Департамент охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністраціїСкачати 80,55 Kb.
Дата конвертації19.04.2018
Розмір80,55 Kb.
ТипКнига

Департамент охорони здоров’я

Львівської обласної державної адміністрації

КЗ Львівської обласної ради

Львівська обласна наукова медична бібліотека

Відділ бібліографії
МЕДИЦИНА ГАЛИЧИНИ. МИНУЛЕ

І СЬОГОДЕННЯ

Рекомендаційний список літератури

Львів – 2014

Департамент охорони здоров’я

Львівської обласної державної адміністрації

КЗ Львівської обласної ради

Львівська обласна наукова медична бібліотека

Відділ бібліографії

МЕДИЦИНА ГАЛИЧИНИ. МИНУЛЕ І СЬОГОДЕННЯ

Рекомендаційний список літератури

м.Львів 2014 р.

1. Бенюх Н. Історія фармації Галичини (ХІІІ-ХХ ст.).-Львів, 1999.-216с. Шифр 61(09С2)/Б-46

В книзі розповідається про поступальний розвиток аптечної справи в Галичині відповідно до історичної періодизації регіону: 1256-1349 р.р.- князівська доба; 1349-1772 р.р. – перший польський період; 1772-1918р.р. – австрійський період; 1918-1939р.р. – другий польський період; 1939-1991р.р. радянський період.
2. Богаченко М., Романяк М. Медицина Дрогобича. Історичні нариси/За ред. проф. М. Шалати.-Дрогобич: Коло, 2008.-472с.

Шифр 61(09С2)/Б-73Книга містить великий обсяг відомостей про медицину й аптечну справу міста Дрогобича на Львівщині та сусіднього Стебника, що входить в його структуру. Часовий діапазон відомостей – від ХУ століття, коли жив і трудився перший відомий доктор з Русі, "королівський лікар" Юрий Дрогобич (Котермак), і до наших днів.
3. Воробець Я., Зіньковський М., Довжинський М. Колеги. Снятинщина медична крізь три століття.-Снятин: Прут Принт, 2009.-284с. Шифр 61(09С2)/В-75

У книзі висвітлені історія відкриття, розвитку і діяльності закладів охорони здоров'я, праця медичних працівників Снятинщини, а також біографії, наукова діяльність, літературна творчість видатних постатей медицини і культури краю: Є. Озаркевича, В. Кархута, М. Муринюка та ін.
4. Ганіткевич Я. До 750-річчя Львова. Історія української меди-цини Львова до початку другої світової війни//Acta med. Leopo-lensia. Львівский мед. часопис-2007.-№ 1-2.-С.165-174.


  • 2 -

5. Гоцко-Ней Л., Надрага О. Перша українка-галичанка - професор медицини (Cтефанія Юсько)//Лікарський збірник. Медицина і біологія/Праці наук. товариства ім. Шевченка. УЛТ у Львові. Нова серія. Том ХХІІ. Заснований Євгеном Озаркевичем у 1898 році.-Львів-2013.- С.170-171 Шифр 61(09С2)/Л-56
6. Гоцко-Ней Л. Українське лікарське товариство у Львові 1910-1939 -1990-2010 р.р.- Львів: Афіша, 2010.-272с. Шифр 61(09С)/Г-74

Представлено різні періоди в історії української галицької медицини- австріський , німецький, польський та український. Біографії українських лікарів – членів Українського лікарського товариства – це не тільки сторінки життя конкретних особистостей, фундаторів національної медицини, а й важливі моменти в науковому і медичному житті Галичини.
7. Дедишина Л. Непокинуті і потрібні ("Народна лічниця" у Львові). Лікар Сильвестр Дрималик

//Фармацевт-практик.-2014.-№ 2.-С.52-53.


8. Зіменковський Б.М., Гжегоцький М.Р., Луцик О.Д. Професори Львівського національного медичного університету ім. Даниила Галицького 1784-2009.-Львів: Наутілус, 2009.-472с.

Шифр 61(092С)/З-62У книзі подано наукові біографії професорів , керівників кафедр та інших підрозділів Львівського медичного університету за час його існування – від 1784 до 2009 рр. Загалом охоплено близько 700 найвідоміших постатей, що уoсоблюють різні періоди історії університету – австрійський, польський, німецький, радянський та український. Особливу увагу зосереджено на характеристиках су-часного науково-педагогічного потенціалу університету.
9. Кравець Аретий Медики у визвольних змаганнях українського наро-ду (від українського Червоного Хреста до служби здоров'я УПА). –Львів: Галицька видавнича спілка, 2010.-випуск 14.-178с.

Шифр 61(09С2)/К-42


10. Криськів В. Український Червоний Хрест і медично-санітарна служба в УПА-Захід.-Стрий, 2008.-197с. Шифр 61(09С2)/К-85

- 3 -


11. Кухта С.Й., Луцик О.Д., Різничок С.В. Йозеф Беррес – перший львівський учений-мікроскопіст , професор анатомії Львівського ун-ту (штрихи до портрета)//Acta med. Leoрolensia. Львівский мед. часопис-2008.-№ 4.-С.116-119.
12. Медична опіка в УПА. Кн.2/ред.М.Репецький/Літопис УПА. Том 32.-Торонто-Львів, 2001.-581С. Шифр 61(09С)/М-42
13. Мельник Є.С. Львівська стоматологічна школа//Здоровий спосіб життя. Зб.наук. статей. Вип. 51.-Львів.-2010.-С.16-19

Шифр 613.4/З-46


14. Нариси історії медицини/За ред. проф. Степана Кухти.-Львів: Кварт, 2007.-244с. Шифр 61(09С2)/Н-54

Нариси з історії медицини присвячені розвитку охорони здоров'я населення, її цілителям, цирульникам, аптекарям і лікарям, навчаль-ним закладам і товариствам, еволюції медичної освіти та підготовки лікарських кадрів.
15. Оcінчук Р. Медичний світ Львова (1883-1939)//Лікарський збірник. Заснований Євгеном Озаркевичем у 1898 році. Нова серія. Том ІY. На пошану Романа Осінчука/НТШ Лікарська комісия. -Львів-Нью-Йорк, 1996.-145 с. Шифр 61(09С2)/Л-56
16. Охріменко Ю.М. Давні шпиталі Львова//Здоровий спосіб життя. Зб. наук. статей. Вип. 48.-Львів.-2010.-С.23-25.
17. Потимко О. Львівський шпиталь святого Івана Хрестителя : міти та реалії//Лікарський збірник. Медицина і біологія/Праці наук. товариства ім. Шевченка. УЛТ у Львові. Нова серія. Том ХYІ. Заснований Євгеном Озаркевичем у 1898 році.-Львів-2009.-

С.48-50 Шифр 61(09С2)/Л-56


18. Пундій Павло. Професор д-р Марьян Панчишин (1882-1943) Його життєвий шлях і заслуги//Лікарський збірник. Заснований Євгеном Озаркевичем у 1898 році. Нова серія. Том YIІ.На пошану Мар'яна Панчишина/НТШ у Львові УЛТ у Львові. УЛТ Півничної Америки. -Львів-Чикаго, 2000.-С.9-14 Шифр 61(09С2)/Л-56

- 4 -


19. Смірнов Ю. Львівський аптекар, хімік і науковець Теодор Тарасевич//Аптека Галицька.-2006.-№ 7.-С. 26-27.

Теодор Тарасевич був одним з найвидатніших представників галицької фармації першої половини ХІХ сторіччя. Був він не тільки вченим-хіміком і аптекарем-практиком, але й винахідником, піонером дослідження мінеральних вод Галичини, організатором перщих галицьких курортів і письменником.
20.Федущак А.Л. Вища медична освіта: 1939-1944 роки

//Клін. фармація, фармакотер. та мед. стандартизація.-2012.-

№ 3-4.-С.57-66.
21.Федущак А.Л., Сагач Ю.А. Історичні паралелі вищої медичної освіти України часів другої світової війни

//Клін. фармація, фармакотерапія та медична стандартизація.-2013.-№ 1-2.-С.137-144.


22. Хобзей М.К. Медико-організаційні заходи щодо оптимізації амбулаторно-поліклінічної допомоги у Львівській області

//Україна. Здоров'я нації.-2009.-№ 3.-С.28-33.


23.Ціборовський О.М. Українські лікарські товариства в Галичині та діаспори як осередки соціальної медицини

//Україна. Здоров'я нації.-2007.-№ 3-4.-С. 205-209


24. Чернов В. Середньовічний Львів: епідемії, лікарі, аптекарі

//Аптека Галицька.-2006.-№ 8.-С.28-30.

---------------------------------------------------

25. Білинський Б., д.м.н. "Кожен пацієнт – потенційний онкохворий"…

//Високий замок.-2013.-№ 42.-С.18.
26. Вдовиченко В.І. 25 років Львівській науковій гастроентерологічній школі (1986-2011)//Суч. гастроентерологія.-2011.-№5.-С.124-127.
27. Гузар З. Охорона здоров'я – під опікою облдержадміністрації

//Ваше здоров'я.-2008.-№29.-С.5

  • 5 -

28. Зінчук О.М., Надрага О.Б., Яворський І.Г. Співдружність науки і практики на варті здоровя людей (до 100-річчя Львівської інфекційної лікарні)//Ваше здоров'я.-2012.-№12.-С.1-3.
29. Епідеміологічна характеристика йодного дефіциту у дітей Львівської області (за даними рандомізованого досліджен-ня)/Н.І.Миронюк, Л. Іванова, О. Труш та ін.

//Журнал АМН України.-2007.-Т.13, № 2.-С.306-318.Обстежено 838 школярів 6-13 років у різних населеннних пунктах Львівської області.Збільшення щитоподібної залози, яке свідчило про наявність зоба, вивлено у 40,8% дітей. У сільських дітей поширеність зоба сягала 55,4%, у дітей, що проживають у гірській місцевості, - 66,1%.
30. Закаль Ю.П. Чи потрібно нам пам'ятати історію? До 134-річчя Львівської обласної психіатричної лікарні

//Нейро News.-2010.-№ 3.-С.17-21.


31. Історія розвитку сімейної медицини на Львівщині/Б.Б. Леміш-ко, Т.П. Токарєва, О.В.Хомик, І. О. Мартинюк

//Практична медицина.-2008.-№ 6.-С. 149-152.


32. Козирєва Т. Львівська медицина розвивається стабільно

//Ваше здоров'я.-2007.-22 березня).-С. 11.


33. Козирєва Т. Здоров'я молодих – багатство держави (Медицина регіонів : Львівщина)

//Ваше здоров'я.-2007.-№50 (28 грудня).-С. 6


34. Козловський Б. Замість скальпеля – гармонійний ніж і лазер, Польські урологи провели у Львові декілька унікальних операцій

//Високий замок.-2007.-12 травня.-С.9.


35. Кушинська І. Всі органи – як на долоні. Одним із перших пацієнтів став малюк ваго. …800 грамів

//Високий замок.-2007.-№ 6 червня.-С.2.

  • 6 -

36. Лозинська С. Історія становлення та розвитку соціальної медицини

//Мед. право.-2011.-№ 8.-С.32-42


37. Львівська медична школа: Історія та сучасність, якими можна пишатися//Ваше здоров'я.-2012.-№ 9.-С.8-9
38. Львівська наукова гігієнічна школа: історія розвитку та здо-бутки/Б.С. Зіменковський, М.Р. Гжегоцкий, В.І. Федоренко та ін.

//Довкілля та здоров'я.-2013.-№ 10-12.-С.68-74.


39. Полєвська Л. Червоноградські лікарі пришили шахтареві руку

//Високий замок.-2007.-22 вересня.-С. 6.


40. Радченко О.М. Внесок львівської терапевтичної школи у кардіологію (до 140-річчя прижиттєвої діагностики інфаркту міокарда)//Вісник вищої мед. освіти.-2010.-№ 4.-С.10-17

Прижиттева діагностика інфаркту міокарда В.П. Образцовим та М.Д. Стражеском внесена в 10 найвизначніших відкриттів кар-діології минулого сторіччя. Важливе значення у розвитку кардіолог-гічної теорії та практики відіграла львівська терапевтична школа, зокрема, професор Олійник Степан Федорович (1918-1992), який завідував кафедрою факультетської терапії Льввського держав-ного медичного інституту впродовж 26 років (1959-1985)
41. Рудницька А. До історії патолого-анатомічної служби та 100-річчя кафедри патанатоміі у Львові//Лікарський збірник. Медицина і біологія/Праці наук. товариства ім. Шевченка. УЛТ у Львові. Нова серія. Том ХYІ. Заснований Євгеном Озаркевичем у 1898 році.-Львів-2009.13-18.

Шифр 61(09С2)/Л-56
Укладачі: Лаврівська С.-Н.М., Петрова Н.З., Щурко Н.І.
Відповід.за випуск: Лозинська С.С.
Каталог: files
files -> Тема. Адам Міцкевич. «Кримські сонети». Тл: сонет Мета
files -> Наталія звольська
files -> Стиль романтизм. Архітектура романтизму. Скульптура романтизму. Неоготика. Невізантійський історизм. Наполеонівський ампір
files -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
files -> Для вчителів зарубіжної літератури
files -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
files -> Только мертвый, спокойствию рад. Только мертвый, спокойствию рад
files -> Талант людини це божий дар


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Департамент охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації iconКомунальний заклад Львівської обласної ради „Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”
Львівської обласної ради від 15 листопада 2005р та наказом Головного управління охорони здоров’я від 11. 05. 2006 р. Він входить...
Департамент охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації iconРозпорядження голови сумської обласної державної адміністрації 23. 09. 2013 м. Суми №405-од
Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Регламенту Сумської обласної державної...
Департамент охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації iconРозпорядження голови сумської обласної державної адміністрації 30. 12. 2013 м. Суми №544-одс12. 2012 Суми №535-од
Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Регламенту Cумської обласної державної...
Департамент охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації iconЗабезпечено зміну підходів до реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я
При цьому у відповідності до статті 49 Конституції України існуюча мережа державних та комунальних закладів охорони здоров’я не може...
Департамент охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації iconДепартамент науки І освіти харківської обласної державної адміністрації
Комунальний заклад «харківська обласна станція юних туристів» харківської обласної ради
Департамент охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації iconУправління культури,національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації
Управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації
Департамент охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації iconДепартамент освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту Івано-Франківської обласної державної адміністрації

Департамент охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації iconПрограма Кіровоград 2013 Виконавець: О. Прядко Редагування: В. Зеленіна, Н. Таратута Відповідальна за випуск: Л. Савенко
Департамент культури, туризму та культурної спадщини Кіровоградської обласної державної адміністрації
Департамент охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації iconЛьвівської обласної державної адміністрації збірник матеріалів про фонди та програми міжнародного характеру Львів 2016 Зміст
Міжнародні фонди та програми, спрямовані на реформування та розвиток загальносередньої освіти
Департамент охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації iconРозпорядження голови львівської обласної державної адміністрації від "22" лютого 2010 року №138 /0/5-10 м. Львів
Затвердити Порядок фінансування видатків на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка