Денис шариковСторінка7/8
Дата конвертації17.04.2017
Розмір1,63 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8

Л

LIBERO

Libero (ліберо від італійської libero – вільний) – загальний термін у контемпорарі данс, який означає вільне виконання руху, вільне положення корпуса, рук. Наприклад – grand battement jeté libero (великі вільні махи).

LIBRETTO

Libretto (лібрето від італійської – libretto) – короткий виклад сюжету й сценічної дії балету, написане на літературний чи авторськи сюжет. Найчастіше видається у формі листівки для допомоги глядачеві. Термін libretto є синонімом терміна сценарій в театрі й кіно.

LIFT

Lift (ліфт від англійської lift – піднімати) – термін у контемпорарі данс який означає підтримку.

М

МЕТОД, ХОРЕОГРАФІЧНА МЕТОДОЛОГІЯ

Метод (від давньогрецької μέτοδος) – спосіб пізнання дослідження, прийом чи система прийомів в будь-якій діяльності. Методика – сукупність прийомів практичного виконання, вчення про методи викладання будь-якій діяльності. Хореографічна методологія – система методів навчання та викладання хореографічних дисциплін.

П

PAS

Pas (па від французької pas – крок) – термін означає численні танцювальні кроки, біг і стрибки, а також форми балету. Наприклад – pas de bourré, pas marché, pas assemblé, pas de deux, grand pas.

PAS ASSEMBLÉ

Pas assemblé (па асамбле від assembler – собирать) – стрибок, під час якого ноги збираються разом у повітрі. Стрибок закінчується в 5-ій позиції. Форми виконання assemble – petit assemblé, grand assemblé, assemblé battú, assemblé en tournent, assemblé en avant, assemblé en arriere, assemblé en coté.

PAS EMBOITÉ

Pas еmboité (па амбуате від еmboiter – йти слідом) – cтрибки, які виконуються послідовно з однієї ноги на іншу, трішки піднімаючи ноги в положенні petit attitude або в положенні sur le cou-de-pied вперед чи назад. Pas можливі маленькі – petit еmboité чи великі – grand еmboité, а також у повороті – еmboité en tournent.

PAS BALANCÉ

Pas balancé (па балянсе від balancer – гойдатися) – переступальні кроки з ноги на ногу вбік на 3/4 такту, що створює уяву качання.

PAS BALLONNÉ

Pas ballonné (па балоне від ballonner – відскакувати) – стрибок на одній нозі з пересуванням уперед, убік, назад за робочою ногою, яка витягується під час стрибка, а потім вертається на sur le cou-de-pied. Технологія виконання і прийом – battement fondu.

PAS BALLOTÉ

Pas balloté (па балоте від ballotеr – колихатися) – стрибки з одної ноги на іншу, відкриваючи почергово одну ногу вперед з корпусом назад, а іншу назад з корпусом уперед.

PAS GLISSADE

Pas glissade (па глісад від glisser – просковзувати) –просковзувальний стрибок з пересуванням ноги, яка відкривається вперед, убік, назад. Виконується один за іншим з приведенням ніг у 5-ту позицію, слугує як підготовчий рух для великих стрибків – glissade grand jete pas de chat.

PAS GLISSÉ

Pas glissé (па глісe від glisser – просковзувати) – просковзувальний стрибок з пересуванням ноги, яка відкривається вперед, убік, назад. Виконується один за іншим, але, на відміну від pas glissade, друга нога закривається не в 5-ту, а в 4-ту позицію.

PAS DE BASQUE

Pas de basque (па де баск – крок басків) – стрибок з однієї ноги на іншу, при якому робоча нога проводиться через demi rond de jambe з наступним переступанням з ноги на ногу, виконується просковзувальним рухом (не відриваючи ніг від підлоги).

PAS DE BOURRÉ

Pas de bourré (па де буре) – пересувальні кроки з ноги на ногу. Pas de bourré simple sur le cou-de-pied (звичайне па де буре), pas de bourré en tournent (па де буре в оберті), pas de bourré suivi (безперервне па де буре), pas de bourré libero (па де буре прохідний), pas de bourré dessus-dessous.

PAS DE DEUX

Pas de deux (па де де – танець удвох) – музично-танцювальна форма в балеті, яка складається з entréе (виходу), adagio (повільного дуету), variatoins le cavalierre et le dame (варіацій артиста балету й балерини), coda (коди).

PAS DE POISSON

Pas de poisson (па де пуасон від – рух риби) – стрибок з однієї ноги на іншу, при виконанні якого ноги почергово закидаються високо в положенні attitude en arriere, а корпус з руками відхиляється назад.

PAS DE CISEAUX

Pas de ciseaux (па де сізо – рух ножниці) – стрибок з одної ноги на іншу, при виконанні якого обидві ноги почергово закидуються високо вперед, потім одна через passé par terre через 1-шу позицію відкривається в arabesque на 90˚.

PAS COURÚ

Pas courú (па сурю) – легкий сценічний біг, у контемпорарі данс використовується при розігріві в поєднанні з аеробною стилістикою – pas courи aerobique.

PAS MARCHÉ

Pas marché (па марше) – танцювальний сценічний крок, викристовується як прихід чи підхід у стрибках, adagio.

PAR TERRE

Par terre (партер) – термін, який вказує, що вправи чи рух виконуються на підлозі. Par terre – одна з компонентів розігріву в контемпорарі данс, рухи можуть виконуватися сидячи або лежачи на підлозі. Par terre – положення чи поза на підлозі не піднімаючи ногу. Terre-â-terre – поняття вказує, що рухи прохідні нестрибкові чи імітують стрибок.

PASSÉ

Passé (пассе від французької рassеr – проводити) – поняття, що вказує на шлях переведення чи проведення робочої ноги з пози в позу. Passé – положення ноги в коліні чи вище. Retiré – положення ноги під коліном, є найчастіше прохідними. Sur le cou-de-pied – положення ноги в щиколотці.

PIROUETTE – TOUR

Pirouettetour (пірует – тур) загальне поняття, яке означає оберт, у чоловічому танці оберти на півпальці називають рirouette, а оберт у повітрі tour. У жіночому танці всі оберти мають назву tour. Pirouettetour з 2-ї, 4-ї, 5-ї позиції еn dehors et en dedans (оберт з позицій); grand pirouettetour en arabesque (великий оберт в арабеск), en attitude (великий оберт в атитюд), pirouettetour a la quatrieme en avant (оберт з положенням ноги вперед); tour de force (стрибковий оберт), tour chainé (оберт з почерговими переступаннями), tour soutenú (оберт з підтягуванням ноги), tour piqueen dedans, en dehors (манежний оберт), tour en l’air (повітряний оберт); grand pirouette a la seconde (чоловічий великий оберт з відкритою ногою на 90˚), tour foueté (жіночий манежний хльосканий оберт із заноси ноги на passé попереду, позаду); corkscrew turn (корскреу турн) – штопорний оберт з модерн джаз танцю.

PLIÉ

Plié (пліє від французької plier – згинати) – термін означаючи присідання, demi plié (півприсідання ), grand plié (глибоке присідання). При згинанні плечі давлять на корпус, стегна підтягнути, коліна йдуть убік, розтягуючи ахіл, п’ятка поступово піднімається (лише не в 2-й позиції). При вставанні ставляться п’ятки внутрішніми м’язами в паху, корпус витягується з підтягнутими стегнами, коліна вирівнюються. Plié виконується за всіма позиціями ніг у контемпорарі данс.

PORT DE BRAS ET CAMBRÉ LE CORPS

Port de bras et camré le corps (пор де бра ет камбре ле корп) – термін в контемпорарі данс, який означає певні вправи рук і корпуса. Port de bras (пор де бра) – нести руки, правильне переведення рук з позиції в позицію. Port de bras у контемпорарі данс ідентичне семи видам у класичному танці.

Перше рort de bras – з переводом рук з підготовчого положення через 1-ш, 3-тю (5-ту), в 2-шу позиції рук, у контемпорарі данс ще використовується, крім обов’язкової для даного рort de bras, зворотна форма. Друге рort de bras – з комбінуванням трьох позицій. Третє рort de bras – з використанням трох позицій і нахиляннями корпуса вперед і назад. Четверте рort de bras – з комбінуванням трьох позицій і положенням 4-го arabesque. П’яте рort de bras – з комбінуванням трьох позицій і складним перегином корпуса. Шосте рort de bras – з розтяжкою, комбінуванням трьох позицій і складним перегином корпуса. Port de bras en coté – переводи рук з нахилянням корпуса вбік.

Rond de corps (рон де корп) – термін у контемпорарі данс, який означає колове перегинання корпусу на 180˚, 360˚ одноразово з невеликим переводом рук по колу. У контемпорарі данс найчастіше використовується – rond de corps soutenú en tournent (колове перегинання корпуса з підтягувальним обертом). Rond de dras (рон де бра) – термін у контемпорарі данс, який означає колові рухи руками, перед собою en dehors чи en dedans, уперед і назад на 360˚. Виконується однією чи обома руками.

Сambré (камбре) – нахиляння корпуса вперед, убік, назад від попереку нижче 90˚ з рівною чи округлою спиною. Flat back (флет бек) – термін запозичений з модерн джаз танцю, який означає нахиляння корпуса вперед, убік, назад на 90˚ з рівною спиною та витягнутими руками догори. Locomotor (локомотор) – термін, який означає коловий рух зігнутих у ліктях рук уздовж корпуса.

POSITIONS DES BRAS ET DES PIED

Positions des bras et de pied (позиційон дес брас ет дес пьєс) – загальний термін у контемпорарі данс, який означає систему положень і позицій рук і ніг. Positions des bras (позиції рук) – сім основних позицій, три положення.

Перша позиція рук (primiere position de bras) позиція ідентична 1-й позиції класичного танцю: руки підняті спереду корпуса на рівні грудей. Друга позиція рук (seconde position de bras) – позиція ідентична 2-й позиції класичного танцю руки відведені вбік, трохи зігнуті в лікті. Третя позиція рук (troisieme position de bras) – позиція ідентична малій позі (метод Ваганової): одна рука в перщій, а інша в другій позиції. Четверта позиція рук (quatrieme position de bras) – позиція ідентична великій позі (метод Ваганової): одна рука в третій позиції, а інша в другій позиції. П’ята позиція рук (cinquieme position de bras) – позиція ідентична 3-й позиції класичного танцю (метод Ваганової): руки підняті до гори з округлими ліктями, кисті повернуті всередину, одна біля другої, але не торкаючись. Шоста позиція рук (sixieme position de bras) – позиція ідентична 2-й завищеній позиції історико-побутового танцю: руки відведені вбік, трохи зігнуті в ліктях на рівні між третьою (метод Ваганової) та другою позицією. Сьома позиція рук (septieme position de bras) – позиція ідентична напівдругій позиції 2-й позиції класичного танцю demi-seconde: руки відведені вбік, трохи зігнуті в ліктях на рівні між першою та другою позиціями.

Підготовче положення рук (bras bas) – положення ідентичне підготовчому положенню (метод Ваганової): руки опущені до низу напроти стегон, кисті спрямовані всередину, одна близько другої, але не торкаючись. Півпідготовче положення рук (demi bras) – положення ідентичне напівпідготовчому положенню (метод Ваганової): руки опущені до низу між підготовчим положенням і першою позицією, кисті спрямовані всередину, одна біля другої, але не торкаючись. Вільне положення рук (liberо bras) – вільне положення рук уздовж корпуса.

Positions des pied (позиції ніг) – сім основних позицій ніг і чотири другорядні позиції. Перша вивернута позиція ніг (les bonnes positions de pied) – позиція ідентична 1-й позиції класичного танцю (метод Ваганової). Обидві стопи вивернуті назовні, торкаються лише п’ятки, утворюючи однулінію. Перша зворотня позиція ніг (les fausses positions de pied) – позиція ідентична 1-й позиції народно-сценічного танцю. Обидві стопи завернуті усередину, стикаються лише носки. Друга вивернута позиція ніг (seconde position de pied) – позиція ідентична 2-й позиції класичного танцю (метод Ваганової). Ноги на відстані однієї стопи чи трохи більше, обидві стопи вивернуті назовні, торкаються лише п’ятки, утворюючи одну лінію. Друга зворотня позиція ніг (les fausses positions de pied) – позиція ідентична 2-й позиції народно-сценічного танцю. Ноги на відстані однієї стопи чи трохи більше, обидві стопи вивернуті назовні, торкаються лише п’ятки утворюючи однулінію. Друга пряма позиція ніг (les parallele positions de pied) – позиція ідентична 2-й позиції модерн танцю. Ноги на відстані одної стопи чи трохи більше, обидві стопи, прямі. Третя позиція ніг (troisieme position de pied) – позиція ідентична 3-й позиції класичного танцю (метод Ваганової). Стопи притиснутіні виворотно п’ятками, які заходять одна за іншу до півстопи. Четверта позиція ніг (quatrieme position de pied) – позиція ідентична 4-й позиції класичного танцю (метод О. Преображенської, А. Ваганової, М. Легата, Е. Чекетті). Анологічна п’ятій позиції, але одна з ніг виведена вперед чи назад, на відстані однієї стопи чи трохи більше. Четверта пряма позиція ніг (les paralleles quatrieme position de pied) – позиція ідентична 4-й позиції модерн-танцю. Стопи в прямому положенні, але одна з ніг виведена вперед чи назад, на відстані однієї стопи чи трохи більше. П’ята позиція ніг (cinquieme position de pied) – позиція ідентична 5-й позиції класичного танцю (метод Ваганової). Стопи притиснуті виворотно п’ятками, носки до п’яток, п’ятки до носків. Шоста позиція ніг (sixieme position de pied) – позиція ідентична 6-й позиції характерного танцю. Стопи паралельні, щільно притиснені одна до іншої, носки та п’ятки торкаються. Сьома позиція ніг (septieme position de pied) – позиція ідентична 4-й позиції модерн-танцю. Стопи в діагональному положенні, але одна нога виведена вперед чи назад на відстані однієї стопи чи трохи більше.

PREPARATION

Preparation (препаратіон від французької рreparation – приготування) – термін, який означає підготовку до буд-якого руху. Preparation – відкриття руки перед початком руху, рreparation rond de jamde par terre, рreparation rond de jamde – temps relevé, рreparation перед стрибковою комбінацією en pose croisé.

PETIT

Petit (пті від французької рetit – маленький) – термін, який означає малий рух. Наприклад – petit battement, petit sauté.

POINT

Point (пуан французької рointе – тягнути) – термін, який означає натягнуте положення стопи.

Р

RENVERCÉ

Renvercé (ранверсе від французької renvercé – перевертати) – неочікуване перевертання корпуса, з пози attitude croisé, яке закінчується pas de bourré en tournent, виконується вперед і назад.

REVERANCE

Revérance (реверанс від французької revérance – поклін) привітання та поклін перед початком і наприкінці будь-якого уроку з хореографії, а також поклін наприкінці варіації чи балетної вистави.
REVOLTADE

Revoltade (револьтад від італійської revoltare – вивертати) – чоловічий стрибок з перенесенням ноги через ногу, виконується на середньому та великому стрибку (grand jeté foueté revoltade).

RELEVÈ

Relevé (релеве від французької relevеr – піднімати) – термін, який означає підйом, виконується за рахунок втягування внутрішніх м’язів у паху, одноразово піднімаючись на demi pointé (півальці). Приклади – relevé demi pointé, ваttementr relevé lent, temps relevé.

REPETITION

Repetition (репетіціон від латини repetitio – повторення) – репетиція, підготовка виконавців балету до виступу; постановча репетиція – балетмейстер чи хореограф-постановник ставить новий балет чи танець; зводна репетиція, у якій беруть участь усі виконавці (солісти, корифеї, ансамбль); сценічна репетиція, коли на сцені ставляться декорації; оркестрова репетиція, на якій балетна трупа знайомиться з оркестровим звучанням музики; генеральна репетиція – репетиція всього балету (оркестр, артисти балету, декораційні оформлення). У Росії за час доби військового комунізму (1919–1922 рр.) через брак художньої освіти і малодосвідченість в балет був долучений аматорський і бульварний термін „прогон”. Цей термін дуже часто використовується серед хореографів, але нічого спільного з мистецтвом він не має. У спорті синонімом репетиції є тренування.

ROND DE JAMBЕ

Rond de jambe (рон де жамб від французької rond de jambe – коло ногою) – колові рухи ногою по rond de jambe par terre (підлозі), rond de jambe en lair (у повітрі).

С

SWING

Swing (свінг від англійської swing – гойдатися, розкачувати) – танець американського походження, техніка ідентична джайву, без шассе, з хитанням стегнами. Як танцювальна форма має різновиди: swing – рухи вільного коливання тіла, rotary swing – обертові рухи стегнами навколо однієї осі; metronom swing – коливання верхньої частини тіла, pendulum swing (маятниковий) коливання нижньої частини тіла; line swing (лінійний) –коливання будь-якої частини тіла (руки, ноги, корпуса). У контемпорарі данс swing – поняття, яке поєднується з певним рухом, що вказує що вправа чи рух виконується у свінговій манері, з розгойдуванням корпусом, рук, ніг. Наприклад – swing step en crois (свінг-крок хрестом), rond de jambe par terre swing (ронд розгойдуваний, ноги від послабленого стегна м’яко виконують коло ногою по підлозі).

CENTRE

Centre (сентр - середина) – повна назва Exercice danse le centre (екзерсис данс ле сентр) – друга частина уроку в класичному танці й третя в контемпорарі данс, що включає в собе певні вправи на середині зали тим самим підготовлюючи танцівника до стрибків і обертів.

У класичному танці вправи побудовані так. Petit adagio (temps lié, plié port de bras), battement tendu et battement jeté 25˚ , rond de jamb par terre port de bras, battement fondu 45˚ et rond de jambе en lair 45˚ (90˚), battement frappé 25˚ et petit battement sur le cou-de-pied аdagiobattement developpé et battement relevé lent 90˚ , grand battement jeté 90˚.У контемпорарі данс структура побудови схожа, але має свої переваги в свінгових, модерних і джазових рухах, стрибках із психологічним й емоційним насиченням в кожній вправі. Adagio et port de bras (повільна частина, різноманітні переводи й колові рухи руками; нахили, перегинання та колові рухи корпусом). Вattemants tendus battemants jeté et petit saut (натягувальні й кидкові батмани, малі та середні стрибки). Вattemants tendus et jeté pas echappé en demi pointe-twist (батмани звичайні й кидкові з твістом, па ешаппе). Pas chassé et petit tour en l’air (невеликі стрибки – па шассе та повітряний оберт). Pas jeté, pas emboité et entrachat quatre (невеликі стрибкі – па жете, амбуате і заноси). Rond de jamb par terre et rond de jamb en lair 90˚ et swing rond, sisonne ouvert. (ронд де жамб партер у поєднанні з ан лер, свінговим рондом, сісонами). AdagioBattement divisés en quarts 90˚ et grand pirouttestours, chainé (чвертні батмани, великі оберти, шене). Grand battement jeté 90˚ et petit sauté, grand cabriole, pirouttetour (великі батмани, шанжмани, кабриоль, оберти).

CИНТЕЗ

Синтез (від грецької σιντεσις – об’єднання) – об’єднання окремих компонентів у єдине ціле – систему. Синтез є преорітетним у художній культурі щодо постмодерного мистецтва, а також для сучасної хореографії другої половини ХХ ст. Усі види сучасної хореографії є синтезованими, тому що поєднують декілька систем чи танцювальних технік, які базуються на певних напрямах і стилях. Наприклад, модерн джаз танець, імпровізація, контемпорарі данс, хіп-хоп данс, теп данс.

SISSONNES

Sissonne (cіссонс) сіссони – група стрибків з двох ніг на одну. Sissonne simple (cіссонн семпль) – звичайний сіссон, без зміни місця, закінчується на sur le cou-de-pied. Sissonne scenique (cіссонн сенік) – сценічний балетний сіссон, най частіше використовується в балеті в arabesque. Sissonne fondu (cіссонн фондю) – сіссон фондю танучий, при закінченні нога залишається на 45˚, 90˚ уперед, убік, назад і повільно із запізненням переводиться в 5-ту позицію. Sissonne ouvert (cіссонн увер) – сіссон увер відкритий, стрибок із пролітанням уперед, убік, назад, під час якого одна нога відкривається ena rabesque, en attitude, a la seconde, en avant 45˚, 90˚. Sissonne ouvert (developpé) – нога відкривається через battenent developpé, sissonne ouvert (jeté) – нога відкривається через grand battenent jeté. Sissonne fermé (cіссонн ферме) – cіссон ферме закритий, стрибок з пролітанням уперед, убік, назад, під час якого одна нога відкривається en arabesque, en attitude, a la seconde, en avant 45˚, 90˚, але на відміну від sissonne ouvert, одна нога не залишається у повітрі, а швидко переводиться в 5-ту позицію Sissonne tombée (сіссонн томбе) – сіссон томбе падаючий, стрибок, де спочатку якого виконується sissonne simple зі швидким падінням на іншу ногу. Sissonne soubresaut (сіссонн субрісо) – великий стрибок ідентичний sissonne ouvert, але з ускладненою затримкою у повітрі двох витягнутих ніг.

SAUTÉ

Sauté (cоте від французької sauter – стрибати) – термін який означає стрибок чи стрибкові рухи. Sauté наявні в частині allegro як у класичному танці так і в контемпорарі данс. Sauté поділяються на petit sauté (маленькі й середні стрибки) та grand sauté (великі стрибки). Sauté становить багато стрибкових рухів і стрибкових груп. Pas – pas echappé, pas glissade, pas glissé, pas assemblé, pas de chat, pas de poisson, pas de cisaux, pas emboité. Temps – temps levé sauté, temps levé. Sissonne – Sissonne simple, sissonne scienique, sissonne fondu, sissonne ouvert, sissonne fermé, sissonne tombée, sissonne soubresaut. Batterie – entrechat roil, entrechat six, entrechat quatre, entrechat huit, entrechat trois, entrechat cinq, entrechat sept, brisé, pas échappé вattú, pas assemblé вattú, pas jeté вattú. Revoltade, cabriole, changement de pied. Jeté – petit pas jeté, grand jeté en arabesque pas de chat, grand jeté en attitude (croisé, effacé), grand jeté entrelancé, grand jeté en tournent, grand jeté fouté cabriole, grand jeté passé, grand jeté renvercé, grand jeté fouté revoltade. Jamps – jamp, kick, leap, hop.

STETCH – SOUPLESSÉE-DERRIERE

Stretch-Souplessée-Derriere (стретч-суплесе) – загальний термін у контемпорарі данс, який означає розтяжку чи розтягувальні вправи. Stretch нога на станок – розтяжки en face (обличчям до станка), epaulement croisé en avant (нога перед собою вперед), en arriere (нога назад), стоячи на одній нозі, інша нога лежить на станку та розтягується, їдучи по ньому й утримуючись стопою. Souplessée rond de jambe par terre – загальноприйнята розтяжка в класичному танці вперед і назад. Grand ecart (гран екар) – шпагат, виконується a la quatrieme (за четвертою позицією) та за a la seconde (за другою позицією). Jack-knife (джак-найф) складання, стоячи нахил корпуса вперед, грудьми торкнутися колін і руками упор у підлогу, зберігаючи при цьому пряму лінію ноги, корпуса й рук. Deep body bend (діп боді бенд) складання, стоячи або cидячи, нахил корпусу вперед, грудьми торкнутися колін та руками обхватити ноги, зберігаючи при цьому пряму лінію корпуса й рук. Frog-position (фрог позишн) − жабка, положення лежачи на животі із зігнутими колінами вбік, пах і п’ятки стопи щільно притиснені до підлоги. Arch-pont (арш-пон) − міст, стоячи – нахил назад, стати на руки, перегин у формі арки.

СУЧАСНИЙ БАЛЕТ

Сучасний балет – загальне поняття балетного мистецтва ХХ – початку ХХI століття. Витоки пов’язані з балетною реформою Михайла Фокіна та його балету „Ацис і Галатея” 1905 р. Його реформа обумовлювалася танцсимфонізацією в балеті, новаціями в художньому оформленні; поєднання класичного балету з ритмопластичними, імпресіоністичними, кубічними, експресіоністичними формами танцю, а також широке застосування технік і форм фольклорного танцю (давньоєгипетський, давньогрецький, східний, давньоруський, арагонський, угорський, російський, циганський). Запропонування в балеті принципу імпровізації. Також показ однодійного балету та хореографічної мініатюри. Звертання до сюжетів, міфів і тем Античності, російських народних казок, а також до безсюжетного балету (за аналогією балет-дивертисмент Ч. Пуньї та Ж. Перро „Pas de quatre” 1845 р.). Сучасний балет представлений такими напрямами та стилістикою – імпресіонізмом, експресіонізмом, модерном, неокласикою, соцреалістичною драмою, постмодерном, джазом. Сучасний балет активно синтезується з спортивними видами, бойовими мистецтвами, сучасним побутом, молодіжною субкультурою, цирком, естрадою, шоу-програмами.

СУЧАСНИЙ ТАНЕЦЬ

Сучасний танець – загальне поняття танцювальних форм, зародження й становлення яких відбувалось упродовж ХХ століття. Остаточно сформувались як окремі техніки чи танцювальні системи з 19702010 рр. До танцювальних систем сучасного танцю належать – контемпорарі данс (європейські неокласичні техніки, світові техніки перфомансу), модерн джаз танець (техніка модерн-танцю, техніка джаз-танцю, середні стрибкові рухи класичного танцю), хіп-хоп танець (техніки стрит-данс – хіп-хоп, нью стайл, електрик-бугі, брейк данс; техніки клаб-данс – фанк, диско, техно, хауз, електро; джаз, рок і поп техніки – свінг, чарльстон, рок-н-рол, твіст; імпровізація (техніка Айседори Дункан, техніка Михайла Фокіна, техніка Стіва Пекстона, техніка визволення), теп-данс (техніки – ірландська, афро-американська, російська).

СУЧАСНА ХОРЕОГРАФІЯ

Сучасна хореографія – це новітній вид хореографічного мистецтва і сьогодення, сформований під впливом соціально-політичних, філософських, технологічних, стилістичних характеристик культури ХХ ст., що виявили в танці імпровізаційність та індивідуальність, а також стабілізували його синтезовану структуру. Витоки сучасної хореографії з певних чинників і особливостей.

Чинники: соціально-політичні, філософський, стилістичний, формально-технічний, авангардний. Особливості: імпровізація в танцювальних формах, синтез балетної традиції XIX ст. з танцювальними інноваціями ХХ ст., форми взаємодії - синтез, зняття, симбіоз, концентрація, трансляційне сполучення.

Розвиток і становлення сучасної хореографії обумовленний новітніми формами танцю й синтезованими танцювальними формами. Новітні форми танцю 18901960 рр. своєю назвою відповідають історичному періоду, що визначається як новітній, а також ці форми танцю розвивались як альтернатива класичному балету. До новітніх форм танцю належать імпресіоністичні й модерністські форми танцю, джаз-танець, теп-танець, модерн-танець, рок і популярні форми танцю. Синтезовані форми танцю 19502010 рр. своєю назвою відповідають періоду синтезу мистецтв у художній культурі. До синтезованих танцювальних форм належать фокінізм, неокласичні та соцреалістичні балетні форми, естрадний танець, балетний постмодерн, буто-танець, постмодерністські хореографічні експерименти, танцювальні перфоманси. Сучасна хореографія класифікується за напрямами, стилями, видами. Напрями та їхні різновиди: імпресіонізм – фулеризм, дунканізм, фокінізм; неокласицизм – фокінізм, неокласика, соцреалістична класика, постнеокласика; модернізм – футуризм, дадаїзм, сюрреалізм, експресіонізм, абстрактний конструктивізм, кубічний конструктивізм; постмодернізм – сюжетний, безсюжетний. Стилі: джаз (джаз-танець), теп (теп-танець), модерн (модерн-танець), рок і поп (свінг, рок-н-рол, диско, фанк), неокласику (балетна стилістика), постмодерн (авторський суб’єктивний стиль), буто (буто-танець) Види: перфоманс, модерн джаз танець, імпровізація, контемпорарі данс, хіп-хоп данс, теп данс.

СУЧАСНІ ХОРЕОГРАФІЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

Сучасні хореографічні дисципліни – сучасний танець (контемпорарі данс, модерн джаз танець, хіп-хоп данс, імпровізація, теп данс).

Т

TEMPS

Temps (тан) – загальний термін, який означає один зі складників частин руху. Temps arabesque (тан арабеск) – крок в арабеск, temps attitude (тан атітюд) – крок в атітюд. Temps levé sauté (тан леве соте) – найелементарніший стрибок з усіх стрибків з двох ніг на дві, з нього взагалі починається вивчення стрибків як таких. Виконується з усіх позицій ніг, сприйнятих у контемпорарі данс. Temps relevé (тан релеве) – підготовчий прийом для виконання: опорна нога виконує demi plié, а робоча – petit attitude (зігнута в коліні), за рахунок виворітного нерухомого положення виводиться en dehors чи en dedans. Рreparation temps relevé rond de jambe en l’air, temps relevé foueté en efface en avant-en arriere (зміна великих поз). Temps lié (тан ліє) – група злитих вправ на середині зали, складник petit adagio. Виконується en avant, en arriere з port de bras, grand plié, pirouette у grand pose.

TWIST (Твіст)

Twist рух, при якому корпус, кисть, лікоть, стегно коліно, стопа обертається всередену й назовні. Наприклад – battement tendú twist, battement tendú jeté twist, battement fondú twist, pas echappé twist. Синонім – pas tortilié

Х

ХАРАКТЕРНИЙ ТАНЕЦЬ

Характерний танець – академічна дисципліна, яка сформувалась у європейському балетному театрі у XVIII– початку XX ст., як стилізація народного танцю в балеті. Характерний танець – має значення в академічному балеті, як певний виразний образ, характер за сюжетом балету. Також характерний танець – головна базова навчальна хореографічна дисципліна та предмет у професійних середніх і вищих навчальних закладах культури і мистецтв. У академічному балеті характерний танець представлений дивертисментними танцями – польським, угорським, іспанським, італійським, російським. У навчальному процесі, характерний танець складається з exercice sur le barre і танцювальних етюдів на середині в польському, угорському, іспанському, італійському, українському, російському, циганському характері.

ΧΟΡΕΟГΡΑΦΙΑ

Χορεογραφια від давньогрецької (χόρείά – нога, γράφός – пишу) – писати ногами. Постановка чи запис танцю. Термін хореографія 1701 р. ввів Рауль Фельйо, який означав мистецтво запису чи нотацію танцю. Після 1910 р., термін став означати танцювальне та балетне мистецтво в цілому – танцювальні форми, техніки, школи-системи, клубний і сценічний танець, балет (академічний і сучасний).

Хореографія – це вид мистецтва, який активно взаємодіє з іншими видами; література (епос, вірш, роман, проза); образотворче мистецтво (архітектура, скульптура, живопис, декоративно-прикладне, дизайн ); театр (драма – трагедія, комедія, трагікомедія, фарс); музика (вокальна – хорал, меса, ораторія, кантата, опера, оперета; інструментальна – сюїта, фуга, соната, симфонія, балетна музика, мініатюра); кіно (кіномистецтво, телебачення); естрада та цирк (концерт, ревю, вар’єте, мюзикл, шоу, розважальні видовища, естрадний спів, танець, конферанс, ляльки на естраді, пантоміма, ілюзія та маніпуляція, антипод, еквілібр, акробатика, жонглювання, клоунада).

Хореографія має два визначення – широке й вузьке. У широкому значенні – хореографія в балеті як синтез танцювальних технік (класичний, народний, дуетний, сучасний танець, танцювальна пантоміма). У вузькому значенні – це танцювальні системи-школи (естетичні канони, позиції рук, ніг, положення корпуса, голови, танцювальний екзерсис, що складається з певних вправ, базові рухи, біг, стрибки, оберти). Серед танцювальних систем вирізняємо: класичний танець (екзерсис біля станка, екзерсис на середині, стрибки й оберти), історико-побутовий танець (танці XV–XIX ст.), народно-сценічний танець (російський, український, білоруський, молдавський, польський, угорський, італійський, східний, грузинський, грецький), дуетно-сценічний танець (підтримки на підлозі та в повітрі, оберти), сучасний танець (модерн джаз танець, контемпорарі данс, імпровізація, теп данс, хіп-хоп танець).

ХОРЕОГРАФІЧНА МІНІАТЮРА

Хореографічна мініатюра – закінчена танцювальна композиція від 2 до 5 хвилин з конкретним сюжетом і хореографічною архітектонікою (експозиція, зав’язка, розвиток дії, кульмінація, розв’язка). Уперше введена в хореографію Михайлом Фокіним мініатюра „Умираючий лебідь” (1907 р.), муз. Ш.К. Сен-Санса, як solo для Ганни Павлової. Далі принципи хореографічної мініатюри розвивали М. Фокін, Ф. Лопухов, К. Голейзовський, Л. Якобсон, Б. Ейфман, Дж. Баланчін. Нині в хореографії мініатюра представлена такими формами – solo (соло), douettе (дует), trio (тріо), quartettе (квартет), quintettе (квінтет). На відміну від музично-танцювальних форм у балеті –variation, pas de deux, pas de trois, pas de quatre, pas de cinque. Форми хореографічної мініатюри (solo, douettе, trio, quartettе, quintettе), виконуються не заради показу технічної майстерності, а заради передачі змісту авторської теми, танцсимфонічної абстрактної асоціації.

ΧΟΡΕΟЛΟГІΑ

Χορεολογια (від грец. χόρεο – танець, λογος – вивчати) – наука про теорію, історію та практику хореографічного мистецтва (танець, нотація, балет, види хореографії, балетна критика, хореографічна педагогіка, наукові дослідження й експеременти в галузі хореографії).

Хореологія – одна з мистецтвознавчих дисциплін, яка вивчає історію та теорію хореографічного мистецтва, а також надає критичну оцінку повсякденним явищам. Хореологія – збірний термін, оскільки містить у собі наукове вивчення всіх різновидів танцю: фольклорно-етнічного, характерного, класичного народного, класичного, народно-сценічного, історико-побутового, класичного, бально-спортивного, сучасного. Ця спеціальність досліджує такі напрями: історичний, теоретичний, інтегративний напрями.Ф

FITNESS

Fitness (фітнес) – загальний термін у контемпорарі данс, який поєднує силові рухи з фітнесу верхньої частини тіла (груди, спина, плечі, руки). Jeam-press (прес) – віджимання, віджимання від підлоги на руках широким хватом, корпус прямий; віджимання на станку, корпус у підвішеному стані прямий, опора на руки, ноги схрещені і трішки зігнуті в колінах. Pull-up (пул ап) – підтягування, підтягування біля станка широким хватом, корпус прямий; підтягування біля станка зворотним хватом, корпус прямий.

FLEX

Flex (флекс) – термін в контемпорарі данс, який означає, що кисть чи стопа перебуває у скороченому стані.

CHANGEMENT DE PIED

Changement de pied (шанжман де п’є від французької сhangement – зміна, pied – нога, зміна ніг) – стрибок з двох ніг на дві з 5-ї в 5-ту позицію з обов’язковою зміною ніг в epaulement.

СХЕМИ КОНТЕМПОРАРІ ДАНС, ХОРЕОЛОГІЇ ТА БАЛЕТОЗНАВСТВА

Структура контемпорарі данс 1980–2010 рр.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Денис шариков iconАвтобіографія хруль Денис Валерійович
Хруль Денис Валерійович, народився 11 вересня 1976 року у м. Маріуполі, Донецької області
Денис шариков icon= 34: 792. 82 071. Кандидат мистецтвознавства, доцент Шариков Д. І
Олександра Козаренка «Sinfonia Estravaganza», «Орестея». Аналізуються симфонія сучасної музики, хореографії, драми: їх динаміка,...
Денис шариков iconУчень Станіславчицької зош І-ІІ ст. Жолубак Денис
Невпинною ходою відлітають від нас страшні та легендарні роки Другої світової війни. Україна з часом загоїла свої рани, у людському...
Денис шариков iconРеферат на тему: Лесь Курбас: роль у формуванні модерного театру виконав: Скородумов Денис Сергійович
України (1925). Реформатор українського театру. Організатор та керівник трупи „Молодий театр” (1917), Березіль (1922; нині Український...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка