Централізована бібліотечна система подільського району м. Києва центральна районна бібліотека імені івана франка київ*2011 Від укладачаСторінка1/6
Дата конвертації29.12.2017
Розмір0,78 Mb.
  1   2   3   4   5   6


ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА

ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

КИЇВ*2011

Від укладача

Пропонований біобібліографічний довідник присвячено постатям видатних архітекторів, які своєю творчою працею відобразили епоху, час в будівлях Подільського району міста Києва.

Основними джерелами добору літератури стали фонди ЦРБ імені Івана Франка, фонди НПБ України, ПБ імені Лесі Українки, ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

Дбаючи про наповнення видання, подані біографічні довідки архітекторів із зазначенням іх творчих доробок - будівлями та адресами, зі списком літератури та переліком електронних Інтернет адрес сайтів.

Біобібліографічний довідник адресується широкому загалу читачів, києвознавцям, тим, хто цікавиться архітектурою, або історією міста Києва.

Відгуки, зауваження та пропозиції надсилайте на адресу:

04073, м. Київ – 73,

вул. Фрунзе, 117
ЦРБ імені Івана Франка

Тел. 468 – 01 – 10; 468 – 00 – 31

e-mail: crb_franko@mail.ru

Архітектура – затерпла музика

Йоганн Вольфганг Гете

Як відомо усім киянам, Подільський район — один із найдревніших районів міста. Він має свою історію, багату на визначальні події культурно-освітнього життя киян.

Цей дивовижний район має особливу духовну ауру, свою усталену культуру, притаманну лише його жителям. Цікавий, різноплановий – здається рідним усім творчим особистостям.

Подільський район зазнав першого глобального перепланування після Великої пожежі 1811 року. Відтоді багато часу спливло. Чимало чого змінилося та дещо і залишилося. Практично кожна третя будівля на Подолі є пам’яткою архітектури. Дивовижні розписи та відсутність глобальної реставрації збагачують уявлену картину про історичні часи з пройдешнього бурхливого життя. Деякі житлові будинки відносять до забудов 16-19 століть, можна знайти пам’ятки архітектури навіть 12 століття.

Архітектура Подолу насичена абсолютно різними спорудами по своїй формі і за своєю суттю. Дань моді від часів романтичного бароко до сучасного хай-теку повсякчас відбивалися на будівлях цього району.

Пропонуємо зануритись в дивовижний світ архітектурного мистецтва, познайомитись із найвідомішими і найславетнішими архітекторами – будівничими Подолу та найвизначнішими спорудами подаровані подолянам.

Бібліограф – укладач О. Іоаніді

Відповідальна за випуск

та редакція Г. Брагарник

Комп’ютерний дизайн О. Іоаніді


• Центральна районна бібліотека

імені Івана Франка м. Києва

Відділ довідково-бібліографічної та

інформаційної роботи● Алферова, Г. В. Киев во второй половине ХVІІ века: историко-архит. очерк / Алферова, Г. В., Харламов В. А. - К. : Наук. думка, 1982. – 156 с.


● Архітектори Києва : [альб.- довід.] / [гол. ред. О. Корнієнко ; передм. М. Дьоміна ]. – Київ : КОРЛАЙН, 2001. – 136 с. : іл., фото.
● Асеев, Ю. С. Архитектура древнего Киева. – К. : Будівельник, 1982. – 160 с.
● Берлинский, М. История города Киева от основания до его настоящего времени / Берлинский М. – К. : Наук. думка, 1991. – 320 с.
● Галайба, В. Хроніка старого Києва : Вип. 1 / Василь Галайба. – К. : Бібліотека українця, 2003. - 176 с.
● Ернст, Ф. Київська архітектура ХVІІ віку // Київ та його околиці в історії та пам’ятках / під ред. М. Грушевського. – К. : Держ. вид-во України, 1926. – 476 с.
● Івашко, Ю. В. Модерн в архітектурі Києва / Юлія Івашко. – К.: Гопак, 2007. – 238 с.: іл., табл., схеми.
● Івашко, Ю. В. Будинки Києва в стилі модерн : (дослідж. історії та архіт.) / Київ. Нац. ун-т буд-ва і арохіт. [та ін. ].; за ред. В.І.Єжов. – К.: Гопак, 2006. – 159 с.: іл.
Івашко, Ю. В. Будинки Києва з елементами готики : (дослідж. історії та архіт.) / за ред. М. М. Дьоміна. – К.: Гопак, 2004. – 143 с.: іл.
● Ксеневич, М. Я. Містобудівні основи сталого розвитку міста Києва / Голов. упр. містобудування та архіт. [та ін.] – К.: Головкиївархітектура, 2002. – 168 с.: іл., карти.
● Кудрявцев, Л. О. 20 архітекторів, які будували Київ : [про історію укр. архіт. та про життя і працю видат. діячів міста Києва] – К.: [Вид. центр «ДрУк»], 2003. – 123 c.: іл.

● Лазарев, А. Г. Справочник архитектора / А .Г. Лазарев, А. А. Лазарев, Е. О. Кудинова; под общ. ред. А.Г. Лазарева; Ростов. гос. строит. ун-т. – Ростов на Дону: Феникс, 2005. – 350 с.: ил. – (Строительство и дизайн).


Лябах, М. Україна. 100 перлин архітектури Середньовіччя = Ukraine 100 Pearls of Medieval Architecture / М. Лябах, Т. Доценко. – К. : Київський дім, 2001. – 120 с. : іл.
● Милецкий, А.М. Парк-музей "Древний Киев" : ист. – археолог. и архит. комплекс / А. М. Милевский, П. П. Толочко. – К: Наук. думка, 1989. - 152 с. : ил.
● Нариси історії архітектури Української РСР : дожовт. період / за ред. В. Г. Заболотного [ та ін. ] . – К. : ДВЛБА УРСР, 1957. – 560 с.

● Самин, Д. К. Сто великих архитекторов // Самин Д. К. – М.: Вече, 2001. – 591 с.: ил. – (100 великих).


● Тимофієнко, В.І. Зодчі України кінця XVIII – початку ХХ століть : біогр. довід. / Голов. упр. містобудування та архітектури Київ. міськ. адміністрації. – К.: НДІТІАМ, 1999. – 475 с.

● Толочко, Л.І. Подільські храми Києва / Толочко Л.І., Дегтярьов М.Г. – К.: Техніка, 2003. – 173 с.: іл., табл. – (Національні святині України).
● Хижняк, З. И. Киево-Могилянская академия / З.И. Хижняк. – Киев : Вища школа, 1988. - 262 с. : ил.


● Шулькевич, М. М. Киев : архитектурно-исторический очерк / М. М. Шулькевич, Т. Д. Дмитренко. – К. : Будівельник, 1982. – 448 с.

***
● Довженко О. Про архітектурне обличчя нового Києва. // Хроніка 2000. - 2002. - Випуск № 51-52. - С. 549-557.


● Друг, О. Борисоглібська, 12 / Друг О., Малаков Д. // Особняки Киева. – К.: Кий, 2004. – С. 593 – 597.
● Друг, О. Особняки на Подолі / Друк О., Малаков Д. // Особняки Києва. – К. : Кий, 2004. – С. 591 – 592.
● Кальницький, М. Кирилівські богоугодні заклади // Янус : Нерухомість. – 1999. - № 2.
●Ясиевич, В. Е. Архитектура Киева на рубеже ХІХ и ХХ столетий // Стр-во и архит. – 1981. - № 10.


Владислав Городецький (1863-1930) : біобібліогр. покажч. / Держ. наук. архіт.-буд. б-ка ім. В. Г. Заболотного; [ уклад. О.Б.Шинкаренко; редкол.: Г. А. Войцехівська та ін.] — К.: Укрархбудінформ, 1999. — 42 с.: іл. — (Видатні зодчі України).
Меленський Андрій Іванович ( 1766 – 1833 ) : бібліогр. письмова довідка ( кн., брошури, ст. з період. видань та збір. за 1888 – 2010 рр. ) / уклад. Д. О. Мироненко; ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. К., 2011. – 36 с. : іл..
Антоновський Геннадій Михайлович
( 1859 – 1903)

Архітектор.

Народився у Петербурзі.

1881 – 1887 рр. вчився у Будівельному училищі і одержав звання цивільного інженера по І розряду. В 1887 – 1888 рр. брав участь у спорудженні Самаро-Уфімської залізниці.

В 1890 – 1891 рр. працював у Волинській губернії і був відзначений подарунком за службу.

З 1891 р. – на посаді техніка при Новгородському губернському земстві, з 1896 р. – київський губернський архітектор. Створював у формах неоренесансну і небароко.
► Корпуси хірургічного і гінекологічного відділень Кирилівської психіатричної лікарні (1897 р.)Антоновский Г. М. : [ проект Народного дома в Киеві ] // Хроника : Зодчий, 1902. - № 7. – С. 86.


Антоновский Геннадій Михайлович // Мистецтво України : бібліогр. довід. / упоряд. А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський; худож. оформ. Є. І. Муштенко; за ред. А. В. Кудрицького. – К., 1997. – С. 23.
Кальницкий, М. За его бескорыстие потомки отплатили черной неблагодарностью : [ про Г. М. Антоновського О.] // Киев. ведом. – 1995. – 12 авг. – С.18.

Тимофієнко, В. І. Антоновский Геннадій Михайлович // Зодчі України кінця XVIII – початку ХХ століть : біогр. довід. / Тимофієнко, В. І. ; Голов. упр. містобудування та архітектури Київ. міськ. адміністрації. – К., 1999. – С. 17.
Володимир Тимофiєнко. Зодчі України кінця XVIII - початку XX століть. Біографічний довідник. АНТОНОВСЬКИЙ Геннадій Михайлович http://alyoshin.ru/Files/publika/timofienko/tim_zodchi_003.html#antonovsky
Найвідоміші архітектори України та їх творіння. АНТОНОВСЬКИЙ Геннадій Михайлович www.ukrref.com/rf-1876-4.html
Безсмертний

Володимир Андріанович
( 1861 – 1940 )
Архітектор.

Після закінчення Віленського реального училища у 1880 – 1885 рр. вчився в Інституті цивільних інженерів в Петербурзі й здобув відповідне звання по І розряду.

Отримавши призначення, в 1886 – 1893 рр. працював у будівельного відділенні Волинського губернського правління, займаючи посади від молодшого інженера до губернського архітектора.►Спроектував електростанцію на вул. Андріївська (1897 р.);

- прибутковий будинок Я. Максимової на вулиці Сагайдачного, 10/5 (1899);

- маслобійний завод братів Лур'є на Подолі;

- хірургічний та гінекологічний корпус Кирилівської лікарні на 180 ліжок (1897);

- елеватор на млині Бродського на Подолі (1907);

- укріплення схилів та створення естакади фунікулера.

Безсмертний Володимир Андріанович // Кияни : біогр. слов. / авт. Л. Г. Андрієнко [ та ін. ]. – К., 2004. – С. 27.


Безсмертний Володимир Андріанович // Митці України : енцикл. довід. / упоряд. М. Г. Лабінський, В. С. Мурза; за ред.. А. В. Кудрицького. – К. : «Укр. енцикл.» ім.. М, П. Бажана, 1992. – С. 55.
Безсмертний Володимир Андріанович // Мистецтво України : енцикл. в 5 т. – Т.1. А-В / відп. ред. Кудрицький А. В. – К. : «Укр. енцикл.» ім. М. П. Бажана, 1995. – С. 173.
Безсмертний Володимир Андріанович // Мистецтво України : бібліогр. довід. / упоряд. А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський; худож. оформ. Є. І. Муштенко; за ред. А. В. Кудрицького. – К. : «Укр. енцикл.» ім.. М. П. Бажана, 1997. – С. 48.
Безсмертний Володимир Андріанович : 21. 12. 1861 – 06. 08. 1940 // Пантеон зодчих Лук’янівського некрополю : бібліогр. довід. – К. : «З-Медіа», 2008. – С. 12 – 15.
Виноградова, М. Володимир Андріанович Безсмертний : київ. міськ. архіт. 1922 – 1931 р.р. / М. В. Виноградова, М. Б. Кальницкий, Д. В. Малаков [ та ін.]; за ред. М. М. Дьоміна // Головні та міські архітектори Києва 1799 – 1999 : каталог виставки до двохсотріч. введення посади головного архіт. Києва / М. В. Виноградова, М. Б. Кальницкий, Д. В. Малаков [ та ін.]; за ред.. М. М. Дьоміна. – К. : НДІТІАМ, Головкиївархітектура, 1999. – С. 24.
Друг, О. Мельникова, 8 : ( кол. В. Дорогожицька, 44 ) : [ архіт. В. А. Безсмертний ] / Ольга Друг, Дмитро Малаков // Особняки Києва / Ольга Друг, Дмитро Малаков. – К., 2004. – С. 646 – 647.
Жадько, В. Безсмертний Володимир / Віктор Жадько // Український некрополь: іст. наук. довід. / Віктор Жадько. – К., 2005. – С. 122.
Івашко, Ю. З історії київських будинків. Неоготика Гоголівської вулиці. // Київська старовина. - 2004. - №6.- С.172 - 175.
Кудрявцев, Л. Київ - твоє місто : Шедеври архітектури. // Наука і суспільство. - 2004. - №1.- С.18-27.
Кудрявцев, Л. О. Його кредо модерн : [ про архіт. В. Безсмертного ] / Л.О. Кудрявцев // 20 архітекторів, які будували Київ / Л.О. Кудрявцев. - К. : Друк, 2003. – С. 59 – 62, 95. : іл.
Кудрявцев Л. Його кредо - модерн. // Демократична Україна. - 2001. - 23 січ. - С.4.
Малаков, Д. В. Володимир Андріанович Безсмертний / Малаков Д. В. // Янус-Нерухомість. – К., 1998. - № 9.


Пантеон зодчих Лук'янівського некрополю : біограф. довід. — Київ: «З-Медіа», 2008. — С. 104.


Тимофієнко, В. І. Безсмертний Володимир Андріанович // Зодчі України кінця XVIII – початку ХХ століть : біогр. довід. / Тимофієнко, В. І. ; Голов. упр. містобудування та архітектури Київ. міськ. адміністрації. – К., 1999. – С. 26 – 27.

Безсмертний Володимир Адріанович —uk.wikipedia.org/wiki/Безсмертний_Володимир_Адріанович
50 років від дня народження Безсмертного Володимира Андріановича http://i-pro.kiev.ua/content/150-rokiv-vid-dnya- narodzhennya-bezsmertnogo-volodimira-andrianovichaБобрусов Михайло Павлович
( 1878 – 1955 )

Архітектор.

Народився у П'ятигорську.

1904 р. закінчив Петербурзький Інститут цивільних інженерів і отримав відповідне звання. З 1907 р. працював у Києві на посаді міського інженера, викладав у політехнічному інституті (1910 – 1911рр.). Займався приватною практикою. Використовуючи засоби модернізованої романської архітектури, неоренесансну і т. зв. цегляного стилю.► Збудував залізобетонні сходи до пам’ятника на честь Магдебурзького права і до Дніпра (1913 – 1915 рр.)
Бобрусов Михайло Павлович // Мистецтво України : бібліогр. довід. / упоряд. А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський; худож. оформ. Є. І. Муштенко; за ред. А. В. Кудрицького. – К. : «Укр. енцикл.» ім.. М. П. Бажана, 1997. – С. 69.


Бобрусов Михайло Павлович // Мистецтво України : енцикл. в 5 т. – Т.1. А-В / відп. ред. Кудрицький А. В. – К. : «Укр. енцикл.» ім. М. П. Бажана, 1995. – С. 216.
Бобрусов Михайло Павлович // Митці України : енцикл. довід. / упоряд. М. Г. Лабінський, В. С. Мурза; за ред.. А. В. Кудрицького. – К. : «Укр. енцикл.» ім.. М, П. Бажана, 1992. – С. 74.
Виноградова, М. Михайло Павлович Бобрусов : київ. міськ. архіт. 1912 – 1917 р.р. / М. В. Виноградова, М. Б. Кальницкий, Д. В. Малаков [ та ін.]; за ред. М. М. Дьоміна // Головні та міські архітектори Києва 1799 – 1999 : каталог виставки до двохсотріч. введення посади головного архіт. Києва / М. В. Виноградова, М. Б. Кальницкий, Д. В. Малаков [ та ін.]; за ред. М. М. Дьоміна. – К. : НДІТІАМ, Головкиївархітектура, 1999. – С. 21.
Даміловський, Н. Архітектура і будівельні матеріали : [ інж. Бобрусов ] / Н. Даміловський // Соціалістичний Київ. – 1936. - №6. – С. 26 – 29. : іл.
Ієвлева, В. П. Охорона нерухомої спадщини у сфері науки і техніки в Україні : [ архітектор Бобрусов М. П. ] / В. П. Ієвлєва // Праці НДІ пам’яткоохоронних досліджень. – К. : АртЕк, 2005. – Вип. 1. – С. 204 – 214.
Тимофієнко, В. І. Бобрусов Михайло Павлович // Зодчі України кінця XVIII – початку ХХ століть : біогр. довід. / Тимофієнко, В. І. ; Голов. упр. містобудування та архітектури Київ. міськ.

адміністрації. – К., 1999. – С. 44.Володимир Тимофiєнко. Зодчі України кінця XVIII - початку XX століть. Біографічний довідник. БОБРУСОВ Михайло Павлович.http://alyoshin.ru/Files/publika/timofienko/tim_zodchi_005.html


Брадтман

Едуард –Фердинанд

Петрович
( 1856 – після 1926 )


► Конкурсний проект нового Контрактового будинку (1915 р.)

- Хірургічний корпус лікарні, заснованої купцем І.Зайцевим, на вул. Кирилівській, № 63, Іудейський молитовний будинок при лікарні Зайцева (1911 р.).

- Школа / народне училище ім. С. Грушевського в Києві (1910—1912 pp., вулиця Кирилівська,

№ 164, співавтор В. Кричевський).

- Житловий будинок по вулиці Межигірській, № 5 (1900 р.).

Архітектор.

Народився у Петербурзі. З 1875 р. вчився в Петербузькій Академії мистецтв, яку закінчив 1886 р., був відзначений срібною медаллю та отримав звання класного художника 3-го ступеня.

Наприкінці 80-х років переїхав до Києва, у 1898 – 1917 і 1919 – 1920 рр. на посаді міського архітектора, контролював забудову Подільської і Плоської частин. Разом з І. Ніколаєвим входив до складу комісії «Про красу міста» (1912 – 1917 рр.). Був архітектором Київського кредитного товариства, техніком Приказу суспільної опіки. Викладав архітектуру у Художньому училищі (1903 – 1918 рр.)

У творчості Брадтмана простежується розвиток: від неоренесансну і необароко до декоративного і зрілого модерну. Застосовував також форми модернізованого ампіру, українського модерну і неросійського стильового напрямку.


Братман Едуард Петрович // Кияни : біогр. слов. / авт. Л. Г. Андрієнко [ та ін. ]. – К., 2004. – С. 48.


Братман Едуард Петрович // Мистецтво України : бібліогр. довід. / упоряд. А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський; худож. оформ. Є. І. Муштенко; за ред. А. В. Кудрицького. – К. : «Укр. енцикл.» ім. М. П. Бажана, 1997. – С. 84.
Братман Едуард Петрович // Мистецтво України : енцикл. в 5 т. – Т.1. А-В / відп. ред. Кудрицький А. В. – К. : «Укр. енцикл.» ім. М. П. Бажана, 1995. – С. 247.
Братман Едуард Петрович // Митці України : енцикл. довід. / упоряд. М. Г. Лабінський, В. С. Мурза; за ред.. А. В. Кудрицького. – К. : «Укр. енцикл.» ім. М, П. Бажана, 1992. – С. 88.
Виноградова, М. Едуард Петрович Братман : київ. міський архіт. : берез. 1898 – 1917; 1919 – 1920 р.р. / М. В. Виноградова, М. Б. Кальницкий, Д. В. Малаков [ та ін.]; за ред. М. М. Дьоміна // Головні та міські архітектори Києва 1799 – 1999 : каталог виставки до двохсотріч. введення посади головного архіт. Києва / М. В. Виноградова, М. Б. Кальницкий, Д. В. Малаков [ та ін.]; за ред.. М. М. Дьоміна. – К. : НДІТІАМ, Головкиївархітектура, 1999. – С. 19.
Гіляров, С. Архітектура Києва передвоєнної доби : [ Е. П. Братман ] / С. Гляров // Соціалістичний Київ. – 1936. - № 4. – С. 36 – 40 : іл.
Кудрявцев, Л. У стилі неоренесансну : [ Е. Братман ] / Кудрявцев Л. // Наука і сус-во. – 2003. - № 11-12. – С. 23-25.
Кудрявцев, Л. О. У стилі ренесансу : [про архіт. Е. П. Братмана ] / Кудрявцев Л. О. // 20 архітекторів, які будували Київ / Л.О. Кудрявцев. - К. : Друк, 2003. – С. 55-57, 75, 77. : іл.
Малаков, Д. В. Едуард Брадтман / Малаков Д. В. // Янус- Нерухомість. – К., 1998. - № 9.
Павленко, Ю. Архітектура і будівництво. Музейна справа : [ архітектурні роботи Е. Братмана ] / Ю. В. Павленко // Нарис історії Києва / Ю. В. Павленко. – К., 2003. – С. 298 – 302. : фото.
Рибаков, М. О. Е. П. Братман / М. О. Рибаков // Вулиця архітектора Городецького / М. О. Рибаков . – К. : Фенікс, 2007. – С. 15 – 16.
Скібіцька Т. Київський архітектурний модерн : (1900—1910-і рр.) / Наук. видан. — Л. : «Центр Європи», 2011. — 232 с.: іл.
Тимофієнко, В. І. Братман Едуард Петрович // Зодчі України кінця XVIII – початку ХХ століть : біогр. довід. / Тимофієнко, В. І. ; Голов. упр. містобудування та архітектури Київ. міськ. адміністрації. – К., 1999. – С. 52 – 54.


Брадтман Едуард-Фердинанд Петрович http://uk.wikipedia.org/wiki/Брадтман_Едуард-Фердинанд_Петрович


Брадтман Едуард-Фердинанд Петрович -- Сайт історії Києва

Вишневський Станіслав Адамовичwww.oldkyiv.org.ua/data/bradtman.php?lang=ua


Брадтман Эдуард-Фердинанд Петрович - Люди – Гордость.patriot.at.ua/publ/bradtman_ehduard_ferdinand_petrovich/18-1-0-601
Віг Янош Яношевич
( 1947 )


Народний архітектор України (1995), лауреат Державної премії України в галузі архітектури (1995).

Керівник ТАМ «Я. Віг і партнери»), Віце-президент Демократичного союзу угорців України (1993—1999).

Народився 1947 р. в Ужгороді. Закінчив архітектурний факультет Київського державного художнього інституту (1970).► Нижня станція Київського фунікулеру на Поштовій площі
● Янош Віг = Janos Vigh // Архітектори Києва : [альб.- довід.] / [гол. ред. О. Корнієнко ; передм. М. Дьоміна ]. – К., 2001. – С. 22 – 23 : іл., фото.Каталог: download
download -> Наталія звольська
download -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
download -> Для вчителів зарубіжної літератури
download -> Зміст Біографія
download -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
download -> Талант людини це божий дар
download -> Василь Стус постать,що єднає


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Централізована бібліотечна система подільського району м. Києва центральна районна бібліотека імені івана франка київ*2011 Від укладача iconЦентралізована бібліотечна система Подільського району міста Києва Центральна районна бібліотека імені Івана Франка
Едгар Аллан По : біобібліогр список літ. / уклад. Н. Романюк; дизайн серії та ред. О. Іоаніді; відп за вип. Г. Брагарник; цбс поділ...
Централізована бібліотечна система подільського району м. Києва центральна районна бібліотека імені івана франка київ*2011 Від укладача iconІ вулиці твої поезіями сповнюють поети
Централізована бібліотечна система Шевченківського району м. Києва Центральна районна бібліотека ім. Є. Плужника інформаційно—бібліографічний...
Централізована бібліотечна система подільського району м. Києва центральна районна бібліотека імені івана франка київ*2011 Від укладача iconЦентралізована бібліотечна система Шевченківського району м. Києва Центральна районна бібліотека ім. Є. Плужника Інформаційно-бібліографічний відділ
Києві на Сирці вулиця, яка носить ім’я відомого «києвознавця» Максима Берлинського. Пролягає вона від вулиці Ризької до вулиці О....
Централізована бібліотечна система подільського району м. Києва центральна районна бібліотека імені івана франка київ*2011 Від укладача iconК иїв 2011 Від укладача
Бібліографічний покажчик інформує про книги, публікації у збірниках, періодичних виданнях, що надійшли до бібліотек централізованої...
Централізована бібліотечна система подільського району м. Києва центральна районна бібліотека імені івана франка київ*2011 Від укладача iconЧернігівська міська централізована бібліотечна система Центральна бібліотека ім. М. М. Коцюбинського
Д 44 Дивосвіт поезії Агнії Барто : бібліографічна подорож для юного читача / упоряд. Н. Крижановська; відп за вип. Н. Власенко. –...
Централізована бібліотечна система подільського району м. Києва центральна районна бібліотека імені івана франка київ*2011 Від укладача iconВідділ довідково-бібліографічної та інформаційної роботи к иїв 2016 Від укладача
Бібліографічний покажчик інформує про книги, публікації у збірниках, періодичних виданнях, що надійшли до бібліотек централізованої...
Централізована бібліотечна система подільського району м. Києва центральна районна бібліотека імені івана франка київ*2011 Від укладача iconТ імені івана франка людинознавчі студії збірник наукових праць ддпу випуск двадцять четвертий фiлософiя дрогобич редакційно-видавничий відділ ддпу імені івана франка 2011

Централізована бібліотечна система подільського району м. Києва центральна районна бібліотека імені івана франка київ*2011 Від укладача iconСпівець молодих доріг олександр іванович копиленко
Співець молодих доріг: біобібліогр нарис: / цбс подільського району м. Києва; центр район б-ка ім. Івана Франка; уклад. Г. А. Брагарник;...
Централізована бібліотечна система подільського району м. Києва центральна районна бібліотека імені івана франка київ*2011 Від укладача iconЗіньківська центральна районна бібліотека імені в. Г. Короленка літературний вечір
Обладнання: святково прибраний зал. Портрет Івана Антоновича Цюпи. Вишитий рушник, грона калини, букет осінніх квітів. Книжкова виставка,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка