Бібліографічний покажчикСторінка9/41
Дата конвертації18.04.2017
Розмір5,72 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   41

Рященко Д. С. Нацистський холокост щодо євреїв в Україні (1941 – 1942 рр.) / Д. С. Рященко // Історія слов’янських народів: актуальні проблеми дослідження. – Вип. 6. Слов’янські народи в Другій світовій війні: зб. наук. пр. / НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 2000. – С. 191—193.
 1. Рященко Д. С. Григорій Савич Сковорода – національний мандрівний університет /Д. С. Рященко // Історія України. – 2001. – №11 (березень). – С. 1—5.
 1. Рященко Д. С. Іван Стешенко – міністр освіти уряду УНР (28 червня 1917 р. – 17 січня 1918 р.) /Д. С. Рященко // Наукові записки : зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К. : НПУ, 2001. – Вип. 42. — С. 57—59
 1. Рященко Д. С. Національно—визвольна революція українського народу 1648 – 1657 рр. Створення нової Української держави /Д. С. Рященко // газ. Історія України. – 2001. – № 29—30 (серпень). – С. 1—6.
 1. Рященко Д. С. Пропавшая грамота /Д. С. Рященко // Вечерние Вести. – 2001. – 30 января.
 1. Рященко Д. С. Володимир Науменко – міністр освіти і мистецтва Гетьманату //Вісник : зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. – Вип. 3. — С. 156—158.
 1. Рященко Д. С. Нова робота з українознавства /Д. С. Рященко //Освіта. – 2002. – 26 червня – 3 липня.
 1. Зубалій О. Українство у світі / Зубалій О., Рященко Д. //газ. Історія України. — 2002. — N47. — С.1—6.
 1. Рященко Д. С. Іван Огієнко – перекладач на українську мову Святого Письма /Д. С.Рященко // Вісник: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2003. – Вип. 6. — С. 117—120.
 1. Історія України: навчальна програма для студентів неісторичних факультетів / укл.: І. І. Дробот, В. М. Даниленко Т. А. Стоян, Д. С. Рященко /НПУ ім. М. П. Драгоманова. –К.:НПУ, 2003. – 26 с.
 1. Пилипенко Л.В. Микола Василенко – міністр освіти і мистецтва в уряді гетьмана Павла Скоропадського /Л. В. Пилипенко, Д. С. Рященко //Сторінки історії. — К.: Політехніка. – 2003. – Вип. 17. – С. 108—115.
 1. Рященко Д. С. Покровителі українського народу. Феодосій Печерський – просвітитель Київської Русі /Д. С. Рященко // Сторінки історії. — К.: Політехніка. – 2003. – Вип.17. – С. 54—61.
 1. Провідники духовності в Україні: довідник /За ред. І. Ф. Кураса. – К.: Вища школа, 2003. – Із змісту : статті Д. С. Рященка: Беринда П. — С. 354.— Білецький О. І. – С. 357. — Білодід І. К. – С. 359. — Вернадський В. І. – С. 375. — Возняк М. С. – С. 377. — Грінченко Б. Д. – С. 207. — Гудзій М. К. – С. 395. — Дрогобич Г. – С. 404. — Ернст М. Л. – С. 406. — Житецький П. Г. – С. 410. — Жовтобрюх М. А. – С. 412. — Зібер М. І. – С. 424. — Ільїнський Г. А. – С. 428. — Каманін І. М. – С. 431. — Камінський Ф. Т. – С. 432. — Каразін В. Н. – С. 434. — Качановський В. В. – С. 435. — Кістяківський Б. О. – С. 440. — Кравченко В. Г. – С. 258. — Красуський М. – С. 459. — Кримський А. Ю. – С. 460. — Левицький І. О. – С. 474. — Лукашевич П. Я. – С. 482. — Мордовець Д. Л. – С. 273. — Огієнко І. І. – С. 140. — Перетц В. М. – С. 514. — Потебня О. О. – С. 523. — Тимченко Є. К. – С. 572.
 1. Рященко Д.С. Українство у світі /Д. С.Рященко // Історія України. – 2003. – № 2. – С. 6—7.
 1. Рященко Д. С. Національно—визвольна революція та державне будівництво в Україні (1917 – 1920 рр.). Причина поразки /Д. С. Рященко // Науковий часопис .Сер. 6. Історичні науки: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. — Вип. 1. – С. 98—102.
 1. Феодосій Печерський – церковний діяч Русі—України /Д.С.Рященко // газ. Історія України. Рященко Д.С. – 2004. – № 36 (вересень). – С. 2—5.
 1. Рященко Д. С. Битва за Дніпро та визволення Києва (осінь 1943 рр.) /Д. С. Рященко, Л. В. Пилипенко // 60—річчя визволення України від фашистських загарбників: внесок українського народу в перемогу над фашизмом у роки Другої світової війни: матеріали міжнародної науково—практичної конференції (27 жовтня 2004 р.) / НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 2005. – С. 191—197.
 1. Шарпатий В. Г. Профспілки і проблема “українізації” робітників і службовців УСРР в 1920—ті рр. / В.Г. Шарпатий // Україна ХХ ст.: Культура, ідеологія, політика: зб. ст. / редкол.: В. М.  Даниленко (відп. ред.), С.І. Білокінь, О.В. Добржанський, Г.В. Касьянов, С.В.  Кульчицький, В. С. Чишко, В. П. Швидкий. – К., 2001. – Вип. 4. – С. 244—267.
 1. Шарпатий В.Г. Особливості функціонування системи соціального забезпечення в Україні 1920–30—х рр.: історичний аспект / В. Г. Шарпатий //Наукові записки Вінницького держ. пед. ун—ту.– Вінниця, 2003. – Вип. 6. — С. 63–67.
 1. Шарпатий В.Г. Боровиковський Левко Іванович / В. Г. Шарпатий //Енциклопедія історії України.– К.: Наукова думка, 2003. – Т 1. — С. 349—350.
 1. Українські історики ХХ століття. Біобібліографічний довідник. Серія Українські історики. – Вип. 2, ч.1. – К., Львів, 2003. – Із змісту: статті В.Г.Шарпатого : Бушин Микола Іванович. — С. 41—42.— Виговський Микола Юрійович. – С. 53—54. — Зашкільняк Леонід Опанасович. – С. 120—121. — Кулинич Іван Маркович. – С. 171. — Омельчук Володимир Юхимович. — С. 242—243. — Присяжнюк Юрій Петрович . – С. 270. — Слободяник Михайло Семенович. – С. 253—294. — Сушко Олександр Олександрович. – С. 316—317. — Чайковський Анатолій Степанович. — С. 342.
 1. Шарпатий В. Г. Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, «жертв контрреволюції» та біженців в Україні (1919–1922 рр.): історичний аспект / В. Г. Шарпатий // Питання історії України : зб. наук. ст. – Чернівці, 2004. –№ 7. — С. 47–53.
 1. Шарпатий В. Г. Товариства взаємодопомоги в УСРР 1920 — перша третина 30—х років: організаційні форми та соціальні функції /В. Г.Шарпатий //Пам’ять століть. – 2004.– Вип. 6. — С. 53–61.
 1. Шарпатий В. Г. Формування системи соціального забезпечення в УСРР (1919—1922 рр.). Організаційна структура та функції / В. Г.Шарпатий. – К.: Ніка—Центр, 2004. – 80 с.
 1. Шарпатий В.Г. Функціонування системи соціального забезпечення в УСРР (1921–1929рр.) / В. Г. Шарпатий // Наука, релігія, суспільство: зб. наук. пр.– Донецьк, 2004 . — Вип. 3. – С. 100–109.
 1. Шарпатий В.Г. Чисельність та соціальний статус інвалідів війни і родин червоноармійців в Україні (1921– початок 30—тих років) / В. Г. Шарпатий //Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Сер. 6. Історичні науки. – К. : НПУ, 2004. — Вип. 1.– С. 160–170.
 1. Шарпатий В.Г. Діяльність Народного комісаріату соціального забезпечення УСРР (1930 – 1934 рр.) / В. Г. Шарпатий // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика: зб. ст. – К., 2005. – Вип. 9. — С. 133–147.
 1. Історична географія України: навчальна програма для студентів факультету української філології / укл.: Стоян Т.А., Шарпатий В.Г. – К.: Ніка—Центр, 2005. – 20 с.
 1. Шарпатий В.Г. Концептуальні основи радянської історіографії проблем соціального забезпечення УСРР 20–30—х років / В. Г. Шарпатий // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико—краєзнавчої конференції: у 2—х т.– Чернівці: Книги – ХХІ, 2005. —Т. 1. – С. 293–297.
 1. Шарпатий В.Г. Особливості призначення персональних пенсій в УРСР 20–30—х рр.: історико—соціальне дослідження / В. Г. Шарпатий //Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: міжвідомчий зб. наук. пр. – К., 2005. – Вип. 15. — С. 273–282.
 1. Шарпатий В. Г. Особливості функціонування системи соціального забезпечення в РСФРР та УСРР 1920—х років: порівняльний аналіз / В. Г. Шарпатий // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: міжвідомчий зб. наук. пр.– К., 2005. – Вип. 13. — С. 250–260.
 1. Шарпатий В.Г. Пенсійне забезпечення населення в УСРР 1920–30—х рр.: соціо—історичний дискурс / В. Г. Шарпатий // Україна ХХ ст.: культура , ідеологія, політика: зб. ст. — К., 2005. – Вип. 8.– С. 133–147.
 1. Шарпатий В.Г. Створення та діяльність Народного комісаріату соціального забезпечення УСРР (1919–1922 рр.) / В. Г. Шарпатий //Питання історії України: зб. наук. ст. — Чернівці, 2005. – № 8.– С. 109–118.
 1. Шарпатий В. Г. Трансформація структури і функціональні зміни соціального забезпечення в УСРР 1930—х рр. / В. Г. Шарпатий // Наука, релігія, суспільство: зб. наук. пр.– Донецьк, 2005. – Вип. 1. — С. 3–9.
 1. Шарпатий В. Г. Функціонування системи соціального забезпечення в УСРР 1921 – першої половини 1930—х років. Історичний аспект/ В. Г. Шарпатий. – К.: Ніка—Центр, 2005. – 88 с.
 1. Шарпатий В. Г. Реформування пенсійної справи в УРСР в період тоталітаризму/ В. Г. Шарпатий // Сторінки історії: зб. наук. пр. /Національний тех. ун—т України. – К.: Політехніка, 2006. – Вип. 23. — С. 131–139.
 1. Шарпатий В.Г. Розвиток системи місцевих органів соціального забезпечення в УРСР (1919–1929 рр.) / В. Г. Шарпатий // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Сер. 6. Історичні науки. – К.: НПУ, 2006. – № 1. — С. 74–90.
 1. Шарпатий В. Г. Соціальне забезпечення в УРСР (20–30—ті роки ХХ ст.) / В. Г. Шарпатий. – К .: Ніка—Центр, 2006. – 268 с.
 1. Шарпатий В.Г. Формування системи пенсійного забезпечення в УСРР (1919–1929): соціально—історичний аспект / В. Г. Шарпатий //Наука, релігія, суспільство.– Донецьк, 2006. — Вип. 2. — С. 72 – 83.
 1. Шарпатий В.Г. Функціонування системи соціального страхування в УСРР 1921–1929 рр. // Пам’ять століть. – К., 2006. – Вип.1. — С. 75–83.
 1. Шарпатий В. Г. Радянський пенсіонер: особливості пенсійного забезпечення в УРСР другої половини 30—х рр. / В. Г. Шарпатий //Наукові записки. Сер.: Історія. — Вінниця, 2006. – Вип. Х. — С. 120–124.
 1. Шарпатий В.Г. Реформування Наркомату соціального забезпечення в період становлення тоталітаризму в Україні / В. Г. Шарпатий // Східна економіка, історія, філософія. – 2006. –№ 2. — С. 69–72.
 1. Шарпатий В. Г. Кадрові зміни в Народному комісаріаті соціального забезпечення в період становлення тоталітаризму в Україні / В. Г. Шарпатий // Україна ХХ ст.: Культура, ідеологія, політика: зб. ст. — Вип. 10. – К., 2006. – С. 178–186.

Кафедра української мови


 1. Алексеєва С. Г. Сурядність на рівні простого і складного речення /С. Г. Алексеєва //Проблеми граматики і лексикології української мови: зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова / відп. ред. М.Я.Плющ. – К.: НПУ, 2001. – С. 180—186.
 1. Алексеєва С. Г. Особливості структури двоскладних речень з однорідними головними членами /С. Г. Алексеєва // Проблеми граматики і лексикології української мови: зб.наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. – С. 135—142.
 1. Алексеєва С. Г. Сурядні сполучення слів та їх співвідношення /С. Г. Алексеєва //Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Сер. 10: Проблеми граматики і лексикології української мови: зб. наук. пр. / відп. ред. Грищенко А.П. – К.: НПУ, 2005. – Вип. 1. – С.30—37.
 1. Алексеєва С. Г. Місце пояснювальних конструкцій у системі відношень сурядності та підрядності /С. Г.Алексеєва // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. 10: Проблеми граматики і лексикології української мови: зб. наук. пр. – К.: НПУ, 2006. – Вип. 2. – С. 54—58.
 1. Багмут І. В. Семантика дієслів акустичного сприйняття в поетичних творах Лесі Українки /І. В. Багмут // Система і структура східнослов’янських мов: зб. наук. пр. / відп. ред. І.В.Гончаров. – К.: Знання, 2002. – С.3—10.
 1. Багмут І.В. Виділення лексико—семантичного поля звуконайменувань у сучасній українській мові /І. В. Багмут //Гуманітарна освіта в технічних навчальних закладах: зб. наук. Пр. факультету лінгвістики Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету. – К: ІВЦ Держкомстату України, 2004. – Вип. 9. – С.56—64.
 1. Багмут І. В. Звук і слуховий образ: екстралінгвальна природа звуконайменувань/І. В. Багмут // Система і структура східнослов’янських мов: до 60—річчя наукової і педагогічної діяльності проф. М. Я. Брицина: зб. наук. пр./ відп. ред. І. В. Гончаров. – К.: Знання України, 2004. – С.94—100.
 1. Багмут І. В. Класифікація звуконайменувань в українській мові /І. В. Багмут //Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. 8. Філологічні науки (мовознавство і літературознавство). – К.: НПУ, 2005. – Вип. 1. – С.15—19.
 1. Багмут І. В. Семна структура іменникових звуколексем в українській мові /І. В. Багмут //Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. 10: Проблеми граматики і лексикології української мови. – К., 2005. – Вип. 1. – С. 107—115.
 1. Багмут І. В. Фразеологічна мікросистема з концептом „звук” як фрагмент ЛСП звуконайменувань в українській мові /І. В. Багмут //Мова і культура: науковий щорічний журнал. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бурого, 2005. — Т.5, ч.1: Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – Вип. 8. — С.250—257.
 1. Багмут І. В. Родо—видова кореляція в лексико—семантичному полі звуконайменувань української мови /І. В. Багмут // Науковий часопис НПУ ім М.П.Драгоманова. Сер. 10: Проблеми граматики і лексикології української мови. – К., 2006. – Вип. 2. – С. 201—211.
 1. Сучасна українська мова. Синтаксис: навч. посібник для студ. філол. спец. вищих навч. закладів / С. П. Бевзенко, Л. П. Литвин, Г. В. Семеренко. — К.: Вища школа, 2005.— 270 с.
 1. Бевзенко С. П. Вступ до мовознавства: короткий нарис: навч. посібник для студ. спец. вищих навч. закладів /С. П. Бевзенко. — К.: Вища школа, 2006. — 143 с.
 1. Векуа Н. В. Система антонімічних відношень /Н. В. Векуа //Проблеми граматики і лексикології української мови: зб. наук. Пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. відп. ред. А. П. Грищенко. – К.: НПУ, 2002. – С. 167 – 174.
 1. Векуа Н. В. Антонімічні відношення в лексико—семантичній групі параметричних прикметників /Н. В. Векуа // Система і структура східнослов’янських мов: до 60—річчя наукової і педагогічної діяльності професора М. Я. Брицина: зб. наук. пр. – К.: Знання України, 2004. – С. 185 – 192.
 1. Векуа Н. В. Склад та структура лексико—семантичної групи прикметників на позначення кольору /Н. В. Векуа // Проблеми граматики і лексикології української мови: зб. наук. пр./ НПУ ім. М.П. Драгоманова. Відп. ред. А. П. Грищенко. – К.: НПУ, 2004. – С. 124 – 130.
 1. Векуа Н.В. Антонімічні відношення між параметричними прикметниками на позначення лінійних розмірів предметів /Н. В. Векуа // Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова. Сер. 10. Проблеми граматики і лексикології української мови: зб. наук. пр. / Відп. ред. А.П. Грищенко. НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2005. – Вип.1. – С. 115 – 122.
 1. Векуа Н. В. Компонентний аналіз антонімів (на прикладі прикметників на позначення сукупного розміру предмета) /Н. В. Векуа //Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер.8: Філологічні науки (мовознавство і літературознавство). – К.: НПУ, 2005. – Вип. 1.— С. 28 – 32.
 1. Векуа Н. В Поняття протилежності /Н. В. Векуа // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: зб. наук. праць пам’яті професора Василя Добоша. – Ужгород, 2005. – Вип. 8.— С. 345 – 355.
 1. Векуа Н. В. Антонімія якісних прикметників у сучасній українській мові: автореф. дис. …канд. філол. наук /Н. В. Векуа ; НПУ ім. М.П.Драгоманова.— К., 2006. — 20 с.
 1. Векуа Н. В. Парадигматичні та синтагматичні характеристики антонімічних лексем /Н. В. Векуа //Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Сер.10. Проблеми граматики і лексикології української мови: зб. наук. пр. / відп. редактор А.П. Грищенко. НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2006. — Вип. 2. — С. 216—223.

 2. Висоцький А. Рудакі та система жанрів класичної персько—таджицької поезії 9—15 століть/ Висоцький А. //Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. — 2000. — N7. — С.28—34.

 3. Висоцький А.В. Лексико—семантичні варіанти прикметників на позначення температурних ознак і властивостей /А. В. Висоцький //Проблеми граматики і лексикології української мови: зб.наук. пр. /НПУ ім.М.П.Драгоманова; відп. ред. М.Я. Плющ. – К.: НПУ, 2001. — С. 44 – 52. — Літ.: 5 н.
 1. Висоцький А.В. Специфіка функціонування якісних прикметників у словосполученнях із конкретними іменниками /А. В. Висоцький //Система і структура східнослов’янських мов: до 70—річчя з дня народження докт. філол. наук, професора М.М.Пилинського: зб. наук. пр. / редкол.: В.І.Гончаров (відп. ред.) [та ін.] – К.: Т—во «Знання» України, 2002. – С. 10 – 14.
 1. Висоцький А. Проблема національного виховання засобами української мови у світоглядній концепції Михайла Драгоманова / А. Висоцький //Пам'ять століть. — 2003. — N5. — C. 19—21
 1. Висоцький А. В. Проблема національного виховання засобами української мови у світоглядній концепції Михайла Драгоманова / Висоцький А. В. //Матеріали перших Міжнародних драгомановських читань ( 30 вересня – 2 жовтня 2003 р). / НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2003. – Вип. 1. – С. 47 – 50.
 1. Висоцький А. В. Мотиви входження прислівників до структури речення з його валентністю /А. В. Висоцький // Рідний край. — 2005. — № 1 (12). — С. 87 – 96.
 1. Положення про Інститут української філології Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова: hозроблене відповідно до Положення про інститут НПУ ім. М.П.Драгоиманова, затв. Вченою радою ун—ту 29 жовтня 2004 р. Закону України „Про освіту”, Закону України „Про вищу освіту”, Статуту НПУ ім. М.П.Драгоманова /Міністерство освіти і науки України, НПУ ім. М.П.Драгоманова; hозроб. А. В. Висоцький, О. В. Куц. – К.: НПУ, 2005. — 19 с.
 1. Висоцький А. Прислівники як модифікатори дієслова—предиката й речення / А. Висоцький //Українська мова / Національна академія наук України. Інститут української мови. — К.: Інститут української мови НАН України, 2005. — N4. — C. 8—16
 1. Висоцький А. В. Семантико—функціональний та синтаксичний аспект дослідження означальних прислівників /А. В. Висоцький //Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер.10. Проблеми граматики і лексикології української мови: зб. наук. пр. – К.: НПУ, 2005. — Вип. 1.— С. 37 — 44.
 1. Висоцький А. В. Сфера дії адвербіалів у семантичній структурі речення /А. В. Висоцький //Система і структура східнослов’янських мов: зб. наук. пр. /редкол.: В.І.Гончаров (відп. ред) [та ін.] – К.: Знання України, 2005. – С. 9 – 19.
 1. Висоцький А. В. Функціонування українських прислівників /А. В. Висоцький // Лінгвістичні дослідження: зб. наук. пр. / за заг. ред. проф. Л.А.Лисиченко. – Харків, 2005. – Вип. 16. – С. 7 — 11.
 1. Висоцький А. В. Поверхнева і глибинна структура речення /А. В. Висоцький //Науковий часопис НПУ ім. П.Драгоманова. Сер. 10. Проблеми граматики і лексикології української мови. – К.: НПУ, 2006. – Вип. 2. – С. 64 – 72.
 1. Висоцький А. В. Прислівні та детермінативні обставинні компоненти в структурі речення //Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Лінгвістика: зб. наук. пр.– Херсон: Видавництво ХДУ, 2006. – Вип.3.— С. 17 – 29.
 1. Висоцький А. Сторінки великого життя / А. Висоцький, В. Гончаров //Другі Міжнародні драгомановські читання: матеріали (27—28 жовтня 2006 р.) /НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К., 2006. — Вип. 1. — C. 38—40. — Библиогр. в конце ст.
 1. Висоцький А. Учений і педагог: [до 70—річчя від дня народження українського мовознавця, доктора філологічних наук, професора Арнольда Панасовича Грищенка] / А. Висоцький // Пам'ять століть. — 2006. — N2. — C. 203—205.
 1. Висоцький А.В. Вплив явищ позамовної дійсності на спкцифіку функціонування прислівників/ А. Висоцький //Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського. Сер. Філологія. – Вінниця, 2007. – Вип. 9. – С.80—84.
 1. Висоцький А.В. До питання про формальні граматики / А. Висоцький //Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Сер. 10: Проблеми граматики і лексикології української мови. – К.: НПУ, 2007. – Вип. 3. – С.6—24.
 1. Висоцький А.В. Модальні прислівники у зв”язках з обставинними й означальними прислівниками / А. Висоцький // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М.Гоголя. Сер. Філологічні науки. – Ніжин, 2007. – С.50—52.
 1. Поетична мовотворчість / Гальона Н. П., Висоцький А.В. //Освіта. — 2002. — 20—27 лютого[№ 12—13]. — С. 15.— [ Рец. на монографію Н. Мех “Структура лексико—семантичного поля “мова—слово” в українській поетичній мові ХІХ – поч. ХХ ст. ].
 1. Каталог: bibliograf
  bibliograf -> Юрію Оліферовичу Збанацькому
  bibliograf -> Професор Марія Яківна Плющ
  bibliograf -> Управління культури І туризму, національностей та релігій облдержадміністрації
  bibliograf -> Література: Твори Олеся Гончара
  bibliograf -> До 100-річчя з дня народження Бібліографічний нарис Одеса – 2014 Вершини Олександра Блещунова
  bibliograf -> Академік апн україни Любов Іванівна Мацько
  bibliograf -> Професор Людмила Петрівна Вовк Біобібліографічний покажчик
  bibliograf -> Біобібліографічний покажчик серії „Вчені нпу імені М. П


  Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   41

Схожі:

Бібліографічний покажчик iconІноземних мов бібліографічний покажчик
Методика викладання іноземних мов: Бібліографічний покажчик.: За матеріалами періодичних видань. Випуск / Упорядники: О. А. Захарова,...
Бібліографічний покажчик icon2010 року Бібліографічний покажчик
Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IV квартал 2010 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
Бібліографічний покажчик icon2009 року Бібліографічний покажчик
Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IIІ квартал 2009 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
Бібліографічний покажчик iconНові публікації про подільський район бібліографічний покажчик
Бібліографічний покажчик інформує про книги, публікації у збірниках, періодичних виданнях, що надійшли до центральної районної бібліотеки...
Бібліографічний покажчик icon1932–1933 років на Дніпропетровщині Бібліографічний покажчик Дніпропетровськ 2008 Від упорядника
Даний бібліографічний покажчик присвячено болючій І актуальній, І не лише сьогодні, темі Голодомору 1932–1933 років в Україні, зокрема...
Бібліографічний покажчик iconIssn 0130-0914 книжкова палата україни літопис нот Державний бібліографічний покажчик України
Літопис нот –– державний бібліографічний покажчик, що виходить один раз на рік та інформує про нотні видання, зареєстровані Книжковою...
Бібліографічний покажчик iconБібліографічний анотований покажчик видань Надвірнянської цбс у 2015 р
Бібліографічний анотований покажчик видань Надвірнянської цбс у 2015 р. [Текст]: / Надвірнянська црб; метод бібліогр відділ; уклад....
Бібліографічний покажчик iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка