Бібліосвіт державна бібліотека України для юнацтва Інформаційний вісник 3 (23)’2007 змістСторінка3/5
Дата конвертації22.03.2018
Розмір0,62 Mb.
1   2   3   4   5

Положення


про Всеукраїнський конкурс

«Легенди рідного краю»
Державна бібліотека України для юнацтва і Департамент комунікацій влади та громадськості Секретаріату Кабінету Міністрів України за підтримки Міжнародної Академії духовної єдності народів світу проводять конкурс на кращу письмову роботу серед молоді (вікова категорія: 14 – 21 рік) щодо знань про історичні, топонімічні, релігійні, демонологічні, побутові легенди рідного краю.

Метою конкурсу є заохочення молоді до набуття знань з усної та письмової народної творчості, вивчення культури українського народу.

Тематика конкурсних робіт має відобразити не тільки історичне минуле, традиції та звичаї, але й сучасне життя українців.

1. Основні вимоги до конкурсних робіт та оформлення матеріалу:


 • на конкурс подаються письмові роботи молоді обсягом не більше 10 сторінок комп’ютерного тексту (формат А-4, розмір шрифту 14, інтервал півтора);

 • на титульній сторінці обов’язково зазначити: тему, прізвище, ім’я, по батькові автора, номер школи, клас, місто, село, район, область;

 • до роботи додається список використаних джерел.

 1. Радою експертів оцінюватимуться: творчий підхід, оригінальність, змістовність у розкритті теми.

 2. Конкурс проводитиметься у два тури:

 • перший тур (на місцевому рівні), 1 січня30 березня 2008 р.

 • другий тур (відбірковий), 10 травня по 20 червня 2008 р. у м. Києві.

 • переможці І туру нагороджуються в обласній бібліотеці для юнацтва;

 • роботи переможців І туру (1, 2, 3 місця) від області надсилаються не пізніше 10 травня 2008 р. до Державної бібліотеки України для юнацтва для оцінки Радою експертів (адреса: 03127, м. Київ-127, просп. 40-річчя Жовтня, 122, корп.1; тел./факс 044-257-5334, 257-1073; Е-mail: inform@4uth.gov.ua);

 • кращі роботи будуть розміщені на урядовому сайті для юних громадян http://children.kmu.gov.ua і нагороджені Секретаріатом Кабінету Міністрів України подарунками та призами.

 • для участі у другому турі конкурсу на конверті, будь ласка, ставте позначку: «НА КОНКУРС !».

 1. Про результати ІІ відбіркового туру ми повідомимо завчасно.


Оргкомітет

Семінари та практикуми
Державна бібліотека України для юнацтва постійно розширює коло своїх партнерів, колег, друзів. Зокрема, останнім часом встановлюється тісний творчий союз з Карагандинською обласною юнацькою бібліотекою ім. Ж. Бектурова (республіка Казахстан). 22 листопада 2007 р. спільно було проведено відео-Інтернет-конференцію «Модель майбутнього очима покоління next». Захід відбувся в рамках міждержавного проекту «Бібліотека: простір безпеки».

У конференції взяли участь: студентська молодь, учні старших класів загальноосвітніх шкіл, громадськість, бібліотечні фахівці, вчителі, засоби масової інформації. У статусі почесних гостей на конференції перебували радник-посланець посольства республіки Казахстан в Україні К. К. Жанбатиров та голова Київського культурного центру «Земляки-казахстанці» Г. Т. Шлюсавер. Лейтмотивом конференції була оцінка і сприйняття молоддю перспектив майбутнього як поєднання досвіду попередніх поколінь та соціального прогресу. Присутні юнаки й дівчата жваво та захоплено обговорювали питання: «Яким є наше сьогодні? Що таке мрія? Про що мрієте особисто ви? Як виглядає модель сучасного суспільства? Які моральні цінності ви збережете і передасте потомкам? Хто буде вирішувати проблеми суспільства в майбутньому? Які сили будуть визначати характер майбутнього суспільство? Яким із них віддаєте перевагу ви?»

Проміжні та кінцеві підсумки підводили досвідчені модератори: старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

КарДТУ А. Беркинбекова та доцент А. Саприкін.


Отцы и дети

(Методические материалы к проведению дискуссии)
Материал основан на опыте традиционной работы Карагандинской областной юношеской библиотеки, направленной на оказание методической и практической помощи на местах. На наш взгляд, он послужит подспорьем для коллег и может рассматриваться как методическое пособие недалекого будущего.

Конфликт отцов и детей на сегодняшний момент не менее актуален, чем такие негативные явления, как наркомания, алкоголизм, подростковая преступность, вторичная неграмотность и т.д.


Предварительные замечания

Проблема конфликта отцов и детей стара как мир. Она относится к числу вечных проблем человечества и, скорее всего, не будет снята с повестки дня в ближайшие столетия. О важности воспитания подрастающего поколения говорили еще Эпиктет, Сенека, Тацит. Цицерон писал: «Воспитание, как и золото, дорого ценят везде». Cуществуя с незапамятных времен, конфликт поколений с течением времени приобретает все новые формы. Поскольку актуальность проблемы не снижается в современном мире, мы сочли необходимым ее обсуждение с юношеством.

Причин для существования конфликта между подростками и взрослыми немало. Во-первых, пубертатный (подростковый) возраст – период превращения ребенка во взрослого – часто характеризуется нарастанием внутренней и внешней конфликтности подростка. Вследствие этого возникают сложные ситуации в общении тинейджеров с родителями, педагогами, знакомыми и незнакомыми взрослыми людьми. Часто эти ситуации являются безвыходными или, по крайней мере, кажутся таковыми. Во-вторых, современные психологи единодушно считают главным новообразованием подросткового возраста чувство взрослости. Чувство это противоречиво, критерии его неоднозначны. Ориентация на взрослые ценности и сравнение себя с взрослыми зачастую заставляют подростка снова видеть себя относительно маленьким, несамостоятельным. Однако, в отличие от ребенка, он уже не считает такое положение нормальным и стремится его преодолеть. Итак, подросток претендует быть взрослым и в то же время знает, что уровень его притязаний далеко не во всем подтвержден и оправдан. Это противоречие вызывает огромное количество конфликтов между подростком и его более зрелым окружением.

В-третьих, одной из важных потребностей переходного возраста становится потребность в освобождении от контроля и опеки родителей, учителей, старших вообще, а также от установленных ими правил и порядков. В-четвертых, научно-техническая революция, информационный взрыв, компьютеризация и «интернетизация» общества меняют образ жизни современных людей, смещая традиционные приоритеты, нивелируя ценности, разрушая общественные институты и низвергая авторитеты. Здесь подростки во многом могут дать фору взрослому поколению, что, как правило, усугубляет социальные конфликты. Список можно продолжать достаточно долго времени, объективных и субъективных причин для конфликта между подростками и взрослыми более чем достаточно.

Предлагаемая дискуссия не ставит целью ответить на все вопросы, связанные с взаимоотношениями отцов и детей. Главная задача – обозначить проблему и дать ребятам понять, что их конфликты со взрослыми можно и нужно разрешать, что безвыходных ситуаций не существует.


 1. Подготовительный этап. Реклама и оформление зала

Если Вы сочли тему дискуссии интересной и хотите провести подобное мероприятие среди подростков, то первоначально необходимо определить репертуар литературы по проблемам воспитания, юношеской психологии, самовоспитания подростков и т.п., имеющейся у Вас в библиотеке. Она станет подспорьем в разъяснении всех возникающих у Вас и ребят вопросов, а также явится основой выставки, которую необходимо оформить в преддверии мероприятия и, желательно, разместить в зале во время проведения дискуссии. Не забудьте о подростковых периодических изданиях, а также о педагогической периодике.

Одним из подготовительных моментов организации дискуссии может стать проведение конкурса рисунка «Моя семья». Работы ребят впоследствии не только будут использоваться в качестве одного из элементов оформления зала, но и дадут Вам значительный материал для анализа психологического климата в семьях участников дискуссии. Также Вы можете предложить ребятам написать сочинение на темы, созвучные теме дискуссии (см. приложение 4).

Успех дискуссии во многом зависит от информированности участников мероприятия. Поэтому необходимо не только предварительно оповестить ребят о времени и месте проведения дискуссии, но и ознакомить их с приблизительным кругом вопросов, которые будут предложены для обсуждения. Важно, чтобы уже в объявлении чувствовался характер будущего мероприятия, его дискуссионность, неоднозначность (см. Приложение 1). Не стоит заранее знакомить ребят с вопросами, которые Вы будете задавать в ходе дискуссии, т. к. позднее Вы рискуете услышать в ответ отработанные домашние заготовки, и мероприятие потеряет свежесть, остроту, эмоциональность.

Не забудьте о необходимости соблюдения пропорции в количественном составе аудитории. Оптимальное число участников мероприятия 12 – 40 чел.

Накануне мероприятия кресла в аудитории желательно расставить полукругом или в форме круга, эллипса, оставив место для передвижения ведущего. Такая организация пространства аудитории должна способствовать созданию в ней атмосферы доверительности, равенства, искренности. На стенах и дверях зала можно развесить рекламные листки с информацией о деятельности психологических служб для подростков, номера телефонов доверия, высказывания философов, педагогов, писателей о проблемах воспитания, взаимоотношениях поколений (см. Приложение 3), которые также целесообразно использовать в качестве цитат при оформлении книжной выставки на тему дискуссии. Примерную схему книжной выставки вы найдете в Приложении 2.

При проведении психологических игр в рамках мероприятия желательно поставить фоновую музыку группы «Париж-Франция-Транзит», произведения Ж.-М. Жара. Кроме того, для проведения психологических игр Вам понадобятся планшеты, бумага формата

А-3 или А-2, маркеры, журнальный столик, на котором ведущий сможет разложить все это.


 1. Сценарий дискуссии «Отцы и дети»

Ведущий: Ребята, сегодня мы собрались, чтобы поговорить на тему, которая, волнует многих: и вас, и ваших родителей, и учителей. Согласно одному из стереотипов, все подростки находятся в вечном противостоянии с родителями и их ценностями. Но это не так. Никто не спорит: действительно, юность – это время, когда дети начинают стремиться к независимости и свободе. Без освоения искусства принимать решения и самому отвечать за свою судьбу, без обретения самостоятельности подросток не может стать зрелой личностью. Взрослея, вы во многом придерживаетесь тех ценностей, о которых вам с младенчества говорят родители, которые стараются привить вам учителя. Распространенное мнение, что отчужденность от родителей – неизбежный атрибут юности, не более чем миф. И мы с вами постараемся разобраться: какой характер носят ваши взаимоотношения со взрослыми, в чем причина возникающих конфликтов и можно ли их разрешить.

Но прежде, чем мы начнем обсуждать эту очень важную тему, нам необходимо познакомиться, и для этого я попрошу каждого из присутствующих подняться и назвать свое имя или сообщить о себе то, что вы считаете нужным.


Ребята, педагоги и ведущий называют свои имена. Эта процедура знакомства должна раскрепостить ребят, настроить их на доверительное общение. В большой аудитории (более 40 чел.) есть смысл провести более обобщенное представление, например, если собрались учащиеся разных школ, то лидеры классов могут коротко сказать о своем классе, школе.
Ведущий: А сейчас давайте представим, что вы – это хаос из атомов, и вам необходимо как можно скорее образовать четыре (или три, в зависимости от числа участников) приблизительно одинаковые по количеству атомов молекулы. Вы можете сесть там, где и с кем вам будет удобно.
Эта психологическая ситуация позволит ведущему продолжить работу с четырьмя группами, а ребятам проявить инициативу, создать мини-коллективы на добровольных началах.
Ведущий: С этой задачей вы справились хорошо, и в результате перестановок у нас получились четыре приблизительно одинаковые группы. А теперь представьте себе, что в зале находятся не четыре группы юношей и девушек, а четыре отряда космонавтов-исследователей, которые покинули свою родную планету Х в поисках разумных существ. Ваша планета, затерянная среди звезд, уникальна – на ней живут только дети. Однажды в ходе экспедиции вы обнаружили планету Y, сходную с вашей по основным параметрам: размерам, процентному соотношению океанов и суши, составу атмосферы. Приземлившись, вы поняли, что планета Y населена разумными существами, но эти существа совершенно не похожи на вас. На планете живут только взрослые. В течение недели четыре отряда исследователей наблюдали за этими разумными существами, и через десять минут их командиры должны представить капитану корабля результаты ваших исследований. Вы должны описать разумных существ под названием «взрослые»: их характерные особенности, чем они отличаются от вас – детей, что в них есть хорошего, а что вам в них совершенно не нравится.
Психологическая игра «Планета взрослых» ставит целью обобщить и систематизировать те положительные и отрицательные качества, которыми обладают взрослые в восприятии подростков. Каждой группе дается лист бумаги, ручка, планшет, и они в процессе обсуждения составляют словесный портрет взрослого человека.
Ведущий подводит итоги «исследования», рисует образ взрослых (родителей), отмечая все их положительные и отрицательные стороны.
Очень важно, чтобы в итоге характеристика взрослого человека была объективной и не содержала исключительно негативную информацию.
Ведущий предлагает обсудить следующие вопросы.
Моя семья – моя опора

- Какую роль семья и родители играют в вашей жизни?

- Часто ли вы проводите свободное время с родителями?


 • Чем вы занимаетесь вместе с родителями?

 • Хотели бы вы что-либо изменить в вашей семье?

 • Какие традиции существуют в вашей семье?


Каталог: library science -> bibliosvit
library science -> Калейдоскоп знаменних дат
library science -> «Державна бібліотека України для юнацтва»
library science -> Шукає серце щастя
library science -> Та обласних бібліотек україни для юнацтва
bibliosvit -> Бібліосвіт : інформ вісн. – Вип. 1 (33) 2010 / [редкол. Г. Саприкін (голов ред.), Т. Сопова (відп ред.), С. Чачко, Т. Якушко]; дз
bibliosvit -> Інформаційний вісник 4 (32) 2009 Київ 2009 ббк 78. 34(4Укр) б 59 Бібліосвіт
bibliosvit -> Інформаційний вісник 4 (44) 2012 Київ 2012 ббк 78. 34(4Укр) б 59 Бібліосвіт
bibliosvit -> Бібліосвіт державна бібліотека України для юнацтва Інформаційний вісник 1 (21)’2007 зміст


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5

Схожі:

Бібліосвіт державна бібліотека України для юнацтва Інформаційний вісник 3 (23)’2007 зміст iconБібліосвіт державна бібліотека України для юнацтва Інформаційний вісник 1 (21)’2007 зміст
Відродження та утвердження ідеалів духовності серед молоді через діяльність літературних об’єднань
Бібліосвіт державна бібліотека України для юнацтва Інформаційний вісник 3 (23)’2007 зміст iconІнформаційний вісник 4 (32) 2009 Київ 2009 ббк 78. 34(4Укр) б 59 Бібліосвіт
Бібліосвіт : інформ вісн. – Вип. 4 (32) 2009 / [редкол. Г. Саприкін (голов ред.), Т. Сопова (відп ред.), С. Чачко, Т. Якушко]; дз...
Бібліосвіт державна бібліотека України для юнацтва Інформаційний вісник 3 (23)’2007 зміст iconІнформаційний вісник 4 (44) 2012 Київ 2012 ббк 78. 34(4Укр) б 59 Бібліосвіт
Бібліосвіт : інформ вісн. – Вип. 4 (44) 2012 / [редкол. Г. Саприкін (голова редкол.), Т. Сопова (відп ред.), О. Виноградова, Т. Якушко];...
Бібліосвіт державна бібліотека України для юнацтва Інформаційний вісник 3 (23)’2007 зміст iconДз «Державна бібліотека України для юнацтва»
Фізика формує картину світу : бібліогр покажч. – Вип. 2 / [уклад. Ю. Круть; ред. C. Чачко, В. Кучерява, Н. Лінкевич]; дз «Держ б-ка...
Бібліосвіт державна бібліотека України для юнацтва Інформаційний вісник 3 (23)’2007 зміст icon«Державна бібліотека України для юнацтва»
Яскравий геній Ломоносов через століття світить досі : бібліограф покажч. / [уклад. Н. І. Гуцул; ред. В. М. Кучерява, Н. В. Лінкевич,...
Бібліосвіт державна бібліотека України для юнацтва Інформаційний вісник 3 (23)’2007 зміст iconУправління культури І туризму київської облдержадміністрації київська обласна бібліотека для юнацтва
Майстер-клас : Інформаційний бюлетень з бібліотечно-бібліографічного обслуговування юнацтва : / [уклад. Т. І. Василькевич]; Київська...
Бібліосвіт державна бібліотека України для юнацтва Інформаційний вісник 3 (23)’2007 зміст iconВідділ мистецтв Мистецький вісник
Мистецький вісник : реком бібліограф покажч. / уклала Ю. В. Калмикова; Упр культури облдержадміністрації; Обласна бібліотека для...
Бібліосвіт державна бібліотека України для юнацтва Інформаційний вісник 3 (23)’2007 зміст iconДержавна бібліотека україни для юнацтва хімія – наука для всіх
Рекомендаційний бібліографічний покажчик «Хімія – наука для всіх» є черговим випуском серії «Для тих, хто хоче знати більше». Покажчик...
Бібліосвіт державна бібліотека України для юнацтва Інформаційний вісник 3 (23)’2007 зміст iconУправління культури, національностей та релігій київської обласної держадміністрації київська обласна бібліотека для юнацтва
Сучасники української літератури: біобібліографічна доівдка / [уклад. Н. Я. Патенок]; Київська обласна бібліотека для юнацтва. –...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка