Биография и жизненный путь Винниченко ВолодимирСкачати 77,55 Kb.
Дата конвертації12.07.2017
Розмір77,55 Kb.
ТипБиография

Биография и жизненный путь Винниченко Володимир


ВОЛОДИМИР ВИННИЧЕНКО
(1880—1951)
      Володимир КириловичВинниченко народився 28 липня 1880 р. в Єлисаветграді Херсонської губернії (теперКіровоградська область) в робітничо-селянській родині. Від першого шлюбу мати В.Винниченка мала трьох дітей: Андрія, Марію й Василя. Від шлюбу з КириломВинниченком народився лише Володимир. У народній школі Володимир звернув на себеувагу неабиякими здібностями, і через те вчителька переконала батьків, щобпродовжували освіту дитини. Незважаючи на тяжке матеріальне становище родини, позакінченні школи хлопця віддано до Єлисаветградської гімназії, але він не закінчивїї, бо треба було добувати якісь кошти на прожиття. До того ж у старших класахгімназії він був членом революційної організації, писав революційну поему, за якуодержав тиждень «карцеру», і зрештою його виключили згімназії.
      У 1900 р. у Златополі Володимирекстерном склав іспити за середню школу. Незважаючи на виразне небажання вчителіввидати учневі атестат зрілості, під натиском директора гімназії здібний юнак йогоодержав. Наступного року він вступив на юридичний факультет Київськогоуніверситету, де створив таємну студентську революційну організацію «Студентськагромада». Був ув'язнений як член місцевої організації Революційної УкраїнськоїПартії (РУП). Через кілька місяців Винниченка випустили «на поруки» за бракомофіційних доказів у «злочині», але виключили з університету й виселили з Києва безправа жити по великих містах. Цього ж року письменник відправив своє першеоповідання «Народний діяч» до «Літературно-наукового вісника» в Галичині. Але тодітвір не надрукували (це сталось значно пізніше — 1906p.).
      У 1902 р. Винниченко заявив про себеяк літератор: опублікував твір «Сила і краса» (згодом відомий під назвою «Краса ісила»). Восени, через виключення з числа студентів, Володимира Винниченкапозбавлено права на відстрочення військової служби й забрано в солдати. Протевійськової служби він фактично не відбував, бо влада, боячись революційного впливуна това-ришів-військових, тримала Володимира під арештом, в канцелярії. Але він,переодягаючись вночі в цивільне, тікав з казарми й віддавав свій час роботі середкиївського пролетаріату. Цю діяльність було викрито, Володимир мав бутизаарештований. Довідавшись від військових товаришів з канцелярії роти про те, щоготується арешт, Володимир Винниченко скинув солдатську форму й емігрував доГаличини. Там він працював у закордонних партійних організаціях і час від часунелегально виїздив до України. У Львові Винниченко брав участь у виданні партійнихгазет « Праця», «Селянин», писав брошури й книги на революційнітеми.
      У 1903 р. при перевозі нелегальноїлітератури з Галичини до Києва на кордоні Винниченка знов арештовано. Як дезертирі революціонер він був посаджений у військову в'язницю — київську фортецю. Запропаганду серед війська та за дезертирство його мали засудити до військовоїкаторги, а за суто політичне «злочинство» — провіз нелегальної літератури — вінмав бути суджений окремо. Після півторарічного перебування у фортеці йогозвільнила перша російська революція 1905 року (Винниченка звільнено з фортецічерез проголошену амністію). Під час ув'язнення він написав низку літературнихтворів. Повість «Голота» навіть одержала першу премію «КіевскойСтарины».
      У 1905 р. Винниченко повернувсяпід чужим прізвищем в Україну, провадив революційну агітацію серед селян ізаробітчан Причорномор'я, наступного року мандрував Україною, написав низкуоповідань: «На пристані», «Раб краси», «Уміркований та щирий», «Голод»,«Малорос-європеєць», «Ланцюг» та інші. З'явилась друком перша збірка оповідань«Краса і сила» — і як реакція відгук І. Франка: «І відкіля ти такий узявся? Середмлявої" тонко артистичної та малосилої або ординарно шаблонової та безталанноїгенерації сучасних українських письменників виринуло щось таке дуже, рішуче,мускулисте і повне темпераменту, щось таке, що не лізе в кишеню за словом, а сиплейого потоками, що не сіє крізь сито, а валить валом як саме життя, в сумішукраїнське, московське, калічене й чисте, як срібло, що не має меж своїйобсервації і границь своїй пластичнійтворчості».
      У і 907 р. Винниченко бувзнову заарештований у Кисві й посаджений в знамениту Лук'янівку (тюрма в Києві, деперебували майже всі видатні члени РУП). Через вісім місяців Винниченка випущено.Довідавшись про те, що має бути засуджений за свою політичну діяльність накаторгу, Винниченко ще раз емігрував. У цей період він написав багато творів насоціальні та етичні теми: «Дисгармонія», «Щаблі життя»,«Контрасти».
      У 1908 р. він перебував уШвейцарії, Італії, Франції, наступного року — у Швейцарії, Франції(Парижі).
      Протягом 1910—1913 pp.письменник жив у країнах Європи (Франція, Німеччина, Росія, Галичина, Буковина). Вцей час у російському перекладі виходить твір «Чесноти зсобою».
      У 1914 р. В. Винниченко повернувсяв Україну, перебував на нелегальному становищі. Александринський театр уПетрограді прийняв до постановки п'єсу «Брехня»(«Ложь»).
      У 1916р. він перебував у Москві,Петрограді. Видавав журнал «Промінь», переїхав у 1917р. в Україну, став одним зорганізаторів і керівників Центральної Ради, згодом головою першого українськогоуряду — Генерального Секретаріату. Після повалення гетьмана П. СкоропадськогоВинниченко був одним з керівників Директорії — нового уряду Української НародноїРеспубліки.
      У 1918р. був арештованийгетьманськими офіцерами. Звільнений від арешту через протест українськоїгромадськості.
      Болісні роздуми Винниченкапро роз'єднаність українців відбились у драмі «Між двох сил» (1919р.). Вінрозійшовся в поглядах з більшістю Директорії й уряду, виїхав закордон.
      У 1920 р. Винниченко приїхав вУкраїну, але незабаром востаннє залишив її, відмовившись від співробітництва вуряді радянської України.
      Протягом1924—1928 pp. «Рух» видав «Зібрання творів» В. Винниченка в 23томах.
      У ШЗО—1932 pp.. «Книгоспілка»підготувала до друку «Зібрання творів» письменника в 28 томах, багато оповідань іповістей українською та російською мовами вийшли в Києві, Харкові, Москві,Ленінграді.
      У вересні 1933 р. В.Винниченко написав відкритого листа до Політбюро КП (б) У, в якому звинувативСталіна та Постишева в голодоморі й масових репресіях проти українського народу.Цей лист викликав різке заперечення на пленумі.ЦК КП (б) У 1933 року, і з тогочасу творчість В. Винниченка була піддана гонінням: книжки вилучені з бібліотек ізнищені, творчість перестала досліджуватися літературознавцями й вивчатися вшколі, ім'я письменника або замовчувалося, або при згадках обливалося брудом ітрактувалось не інакше як під тавром «буржуазногонаціоналіста».
      Роки війни підірвали вжеослаблене здоров'я Винниченка. в березня 1951 р. письменник помер, похований нацвинтарі Му-жена поблизу Канн уФранції.
      В. Вииниченко написав понад стооповідань, п'єс, сценарії», статей і памфлетів, істерико-політичний трактат«Відродження
      нації», двотомнуетико-філософську працю «Конкордизм», чотирнадцять романів (один із нихнезавершений). В. Винниченко-митець — яскрава індивідуальність, у якій поєдналисянайсуттєвіші риси перехідної доби — від критичного реалізму до модернізму. Важливемісце в усьому творчому доробку.майстра посідає його драматургія, адже п'єси В.Винниченка зіграли дуже важливу роль у становленні українського театру.Винниченко-драматург усвідомлював, що український театр треба європеїзувати —надати йому філософської глибини, гостроти морально-етичних колізій, динамізуватидію. Наскільки це вдалося, свідчить той факт, що його п'єси посіли провідне місцев репертуарах «Молодого театру» Леся Курбаса, стаціонарного українського театру М.Садовського та драматичного театру ім. І.Я. Франка. В останньому протягом1920—1921 pp. йшли п'єси «Іріх», «Дисгармонія», «Великий Молох», «Панна Мара»,«Співочі товариства». Твори драматурга були популярними не лише в тогочаснійУкраїні, але й за її межами. Відомий літературознавець Г. Косткж зазначав, що зособливим успіхом у країнах західної Європи йшли драми Винниченка «Чорна Пантера іБілий Ведмідь», «Закон», «Брехня». їхня тематика, як і тематика інших творівписьменника і драматурга, була цілком традиційною — дослідження людськоїособистості, морально-психологічне випробовування внутрішніх сил людини в боротьбіза утвердження свого «я». Але інтерпретація цих тем і морально-етичні проблеми, щопоставали з творів Винниченка, були новаторством в українській літературі початкуXX століття. Винниченкові п'єси руйнували канони сценічного дійства, які плекаветнографічний, романтично-сентиментальний і водевільно-розважальний українськийтеатр. Герої цих п'єс прагнули незалежності від будь-кого і будь-чого: юрби,моралі, приписів, умовностей. Вони прагнули бути «чесними з собою». Але, якзазначав сам Винниченко, ніхто з його героїв не був по-справжньому «чесним зсобою», оскільки вони лише прагнули цього. Драми Володимира Винниченка—- цестихія, бунт, виклик самому життю. Сміливістю тематики (свідомість та інстинкти,мораль і статеві проблеми, честь і зрада) драматург часто, на думку критики,виходив за межі дозволеного. Керуючись своїм відомим принципом «чесності з собою»,як і знаменитим висловом Шопенгауера: «Філософові, як і поетові, мораль не повинназакривати правди», автор піднімав завісу, проникав у найпотаемніші сховипсихології і проводив експерименти на людській душі. Героєм його п'єс став новийсуспільний тип інтелігента, тло дії — двадцяте століття, з його соціальнимиконфліктами і моральними протиріччями. Але не слід думати, що пошуки «правдижиття» і «нової моралі» — новація драматурга в європейській драматургії, тому щодля творів будь-якого європейського письменника це булонормою.
      Показовою в цьому плані є п'єса«Гріх». Головна героїня — революціонерка Марія Ляшківська вважає, що в сучасномуїй світі нема такого поняття, як «гріх», що це пережитки «старого світу». Алепротягом твору вона змушена змінити свою думку. «Маленький гріх» — зрадатоваришів-революціонерів заради благородної мети — порятунку з ув'язнення коханогочоловіка призводить до несподіваних для неї наслідків: Марія потрапляє взалежність до слідчого, бо, боячись викриття, змушена виконувати всі його бажання,видавати по одному своїх товаришів, обманювати друзів і самого коханого, якірозшукують зрадника. Усе це призводить до трагічної розв'язки: доведена до відчаю,усвідомлюючи, що коханий Іван не зрозуміє її зради і не пробачить їй, Маріянакладає на себе руки, таким чином вдавшись до одного з найстрашнішиххристиянських гріхів. Отже, протягом твору ми маємо можливість простежити весь«шлях» духовного руйнування особистості, замислитись над морально-філософськимипроблемами драми, їх актуальністю длясьогодення.
      Драматургія Винниченкавирізняється гостротою проблем, глибиною психологічних екскурсів, відсутністюшаблонності, образним мисленням, неореалістичними тенденціями, модерном,символізмом, «новими горизонтами» і «обріями», з яких глядач має змогу проникати вглибини світу підсвідомості. Дійсно, Володимир Винниченко займає виняткове місце вукраїнській літературі і, особливо, в^ історії української драматургії,українського модерного театру. Його твори значною мірою сприяли модернізаціїтогочасного українського т.еатру, виведенню його на європейський рівень. Драми В.Винниченка відіграли важливу роль у культурному відродженні українського народу.Своєю формою і своїм змістом вони відтворювали своєрідну національну новаторськудраматургію в дусі новітніх течій європейської драми — драм Ібсена, А. Чехова, М.Метерлінка, К. Гауптмана, А. Стрінд-берга. Драматург прагнув європеїзуватиукраїнський театр, тобто «надати йому філософської глибини, гостротиморально-етичних колізій, динамізувати дію...». Кожна п'єса Володимира Винниченкаприховує в собі загадку, яку неможливо розгадати, «розшифрувати код» до кінця.Тому в кожного, хто всерйоз замислиться над суттю п'єс Винниченка, виникне власнесприйняття їх.
      Нині Винниченко широко йглибоко входить у культурне сьогодення незалежної України. Його твори пробуджуютьнаціональну свідомість. Політик, письменник, художник, він ще має розкритисярідному народові різнобарвними гранями свого великоготаланту.
      ОСНОВНІТВОРИ:
      Збірка «Краса і сила», романи«Заповіт батьків» «Записки кирпатого Мефістофеля», «Слово за тобою, Сталіне'»перший український науково-фантастичний утопічний роман «Сонячна машина», драми«Великий молох», «Чорна Пантера і Білий Ведмідь», «Брехня», «Між двох сил»,«Гріх».

      ДОДАТКОВАЛІТЕРАТУРА:


      1. Бойко Ю. Драма «Між двохсил» В. Винниченка як відображення української національної революції //Бойко ЮВибрані праці.- К., 1992.
      2. Гнідан О.,Дем'янівська Л. Володимир Винниченко: Життя, діяльність, творчість — К 1996
      3. Гречанюк С Володимир Винниченко: добаі доля // Гречанюк. С На тлі ХІХ століття - К1990.
      4. Дзеверін І. Про В. Винниченка тайого ранню прозу // Винниченко В. Краса і сила - Пові
Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Биография и жизненный путь Винниченко Володимир iconВолодимир Винниченко (26 липня 880 — березня 1951) Життєвий шлях письменника…
Володимир Винниченко народився 14 липня 1880 року (за ст ст.), в місті Єлисаветграді Херсонської губернії в робітничо-селянській...
Биография и жизненный путь Винниченко Володимир iconНародився Володимир Кирилович Винниченко
Веселий Кут поблизу міста Єлисаветграда Херсонської губернії в робітничо-селянській родині
Биография и жизненный путь Винниченко Володимир iconВолодимир Винниченко. Заповіт борцям за визволення
України Конкретні рекомендації, як його досяг­ти. І прискіпливий погляд на українську еміграцію, визначення її ролі І завдань у цих...
Биография и жизненный путь Винниченко Володимир iconУрок № Тема. Володимир Винниченко. Оповідання «Федько-халамидник». Федько як особистість Мета
Обладнання: підручник, роздатковий матеріал, портрет письменника, таблиця «Права дитини», презентація
Биография и жизненный путь Винниченко Володимир iconМихайло Грушевський. Володимир Винниченко
Мета : охарактеризувати історичні портрети діячів Української революції 1917-1919років, проаналізувати їх роль в будівництві національної...
Биография и жизненный путь Винниченко Володимир iconТворчість Олександра Олеся. Володимир Винниченко. Новела
Опрацювати сторінки підручника (289-295), скласти хронологічну таблицю до біографії Олександра Олеся
Биография и жизненный путь Винниченко Володимир iconКонспект уроку. Володимир винниченко письменник-новатор. Дитячі долі в «малій прозі»
Навчальна Ознайомити з творчістю письменників, що творили у 1900-1930роках Знати основні моменти життя, творчості громадської І політичної...
Биография и жизненный путь Винниченко Володимир iconУрок української літератури у 6 б класі Володимир Винниченко «Федько халамидник». Образ Федька
Хочу довести до учнів істину, що в людині головне її внутрішній світ. На даному уроці використовуватиму такі методи, форми та прийоми...
Биография и жизненный путь Винниченко Володимир iconУрок у 6 б класі Володимир Винниченко «Федько халамидник». Образ Федька. Щедрість головного героя твору на добро Учитель. Доброго дня усім! Сьогодні ви
Хочу довести до учнів істину, що в людині головне її внутрішній світ. На даному уроці використовуватиму такі методи, форми та прийоми...
Биография и жизненный путь Винниченко Володимир iconМетодична розробка уроку
Видеофрагменті з художніх фільмів «Цирк», «Светлый путь», «Утомленные солнцем», «Член правительства»


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка