Державна бібліотека україни для юнацтва хімія – наука для всіхСкачати 252,79 Kb.
Дата конвертації22.05.2017
Розмір252,79 Kb.

ДБУ для юнацтва

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ДЛЯ ЮНАЦТВАХІМІЯ – НАУКА ДЛЯ ВСІХ

Рекомендаційний бібліографічний покажчик


Київ 200791.9:24

Х – 46

Рекомендаційний бібліографічний покажчик «Хімія – наука для всіх» є черговим випуском серії «Для тих, хто хоче знати більше». Покажчик інформує про книги та журнально-газетні публікації з хімії.

Матеріал частково анотовано та викладено у трьох розділах, а у межах розділів – за алфавітом. Перший розділ знайомить з історією хімії, видатними хіміками. У другому викладені найважливіші поняття, закони і теоретичні положення хімічної науки, систематизовано відомості про хімічні елементи, сполуки та подано характеристику їх властивостей. Третій містить посилання на сайти, пов’язані з хімією. Завершує видання добірка «Хімія на дозвіллі».

Покажчик рекомендується учням, студентам, викладачам, бібліотекарям та широкому колу читачів.
Укладачі: Н. Мельник, Т. Кутова

Редактори: С. Чачко, В. Кучерява

Консультант А. Лікарчук, методист РНМЦ управління освіти

м. Києва


Відповідальний за випуск Г. Саприкін

© Укладачі: Н. Мельник, Т. Кутова

©Державна бібліотека України для юнацтва, 2007
ПЕРЕДМОВА
«…ми пов’язуємо з хімічною наукою подальший прогрес у пізнанні світу, що нас оточує».

М. М. Семенов
Хімія вивчає речовини, їх перетворення, явища, що супроводжують ці перетворення, і закони, яким вони підпорядковуються.

Давно минули ті часи, коли людина використовувала для своїх потреб лише те, що давала природа. Нині тільки невелика частина природних мінеральних, рослинних і тваринних речовин безпосередньо використовується людством. Більшість продуктів і матеріалів, необхідних у повсякденному житті, виготовляється штучно.

Будівельні матеріали – цемент, цегла, скло – виробляються з природних силікатів. Для одержання стабільних врожаїв зерна, овочів та фруктів використовують мінеральні та органічні добрива, хімічні засоби захисту рослин (гербіциди, фунгіциди, пестициди тощо). Транспорт, верстатобудування, радіоелектроніку, обчислювальну техніку неможливо уявити собі без використання чорних, кольорових металів та їх сплавів, різноманітних керамічних матеріалів. Лікування багатьох раніше невиліковних хвороб стало можливим лише завдяки синтетичним лікарським препаратам.

Тому найважливішими завданнями хімії на сучасному етапі її розвитку є: дослідження будови речовин; розробка методів одержання речовин з наперед заданими властивостями; інтенсифікація промислових виробництв та створення мало- та безвідходних і енергозберігаючих технологій з мінімальним екологічним тиском на довкілля.Розділ 1. ЛАБІРИНТАМИ ХІМІЇ
Ви вже усвідомили, що хімія вивчає форми, структуру й властивості речовин, закони, за якими відбуваються перетворення одних речовин на інші, а також імовірність, енергетику, швидкість і механізми цих процесів (хімічних реакцій). Цим загальним питанням присвячено довідники й посібники з хімії.
Химия: Справочник школьника. – М.: Филолог. о-во «Слово», Компания «Ключ – С», 1995. – 480 с.

Довідник охоплює всі аспекти шкільної програми з хімії.


Химия: Пособие-репетитор / Под ред. В. Н. Чернышова, А. С. Егорова. – Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 1996. – 736 с.

Посібник містить теоретичний виклад курсу хімії, а також приклади розв’язків задач і велику кількість завдань для самостійної роботи.


Сторінки історії
Коли ж виникла хімія? Навіть не хімія, а початкові хімічні знання? Дати однозначну відповідь на це питання неможливо, адже ще первісна людина, використовуючи вогонь для приготування їжі, набувала перших елементарних хімічних навичок. Можна сказати, що хімія, як і інші природничі науки, виникла з потреб повсякденного життя. Йшов час, розвивалася людина, дедалі складнішою ставала її діяльність, нагромаджувалися факти про властивості металів, мінералів та інших природних матеріалів. Досить рано давня людина виявила цікавість до металу, що мав незвичайну міцність й порівняно легко піддавався обробці.

Найдавніший металевий предмет був зроблений із золота 7 тис. років тому. Бронза з’явилася приблизно за 4 тис. років до н. е. Cтародавній Єгипет і Вавілон – держави періоду розквіту бронзи. Фінікійці прославилися своїми бронзовими виробами, у першу чергу майстерністю у виготовленні зброї.

Початок залізного віку датується 1200 р. до н. е. Спочатку залізо вважалося дорогоцінним металом, оскільки цей незвичайно міцний матеріал було дуже важко добувати. Пізніше люди навчилися із заліза виготовляти сталь, а з неї – зброю. У давнину Єгипет називали країною Кеми – Чорної Землі. Відомо, що жриці Стародавнього Єгипту були талановитими майстринями пов’язаних із хімічними перетвореннями ремесел, тож хімію з часом стали називати «єгипетською наукою». Єгиптяни вміли не лише передбачати затьмарення й розраховувати пори року, але й знали властивості різноманітних речовин. Вони могли виготовляти скло, барвники для тканин, косметичні засоби, мило, парфуми, ліки тощо. Але їх пізнання про перетворення речовин не були науковими; технічні винаходи й секрети ремесла зберігалися жрицями у таємниці.

Відомо, що за двісті років до н. е. у місті Олександрії Єгипетській вже існувала Академія наук, у якій «священному мистецтву хімії» було відведено особливий будинок. Це був храм могутнього бога Серапіса – храм Життя, Смерті та Зцілення. На жаль, цей храм і його бібліотеку було зруйновано фанатиками-християнами у 391 р. н. е., а кочівники-араби, що захопили Олександрію у 640 р., завершили його остаточне знищення. Вони дотримувалися єдиного правила: всяка сутність, якої немає у тексті Корану, помилкова й шкідлива, тому її треба викорінювати. При цьому книжки, які не суперечать Корану, теж варто знищувати, бо вони зайві: адже існує Коран.

Багато пізніше, на початку XI ст., араби-хіміки замість назви «хімія» ввели дещо іншу – «алхімія». Мабуть, вони ввжали, що це слово більше відповідає поняттю «благородна хімія», адже алхімію вважали «мистецтвом перетворення неблагородних металів» (ртуті, заліза, свинцю, міді) на «благородні» – золото та срібло за допомогою особливої речовини або каталізатора – «філософського каменя».

Становлення хімії як науки відбувалося з другої половини ХVІІI до кінця XІX ст. Однією з важливих ознак цього періоду стала спеціалізація – виділення окремих наукових напрямів. Зараз важко говорити про хімію загалом. Актуальними є окремі галузі хімічної науки: органічна хімія, неорганічна хімія, аналітична хімія, біохімія, фізична хімія, геохімія тощо.

Неможливо уявити собі людську цивілізацію без хімії, тому у цієї науки, крім історії, – велике майбутнє.
Благутина В. В. Новая химия? // Химия и жизнь. – 2006. – № 12. – С. 16 – 19.

У статті йдеться про історію розвитку хімії.


Василего-Дерибас М. Про шляхетні діяння й ошуканство, марні пошуки та цінні надбання // Хімія. Біологія. – 2006. – Трав. ( № 30 ). – С. 8 – 16. – ( Шк. світ ).
Ковтуненко В. Хімічні знання древніх // Біологія і хімія. – 2005. – № 3. – С. 44 – 46.
Ковтуненко В. Хімічні знання древніх. Греко-єгипетська хімія // Біологія і хімія. – 2006. – № 5. – С. 48 – 52.
Науменко О. М. Розвиток вивчення хімії // Хімія. Біологія. – 2003. – № 44 – 43. – С. 29 – 38. – ( Шк. світ ).
Нестеров В. Становлення і функціонування хімії як фундаментальної науки знань // Студент. наук. студії. – 2003. – Вип. 1 ( 6 ). – С. 149 – 150.
Нові речовини хіміки... дегустували: Невідомі факти про хімію і видатних представників цієї науки // Україна молода. – 2006. – 14 верес. – С. 14.
Семрад О. О. Історія хімії: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. О. Семрад, В. Г. Лендеп, О. П. Кохан. – Ужгород: Ужгород. нац. ун-т, 2003. – 208 с.
Фесенко А. З історії побутової хімії // Хімія. Біологія. – 2001. – Берез. ( № 15 ). – С. 7. – ( Шк. світ ).
Відомі хіміки
Биографии великих химиков / Под ред. Г. В. Быкова, С. А. Погодина; пер. с нем. В. А. Крицмана. – М.: Мир, 1991. – 370 с.
Вознесенська О. Видатні хіміки: Сванте Арреніус // Хімія. Біологія. – 2005. – Трав. ( № 25 ). – С. 9 – 13. – ( Шк. світ ).
Волков В. А. Выдающиеся химики мира: Биографический справочник / В. А. Волков, Е. В. Вонский, Г. И. Кузнецова; под ред. В. И. Кузнецова. – М.: Высш. школа, 1991. – 656 с.

Довідник містить біля 1200 біографій вітчизняних та зарубіжних вчених.


Ковтун Г. «Дивацтва» хіміків // Світогляд. – 2006. – № 2. – С. 82 – 85.

Про хіміків В. О. Плахотнікова, Ю. Т. Стрючкова, С. Ф. Зеновича, А. К. Бабкова, Л. В. Писаржевького та ін.


Ковтун Г. Перші жінки-хіміки // Хімія. – 2006. – Берез. ( № 7 ). – С. 3 – 4. – ( Шк. світ ).

Про В. Є. Богдановську, Ю. В. Лермонтову.


Ковтун Г. О. Про хіміків. – К.: Академперіодика, 2006. – 264 с.

Подається широка науково-популярна панорама хімії у формі розповідей, нарисів та есе. Розповідається про самовідданих і захоплених творців цієї чудової науки – хіміків.


Семенов А. М. Луи Пастер: жизнь ради жизни // Ист. журн. – 2005. – № 6. – С. 40 – 51.
Тот самый Менделеев // Шк. б-ка. – 2007. – № 13. – С. 42 – 50.
Творці хімії з України
Баландин Р. К. В. И. Вернадский: Кн. для учащихся 9-10 кл. – М.: Просвещение, 1987. – 128 с. – ( Люди науки ).
Баландин Р. К. В. И. Вернадский (1863 – 1945) // Сто великих гениев. – М., 2004. – С. 314 – 320.
Бушак С. З Україною в серці: 140 років тому народився академік В. І. Вернадський // Київ. – 2003. – № 7 – 8. – С. 145 – 149.
Дмитрашина Т. М. Видатні вітчизняні вчені-хіміки // Хімія. Біологія. – 2000. – Трав. ( № 30 ). – С. 1 – 8. – ( Шк. світ ).
Зуй О. Анатолій Терентійович Пилипенко (1914 – 1993) / О. Зуй, О. Каретникова // Хімія. Біологія. – 2004. – № 27. – С. 1. – ( Шк. світ ).

Каретникова О. Життєвий і творчий шлях К. Б. Яцимирського // Хімія. Біологія. – 2000. – Трав. ( № 30 ). – С. 1 – 8. – ( Шк. світ ).
Каретникова О. Стежки життя: Дослідження в галузі біонеорганічної хімії // Хімія. Біологія. – 2003. – № 29. – С. 9 – 10.
Каретникова О. Стежки життя: Яцимирський К. Спогади і роздуми // Хімія. Біологія. – 2003. – № 27. – С. 5 – 6. – ( Шк. світ ).
Ковтун Г. Перші хіміки в Україні // Біологія і хімія в школі. –2006. – № 6. – С. 38 – 39.

Про В. Лукина, І. Калова, І. Гізе, С. Зеновича та ін.


Мусский И. А. Владимир Иванович Вернадский // И. А. Мусский. Сто великих мыслителей. – М., 2000. – С. 530 – 539.
Ситник К. Пророк, народжений Україною / К. Ситник, В. Багнюк // Уряд. кур’єр. – 2003. – 22 лют. – С. 6.
Степанов Б. Крупнейший химик нашого времени: ( К 90-летию академика Н. Д. Зелинского ) // Знание – сила. – 2001. – № 2. – С. 7.
Шаров І. Вернадський Володимир Іванович // І. Шаров. 100 видатних імен України. – К., 1999. – С. 73 – 76.
Шот М. Міжнародний рік академіка Горбачевського // Уряд. кур’єр. – 2004. – 12 трав. – С. 13.
Розділ 2. ДЛЯ ТИХ, ХТО ЗНАВ, АЛЕ ЗАБУВ
«Хімії в жодному разі навчитися неможливо, не засвоївши

практичних знань і не вдаючись до експериментів».М. В. Ломоносов

Старшокласникам
Барчук Є. І. Хімія неорганічних речовин у конспектах: Навч.- метод. посіб. для вивч. хімії у серед. шк. – Одеса : Астропринт, 1997. – 80 с.
Березан О. В. Дидактичні матеріали для тематичного контролю знань з хімії. 10 кл. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. – 64 с.
Варавва Н. Е. Хімія 9 кл.: Різнорівневі завдання для тематичного оцінювання, для самооцінювання, індивідуалізовані. – Х.: Торсінг Плюс, 2005. – 64 с. – ( Тематичне оцінювання ).
Загальна хімія: Навч. посіб. / Б. О. Іванович, М. Ф. Повхан, О. П. Чигвінцева, Н. М. Астрапцева. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2002. – 306 с.
Новицька В. І. Хімія. Роз’язування задач 8-9 кл.: Для тих, хто вивчає в школі, та для тих, хто поступає до вузу / Нац. авіац. ун-т. – К., 2001. – 98 с.
Педагогічна практика з хімії у середніх та вищих закладах: Навч.-метод. посіб. / В. І. Староста, В. М. Сомов, Ж. О. Кормош, О. В. Химинець. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. Держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006. – 164 с.

Видання являє собою деталізовану програму-посібник для проходження педагогічної практики і містить різноманітну інформацію та рекомендації з питань підготовки і проведення різних видів занять, виховної діяльності, психолого-педагогічних досліджень у середніх та вищих навчальних закладах.


Різванов А. К. Жива хімія: Посіб. з неорган. хімії. – Х.: Вид. група «Основа», 2004. – 79 с.
Середа І. П. Хімія: Основні закони і рівняння. – 4-е вид. – К.: Либідь, 1997. – 80 с.
Слєта Л. О. Хімія: Посіб. для учнів 8 кл. серед. навч. закл. / Л. О. Слєта, Ю. В. Холін. – Х.: Фоліо, 1999. – 223 с.
Усатова Л. П. Хімія. 11кл. Тематичний контроль за дванадцятибальною системою оцінювання. – Запоріжжя: Просвіта, 2001. – 79 с. – ( Вчителям, учням, батькам ).
Ушакова Н. А. Хімія: Різнорівневі завдання. 10 кл.: Для тематичного оцінювання, для самооцінювання, індивідуалізовані. – Х.: Торсінг-плюс, 2005. – 80 с. – ( Тематичне оцінювання ).
Ушакова Н. А. Хімія: Різнорівневі завдання. 11 кл.: Для тематичного оцінювання, для самооцінювання, індивідуалізовані. – Х.: Торсінг-плюс , 2005. – 64 с. – ( Тематичне оцінювання ).
Факіров Б. М. Хімія: Основні відомості шкільного курсу: Визначення, рівняння, схеми. – Донецьк: БАО, 1998. – 87 с. – ( Ключик ).
Випускникам, абітурієнтам, студентам
Абітурієнту Національного фармацевтичного університету 2005 / В. П. Черних, В. М. Толочко, О. М. Котенко та ін. – 10-е вид., перероб. та доп. – Х.: Вид-во Нац. фармац. ун-ту, 2005. – 205 с.

У посібнику розглянуті теоретичні питання та наведена програма з хімії, представлені завдання для самостійної роботи з розв’язання розрахункових задач.


Аналітична хімія: Метод. вказазівки до самопідготов. та викон. лаборатор. робіт для студ. технол. спец. денної та заоч. форм навч. / Нац. ун-т харчових технологій / Уклад. О. П. Кабан. – К., 2002. – 19 с.
Артеменко А. И. Справочное. руководство по химии: Справочное пособие / А. И. Артеменко, В. И. Тикунова, В. А. Малеваный.– 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2003. – 367 с.

Видання включає основні теоретичні положення неорганічної, фізичної та аналітичної хімії, електрохімії, термодинаміки, а також приклади типових задач.


Басов В. П. Хімія: Навч. посіб. для самопідготов. до іспитів / В. П. Басов, В. М. Родіонов, О. Г. Юрченко. – К.: Каравела; Львів: Піча Ю. В., 2003. – 280 с.

До посібника включені і розглядаються на сучасному рівні найважливіші розділи загальноосвітнього курсу хімії – загальної, неорганічної та органічної, які заслуговують на особливу увагу при підготовці до екзаменів з даної дисципліни. Розглянуто основні типи хімічних задач, даються рекомендації щодо їх розв’язку.


Басов В. П. Хімія: Навч. посіб. для слухачів підготов. від-нь, ф-тів довузів. підготов., абітурієнтів та студ. вищ. закл. освіти / В. П. Басов, В. М. Родіонов. – 4-е вид. – К.: Каравела, 2004. – 320 с.
Березан О. В. Органічна хімія: Посіб. для вчителів хімії та учнів загальноосвіт. шк., ліцеїв, гімназій, слухачів і викл. підготов. від-нь вузів. – К.: Абрис, 2000. – 304 с.
Білий О. В. Фізична і колоїдна хімія: Метод. посіб. для студ. заоч. форми навчання біологічних ф-тів ун-тів / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2004. – 176 с.
Боднарюк Ф. М. Органічна хімія / Укр. держ. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Рівне, 2002. – 138 с.

Коротко розглянуті найважливіші питання сучасної органічної хімії. Доступно пояснюються природа зв’язків в органічних сполуках, механізми найважливіших органічних реакцій, способи добування, властивості та застосування найважливіших класів органічних речовин, а також органічних високомолекулярних сполук та полімерних матеріалів на їх основі.


Боднарюк Ф. М. Загальна і неорганічна хімія: В 2-х ч. Ч. 1. (загальнотеоретична): Навч. посіб. / Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Рівне, 2006. – 241 с.

Розглянуті теоретичні питання загальної та неорганічної хімії: основні поняття та закони хімії, будова атомів, періодичний закон та періодична система елементів, хімічний зв’язок та будова речовин, основи класифікації та номенклатури неорганічних речовин, найважливіші поняття хімічної термодинаміки та кінетики, склад та властивості розчинів, комплексні сполуки, дисперсні системи та окисно-відновні процеси.


Братичак М. М. Основи синтезу і реакційної здатності високомолекулярних сполук: Навч. посіб. / М. М. Братичак, Р. Т. Сікорський. – Львів: Вид-во нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2003. – 340 с.

У навчальному посібнику викладені основи синтезу та реакційної здатності високомолекулярних сполук, розглянуті різні типи і способи проведення полімеризації, подані чинники впливу на здійснення цього процесу.


Варавва Н. Е. Хімія: Різнорівневі завдання. 9 кл. – Х. : Торсінг, 2005. – 64 с. – ( Тематичне оцінювання ).
Глинка Н. Л. Общая химия: Учеб. пособие для вузов / Под. ред. А. И. Ермакова. – 30-е изд., испр. – М.: Интеграл-Пресс, 2002. – 728 с.

Матеріал навчального посібника доповнений відомостями з елементарної хімії та з хімії високомолекулярних сполук.


Гройсман І. А. Хімія. Закони, схеми, формули, рівняння: Довідкове вид. – К.: ТОВ «Логос», 1997. – 128 с.
Демонстрационные опыты по общей и неорганической химии: Учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. Б. Д. Степина. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 336 с.
Дубковецька Г. Збірник задач з хімії для учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів / Галина Дубковецька, Валентина Ніколайчук, В’ячеслав Ніколайчук. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. – 144 с.

Збірник містить близько 880 задач з хімії. Поданий матеріал може бути використаний при підготовці до хімічних олімпіад.


Електрохімічні методи аналізу: Практикум / Уклад. С. Т. Олексеюк та ін. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2002. – 70 с.

Практикум містить робочу програму та методичні рекомендації з підготовки до лабораторних робіт, які включають теоретичні питання і типові задачі для самостійного розв’язування, методики виконання лабораторного практикуму та сторінки для оформлення результатів проведених досліджень.


Заверуха О. М. Хімія і методи дослідження сировини і матеріалів: Навч. посіб. – Львів: Вид-во Львівської комерц. акад., 2003. – 256 с.

У навчальному посібнику викладено основні стехіометричні закони і поняття хімії, розповідається про будову атома і систематику хімічних елементів, хімічний зв’язок і будову молекул, теорію розчинів, окислювально-відновні реакції, загальні властивості металів і неметалів, теоретичні та метрологічні основи аналітичної хімії, хімічні методи аналізу.


Загальна хімія: Навч.-метод. посіб. та прикл. розв’яз. типових задач з найважливіших розд. курсу / За ред. проф. М. В. Никипанчука. – Львів: Вид-во нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2004. – 156 с. – ( Дистанційне видання ).

У посібнику розповідається про сучасні уявлення щодо будови атомів, молекул і їх властивостей, основні закономірності перебігу хімічних реакцій, електрохімічних процесів, властивості металів тощо. Стислий виклад теоретичного матеріалу супроводжується конкретними прикладами з детальним поясненням їх роз’язування.


Загальна та неорганічна хімія: Практикум / М. С. Слободяник, Н. В. Улько, К. М. Бойко, В. М. Самойленко. – К.: Либідь, 2004. – 329 с.
Збірник задач з хімії з прикладами розязування. 8 – 11 кл. / Л. М. Романишина, Т. В. Романишин, Л. П. Свідерська, А. С. Грицюк. – Тернопіль: Навчальна книга. – Богдан, 1999. – 128 с.
Збірник задач з хімії для проведення усного екзамену на свідоцтво про базову загальну середню освіту. 9 кл. – Х.: Ранок, 2000. – 48 с.

Приклади розв’язування задач дозволять учням використовувати збірник у процесі самостійної підготовки до екзамену.


Збірник текстів з органічної хімії: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. В. П. Черних. – Х.: Вид-во Нац. фармац. ун-ту, 2005. – 376 с.

У збірнику подано 1260 тестів з усіх розділів органічної хімії, передбачених програмою, наведено відповіді і рекомендовану літературу. Кожна тема охоплює весь спектр питань від будови та номенклатури до якісних реакцій окремих класів і ідентифікації окремих представників класів. Наведено тести з основних розділів теоретичної хімії, щодо механізмів реакцій, найбільш важливих визначень і понять.


Зеленєва О. Г. Хімія. 8 – 11 кл.: Довід. школяра і студ. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2004. – 560 с.
Ковальчукова О. В. 780 тестов по химии / О. В. Ковальчукова, С. А. Солдатова. – М.: «Евразийский регион», «Уникум – Центр», 2002. – 181 с.
Лабораторний практикум з неорганічної хімії: Навч. посіб. / Н. І. Бардіж, Т. А. Янішевська, С. С. Замаховська, В. Л. Кульбіцький; За ред. Н. І. Бардіж. – К.: Дія, 2005. – 216 с.

Навчальний посібник включає загальнотеоретичні положення та відомості про властивості і біологічну роль хімічних елементів та їх сполук, методику і техніку проведення дослідів, контрольні запитання і задачі для самопідготовки.


Левитина Т. П. Справочник по органической химии: Учеб. пособие. – СПб.: Паритет, 2002. – 448 с.

Довідник містить матеріал про класифікацію, будову, властивості, одержання і застосування органічних сполук. Наводяться вправи, що дозволяють відстежити перехід від одного класу органічних сполук до іншого.


Літковець О. К. Органічна хімія: Навч. посіб. / О. К. Літковець, С. А. Воронов.– 2-е вид. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2003. – 200 с.

У навчальному посібнику розглядаються всі розділи програми курсу «Органічна хімія», причому при розгляді кожного значна увага приділяється питанням сучасної теорії структурної, просторової та електронної будови молекул.Літковець О. К. Полімерні сполуки / О. К. Літковець, М. В. Похмурська. – Львів: Держ. ун-т «Львівська політехніка», 1996. – 149 с.
Луцкевич Д. Д. Конспект-довідник з хімії: Посіб. / Д. Д. Луцкевич, О. В. Березан. – К.: Вища школа, 1997. – 240 с.

На конкретних прикладах пояснюються основні поняття, сутність фізико-хімічних величин, законів, найважливіших рівнянь та реакцій з загальної, неорганічної та органічної хімії.


Мельничук Д. О. Практикум з органічної хімії: Навч. посіб. – К.: Вид. центр Нац. аграр. ун-ту, 2002. – 136 с.

У практикумі з дисципліни «Органічна хімія» наводяться рекомендації з організації роботи в хімічній лабораторії, поради з питань техніки безпеки, описані прилади та обладнання для проведення лабораторних робіт.


Методика формування початкових хімічних понять в курсі хімії середньої школи / С. О. Хмеловська, Н. А. Хмеловська, Л. М. Зламанюк, І. А. Маляр. – Дніпропетровськ: [Б. в.], 2001. – 120 с.
Неділько С. А. Загальна і неорганічна хімія: задачі та вправи: Навч. посіб. / С. А. Неділько, П. П. Попель. – К.: Либідь, 2001. – 400 с.

Посібник містить задачі, вправи й запитання з усіх розділів загальної та неорганічної хімії, до кожного з яких подано короткі теоретичні відомості та приклади розв’язання типових задач і вправ.


Павліщук В. В. Хімія. Основні поняття і закони / В. В. Павліщук, Л. І. Титаренко. – Донецьк: Центр підгот. абітурієнтів, 1998. – 192 с.

Посібник являє собою довідник з основних питань шкільного курсу хімії. У ньому розглядаються головні типи якісних і розрахункових задач, наводяться способи їх розв’язання та даються завдання для самостійної роботи.


Пиріг І. Ю. Окремі розділи хімії. Конспект лекцій: Навч. посіб. / І. Ю. Пиріг, Ю. Б. Трач. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2003. – 200 с. – ( Дистанційне видання ).

У книзі подано сучасні уявлення про будову речовини, основні закономірності перебігу хімічних реакцій, електрохімічних процесів, докладно розглядається хімія металів, комплексних та високомолекулярних сполук.


Попель П. П. Складання рівнянь хімічних реакцій. – К.: Рута, 2002. – 123 с.
Резнікова Г. Г. Методика викладання хімії / Г. Г. Резнікова, С. О. Хмеловська, Н. В. Стець. – Донецьк: Донец. держ. ун-т, 1996. –149 с.
Рейтер Л. Г. Теоретичні розділи загальної хімії: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2003. – 352 с.

У посібнику на сучасному рівні викладені основні поняття та закони загальної хімії, будова речовин, методи валентних зв’язків та молекулярних орбіталей, подані найважливіші положення хімічної термодинаміки, кінетики фазової та хімічної рівноваги, теорії розчинів, теорії електролітичної дисоціації та окисно-відновних процесів.


Середа А. С. Загальна і неорганічна хімія в тестах, задачах і вправах: Навч. посіб. – К.: Фітосоціоцентр, 2003. – 592 с.
Слета Л. А. 2002 задачи по химии / Л. А. Слета, Ю. В. Холин. – Х.: Фолио, 2003. – 658 с.
Слета Л. А. 1001 задача по химии с ответами, указаниями, решениями / Л. А. Слета, А. В. Черный, Ю. В. Холин. – Х.: Ранок, 2000. – 368 с.
Слєта Л. О. Цікава хімія для вчителів та учнів / С. О. Слєта, Т. М. Гранкіна, Ю. В. Холін. – Х.: Видавнича група «Основа», 2003, – 96 с. – ( Б-ка журналу «Хімія» ).

У посібнику представлені цікаві задачі для учнів, що тільки починають вивчення хімії.


Суберляк О. В. Основи хімії полімерів: Навч. посіб. / О. В. Суберляк, Є. І. Сембай. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2004. – 240 с.

Розглянуто усі основні реакції синтезу високомолекулярних сполук, їх хімічної модифікації та структурування.


Хімія: завдання і тести / В. М. Арміханов, О. І. Білодід, М. М. Верховод та ін.; Під. ред. М. Ю. Корнілова. – К.: Школяр, 2000. – 512 с.

Посібник містить завдання і тести, приклади розв’язків і відповіді на всі запитання в галузі хімії.


Хімія: Навч. посіб. / М. С. Слободяник, О. В. Гордієнко, М. Ю. Корнилов та ін. – К.: Либідь, 2003. – 352 с.

У посібнику висвітлюються основні питання загальної, неорганічної та органічної хімії, а крім того, розглядаються теми, які не ввійшли до шкільної програми (наприклад, хімічний зв’язок, гідроліз, основні солі тощо) У додатках наведено фізичні властивості простих речовин та органічних сполук.


Химия и общество / Пер. с англ. М. Ю. Голобова; Под ред. М. Г. Гольдфельда. – М.: Мир, 1995. – 543 с.

Видання охоплює всі питання загального шкільного курсу з хімії, містить оригінальні розв’язки завдань.


Хімія елементів з основами загальної хімії: Навч. посіб. для учнів 8 – 11 кл. / С. О. Хмеловська, В. Ф. Варгалюк, Н. В. Стець, Н. А. Хмеловська. – Дніпропетровськ: Дніпрокнига, 2004. – 176 с.

Пропонується нетрадиційна форма викладу матеріалу у вигляді великих блоків з використанням опорних схем і таблиць, які сприяють збільшенню дидактичних одиниць навчання і дозволяють застосовувати ідею паралельного структурування.


Хімія і методи дослідження сировини та матеріалів: Навч. посіб. / О. М. Красовський, В. Ю. Буряк, В. М. Челябієва, П. В. Федоренко. – Чернігів: Черніг. держ. техн. ун-т, 2003. – 184 с.

Навчальний посібник містить практикум з загальної, неорганічної та аналітичної хімії, задачі і вправи з важливіших розділів цих дисциплін, сучасну номенклатуру неорганічних сполук, а також опис їх взаємних перетворень, будови атомів, періодичного закону тощо.


Хомченко Г. П. Збірник задач з хімії для вступників до вищих навчальних закладів / Г. П. Хомченко, І. Г. Хомченко. – К.: Вид-во А.С.К., 2004. – 320 с.
Хомченко Г. П. Посібник з хімії для вступників до вищих навчальних закладів / Пер. з рос. Н. В. Демиденко. – К.: Вид-во А.С.К., 2005. – 480 с.

Посібник висвітлює всі питання шкільного курсу хімії. Після кожного розділу подано приклади розв’язування типових задач.


Шуляківська Т. О. Загальна хімія. Основні поняття, терміни і закони: Слов.-довід. для учнів середніх навч. закл. та абітурієнтів. – К.: Діал, 2000. – 48 с.
На допомогу тим, хто обирає незалежне оцінювання з хімії
У 2006 р. відповідно до Указу Президента України від 4 липня 2005 р. № 1013 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2005 р. № 1312 «Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти» запроваджено зовнішнє незалежне оцінювання. Система зовнішнього незалежного оцінювання в Україні формується за підтримки міжнародних і громадських організацій і покликана забезпечити об’єктивність оцінювання знань та умінь випускників середніх навчальних закладів.

Зовнішнє оцінювання з хімії проводиться у письмовій формі і виконується на бланку, який додається до індивідуального тестового зошита. Завдання на цьому бланку подаються у різних формах, а саме: з вибором однієї правильної відповіді з кількох; на встановлення правильної відповідності (логічні пари) та на встановлення правильної послідовності; завдання відкритої форми з короткою відповіддю. Згідно із специфікацією, тест складається з 61-го завдання. Перевірка бланків проводиться за допомогою комплексу програмно-технічних засобів.


Базелюк І. І. Довідкові матеріали з хімії. – К.: Всеукр. творч. фонд «Перун», 1998. – 224 с.
Березан О. В. Збірник ускладнених задач з хімії. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. – 144 с.

Посібник містить задачі до всіх розділів хімії, які можуть бути використані для індивідуальної та групової роботи з учнями, що вивчають хімію і готуються до вступу у вищі навчальні заклади.


Буринська Н. М. Хімія: Методи розв’яз. задач. – 3-е вид. – К.: Либідь, 1997. – 80 с.

Описано основні методи розв’язування розрахункових задач із шкільного курсу хімії. Подано короткі теоретичні відомості, докладні розв’язання типових задач та задачі для самостійного розв’язування.


Ковальова Н. В. Хімія 11 кл.: Відповіді на завдання держ. підсумкової атестації. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2003. – 64 с. – ( Держ. атестація ).
Кукса С. П. 600 задач з хімії: Розв’язки. Алгоритми. Самоконтроль. – Тернопіль: Мандрівець, 1998. – 143 с.
Попель П. П. Складання рівнянь хімічних реакцій : Навч. посіб. – Львів: Рута, 2000. – 128 с.
Староста К. Є. Неорганічна хімія: тестові завдання. 8 – 9 кл. / К. Є. Староста, В. І. Староста, Н. В. Титаренко. – К.: Либідь, 1996. – 144 с.
Староста В. І. Тестові завдання та вправи з хімії: Навч. посіб. для учнів 10 – 11 кл. серед. загальноосвіт. шк. та вчителів / В. І. Староста, Н. В. Титаренко. – К.: Равлик, 1997. – 80 с.
Химия. 10-11 кл.: Решение задач из учебников Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана «Химия. 10 кл.» и «Химия. 11 кл.». – 4-изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2001. – 175 с. – (Решебники «Дрофы»).

У посібнику подано рішення задач із відомих у школі підручників Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана «Химия. 10 кл.» та «Химия. 11 кл.».


Хімія. Задачі, вправи, тести: Навч. посіб. / Я. М. Кличак, В. В. Кінжибало, Б. Я. Котур та ін. – Львів: Світ, 2001. – 175 с.

Хімія: Олімпіадні завдання та їх розв’язування / За ред. І. П. Середи. – К.: Либідь, 1997. – 95 с.
Ярошенко О. Г. Перевір, як ти знаєш неорганічну хімію. Зб. тестів та тестових завдань для 8 – 10 кл. / О. Г. Ярошенко, Т. Є. Коршак. – К., 1997. – 64 с.
Розділ 3. ПРО ХІМІЮ В ІНТЕРНЕТІ
http://www.nenc.gov.ua/index.php?id.-2/

Сайт Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (НЕНЦ) Міністерства освіти і науки України. Це позашкільна установа, що проводить навчально-виховну та методичну роботу з учнівською молоддю. НЕНЦ об’єднує всі еколого-натуралістичні центри України. У структурі НЕНЦ – відділи екології та охорони природи, хімії, біології, зоології, сільського господарства тощо.

Мова сайту українська.
http://www.alhimik.ru

Сайт «Алхімік» – твій помічник. На ньому можна отримати корисні поради та консультації, відповіді на запитання, повідомлення про «свіжі» хімічні новини, про світ дистанційної освіти, методичні знахідки. Історія хімії, біографії великих вчених-хіміків. Описи ефектних дослідів.

Мова сайту російська.
http://www.schoolchemestry.by.ru

Сайт являє собою підручник та довідник з хімії.

Мова сайту російська.
http://rcr.ioc.ac.ru

На сайті представлено англійський переклад щомісячного журналу «Успехи химии», де можна ознайомитися з рефератами усіх статей з 1993 р.


http://www/chemistry.nm.ru

Проглянувши сайт, можна швидко підготуватися до єдиного державного екзамену з хімії.

Мова сайту російська.
http://merlin.com.ua/chem/

Новини хімії, класика хімії, хімія і закон, хімія і здоров’я; статті, фрагменти книг, ілюстрації.

Мова сайту російська.

ПІСЛЯМОВА
«Широко простягає хімія руки свої у справи людські», – ці слова великого російського вченого Михайла Ломоносова, сказані ним майже 250 років тому, і тепер не втратили свого значення, а навпаки, звучать з особливою актуальністю. Адже нині, як ніколи раніше, зросла роль хімічних явищ і взагалі хімічних знань у житті суспільства. «Доба хімії», «доба полімерів» – ці образні означення аж ніяк не є перебільшенням. Вони наочно відбивають об’єктивний факт безпрецедентного за своєю могутністю, масштабністю і наслідками вторгнення хімії у найрізноманітніші сфери діяльності людини, життя суспільства. Одержання ліків, які полегшують страждання й вселяють надію в життя, виробництво сталі й сплавів, що значно полегшили працю людини, синтез штучного волокна для виготовлення тканин – можна навести ще безліч прикладів того, як технічні втілення хімічних відкриттів приносять користь людству.

Стрімка хімізація усіх галузей виробництва, яку ми нині спостерігаємо в усьому світі, змушує по-новому розуміти соціальне значення хімії. У зв’язку зі швидким розвитком промисловості, транспорту, енергетики перед людством постала проблема їх шкідливого впливу на навколишнє середовище. Відходами виробництва забруднюються вода й атмосфера і як наслідок – вимирають цілі види рослин, тварин, погіршується здоров’я людей і кардинально змінюється клімат Землі. Виробництво хімічної зброї, непомірне використання консервантів, барвників тощо у продуктах харчування й забруднення планети – все це сумні приклади безвідповідальності у використанні досягнень хімії. Винна в них не хімія сама по собі, а люди з недостатньою хімічною освітою або хімічні знання яких не набули чи вже втратили свою функціональність. Такі люди, як правило, нехтують знаннями про речовини і хімічні процеси, легко порушують норми і правила їх використання, проектують виробництва без очисних споруд, закопують відходи в землю або викидають їх у водойми, розпилюють хімікати тощо. Своєю діяльністю вони завдають шкоди здоров’ю людей і навколишньому середовищу.

Тільки від нас залежить, добром чи злом для людства і природи обернуться могутні та надзвичайно тонкі хімічні процеси. І тільки неуцтво та егоїзм можуть спричинити планетарну катастрофу.

Додаток

ХІМІЯ НА ДОЗВІЛЛІ
Берещенко А. О. Хімічний брейн-ринг / А. О. Берещенко, О. С. Берещенко // Хімія. Біологія. – 2003. – № 43 – 44. – С. 41 – 43.

Груба О. М. Позакласна хімія: 7 кращих вечорів / О. М. Груба, Н. М. Плоскань, Г. В. Куртач. – Х.: Видавнича група «Основи», 2003. – 79 с. – ( Б-ка журн. «Хімія» ).
Мокра І. Змагання ерудитів // Позакласний час. – 2004. – № 17 – 18. – С. 87 – 89.
Пасніченко Л. І. Щасливий випадок // Позакласний час. – 2004. – № 17 – 18. – С. 90 – 94.
Штремлер Г. И. Химия на досуге / Рис. авт. при участии В. Н. Растопчина. – Фрунзе: Глав. ред. Киргиз. сов. энцикл., 1999. – 191 с.: иллюстр.

ЗМІСТ
Передмова………………………………………………………… 3
Розділ 1. Лабіринтами хімії........................................................... 4
Розділ 2. Для тих хто знав, але забув............................................. 9
Розділ 3. Про хімію в Інтернеті.....................................................21
Післямова........................................................................................23
Додаток 1. Хімія на дозвіллі..........................................................24

Науково-виробниче видання

ХІМІЯ – НАУКА ДЛЯ ВСІХ

Укладачі: Наталія Андріївна Мельник, Тамара Анатоліївна Кутова

Комп’ютерна верстка Юрія Кукси
Підписано до друку 25.02.08. Зам. № 92. 24 стор. Тираж 60 пр.

Державної бібліотеки України для юнацтва,

01057, м.Київ, просп. Перемоги, 60

http://www.4uth.gov.ua

E-mail.inform@4uth.gov.ua
Відділ інформаційно-бібіліографічної роботи – т. 258-41-32Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Державна бібліотека україни для юнацтва хімія – наука для всіх iconДз «Державна бібліотека України для юнацтва»
«Буття прочинилося навстіж…» Емма Андієвська : до 80-ліття з дня народж біобібліогр покажч. / уклад. О. Круківська; ред. С. Чачко;...
Державна бібліотека україни для юнацтва хімія – наука для всіх icon«Державна бібліотека України для юнацтва»
Яскравий геній Ломоносов через століття світить досі : бібліограф покажч. / [уклад. Н. І. Гуцул; ред. В. М. Кучерява, Н. В. Лінкевич,...
Державна бібліотека україни для юнацтва хімія – наука для всіх iconУправління культури, національностей та релігій київської обласної держадміністрації київська обласна бібліотека для юнацтва
Наука краще багатства : біобібліографічний нарис/ [уклад. Н. О. Кліменко]; Київська обласна бібліотека для юнацтва. – К., 2015. –...
Державна бібліотека україни для юнацтва хімія – наука для всіх iconБібліосвіт державна бібліотека України для юнацтва Інформаційний вісник 3 (23)’2007 зміст
Бібліотеки для юнацтва стали справжніми осередками культури І духовності, центрами соціалізації, виховання й освіти підростаючого...
Державна бібліотека україни для юнацтва хімія – наука для всіх iconУрок : Хімія природнича наука. Хімія в навколишньому світі.
Рекомендації до проведення домашніх практичних робіт з хімії для учнів 7-х класів
Державна бібліотека україни для юнацтва хімія – наука для всіх iconБібліосвіт державна бібліотека України для юнацтва Інформаційний вісник 1 (21)’2007 зміст
Відродження та утвердження ідеалів духовності серед молоді через діяльність літературних об’єднань
Державна бібліотека україни для юнацтва хімія – наука для всіх iconУправління культури І туризму київської облдержадміністрації київська обласна бібліотека для юнацтва
Майстер-клас : Інформаційний бюлетень з бібліотечно-бібліографічного обслуговування юнацтва : / [уклад. Т. І. Василькевич]; Київська...
Державна бібліотека україни для юнацтва хімія – наука для всіх iconТа обласних бібліотек україни для юнацтва
Видавнича діяльність державної та обласних бібліотек України для юнацтва : бібліогр покажч. – Вип. 8 / [уклад. Ю. А. Ворона, В. М....


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка