Бібліографічний покажчикСторінка8/41
Дата конвертації18.04.2017
Розмір5,72 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   41

Даниленко В.М. Українсько—російські відносини у складі СРСР у другій половині ХХ ст. / В. М. Даниленко // Україна дипломатична. Науковий щорічник.– К., 2004. – Вип. ІV. – С.483—507.
 1. Даниленко В. [Рец. на кн.: Завальнюк О. М., Телячий Ю. В. Будівництво української загальноосвітньої школи в роки національно—демократичної революції (1917 – 1920) – Кам’янець—Подільський: Абетка нова. – 212 с.] / В. Даниленко //Україна ХХ ст.: Культура, ідеологія, політика: зб. ст. / редкол.: В. М. Даниленко (відп. ред.), С. І. Білокінь, О. В. Добржанський, Г. В. Касьянов, С. В. Кульчицький, О. П. Реєнт, В. П. Швидкий. – К.: Інститут історії України НАН України, 2004. – Вип. 7. – С. 532—534.
 1. Даниленко В. М. Академія має йти в ногу з життям. А ще краще – випереджати його /В. М.Даниленко // Профспілковий вісник. – 2005. — №12—13, серпень— вересень. – С. 1.
 1. Даниленко В. М. Васюта І. К. /В. М.Даниленко // Енциклопедія сучасної України. – К., 2005. – Т. 4. — С. 150.
 1. Даниленко В.М. Введенський А.О. /В.М.Даниленко //Енциклопедія сучасної України. – К., 2005. – Т. 4. — С. 174.
 1. Даниленко В. М. Володимир Вернадський про українсько—російські взаємини /В.М.Даниленко // Україна дипломатична. – К., 2005. –Вип.5. — С.605—616.
 1. Даниленко В. М. Дурдуківський В.Ф. // Українська біографістика: зб. наук. пр.– К., 2005. – Вип. 3. – С.53—54.
 1. Даниленко В. Ідеологічні засади "возз’єднання" України з Росією / В. Даниленко //Україна ХХ ст.: Культура, ідеологія, політика: зб. ст. /редкол.: В. М. Даниленко (відп. ред.), С. І. Білокінь, О. В. Добржанський, Г. В. Касьянов, С. В. Кульчицький, О. В. Янковська – К.: Інститут історії України НАН України, 2005. – Вип. 8. – С.3—11.
 1. Даниленко В. М. Ісаєвич Ярослав Дмитрович /В. М.Даниленко //Енциклопедія історії України. – К.: Наукова думка, 2005. — Т 3.– С. 536—537.
 1. Даниленко В. М. Міжнародна громадськість і проблема єврейської автономії в радянському Криму /В. М. Даниленко // Україна дипломатична. – К., 2005. — Вип.6. – С.521 – 530.
 1. Даниленко В. Наука в Україні на рубежі ХХ – ХХІ ст. / В. М. Даниленко //Матеріали V Буковинської Міжнародної історико—краєзнавчої конференції, присвяченої 130—річчю заснування Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича – Чернівці, 2005. – С.77 – 87.
 1. Освіта України в роки національно—демократичної революції (1917—1920): з хроніки подій / Даниленко В. М., Телячий Ю. В., Завальнюк О. М. – Кам’янець—Подільський: Абетка—Нова, 2005. – 264 с.
 1. Даниленко В. Повсякденне життя українських селян у повоєнний період (1945 – 1953 рр.) /В. М.Даниленко // Україна ХХ ст.: Культура, ідеологія, політика: зб. ст. / редкол.: В. М. Даниленко (відп. ред.), С. І. Білокінь, О. В. Добржанський, Г. В. Касьянов, С. В. Кульчицький, О. П. Рабенчук ; Інститут історії України НАН України. — К., 2005.– Вип. 9. – С.3—16.
 1. Даниленко В. М. Релігійна політика радянської влади на Поділлі у перші повоєнні роки (1945–1948 рр.) / Даниленко В. М., Кононенко В. В. //Вінничина: минуле і сьогодення. Краєзнавчі дослідження. – Вінниця, 2005. – С.264—269.
 1. Даниленко В. М. Телячий Юрій Васильович /В.М.Даниленко //Кам’янець—Подільський університет в особах. — Кам’янець—Подільський, 2005. – Т.2. – С.840—848.
 1. Даниленко В. М. [Рец. на кн.: Добржанський О., Макар Ю., Масан О. Хотинщина. Історичний нарис. – Чернівці: Молодий Буковинець, 2002. – 464 с.] / Даниленко В. М., Юсов С. Л. //Український історичний журнал. – 2005. – № 1. – С.197—201.
 1. Даниленко В. [Рец. на кн.: Романцов В. Українці на одвічних землях (ХVІІІ – початок ХХІ століття). – К.: Вид—во ім. О. Теліги, 2004. – 200 с.] /В.Даниленко, П.Бондарчук // Україна ХХ ст.: Культура, ідеологія, політика: зб. ст. / редкол.: В. М. Даниленко (відп. ред.), С. І. Білокінь, О. В. Добржанський, Г. В. Касьянов, С. В. Кульчицький, О. П. Рабенчук; Інститут історії України НАН України. – К., 2005.– Вип. 9. – С.499—502.
 1. Бут О. [ Рец. на кн.: Нікольський В.М. Репресивна діяльність органів державної безпеки СРСР в Україні (кінець 1920—х – 1950—ті рр.). Історико—статистичне дослідження. – Донецьк, 2003 – 624 с.] / Бут О., Даниленко В. // Україна ХХ ст.: Культура, ідеологія, політика: зб. ст. / редкол.: В.М. Даниленко (відп. ред.), С.І. Білокінь, О.В. Добржанський, Г.В. Касьянов, С.В. Кульчицький, О.В. Янковська – К.: Інститут історії України НАН України, 2005. – Вип. 8. – С.424—428.
 1. Даниленко В. М. Аграрна політика компартійно—радянського керівництва /Даниленко В. М., Баран В. К // Історія українського селянства: у 2—х тт.– К.: Наукова думка, 2006. – Т.2.– С. 479—485.
 1. Даниленко В. М. Академічна наука як предмет вивчення та дослідження /В.М.Даниленко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Історія: зб. наук. пр. – Вінниця, 2006. – Вип. ХІ. – С.11—14.
 1. В ім’я України. Петро Іванович Холодний (1876—1930 рр.) / Даниленко В. М., Завальнюк О.М., Кириленко Г. О., Телячий Ю.В. – Хмельницький, 2006. – 206 с.
 1. Даниленко В. М. Держава і колгоспи /Даниленко В. М., Романюк І. М. //Історія українського селянства : у 2—х тт.– К.: Наук. думка, 2006. – Т.2. – С. 359—372.
 1. Даниленко В. М. Динаміка сільськогосподарського виробництва /Даниленко В. М., Романюк І. М. // Історія українського селянства : у 2—х тт. – К.: Наукова думка, 2006. – Т.2 – С. 372—378.
 1. Даниленко В. М. Лихолобова Зоя Григорівна /В. М.Даниленко //Українські історики ХХ століття: біобібліографічний довідник / Інститут історії України НАН України. – К., 2006 – Вип. 2, ч. 3. (Серія “Українські історики”) – С. 120—121.
 1. Матеріали до українського біографічного словника. Короткі біографічні довідки. — Вип. 1. А—К. – К., 2006. – Із змісту статті Даниленка В.М.: Абаза Віктор Іванович С. 10. — Абрамович Дмитро Іванович. – С. 17. — Авдієнко Михайло Овер’янович.– С. 27—28. — Аверченко Аркадій Тимофійович. – С. 32. — Авраменко Василь Кирилович. – С. 34—35. — (Даниленко В.М., Попик В.І.) Авсєєнко (Авсієнко) Василь Григорович. – С. 38—39. — Адельгейм Євген Георгійович. – С. 43. — Адріанова—Перетц Варвара Павлівна. – С. 53. — Айхельбергер Іван. – С. 60. — Акерман Олександр Федорович. – С. 61—62. — (Даниленко В.М., Горбик В.О.) Акулов Іван Олексійович. – С. 69. — Александров Анатолій Петрович. – С. 73. — Александров (Олександрів) Володимир Степанович. – С. 73—74. — (Даниленко В.М., Горбик В.О.) Алексенко Володимир Аврамович. – С. 80. — Алфьоров Ігор Олександрович. – С. 92—93. — Алчевська Христина Данилівна. – С. 93—94. — (Даниленко В.М., Попик В.І.) Алчевська Христина (Христя) Олексіївна. – С. 94—95. — Алчевський Григорій Олексійович. – С. 95—96. — Альошин Павло Федотович. – С. 101—102. — (Даниленко В.М., Горбик В.О.) Амелін Михайло Петрович. – С. 107—108. — Амосов Микола Михайлович. – С. 109—110. — Анастасевич (Анастазі) Василь Григорович. – С. 112—113. — Ангеліна Парасковія Микитівна. – С. 113—114. — (Даниленко В.М., Шепелюк В.М.) Андрелла Михайло. – С. 118. — Андрієвський Віктор Никанорович. – С. 121. — Андрієвський Олексій Олександрович. – С. 125—126. — Андрієвський Опанас (Панас) Михайлович. – С. 126—127. — Андрієвський Сергій Григорович. – С. 127. — (Даниленко В. М., Ляшко С. М.) Андріяшев Олександр Михайлович.– С. 135—136. — Андріяшик Роман Васильович. – С. 137—138. — Андрух Іван. — С. 143. — Антоненко—Давидович Борис Дмитрович. — С. 155—156. — Антонов Анатолій Петрович. – С. 158. — Антонов Олег Костянтинович. – С. 158—159. — (Даниленко В.М., Попик В.І. )Антонов—Овсієнко Володимир Олександрович. – С. 160—161. — (Даниленко В. М., Попик В. І.) Антонович Володимир Боніфатійович. – С. 162—163. — Апанович Олена Михайлівна. – С. 170—171. — (Даниленко В.М., Попик В.І.) Арандаренко Микола Іванович. – С. 175. — Ареф’єв Анатолій Васильович. – С. 177—178. — Арістов Микола Якович. – С. 178—179. — (Даниленко В. М., Ляшко С. М.) Аркас Микола Миколайович. – С. 181—182. — Арсенич Микола Васильович. – С. 185—186. — Астряб Матвій Григорович. – С. 204—205. — Атрощенко Матвій Іванович. – С. 207—208. — Афанасьєв Георгій Омельянович.– С. 211—212.
 1. Даниленко В. М. Мельниченко Володимир Юхимович /В. М.Даниленко //Українські історики ХХ століття: біобібліографічний довідник / Інститут історії України НАН України. – К., 2006 – Вип. 2, ч.3. – С. 143—144. — (Серія “Українські історики”)
 1. Даниленко В. М. Об’єктивні й суб’єктивні чинники в діяльності М. Хрущова /В. М. Даниленко // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика : зб. ст. – Вип. 10: Хрущовська "відлига": передумови, реалії, наслідки : матеріали "круглого столу" / Відп. ред. В. М. Даниленко. – К.: Ніка—Центр, 2006. – С. 7—12, 16—18, 20, 25—26, 39—40.
 1. Даниленко В. М. Повсякденне життя селян / Даниленко В. М., Романюк І. М. //Історія українського селянства : у 2—х тт.– К.: Наукова думка, 2006. – Т.2. – С. 378—390.
 1. Даниленко В. М. Поглиблення кризи колгоспного ладу /В. М. Даниленко, В. К. Баран // Історія українського селянства : у 2—х тт. – К.: Наукова думка, 2006. — Т. 2. – С. 485—493.
 1. Даниленко В. М. Українська і російська національні спільності в контексті соціально—демократичних змін (50 – 80—і рр. ХХ ст.) /В. М. Даниленко // Науковий часопис. Сер. № 6. Історичні науки: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. –– К.: НПУ, 2006. – Вип. 3. — С.48—63.
 1. Даниленко В. М. Українське село в добу реформ М. Хрущова /Даниленко В. М., Романюк І. М. // Історія українського селянства : у 2—х тт.– К.: Наукова думка, 2006. – Т. 2 . – С. 411—476.
 1. Даниленко В. М. [Рец. : Нові сторінки історії Донбасу. зб. ст. – Вип. 3—13] / Даниленко В. М., Скляренко Є. М. // Український історичний журнал. – 2006. – № 4. – С. 201—206.
 1. Даниленко В. [Рец. на кн.: Шейко В. М., Богуцький Ю. П. Формування основ культурології в добу цивілізаційної глобалізації] / Даниленко В. М. // Український історичний журнал. – 2006. – № 2. – С.223 – 225.
 1. Жиленкова І. М. Українознавчі часописи ліберально—демократичного спрямування (ІІ половина ХІХ – початок ХХ ст.) / Жиленкова І. М. // Наукові записки: зб. наук. ст. НПУ ім. М. П. Драгоманова.– К.: НПУ, 2000. – Вип 2. — С. 204—214.
 1. Жиленкова І. М. Формування політичної думки в Україні / Жиленкова І. М. //Політологія: наука про політику: підручник. – 3—є вид. виправл., доп. – Київ—Харків: Єдинорог, 2001. – С. 91—124.
 1. Жиленкова И. Н. Становление социально—философской мысли в Украине //Социальная философия: учебник / под общей ред. Андрущенка В.П., Горлача Н.И. – Киев—Харьков: Единорог, 2002. – С. 187—228.
 1. Філософія політики: Короткий енциклопедичний словник / Авт.—упоряд.: Андрущенко В. П.,…І. М. Жиленкова та ін. – К.: Знання України, 2002. – 670 с.
 1. Жиленкова И. Н. Становление и развитие философской мысли в Корее //История философии / под общ. ред. Н.И. Горлача, В.Г. Кременя, В.К. Рыбалко. – Харьков: Консул, 2002. – С. 109 – 131.
 1. Жиленкова І. М.  Формування політичної думки в Україні /І.М.Жиленкова //Політологія : підручник / за ред.: Кременя В. Г., Горлача М. І. – Харків, 2003. – С. 91 – 124.
 1. Жиленкова І. М. Формування та розвиток філософії в Україні / Жиленкова І. М. , Єфімцев О. П. // Філософія: підручник / под общ. ред. В. Г. Кременя, Н. И. Горлача. – Харків: “Прапор”, 2004. – С. 197—224.
 1. Жиленкова И. Н. Развитие философии в Украине /И.Н.Жиленкова //Философия : підручник; под общ. ред. В. Г. Кременя, Н. И. Горлача. – Х.: Прапор, 2004. – С. 234—263.
 1. Жиленкова І. М. Основні групи джерел з історії ліберально—демократичного руху України др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст. /И. Н. Жиленкова // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова: Сер. 6. Історичні науки.– К.: НПУ, 2005. – Вип. 1. — С. 309 – 316.
 1. Філософія історії: підручник для вищ. школи /Авт. кол.: Бойченко І. В., Горлач М. І., Данільян О.Г., Жиленкова І. М., Мануйлов Є. М., Новиков Б.В., Панфілов О.Ю., Паюсов К.А., Ю Требі М.П., Шефель С.В. – Х.: Прапор, 2006. – 656 с.
 1. Жиленкова І. М. Формування соціологічної думки в Україні. — З історії становлення соціології / Жиленкова І. М. //Соціологія: підруч. для вищої школи. — 5—е вид., перероб. і допов. / авт. кол.: Воловченко В. І., Головченко Г. Т., Горлач М. І., Жиленкова І. М., Кремень В. Г., Найдьонова В. В., Соколов М. О., Требі М. П. – Х.: Фактор, 2006. – С. 38—219, 171—219
 1. Казакевич О. М. Громадська діяльність П. Г. Житецького на початку 60—х років ХІХ ст. /О. М. Казакевич // Наукові записки НаУКМА. Спец. випуск. – 2001. – Т. 19. – Ч. 1. – С. 142—145.
 1. Казакевич О. М.  Співпраця на ниві науки (листи П. Г. Житецького до О. О. Шахматова) /О. М. Казакевич //Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2001. – Вип. 28. (Ч. 1.). – С. 54—65.
 1. Казакевич О. М. Педагогічна діяльність П. Г. Житецького /О. М.Казакевич //Науковий вісник Чернівецького університету. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – 2002. – Вип. 123—124. – С. 424—429.
 1. Провідники духовності в Україні: довідник /за ред. І. Ф. Кураса. – К.: Вища школа, 2003. – Із змісту статті О. М. Казакевич: Беринда П. С. 354. — Білецький О. І. – С. 357. — Білодід І. К. – С. 359. — Вернадський В. І. – С. 375. — Возняк М. С. – С. 377. — Грінченко Б. Д. – С. 207. — Гудзій М. К.– С. 395. — Дрогобич Г. – С. 404. — Ернст М.Л. – С. 406. — Житецький П. Г. – С. 410. — Жовтобрюх М. А. – С. 412. — Зібер М.І.– С. 424. — Ільїнський Г.А. – С. 428. — Каманін І. М. – С. 431. — Камінський Ф. Т. – С. 432. — Каразін В. Н.– С. 434. — Качановський В. В.– С. 435. — Кістяківський Б.О. – С. 440. — Кравченко В.Г. – С. 258. — Красуський М. – С. 459. — Кримський А. Ю.– С. 460. — Левицький І. О.– С. 474. — Лукашевич П. Я.– С. 482. — Мордовець Д. Л. — С. 273. — Огієнко І. І.– С. 140. — Перетц В. М.– С. 514. — Потебня О. О. – С. 523. — Тимченко Є. К.– С. 572.
 1. Казакевич О. М. Роль П. Г. Житецького у створенні та діяльності Колегії Павла Галагана /О. М. Казакевич // Вісник: зб. наук. ст. НПУ ім. М. П. Драгоманова. – 2003. – Вип. 5. – С. 141—143.
 1. Казакевич О. Діяльність П. Г. Житецького у Південно—Західному відділі Російського імператорського географічного товариства /О.М.Казакевич //Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К., 2004. – Вип. 1. – С. 274—278.
 1. Історія України: навчальна програма для студентів неісторичних спеціальностей / укл.: І.І. Дробот, В.М. Даниленко, Т.А. Стоян, Д. С. Рященко, В.Г. Шарпатий, Л.В. Пилипенко, С.І. Тицький, О.В. Даниленко, О. М. Казакевич. – К.: Ніка—Центр, 2004. – 44 с.
 1. Казакевич О. Павло Житецький: переслідування російським урядом наприкінці 70—х – на початку 80—х рр. ХІХ ст. /О. М. Казакевич //Пам’ять століть. – 2004. – № 6. – С. 109—117.
 1. Казакевич О. М. Погляди П. Г. Житецького на походження і ранні етапи розвитку українського народу /О. М. Казакевич // Історичні і політологічні дослідження. – Донецьк: ДНУ, 2004. – № 4(22). – 2004. – С. 12—19.
 1. Казакевич О. П.Г. Житецький – почесний доктор Харківського і Київського університетів (малодосліджена сторінка біографії) /О. М. Казакевич // Історико—політичні проблеми сучасного світу: зб. наук. ст. – № 10—11. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 138—143.
 1. Казакевич О.  Лист М. О. Максимовича до М. І. Надєждіна /О.М.Казакевич //Наука. Релігія. Суспільство.– 2005. – № 2. – С. 22—24.
 1. Казакевич О. М. Педагогічно—наукова та громадська діяльність П. Г. Житецького: автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.01 /О. М. Казакевич; Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова. – К., 2005. – 20 с.
 1. Казакевич О. М. Павло Житецький (до 170—річчя з дня народження). Історичний портрет /О. М. Казакевич // Історичний журнал.– 2006. – № 6. – С. 84—92.
 1. Казакевич О. Родина Алчевських в українському національному русі /О. М. Казакевич //Український історичний збірник. – К., 2006. – Вип. 9. — С. 145—156.
 1. Подобєд О. А. Апокаліптичний хронотоп художньої прози Тодося Осьмачки (за повістю “Старший боярин”) / О. А.Подобєд //Вісник Київського славістичного університету / редкол.: Ю. М. Алексєєв (голов. ред.), В. І. Кузьменко (заступник голов. ред) [та ін.]. – К.: КСУ, 2005. – № 22. – С. 151—158.
 1. Подобєд О. А. Радянська дійсність у символічному сприйнятті Тодося Осьмачки (на матеріалі повісті “Ротонда душогубців”) /О. А. Подобєд //Вісник Київського славістичного університету / редкол.: Ю. М. Алексєєв (голов. ред.), В. І. Кузьменко (заступник голов. ред) [та ін.]. – К.: КСУ, 2005. – № 25. – С. 190—195.
 1. Позняк О. В. Бойова співдружність слов'янських народів у Другій світовій війні (Історіографія проблеми) /О. В. Позняк //Слов'янські народи у Другій світовій війні: матеріали. наук. конф. – К., 2000. – Вип. 6, ч. І. — С. 18—23.
 1. Позняк Е. В. Интернациональное содружество партизан и подпольщиков в годы Великой Отечественной войны (Историография проблемы) /О. В. Позняк // Патриотизм Советской Армии и народа – важнейший источник победы в Великой Отечественной войне: сб. материалов. – С.—ПБ., 2000. – С. 127—134.
 1. Позняк О. В. Співдружність слов'янських народів у партизанській боротьбі в роки Великої Вітчизняної війни. (історіографія проблеми) /О. В. Позняк //Суд пам'яті: матеріали міжвуз. конф. –Умань, 2000. –С. 98—103.
 1. Позняк Е. В. Боевое содружество советских народов в годы Великой Отечественной войны. Историография проблемы /О. В. Позняк //Патриотизм советской армии и народа – важнейший источник победы в Великой Отечественной войне: сб. ст. – С.—Пб., 2001 – С. 67—73.
 1. Позняк О. В. Історичне значення трипільської культури /О.В. Позняк // Наукові записки: зб. наук. ст. НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2001. – С. 233—236.
 1. Позняк О. В. Розвиток середньої школи в Україні у 30—і роки ХХ ст. /О. В. Позняк // Сторінки історії. – К.: Політехніка, 2002. – Вип. 17. — С. 136—146.
 1. Дружба, загартована в боях за визволення України / Даниленко В. М., Дробот І. І., Стоян Т. А, Позняк О. В., Пилипенко Л. В., Тицький С. І. //Визволення Києва від німецько – фашистських загарбників: матеріали міжнар. конф. (22—23 вересня 2003 р.) – К., 2004. – С. 56—62.
 1. Позняк Е.В. Интернациональное содружество партизан и подпольщиков в годы Второй мировой войны. Историография проблемы / Е.В. Позняк //Витебщина во Второй мировой войне: материалы междунар. конф. – Витебск, 2004. – С. 49—54.
 1. Позняк О. В. Інтернаціональне співробітництво партизан в роки Другої світової війни / О.В. Позняк // Україна у Другій світовій війні: матеріали Всеукр. конф., присвяч. 60—річчю Перемоги. – Бердянськ—Запоріжжя, 2004. – С. 58—63.
 1. Позняк О.В. Загальні тенденції української історіографії культури Київської Русі / О.В. Позняк //Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Сер. Історичні науки. – К.: НПУ, 2005. – Вип. 6. — С. 121—126.
 1. Позняк О.В. Історіографія трудового співробітництва народів у роки Другої світової війни / О.В. Позняк // До 60—річчя перемоги над фашизмом: матеріали міжнарод. наук. конф. (22 квітня 2005 р.) / Акад. внутр. справ. МВС України. – К., 2005. – С. 74—81.
 1. Позняк О.В. Трудова співдружність слов’янських народів у роки Другої світової війни / О.В. Позняк // 60—річчя визволення України від фашистських загарбників: внесок українського народу в перемогу над фашизмом у роки Другої світової війни: матеріали міжнародної науково—практичної конференції (27 жовтня 2004 р.) / НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 2005. – С. 126—133.
 1. Позняк О.В. Трудовий подвиг українського народу в останній період Великої Вітчизняної війни /О.В. Позняк // Сторінки воєнної історії: зб. ст. – К., 2005. – № 19. – Вип. 9, ч. 1. — С. 160—171.
 1. Позняк О.В. Трудовий подвиг українського народу в останній період Великої Вітчизняної війни / О.В. Позняк // Сторінки історії: зб. ст.– К.: КПІ, 2006. –№ 19.— С. 32—42.
 1. Пилипенко Л. В. М. П. Василенко – міністр освіти в уряді Павла Скоропадського / Пилипенко Л.В., Рященко Д. С. // Наукові записки Київського політехнічного інституту. – К., 2003. – Вип. 4. – С. 156—166.
 1. Пилипенко Л. В. Битва за Дніпро та визволення Києва (осінь 1943 р.) /Л. В. Пилипенко, Д. С. Рященко // 60—річчя визволення України від фашистських загарбників: внесок українського народу в перемогу над фашизмом у роки Другої світової війни: матеріали міжнар. наук.—практ. конф. (27 жовтня 2004 р.) / НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 2005 – С. 191—197.
 1. Каталог: bibliograf
  bibliograf -> Юрію Оліферовичу Збанацькому
  bibliograf -> Професор Марія Яківна Плющ
  bibliograf -> Управління культури І туризму, національностей та релігій облдержадміністрації
  bibliograf -> Література: Твори Олеся Гончара
  bibliograf -> До 100-річчя з дня народження Бібліографічний нарис Одеса – 2014 Вершини Олександра Блещунова
  bibliograf -> Академік апн україни Любов Іванівна Мацько
  bibliograf -> Професор Людмила Петрівна Вовк Біобібліографічний покажчик
  bibliograf -> Біобібліографічний покажчик серії „Вчені нпу імені М. П


  Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   41

Схожі:

Бібліографічний покажчик iconІноземних мов бібліографічний покажчик
Методика викладання іноземних мов: Бібліографічний покажчик.: За матеріалами періодичних видань. Випуск / Упорядники: О. А. Захарова,...
Бібліографічний покажчик icon2010 року Бібліографічний покажчик
Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IV квартал 2010 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
Бібліографічний покажчик icon2009 року Бібліографічний покажчик
Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IIІ квартал 2009 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
Бібліографічний покажчик iconНові публікації про подільський район бібліографічний покажчик
Бібліографічний покажчик інформує про книги, публікації у збірниках, періодичних виданнях, що надійшли до центральної районної бібліотеки...
Бібліографічний покажчик icon1932–1933 років на Дніпропетровщині Бібліографічний покажчик Дніпропетровськ 2008 Від упорядника
Даний бібліографічний покажчик присвячено болючій І актуальній, І не лише сьогодні, темі Голодомору 1932–1933 років в Україні, зокрема...
Бібліографічний покажчик iconIssn 0130-0914 книжкова палата україни літопис нот Державний бібліографічний покажчик України
Літопис нот –– державний бібліографічний покажчик, що виходить один раз на рік та інформує про нотні видання, зареєстровані Книжковою...
Бібліографічний покажчик iconБібліографічний анотований покажчик видань Надвірнянської цбс у 2015 р
Бібліографічний анотований покажчик видань Надвірнянської цбс у 2015 р. [Текст]: / Надвірнянська црб; метод бібліогр відділ; уклад....
Бібліографічний покажчик iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка