Бюлетень нових надходжень літератури у лютому 2015 рокуСторінка1/3
Дата конвертації08.04.2017
Розмір0,76 Mb.
  1   2   3Дніпропетровський національний

університет ім. Олеся Гончара

Наукова бібліотека

БЮЛЕТЕНЬ


НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИ

у лютому 2015 року

м. ДніпропетровськОсновні розділи Бюлетеня

0. Загальний відділ

00. Загальні питання науки і культури

001.894. Винаходи та відкриття

004. Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера

006. Стандартизація та стандарти

007. Діяльність і організація. Інформація. Загальна теорія комунікації і управління

( кібернетика ). «Соціальна інженерія»

008. Цивілізація. Культура. Прогрес

1. Філософія. Психологія

159.9. Психологія

16. Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання. Методологія логіки

2. Релігія. Теологія

3. Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія

31. Демографія. Статистика

32. Політика

33. Економіка. Економічні науки

34. Право. Юриспруденція

35. Державне адміністративне управління. Військова справа

36. Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб

37. Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля

4. Мова. Мовознавство

5. Математика та природничі науки

502/504. Наука про навколишнє середовище. Енвіронментологія. Збереження природних ресурсів. Загроза навколишньому середовищу та захист від неї. Екологія.

51. Математика

52. Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія

53. Фізика

54. Хімія. Кристалографія. Мінералогія

55. Геологія. Науки про Землю

56. Палеонтологія

57. Біологічні науки в цілому

58. Ботаніка

59. Зоологія

6. Прикладні науки. Медицина. Техніка

61. Медичні науки

62. Машинобудування. Техніка в цілому

63. Сільське господарство. Лісове господарство. Землеробство.Тваринництво. Полювання. Мисливство. Рибне господарство

64. Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту

65. Організація виробництва, торгівлі та транспорту, зв’язку, поліграфії

66. Хімічна технологія. Хімічна промисловість й споріднені галузі

67. Різні галузі промисловості та ремесла

68. Галузі промисловості та ремесла, що виробляють готову продукцію

681 Точна механіка та автоматика

681.1. Прилади з механізмами передачі або рухомими механізмами

681.2. Приладобудування в цілому. Прилади. Вимірювальна техніка та її виробництво. Ваги. Пристрої для зважування

681.3. Обладнання для обробки даних

681.5. Автоматика. Техніка автоматичного керування і контролю. Високі технології

681.6. Розмножувальні та друкарські машини і обладнання

681.7. Оптична апаратура та прилади

681.8. Технічна акустика. Музичні інструменти

681.85. Виробництво носіїв запису. Аудіозаписи, звукозаписи

681.9. Машини та інструменти, застосовані при виготовленні скульптур, в гравірувальній справі. Репродрукування об’ємних форм

687. Швейна промисловість. Косметичне виробництво

69. Будівельна промисловість. Будівельні матеріали. Будівельно-монтажні роботи

7. Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт

71. Планування. Планування у межах адміністративно-територіальних одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях. Ландшафти, парки. Сади

72. Архітектура

73. Пластичні мистецтва

74. Малювання та креслення. Дизайн. Декоративно-прикладне мистецтво. Художні промисли

75. Живопис

76. Графічні мистецтва. Графіка

77. Фотографія, кінематографія та подібні процеси

78. Музика

79. Видовищні мистецтва. Розваги. Ігри. Спорт

8. Література. Літературознавство.

84 Художня література

9. Географія. Біографії. Історія

902. Археологія

908. Краєзнавство

91. Географія. Географічні дослідження Землі та окремих країн. Подорожі. Регіональна географія

94. Загальна історія

0. Загальний відділ

0

Б91


Бурдега, Тетяна Василівна

Преса московофільського руху в Східній Галичині: ідейно-концептуальні засади, структура, еволюція (1900-1939) : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.04 / Т. В. Бурдега. – Львів : Б. в., 2014. – 226 c. + Автореф. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

0

Л41


Лёзер, Франц

Рациональное чтение : более быстрое и основательное / Ф. Лёзер ; пер. с нем. Н. Г. Покровской. – Москва : Педагогика, 1980. – 160 c. : ил. –

6 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


0

О-75


Основні напрямки діяльності Національної академії наук України в запитаннях та відповідях / упоряд..: В. А. Корнілов, О. М. Міщук,

Ю. О. Мазурок ; НАНУ. – Київ : Нац. б-ка України

ім. В. І. Вернадського, 2014. – 69 c. – 5 грн

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


0

Ш17


Шайда, Наталія Костянтинівна

Формування української національної ідентичності засобами ефірної комунікації : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.04 /

Н. К. Шайда. – Львів, 2013. – 218 c. + Автореф. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

004. Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера


004.4(075.8)

С99


Сясєв, Андрій Валерійович

Вступ до системи MathCad : навч. посіб. / А. В. Сясєв. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2004. – 108 c. – 5 грн 37 к.Кільк. прим.: 27 (КСХ. – 5, УБП. – 22)

004.382

(075.8)


Ц75

Цифрова схемотехніка [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. В. Коваленко, О. В. Вашерук, В. Г. Письменний та ін. – Дніпропетровськ, 2014. – 370 c. – 1 електрон. опт. диск (DVD-R).

Реком МОНУ. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КЗ. – 1)
008. Цивілізація. Культура. Прогрес


008

З-47


Зезина, Мария Ростиславовна

История культуры народов СССР (советский период) : учеб. пособ. / М. Р. Зезина. – Москва : Изд-во МГУ, 1988. – 88 c. – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
1. Філософія. Психологія
1

Б88


Бродецкая, Ю. Ю.

Общество человеческих отношений: в поисках утраченной

целосности : монография / Ю. Ю. Бродецкая. – Днепропетровск : Інновація, 2014. – 370 c. – Дар автора. – 46 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


1(075.8)

Г70


Городецький, О. В.

Філософська думка в Україні : навч. посіб. / О. В. Городецький. – Дніпропетровськ : ПФ "Стандарт-Сервіс", 2014. – 108 c. – 7 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

М69


Міхно, Н. К.

Регіон як об'єкт конструювання: історико-соціологічна рефлексія [Електронний ресурс] : монографія / Н. К. Міхно. – Б. м. : Б. в., 2014. – 242 c. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КЗ. – 1)

1

П42


Поварнин, Сергей Иннокентьевич

Спор: о теории и практике спора / С. И. Поварнин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука, 2002. – 115 c. – МП "Пушкинская б-ка". –

7 грн 57 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


1

С16


Салтанов, Микола Вячеславович

Проблеми визнання у німецькій класичній і сучасній практичній філософії : дис. ... канд. філос. наук: 09.00.05 / М. В. Салтанов. –

Харків : Б. в., 2014. – 201 c. + Автореф. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)


1(075.8)

Ф56


Философия. Практикум = Philosophy. Praktical Guide / авт.:

Л. Г. Дротянко, М. А. Абисова, С. Н. Ищук и др. – Киев : Аграр Медиа Групп, 2014. – 98 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
2. Релігія. Теологія


2

Д94


Дэй, Святослав

Звезды астрологов и магов . Таинство цвета, логика цветов / С. Дэй. – Киев; Москва : Киев. ин-т йоги, 1991. – 17 c. : ил. – На обложке назв. Звезды астрологов и магов. – 2 грнКільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

И90


История Козельщанского монастыря. Акафист Пресвятей Богородице в прославление чудотворныя иконы Ея Козельщанския : по благословению Тихона, Епископа Кременчугского и Лубенского. – Козельщина : Б. и., 2010. – 49 c. : фото. – На обложке назв. Козельщанский Рождества Богородичный монастырь. Чудотворный образ иконы Божией Матери именуемой Козельщанская. – 4 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


2

Р63


Рожко, Володимир Євтухович

Воскові свічки Божих храмів історичної Волині IX-XX століття : монографія / В. Є. Рожко. – Луцьк : ПрАТ "Волинська обл. друкарня", 2014. – 146 c. : іл. – Автограф. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

Р63


Рожко, Володимир Євтухович

Дзвони Божих храмів історичної Волині Х-ХХ ст. : іст.-краєзнав. нарис / В. Є. Рожко. – Луцьк : ПрАт "Волинська обл. друкарня", 2011. – 218 c. : іл. – Автограф. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

Р63


Рожко, Володимир Євтухович

Хрести історичної Волині IX-XX ст. / В. Є. Рожко. – Луцьк : ПрАТ "Волинська обл. друкарня", 2012. – 180 c. : іл. – Автограф. – 35 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

Р63


Рожко, Володимир Євтухович

Архієпіскоп Варлаам Шишацький : шлях до автокефалії /

В. Є. Рожко. – Луцьк : ПРАТ "Волинська обл. друкарня", 2014. – 176 c. : іл. – 20 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)


2

Р89


Русское православие: вехи истории / науч. ред. А. И. Клибанов. – Москва : Политиздат, 1989. – 719 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)
3. Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія

32. Політика

32(477)

Б82


Борисова, Валерія Олегівна

Ресурси розвитку громадянського суспільства в сучасній Україні: інституційний вимір : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 /

В. О. Борисова. – Дніпропетровськ : Б. в., 2014. – 217 c. + Автореф. –

10 грн. Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)32

П18


Парадигмальні трансформації сучасної глобалістики [Електронний ресурс] : кол. моногр. / заг. ред. О. С. Токовенка; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : Інновація, 2014. – 470 c. – 1 електрон. опт. диск (СD-RОМ). – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КЗ. – 1)

32(477)

П22


Пашина, Наталія Полікарпівна

Формування політичної ідентичності як стратегічний пріоритет демократичної трансформації українського суспільства : дис. ... д-ра політ. наук / Н. П. Пашина. – Луганськ, 2014. – 428 c. + Автореф. –

10 грн. Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)32(477)

П78


Про внутрішнє та зовнішнє становище України у сфері національної безпеки : аналіт. доп. Нац. ін-ту стратег. дослідж. до позачергового Послання Президента України до Верховної Ради України / голов. ред. В. П. Горбулін. – Київ : НІСД, 2014. – 148 c. – 25 грн

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(477)

Р49


Риженкова, Лілія Іванівна

Партійно-громадська взаємодія як чинник структурної диференціації громадянського суспільства : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 /

Л. І. Риженкова. – Дніпропетровськ, 2014. – 197 c. + Автореф. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)


32

С30


Семченко, Олександр Анатолійович

Імідж держави як чинник інформаційно-комунікаційного забезпечення політичної модернізації : дис. ... д-ра політ. наук: 23.00.02 /

О. А. Семченко. – Одеса, 2014. – 394 c. + Автореф. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33. Економіка. Економічні науки


336

А92


Атаманюк, Юрій Анатолійович

Геоекономічний вимір валютно-фінансових відносин України в умовах виходу з системної кризи / Ю. А. Атаманюк. – Київ :

ТОВ Новий друк, 2010. – 208 c. – 30 грн

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)


33

Г65


Гончарук, Олександр Андрійович

Організаційно-управлінські засади структурних зрушень в економіці України : дис. ... канд. екон. наук: 08.00.03 / О. А. Гончарук. – Дніпропетровськ : Б. в., 2014. – 261 c. + Автореф. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

33

Д31


Демуцкий, В. П.

Теория предприятия : Устойчивость функционирования массового производства и продвижения продукции на рынок / В. П. Демуцкий,

В. С. Пигнастая, О. М. Пигнастый. – Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2003. – 272 c. – 23 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


336

Д36


Державне регулювання інвестиційного процесу в умовах функціонування ринку цінних паперів : монографія / П. О. Куцик,

М. Я. Вірт, І. В. Куцик та ін. – Львів : Вид-во Растер-7, 2014. – 296 c. – 50 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)336

Д58


Довгий, Станіслав Олександрович

Інформаційно-аналітичне супроводження бюджетного процесу : монографія / С. О. Довгий, І. В. Сергієнко. – Київ : ТОВ Інформаційні системи, 2013. – 420 c. – 60 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

И60


Индова, Екатерина Иосифовна

Дворцовое хозяйство в России. Первая половина XVIII века /

Е. И. Индова ; АН СССР. Ин-т истории. – Москва : Наука, 1964. –

351 c. – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)336

К65


Копилюк, Оксана Іванівна

Регіональна політика розвитку банківської системи України : монографія / О. І. Копилюк ; НАНУ. Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень. – Одесса, 2014. – 576 c. – 100 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

336

К70


Корягін, Максим Вікторович

Концептуальний розвиток методології бухгалтерського обліку : монографія / М. В. Корягін, П. О. Куцик ; Львів. комерційна акад.. – Львів : ЛКА, 2015. – 239 c. – 55 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

336

М19


Малиновська, Олена Анатоліївна

Перекази мігрантів з-за кордону : обсяги, канали, соціально-економічне значення : аналіт. доп. / О. А. Малиновська ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ, 2014. – 60 c. – (Економіка. Вип. 18). – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

336

С31


Сенченко, Вікторія Борисівна

Податкова система. Практикум : навч. посіб. / В. Б. Сенченко. – Київ : Центр учб. л-ри, 2014. – 160 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Ф79


Формування стратегії соціально-економічного розвитку і вдосконалення організації обліку й аудиту підприємницьких структур видавничо-поліграфічної галузі : матер.ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та студ. 26-28 листоп. 2014 р., м. Львів / упоряд.

А. М. Штангрет. – Львів : Українська акад. друкарства, 2014. – 84 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
34. Право. Юриспруденція

34

А43


Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства : матер. наук.-практ. конф., м. Херсон,11-12 квітня 2014 р. / відп. за вип. В. М. Стратонов; Херсон. держ. ун-т, юрид. ф-т ; Південний регіон. наук. центр Нац. акад. правових наук України. – Херсон : ВД "Гельветика", 2014. – 292 c. –

20 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)34

В36


Верховенство права та правова держава : матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Ужгород, 16-17 травня 2014 р. / голов. ред.

Ю. М. Бисага. – Ужгород : Ужгород. нац. ун-т, 2014. – 268 c. – 20 грнКільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Г12


Гаврилюк, Руслана Олександрівна

Природа податкового права : антропосоціокультурний підхід : монографія / Р. О. Гаврилюк. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 636 c. – 100 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Г56


Гнатюк, Сергій Леонідович

Особливості захисту персональних даних у сучасному кіберпросторі: правові та техніко-технологічні аспекти : аналіт. доп. / С. Л. Гнатюк. – Київ : НІСД, 2014. – 92 c. – (Інформаційні стратегії. Вип. 3). – 5 грнКільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)34

Д81


Дудоров, Олександр Олексійович

Кримінальне право : навч. посіб.. / О. О. Дудоров, М. І. Хавронюк ;

за заг. ред. М. І. Хавронюка. – Київ : Ваіте, 2014. – 944 c. – 140 грн

Кільк. прим.: 15 (КСХ. – 2, ЧзГ. – 1, УБГ. – 12)


34(075.8)

Л68


Лобойко, Леонід Миколайович

Кримінальний процес : навч. посіб. / Л. М. Лобойко, О. А. Банчук. – Київ : Ваіте, 2014. – 280 c. – 50 грн.Кільк. прим.: 15 (КСХ. – 2, ЧзГ. – 1, УБГ. – 12)

34

М47


Меленко, Сергій Гаврилович

Давньогрецькі витоки української філософсько-правової думки : монографія / С. Г. Меленко ; Чернівецький нац. ун-т

ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Технодрук, 2013. – 432 c. – 70 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34(075.8)

М48


Мельник, Роман Сергійович

Загальне адміністративне право : навч. посіб. / Р. С. Мельник,

В. М. Бевзенко ; за заг. ред. Р. С. Мельника. – Київ : Ваіте, 2014. –

376 c. – 65 грн.Кільк. прим.: 15 (КСХ. – 2, ЧзГ. – 1, УБГ. – 12)

34

П68


Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії : матер. міжнар. конф. (18-19 квітня 2014 р.) / за заг. ред.

Т. О. Коломоєць. – Запоріжжя : Запорізький нац. ун-т, 2014. – 308 c. –

25 грн. Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


34

С48


Словник юридичних термінів / уклад. Т. А. Клименко. – Дніпропетровськ : Адверта, 2013. – 48 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Т33


Теоретичні засади та практичні проблеми судової адміністративно-делікатної діяльності : монографія / В. І. Олефер, В. В. Галунько,

М. В. Лошицький, С. О. Короєд. – Київ : МП Леся, 2013. – 340 c. –

50 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37. Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля


37

А43


Актуальні проблеми педагогіки : зб. наук. пр. Вип. № 1 / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; заг. ред. В. А. Гладуша. – Дніпропетровськ : ДНУ ім. О. Гончара, 2014. – 248 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378

А69


Анотації дипломних робіт випусників Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара 2014 року. Ч. 1-4 (Електронний ресурс). – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2014. –

CD-R. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КЗ. – 1)

37

Б77


Бойко, Олег Вікторович

Методичні рекомендації до семінарських занять з курсу "Етнопедагогіка" / О. В. Бойко ; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : ПФ Стандарт-Сервіс, 2014. – 24 c. – 3 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


37

В85


Всесвіт Івана Руснака / упоряд. Ю. С. Гусар, Н. І. Ситник. – Віжниця : Черемош, 2014. – 280 c. : фото, портр. – (Золоті імена Буковини). –

50 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)37

І-75


Іонова, О. М.

Розвиток антропологічних ідей у вітчизняній педагогіці

(1856-1919 рр.) : монографія / О. М. Іонова, О. П. Кот. – Харків :

ТОВ Щедра садиба плюс, 2014. – 220 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

К75


Кохно, Тетяна Назіфівна

Формування читацьких навичок на уроках літературного читання у

3 класі : метод. реком. / Т. Н. Кохно ; НАПН України. Ін-т педагогіки. – Київ : Пед. думка, 2014. – 52 c. – 28 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


378

М54


Методичні рекомендації до проведення педагогічної та асистентської практики студентів історичного факультету / уклад. В. І. Кабанов; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара, каф. рос. історії. – Днепропетровск : РВВ ДНУ, 2013. – 31 c. – 2 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

П52


Полтавський національний педагогічний університет

ім. В. Г. Короленка. Педагогічні науки : зб. наук. пр. Вип. № 2 (58) / голов. ред. М. Степаненко. – Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2013. – 164 c. – 15 грнКільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378

С82


Сторінки історії Львівського університету за матеріалами німецькомовних документів. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 168 c. : іл. – 15 грн

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

Т19


Тарара, Анатолій Михайлович

Технології : підруч. для 1 кл. / А. М. Тарара, Б. П. Терещук,

В. П. Тименко ; НАПН України. Ін-т педагогіки. – Київ : Пед. думка, 2014. – 136 c. : іл. – 180 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

4. Мова. Мовознавство


А72


Антоненко, Юлія Михайлівна

Когнітивно-комунікативні характеристики мовленнєвого жанру наукової рецензії як складника російського наукового дискурсу :

дис. ... канд. філол. наук: 10.02.02 / Ю. М. Антоненко. – Львів : Б. в., 2013. – 237 c. + Автореф. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)


4У(076)

Б24


Баракатова, Неонілла Анатоліївна

Сучасна українська літературна мова : морфологія (Іменні частни мови. Прислівник) : плани практ. занять та вправи і завдання до них /

Н. А. Баракатова ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2013. – 34 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

Бюлетень нових надходжень літератури у лютому 2015 року iconБюлетень нових надходжень літератури у лютому 2014 року М
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у лютому 2015 року iconНаукова бібліотека Бюлетень нових надходжень літератури у лютому 2012 року
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у лютому 2015 року iconБюлетень нових надходжень літератури у лютому 2017 року м. Дніпро Основні розділи Бюлетеня
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у лютому 2015 року iconБюлетень нових надходжень літератури у січні-лютому 2018 року м. Дніпро Основні розділи Бюлетеня
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у лютому 2015 року iconБюлетень нових надходжень літератури у грудні 2015 року
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у лютому 2015 року iconБюлетень нових надходжень літератури у липні 2015 року
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у лютому 2015 року iconБюлетень нових надходжень літератури у травні 2015 року
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у лютому 2015 року iconБюлетень нових надходжень літератури у січні 2015 року
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у лютому 2015 року iconБюлетень нових надходжень літератури у жовтні 2015 року
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Бюлетень нових надходжень літератури у лютому 2015 року iconБюлетень нових надходжень літератури у квітні 2015 року
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка