006. – 20 с.

 1. Макаренко Л. Л. Застосування нових інформаційних технологій при викладанні гуманітарних дисциплін у педагогічних закладах /Макаренко Л. Л., Снігур О. М. //Проблеми освіти: наук.—метод. зб. – К., 2000. — Вип. 20. — С. 36—41.
 1. Макаренко Л.Л. Розвиток комп'ютерних технологій і їх вплив на процес навчання / Макаренко Л.Л., Володько І.В. // Гуманізація навчально—виховного процесу: зб. наук. пр. / за заг. ред. Г.І.Льогенького та В.І.Сипченка. – Слов'янськ: Видавничий центр СДПІ, 2000. – С. 91—104.
 1. Макаренко Л.Л. Соціокультурне значення нових інформаційних технологій в освіті / Макаренко Л.Л. // Наукові записки : зб. наук. ст. НПУ імені М. П. Драгоманова. – К.: Вид—во НПУ, 2000. – Вип. 36, ч. 1. – С.79—84.
 1. Макаренко Л.Л. Специфіка підготовки майбутніх учителів з використанням комп'ютерної техніки в майбутній професійній діяльності / Макаренко Л.Л., Снігур О. М. // Наукові записки : зб. наук. ст. НПУ імені М. П. Драгоманова / Ювілейний випуск. – К.: НПУ, 2000. – Ч. 2. – С. 117—124.
 1. Лабораторний практикум з курсу "Нові інформаційні технології" /М—во освіти і науки України. НПУ ім. М. П. Драгоманова; О. А. Хомік, І. В. Володько, О. М. Снігур, Л. Л. Макаренко; за заг. ред. М. І. Жалдака. — Київ, 2001. – 167 с.
 1. Макаренко Л.Л. Деякі проблеми формування комп’ютерної грамотності у підготовці майбутніх вчителів початкової школи / Макаренко Л.Л. //Матеріали перших Міжнародних драгомановських читань: 30 вересня–2 жовтня 2003 р. /НПУ імені М. П. Драгоманова. – К.: Вид—во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2003. – Вип. 3. — С. 203—205.
 1. Макаренко Л.Л. Комп’ютерна грамотність як необхідний компонент сучасної освіти / Макаренко Л.Л. //Наука і сучасність : зб. наук. пр. НПУ імені М. П. Драгоманова. – К.: Логос, 2003. – Т.36. — С. 76—83.
 1. Шапошнікова І. М., Макаренко Л.Л. Комп’ютерна грамотність як умова ефективного розвитку сучасного суспільства / Шапошнікова І. М., Макаренко Л.Л. //Наука і сучасність: зб. наук. пр. НПУ імені М.П.Драгоманова – К.: НПУ, 2003. — Т.38. — С. 159—165.
 1. Макаренко Л.Л. Комп’ютерна грамотність як складова професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Макаренко Л.Л. ; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К., 2007. – 22 с.
 1. Макаренко Л.Л. Професійна підготовка майбутнього вчителя на етапі модернізації педагогічної освіти /Л.Л.Макаренко, Л.А.Куліш //Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Сер. 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи.– К.: НПУ, 2003. – Вип. 7. – С.111—116. — Літ.: 6 н.
 1. Макаренко Л.Л. Формування інформаційної культури вчителя початкових класів : особливості підготовки /Макаренко Л.Л. // Вісник: зб. наук. ст. НПУ імені М. П. Драгоманова. –– К.: НПУ, 2003. – Вип. 2. — С. 211—213.
 1. Макаренко Л.Л. Формування поняття комп’ютерної грамотності в педагогічній науці / Макаренко Л.Л. //Наукові записки : зб. наук. ст. НПУ імені М. П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2003. – Вип. 54. — С. 92—99.
 1. Макаренко Л.Л. Щодо проблеми комп’ютерної грамотності вчителів початкових класів / Макаренко Л.Л. // Вісник : зб. наук. ст. НПУ імені М. П. Драгоманова.– К.: НПУ, 2003. – Вип. 6. – С. 20—23.
 1. Макаренко Л.Л. До питання про набуття комп’ютерної грамотності у вищій школі / Макаренко Л.Л. // Підготовка вчителя початкової школи в умовах нової парадигми освіти: матеріали Міжнар. наук.—метод. конф. ( 1—2 квітня 2004 р.) / НПУ імені М. П. Драгоманова.– К.: НПУ, 2004. – С. 224—228.
 1. Інформаційні технології в професійній підготовці вчителя початкової школи : навч.—метод. посібник / Макаренко Л.Л.; НПУ імені М. П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2004. – 26 с.
 1. Нові інформаційні технології: типова навчальна програма / Макаренко Л.Л.; МОН України. НПУ імені М. П. Драгоманова — К.: НПУ, 2004. – 20 с.
 1. Макаренко Л.Л. Умови формування комп’ютерної грамотності у студентів (дидактико—методичний аналіз) / Макаренко Л.Л. //Наука і сучасність: зб. наук. пр. НПУ імені М. П. Драгоманова.– К.: НПУ, 2004. – Т.45. – С. 70—77.
 1. Макаренко Л.Л. ІКТ в навчальному процесі як складова професійної підготовки студентів початкової школи / Макаренко Л.Л. // Вісник: зб. наукових праць НПУ імені П. М. Драгоманова : матеріали зв. конф. викладачів.– К.: Вид—во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2005. – Вип. 8. – С. 72—74.
 1. Макаренко Л.Л. Становлення і розвиток КГ у системі професійної підготовки / Макаренко Л.Л. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер. 5. Педагогічні науки: реалії і перспективи.– К.: НПУ, 2005.–Вип. 2.– С. 95—101.
 1. Макаренко Л.Л. Вплив інформаційних технологій на процес підготовки майбутнього вчителя початкової школи / Макаренко Л.Л. //Наука і сучасність: зб. наук. пр. НПУ імені М. П. Драгоманова.– К.: НПУ, 2006.–Т.55.– С. 56—64.
 1. Макаренко Л.Л. Професійна підготовка майбутнього вчителя на етапі модернізації освіти / Макаренко Л.Л. // Другі міжнародні драгомановські читання: матеріали ( 27–28 жовтня 2006 р.).– К.: Вид—во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2006. – Вип. 1. – С. 107—110.
 1. Макаренко Л.Л. Зміст і структура професійної діяльності вчителя щодо використання інформаційно—комунікаційних технологій /Макаренко Л.Л. // Наука і сучасність. Сер.:Педагогічні та історичні науки: зб. наук. пр. НПУ імені М. П. Драгоманова.– К.: НПУ, 2007. — Т.59. – С. 67—76.
 1. Інформаційні технології. (студентів—заочників ОКР бакалавр) : навч.—метод. посібник /Макаренко Л.Л.; НПУ імені М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2007. – 48 с.
 1. Макаренко Л.Л. Роль інформаційної компетентності у професійній підготовці майбутнього вчителя початкової школи // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер. 17: Теорія і практика навчання та виховання: зб. наук. пр.– К.: НПУ, 2007. – Вип. 6. – С. 121—126.
 1. Макаренко Л.Л. Обґрунтування застосування особистісно зорієнтованого підходу до формування комп’ютерних грамотності в ході програмованого навчання в педагогічному університеті /Макаренко Л.Л. //Проблеми освіти: наук.—метод. зб. – К.: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, 2007. – Вип. 52. – С. 105—110.
 1. Макаренко Л.Л. Теоретичні основи моделі формування комп’ютерної грамотності майбутніх учителів початкової школи як складової їх професійної підготовки /Макаренко Л.Л. // Наукові записки : зб. наук. ст. НПУ імені М.П. Драгоманова. – К.: НПУ , 2007. – Вип. 66. – С. 106—116.
 1. Макаренко Л.Л. Типова навчальна програма „Нові інформаційні технології” //Макаренко Л.Л.; НПУ імені М. П. Драгоманов. — К.: НПУ, 2007. – 25 с.
 1. Макаренко Л.Л. Типова навчальна програма „Інформатика” для студентів філологічних спеціальностей (заочна форма навчання) / Макаренко Л.Л.; НПУ імені М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2007. – 19 с.
 1. Снігур О. М. НІТ як один із засобів досягнення успішного засвоєння молодшими школярами лінгвістичних і математичних знань /Снігур О. М. // Наукові записки: зб. наук. ст. НПУ ім. М. П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2000. — Вип. 36,ч.2. — С. 152—157.
 1. Снігур О. М. Процес підготовки студентів педагогічного факультету до використання комп’ютерної техніки в навчальному процесі початкової школи / Снігур О. М. //Наукові записки: зб. наук. ст. НПУ ім. М. П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2002. — Вип. 47. — С. 196—199.
 1. Снігур О. М. Засоби інформаційних технологій у системі підготовки майбутнього вчителя початкової школи: Спецкурс / Снігур О. М. – К.: ЗАТ “НЕВТЕС”, 2004. – 59 с.
 1. Снігур О. М. Засоби інформаційних технологій у професійній діяльності вчителя /Снігур О. М. //Науковий часопис НПУ ім. М. П.Драгоманова. Сер. 5. Педагогічні науки: Реалії та перспективи: зб. наук. пр. — К.: НПУ, 2006. — Вип.3. — С. 148—153.

 2. Снігур О.М. Формування вмінь використовувати засоби інформаційних технологій у майбутній професійній діяльності вчителя початкової школи: автореф. дис…канд. пед. наук: 13.00.09 / Снігур О. М. ; Інститут педагогіки АПН України. – К., 2007. – 22 с.

 3. Олексюк—Казо Л.М. Інтегруюча роль фізичного практикуму “Властивості твердих тіл” / Л.М. Олексюк—Казо // Проблеми вищої педагогічної освіти в світлі рішень ІІ Всеукраїнського з’їзду працівників освіти: тези доп. Всеукр. наук.—практ. конф. – К., 2002. – С. 154—157.

 4. Олексюк—Казо Л.М. Підвищення ефективності системи уроків фізики з опорою на міжпредметні зв'язки / Л.М. Олексюк—Казо //Вісник : зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2002. — Вип.3. — C. 79—84.

 5. Олексюк—Казо Л.М. Фізичний практикум “Властивості твердих тіл” / Л.М. Олексюк—Казо //Наукові записки: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: Логос, 2002.— Вип. XLVІІ. — С.154—157.

 6. Олексюк—Казо Л.М. Лабораторний практикум з основ виробництва. Термічна та електроіскрова обробка металів /Олексюк—Казо Л.М., Юрченко О.С. – К., 2004. – 48 с.
 1. ОлексюкКазо Л.М. Самостійна робота студентів з історії техніки/ Л.М. Олексюк—Казо. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – 53 с.
 1. Олексюк—Казо Л.М. Практикум з технологій конструкційних матеріалів. Визначення твердості / Олексюк—Казо Л.М., Юрченко О.С. – К.: НПУ, 2004. – 39 с.
 1. Олексюк—Казо Л.М. Методичні рекомендації до виконання і оформлення рефератів / Л.М. Олексюк—Казо, Н.Б.Щур. – К.: НПУ, 2005. – 24 с.
 1. Олексюк—Казо Л.М. Лабораторний практикум з матеріалознавства і технології матеріалів / Л.М. Олексюк—Казо, О.С.Юрченко. – К.: НПУ, 2006. – 42 с.
 1. Опилат В.Я. Акусто—радіаційна деградація випромінюючихGaP p—n—структур /В.Я.Опилат // 1—а Українська наукова конференція з фізики напівпровідників . – Одеса , 2002. – Т.1. – С.160.
 1. Опилат В.Я. Деградаційно—релаксаційні процеси у зелених фосфідо—галієвих світло діодах, обумовлені радіаційними дефектами /В.Я.Опилат //1—а Українська наукова конференція з фізики напівпровідників. – Одеса, 2002. – Т.2. – С.201—202.
 1. Опилат В.Я. Деградація AlxGa1—xAs/GaAs гетеро структур у g–полі /В.Я.Опилат //Фізіка і хімія твердого тіла. – 2003. — Т.4, № 3. – С.474—480.
 1. Опилат В.Я. Дослідження температурних залежностей вольт—амперних характеристик світло випромінюючих структур на основі GaР /В.Я.Опилат //Збірник праць/ Інститут ядерних досліджень. – К., 2004. – № 2 (13). – С.77—80.
 1. Опилат В.Я. Вплив нейтронного опромінення на зворотні струми фосфідо—галієвих світло діодів /В.Я.Опилат // Український фізичний журнал. — 2007. – Т.52, № 2. — С. 175—179.


Інститут дистанційного навчання

Кафедра загальноосвітніх дисциплін


 1. Ареф'єв В. Планування навчального матеріалу з предмета "Основи здоров'я і фізична культура" для учнів 2 класу загальноосвітніх шкіл / В. Ареф'єв, Г. Кротов // Початкова школа. — 2004. — N11. — C. 35—40.
 1. Ареф'єв В. Планування навчального матеріалу з предмета "Основи здоров'я і фізична культура" для учнів 3 класу загальноосвітніх шкіл / В. Ареф'єв, В. Шегімага, Н. Михайлова //Початкова школа. — 2004. — N12. — C. 46—51.
 1. Ареф'єв В. Планування навчального матеріалу з предмета "Основи здоров'я і фізична культура" для учнів 4 класу загальноосвітніх шкіл" / В. Ареф'єв, В. Шегімага, Н. Михайлова //Початкова школа. — 2005. — N1. — C. 37—41.
 1. Арефьєв В. Планування навчального матеріалу з предмета "Основи здоров'я і фізична культура" для учнів 1 класу загальноосвітніх шкіл / В. Арефьєв, Г. Кротов //Початкова школа. — 2004. — N10. — C. 40—45.
 1. Арефьєва Л.П. Свято спортивного клубу "Олімп" / Л. П. Арефьєва // Основи здоров'я і фізична культура. — К.: Видавництво "Основа". — 2007. — N 1. — C. 21—24.
 1. Бойко Н.О. Вплив християнства на формування назв поселень в контексті онімічної номінації /Н.О.Бойко // Вісник Київського інституту „Слов’янський університет”. – К., 2000. — Вип. 9: Філологія. – С. 217 – 220.
 1. Бойко Н.О. Географические термины в славянских названиях населенных пунктов /Н.О.Бойко //Функциональная лингвистика. Язык. Культура. Общество—2. (Ялта, 2000 р.). — Симферополь, 2000. – С. 41 – 44.
 1. Бойко Н.О. Географические термины с семантикой “исток реки”, “верховье реки” в дегидронимических названиях населенных пунктов (типология освоения пространства в процессе расселения славян) /Н.О.Бойко // Матеріали 7—ї Міжнародної конференції «Мова і культура». – К.: Collegium. — К., 2000. — Вип.1,т.2.– С.36 – 38 .
 1. Бойко Н.О. Дегідронімічні ойконіми з основою *brod в слов’янських мовах /Н.О.Бойко //Система і структура східнослов’янських мов: зб. наук. пр. /НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2000. – С.73 – 77
 1. Бойко Н.О. Дегідронімічні ойконіми Pluralia tantum в українській мові /Н.О.Бойко //Філологічні студії: науковий часопис /Волин. держ. ун—т ім. Л. Українки; Волин. акад. дім. – Луцьк , 2000. — № 1. – С. 28 –3 1
 1. Бойко Н.О. Ойконимическая система Восточной Славии (на материале грамот Х1У—ХУ1 вв.) /Н.О.Бойко //Вісник Львівського університету. Сер. Філологічна. – Львів, 2000. — Вип. 28. – С.17 – 19 1. Бойко Н.О. Гидрографические термины в составе славянских дегидронимических ойконимов /Н.О.Бойко //Функциональная лингвистика. Язык. Человек. Власть: материалы конф.( Ялта, 2001). — Симферополь, 2001. – С. 26 – 27.
 1. Бойко Н.О. Дегідронімічні ойконіми з основою *gatъ/gatь в слов’янських мовах /Н.О.Бойко // Система і структура східнослов’янських мов : до 200 —річчя з дня народження В. І. Даля : зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К., 2001. – С. 66 – 69
 1. Бойко Н.О. Ойконімічна система і пов’язані з нею універсалії /Н.О.Бойко // Вісник Черкаського університету. Сер.: Філологічні науки. – Черкаси. – 2001. – Вип. 24. — С.20 – 22.
 1. Бойко Н.О. Ономастичні універсалії в ойконімічній системі Східної Славії /Н.О.Бойко //Наукова спадщина професора С.В. Семчинського і сучасна філологія: зб. наук. пр.: [у 2—х ч. ]/ Упоряд. В. С.Чемес.–К.: Видавничо—поліграфічний центр „Київський університет”, 2001. – Ч.1. – С.129 – 132
 1. Бойко Н.О. Географічний термін з семантикою “ріка” у слов’янських дегідронімічних ойконімах /Н.О.Бойко // Система і структура східнослов’янських мов : до 70—річчя з дня народження докт. філолог. наук, професора М. М. Пилинського : зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П.Драгоманова. –К.: Знання України, 2002. – С. 49 – 53.
 1. Бойко Н.О. Географічний термін “озеро” у слов’янських дегідронімічних ойконімах /Н.О.Бойко //Мова у слов’янському культурному просторі: тези доп. і повідомлень Міжнар. наук. конф.(Умань, 23—25 травня 2002 р.). – Умань : Графіка, 2002. – С. 86 – 89.
 1. Бойко Н.О. Дегідронімічні ойконіми з основою*mъlinъ у слов’янських мовах /Н.О.Бойко //Мова і культура: у 5—ти тт., т. 3. – К., 2002. – Вип. 4: Національні мови і культури в їх специфіці і взаємодії. Ч. 1. — С. 30 – 33.
 1. Бойко Н.О. Ономастические универсалии в ойконимической системе /Н.О.Бойко // Функциональная лингвистика. Итоги и перспективы: материалы конф.(Ялта, 2002 р.). — Симферополь, 2002. – С.17 – 18
 1. Бойко Н.О. Дегидронимические ойконимы Восточной Славии /Н.О.Бойко //Беларуска – руска – польскае супастаўляльнае мовазнаўства, культуралогія: матэрыялы У1 міжнароднай навуковай канферэнцыі.– Віцебск, 2003. – Ч.11. — С. 9 – 11.
 1. Бойко Н.О. Дегидронимические ойконимы в аспекте номинации онимов/Н.О.Бойко //Х Международная конференция по функциональной лингвистике «Функционирование русского и украинского языков в эпоху глобализации»: сб. науч. докл. (Ялта, 29 сентября – 4 октября 2003 г.). – Симферополь, 2003. – С. 40 – 42.
 1. Бойко Н.О. Навчальна програма дисципліни „Вступ до мовознавства” (для бакалаврів філол. спец.) /Н.О.Бойко, В.І.Давиденко. – К.: МАУП, 2003. – 12 с.
 1. Бойко Н.О. Дегідронімічні ойконіми з основою*virъ у слов’янських мовах /Н.О.Бойко //Система і структура східнослов’янських мов: до 60—річчя наукової і педагогічної діяльності професора М. Я. Брицина : зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: Знання України, 2004. – С. 100 – 103
 1. Бойко Н.О. Диалектная лексика с семантикой „поворот реки” в восточнославянских дегидронимических ойконимах /Н.О.Бойко //Проблемы современной русской диалектологии : тез. докл. Междунар. конф. ( 23 – 25 марта 2004 г.) / РАН Институт русского языка им. В. В. Виноградова. – Москва, 2004. – С.16 – 17
 1. Бойко Н.О. Мотивированность славянских дегидронимических ойконимов /Н.О.Бойко // Х1 Международная конференция по функциональной лингвистике „Функциональное описание естественного языка и его единиц” : сб. науч. докл. ( Ялта, 4—8 октября 2004 г.). – Симферополь, 2004. – С.41 – 42.
 1. Бойко Н.О. Лексика с семантикой “быстрое течение реки” в составе восточнославянских ойконимов /Н.О.Бойко // Проблемы изучения живого русского слова на рубеже тысячелетий : материалы 3—й Всерос. науч.—практ. конф.,( Воронеж, 29—30 октября 2005 г.).– Воронеж, 2005. – Ч. 1. – С. 163 – 166.
 1. Бойко Н.О. Префиксальные дегидронимические ойконимы в славянских языках /Н.О.Бойко //Ономастика в кругу гуманитарных наук: материалы междунар. науч. конф., (Екатеринбург, 20 – 23 сентября 2005 г.) – Екатеринбург : Изд— во Урал. ун—та, 2005. – С.179 – 180.
 1. Бойко Н.О. Принципы и способы проприальной номинации славянских дегидронимических ойконимов /Н.О.Бойко //Лексико—грамматические инновации в славянских языках : материалы 2—й Междунар. науч. конф. (Днепропетровск, 14—15 апреля 2005 г.). – Днепропетровск : „Пороги”, 2005 . – С. 36 – 38.
 1. Бойко Н.О. Проблема значения имени собственного (на материале славянских дегидронимических ойконимов) /Н.О.Бойко //Х11 Международная конференция по функциональной лингвистике „Функционализм как основа лингвистических исследований” : сб. науч. докл.( Ялта, 3—7 октября 2005 г.). – Симферополь, 2005. – С.38 – 39.
 1. Бойко Н.О. Русский язык : Готовимся изучать географию и экономику : учеб. пособие /Н.О.Бойко, М. В. Дорошевський – К.: МАУП, 2005. – 32 с.
 1. Бойко Н.О. Специфика проприальной номинации славянских дегидронимических ойконимов /Н.О.Бойко // Национально—культурный компонент в тексте и языке : материалы докл. 3—й Междунар. науч. конф. под эгидой МАПРЯ ( Минск, 7—9 апреля 2005 г.). – [ в 3 ч. ]. – Минск: МГЛУ, 2005. – Ч. 3. — С. 4 – 6.
 1. Бойко Н.О. Дегидронимические ойконимы с основой *stud(en) в славянских язиках /Н.О.Бойко // Надзённыя праблемы лексікалогії і анамастыкі славянскіх моў: зборнік навуковых артыкулаў. – Мазыр : УА МДПУ, 2006. – С.149 – 151
 1. Бойко Н.О. Проблемы проприальной номинации (на материале славянских дегидронимических ойконимов) /Н.О.Бойко // Культура народов Причерноморья. № 82. – Симферополь, 2006. – Т. 1. – 20: Материалы Х111 Международной конференции по функциональной лингвистике „ Язык и мир “. — С.32 – 34.
 1. Глазунова О.А. Языковое выражение перцепции /Глазунова О.А. //Система і структура східнослов’янських мов /НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: Знання України, 2005 — С. 90 – 94.
 1. Глазунова О.А. Типы актуализации семантики запаха (на материале русского языка) /Глазунова О.А. //Система і структура східнослов’янських мов /НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: Знання України, 2006. — С. 85 – 89.
 1. Глазунова О.А. Анализ лексем, репрезентирующих понятие запах (на материале русского и английского языков) /Глазунова О.А. //Лінгвалізація світу: теоретичний та методичний аспекти. — Черкаси, 2007. – С.185 – 191. 1. The influence of radiation defects on the heterogeneity Distrubution and radiant recombination of GaP / V. Tartachnic, O.Gontaruk, D. Korbutiak, A. Kudin, A. Krajchinsky, V. Opilat, M. Pinkovska, O. Shahov //Fourth international conference on material Seience and material Properties for infrared Optoelectronics. F. Sivsov, Proceeding of SPIE. — Washington, 1999, vab. 3890. — Р. 555—559.
 1. The influence of growth condition and radiation on infrared exiton reflection spectrum of black zinc diphospide / A.Kudin //Fourth international conference on material Seience and material Properties for infrared Optoelectronics. F. Sivsov, Proceeding of SPIE. — Washington, 1999, vab. 3890. — Р. 475—479.
 1. Radiation properties of zinc diphosphide and their influence on the infrared absokption. A. Grosa, D. Korbutiak, E. Kobut, Kutz, A.Kudin, V. Opilat, M. Pinkovska, V. Tartachnic //Fourth international conference on material Seience and material Properties for infrared Optoelectronics. F. Sivsov, Proceeding of SPIE. — Washington, 1999, vab. 3890. — Р. 548—554.
 1. Каталог: bibliograf
  bibliograf -> Юрію Оліферовичу Збанацькому
  bibliograf -> Професор Марія Яківна Плющ
  bibliograf -> Управління культури І туризму, національностей та релігій облдержадміністрації
  bibliograf -> Література: Твори Олеся Гончара
  bibliograf -> До 100-річчя з дня народження Бібліографічний нарис Одеса – 2014 Вершини Олександра Блещунова
  bibliograf -> Академік апн україни Любов Іванівна Мацько
  bibliograf -> Професор Людмила Петрівна Вовк Біобібліографічний покажчик
  bibliograf -> Біобібліографічний покажчик серії „Вчені нпу імені М. П


  Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   41

Схожі:

Бібліографічний покажчик iconІноземних мов бібліографічний покажчик
Методика викладання іноземних мов: Бібліографічний покажчик.: За матеріалами періодичних видань. Випуск / Упорядники: О. А. Захарова,...
Бібліографічний покажчик icon2010 року Бібліографічний покажчик
Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IV квартал 2010 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
Бібліографічний покажчик icon2009 року Бібліографічний покажчик
Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IIІ квартал 2009 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
Бібліографічний покажчик iconНові публікації про подільський район бібліографічний покажчик
Бібліографічний покажчик інформує про книги, публікації у збірниках, періодичних виданнях, що надійшли до центральної районної бібліотеки...
Бібліографічний покажчик icon1932–1933 років на Дніпропетровщині Бібліографічний покажчик Дніпропетровськ 2008 Від упорядника
Даний бібліографічний покажчик присвячено болючій І актуальній, І не лише сьогодні, темі Голодомору 1932–1933 років в Україні, зокрема...
Бібліографічний покажчик iconIssn 0130-0914 книжкова палата україни літопис нот Державний бібліографічний покажчик України
Літопис нот –– державний бібліографічний покажчик, що виходить один раз на рік та інформує про нотні видання, зареєстровані Книжковою...
Бібліографічний покажчик iconБібліографічний анотований покажчик видань Надвірнянської цбс у 2015 р
Бібліографічний анотований покажчик видань Надвірнянської цбс у 2015 р. [Текст]: / Надвірнянська црб; метод бібліогр відділ; уклад....
Бібліографічний покажчик iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка