Бібліографічний покажчикСторінка41/41
Дата конвертації18.04.2017
Розмір5,72 Mb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41

Касянова Г.В. До питання застосування різних підходів розвитку інтелекту в методиці фізики / Г.В. Касянова //Особливості підготовки вчителів природничо—математичних дисциплін в умовах переходу школи на професійне навчання : матеріали Всеукр. наук.— практ. конф. / укл. В.Д. Шарко. – Херсон: «Олді—Плюс», 2004. – С. 108—110.

 1. Мисловська С.К. Електронний додаток до підручника з фізики як складова частина єдиного навчального комплексу / С.К. Мисловська, Г.В.Касянова // Особливості підготовки вчителів природничо—математичних дисциплін в умовах переходу школи на професійне навчання : матеріали Всеукр. наук.—практ. конф. / укл. В.Д. Шарко. — Херсон: «Олді—Плюс», 2004. – С. 92—95.
 1. Касянова Г.В. Інтелектуальні здібності в контексті можливостей їх розвитку у навчанні фізики в основній школі / Г.В. Касянова // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Педагогічні науки. – Чернігів: ЧПДУ, 2004. – Вип. 23. — С. 68—72.
 1. Касянова Г.В. Модель інтелекту Р.Стернбергата можливості її використання в методиці фізики / Г.В. Касянова // Дидактика дисциплін фізико—математичної та технологічної освітньої галузей : зб. наук. пр. Кам'янець—Подільського державного університету. – Кам’янець—Подільський : К—ПДУ, 2004. – Вип. №10. – С. 111—114.
 1. Касянова Г.В. Педагогічні технології розвиваючого навчання фізики та можливості їх реалізації у сучасній школі / Г.В. Касянова. — К.: Наук.—метод. центр вищої освіти, 2004. – Вип. 35. – С. 181—187.
 1. Касянова Г.В. Факторні моделі інтелекту та можливості їх використання в методиці фізики / Г.В. Касянова // Матеріали звітно—наукової конференції молодих вчених НПУ імені М.П. Драгоманова (Київ, 18—19 травня 2004 р.). – К.: НПУ, 2004. – С. 52—53.
 1. Касянова Г.В. Дослідження можливостей використання моделі психологічної будови інтелекту М.О.Холодної у формуванні когнітивного досвіду в методиці фізики / Г.В. Касянова // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Сер.: Педагогічні науки. – Чернігів: ЧПДУ, 2005. – Вип. 30. — С. 114—118.
 1. Касянова Г.В. Спецкурс із технології розвитку інтелектуальних здібностей учнів середньої школи як частина інноваційного навчального середовища у системі професійної підготовки вчителя фізики в контексті орієнтирів Болонського процесу / Г.В. Касянова // Дидактика фізики в контексті орієнтирів Болонського процесу: зб. наук. пр. Кам'янець—Подільського державного університету. – Кам’янець—Подільський: К—ПДУ, 2005. – Вип. 11. – С. 141—144.
 1. Касянова Г.В. Контроль розвитку інтелектуальних здібностей у навчально—виховному процесі з фізики в основній школі / Г.В. Касянова //Проблеми освіти. – К.: Наук.—метод. центр вищої освіти, 2006. — С. 120—123.
 1. Касянова Г.В. Методична система контролю розвитку інтелектуальних здібностей учнів у процесі вивчення фізики / Г.В. Касянова // Проблеми дидактики фізики та шкільного підручника фізики в світлі сучасної освітньої парадигми : зб. наук. пр. Кам'янець — Подільського державного університету. – Кам’янець—Подільський : К—ПДУ, 2006. – Вип. 12. – С. 277—279.
 1. Касянова Г. Формування здатності до критичного мислення учнів на уроках фізики в основній школі / Г. Касянова, Т. Павлюк //Фізика та астрономія в школі. – 2006. — № 5. – С. 11—13.
 1. Касянова Г.В. Формування відкритої пізнавальної позиції учнів під час самостійної роботи з фізики / Г.В. Касянова // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Сер. 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи: зб. наук. пр. – К.: НПУ, 2007. – Вип. 8. – С. 120—127.
 1. Касянова Г.В. Формування навчального середовища для розвитку інтелектуальних здібностей учнів під час навчання фізики в основній школі(тези) / Г.В. Касянова // Освітнє середовище як методична проблема : матеріали Всеукр. наук.—практ. конф. / укл. В.Д. Шарко. — Херсон: ”Олді—Плюс”, 2006. – С. 48—49.
 1. Коршак Є.В. Фізика. 7 клас : підручник для загальноосвітніх навч. закладів / Є.В. Коршак, О.І. Ляшенко, В.Ф. Савченко. — К.: Ірпінь: ВТФ „Перун”, 2000. – 160 с.
 1. Коршак Є.В. Фізика. 7 клас: підручник для загальноосвітніх навч. закладів (російською мовою) / Є.В. Коршак, О.І. Ляшенко, В.Ф. Савченко. — К.: Ірпінь: ВТФ „Перун”, 2000. – 168 с.
 1. Коршак Є. До оцінювання досягнень учнів з фізики за 12—бальною шкалою / Є. Коршак // Фізика та астрономія в школі. – 2001. – № 1. — С. 20.
 1. Коршак Є. Експериментальні дослідження учнів у процесі вивчення фізики /А. Давиденко (Давидьон), Є. Коршак // Фізика та астрономія в школі. – 2001. – №5. — С. 8—9.
 1. Коршак Є. Проект Концепції освіти з фізики та астрономії 12—річної школи / Є. Коршак, М.Шут, Г.Грищенко // Фізика та астрономія в школі. – 2001. – № 3. — С. 24—26.
 1. Korsak J.V. Fizika. 7 oszt: для загальноосвітніх навчальних закладів (угорською мовою) / Korsak J.V., Ljasenko O.I., Szavcsenko V.F. — Lviv: Szvit Kiadó, 2001. — 160 old.
 1. Коршак Є.В. Фізика. 7 клас: підручник для загальноосвітніх навчальних закладів / Є.В. Коршак, О.І. Ляшенко, В.Ф. Савченко. — 2—е вид. перероб. і допов. — К.: Ірпінь: ВТФ „Перун”, 2001; 2002; 2003; 2004; 2005. — 168 с.
 1. Korszak J. Fizyka. Klasa 7: підручник для загальноосвітніх навчальних закладів/ J.Korszak, O.Laszenko, W.Sawczenko. — Львів: Світ, 2004.— 168 с. — Пол.
 1. Коршак Є.В. Фізика. 7 клас: підручник для загальноосвіт. навч. закладів/ Є.В. Коршак, О.І. Ляшенко, В.Ф. Савченко. — К.: Ірпінь: ВТФ „Перун”. — 2—е вид. перероб. і допов., 2001; 2002; 2003; 2004; 2005.— 176 с. – Рос.
 1. Коршак Є.В. Фізика. 8 клас: підручник для загальноосвітніх навчальних закладів / Є.В. Коршак, О.І.Ляшенко, В.Ф.Савченко. — К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2000.— 192 с.
 1. Коршак Є.В. Фізика. 8 клас: підручник для серед.загальноосвіт. шк. / Є.В. Коршак, О.І.Ляшенко, В.Ф.Савченко.— 2—гу вид.,перероб. та допов. — К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”. — 2001.— 191 с.: іл.,табл.— Рос.
 1. Коршак Є.В. Фізика. 9 клас : підручник для загальноосвітніх навчальних закладів / Є.В. Коршак, О.І.Ляшенко, В.Ф.Савченко. — К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2000; 2001; 2002; 2003. — 232 с.
 1. Коршак Є.В. Фізика. 9 клас : підручник для загальноосвітніх навчальних закладів / Є.В. Коршак, О.І.Ляшенко,В.Ф.Савченко. — К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2000; 2001; 2002; 2003. — 240 с.— Рос.
 1. Коршак Є. Альберт Енштейн – великий астроном // Є. Коршак //Фізика та астрономія в школі. – 2002. – №6. — С. 2 (обкладинка).
 1. Коршак Є. До оцінювання досягнень учнів з фізики за 12—бальною шкалою / Є. Коршак // Фізика та астрономія в школі. – 2001. – № 3. — С. 24—27.
 1. Коршак Є. Проект Концепції освіти з фізики та астрономії 12—річної школи / Є. Коршак, М. Шут, Г.Грищенко // Фізика та астрономія в школі. – 2001. – № 1. — С. 20.
 1. Korsak J.V. Fizika. 8. oszt: підручник для загальноосвітніх навчальних закладів / Korsak J.V., Ljasenko O.I., Szavcsenko V.F. — Lviv: Szvit Kiadó, 2001.— 192 old.— Угор.
 1. Коршак Є.В. Фізика. 8 клас: підручник для загальноосвітніх навчальних закладів / Є.В.Коршак, В.Ф. Савченко. — К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”. — 2—е вид., перероб. і допов., 2001; 2002; 2003; 2005.— 192 c.
 1. Коршак Є.В. Фізика. 8 клас : підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. — 2—е вид., перероб. і допов. / Є.В. Коршак, В.Ф. Савченко. — К.: Ірпінь: ВТФ „Перун”, 2001; 2002; 2003. — 200 с. – Рос.
 1. Коршак Є. Джордано Бруно – видатний астроном / Є. Коршак //Фізика та астрономія в школі. – 2002. – №2. — С. 2 (обкладинка).
 1. Коршак Є. Значення інтеграції знань у підготовці фахівця / Є. Коршак, Г. Шатковська // Фізика та астрономія в школі. – 2002. – № 1. — С. 20—25.
 1. Коршак Є. Карл Гаусс –видатний учений / Є. Коршак // Фізика та астрономія в школі. – 2002. – № 4. — С. 2 (обкладинки).
 1. Савченко В.Ф. Уроки фізики у 7—8 класах : методичний посібник для вчителів / В.Ф. Савченко, Є.В. Коршак, О.І. Ляшенко. — К.: Ірпінь: ВТФ „Перун”, 2002. – 320 с.
 1. Коршак Є.В. Фізика. 10 клас: підручник для загальноосвітніх навчальних закладів / Є.В. Коршак, В.Ф.Савченко. — К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”. — 2002; 2003.— 296 с.
 1. Коршак Є.В. Фізика. 10 клас: підручник для загальноосвітніх навчальних закладів / Є.В. Коршак, В.Ф.Савченко. — К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”. — 2002; 2003. — 296 с. – Рос.
 1. Коршак Є. Зміни кінетичної та потенціальної енергії / Є.Коршак, В. Нижник, В. Сиротюк // Фізика та астрономія в школі. – 2003. — № 4. — С. 57.
 1. Розв’язування навчальних задач з фізики : питання теорії і методики / С.У. Гончаренко, Є.В. Коршак, А.І. Павленко, О.В. Сергєєв, В.І. Баштовий, Н.М. Коршак / за заг. ред. Є.В. Коршака. –– К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2004. – 185 с.
 1. В.О.Сухомлинський і реформування фізичної освіти в загальноосвітній школі /Величко С., Вовкотруб В., Коршак Є., Подопригора Н. // Фізика та астрономія в школі. – 2004. — №4. – С.4—7.
 1. Korszak J. Fizyka. Klasa 8 : підручник для загальноосвітніх навчальних закладів / J.Korszak, O.Laszenko, W.Sawczenko. — Львів: Світ, 2004.— 192 с.— Пол.
 1. Коршак Є.В. Фізика. 9 клас: підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. — 2—е вид., перероб. і допов. / Є.В. Коршак, В.Ф. Савченко. — К.: Ірпінь: ВТФ „Перун”, 2004. — 200 с.
 1. Коршак Є.В. Фізика. 11 клас: підручник для загальноосвітніх навчальних закладів / Є.В. Коршак, В.Ф.Савченко. — К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”. — 2004. — 288 с.
 1. Коршак Є. Розв’яжіть самі і запропонуйте учням / Є. Коршак, В. Нижник, В. Сиротюк // Фізика та астрономія в школі. – 2005. — № 1. — С. 57.

 2. Коршак Є. Розв’яжіть самі і запропонуйте учням (продовж.) / Є. Коршак, В. Нижник // Фізика та астрономія в школі. – 2005. — № 2. — С. 57.
 1. Коршак Є.В. Фізика. 11 клас: підручник для загальноосвітніх навчальних закладів / Є.В. Коршак, В.Ф.Савченко, О.І. Ляшенко. — К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2005. — 304 с.— Рос.
 1. Коршак Є.Альберт Майкельсон і тріумф точності / Є. Коршак, Н. Коршак, Т. Буяло // Фізика та астрономія в школі. — № 3. – 2007. – С. 2 форзацу, С. 55—56.
 1. Коршак Є.В. Гуманізація і гуманітаризація навчання у фізичній та фізико—технічній освіті / Є.В. Коршак, Т.М. Попова: матеріали Всеукраїнської науково—практичної конференції [«Фізико—технічна і фізична освіта у гуманістичній парадигмі»] / упоряд. Т.М.Попова. – Керч: РВВ КДМТУ, 2007. – С. 59—63.
 1. Коршак Є. Енріко Фермі – творець нейтронної фізики / Є. Коршак, Т. Буяло // Фізика та астрономія в школі. — № 1. – 2007. – С. 2 форзацу, С. 53—55.
 1. Коршак Є. Макс Борн – визначний фізик—теоретик / Є. Коршак, Т. Буяло // Фізика та астрономія в школі.– 2007. — № 2. – С. 2 форзацу, С. 54—56.
 1. Коршак Є. Роберт Ендріус Міллікен – людина, яка «зважила» електрон / Є. Коршак, Н. Коршак, Т. Буяло //Фізика та астрономія в школі. — № 4. – 2007. – С. 2 форзацу, С. 55—56.
 1. Коршак Є. Тріумф електрозварювання на теренах України: Від Бенардоса до Патонів / Є.Коршак // Фізика та астрономія в школі.– 2007. —— № 5—6. – С. 2, 3 форзацу.
 1. Коршак Є. Читаючи мудрі книжки… : зі «спогадів» Макса Борна /Є. Коршак // Фізика та астрономія в школі.– 2007. — № 1. – С. 3 форзацу.
 1. Коршак Є.Читаючи мудрі книжки… Майкельсон Альберт Абрахам – прагнення до мети / Є. Коршак, Н. Коршак //Фізика та астрономія в школі. — № 2. – 2007.– С. 3.
 1. Коршак Є. Читаючи мудрі книжки… Роберт Міллікен / Є. Коршак //Фізика та астрономія в школі. — № 3. – 2007. – С. 3. 1. Коршак Є. Читаючи мудрі книжки… Про світло / Є.Коршак //Фізика та астрономія в школі. — № 4. – 2007. – С. 3 форзацу.
 1. Кузьменко Л. Демонстраційний експеримент — джерело знань учнів / Л. Кузьменко // Фізика та астрономія в школі. — 2003. – № 4. — С.36—37.
 1. Кузьменко Л. Методика використання елементів гри на уроках фізики / Л.Кузьменко // Фізика та астрономія в школі. — 2005. – № 1. — С. 17—22.
 1. Кузьменко Л. Методика використання елементів гри на уроках фізики (закінчення) / Л. Кузьменко // Фізика та астрономія в школі. — 2005. – № 2. — С. 38—41.
 1. Ляшенко О.І. Концептуальні засади реформування шкільної фізичної освіти / О.І. Ляшенко // Психолого—педа­го­гічні проблеми підго­тов­ки вчительських кад­рів в умовах трансфор­мації суспільства: ма­теріали Міжнар. наук.—теорет. конф., (Київ, 18—19 жовтня 2000 р.) / НПУ ім.М.П.Драгома­нова. — К.: НПУ, 2000. — Ч.1. — С. 38—43.
 1. Ляшенко О.І. Науково—методичне забезпечення початкової освіти в період переходу на 12—річний термін навчання / О.І. Ляшенко, Л.В.Манюк // Проблеми пере­хо­ду початкової школи на нову структуру і зміст навчання: матеріали Всеукр. наук.—практ. конф. (До­нець­к, 2—3 листопада 2000 р.). — До­нецьк: ВАТ «УкрНТЕК», 2000. — С. 32—36.
 1. Ляшенко О. Науково—методичний центр – реформі освіти / О. Ляшенко // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2000. — № 2—3. — С. 16—18.
 1. Ляшенко О. Результати моніторингу якості засвоєння навчального матеріалу з фізики / О Ляшенко, Т. Лукіна //Фізика та астрономія в школі. – 2000. — № 4. — С. 13—24.
 1. Ляшенко О. Стан і перспективи шкільної інформатики (матеріали із засідання круглого столу АПН України) / О. Ляшенко //Комп'ютер у школі та сім'ї. — 2000. — № 2. — С. 6.
 1. Ляшенко О.І. Актуальні питання формування системи моніторингу якості загальноосвітньої підготовки у контексті запровадження державних освітніх стандартів / О.І. Ляшенко, Т.О. Лукіна // Проведення педа­го­гіч­ного моніторин­гу якос­ті нав­чальних до­сяг­­нень учнів у контек­сті 12—баль­ної сис­теми оці­нювання: мате­ріали Всеукр. наук.—методич. конф. (Львів, 4—5 квітня 2001 р.) — Львів: ЛОППО, 2001.— С. 9—13.
 1. Ляшенко О.І. Громадянська освіта як основа становлення громадянського суспільства / О.І. Ляшенко // Суспільні рефор­ми та становлення грома— дянського суспільства в Україні: матеріали наук.—практ. конф. / за заг. ред. В.І.Лугового, В.М.Князева. — К.: Вид—во УАДУ, 2001. — С. 219—222.
 1. Ляшенко О.І. Організація моделі регіонального моніторингу загальноосвітньої підготовки учнів / О.І. Ляшенко, Т.О. Лукіна //Проведення педа­го­гіч­ного моніторин­гу якос­ті нав­чальних до­сяг­­нень учнів у контек­сті 12—баль­ної сис­теми оці­нювання: мате­ріали Всеукр. наук.—методич. конф. (Львів, 4—5 квітня 2001 р.) — Львів: ЛОППО, 2001. — С. 63—67.
 1. Ляшенко О.І. Підручник з фізики: вимоги та критерії оцінювання /О.І. Ляшенко //Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету /В.Г.Кузь (гол. ред.) [та ін.]. — К.: Науковий світ, 2001.— С. 71—73.
 1. Галузевий стандарт вищої освіти України ГСВОУ—01—02. Освітньо—кваліфікаційна характеристика магістра за спеціальністю 8.150000 “Державне управління” напряму підготовки 1501 “Державне управління” / О.І. Ляшенко, В.А. Куценко, В.І. Луговий [та ін.]. — К.: Видавництво УАДУ, 2002. – С. 30.
 1. Ляшенко О. Проблема оновлення змісту загальної середньої освіти / О. Ляшенко // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2002. — №6. — С.18—21.
 1. Ляшенко О.І. Регіональний аспект реформування державного управління загальною середньою освітою / О.І. Ляшенко, Т.О. Лукіна //Управління сучасним містом. — 2002. — №1—3 (5). — С. 73—79.
 1. Ляшенко О.І. Якість освіти: проблеми оцінювання, моніторингу та управління / О.І. Ляшенко // Розвиток педаго­гічної і психологічної наук в Україні 1992—2002. — Харків: "ОВС", 2002. — Ч. 1.— С.243—250.
 1. Ляшенко О.І. Якість освіти як фактор інтеграції України в європейський освітній простір / О.І. Ляшенко // Державне управління в умовах інтеграції України в Європейський Союз: матеріали наук.—практ. конф. / за заг. ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва.— К.: Вид—во УАДУ, 2002.— С. 97—98.
 1. Ляшенко О.І. Якість як феномен освіти / О.І. Ляшенко // Збірник наукових праць Кам’янець—Подільського державного університету. Сер. Педагогічна : Мето­дологічні принци­пи формування фізич­них знань учнів і профе­сійних якостей майбут­ніх учителів фізики та астрономії.– Кам`янець—Подільський, 2003.– Вип.9. — С.58—59.
 1. Ляшенко О.І. Вимоги до підручника та критерії його оцінювання /О.І. Ляшенко // Підручник ХХІ століття. – К., 2003. — № 1—4. — С.60—65.
 1. Ляшенко О.І. Зовнішнє тестування в системі моніторингу якості освіти / О.І. Ляшенко // Вимірювання навчальних досягнень школярів і студентів : гуманістичні, методо­логічні, методичні, технологічні аспекти : тези доп.— Харків: ОВС, 2003. — С.2.
 1. Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські перспективи / І. Булах, Л. Гриневич, І. Іванюк, О. Ляшенко [та ін.] / за заг. ред. О.І. Локшиною. — К.: К.І.С., 2004.— С. 9—14; С. 21—27.
 1. Ляшенко О.І. Сутність категорії якості освіти в умовах реформування освітньої галузі / О.І. Ляшенко, Т.О.Лукіна // Наукові праці Національної ака­демії дер­жавного управ­ління при Президентові Украї­ни /за заг. ред. В.І.Луго­вого, В.М.Князєва. — К.: Вид—во НАДУ, 2003. — Вип.2.— С.126—134.
 1. Ляшенко О.І. Стандарт якості освіти як методологічна основа державного управління загальною середньою освітою / О.І. Ляшенко, Т.О. Лукіна // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України, 2004. — Вип. 3. — С.432—440.
 1. Ляшенко О.І. Передмова / О.І. Ляшенко // Ніколаєнко С.М. Вища освіта – джерело соціально—економічного і культурного розвитку суспільства. — К.: Знання, 2005. — С.5—8.
 1. Ляшенко О.І. Проблеми оновлення змісту шкільної фізичної освіти / О.І. Ляшенко // Всеукраїнський з’їзд "Фізика в Україні" : тези доп. (Україна, Одеса, 3—6 жовтня 2005 р.).— Одеса, Астропринт, 2005. — С.208.
 1. Ляшенко О. Результати вивчення навчальних досягнень учнів 8 класу за мето­дикою міжнародного обстеження TIMSS / О. Ляшенко, О. Хоменко // Фізика та астрономія в школі.— 2005. — №6. — С.2—6.
 1. Ляшенко О.І. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика. Астрономія. 7—12 класи / О.І.Ляшенко, О.І. Бугайов, Є.В.Коршак [та ін.] // К.: Ірпінь, ВТФ "Перун", 2005; 2006. – 70 с.
 1. Ляшенко О. Якість освіти як основа функціонування й розвитку сучасних систем освіти / О. Ляшенко // Педагогіка і психологія. – 2005. — №1. — С.5—12.
 1. Ляшенко О.І. До українського читача / О.І. Ляшенко // TIMSS—2007: Засади вимірювань і відкриті завдання із математики та природничих наук для 4 і 8 класів / Мулліс І.В.С., Мартін М.О., Руддок Г.Дж. [ та ін.]. — Х.: Факт, 2006. — С.5—6.
 1. Атаманчук П.С. Методичні основи організації і проведення навчального фізичного експерименту / П.С. Атаманчук, О.І. Ляшенко, В.В. Мендерецький [та ін.]. — Кам’янець—Подільський: ПП Буйницький О.А., 2006. — 216 с.
 1. Ляшенко О. Об’єктивне оцінювання експериментальних досягнень – забезпечення професіоналізму майбутніх вчителів / О. Ляшенко, П. Атаманчук., В.Мендерецький // Фізика та астрономія в школі. — 2006. — №6. — С.11—17.
 1. Ляшенко О.І. Основи вдосконалення засобів та способів експериментальної діяльності / О.І. Ляшенко, П.С. Атаманчук., В.В. Мендерецький // У зб. наук. праць Кам.—Подільськ. держ. ун—ту: Сер. педагогічна: Проблеми дидак­тики фізики та шкіль­ного підручника фізики в світлі сучасної освітньої парадигми.— Кам`янець—Подільський: 2006.– Вип.12. — С.177—180.
 1. Ляшенко О. Оцінювання навчального процесу з фізики учнями і вчителями / О. Ляшенко, О. Хоменко // Фізика та астрономія в школі.— 2006. — №3. — С.2—4.
 1. Ляшенко О.І. Якість освіти як світова тенденція розвитку освітніх систем / О.І. Ляшенко // Науковий вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди. Сер. Філософія.— Харків, 2006. — Вип. 21, ч.1. — С.14—17.
 1. Ляшенко О.І. Оцінювання успішності студентів за модульного вивчення фундаментальних дисциплін у медичному університеті : перший досвід, помилки і досягнення / О.І. Ляшенко, Н.В. Стучинська //Педагогіка і психологія. – 2006. — №4. — С.29—41.
 1. Ляшенко О.І. Організаційно—методичні засади моніторингу якості освіти / О.І. Ляшенко // Педагогіка і психологія. – 2007. — №2. — С.34—40.
 1. Ляшенко О.І. Організаційно—методичні засади якості освіти / О.І. Ляшенко // Педагогічна і психологічна науки в Україні: Дидактика, методика, інформаційні технології. – К.: Педагогічна думка, 2007. – Т.2. – С. 125—134.
 1. Ляшенко О.І. Освітні системи як об’єкт моніторингу якості освіти/ О.І. Ляшенко // Проблеми якості освіти: теоретичні і практичні аспекти. – К.: СПД Богданова А.М., 2007. – С. 29—34.
 1. Ляшенко О.І. Формування змісту загальної середньої освіти: історичний екскурс / О.І. Ляшенко //Проблеми сучасного підручника.— Луцьк: РРВ "Вежа", 2007. — Вип. 7. — С. 8—12.
 1. Нижник В.Система транспарантів до графопроектора / В. Нижник, О. Чінчой, О. Нижник // Фізика та астрономія в школі. — 2001. — №2. — C. 5—7.

 2. Нижник В.Вивчення регулювання дорожнього руху під час навчання фізики в 8 класі / В. Нижник, О. Чінчой //Фізика та астрономія в школі. — 2001. — №3. — C. 31—32.
 1. Нижник В.Г. Виготовлення моделей засобів вимірювання на лабораторних заняттях з фізики / В.Г. Нижник, О.А. Цоколенко//Наукові записки : зб. наук. ст. НПУ імені М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2003.— Вип. 8 (53). — C. 250—256.
 1. Нижник В. Розвиток уміння складати електричні схеми / В.Нижник //Фізика та астрономія в школі. — 2004. — № 2. — C. 41.
 1. Нижник В. Виготовлення засобів вимірювання на лабораторних заняттях з фізики / В. Нижник, О. Цоколенко, О. Волинко [та ін.] //Фізика та астрономія в школі. — 2005. — №3. — C. 22—25.
 1. Нижник В.Г. До методики навчання учнів і студентів розв’язувати комплексні задачі з фізики / В.Г. Нижник, В.Д. Сиротюк, О.М. Шпак //Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи / за ред. П.В.Дмитренка, В.Д.Сиротюка. – К.: НПУ, 2007. – Вип. 8. — С. 102—110.
 1. Сиротюк В. Задачі зі шкалами приладів / В. Сиротюк //Фізика та астрономія в школі. — 2000. — №2. — С.3 форзацу.
 1. Лагунов І.М. Порівняльна характеристика лабораторного і комп'ютерного практикумів / І.М.Лагунов. Т.П.Гордієнко, В.Д.Сиротюк // Збірник наукових праць Херсонського державного педагогічного університету.Сер.: Педагогічні науки. – Херсон, 2000. – Вип. 15. — С. 198—203.
 1. Сиротюк В.Д. Система завдань для формування в учнів вимірювальних умінь і навичок / В.Д. Сиротюк, Т.П. Гордієнко // Вісник Чернігівського ДПУ імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2000. – Вип. 3. — С.263—267.
 1. Сиротюк В.Д. Картки з фізики „Вимірювальні прилади”: методична розробка / В.Д. Сиротюк, О.В. Зорька /НПУ імені М.П.Драгоманова. – К., 2000. — 40 карток. – 80 с.
 1. Сиротюк В. Вимірювання густини речовини / В. Сиротюк //Фізика та астрономія в школі. — 2001. — №4. — С. 3 форзацу.
 1. Сиротюк В. Вимірювання густини рідини за допомогою денсиметра / В. Сиротюк // Фізика та астрономія в школі. — 2001. — №5. — С. 3 форзацу.
 1. Гордієнко Т.П. Комп’ютерні роботи з механіки / Т.П.Гордієнко, І.М.Лагунов, В.Д.Сиротюк // Інформаційні технології в освіті : зб. наук. пр. наук.—практ. конф. – Бердянськ: БДПІ, 2001. – С. 98—103.
 1. Гордиенко Т.П. Компьютерные технологии в курсе общей физики /Т.П.Гордиенко, И.М.Лагунов, В.Д.Сиротюк // Наука и социальные проблемы общества : человек, техника, технология, окружающая среда : материалы междунар. науч.—практ. конф. — Харьков, 2001. — С.41—48.
 1. Сиротюк В. Навколишній світ у фізичних задачах / В. Сиротюк //Фізика та астрономія в школі. – 2001. — № 3. – С. 42—46.
 1. Сиротюк В. Розв'язуємо комплексні задачі / В. Сиротюк // Фізика та астрономія в школі. — 2001. — №6. С. 3 форзацу.
 1. Гордієнко Т.П. Розробка комп'ютерного заняття для підготовки до лабораторної роботи / Т.П.Гордієнко, І.М.Лагунов, В.Д.Сиротюк //Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. Сер.: Педагогічні науки. — Чернігів, 2001. – Вип. 9. — С.75—82.
 1. Гордієнко Т.П. Термометрія. Теорія і практика / Т.П.Гордієнко, І.М.Лагунов, В.Д.Сиротюк // Наукові записки: зб. наук. ст. НПУ імені М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2001. — С.193—199.
 1. Сиротюк В.Д. Фізика: підручник для 7 класу спеціальних загальноосвітніх шкіл—інтернатів (шкіл, класів) інтенсивної педагогічної корекції (для дітей із затримкою психічного розвитку) / В.Д. Сиротюк. – К.: Благовіст, 2001. – 160 с.
 1. Сиротюк В.Д. Фізика: підручник для 8 класу спеціальних загальноосвітніх шкіл—інтернатів (шкіл, класів) інтенсивної педагогічної корекції (для дітей із затримкою психічного розвитку) / В.Д. Сиротюк. – Харків: Прапор, 2001. – 156 с.
 1. Сиротюк В.Д. Фізика: підручник для 9 класу спеціальних загальноосвітніх шкіл—інтернатів (шкіл, класів) інтенсивної педагогічної корекції (для дітей із затримкою психічного розвитку) / В.Д. Сиротюк. – Харків: Прапор, 2001. – 144 с.
 1. Сиротюк В. Фізичний кросворд „Фізичні величини та їх вимірювання” / В. Сиротюк // Фізика та астрономія в школі. – 2001. — №1. – С. 3 форзацу.
 1. Сиротюк В. Все про сірники / В. Сиротюк // Фізика та астрономія в школі. — 2002. — № 6. — С. 52.
 1. Сиротюк В.Д. Затримка психічного розвитку як педагогічна проблема / В.Д. Сиротюк // Соціально—педагогічні проблеми підготовки педагогічних кадрів для сільських шкіл : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2002. – С. 140—146.
 1. Сиротюк В. Наочність для вивчення теми „Тертя” / В.Сиротюк //Фізика та астрономія в школі. — 2002. — №4. — С.3 форзацу.
 1. Сиротюк В.Д. Особливості формування пізнавальної активності в учнів із затримкою психічного розвитку на уроках фізики / В.Д. Сиротюк // Педагогічні науки: зб. наук. пр. Херсонського державного педагогічного університета.– Херсон: ХДПУ, 2002. – Вип. 32, ч. 1. – С. 159—163.
 1. Сиротюк В.Д. Проблема створення системи дидактичних засобів з фізики для шкіл інтенсивної педагогічної корекції / В.Д.Сиротюк, В.А.Лавренчук // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки. – Чернігів, 2002. – Вип. 13, т.1. — С.127—131.
 1. Сиротюк В.Д. Програма для спеціальних загальноосвітніх шкіл інтенсивної педагогічної корекції: Фізика. 7—9 класи / укл. В.Д. Сиротюк. – К.: Богдана, 2002. – 40 с.
 1. Гордієнко Т.П. Роль самостоятельной работы студентов на современном этапе развития образования в Украине /Гордієнко Т.П., Лагунов І.М., Сиротюк В.Д. // Сучасні тенденції розвитку природничо—математичної освіти : матеріали Міжнар. конф. – Херсон: Вид—во ХДПУ, 2002. С. 164–165.
 1. Сиротюк В.Д. Створення підручників фізики для учнів спеціальних загальноосвітніх шкіл інтенсивної педагогічної корекції та організація роботи з ними / В.Д. Сиротюк // Вісник: зб. наук. ст. викладачів, докторантів, аспірантів НПУ імені М.П. Драгоманова. – К.: Вид—во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2002. – Вип. 4. – С. 20—27.
 1. Сиротюк В. Урок з теми: „Згоряння палива. Питома теплота згоряння палива” (8 клас) / В. Сиротюк, В. Лавренчук // Фізика та астрономія в школі. — №5. — 2002. — С. 2—6.
 1. Сиротюк В.Д. Державні вимоги до загальноосвітньої підготовки з фізики учнів із затримкою психічного розвитку / В.Д. Сиротюк // Наукові записки: зб. ст. НПУ імені М.П. Драгоманова. – К.: Вид—во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2003. – Вип. 53. – С. 312—316.
 1. Сиротюк В. Людина на Місяці / В. Сиротюк // Фізика та астрономія в школі. — 2003.— № 5. — С.6, 30, 3 форзацу.
 1. Сиротюк В.Д. Навчання фізики в спеціальних загальноосвітніх школах і класах інтенсивної педагогічної корекції ( для дітей із затримкою психічного розвитку) / В.Д. Сиротюк // [збірник наукових праць]: спеціальний випуск. – К.: Науковий світ, 2003. – С. 199—204.
 1. Сиротюк В. Світло морських глибин / В. Сиротюк // Фізика та астрономія в школі. — 2003. — №6. — С.3.
 1. Сиротюк В.Д. Структурно—функціональний аналіз навчального матеріалу з фізики для учнів із затримкою психічного розвитку / В.Д. Сиротюк // Методологічні принципи формування фізичних знань учнів і професійних якостей майбутніх учителів фізики та астрономії: [збірник наукових праць Кам’янець—Подільського педагогічного університету]. Серія педагогічна. – Кам’янець—Подільський: К—ПДПУ, 2003. – Вип. 9. — С. 70—73.
 1. Лавренчук В.А. Використання інформаційно — комунікаційних технологій у процесі навчання фізики / В.А.Лавренчук, В.Д.Сиротюк //Матеріали Всеукраїнської науково—практичної конференції “Особливості підготовки вчителів природничо—математичних дисциплін в умовах переходу школи на профільне навчання” / укл. В.Д. Шарко. – Херсон: “Олді—Плюс”, 2004. – С. 90—91.
 1. Лавренчук В. Використання текстів художньої літератури та творів мистецтва у навчанні фізики / В. Лавренчук, В. Сиротюк // Фізика та астрономія в школі. — 2004. — №6. — С.6—9.
 1. Сиротюк В.Д. Збірник задач з фізики для 7—9 класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (класів) інтенсивної педагогічної корекції / В.Д. Сиротюк, В.П. Запорожан. – К.: Благовіст, 2004. – 175 с.
 1. Сиротюк В.Д. Навчання фізики учнів із затримкою психічного розвитку в школах і класах інтенсивної педагогічної корекції: монографія / В.Д. Сиротюк. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2004. – 313 с.
 1. Лавренчук В.А. Особливості застосування аудіовізуальних засобів на уроках фізики / В.А.Лавренчук, В.Д.Сиротюк // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка.— Сер.: Педагогічні науки. – Чернігів: ЧДПУ, 2004. — Вип. 23.– С. 72—77.
 1. Перегінець Н.В. Особливості організації розв’язування фізичних задач в класах інтенсивної педагогічної корекції / Н.В.Перегінець, В.Д.Сиротюк // Збірник наукових праць Кам’янець—Подільського державного університету. Сер.: Педагогічна: Дидактики дисциплін фізико—математичної та технологічної освітніх галузей. – Кам’янець—Подільський: К—ПДУ, 2004 — Вип. 10. – С. 125—128.
 1. Лагунов І.М. Проблеми впровадження комп’ютеризованих педагогічних технологій у навчальний процес / І.М.Лагунов, В.Д.Сиротюк // Матеріали Всеукраїнської науково—практичної конференції “Особливості підготовки вчителів природничо—математичних дисциплін в умовах переходу школи на профільне навчання” / укл .В.Д. Шарко. – Херсон: “Олді—Плюс”, 2004. – С. 22—23.
 1. Двораківський В. Проблеми шкільного навчального експерименту з фізики / В. Двораківський, В. Сиротюк // Фізика та астрономія в школі. — 2004. — №4. — С.10—11.
 1. Корсун І.В. Удосконалення методики проведення фізичного лекційно—демонстраційного експерименту у вищій школі / І.В.Корсун, В.Д.Сиротюк // Дидактики дисциплін фізико—математичної та технологічної освітніх галузей: Сер: Педагогічна : зб. наук. пр. – Кам’янець—Подільський: К—ПДУ, 2004.— Вип. 10. – С. 150—151.
 1. Сиротюк В. Фізика людини / В. Сиротюк // Фізика та астрономія в школі. – 2004. —№ 1. — С. 3 форзацу.
 1. Сиротюк В.Д. Аналіз можливостей застосування апарату нечіткої логіки в педагогічних дослідженнях / В.Д.Сиротюк, І.М.Лагунов // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Сер.: Педагогічні науки: зб. у 2—х т. — Чернігів: ЧДПУ, 2007. – Вип. 46, т.2. – С. 53—57.
 1. Сиротюк В.Д. Деякі поради щодо створення тестів для оцінювання навчальних досягнень студентів / В.Д.Сиротюк, М.М.Середняк, О.М.Григорчук // Матеріали Всеукраїнської науково—практичної конференції «Фізико—технічна і фізична освіта у гуманістичній парадигмі. – Керч, 2007. – С. 126—129.
 1. Сиротюк В.Д. Застосування методів нечіткої логіки на етапі аналізу інноваційної технології / В.Д.Сиротюк, І.М.Лагунов //Матеріали другої Всеукраїнської науково—практичної конференції „Інноваційні технології навчання в сучасній дидактиці вищої школи”. – Полтава: ПВІЗ, 2007. – С. 11—12.
 1. Корсун І.В. Лабораторні роботи з вивчення властивостей твердих тіл: „Визначення твердості тіл” і „Визначення твердості сталі до та після гартування” / І.В.Корсун, В.А.Лавренчук, В.Д.Сиротюк // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Сер.: Педагогічні науки: зб. – Чернігів: ЧДПУ, 2005. – Вип.30. – С. 131—136.
 1. Сиротюк В.Д. Оцінювання навчальних досягнень студентів спеціальності «фізика» з педагогічної практики / В.Д.Сиротюк, Г.О.Грищенко, В.Г.Нижник // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. – Сер. 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи : зб. наук. пр. / за ред. П.В.Дмитренка, В.Д.Сиротюка. – К.: НПУ, 2007. – Вип. 7. – С. 142—146.
 1. Сиротюк В. Перший урок з фізики / В. Сиротюк, О. Григорчук, О. Шпак // Фізика та астрономія в школі. — 2007. — №3. — С. 5—8.
 1. Корсун І.В. Проблема активізації навчально—пізнавальної діяльності студентів у контексті орієнтирів Болонського процесу (на прикладі проведення фізичного демонстраційного експерименту у середній та вищій педагогічній школах / І.В.Корсун, В.Д.Сиротюк // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції „Проблеми і перспективи наук в умовах глобалізації”. — Тернопіль: ТНПУ імені В.Гнатюка, 2005. – С.190—195.
 1. Сиротюк В.Д. Фізика : підручник для 7 класу спеціальної загальноосвітньої школи інтенсивної педагогічної корекції з російською мовою навчання / В.Д. Сиротюк. — К.: Благовіст, 2005. — 256 с.
 1. Сиротюк В.Д. Фізика: підручник для 8 класу спеціальної загальноосвітньої школи інтенсивної педагогічної корекції з російською мовою навчання / В.Д. Сиротюк. — К.: Благовіст, 2005. — 240 с.
 1. Сиротюк В.Д. Фізика: підручник для 9 класу спеціальної загальноосвітньої школи інтенсивної педагогічної корекції з російською мовою навчання / В.Д. Сиротюк. — К.: Благовіст, 2005. — 240 с.
 1. Цоколенко О. Виготовлення засобів вимірювання на лабораторних заняттях з фізики / О. Цоколенко // Фізика та астрономія в школі. — 2005. — №3. — С. 22—25.
 1. Цоколенко О.А. Система фронтальних лабораторних робіт у 7 класі з використанням саморобного обладнання / О.А.Цоколенко //Збірник наукових праць Кам’янець—Подільського державного університету : Сер. Педагогічна: Проблеми дидактики фізики та шкільного підручника фізики в світлі сучасної освітньої парадигми. — Кам’янець—Подільський: КПДУ, 2006. — Вип. 12. — С. 295—296.
 1. Цоколенко О.А. Розвиток мислення і розширення світогляду учнів при розв’язуванні задач / О.А.Цоколенко // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Сер.: Педагогічні науки : зб. у 2—х т. — Чернігів: ЧДПУ, 2007. – Вип. 46, т.1. — С. 51—54.


Іменний покажчик

З м і с т

Інститут філософської освіти та науки

Кафедра соціальної філософії та філософії освіти

Кафедра психології

Кафедра культурології

Кафедра філософської антропології

Кафедра історії та філософської освіти

Кафедра філософії

Інститут української філології

Кафедра історії та етнополітики

Кафедра української мови

Кафедра стилістики української мови

Кафедра української літератури

Кафедра культури української мови

Кафедра методики викладання української мови і літератури

Кафедра журналістики

Інститут розвитку дитини

Кафедра теорії та історії дошкільної педагогіки

Кафедра менеджменту та інноваційних технологій

Кафедра дитячої творчості

Інститут інформатики

Кафедра інформатики

Кафедра комп’ютерної інженерії

Інститут гуманітарно—технічної освіти

Кафедра загально—технічних дисциплін

Кафедра інформаційних систем і технологій

Кафедра теорії і методики професійної підготовки

Кафедра трудового навчання і креслення

Інститут дистанційної освіти

Кафедра загальноосвітніх дисциплін

Кафедра інформаційно— комунікаційних технологій та елект

ронних засобів навчання
Фізико—математичний інститут

Кафедра вищої математики

Кафедра математичного аналізу та диференціальних рівнянь

Кафедра математики і теорії та методики навчання

математики

Кафедра загальної та прикладної фізики

Кафедра експериментальної і теоретичної фізики та астрономії

Кафедра методології та методики навчання фізико—математичних дисциплін у вищій школі

Кафедра теорії та методики навчання фізики і астрономії

Іменний покажчик

Інформаційне виданняБІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

ДРУКОВАНИХ ПРАЦЬ СПІВРОБІТНИКІВ

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова за 2000—2007 роки

Випуск 6,Частина 1

Рецензент: С.М.Яшанов, кандидат педагогічних наук, професор


Науковий редактор: Савенкова Людмила Василівна, кандидат педагогічних наук
Бібліографічний редактор: Шаленко Галина Іванівна
Укладач : Тарасова Наталія Іванівна

Комп’ютерний набір: О.С.Антоненко, О.С.Крайник, І.В.Позднякова,І.Б. Трикозенко, О.А.Кадіна
Комп’ютерне редагування: О.В.ПекурКаталог: bibliograf
bibliograf -> Юрію Оліферовичу Збанацькому
bibliograf -> Професор Марія Яківна Плющ
bibliograf -> Управління культури І туризму, національностей та релігій облдержадміністрації
bibliograf -> Література: Твори Олеся Гончара
bibliograf -> До 100-річчя з дня народження Бібліографічний нарис Одеса – 2014 Вершини Олександра Блещунова
bibliograf -> Академік апн україни Любов Іванівна Мацько
bibliograf -> Професор Людмила Петрівна Вовк Біобібліографічний покажчик
bibliograf -> Біобібліографічний покажчик серії „Вчені нпу імені М. П


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41

Схожі:

Бібліографічний покажчик iconІноземних мов бібліографічний покажчик
Методика викладання іноземних мов: Бібліографічний покажчик.: За матеріалами періодичних видань. Випуск / Упорядники: О. А. Захарова,...
Бібліографічний покажчик icon2010 року Бібліографічний покажчик
Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IV квартал 2010 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
Бібліографічний покажчик icon2009 року Бібліографічний покажчик
Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IIІ квартал 2009 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
Бібліографічний покажчик iconНові публікації про подільський район бібліографічний покажчик
Бібліографічний покажчик інформує про книги, публікації у збірниках, періодичних виданнях, що надійшли до центральної районної бібліотеки...
Бібліографічний покажчик icon1932–1933 років на Дніпропетровщині Бібліографічний покажчик Дніпропетровськ 2008 Від упорядника
Даний бібліографічний покажчик присвячено болючій І актуальній, І не лише сьогодні, темі Голодомору 1932–1933 років в Україні, зокрема...
Бібліографічний покажчик iconIssn 0130-0914 книжкова палата україни літопис нот Державний бібліографічний покажчик України
Літопис нот –– державний бібліографічний покажчик, що виходить один раз на рік та інформує про нотні видання, зареєстровані Книжковою...
Бібліографічний покажчик iconБібліографічний анотований покажчик видань Надвірнянської цбс у 2015 р
Бібліографічний анотований покажчик видань Надвірнянської цбс у 2015 р. [Текст]: / Надвірнянська црб; метод бібліогр відділ; уклад....
Бібліографічний покажчик iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка