Бюлетень нових надходжень літератури у березні 2018 року м. Дніпро зміс тСторінка1/4
Дата конвертації29.04.2018
Розмір0,57 Mb.
  1   2   3   4

Дніпровський національний

університет ім. Олеся Гончара

Наукова бібліотека

БЮЛЕТЕНЬ


НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИ

у березні 2018 року

м. Дніпро

З М І С Т

0 Загальний відділ

00 Загальні питання науки і культури

01..Бібліографія і бібліографічні покажчики. Каталоги

02 Бібліотечна справа

030 Довідкові видання загального типу

070 Газети. Преса. Журналістика

1 Філософія. Психологія

2 Релігія. Теологія (богослов’я)

3 Суспільні науки

30 Теорії, методологія та методи суспільних наук. Соціографія

31 Демографія. Соціологія. Статистика

32 Політика

33 Економіка. Економіча наука

34 Право. Юриспруденція

35 Державне адміністративне управління. Військова справа

36 Забезпечення духовних і матеріальних життєвих потреб

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля

39 Етнографія. Звичаї. Традидиції

5 Математика та природничі науки

502/504 Наука про навколишнє середовище. Енвіронментологія. Екологія.

51 Математика

52 Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія

53 Фізика

54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія

55 Геологія. Науки про Землю

56 Палеонтологія

57 Біологічні науки загалом

58 Ботаніка

59 Зоологія

6 Прикладні науки. Медицина. Техніка

60 Біотехнологія

61 Медичні науки

62 Машинобудування. Техніка загалом

63 Сільське господарство. Лісове господарство. Мисливство. Рибне господарство

64 Домоведення. Домашнє господарство. Комунальне господарство. Служба побуту

65 Організація та управління підприємствами зв’язку, транспорту, торгівлі, поліграфії. Бухгалтерська справа, рахівництво. Паблік рилейшнз. Зв’язок з громадськістю

66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість і споріднені галузі

67 Різні галузі промисловості та ремесла

68 Галузі промисловості, що виробляють готову продукцію

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали. Будівельно-монтажні роботи

7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт

8 Мова. Мовознавство. Художня література. Літературознавство

80 Загальні питання лінгвістики та літератури. Філологія

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови

82 Художня література. Літературознавство

821.0 Теорія літератури. Вивчення літератури

9 Географія. Біографії. Історія

902. Археологія

903 Передісторія

904 Археологічні пам’ятки історичних часів

908 Краєзнавство

91 Географія. Географічні дослідження Землі та окремих країн. Подорожі. Регіональна географія

92 Біографічні та подібні дослідження

93/94 Історія

  1. Історична наука. Історіографія ; 94 Всесвітня історія

0 Загальний відділ

004.43=93

Б26


Бартеньев, Олег Васильевич

Visual Fortran: новые возможности / О. В. Бартеньев. – Москва : Диалог-МИФИ, 1999. – 304 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

027:001.32

Б59


Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теор. сб.

Вып. 14 / НАН Украины, Нац. б-ка Украины им. В. И. Вернадского ; пред. А.Онищенко. – Киев : НБУВ, 2017. – 244 c. – 55 грн.Кільк. прим.: 1 (НМВ. – 1)

008(477)

В64


Возняк, Тарас

Та мета та фyzika Карпат : зб. епіфаній / Т. Возняк ; Незалежний культурологічний журн. " Ї " та вид-во "Коло". – Львів, 2011. – 200 c. : портр. – (Б-ка журналу " Ї "). – Дарунок журналу " Ї ". – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

027.7

Г85


Грипич, С. Н.

Інформаційна культура: теоретичні засади та досвід : навч. посіб. /

С. Н. Грипич, Л. М. Буравкова ; за заг. ред. С. Н. Грипич ; Рівенський держ. гуманіт. ун-т . Наук. б-ка. – Рівне : Видавець О. Зень, 2017. –

366 c. – 40 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

001.32(477)

І-90


Історія Національної академії наук України. 1956-1960. Ч.1. Документи і матер. / голов. ред. О. С. Онищенко ; НАН України,

Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. – Київ : НБУВ, 2016. – 872 c. : іл. – (Джерела з історії науки в Україні). –

До 100-річчя НАН України. – 255 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


001.32(477)

І-90


Історія Національної академії наук України. 1956-1960. Ч.2. Додатки / голов. ред. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України

ім. В.І. Вернадського, Ін-т архівознавства. – Київ : НБУВ, 2016. – 1064 c. : іл. – (Джерела з історії науки в Україні). – До 100-річчя НАН України. – 285 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

007(477-25)

К17


Каленчук-Порханова, Жанна Алексеевна

60 лет Институту кибернетики / Ж. А. Каленчук-Порханова. – Препринт 2017-1. – Киев : Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова НАНУ, 2017. – 92 c. : ил., портр. – Посв. светлой памяти Виктора Ивановича Глушкова. С автографом. – 60 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

001.92(477)

Н34


Наука України у світовому інформаційному просторі. Вип. 14 /

ред. кол. : Я. С. Яцків, О. М. Гузь, О. С. Онищенко, А. І. Радченко ;

НАН України. – Київ : Академперіодика, 2017. – 134 c. – 45 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


008(075.8)

Р64


Розин, Вадим Маркович

Культурология : учеб. для студ. вузов / В. М. Розин. – Москва : ИНФРА-М : ФОРУМ, 2002. – 344 c. – (Высшее образование). – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

070.1:316.3]

С31


Сенкевич, Геннадий

Контент - скандальный, статус - социальный : практ. пособ. для соц. журналиста / Г. Сенкевич. – Харків : ФОП Озеров Г. В., 2016. – 436 c. : ил. – 70 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

070(477)(06)

С40


Система національних ЗМК у сучасній Україні : нова візія : матер.

XII Всеукр. студ. наук.-практ. конф. (квіт. 2016 ) / упоряд.:

О. В. Кирилова, О. В. Гудошник ; наук. ред. В. Д. Демченко ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : ДНУ ім. О. Гончара, 2016. – 150 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


008(477-25)

С68


Сохань, Світлана

Микола Петров: життя серед книг і рукописів : монографія /

С. Сохань. – Київ : НБУВ, 2015. – 412 c. – 75 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 1, НМВ. – 1)


025.171:59

Ш24


Шаповал, Андрій Іванович

Документи С. Я. Парамонова у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Джерелознавче дослідження : наук. каталог / А. І. Шаповал ; НАН України. – Київ : НБУВ, 2016. – 352 c. – 104 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


1 Філософія. Психологія


111

В64


Возняк, Тарас

ФАІNОМЕNО місця / Т. Возняк ; Незалежний культурологічний журн. " Ї ". – Львів, 2014. – 106 c. – (Б-ка журналу " Ї "). – Дарунок журналу " Ї ". – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

В64


Возняк, Тарас

Філософські есе / Т. Возняк ; Незалежний культурологічний журн. " Ї ". – Львів, 2009. – 200 c. – (Б-ка журналу " Ї "). – Дарунок журналу " Ї ". – 25 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)130.2

В64


Возняк, Тарас

Філософські есе / Т. Возняк. – Київ : Дух і Літера, 2016. – 590 c. – Дарунок журналу " Ї ". – 80 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1(430)(092)

Г13


Гадамер, Ганс-Георг

Вірші і розмова : есе / Г. Гадамер ; Незалежний культорологічний журнал "Ї" ; пер. з нім. Т. Гавриліва. – Львів, 2002. – 177 c. – (Б-ка журналу "Ї"). – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

159.942.5

К89


Кузнєцов, Марат Амірович

Емоційне ставлення студентів до навчання : монографія /

М. А. Кузнєцов, Я. В. Козуб. – Харків : Діса плюс, 2017. – 284 c. –

65 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)159.9

М15


Маккеон, Грег

Эссенциализм. Путь к простоте / Г. Маккеон ; пер. с англ.

И. Айзятуловой. – 2-е изд. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2016. – 256 c. – 80 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


159.9

Х70


Хозиев, Вадим Борисович

Практикум по общей психологии : учеб. пособ. для студ. вузов /

В. Б. Хозиев. – 2-е изд., стер. – Москва : Академия, 2005. – 272 c. – (Высшее профессиональное образование). – 45 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2 Релігія. Теологія (богослов’я)


27

Л68


ЛОБ, Святослав

Предпоследний пророк : альбом / С. ЛОБ. – Днепропетровск : АРТ-Пресс, 2016. – 176 c. : цвет. ил., портр. – 65 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

271.2-726.3(093)

Ч-49


Чернухін, Євген Костянтинович

Архів протоієрея Трифілія Карацоглу: першоджерела з історії греків Криму та Надазов'я XVIII ст. у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського / Є. К. Чернухін. – Київ : НБУВ, 2016. – 320 c. : іл. – 60 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 1, НМВ. – 1)
3 Суспільні науки

31 Демографія. Соціологія. Статистика


316

І-23


Івасюк, Ю. Б.

Економічна соціологія. Конспект лекцій : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Ю. Б. Івасюк. – Львів : Новий Світ - 2000, 2014. – 116 c. – Реком. МОНУ. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

316

С34


Сіверс, Зінаїда Феодосіївна

Прикладні аспекти становлення політико-правової свідомості молоді : посібник / З. Ф. Сіверс, В. М. Духневич, О. Ю. Осадько ; за заг. ред.

З. Ф. Сіверс. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2017. – 177 c. – 83 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)
  1. Політика
327(47+57)

В60


Внешняя политика СССР : сб. док. Т. 1. 1917-1920 гг. / отв. ред.

С. А. Лозовский, ред. и авт. прим. Б. Е. Штейн, сост. А. С. Тисминец. – Москва : Правда, 1944. – 572 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

327(47+57)

В60


Внешняя политика СССР : сб. док. Т. IV. 1935 - июнь 1941 г. / отв. ред. С. А. Лозовский, ред. и авт. прим. Б. Е. Штейн, сост. А. С. Тисминец. – Москва : Правда, 1946. – 648 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

327(47+57)

В60


Внешняя политика СССР : сб. док. Т. V. Июнь1941 - сентябрь 1945 г. / отв. ред. С. А. Лозовский, ред. и авт. прим. Б. Е. Штейн, сост.

А. С. Тисминец. – Москва : Правда, 1947. – 836 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

323(477)

В64


Возняк, Тарас

Ретроспективна політологія : епоха Кучми. PRE- Ющенко / Т. Возняк ; Незалежний культурологічний журн. " Ї " за участі вид-ва «Дух і Літера». – Львів, 2010. – 180 c. – (Б-ка журналу " Ї "). – Дарунок журналу " Ї ". – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

323(477)

В64


Возняк, Тарас

Ретроспективна політологія : епоха Януковича. І наступила свобода / Т. Возняк ; Незалежний культурологічний журн. " Ї ". – Львів, 2013. – 544 c. – (Б-ка журналу " Ї "). – Дарунок журналу " Ї ". – 50 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

323(477)

В64


Возняк, Тарас

Ретроспективна політологія : епоха Януковича. Агонія режиму /

Т. Возняк ; Незалежний культурологічний журн. " Ї ". – Львів, 2014. – 457 c. – (Б-ка журналу " Ї "). – Дарунок журналу " Ї ". – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


323(477)

В64


Возняк, Тарас

Ретроспективна політологія : епоха Ющенка. Втрата сподівань /

Т. Возняк ; Незалежний культурологічний журн. " Ї " за участі вид-ва «Дух і Літера». – Львів, 2010. – 202 c. – (Б-ка журналу " Ї "). – Дарунок журналу " Ї ". – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


323(477)

В64


Возняк, Тарас

Ретроспективна політологія : епоха Ющенка. Довга прелюдія /

Т. Возняк ; Незалежний культурологічний журн. " Ї " за участі вид-ва «Дух і Літера». – Львів, 2010. – 264 c. – (Б-ка журналу " Ї "). – Дарунок журналу " Ї ". – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


327(100)

В64


Возняк, Тарас

Геополітичні контексти війни в Україні / Т. Возняк ; Незалежний культурологічний журн. " Ї ". – Львів, 2015. – 224 c. : портр. – (Б-ка журналу " Ї "). – Дарунок журналу " Ї ". – 40 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

321.01

З-18


Закіров, Марат Борисович

Феномен політичної думки російського зарубіжжя в контексті української державної ідентичності : монографія / М. Б. Закіров. – Київ : НБУВ, 2016. – 564 c. – 90 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 1, НМВ. – 1)33 Економіка. Економіча наука


339

А23


Агєєв, Є. Я.

Закупівельна логістика : навч. посіб. / Є. Я. Агєєв, М. Л. Заєв,

С. В. Піча. – Львів : Новий Світ - 2000, 2011. – 719 c. : іл. + 1 електр. опт. диск. – (Вища освіта в Україні). – Реком. МОНУ. – 78 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


339

А23


Агєєв, Євген Якович

Практикум з маркетингу (зб. тестів, задач та завдань) : навч. посіб. /

Є. Я. Агєєв. – Львів : Новий Світ - 2000, 2012. – 496 c. – (Вища освіта в Україні). – Реком. МОНУ. – 65 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


339.54(100)

СОТ


Д58

Довгань, Віктор

Механізм врегулювання суперечок в рамках СОТ та огляд торгової політики України : [навч.-метод. матер. - лекції] / В. Довгань. – Львів : ВД "Панорама", 2016. – 320 c. – 60 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

330

Л63


Лисюк, В. С.

Макроекономіка. Практикум : навч. посіб. для студ. екон.. спец. /

В. С. Лисюк, Т. П. Лисюк. – Львів : Новий Світ - 2000, 2013. – 354 c. – (Вища освіта в Україні). – 62 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


331(477)

Л93


Людський розвиток в Україні. Інноваційні види зайнятості та перспективи їх розвитку : кол. монографія / за ред. Е. М. Лібанової. – Київ : Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи

НАН України, 2016. – 328 c. – 60 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

339

М66


Митне обслуговування транспортних перевезень : навч. посіб. / авт. : А. О. Босак, О. Ю. Григор'єв, О. С. Скибінський, А. В. Тодощук. – Львів : Новий світ - 2000, 2012. – 483 c. – (Вища освіта в Україні). – Реком. МОНУ. – 76 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

334.7:657.6

П78


Проблеми теорії та практики обліково-аналітичних наук : кол. монографія викладачів й аспірантів каф. обліку і аудіту / за заг. ред.

О. Ковалюка і В. Швеця. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 440 c. : іл. – З нагоди 50-ліття каф. та екон.. ф-ту. – 120 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

330.34(477)

Р31


Реальний сектор економіки України : пріоритети розвитку в умовах зміни вектора економічної політики : аналіт. доп. / авт. кол. :

О. В. Собкевич (керівник), А. В. Шевченко, К. М. Михайличенко та ін. ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2017. – 40 c. – 35 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

336.1(477)

Ф79


Форкун, І. В.

Основи казначейської справи : навч. посіб. / І. В. Форкун,

Н. Л. Фролова. – Львов : Новий Світ - 2000, 2012. – 477 c. – (Вища освіта в Україні). – Реком. МОНУ. – 84 грн.

Кільк. прим.: 1 (Б4. – 1)


331.556.4(100)

Ц29


Цевух, Юлія Олександрівна

Міжнародна міграція рабочої сили як чинник економічного розвитку країн : монографія / Ю. О. Цевух, С. О. Якубовський. – Одеса : ОНУ, 2017. – 274 c. – 33 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

330.34.01

Ш96


Шумпетер, Йозеф А.

Теорія економічного розвитку : дослідж. прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу / Й. А. Шумпетер ; пер. з англ. В.Старка. – Київ : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2011. –

242 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34 Право. Юриспруденція


349(477)

А25


Аграрне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / упоряд. : І. В. Тетарчук, Т. С. Дяків. – Київ : Центр учб. л-ри, 2013. –

244 c. – 32 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

349.6(477)

Г85


Грицан, Ольга Анатоліївна

Правові засади екологічного контролю за використанням та охороною надр : монографія / О. А. Грицан. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2017. – 176 c. – 40 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

342

І-47


Ільков, Василь Васильович

Джерела права в адміністративному судочинстві: теорія та правозастосування : монографія / В. В. Ільков ; Дніпропетровський держ. ун-т внутр. справ. – Дніпро : Ліра ЛТД, 2017. – 380 c. – 100 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

343.9(075.8)

К67


Корнякова, Тетяна Всеволодівна

Кримінологія : навч. посіб. для підготовки до екзамену /

Т. В. Корнякова, Н. С. Юзікова ; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – 2-ге вид., оновл. та доп. – Дніпро : Ліра, 2017. – 136 c. – (Б-чка студента). – 45 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

343.3

К82


Кримінологічна характеристика злочинності і історії людства : монографія / Т. В. Корнякова, О.Л.Соколенко, К.А. Марков та ін. – Дніпро : Ліра, 2017. – 300 c. : іл. – Дарунок від авторів. – 90 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

342(477)(091)

Т80


350-річчя відродження української державності: минуле і сучасне : Всеукр. наук. конф., 2 жовтня 1998 р. : доп. та повідомлення.

Вісник Ун-ту внутр. справ. Додаток до № 3-4 / Всекрим. тов-во "Просвіта" ім Т. Шевченка ; Сімферопольський держ. ун-т та ін. – Сімферополь, 1998. – 130 c. – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

347.9(477)

Ц58


Цивільний процесуальний кодекс України : ( в ред. Закону України "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процес. кодексу, Кодексу адмістр. судочинства України та ін.законодав. актів від 3.10.2017 № 2147-VIII). – Київ, 2017. – 192 c. – (Закон і бізнес, №47-48, 9-15 грудня 2017 р.). – 50 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

347.77

Ш31


Шахбазян, Каріна Суремівна

Міжнародно-правове регулювання відносин в мережі Інтернет (публічно- та приватно-правові аспекти) : монографія /

К. С. Шахбазян. – Київ : Фенікс, 2015. – 420 c. – 60 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


347.9

Р91


"PRECEDENT UA - 2016" : дослідження практики національних судів / авт. кол. : В. Лутковська, В. Шапоткіна, В. Капустинський та ін. ; Українська Гельсінська спілка з прав людини. – Київ : КВІЦ, 2017. –

326 c. : портр. – 75 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

35 Державне адміністративне управління. Військова справа

355.4(477.63)АТО"2014/

2017"


К53

КНИГА ПАМ'ЯТІ воїнів Дніпропетровщини, загиблих в АТО / авт. упоряд. : Т. В. Войцеховська, С. О. Капустіна, В. В. Якушенко ; дизайн, фото Ю. М. Малієнко ; Дніпропетровська обл. рада. – Дніпро :

Видавець Свідлер А. Л.", 2017. – 192 c. : фото. – 350 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 1, ЧзГ. – 1)

351(477)

П52


Полторак, Степан Тимофійович

Механізми державного управління реформуванням Збройних Сил України : уніфікація та трансформація : монографія / С. Т. Полторак ; Нац. ун-т цивільного захисту України. – Харків : НУЦЗУ, 2017. –

344 c. – 80 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


35.08:378

Р15


Радов, Д. Г.

Основи професійної діяльності на державній службі : монографія /

Д. Г. Радов. – Запоріжжя : КСК-Альянс, 2015. – 220 c. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


352

У45


Україна від краю до краю. Місцеве самоврядування / упоряд. :

Г. І. Захарченко, Р. В. Захарченко. – 2-ге вид. – Київ : Галактика-С, 2010. – 203 c. : іл. – 60 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

352

У45


Україна від краю до краю. Місцеве самоврядування / упоряд. :

Г. І. Захарченко, Р. В. Захарченко. – 4-те вид. – Київ : Галактика-С, 2012. – 149 c. : іл. – 70 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

351.86(477)

D49


Developing the Critical Inerastructure Protection System in Ukraine = Розвиток системи захисту критичної інфраструктури в Україні : монографія / авт. : S. Kondratov, D. Bobro, V. Horbulin et al.: gen. editor O.Sukhodolia ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : Фенікс, 2017. –

184 c. – 50 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
36 Забезпечення духовних і матеріальних життєвих потреб


368

А43


Актуарні розрахунки : навч. посіб.для студ. ВНЗ / авт.: І. М. Копич,

В. М. Сороківський, С. В. Черкасова, М. В. Сороківська. – Львів : Новий Світ - 2000, 2014. – 214 c. – (Вища освіта в Україні). – Реком. МОНУ. – 40 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4

Схожі:

Бюлетень нових надходжень літератури у березні 2018 року м. Дніпро зміс т iconБюлетень нових надходжень літератури у березні 2017 року м. Дніпро Основні розділи Бюлетеня
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у березні 2018 року м. Дніпро зміс т iconБюлетень нових надходжень літератури у січні-лютому 2018 року м. Дніпро Основні розділи Бюлетеня
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у березні 2018 року м. Дніпро зміс т iconБюлетень нових надходжень літератури у березні 2014 року М
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у березні 2018 року м. Дніпро зміс т iconБюлетень нових надходжень літератури у березні 2016 року
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у березні 2018 року м. Дніпро зміс т iconБюлетень нових надходжень літератури у березні 2015 року
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у березні 2018 року м. Дніпро зміс т iconБюлетень нових надходжень літератури у жовтні 2017 року м. Дніпро Основні розділи Бюлетеня
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у березні 2018 року м. Дніпро зміс т iconБюлетень нових надходжень літератури у листопаді 2017 року м. Дніпро Основні розділи Бюлетеня
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у березні 2018 року м. Дніпро зміс т iconБюлетень нових надходжень літератури у грудні 2017 року м. Дніпро Основні розділи Бюлетеня
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у березні 2018 року м. Дніпро зміс т iconБюлетень нових надходжень літератури у вересні 2017 року м. Дніпро Основні розділи Бюлетеня
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у березні 2018 року м. Дніпро зміс т iconБюлетень нових надходжень літератури у червні 2017 року м. Дніпро Основні розділи Бюлетеня
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка