Бібліографічний покажчикСторінка27/41
Дата конвертації18.04.2017
Розмір5,72 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   41

Працьовитий М.В. Про наступність загальноматематичної підготовки фахівців / Працьовитий М.В., Ковальова Л.В. //Збірник тез доповідей міжнародної науково—методичної конференції «Евристичне навчання математики»,(15—17 листопада 2005 р., Донецьк). –– Донецьк: Изд—во ДонНУ, 2005. –– С. 252—253. –Літ. :3 н.
 1. Albeverio S. Singular probability distributions and fractal properties of sets of real numbers defined by the asymptotic frequencies of their s—adic digits / Albeverio S., Pratsiovytyi M., Torbin G. –– Preprint SFB—611, Bonn, № 231, 2005. – 12 p.
 1. Albeverio S. Singular probability distributions and fractal properties of sets of real numbers defined by the asymptotic frequencies of their s—adic digits / Albeverio S., Pratsiovytyi N. , Torbin G. // Укр. мат. журн. – 2005. – Т. 57, № 9. – 1163—1170.
 1. Albeverio S. Topological and fractal properties of real numbers which are not normal /Albeverio S., Pratsiovytyi M., Torbin G. //Bulletin des Sciences Mathèmatique. — 2005. — 129, № 8. — P. 615—630.
 1. Albeverio S. Singular probability distributions and fractal properties of sets of real numbers defined by the asymptotic frequencies of their s—adic digits / Albeverio S., Pratsiovytyi M., Torbin G. –– Preprint SFB—611, Bonn, № 231, 2005. – 10 p.
 1. Albeverio S. Singular probability distributions and fractal properties of sets of real numbers defined by the asymptotic frequencies of their s—adic digits / Albeverio S., Pratsiovytyi N. , Torbin G. // Укр. мат. журн. –– 2005. – Т.57, №9. –– 1163—1170.
 1. Працьовитий М.В. Системні основи формування змісту математичної освіти /М.В.Працьовитий, В.М.Усенко //Збірник тез доповідей міжнародної науково—методичної конференції «Евристичне навчання математики», (15—17 листопада 2005 р., Донецьк). –– Донецьк: Изд—во ДонНУ, 2005. –– С.254—255.
 1. Albeverio S. Topological and Fractal Properties of Real Numbers which are not Normal / Albeverio S., Pratsiovytyi N. , Torbin G. // Bull. Sci. Math. –– 129, 2005. –– P. 615—630.
 1. Працьовитий М.В. Формування узагальнених прийомів навчальної діяльності в процесі вивчення математики / Працьовитий М.В., Ковальова Л.В. // Міжнародна науково—практична конференція «Дні науки ‘2005», (15—27 квітня 2005 р.), Дніпропетровськ. –– Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. –– С.39.
 1. Pratsiovytyi M. Fractal properties of random variables represented in binary systems with extra set of digits / Pratsiovytyi M., Goncharenko Ya., Mykytyuk I // International conference modern problems and new trends in probability theory. –– Chernivtsi, Ukraine, June 19—26, 2005. –– P.75.
 1. Дві випадкові величини, пов'язані з рядами Остроградського/ Альбеверіо С., Барановський О.М., Працьовитий М.В., Торбін Г.М. //Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Сер. 1: Фізико—математичні науки. — 2005. — № 6. – С. 181—196.
 1. Працьовитий М.В. Геометричні перетворення. Інверсія / М.В. Працьовитий. — К.: НПУ, 2006. – 20 с. 1. Працьовитий М.В. Геометричні перетворення. Рухи площини / М.В. Працьовитий; НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2006. – 44 с.

 2. Працьовитий М.В. Геометричні перетворення. Теоретико—груповий погляд на геометрію / М.В. Працьовитий; НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2006. – 18 с.

 3. Працьовитий М.В. Елементи векторної алгебри. Лекції 1—7 / М.В. Працьовитий ; НПУ імені М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2006.— 169 с.

 4. Працьовитий М.В. Життєвий шлях і трудова діяльність професора Левіщенка С.С. /М.В. Працьовитий // Матеріали конференції, присвяченої пам'яті професора С.С.Левіщенка, (7 жовтня 2006 р., Київ) / НПУ ім.М.П.Драгоманова. – Київ: НПУ, 2006. – С. 13—17.
 1. Працьовитий М.В. Заключний звіт про науково–дослідну роботу “Дослідження фрактальних об’єктів алгебри, геометрії, функціонального аналізу і теорії ймовірностей” / М.В. Працьовитий. НПУ імені М.П.Драгоманова. –– К.: НПУ, 2006. –– 113 с. 1. Працьовитий М. В. Зміст та основні завдання курсу «Математичні методи в психології» для студентів спеціальності «Психологія» педагогічного вузу /Працьовитий М.В., Гончаренко Я.В., Чепорнюк І.Д. // ХІ Міжнародна наукова конференція імені академіка М.Кравчука ( 18—20 травня 2006 р., Київ): матеріали / Інститут математики НАН України. КНУ ім. Т.Шавченка. НПУ ім. М.П.Драгоманова. НТУ (КПІ). – Київ: Задруга, 2006. – С. 903.

 2. Працьовитий М.В. Метод координат на площині. Лекція 9/ М.В. Працьовитий; НПУ імені М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2006.— 35 с.
 1. Працьовитий М.В. Метрична, ймовірнісна та фрактальна теорія —розкладів дійсних чисел /М.В. Працьовитий // International Conference «Modern Stochastics: Theory and Applications», June 19—23, 2006, Kyiv: Abstracts. – Kyiv: 2006. –– P.72.
 1. Metric, topological and fractal properties of probability distributions on the set of incomplete sums of a positive series/ Albeverio S., Gontcharenko Ya., Pratsiovytyi M., Torbin G. //Submitted for SFB 611 Preprint, Bonn University, (2006). — 22 р.
 1. Pratsiovytyi M. On Lebesgue measure of sets of numbers defined by the properties of their Ostrogradsky series / Pratsiovytyi M., Baranovskyi O. //International Conference «Modern Stochastics: Theory and Applications», (June 19—23, 2006, Kyiv): Abstracts. –– Kyiv, 2006. –– P.224.
 1. Працьовитий М.В. Перетворення простору , що зберігають самоподібну фрактальну розмірність / Працьовитий М.В., Сотникова С.А. // Труды Института прикладной математики и механики.–– Донецк, 2006. – Т. 13. — С.142—147.
 1. Працьовитий М. В. Про міру Лебега деяких множин чисел, визначених властивостями їх розкладу в ряд Остроградського /Працьовитий М. В., Барановський О. М. // ХІ Міжнародна наукова конференція імені академіка М.Кравчука ( 18—20 травня 2006 р., Київ): матеріали конф. / Інститут математики НАН України. КНУ ім. Т.Шавченка. НПУ ім. М.П.Драгоманова. НТУ (КПІ). – Київ: Задруга, 2006. – С. 740.
 1. Працьовитий М. В. Про фрактальні властивості множин, розподілів і випадкових процесів в спеціально метризованому просторі нескінченних послідовностей символів зі скінченного алфавіту /Працьовитий М. В., Фещенко О.Ю. // ХІ Міжнародна наукова конференція імені академіка М.Кравчука ( 18—20 травня 2006 р., Київ): матеріали конф. / Інститут математики НАН України. КНУ ім. Т.Шавченка. НПУ ім. М.П.Драгоманова. НТУ (КПІ). – Київ: Задруга, 2006. – С. 741. 1. Працьовитий М.В. Проблемні ситуації, як ефективний фактор забезпечення наступності в математичній освіті / Працьовитий М. В., Ковальова Л.В. // ХІ Міжнародна наукова конференція імені академіка М.Кравчука ( 18—20 травня 2006 р., Київ): матеріали / Інститут математики НАН України. КНУ ім. Т.Шавченка. НПУ ім. М.П.Драгоманова. НТУ (КПІ). – Київ: Задруга, 2006. – С. 904.
 1. Працьовитий М.В. Програмна підтримка курсу ''Математичні методи в психології'' для студентів спеціальності ''Психологія'' педагогічного вузу/ Працьовитий М.В., Гончаренко Я.В., Чепорнюк І.Д. // VI Всеукраїнська науково—практична конференцiя ''Теорiя та методика навчання фундаментальних дисциплiн у вищiй школi'': матеріали конф. — Кривий Ріг, 2006. – С. 87—95.
 1. Працьовитий М.В. Розподіли ймовірностей на множині неповних сум ряду Остроградського 1—го виду // ІІІ Міжнародна науково—практична інтернет—конференція «Відкриті еволюціонуючі системи», Секція 8: «Информационная защита эконометрических данных и арифметика фракталов», вересень 2006 р., Київ. –– www.kutep.kiev.ua. –– 4 c.
 1. Spectral properties of image measures under the infinite conflict interactions / Albeverio S., Koshmanenko V., Pratsiovytyi M., Torbin G. // Positivity 1. – 2006. — No.1. –– Р. 39—49.
 1. The Ostrogradsky series and related probability measures/ Albeverio S., Baranovskyi O., Pratsiovytyi M., Torbin G. // SFB 611 Preprint No.276. — Bonn University, 2006. (submitted to Acta Arithmetica).
 1. The set of incomplete sums of the first Ostrogradsky series and probability distributions on it / Albeverio S., Baranovskyi O., Pratsiovytyi M., Torbin G. //Матеріали конференції, присвяченої пам'яті професора С.С.Левіщенка, (7 жовтня 2006 р., Київ) / НПУ ім. М.П.Драгоманова. –– Київ: НПУ, 2006. –– С. 22—23.
 1. The set of incomplete sums of the first Ostrogradsky series and probability distributions on it / Albeverio S., Baranovskyi O., Pratsiovytyi M., Torbin G. // Submitted for SFB 611 Preprint. — Bonn University. – 2006. – 20 p.
 1. The Ostrogradsky series and related probability measures / Albeverio S., Baranovskyi O., Pratsiovytyi M., Torbin G. // SFB 611 Preprint No.276. — Bonn University (submitted to Acta Arithmetica). – 2006. – Р.22.
 1. Працьовитий М.В. Фрактальні властивості розподілів елементів топологічних просторів, заданих розподілами своїх f—символів / Працьовитий М.В., Фещенко О.Ю. //Матеріали конференції, присвяченої пам'яті професора С.С.Левіщенка, (7 жовтня 2006 р., Київ) / НПУ ім.М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2006. – С. 51—52.
 1. Працьовитий М.В. Геометричні перетворення площини в курсі аналітичної геометрії для студентів математичних спеціальностей /М.В.Працьовитий, О.В.Чугаєва //Математична освіта в Україні: минуле, сьогодення, майбутнє: Міжнародна наук.—практ. конф., присвячена 60—й річниці кафедри математики і методики викладання математики: тези доп. (16—18 жовтня 2007 р., Київ) /Мін—во освіти і науки України; НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2007. – С. 252—253. 1. Збірник конкурсних завдань ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з математики серед студентів вищих педагогічних навчальних закладів 2005—2007 рр./ Лиман Ф.М., Погребний В.Д., Працьовитий М.В. та ін.; Сумський держ. пед. ун—т –– Суми: СДПУ, 2007. –– 39 с. 1. Pratsiovytyi M. On properties of distributions of random values and one convergent positive series / Pratsiovytyi M., Feschenko O.//International conference “Skorokhod Space 50 Yars On”, Abstract. – Kyiv, 2007. – P.167—168. 1. Працьовитий М.В. Про посилення професійної спрямованості курсу „Вища математика” в системі підготовки інженерів—механиків хімічних виробництв /М.В.Працьовитий, І.М.Главатських //Математична освіта в Україні: минуле, сьогодення, майбутнє: міжнар. наук.—практ. конф., присвячена 60—й річниці кафедри математики і методики викладання математики: тези доп. (16—18 жовтня 2007 р., Київ) /Мін—во освіти і науки України; НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2007. – С.230—231.

 2. Працьовитий М.В. Про топологічну складову в сучасній математичній освіті / Працьовитий М.В., Савченко О.Г. // Тези Міжнародної науково—практичної конференції “Математична освіта в Україні: минуле, сьогодення, майбутнє” (16—18 жовтня 2007 р., Київ) / НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2007. – С. 26—27. 1. Pratsiovytyi M.V. Topological—metrical and fractal properties of the distributions on the set of the incomplete sums of series of positive terms/ Pratsiovytyi M.V., Feshchenko O.Yu. // Theory of Stochastic Processes. – 2007. – 13(29), № 1—2. – P. 205—224. 1. Процак Л.В. Елементи лінійної алгебри та аналітичної геометрії: методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання самостійних і розрахункових робіт з курсу вищої математики для студентів педагогічно—індустріального факультету /Л.В.Процак. НПУ імені М.П.Драгоманова. –– К.: НПУ, 2000. –– 52 с.
 1. Процак Л.В. Про прикладну спрямованість курсу вищої математик для студентів педагогічно—індустріального факультету /Л.В.Процак //Психолого—педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства : матеріали міжнар. наук.—теоретич. конф. до 80—річчя НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2000. –Вип. 3. – С.30—31.
 1. Pozur S.V. Singular eigenvalue problem for emden—fovler equation: existence of solution with prescribed number of zeroes / Pozur S.V., Protsak L.V. //Диференціальні та інтегральні рівняння: тези доп. Міжнар. наук. конф., ( Одеса, 12—14 вересня 2000 р.). – Одеса, 2000. — С. 350.
 1. Позур С.В. Сингулярна крайова задача на власні значення для рівняння Емдена—Фаулера. Існування розв’язку із заданою кількістю нулів / Позур С.В., Процак Л.В // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Сер. Математика і механіка. — 2000. — Вип. 5. — С. 34—38.
 1. Процак Л.В. Нормалізація неявного диференціального рівняння в околі особливої точки за допомогою контактних дифеоморфізмів /Л.В.Процак //Наукові записки: зб. наук. ст. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2001. – Вип. 42. –С. 24—28.
 1. Кубічка А.А. Дослідження стійкості квазістаціонарних станів твердого тіла з вібруючою точокю підвісу/ Кубічка А.А., Парасюк І.О., Процак Л.В. // Міжнародна конференція “Асимптотичні методи в теорії диференціальних рівнянь” ( 16 грудня 2002 р.): тези доп./ НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. – С.56.
 1. Процак Л.В. Про нормальну форму неявного диференціального рівняння в околі особливої точки /Л.В.Процак // Міжнародна конференція „П’яті Боголюбівські читання. Теорія еволюційних рівнянь”( Кам’янець—Подільський, 22—24 травня 2002 р.): тези доп. –– Кам’янець—Подільський: Абетка—НОВА, 2002. – С.143.
 1. Парасюк І.О. Неперервне продовження за малим параметром розв’язку двобічно сингулярної нелінійної крайової задачі на півосі / Парасюк І.О., Позур С.В., Процак Л.В. // Наукові записки НПУ імені М.П.Драгоманова. Сер. : Фіз.—мат. науки. — К., 2003. — № 4. – С.177—190.
 1. Процак Л.В. Методичні вказівки та контрольні завдання з курсу “Вища математика”. Ч. 1: Елементи лінійної алгебри та аналітичної геометрії /Л.П.Процак. НПУ імені М.П.Драгоманова. — К.: НПУ , 2004. – 66 с.

 2. Парасюк І.О. Збурення сингулярної нелінійної крайової задачі для системи звичайних диференціальних рівнянь другого порядку / Парасюк І.О., Позур С.В., Процак Л.В. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер. Математика. Механіка. –– 2005. — Вип. 15. – С. 20—26.
 1. Процак Л.В. Про сферично симетричні локалізовані розв’язки системи слабко зв’язаних нелінійних рівнянь Шредінгера /Л.П.Процак //Фрактали і сучасна математика: матеріали конф. / НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2005. – С. 54—55.
 1. Процак Л.В. Збурення розв’язку двобічно сингулярної нелінійної крайової задачі на півосі /Л.П.Процак // ХІ Міжнародна наукова конференція імені академіка М.Кравчука ( 18—20 травня 2006 р., Київ): матеріали конф. / Інститут математики НАН України. КНУ ім. Т.Шавченка. НПУ ім. М.П.Драгоманова. НТУ (КПІ). – Київ: Задруга, 2006. – С. 227. 1. Процак Л.В. Зведення до нормальної форми неявного диференціального рівняння в околі особливої точки /Л.П.Процак //Матеріали конференції, присвяченої пам'яті професора С.С.Левіщенка ( 7 жовтня 2006 р., Київ) / НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2006. – С. 53.

 2. Парасюк І.О. Оцінювання довжин резонансних зон одновимірного рівняння Шрьодингера з гладким квазіперіодичним потенціалом / І.О.Парасюк, О.М.Денисенко, Л.В.Процак //Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Сер.1: Фіз.—мат. науки. – К.: НПУ, 2007. — № 8. – С.162—170. — Літ.: 14 н.
 1. Торбін Г.М. Диференціальні властивості функції розподілу випадкової величини, що має абсолютно неперервний розподіл /Г.М.Торбін // VІII Міжнародна наукова конференція ім. академіка М.Кравчука ( 11—14 травня 2000 р.): тези доп. — К., 2000. — С.467
 1. Торбін Г.М. Дослідження щільності абсолютно неперервно розподіленого заряду /Г.М.Торбін // П’ята Всеукраїнська наукова конференція "Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики" : тези доп.: присвячується 80—й річниці НПУ ім. М.П. Драгоманова / М—во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова ; редкол. М. І. Шут, Г. П. Грищенко, О. І. Бугайов. — Київ, 2000. – С.150.
 1. Торбін Г.М. Історія розвитку інтересу до фракталів в математичних дослідженнях в Україні / Торбін Г.М., Лещинський О.Л. // Рік 2000 – рік Математики: матеріали міжвузівської наук.—практ. конф. — Чернігів, 2001.– С.48—51.
 1. Торбін Г.М. Тополого—метрична класифікація спектрів сингулярних, абсолютно неперервних та дискретних розподілів / Торбін Г.М. //Український математичний конгрес. Теорія ймовірностей і математична статистика: тези доп. — Київ: ІМ НАНУ, 2001.­– С. 14.
 1. Albeverio S. Fine structure of the singular continuous spectrum / Albeverio S., Koshmanenko V., Torbin G. //SFB—256 Bonn, Preprint, 2001.– Р.30.
 1. Жильцов О.Б. Вища математика з елементами інформаційних технологій / Жильцов О.Б., Торбін Г.М.–– К.: МАУП, 2002. –– 408 с.
 1. Торбін Г.М. Диференціальні властивості перетворень, що зберігають фрактальну розмірність / Г.М.Торбін // Міжнародна конференція “Асимптотичні методи в теорії диференціальних рівнянь”, (16 грудня 2002 р.): тези конф./ НПУ імені М.П.Драгоманова. –– К.: НПУ, 2002. –– С.37.
 1. Albeverio S. Image measures of infinite product measures and generalized Bernoulli convolutions / Albeverio S., Torbin G. – Preprint SFB—611, Bonn, 2002. – 15 p.
 1. Торбін Г.М. —представлення дійсних чисел та структура спектра одного класу випадкових величин з «суттєвим перекриттям» / Г.М.Торбін //Всеукраїнська конференція «Алгебраїчні методи дискретної матматики (теорія і методологія)», Луганськ, (23—27 вересня 2002 р.). –– Луганськ: Луганський державний педагогічний університет ім. Тараса Шевченка, 2002. –– С.84—85.
 1. Торбін Г.М. Практикум з вищої математики /Торбін Г.М., Жильцов О.Б. [та ін.] ; за ред. І.І.Юртина. –– К.: МАУП, 2003. –– 170 с.
 1. Торбін Г.М. Практикум з теорії ймовірностей та математичної статистики / Торбін Г.М., Дюженкова О.Ю. [ та ін.] ; за ред. К.Чорнея –– К.: МАУП, 2003. –– 200 с.
 1. Albeverio S.Fine structure of the singular continuous spectrum / Albeverio S., Koshmanenko V., Torbin G. // Methods of Functional Analysis and Topology. – 2003. — № 2. – Р.30.
 1. Жильцов О.Б. Вища математика з елементами інформаційних технологій / Жильцов О.Б., Торбін Г.М. –– К.: МАУП, 2004. –– 410 с.
 1. Твердохлібова А.В. Відображення, що зберігають сингулярність та проблема Джессена—Вінтнера / Твердохлібова А.В., Торбін Г.М. //Матеріали X—ої Міжнародної конференції імені академіка М.Кравчука (15—17 травня 2004 р., Київ). — К.НТУУ "КПІ", 2004. — С.641.
 1. Albeverio S.Image measures of infinite product measures and generalized Bernoulli convolutions / Albeverio S., Torbin G. // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Сер. 1: Фіз.—мат. науки. – К., 2004. — Вип 5. – С. 228—241. – Літ.: 20 н. 1. Торбін Г.М. Сингулярні міри та фрактали в сучасній математичній фізиці / Торбін Г.М. // ІХ Всеукраїнська наукова конференція ''Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики'': матеріали конф. –– К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2004. – С.45.
 1. Albeverio S. Fractal properties of singular probability distributions with independent Q*—digits /Albeverio S., Torbin G. — SFB—611 Preprint , Universitat Bonn, 2004. – 10 р.

 2. Торбін Г.М. Мультифрактальний аналіз сингулярних імовірнісних мір / Торбін Г.М. //Укр. мат. журн. – 2005. – Т. 57, № 5. – C. 837—857.
 1. Torbin G. On Г—normality and non—normality of real numbers in different systems of numeration / Torbin G. // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Сер.1: Фізико—математичні науки. — 2005. — № 6. – С. 197—209. 1. Albeverio S. Fractal properties of singular continuous probability distributions with independent Q*—digits / Albeverio S., Torbin G. //Bulletin des Sciences Mathèmatique. — 2005. – 129. — № 4. — P. 356—367.
 1. Твердохлібова Г.В. Фрактальні властивості розподілу випадкової величини, заданої за допомогою збіжного знакододатного ряду/ Твердохлібова Г.В., Торбін Г.М. // Фрактали і сучасна математика: матеріали конф. /НПУ імені М.П.Драгоманова. – К., 2005. – С. 61. 1. Торбін Г.М. Мультифрактальний аналіз сингулярно неперервних ймовірнісних мір та його застосування / Торбін Г.М. // International Conference «Modern Stochastics: Theory and Applications», (June 19—23, 2006, Kyiv): Abstracts. –– Kyiv, 2006. –– P.84—85. 1. Torbin G. Probability distributions with independent Q—symbols and transformations preserving the Hausdorff dimension / Torbin G. // Theory of Stochastic Processes. — Vol.12(28) (2006), No.3—4, — Р. 73—84. 1. Каталог: bibliograf
  bibliograf -> Юрію Оліферовичу Збанацькому
  bibliograf -> Професор Марія Яківна Плющ
  bibliograf -> Управління культури І туризму, національностей та релігій облдержадміністрації
  bibliograf -> Література: Твори Олеся Гончара
  bibliograf -> До 100-річчя з дня народження Бібліографічний нарис Одеса – 2014 Вершини Олександра Блещунова
  bibliograf -> Академік апн україни Любов Іванівна Мацько
  bibliograf -> Професор Людмила Петрівна Вовк Біобібліографічний покажчик
  bibliograf -> Біобібліографічний покажчик серії „Вчені нпу імені М. П


  Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   41

Схожі:

Бібліографічний покажчик iconІноземних мов бібліографічний покажчик
Методика викладання іноземних мов: Бібліографічний покажчик.: За матеріалами періодичних видань. Випуск / Упорядники: О. А. Захарова,...
Бібліографічний покажчик icon2010 року Бібліографічний покажчик
Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IV квартал 2010 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
Бібліографічний покажчик icon2009 року Бібліографічний покажчик
Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IIІ квартал 2009 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
Бібліографічний покажчик iconНові публікації про подільський район бібліографічний покажчик
Бібліографічний покажчик інформує про книги, публікації у збірниках, періодичних виданнях, що надійшли до центральної районної бібліотеки...
Бібліографічний покажчик icon1932–1933 років на Дніпропетровщині Бібліографічний покажчик Дніпропетровськ 2008 Від упорядника
Даний бібліографічний покажчик присвячено болючій І актуальній, І не лише сьогодні, темі Голодомору 1932–1933 років в Україні, зокрема...
Бібліографічний покажчик iconIssn 0130-0914 книжкова палата україни літопис нот Державний бібліографічний покажчик України
Літопис нот –– державний бібліографічний покажчик, що виходить один раз на рік та інформує про нотні видання, зареєстровані Книжковою...
Бібліографічний покажчик iconБібліографічний анотований покажчик видань Надвірнянської цбс у 2015 р
Бібліографічний анотований покажчик видань Надвірнянської цбс у 2015 р. [Текст]: / Надвірнянська црб; метод бібліогр відділ; уклад....
Бібліографічний покажчик iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка