Денис шариков


СЛОВНИК З БАЛЕТНОГО МИСТЕЦТВАСторінка5/8
Дата конвертації17.04.2017
Розмір1,63 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8

СЛОВНИК З БАЛЕТНОГО МИСТЕЦТВА
А

ADAGIO

Adagio (від італійської adagio повільно, спокійно, не поспішаючи). У музиці – це означення темпу. У балеті одна з частин музично-танцювальних форм (pas de deux, pas de trois). На уроці класичного танцю вправи біля станку (battement developpe, battement relevé lent), вправи на середині (temps lié, port de bras, battement developpé, battement relevé lent). Adagio розвиває стійкість, розтяжку; уміння вільно тримати ногу на 90˚ уперед, убік, назад; координацію та широку амплітуду руху. Основні рухи аdagio temps lié, port de bras, battement developpé, battement relevé lent, tour lent, grand tour en arabesque, grand tour en attitude, grand tour a la seconde, renverses.

АКАДЕМІЗМ

Академізм – тип мистецтва, що створюється в академіях (образотворчого, музичного, театрального мистецтва, академії танцю). Історично виникають у різні епохи під впливом діяльності академій, наприклад Болонська академія живопису, Французька академія танцю тощо. Академії – це державні навчальні заклади покликані зберігати й розвивати вищі, найбільш довершені традиції та зразки мистецтва, виводячи з них критерії й норми художньої творчості та створюючи на цій основі художню школу – систему. Академічний – це зразковий, найдовершеніший.

АКАДЕМІЧНИЙ БАЛЕТ

У балеті поняття академічний мають старіші, найкращі академічні європейські театри опери та балету, засновані у XVI–XVIII ст. – Мілан, Турін (Італія); Париж, Бордо (Франція), Відень (Австрія); Штутгарт (Німеччина); Санкт-Петербург, Москва (Росія); Копенгаген (Данія); Лондон (Велика Британія). Також нові світові академічні театри опери та балету. Їхні досягнення становлять основу системи хореографічного мистецтва.

В академіях відбувається академізація сценічної техніки класичного танцю (танцювальні кроки – pas de bourrè, pas marché, біг – pas couru; стрибки – pas assemblé, sissonnes, grand jetès; оберти – tours, pirouettes, grand pirouette a la seconde, en arabesque, en attitude, tour foueté; pas de deux – entrée, adagio, variations, code), дивертисментний характерний танець – угорський, іспанський, польський, італійський, російський, східний). В балеті академізація визначена системою класичного танцюекзерсис біля станка на середині, оберти й стрибки), термінологія французька й італійська.

Творцями побудови академічного балету є драматург, композитор, хореограф, художник. Архітектоніка балету будується з еntrèе, danse daction, grand pas, pas de deux, pas de trois, divertismentdanse de character. Головний виражальний засіб – це класична техніка танцю, характерний, дуетний танець, танцювальна пантоміма.У хореографії академічним балетом називають балети класичного спадку з 1789 р. – балет „Марна пересторога” до балету М. Фокіна „Ацис і Галатея” 1905 р. Академічні балети „Марна пересторога” (1789 р.), „Сильфіда” (1832 р., 1836 р.)”, „Жізель” (1841 р.), „Есмеральда” (1844), „Pas de quatre” (1845), „Пахіта” (1846 р.), „Корсар”(1856 р.), Pas de deux „Фестиваль квітів у Дженцано” (1858 р.), „Дон Кіхот” (1869 р.), „Баядерка” (1877 р.), „Спляча красуня ” (1890 р.), „Лускунчик” (1892 р.), „Лебедине озеро” (1895 р.), „Раймонда” (1899 р.).

АКАДЕМІЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

Академічні дисципліни – базові, загально-танцювальні предмети й техніки, які побудовані на зразках класичного танцю і академічного балету та вважаються фундаментальними при професійному навчанні хореографії: класичний танець, історико-побутовий танець, характерний чи народно-сценічний танець, дуетний танець.

АКРОБАТИЧНІ РУХИ (ACROBATIQUE MOUVEMENTS) У СУЧАСНІЙ ХОРЕОГРАФІЇ

Акробатичні рухиflic-flac (фляк), salto (сальто), corp-strung (корпштрунг), revolution (переворот), колесо. Фляк – стрибок з двох ніг на дві руки назад; сальто – стрибок з двох ніг на ноги з обертом у повітрі назад, вперед, убік; корпштрунг – рух з розгином корпуса з головою вперед; переворот – середній чи швидкий рух, перехід з двох рук на ноги вперед чи назад; колесо – рух колом фронтально в бік, почергово торкаючись підлоги – рука, рука, нога, нога. Акробатичні рухи дуже часто використовуються в сучасному балеті як своєрідний виражальний засіб, що створює певні асоціації, динамізм і видовищність балету, шоу, концерту, мюзиклу.

ALLEGRO

Аllegro (алегро з італійської аllegro – швидко, весело). У музиці – це означення темпу. Аllegro одна з частин уроку класичного танцю та контемпорарі данс, яка включає в себе стрибкові вправи, оберти й заноси. У класичному танці: petit sauté (малі та середні стрибки – temps leve sauté, pas echappe, pas assemble, pas jete, pas glissade, pas tombe, pas chasse, sissonne ferme, sissonne ouvert,); grand sauté (великі стрибки - grand assemble, grand jete, grand jete en tournent, grand jete entrelace, grand revoltade, grand fouete, grand cabriole, grand sissonne ferme, grand sissonne ouvert, tour en l’air); pirouettes-tours (оберти – pirouettes-tours з 2-ї, 4-ї, 5-ї позиції, pirouettes-tours a la quatrieme, grand pirouettes a la seconde, grand pirouettes- tours en arabesque, grand pirouettes-tours en attitude); entrechats (заноски – roile, entrechat trois, entrechat quatre, entrechat cinq, entrechat six, entrechat sept, entrechat huite). У контемпорарі данс наявні три вправи з використанням стрибків та обертів – petit sauté et jump (малі та середні стрибки) і grand sauté (великі стрибки); їхня послідовність і складність визначаються викладачем; важливим є передача характеру та міні-сюжету вправи.

A LA SECONDE

A la seconde (а ля зкон – у другу позицію) – положення ноги вбік еn cote на рівні другої позиції на 90˚, 120˚. Наприклад – battement releve lent a la seconde grand pirouettes a la seconde.

A LA QUATRIEME

A la quatrieme (а ля катрім – у четверту позицію) – у класичному танці та контемпорарі данс положення ноги вперед еn avant на рівні четвертої позиції в par terre та на 45˚, 90˚. Наприклад – grand pirouettes a la quatrieme еn avant.

ALLONGÉ – ARRONDI – FLEX

Allongé – Arrondi (алонже – аронді – флекс) – положення рук (кисті, ліктя) у класичному танці та контемпорарі данс. Arrondi – закруглене положення руки ліктя, кисті в будь-який позиції. Allongé витягнуте положення руки ліктя, кисті в будь-який позиції. Flex – витягнуте положення руки зі скороченою кистю повернутою вниз чи догори. Jazz hand – положення кисті, де фаланги пальців напружені й розведені вбік, неначе віяло.

EN AVANT, EN ARRIERE, EN COTE

En avant (ан аван) – рух ноги вперед, devant (деван) положення ноги попереду в 3-й, 5-й позиції. En arrière (ан ар’єр) – рух ноги назад, derrière – (дер’єр) положення ноги позаду в 3-й, 5-й позиції. En cote (ан коте) – рух ноги вбік.

EN DEDANS, EN DEHORS

En dedans (ан дедан) – напрям руху робочої ноги всередину до опорної ноги; в pirouette чи в en tournent – обертання чи поворот до опорної ноги; положення ноги чи позиція всередину. En dehors (ан деор) – напрям руху робочої ноги назовні, від опорної ноги; в pirouette чи в en tournent – обертання чи поворот від опорної ноги; загальне поняття й головний принцип класичного танцю – виворотність. Наприклад – battement tendu en tournent en dehors, battement fondu en tournent еn dedans, rond de jamb par terre еn dehors, rond de jamb en l’air еn dedans, pirouettes еn dehors, grand pirouettes en attitude еn dedans.

EN DOS, EN PROFILE, EN FACE

En dos (ан до) – положення танцівника (стосовно глядача) спиною до 5-ї точку зали. En profille (ан профіль) – положення танцівника боком до 3-ї, 7-ї крапки залу. En face (ан фас) – положення танцівника обличчям (стосовно глядача) до 1-ї точки зали.

EN CROIS

En сrois (ан круа – хрестом) – принцип виконання у формі хреста: уперед, убік, назад, убік. Виконується в екзерсисах класичного танцю та контемпорарі данс: battement tendu, battement tendus jeté, battement fondu, battement frappé, battement developpé, battement relevé lent, grand battement jeté. Цей принцип має два різновиди: правильний хрест і неправильний хрест. Правильний хрест виконується вперед, убік, назад, всторону. Неправильний хрест виконується вперед, убік, назад. Можливі й такі модифікації хреста: складні – уперед, назад, убік; назад, уперед і два рази убік.

EN L’AIR

En lair (ан лер – у повітрі) – у класичному танці та контемпорарі данс термін означає виконання руху в повітрі. Наприклад: rond de jamb en l’air, tour en l’air, lift en l’air, arabesque en l’air.

EN TOURNENT

En tournent (ан турнан – у повороті) – термін, який вказує, що рух повинен виконуватись один раз із поворотом усього тіла. Наприклад – battement tendu en tournent en dehors, battement fondu en tournent еn dedans, pas de bourré en tournent en dehors, grand jeté en tournent tombe coupé, grand assemblé en tournent.

ENTRECHAT

Entrechat (антраша) – загальне поняття для стрибків, які виконуються задяки внутрішнім м’язам стегнової частини тіла, витягнутими ногами, які схрещуються в повітрі; одна нога переводиться за іншу декілька разів. На дві ноги закінчуються зі зміною epaulement – entrechat roil, entrechat six; на дві ноги закінчуються – entrechat quatre, entrechat huit; на одну ногу з sur le cou-de-pied – entrechat trois, entrechat cinq, entrechat sept.

ENTRÉE

Entrée (антре – вихід) – танцювальний вихід на сцену солістів, ансамблю. Перша частина музично-танцювальних форм у балеті: pas de deux, pas de trois, pas de quatre, grand pas, danse daction.

ENCHAÎMENT

Enchaînement (аншеман) – декілька рухів і положень танцівника які складають танцювальну фразу. Синонім – комбінація. Наприклад – preparation epaulement croisé, pas glissade grand jeté pas de chat, soutenu en tournnent en dedans battement developpé 90˚ en grand pose epaulement croisé en avant, pas couru grand jete en attitude croisé.

APLOMB

Aplomb (апломб – рівновага) – впевнена манера виконання, вміння зберігати рівновагу всіх частин тіла, стоячи всією ступнею, en demi pointé (на півпальцях), en point (на пуантах), en demi plié (під час присідання) впродовж декількох тактів.

ARABESQUE

Arabesque (від арабської арабеск – стріла, візерунок) у класичному танці та контемпорарі данс одна з основних і найчастіше вживаних поз, за якої корпус прямий, витягнута нога танцівника відведена назад: arabesque par terre (арабеск на підлозі) , arabesque en lair – 25˚, 45˚, 90˚ (арабеск у повітрі); arabesque penchée (арабеск з нахилом корпуса вперед). Важливо додати, що багато хореографів кінця XIX-XX століття Маріус Петіпа, Микола Легат, Михайло Фокін, Джордж Баланчін називали арабеск з нахилом корпуса вперед – arabesque cambré penchée. Положення плечей щодо стегон паралельне, руки: одна витягнута вперед, інша – вбік. У класичному танці та контемпорарі данс прийняті чотири форми arabesque, які виконуються: на всій ступні, en demi pointe (на півпальцях), en point (на пуантах), en demi plié (в присіданні), en tournent (у повороті), en terre-â- terre (прохідними рухами підлогою без стрибка), у стрибку. Також завдяки виразному зовнішньому вигляду поза arabesque в балеті може передавати психологічні відтінки.

ARCH – CURVE

ArchCurve (арч – кьорв) – терміни запозичені з модерн джаз танцю, перегин корпуса у верхній частині хребта: arch – назад, curve – вбік, вперед.

ATTITUDE

Attitude (атитюд – поза, положення) – у класичному танці та одна з основних і найчастіше використованих поз, за якої корпус танцівника прямий, опорна нога витягнута, робоча нога трішки зігнута в коліні та відведена назад чи вперед. У контемпорарі данс аttitude має чотири форми: аttitude croisé – аttitude croisé en avant, аttitude croisé en arriere; аttitude effacé – аttitude effacé en avant, аttitude effacé en arriere; аttitude en coté; аttitude ecarté. Положення плечей по відношенню до стегон паралельне. У та контемпорарі данс аttitude виконуються: на всій ступні, en demi pointé (на півпальцях), en tournent (в повороті) у стрибку.

Б

БАЛЕТ

Балет (від латинської ballo – танцюю, італійської balletto – балет) – вища форма хореографії, яка сформувалась у європейському театрі впродовж другої половини XV та початку XVIII століття, відокремившись у 1708 році від театру та музики в окремий вид сценічного мистецтва.

Зміст балету розкривається в танцювально-музичному образі. Термін „балет застосував у 1460 р. Доменіко да П’яченцо в книжці про танець „Tratatte di dansa. Перший балет „Церцея чи комедійний балет королеви був поставлений у 1581 р. Бальтазаром де Бужайо у Франції при дворі Катерини Медичі та Анрі III Валуа. З 1653 р. балет виділяється з придворно-аристократичного в професійний. У 1653–1905 рр. формується професійна балетна термінологія, система канонів навчання, балетних зразків. Фундаментом балетної техніки є його академічні школи класичного танцю – італійська 1554 р., французька 1661 р., російська 1801 р.

Розвитку балету сприяла діяльність академічних європейських театрів упродовж кінця XVIII – початку ХХ століття. Мілан, Турін (Італія); Париж, Бордо (Франція); Відень (Австрія); Штутгарт (Німеччина); Санки-Петербург, Москва (Росія); Копенгаген (Данія); Лондон (Велика Британія).

За напрямом і стилістикою балетне мистецтво класифікується: ренесансний (придворний) балет – 1581–1653 рр.; барочний (придворний) балет – 1653–1760 рр.; класицистичний балет (придворний) – 1760–1801 рр.; синтименталістський балет – 1789-1832 р.р.; романтичний балет – 1832–1905 рр.; академічний балет (Маріуса Петіпа) – 1869–1903 рр.; фокіністичний балет – 1905–1972 рр.; модерністичний (авангардний) балет – 1907–1973 рр.; неокласичний і постнеокласичний балет – 1928–2010 рр.; соцреалістичний радянський драматичний балет – 1927–1991 рр.; модерний балет 1930-1990 рр.; постмодерний балет – 1953–2001 рр.БАЛЕТМЕЙСТЕР

Балетмейстер (німецькою baletmeister – майстер балету) – творець хореографічної частини балету та дивертисментних танців в опері. На відміну від поняття „хореограф-постановник, який ставить хореографічні мініатюри, концерт, танці та хореографію до кіно, театру, шоу, вар’єте, мюзикл. Балетмейстер ставить повністю балет, при цьому зберігаючи стару хореографію, або частково чи повністю оновлюючи її. Наприклад: балет „Спляча красуня балетмейстер Джордж Баланчін, хореографія Маріуса Петіпа.

BALLON

Ballon (балон – повітряний шар) – термін, який вказує на можливість виконавця фіксувати різні пози високо у повітрі під час стрибку, походить від імені видатного французького танцівника XVII ст. Жана Баллона.

BARRE

Повна назва Exercices sur le barre (екзерсис сур ле бар – вправи біля станка) – перша частина уроку класичного танцю, друга частина уроку контемпорарі данс, що включає в собі певні вправи біля станка, тим самим готуючи танцівника до роботи на середині зали.

У класичному танці вправи побудовані так. Plié (demi, grand plié – напів і глибокі присідання за 1-ю, 2-ю, 4-ю, 5-ю позиціями з підйомом на півпальці – relevé demi pointé та переводи рук – port de bras). Battement tendu et battement jeté 25˚ (батмани натягнуті звичайні – battement tendu simple: виведення та приведення натягнутої ноги, з кидком ноги, а також з уколом ноги – battement jete piqué). Rond de jamb par terre (коло ногою по підлозі: назовні – en dehors, усередину – en dedans, розтяжка – stretches, переводи рук з нахиляннями корпусу – port de bras). Battement fondu 45˚ et battement frappé 25˚ (батмани з положенням на щиколотці battement sur le cou-de-pied: батман танучій й батман ударяючий). Rond de jambе en lair 45˚ (90˚) et petit battement sur le cou-de-pied (коло ногою у повітрі, малий батман на щиколотці). AdagioBattement developpé et battement relevé lent 90˚ (повільна частина – батмани виймальний й піднімальний). Grand battement jete 90˚ (великий кидальний батман).

У контемпорарі данс структура побудови схожа, але має свої переваги в допоміжних рухах і психологічному насиченні в кожній вправі. Plié (demi, grand plié – напів і глибокі присідання у 1-у, 2-у вивернуту й паралельну позиції, 4-у вивернуту й паралельну позиції, 5-у, 6-ю, 7-у; позиції з під’ємом на півпальці – relevé demi pointé та переводи рук – port de bras; перегинами корпуса – arch, curve; стисненнями та розширенням корпуса – cntraction, release). Battement tendu et battement jeté 25˚ (батмани звичайні: виведення та приведення натягнутої ноги, з кидком ноги, а також з уколом ноги – battement jete piqué; з обертаннями ніг усередину й назовні – twist). Rond de jamb par terre (коло ногою по підлозі: назовні – en dehors, усередину – en dedans, розтяжка – stretches, переводи рук з нахиляннями корпуса – port de bras et cambré). Battement fondu 45˚ et petit adagio (батман танучий з використанням – twist та маленьке адажіо з розтяжкою – stretches; переводи рук з нахиляннями корпуса – port de bras et cambre). Rond de jamb en lair 90˚ et cambre et fitness (коло ногою у повітрі, складання – deep body bend, jack-knife; віджимання – fitness). AdagioBattement developpé et battement relevé lent 90˚ (повільна частина – батмани виймальні й піднімальні). Grand battement jeté 90˚ (великий кидальний батман і вільні батмани махи – grand battement libero).БАРОКО

Бароко (від португальської barroco – перлина неправильної форми; від італійської barrocco – вигадливий дивний, французької barroque – складний візерунок, величний, розкішний, помпезний). Історична доба нового часу – 1600–1760 рр.; стиль в художній культурі та балетному мистецтві 1653–1760 рр. від балету „Королівський нічний балет” 1653 р. (муз. Жана Батіста Люллі, балетм. Пьєр Бошан), де головну партію Сонця танцював французький король Луї XIV Бурбон. Особливістю балету бароко був – контраст земного й небесного, реального й нереального, домінування танцю над музикою, яка виконувалася лише як фон, чи підпорядковувалась танцювальній техніці. У балеті переважали складні, гарно оздоблені, пересувні декорації; костюми виконавців вражали своєю красою, пишністю – яскраві тканини, візерунки, коштовне каміння тощо. Техніка була складною, чоловічий танець переважав над жіночим. Віртуозні pas assemblé, pas jeté, pas ballonné, entrechat quatre, roile, entrechat trois, cabriole, tour de force, tour chainé, pirouttes, tour en l’air. За добу бароко сформувалася французька балетна термінологія як запозичення та переклад італійської балетної термінології. Французька балетна термінологія нині використовується в класичному танці, контемпорарі данс, балететному мистецтві.

Балет бароко мав деякі етапи розвитку: придворно-аристократичний балет 16531717 рр. – ballet-entrée (балет-виходів), ballet-comedie (балет-комедія), ballet-pastorale (балет-пастораль). Початок створення дійового балету 17171760 рр. – ballet-pastorale (балет-пастораль), ballet-opera (блет-опера). Балет бароко остаточно виділяється від музики й театру в окремий мистецький вид у 1708 р. За жанром барочний балет мав ідейно-образний зміст, але з перевагою танцювальної техніки.

Видатні хореографи-викладачі балету бароко – Пьєр Башан, Луї Пекур, Рауль Фельє, Луї Дюпре, Гаетано Вестріс; виконавці балету бароко П’єр Башан, Луї Пекур, мадемуазель де Лафонтен, Луї Дюпре, Гаетано Вестріс, Ринальдо Фузано, Барберина Компанійні, Марі Комарго, мадемуазель Прево, брат і сестра Лані. Жан Баллон від його прізвища термін – ballone. Марі Саллє перша реформувала жіночу сукню, підкоротивши її до середини литки та значно підрізала підбори на туфлях, що надавало можливості для показу складної техніки ніг, а також виступала без перуки з розпущеним волоссям). Також вона одна з перших серед жінок звернулась до композиції танцю та імпровізації.

Балети бароко – „Королівський нічний балет” (1653 р.), „Докучні” (1661 р.), „Комічна пастораль” (1667 р.), „Психея” (1670 р.), „Тріумф любові” (1681 р.), „Галантна Індія” (1740 р.). Деякі особливості та принципи музики, танцювальної техніки, оформлення балетної вистави бароко знайшли свої переломлення в сучасному балеті – неокласика, постмодерн.BATTEMENTS

Battements (батман – биття, удари, виведення й приведення ноги) – група рухів в класичному, характерному танці, контемпорарі данс, модерн джаз танці. Battements виробляють у танцівника вивертанність, різкість та еластичність м’язів, рухомість суглобів, а в ускладненних формах – координацію руху всього тіла. Battements виконуються на всій ступні, en demi pointe (на півпальцях), en point (на пуантах), en demi plie (у присіданні), en tournent (у повороті).

Battements розподіляються на три групи: Battement tendu (від tendre – тягнути, натягнуті батмани), battement sur le cou-de-pied (батмани з приведенням ноги на щиколотку), battement developpé (виймальні батмани). До групи Battement tendu належать – battement tendu simple, battement tendu jeté, battement jeté piqué, battement tendu pour batterie, grand battement jeté, grand battement jeté pointé, grand battement libero, grand battement balancé.Battement tendu simple (батман тандю семпль, від simple – звичайний, батман натягнутий звичайний) – внутрішніми м’язами від паху, нога з позиції, витягуючись у підйомі, відводиться en avant на носок (виведення п’яткою, проковзуючи, закінчити, трохи спираючись на великий палець, приведення носком, поступово ставлячи п’ятку), en cote на носок (виведення, утримаючи п’ятку вперед проковзуючи, закінчити, трохи спираючись на великий палець, приведення носком, поступово ставлячи п’ятку), en arriere на носок (відводиться носком, утримаючи п’ятку вниз трохи заломити великий палець, але не переносити на нього вагу тіла, приведення п’яткою). Battement tendu simple має декілька форм: форму double (дубль, подвійна) – виводячи ногу на носок, п’ятка опускається на підлогу, різко підіймається знову на носок і приводиться в позицію; twist (твіст, оберт стопи, коліна, трошки стегна) – використовується в контемпорарі данс.

Battement tendu jeté (батман тандю жете, від jete – кидок, батман натягнутий кидковий) – за тим же правилом, що й в battement tendu simple, чіткий і сильний кидок ноги на 45˚ (на початку навчання), 25˚ із сильною фіксацією в повітрі, приводячи ногу з гострим проходом положення point (пуан, від point – натягнуте) – через пальці, приведення в позицію. Battement tendu jeté також має форму twist. Battement jeté piqué (батман жете пікє, від piqué – колюче, батман кидковий колючий) – різкий кидок з колючим ударом об підлогу.

Battement tendu pour batterie (батман пур батрі від pour batterie – для заносів, батман з підготовкою для заносів) – виконуються завдяки внутрішнім м’язам стегнової частини тіла, робоча витягнута нога схрещуються щодо опорної ноги, заводиться вперед, далі вона переводиться назад і виводиться на другу позицію вбік.

Grand battement jeté (гран батман жете, від grand – великий, великий кидальний батман) – виконується за всіма правилами battement tendu jeté, лише з фіксацією на 90˚, 120˚ чи вище. Grand battement jete pointé (гран батман жете пуанте, від pointé – колюче, великий кидковий колючий батман) – виконується за всіма правилами grand battement jeté на 90˚, 120˚ чи вище. Grand battement jeté libero (гран батман жете ліберо, від італійської libero – вілний, великий кидковий вільний батман чи мах) – виконується вперед, убік, назад з розкачуванням і сильним кидком на 90˚, 120˚ чи вище, при цьому внутрішні м’язи в паху трішки слабшають. Найчастіше використовується в контемпорарі данс – вправи біля станка

Grand battement balancé (гран батман балянце, від balancer –гайдати, великий гойдальний батман) – виконується з четвертої позиції tendu (робоча нога сковзним кроком через першу позицію викидається вперед на 90˚, 120˚ чи вище, при цьому корпус відхиляється назад, якщо нога викидається назад, корпус відхиляється вперед).

Battement relevé lent (батман релеве лян, від relevé – піднімати, lent – повільно, батман повільно піднімаючий на 90˚, 120˚ чи вище) – правила виконання як у battement tendu, з підніманням ноги на 90˚, 120˚ чи вище з фіксацією у повітрі вперед, назад – a la quatrieme, убік – a la seconde. В контемпорарі данс (вправи біля станка) battement relevé lent найчастіше використовуються як виворотні позиції, так і 6-та позиція, а також положення flat back, epaulement croisé, effacé, ecarté.

До групи Вattement sur le cou-de-pied належать – battement fondu, battement soutenu, battement frappé, petit battement sur le cou-de-pied, battement battu.Battement fondu (батман фондю, від fondre – таяти, батман танучиий) – робоча нога, м’яко згинається в коліні, приводиться (sur le cou-de-pied умовне чи заднє) на щиколотку та виводиться вперед, убік, назад на 45˚ (при потребі на 90˚). Одноразово опорна нога виконує demi plié та витягується в коліні. Battement fondu en avant виводиться п’яткою вперед, стримуючи коліно, щоб воно не йшло вперед, приводиться коліном. Battement fondu en coté виводиться вбік, утримаючи п’ятку вперед, щоб коліно рівномірно відкривалось вбік, без ривка та скидання. Battement fondu en arriere відводиться коліном, приводиться п’яткою. Виконується на всій ступні, en demi pointé (на півпальцях), en demi plié (при присіданні), en tournent (при повороті).

У контемпорарі данс наявний battement fondu, запозичений із характерного танцю. Battement fondu twist – техніка ідентична виконанню в характерному танці, а також виконання battement fondu за 6-ю позицією.Battement soutenu (батман сутеню, від soutenir – підтримувати, підтягуючий батман) – через положення sur le cou-de-pied (нога проковзує через щиколотку опорної ноги), retire (нога проковзує до положення в коліна), робоча нога виймається вперед, убік, назад (правила виймання ноги як у fondu) в par terre, на 45˚, 90˚ , в тодіж опорна нога виконує demi plié. Потім одноразово опорна нога піднімається на півпальці, а робоча нога підтягується до неї, щоб перейти у 5-ту позицію ніг на півпальцях. Виконується на всій ступні, en demi pointé (на півпальцях), en demi plié (при присіданні), en tournent (при повороті).

Battement frappé (батман фрапе, від frapper – ударити, ударний батман) – робоча нога, згинаючись у коліні (за всіма правилами як в вattement fondu), б’є ступнею по щиколотці витягнутої опорної ноги (sur le cou-de-pied обхватне чи заднє). Виконується у швидкому й динамічному темпі у par terre чи на 25˚ уперед, убік, назад, на всій ступні, en demi pointé (на півпальцях), en demi plié (при присіданні), en tournent (при повороті). Battement frappé double (батман арапе подвійне) – виконується аналогічно, але з подвійним ударянням по щиколотці.

Petit battement sur le cou-de-pied (пті батман сюр ле ку-де-п’є, від petit – малий, sur le cou-de-pied – на щиколотці, малий батман) – робоча нога міститься на щиколотці та, не розгинаючись до кінця в коліні, трішки відкривається вбік і повертається на щиколотку (sur le cou-de-pied попереду чи позаду) – попереду-позаду, позаду-попереду. Battement battu (батман батю від battre – бити) – робоча нога, трішки відкриваючись убік натягнутою стопою б’є по нозі в положенні sur le cou-de-pied (загальне чи заднє).

До групи Вattement développé належать battement développé, battement développé passé, battement divises en quarts, grand battement développé, petit battement retiré.Вattement développé (батман девльоппе від développer – виймати, розвертати, виймальний чи розвертальний батман). Робоча нога з позиції просковзує через положення sur le cou-de-pied, retiré, passé опорної ноги та виймається на 90˚, 120˚ уперед, убік, назад (за правилами відкривання ноги як у battement fondu).

Вattement développé passé (батман девельоппе пассе від passer – проводити) – нога з позиції виймається на 90˚, 120˚ (уперед, убік, назад), після цього переводиться в положення passé (згинаючись у коліні), проводиться в певне положення чи позу.

Вattement divisés en quarts (батман дівіс ан карт від французької divisés en quarts – поділенний на чотири частини, чвертні батмани). Одноразово опорна нога виконує demi plié, робоча нога переводиться на passe, виймається вперед на 90˚ (перша чверть такту „і 1”), далі також одноразово опорна нога витягується в коліні та робить оберт на 1/4 кола en dedans чи en dehors, робоча нога в паху foueté-rotation (обертаючись) виводиться a la seconde на 90˚, 120˚ (друга чверть такту „і 2”).

Grand battement développé (гран батман девльоппе від grand – великий, développer – виймати, великий виймальний батман чи м’який батман). Техніка виконання як у battement développé, темп виконання як у grand battement jeté.

Рetit retiré battement (пті ретіре батман від petit – малий, retirеr – забирати, тягнути назад, малий забираючий батман). З позиції опорна нога витягнута, робоча приводиться в положення sur le cou-de-pied, виймається en par terre, 25˚ і приводиться в позицію.

BATTERIES

Batteries (батрі від французької вattre – бити) – загальний термін у класичному танці для позначення рухів, які виконуються із заносами, частина фрагмента allegro. До вatterie належать форми еntrechats (антраша) – entrechat roil, entrechat six, entrechat quatre, entrechat huit, entrechat trois, entrechat cinq, entrechat sept; brisé (брізе). Також термін вattú (батю) означає стрибок ускладнений заносом – pas еchappé вattú, pas assemblé вattú, pas jeté вattú.

BOUNCE

Bounce (баунс від ангійської bounce – раптовий, трамплинний стрибок) – термін запозичений з модерн джаз танцю, який означає трамплинне розгойдування вгору-вниз, виконується завдяки згинанню й розгинанню колін чи з пульсуючими нахилами корпуса. Використовується у funck, jazz-dance, а також у свінгу, джайві, контемпорарі данс.

BREAKE DACE

Breake dance (брейк-данс) – танець нью-йоркського кварталу Бронкс [89, h.v.]. Його зародження припадає на 60-ті рр., коли окремі люди створили власний стиль своєрідних рухів під музичний супровід репу і прогресивної електронної музики. Перша форма мала назву „get on the Good Foot”, і танцював її сам Джеймс Браун. Це був єдиний танець, в якому поєднувалося падіння на землю з елементами обертання. Проте ця форма проіснувала недовго.

Пуерториканці (Rock Steady Crew) привнесли в танець пластичність, збагативши його акробатичними номерами. Бі-Боїнг, або просто брейкінг Брейк-данс (нижній брейк) – це танцювальні форми; footwork – техніка підходів до руху; powermoves – техніка циркових рухів – фляк, сальто, корпштрунг, переворот, а також акробатичні рухи з капоейро та кунг-фу; helicopter - техніка імітації (догори ногами) гелікоптера з перекиданням корпуса на підлозі; pirouette чи свічка – техніка обертання догори ногами на долоні; nike – поза, стійка на руці, одна нога рівна, друга зігнута в коліні тощо.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Денис шариков iconАвтобіографія хруль Денис Валерійович
Хруль Денис Валерійович, народився 11 вересня 1976 року у м. Маріуполі, Донецької області
Денис шариков icon= 34: 792. 82 071. Кандидат мистецтвознавства, доцент Шариков Д. І
Олександра Козаренка «Sinfonia Estravaganza», «Орестея». Аналізуються симфонія сучасної музики, хореографії, драми: їх динаміка,...
Денис шариков iconУчень Станіславчицької зош І-ІІ ст. Жолубак Денис
Невпинною ходою відлітають від нас страшні та легендарні роки Другої світової війни. Україна з часом загоїла свої рани, у людському...
Денис шариков iconРеферат на тему: Лесь Курбас: роль у формуванні модерного театру виконав: Скородумов Денис Сергійович
України (1925). Реформатор українського театру. Організатор та керівник трупи „Молодий театр” (1917), Березіль (1922; нині Український...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка