Бібліографічний покажчикСторінка6/41
Дата конвертації18.04.2017
Розмір5,72 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

Дорошкевич В.А. Творчество и универсалии / В.А.Дорошкевич //Материали 6—ї Міжнародної науково—практичної конференції “Творчість свободи як свобода творчості”, (17-18 травня 2001 р.) – К. : НТУУ “КПІ”, 2001. – С.52.

 • Дорошкевич В. Апейрон – сутнісна основа існування людської цивілізації / В.Дорошкевич, І.Купріянов. — Запоріжжя: Поліграф, 2002. - 20 с.; 2-ге вид., 2003. – 32 с.

 • Дорошкевич В.О. Принцип тотожності мисленняі буття у філософії Гегеля та проблема визначення абстракції /В.Дорошкевич //Вісник: зб. ст. викладачів, докторантів, аспірантів університету ім. М.П.Драгоманова. - К.: НПУ, 2002. - Вип. 2. - С.36—38.

 • Дорошкевич В. Тарас Шевченко и идея славянського единения /В.Дорошкевич //Славянство в условиях глобализации и информационной войны. – М.: Граница, 2002. – С.290-294; Ренесанс (М.). - 2009. - №4. - С.  1. Дорошкевич В. Політичні драглі ( Конституційна реформа) /В.Дорошкевич //Українська газета. — 2003. — № 18(254), 15 травня. – С.2.

  2. Дорошкевич В. И.В.Сталин – поджигатель войны против собственного народа (О происхождении Великой Отечественной войны Советского Союза) /Е.М.Чижова, В.А.Дорошкевич. — К.:”АРТЭК”, 2004. — 48 с.

  3. Дорошкевич В. Теорія чистого ума /В.Дорошкевич, И.Куприянов.— — Запорожье: Поліграф, 2004. – 60 с.

  4. Дорошкевич В. В защиту русских писателей Александра Грина и Константина Паустовского и наших лучших гриноведов: Открытое письмо писателю и литературоведу Алексею Николаевичу Варламову /В.Дорошкевич //Литературный Крым. – 2005. – 14 октября, №35—36(182—183). — С.1,2.

  5. Дорошкевич В.О. До питання про проблему раптовості початку Великої Вітчизняної війни //В.О.Дорошкевич // Сторінки воєнної історії України: зб. наук. ст./ НАН України. Інститут історії України. – К., 2005. – Вип. 9,ч.1. — С. 333—338. – Літ.: 21 н.

  6. Дорошкевич В.О. "Небуття" Парменіда у життєдіяльності людини (суто філософський підхід) / В.О. Дорошкевич // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Сер. 7. Культурологія. Релігієзнавство. Філософія: До 170—річного ювілею / М—во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2005. — Вип. 4 (17). — C. 165—168. — Літ.: 17 н.

  7. Дорошкевич В. Теорія чистого ума /В.Дорошкевич, И.Куприянов.— 2—е изд., исправл. и доп. — Запорожье: Поліграф, — 2—ге вид. — 2005. — 61 с.

  8. Дорошкевич В. Для чого потрібен Універсал національної єдності /В.Дорошкевич //газ. Рабочий класс. – 2006. — №40 (335), октябрь. — С.3.

  9. Дорошкевич В.А. Тайна творчества Олександра Грина /В.А.Дорошкевич // Олександр Грин: современный научный контекст: материалы ХУ1, ХУ11 и ХУ111 Международных науч. конф., (2000—2005 гг., Крым, Феодосія). – Сімферополь: ”Крымский Архив”, 2006. – С. 60—91.

  10. Дорошкевич В. Как и зачем украинский народ выбирает президента? /В.Дорошкевич //Правда Украины. – 2006. – 3 августа. – С.11.

  11. Мозгова Н. Про деякі аспекти впливу німецької класичної філософії на патрологічну думку в Україні ХІХ ст. / Н. Мозгова //Philosophia Prima : метафізичні питання. 1998: щорічник. – К.,1999. – Вип. 2. – С.100—106.

  12. Мозгова Н. Гегельянські мотиви в українській духовно—академічній філософії ХІХ століття / Н. Мозгова // Філософські обрії. — 2000. — N4. — C. 127—138.

  13. Мозгова Н. З історії професійної філософії в Україні ХІХ ст.: Київська духовна академія /Н.Мозгова //Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Сер. Філософія. — Тернопіль, 2000. — Вип. 5. – С.9—14.

  14. Мозгова Н. З історії становлення філософської освіти на Україні /Н.Мозгова //Наукові записки: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова: ювілейний випуск. – К.: НПУ, 2000. — Ч.2. – С. 20—24.

  15. Мозгова Н. Йосип Міхневич як філософ і освітянин: невідомі сторінки біографії / Н. Мозгова //Наукові записки.Сер. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2000. – Вип. 5. – С.91—99.

  16. Мозгова Н. Про місце філософії у системі освіти (з приводу полеміки київських філософів кінця ХІХ – початку ХХ ст.)/ Н. Мозгова //Мультіверсум: філософський альманах. – К., 2000. – Вип. 15. – С.128—139.

  17. Мозгова Н. Рішельєвський ліцей та українська духовно—академічна філософська тенденція ХІХ ст./ Н. Мозгова //Нова парадигма: Філософія. Соціологія. Політологія: зб. наук. пр. – К.: Запоріжжя, 2000. – Вип. 15. – С.72—79.

  18. Мозгова Н. Становлення духовно—академічної філософської тенденції в Україні (початок ХІХ ст.)/ Н. Мозгова //Схід. – Донецьк, 2000. –№ 2. — С.31—35.*

  19. Мозгова Н. Становлення релігійно—філософської школи в контексті духовно—академічного життя Києва ХІХ ст./ Н. Мозгова //На межі тисячоліть: християнство як феномен культури. – К.: МІЛП, 2000. – С.132—143.

  20. Мозгова Н. Феномен професійно—академічної філософії: ії духовний та університетські напрями / Н. Мозгова // Філософські обрії. — 2000. – N3. – С.66—75.

  21. Мозгова Н. Шеллінгіанські мотиви в Київській релігійно—філософській школі ХІХ століття / Н. Мозгова // Мультіверсум: філософський альманах. — 2000. – Вип. 10. – С.153—161.

  22. Мозгова Н. Гносеологічний підтекст однієї дискусії про місце філософії в системі освіти /Мозгова Н. // Практична філософія. – 2001(№2). – № 1. – С.219—226.

  23. Мозгова Н. Громадянське суспільство як предмет дослідження київської релігійно—філософської школи ХІХ ст. /Мозгова Н. //Громадянське суспільство і соціальні перетворення в Україні: тези доп. наук. конф. – Львів, 2001. – С.92—94.

  24. Мозгова Н. Дещо про соціокультурний контекст становлення духовно—академічної філософії XIX ст. в Україні / Н. Мозгова //Наукові записки. Сер.: Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: зб. наук. пр. НПУ ім.М.Драгоманова. — К., 2001. — Вип.7. — C. 27—42.

  25. Дещо про часопростір духовності Київської духовної академії /Н.Мозгова, В.Дорошкевич, Г.Волинка //Людина і політика: Політологія. Історія. Філософія. Економіка. Право. — 2001. — №2, березень—квітень. — С.125—138. — Літ.: 54 н.  1. Мозгова Н. Київський період у творчості Г.І.Челпанова/ Н. Мозгова //Філософські обрії. – К.—Полтава, 2001. – Вип. 6. – С.135—145.

  2. Мозгова Н. Класицизм як духовний хронотип діалогу філософсько—освітніх стратегій / Н. Мозгова //Наукові записки. Сер. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: зб. наук. пр. НПУ ім.М.Драгоманова. — К., 2001. — Вип.6. — C.43—49.

  3. Мозгова Н. Класицизм як філософсько—освітній феномен ХІХ ст/ Н. Мозгова //Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Сер. Філософія. – Тернопіль, 2001. – Вип.6. – С.133—138.

  4. Мозгова Н. Класицизм як філософсько—освітній феномен в Україні ХІХ століття / Н. Мозгова //Наукові записки: зб. наук. ст. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2001. – Вип. 41. – С.150—151.

  5. Мозгова Н. Класична освіта як проблема педагогічної творчості в українській духовно—академічній традиції ХІХ ст. / Н. Мозгова //Матеріали 6—ї Міжнародної науково—практичної конференції „Творчість свободи як свобода творчості”. – К., 2001. – С.183—184.

  6. Мозгова Н. Й.Міхневич і М.Федоров: до питання про українські витоки російського комізму / Н. Мозгова //Філософія. Антропологія. Екологія. – К.: Стилос, 2001. — С.116—126.

  7. Мозгова Н. Невідомий рукопис П.Кудрявцева про П.Авсенєва (З історії київської релігійно—філософської школи ХІХ—поч. ХХ ст.)/ Н. Мозгова //Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Сер. Філософія. — Тернопіль, 2001. — Вип.7. – С.38—43.

  8. Мозгова Н. Проблеми державності в українській духовно—академічній філософії ХІХ століття / Н. Мозгова //Україна у ХХ столітті: уроки, проблеми, перспективи. — К.: МІЛП, Центр духовної культури, 2001. – С.495—501.

  9. Мозгова Н.Г. Аналітична філософія /Н.Г.Мозгова, Чуйко В.Л. //Філософія політики: короткий енциклопедичний словник. – К.: Знання України, 2002. – С.28—30.

  10. Мозгова Н.Г. Громадянське суспільство як предмет дослідження київської релігійно—філософської школи ХІХ ст. / Н. Мозгова //Філософські перипетії: вісник Харківського національного університету ім.В.Н.Каразіна. Сер.: Філософія. – Х., 2002. — № 547. – С.35—42.

  11. Мозгова Н.Г. В.М.Карпов: логіко—гносеологічні пошуки ХІХ століття/ Н. Мозгова //Філософські перипетії: вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. Сер.: Філософія. – Х., 2002. — № 561. – С.171—173.

  12. Мозгова Н.Г. В.Карпов і психологізація логіки і психологізація логіки в середині ХІХ століття /Н.Г.Мозгова //Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Сер. Філософія. — Тернопіль, 2002. — Вип.9. – С. 72—76.

  13. Мозгова Н.Г. Ліницький П.І. /Н.Г.Мозгова //Філософський енциклопедичний словник. – К.:Абрис, 2002. – С. 742.

  14. Мозгова Н.Г. Логіка: навч. посібник для дистанційного навчання /Н.Г.Мозгова. МОН України. НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К. : НПУ, 2002. — Ч.1. — 83 с. ; Ч.2. — 47 с.

  15. Мозгова Н.Г. О.М. Новицький про первинний переклад Святого Писання слов'янською мовою / Н.Г. Мозгова // Вісник : зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2002. — Вип.3. — C. 49—50
  1. Мозгова Н. Перший вітчизняний персоналіст : (з історії ідейних впливив духовно—академічної філософії 19 ст.) / Мозгова Н. //Філософські обрії. – К.—Полтава, 2002. – Вип.7. — С.34—45.

  2. Мозгова Н. „Серце” в традиції київської духовно—академічної філософії ХіХ століття / Мозгова Н. //Матеріали ІХ Харківських міжнародних Сковородинських читань. – Х., 2002. – С.31—34.

  3. Мозгова Н. М.Троїцький і П.Ліницький: до питання про гносеологічні засаджи формальної логіки / Н. Мозгова //Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Сер. Філософія.— Тернопіль, 2002.— Вип.8. – С. 83—87.

  4. Мозгова Н. Гносеологічна проблематика творчості С.С.Гогоцького / Н. Мозгова //Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Сер. Філософія.— Тернопіль, 2003.— Вип.10. – С.21—24.

  5. Мозгова Н.Г. Гносеологічний підтекст логічних пошуків С.С. Гогоцького / Н.Г. Мозгова // Вісник: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2003. — Вип. 6. — C. 53—55.

  6. Мозгова Н. Гносеологічний підтекст логічних пошуків С.С.Гогоцького / Н. Мозгова // Людина і політика. — 2003. — N6(30). — C. 123—127.
  1. Мозгова Н. Драгоманов і Пирогов: на перехресті людських доль / Н. Мозкова //Перші Міжнародні Драгоманівські читання: матеріали (30.09—2.10 2003 р.) /НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К., 2003. – Вип.1. – С.156—162.
  1. Мозгова Н. В. Карпов про гносеологічні засади логіки / Н. Мозгова //Філософські обрії. — 2003. — N9. — C. 238—250.
  1. Мозгова Н.Г. Логіка: навч. посібник для дистанційного навчання /Н.Г.Мозгова. МОН України. НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К. : Міленіум, 2003. — 224 с.
  1. Мозгова Н. Проблема свободи в київській духовно—академічній філософії ХІХ століття / Н. Мозгова // Проблеми свободи у теоретичній та практичній філософії: матеріали 10—х Харківських Сковородинівських читань (30.09—2.10 2003 р.); у 2—х ч. –Х.: Екограф, 2003. – Ч.1. – С.55—57.

  2. Мозгова Н. Закони логіки як предмет дослідження в спадщині професорів філософії Київської духовної академії / Н. Мозгова //Філософські обрії. — 2004. — N12. — С. 15—26.

  3. Мозгова Н.Г. Київська духовна академія, 1819—1920. Філософський спадок /Н.Г.Мозгова. — К.: Книга, 2004. — 320 с.
  1. Мозгова Н. Проблема виявлення ментальності через літературу та філософію в Київській духовно—академічній філософії ХІХ століття /Н.Г.Мозгова //Філософія літератури: матеріали ХІ Харківських міжнародних Сковородинівських читань. – Х.: Прометей—Прес, 2004. – С.347—349.
  1. Мозгова Н. Професори філософії Університету Св.Володимира як фундатори Київської педагогічної освіти / Н. Мозгова // Наукові записки. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2004. — Вип. 14. — C. 166—171 .
  1. Мозгова Н. Співвідношення світської та духовної освіти: історико—філософський екскурс / Н. Мозгова //Державно—церковні відносини України у контексті сучасного європейського досвіду: матеріали міжнар. наук.—практ. конф.(4 жовтня 2004 р.). – К.:VIP, 2004. – С.270—275.
  1. Мозгова Н. П.Авсенев: спекулятивно—психологічні пошуки ХІХ століття / Н.Мозгова //Філософські перипетії: вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. Сер. Філософія. – Х., 2005. — № 654. – С.257—263.
  1. Мозгова Н. Г. Гносеологічне підґрунтя законів логіки як предмет дослідження філософів КДА / Н.Г.Мозгова //Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Сер. Філософія. – Тернопіль, 2005. — № 13. – С.47—51.
  1. Мозгова Н. Критика емпіриокритицизму з позицій духовно—академічної філософії кінця XIX — початку XX ст. / Н. Мозгова //Філософські обрії. — 2005. — N13. — C. 16—28.

  2. Мозговая Н.Г. П.Линицкий: размышления по поводу учения А.Хомякова о Церкви /Н.Г.Мозговая //Христианская мысль. – 2005. — № 2. – С.52—55.

  3. Мозгова Н.Г. Логіко—гносеологічна проблематика в київській духовно—академічній філософії ХІХ—початку ХХ ст. /Н.Г.Мозгова. — К.: НПУ, 2005. — 170 с.

  4. Мозгова Н.Г. Логічні розвідки С.Гогоцького / Мозгова Н.Г. //Наукові записки. Сер.: 7: Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: зб. наук. пр. до 170—річного ювілею НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2005. — Вип. 7 (20). – C.136—142.
  1. Мозгова Н. Перший професор філософії Київської духовної академії: (Іван Михайлович Скворцов) / Н.Мозгова // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Сер. 7. Культурологія. Релігієзнавство. Філософія: до 170—річного ювілею. — К.: НПУ, 2005. — Вип. 4 (17). — C. 127—136.
  1. Мозгова Н. Предмет логіки як метафізична проблема (з рукописних лекцій П.Юркевича в Київській духовній академії) / Н.Мозгова //Філософські перипетії: вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. Сер. Філософія. – Х., 2005. — № 706. – С.232—238.
  1. Мозгова Н.Г. Професори філософії Університету Св. Володимира як фундатори київської педагогічної освіти / Н.Мозгова //Педагогіка духовності: поступ у третє тисячоліття: матеріали міжнар. наук. конф. (19 квітня—2005 р.) – К.: НПУ, 2005. — С.149—153.
  1. Мозгова Н. Професори філософії університету Св.Володимира як фундатори Київської педагогічної освіти / Мозгова Н. //Директор школи, ліцею, гімназії. — 2005. — № 2. — С.9—10.
  1. Мозгова Н.Г.Тейяр де Шарден: Феномен людини у загальнолюдському контексті / Н.Г.Мозгова //Історичний календар.2005. — К., 2005. –Вип.11. – С.208—213.
  1. Мозгова Н.Г. Типологічні особливості філософської спільності Київської духовної філософії ХІХ століття / Н.Мозгова //Університетська філософія в ретроспективі та перспективі (до 200—річчя Харківської університетської філософії: матеріали ХІІ Харківських міжнародних Сковородинівських читань. – Х.: Екограф, 2005. – С.70—76.
  1. Мозгова Н.Г. П.Авсенев: романтичні засади психології / Н.Мозгова //Вісник Національного авіаційного університету. Сер. Філософія. Культурологія: зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2006. – Вип. 2(4). –С.192—197.
  1. Мозгова Н.Г. Дещо про трактування законів логіки професорами філософії Київської духовної академії / Н.Мозгова //Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Сер. Філософія. – Тернопіль, 2006. — № 14. – С. 34—39.
  1. Мозгова Н.Г. Драгоманов і Пирогов: зустріч через століття / Н.Мозгова //Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. 6: Історичні науки. – К. : НПУ, 2006. – Вип. 3. – С.5—11.
  1. Мозгова Н.Г. Єдність теоретичних і життєвих орієнтирів у філософії Київської духовної академії / Н.Мозгова // Філософські стратегії: матеріали ХХІ Харківських міжнародних Сковородинівських читань. – Х.: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2006. – С.52—54.
  1. Історія філософії в зв”язку з освітою: підрічник для студ. вищих навч. закладів /Г.І.Волинка, В.І.Гусєв, Н.Г.Мозгова та ін.; За ред. Г.І.Волинки.— К.: Каравела, 2006. — 480 с.
  1. Мозгова Н.Г. Київська духовно—академічна філософія: аналіз логіко—гносеологічних тенденцій: автореф. дис. … докт. філософ. наук /Н.Мозгова ; Київ. нац. ун—т ім.Т. Шевченка. — К., 2006. — 33 с. — Літ. : 38 н.

  2. Мозгова Н.Г. Київський неокантіанець: (до творчої лабораторії Г.Челпанова /Н.Мозгова //Нова парадигма: Філософія.Соціологія. Політологія . – К.: НПУ, 2006. — Вип. 59. — С.10—18.

  3. Мозгова Н.Г. Логіка : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів /Н.Г.Мозгова. МОН України. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. — К. : Каравела, 2006. — 248 с.
  1. Мозгова Н.Г. Логіко—гносеологічна проблематика в київській духовно—академічній філософії ХІХ—початку ХХ ст. /Н.Г.Мозгова. — К.: НПУ, 2006. — 170 с.
  1. Мозгова Н.Г. Логіко—гносеологічна проблематика в лекційних філософських курсах професорів Київської духовної академії /Н.Г.Мозгова //Філософські перипетії: вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. Сер. Філософія. – Х., 2006. — № 750. – С.10—18.
  1. Мозгова Н.Г. Перші недільні школи в Києві і М. Драгоманов / Н. Г. Мозгова //Другі Міжнародні драгомановські читання: матеріали, (27—28 жовтня 2006 р) / НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2006. — Вип. 1. — C. 123—127. — Библиогр. в конце ст.
  1. Драгоманов і Пирогов : зустріч через століття /Н.Мозгова, Г.Волинка //Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Сер. Філософія. — Тернопіль, 2006. – Вип. 16. — С.40—44.
  1. Мозгова Н. Актуальні проблеми дослідження київської духовно—академічної філософії: історіографія і методологія вивчення / Мозгова Н. //Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка.Сер. Філософія. – Тернопіль, 2007. – Вип. 15. – С. 13—19.
  1. Мозгова Н. Вітчизняна класична освіта як соціокультурний феномен ХІХ ст./ Мозгова Н. // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Сер. 7. Культурологія. Релігієзнавство. Філософія. — К.: НПУ, 2007. — Вип. 10 (23). – C. 130—137.
  1. До питання про часопростір духовної впливовості Київської академії / Волинка Г.І., Мозгова Н.Г., Дорошкевич В.О. //Вісник Житомирського державного технологічного університету. Філософські науки. – Житомир, 2007. – Вип.2. – С. 97—117.
  1. Мозгова Н. Духовно—академічна традиція в Україні як культурний феномен : / Мозгова Н. //Колізії синтезу філософії і релігії в історії вітчизняної філософії (до 100—річчя П.Юркевича та 130—річчя Семена Франка: укр. часопис російської філософії при Українському філософському фонді. – Полтава: АСМІ, 2007. – Вип. 7. – С.15—22
  1. Мозгова Н.Г. Загальнофілософські пошуки підстав об'єднання логіки з гносеологією (на прикладі Київської духовно—академічної філософії) / НГ. Мозгова //Філософські обрії. — 2007. — N 17. — С. 30—42
  1. Мозговая Н.Г. Позитивизм и киевская духовно—академическая фидософия: на примере творческого наследия Ор.Новицкого и С.Гогоцкого/ Мозговая Н.Г. //Соловьевские исследования: периодич. сб. науч. тр. – Іваново, 2007. – Вып. 14. – С.50—59.
  1. Мозгова Н.Г. Співвідношення світської та духовної освіти: вітчизняний досвід ХІХ століття / Мозгова Н.Г. // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Сер. 7. Культурологія. Релігієзнавство. Філософія. — К.: НПУ, 2007. — Вип. 13 (26). – C.14—20
  1. Немчинов І.Г. Метаморфоза релігійної ідеї про “Третій Рим” на рубежі ХУ—ХУІ століть / Немчинов І.Г. // Людина і політика. — К., 2000. — №5. — С.45 – 51.
  1. Немчинов І.Г. Релігійно—філософський вимір “руської ідеї” (Ф.Достоєвський, В.Соловйов, Є.Трубецькой) / Немчинов І.Г. //Людина і політика. — К., 2001. — №2. — С.109 – 124.
  1. Немчинов І.Г. “Эстетика человечного”: Генрих Белль и русская литература ХХ века (некоторые параллели) / Немчинов І.Г. // Наукові записки НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2001. – Вип.7: Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. – С.83 – 88.
  1. Немчинов І.Г. Російська ідентифікація: між традиціоналізмом та Просвітництвом (М.Щербатов та О. Радіщев) / Немчинов І.Г. //Sententiae: наук. пр. Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). — Вінниця, 2001. — Вип.2 (IV). — С.98 – 106.
  1. Немчинов І.Г. Іларіонове “Слово” та “Повість минулих літ” у контексті російської історіософської самоідентифікації / Немчинов І.Г. // Людина і політика. — К., 2002. — №1. — С.83 – 95.
  1. Немчинов І.Г. Нариси української національної самоідентифікації. Нарис перший. Біля витоків // Людина і політика. — К., 2002. — № 3. — С. 53 – 60.
  1. Немчинов І.Г. Нариси української національної самоідентифікації. Нарис другий. У стані перманентного вибору / Немчинов І.Г. // Людина і політика. — К., 2002. — № 4. — С.71 – 79.
  1. Немчинов І.Г. Російська ідентифікація. Микола Карамзін /Немчинов І.Г. // Sententiae: наук. пр. Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). — Вінниця, 2002. — №1 (V). — с.114 – 121.
  1. Немчинов І.Г. Самоідентифікація російської влади (XV—XVII ст.) / Немчинов І.Г.// Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер.: Філософія. –Тернопіль, 2002. — №9. – С.105 – 109.
  1. Каталог: bibliograf
   bibliograf -> Юрію Оліферовичу Збанацькому
   bibliograf -> Професор Марія Яківна Плющ
   bibliograf -> Управління культури І туризму, національностей та релігій облдержадміністрації
   bibliograf -> Література: Твори Олеся Гончара
   bibliograf -> До 100-річчя з дня народження Бібліографічний нарис Одеса – 2014 Вершини Олександра Блещунова
   bibliograf -> Академік апн україни Любов Іванівна Мацько
   bibliograf -> Професор Людмила Петрівна Вовк Біобібліографічний покажчик
   bibliograf -> Біобібліографічний покажчик серії „Вчені нпу імені М. П


   Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

  Схожі:

  Бібліографічний покажчик iconІноземних мов бібліографічний покажчик
  Методика викладання іноземних мов: Бібліографічний покажчик.: За матеріалами періодичних видань. Випуск / Упорядники: О. А. Захарова,...
  Бібліографічний покажчик icon2010 року Бібліографічний покажчик
  Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IV квартал 2010 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
  Бібліографічний покажчик icon2009 року Бібліографічний покажчик
  Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IIІ квартал 2009 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
  Бібліографічний покажчик iconНові публікації про подільський район бібліографічний покажчик
  Бібліографічний покажчик інформує про книги, публікації у збірниках, періодичних виданнях, що надійшли до центральної районної бібліотеки...
  Бібліографічний покажчик icon1932–1933 років на Дніпропетровщині Бібліографічний покажчик Дніпропетровськ 2008 Від упорядника
  Даний бібліографічний покажчик присвячено болючій І актуальній, І не лише сьогодні, темі Голодомору 1932–1933 років в Україні, зокрема...
  Бібліографічний покажчик iconIssn 0130-0914 книжкова палата україни літопис нот Державний бібліографічний покажчик України
  Літопис нот –– державний бібліографічний покажчик, що виходить один раз на рік та інформує про нотні видання, зареєстровані Книжковою...
  Бібліографічний покажчик iconБібліографічний анотований покажчик видань Надвірнянської цбс у 2015 р
  Бібліографічний анотований покажчик видань Надвірнянської цбс у 2015 р. [Текст]: / Надвірнянська црб; метод бібліогр відділ; уклад....
  Бібліографічний покажчик iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
  Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...


  База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка