Денис шариков


Фундамент Класичний танець і балетний академізмСторінка8/8
Дата конвертації17.04.2017
Розмір1,63 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8

Фундамент

Класичний танець і балетний академізм

Dance d’ecole et academisme ballet


 • італійська школа – метод Карло Блазіса – Енеріко Чекетті;

 • французька школа – метод Леопольда Адіса – Ольги Преображенської;

 • староросійська (англійська) школа – метод Миколи Легата;

 • радянська (новоросійська) школа – метод Агріпіни Ваганової.

Синтез


Авторські неокласичні техніки і балетні зразки театрів Великої Британії, США, Франції, Німечини, Люксембургу, Швейцарії, Нідерландів, Італії.

 • Королівська балетна школа Великої Британії;

 • Школа американського балету;

 • Французька академія танцю;

 • Королівський балет Великої Британії;

 • Нью-Йорк Сіті Бале;

 • Гран Д’Опера;

 • Штутгарський балет;

 • Тіатре Дансе ет Мюе Люксембург;

 • Бежар бале де Лозан;

 • Нідерланд данс тіатр I-III;

 • Нідерланд нейшенел бале;

 • Ла Скала Опера де Мілано.

Характерний (народно-сценічний) танець

 • тренаж і віртуозна техніка радянської, французької, англійської систем характерного танцю;

 • балетні зразки характерного танцю.

Історико побутовий танець

 • радянські сценічні зразки;

 • французькі й англійські сценічні зразки.

Авторський стиль

та техніка

 • методика;

 • лексика;

 • синтезована форма.

Модерн джаз

 • техніка М.Грехем (contraction & release);

 • техніка Х.Лімона (suspend & recovery);

– техніка М.Канінгема (spiral & corcscrew turn);

 • техніка К.Данхем, Г.Джордано, М.Меттокса (colapse pose, swing, twist, body & hand roll, поліритмія та синкопуван ня, рівні у просторі),

 • свінгування

Дуетно-сценічний танець

Імпровізація


 • Імпровізація Фокіна;

 • Імпровізація Дункан;

 • Імпровізація постмодер ністська:

контактна імпровізація С.Пекстона;

деконструктивна імпровізація У.Форсайта;

техніка звільнення (deleverance).Акробатика та художня гімнастика

 • методика; – лексика;

 • синтезована форма.

 • техніка підтримок (soutenements and lifts)

 • традиційні (classique);

 • нетрадиційні (postmoderne, neoclassique, jazz).

 • Комплекс розтяжок, вправ– на гнучкість (soupllesse & stretch);

 • шпагати (grand ecarts);

 • містки (arch-ponts);

 • складання (deep body bend);

 • акробатичні підтримки, стрибки.


Структура хореології та балетознавстваХОРЕОЛОГІЯ


Напрями дослідження


БАЛЕТОЗНАВСТВО

Теоретичний Практичний ІнтегративнийПонятійно-

категоріальний

апарат


Види хореографії

Теорія й

історія

балету

Балетна

критика

народна

бальна

класична

сучасна

Хореогенезис.

Хореософія

Нотація


етнохореологія

хоротікс


еукінетікс

Понятійно-

категоріаль-

апарат

балету


Генезис


балету

Статті, конференції, семінари, конкурси,

монографії.Хореометодологія


навчальна

практика


наукові

досл.-ня


Хореографічний стандарт


Балетна

терміналогія


Академічний

балет


Сучасний

балет


Дошкільна освіта

Середня школа

Вища школа

Наука


Хорологія

Теорія та методика танцю:

класичного;

характерного чи

народно-сценічного;

історико-побутового;

дуетно-сценічного;

бально-спортивного;

контемпорарі данс;

модерн джазу;

імпровізації;

теп дансу;

хіп-хоп дансу.Мистецтво балетмейстера;

Режисура в хореографії;

Сценографія і художнє оформлення;

Аналіз музичного твору і робота;

з диригентом;

Методика роботи з

аудіо,-світлокомунікаціями;

Балетознавство.Історія:

хореографічного мистецтва;

балету.


Біомеханіка в хореографії

Фітнес і партерний тренаж

ЛІТЕРАТУРА

1. Антіпова І. Аніко Рехвіашвілі: Я вибудовую емоції. // Майдан зірок. – 1998. № 19.

2. Балет / Пер. с англ. – М.: Астрель АСТ, 2003. – 64 с.: ил.

3. Балет. Уроки. Иллюстрированное руководство по официальной балетной программе / Пер. с англ. – М.: Астрель, 2003. – 144 с.: ил.

4. Базанов В.В. Техника и технология сцены. / Базанов В.В. – М.: Искусство, 1976. – 97 с.

5. Баланчин Дж., Мейсон Фр. 101 рассказ о большом балете / Баланчин Дж.: [пер. с англ.] – М.: КРОН-ПРЕСС, 2000. – 494 с.

6. Бернадська Д.П. Феномен синтезу мистецтв в сучасній українській сценічній хореографії: автореф. дис. канд. мистецтвознавства: 17.00.001 / КНМА ім. П.І. Чайковского. – К., 2005. – 20 с.

йн К. – М.: Сов. художник, 1988. – 456 с. – вып. № 23.

7. Білаш П.Н. Балетмейстерське мистецтво і становлення української хореографії у контексті розвитку європейської художньої культури 10–30 років ХХ ст.: автореф. дис. канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / ДА КККіМ. – К., 2000. – 18 с.

8. Бойко Є.В. Деякі проблеми українського балетного мистецтва (оглядова довідка за матеріалами преси) // К.: Міністерство культури і мистецтв України. Національна парламентська бібліотека України. Інформаційний центр з питань культури та мистецтва. 1996. – Вип 5/5.

9. Ваганова А.Я. Основы классического танца / Ваганова А.Я. – СПб: Лань, 2000. – 192 с. – изд. № 6.

10. Ведихина О. Интервью с Борисом Эйфманом // Балет. – 1997. – № 87’

11. Ведихина О. Санкт-Петербургскому государственному академическому театру балета Бориса Эйфмана – 20 лет // Балет. – 1996. – № 87’

12. Гваттерини М. Азбука балета [пер. с итал.] / Гваттерини М. – М.: БММ АО, 2001. – 240 с.: ил.

13. Голейзовский К.Я. Касьян Голейзовский. Жизнь и творчество. Статьи, воспоминания, документы / Голейзовский К.Я. – М.: Всероссийское театр. общ-во, 1984. – 576 с.: ил.

14. Григорович Ю.М. Балет: [энциклопедия] / Григорович Ю.М. – М.: Советская энциклопедия, 1981. – 623 с.: ил.

15. Добровольская Т.Н. Балетмейстер Леонид Якобсон / Добровольская Т.Н. – Л.: Искусство, 1968. – 175 с.: ил.

16. Энциклопедия искусства ХХ века [О.Б. Краснова] / сост. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2003. – 352 с.: ил.

17. Емахонова Л.Г. Мировая художественная культура / Емахонова Л.Г. – М.: Academia, 2000. – 448 с.: ил.

18. Захаров Р.В. Записки балетмейстера / Захаров Р.В. – М.: Искусство, 1976. – 351 с.: ил.

19. Классики хореографии. – М.: Искусство, 1937. – 358 с.: рис.

20. Коллиер Дж.Л. Становление джаза. Популярный очерк / Коллиер Дж.Л. – М.: Радуга, 1984. – 390 с.

21. Котельникова Е.Г. Биомеханика хореографических упражнений / Котельникова Е.Г. – Л.: ЛГИК им. Н.К.Крупской, 1980. – 95 с.: ил.

22. Кохан Т.Г. Експресіонізм в контексті видової специфіки мистецтва: автореф. дис. канд. мистецтвознавства: 17.00.01. – К.: ДАКККіМ, 2002. – 19 с.

23. Левчук Л.Т. та ін. Естетика / Левчук Л.Т.. – К.: Вища шк., 2000. – 399 с.

24. Левчук Л.Т.Західноєвропейська естетика ХХ ст. / Левчук Л.Т.– К.: Либідь, 1997. – 224 с.

25. Лиепа М.Э. Я хочу танцевать сто лет / Лиепа М.Э. – М.: Варгиус, 1996. – 239 с.: ил.

26. Лозовий В.О. Естетика / Лозовий В.О. – К.: 2003. – 208 с.

27. Лопухов Ф.В. Хореографические откровенности / Лопухов Ф.В. – М.: Искусство, 1972. – 216 с.: ил.

учасного танцю // Український театр. – 1993. – № 6.

28. Маньковская Н.Б. Эстетика постмодернизма / Маньковская Н.Б..– СПб.: Алетейя, 2000. – 337 с.

29. Музыка и хореография современного балета. – Л.: Музыка, 1987. – 248 с.: ноты.

30. Никитин В.Ю. Модерн джаз танец. Методика преподавания / Никитин В.Ю. – М.: ВЦХТ, 2002. – 160 с.: ил.

31. Никитин В.Ю. Модерн джаз танец. Начало обучения / Никитин В.Ю. – М.: ВЦХТ, 1998. – 128 с.: ил.

32. Пастух В.В. Модерні хореографічні напрями в Галичині (20-30-ті роки ХХ століття). – К.: Знання, 1999. – 41 с.

33. Пастух В.В. Модерні хореографічні напрями в Галиччині (20-29ті роки ХХ ст..): автореф. дис. канд. мистецтвознавства: 17.00.01. – К.: КНУКіМ, 1999. – 21 с.

34. Пасютинская В.М. Волшебный мир танца: книга для учащихся / Пасютинская В.М. – М.: Просвещение, 1985. – 223 с.: ил.

35. Погребняк М.М. Біля витоків вітчизняної школи модерну в хореографії. К.: Вісник КНУКіМ, 2003. с. 93 –104. – вип. № 9

36. Сарджент У. Джаз. Генезис. Музыкальный язык. Эстетика / Сарджент У. – М.: Музыка, 1987. – 296 с.: ноты.

37. Смирнов И.В. Искусство балетмейстера: [уч. пособ.] / Смирнов И.В. – М.: Просвещение, 1986. – 192 с.: ил.

38. Театр балета Бориса Эйфмана. – СПб.: Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана, 2002. – 24 с.

39. Уральская В. Девять мнений о творчестве трёх хореографов // Балет. – 1998. – № 94.

40. Фокин М.М. Против течения / Фокин М.М. – Л.: Искусство, 1981. – 510 с., 36 л. ил., портр.: изд. № 2-е, доп. и испр.

41. Чепалов О.І. Хореологія як наукова дисципліна (Пролегомени) / Олександр Чепалов // Культура і сучастність: Альманах. – К.: Держ. акад. керівних кадрів культури, 2004. – С. 80–87.

42. Шариков Д.І. Класифікація сучасноі хореографії: наук.-попул. ви-ня / Шариков Д.І. К.: Видавець Карпенко В.М., 2008. – 168 с.

43. Шариков Д. І. Теорія, історія та практика сучасної хореографії.[Генезис і класифікація сучасної хореографії – напрями, стилі, види.]: Монографія / Шариков Д. І. – К.: КиМУ, 2010. – 208 с.Іноземна література

44. Dix Anges. Dominique Bagуuet. Pig Charles. – France: Arcanal, 1988. – 120 min.

45. Dixon Gottschild Br. Black Dance at 651. Contemporary black dance // 2002. − Dance teacher № 2.

46. Dictionnaire du ballet moderne. – Paris: Fernand Hazan, 1957. – 360 p.: ill.

47. Devade M. Ecrits theуriques Archives d`art contеmporain. 3. – Paris: Lettres Modеrnes, 1990. – 480 p.

48. Klasen Virilio. Etedes d`impact impact inspectiуns Erkundeng der Endzeit. – Paris: Expressiуns contemporain, 1999. – 400 p.: ill.

49. Le Moal Philippe. Dictionnaire de la dance. – Paris: Larousse, 1999. – 864 p.: ill. en coul.

50. Magyar es Fr., Tancmevĕszet. K., Transes: danse contemporain en France et en Hongrie. – Budapest: Theatre contemporain de la danse, 1992. – 117 p.: ill.

51. Marsеlle Mitchеl, Ginоt Isabеlle. La Dance au ХХe siecle. – Paris: Bordas, 1995. – 264 p.: ill en noir et en coul.

52. Manon. Kennet Macmillan. Dereck Baily. – U.K.: Out of line,


Електронний ресурс

53. Сучасний танець в Україні. – Режим доступу: www.ukrdance.com.ua. – Загол. з екрана.

54. Танцевальные термины. – Режим доступу: www.abt.org/dictionary/index.html. – Загол. з екрана.

55. Леонід Мясін. – Режим доступу: www.abt.org/no_javascript/archives/choreographes / massine_l. html. – Загол. з екрана.

56. Энтони Тюдор. – Режим доступу: www.abt.org/no_javascript/archives/choreographes / tudor_a. html. – Загол. з екрана.

57. Балет Кеннета Макмиллана. Кеннет Макмиллан, „Манон”, „Иудино дерево”. – Режим доступу: www.balletalert.com/magazines/danceview/MacMillan.htm. – Загол. з екрана.

58. Недерландский балет Иржи Килиана. Нидерланд балет-I. Балет „Маленькая смерть”. – Режим доступу: www.euronet.nl/users/cadi/J.K.htm.

59. Джордж Баланчин. Неоклассицизм Игоря Ставинского и Джоджа Баланчина. Нью-Йорк Сити Бале. Балеты „Аполлон Мусагет”, „Драгоценности”, „Классическое Pas de deux”, „Хрустальный дворец”. – Режим доступу: www.sab.org/bio/biobalanchine.htm . – Загол. з екрана.

60. Штутгартский балет. Джон Кранко. Балеты. – Режим доступу: www. saatstheatr.stutgart.de/ballet/ballet_pages/cranko_e.htm. –

Загол. з екранм.Біографічна довідка

Денис Ігорович Шариков

Ph.D (кандидат мистецтвознавства) MA Балетмейстер

Лауреат міжнародних конкурсів балету Чемпіон Києва-1990 р. BD

Президент гільдії балету і хореології
Народився 12 серпня 1977 р., одружений.

Закінчив з відзнакою у 1996 р. Київське державне училище естрадно-циркового мистецтва за спеціальністю „артист естрадного танцю”. У 1993–1997 рр. – вчитель хореографії, та художній керівник танцювального ансамблю „Глорія” при СШ № 245 м. Києва.

У 1994 р. – артист балету Київського державного цирку. 1997–2001 рр. проходив стажування артиста балета в театрі сучасної хореографії „Сузір’я Аніко”. У 2000 р. поставив хореографію до ювілейного концерту та художнього фільму „Одна любовь души моей” народної артистки Росії Наталії Бондарчук. У 2001–2002 рр. – хореограф-постановник танцювального ансамблю „Смарагд”.

Закінчив з відзнакою у 2002 р. Київський національний університет культури і мистецтв „КНУКіМ” за спеціальністю „балетмейстер, викладач класичної й сучасної хореографії”.

У 2002–2003 рр. – вчитель хореографії Центра естетичного розвитку Фітнес-центру „Джайв”. У 2003–2005 рр. – тренер з сучасного та бального танцю, тренер-інструктор з танцювальної аеробіки і стретч тренажу спортивного клубу „Бізон”.

2005–2006 рр. викладач хореографічних дисциплін в Училищі хореографічного мистецтва „Київської муніципальної української академії танцю”. У 2005 р. на сцені Київської муніципальної української академії танцю представив прем'єру неокласичного балету "Романтичні мініатюри – Ти в моєму вересні" на музику Г. Черненка, І. Крутого, Вангеліса, Е. Маріконе, Ж.П. Ревербері. З 2006–2008 рр. – завідуючий навчальною частиною, викладач хореографічних дисциплін, історії балету, методики викладання хореографії Київського хореографічного коледжу.

Захистив дисертацію у 2008 р. з спеціальності 26.00.01 „Теорія й історія культури – мистецтвознавство”. Видав в цьому ж році, за власний кошт, першу в СНД та Україні книгу „Класифікація сучасної хореографії”.

З 2009 р. доцент кафедри театрального мистецтва Київського міжнародного університету „КиМУ”, викладач хореографії, історії музики, методології наукового дослідження, історії образотворчого мистецтва. 2010 р. видав навчальний посібник „Contemporary dance у балетмейстерському мистецтві” і монографію „Теорія, історія і практика сучасної хореографії”; поставив хореографію і створив музичний монтаж до театральних вистав „Воїн Світла”, „Чайка Джонатан Ливінгстон”.

З 2010 р. доцент кафедри теорії та історії мистецтва Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука, викладач історії мистецтва і архітектури, основ теорії і методики дизайну, народного костюму.

Е-mail: dinois.khoreologiya.77@mail.ru

Навчальне видання
ШАРИКОВ Денис Ігорович

"Contemporary dance" у балетмейстерському мистецтві: Навчальний посібник.

Літературний редактор Р. В. Піскова
Підписано до друку 23 травня 2010. Формат 84×108/32.

Папір офіс. Гарнітура

”Ukrainian Nimes ET”. Друк офіс.

Ум. друк. арк. 5,2

Обл. друк. Арк. 1,5

Тираж 100 прим. Зам. 14-28-08

Видавництво ”Київський міжнародний університет”

Свідотство про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції

ДК № 978 від 08.07.2002 р.
03179 Україна, м. Київ, вул. Львівська, 49

Тел. (044) 424 64 88

Видруковано у друкарні Київського міжнародного університету.

03179 Україна, м. Київ, вул. Львівська, 49


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Денис шариков iconАвтобіографія хруль Денис Валерійович
Хруль Денис Валерійович, народився 11 вересня 1976 року у м. Маріуполі, Донецької області
Денис шариков icon= 34: 792. 82 071. Кандидат мистецтвознавства, доцент Шариков Д. І
Олександра Козаренка «Sinfonia Estravaganza», «Орестея». Аналізуються симфонія сучасної музики, хореографії, драми: їх динаміка,...
Денис шариков iconУчень Станіславчицької зош І-ІІ ст. Жолубак Денис
Невпинною ходою відлітають від нас страшні та легендарні роки Другої світової війни. Україна з часом загоїла свої рани, у людському...
Денис шариков iconРеферат на тему: Лесь Курбас: роль у формуванні модерного театру виконав: Скородумов Денис Сергійович
України (1925). Реформатор українського театру. Організатор та керівник трупи „Молодий театр” (1917), Березіль (1922; нині Український...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка