Державна науково-педагогічна бібліотека україни імені В. О. СухомлинськогоСторінка1/15
Дата конвертації16.03.2018
Розмір1,76 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

До 10-річчя ДНПБ України

ім. В. О. Сухомлинського
КАЛЕНДАР

знаменних і пам’ятних дат у галузі освіти і педагогічної науки на 2009 рік


Київ – 2008


АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

До 10-річчя ДНПБ України

ім. В. О. Сухомлинського
КАЛЕНДАР

знаменних і пам’ятних дат у галузі освіти і педагогічної науки на 2009 рік

Київ – 2008
Упорядник

Л. І. Ніколюк, науковий співробітник

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського
Науковий редактор

П. І. Рогова, канд. іст. наук, директор

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського
Відповідальна за випуск

Л. О. Пономаренко, завідувач відділу

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського
Комп’ютерний набір

А. А. Зарницька


ЗМІСТ
Від упорядника……………………………………………………6

І. ВИЗНАЧНІ ДАТИ РОКУ…………………………………………….8

Цього року виповнюється………………………….………8

Цього року відзначається…………………………………..14

Ювілейні дати книжок видатного українського педагога В. О. Сухомлинського…………………………………………….21
ІІ. ПЕРЕЛІК ВИЗНАЧНИХ І ПАМ’ЯТНИХ ДАТ

ЗА МІСЯЦЯМИ…………………………………………………….....22

Січень…………………………………………………….......................22

Лютий………………………………………………………………….33

Березень………………….……………………………….......................41

Квітень……………………………………………...................................52

Травень…………………………………………………………………59

Червень…………………………………………………………………68

Липень…………………………………………………………………..77

Серпень…………………………………………………..........................85

Вересень………………………………………………………………...93

Жовтень………………………………………………............................105

Листопад……………………………………………………………....115

Грудень…………………………………………………........................124

ІІІ. НАУКОВЦІ АПН УКРАЇНИ – ЮВІЛЯРИ 2009 РОКУ……………..133
Іменний покажчик………………………………………………………...151
Список використаної літератури………………………………………....154ВІД УПОРЯДНИКА
Головною метою діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) є інформаційне забезпечення розвитку національної педагогічної науки, освіти і практики, впровадження досягнень педагогічної науки, передового досвіду в практику роботи навчальних закладів держави, а також підвищення професійного, духовного й культурного рівня науково-педагогічних кадрів, працівників освіти, молоді, яка навчається.

Інформаційна діяльність ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського здійснюється різними напрямами, формами і видами, зокрема за допомогою вторинної інформації – інформаційних бюлетенів, тематичних списків з актуальних психолого-педагогічних питань, галузевих тематичних та персональних бібліографічних посібників, книжкових виставок тощо.

Із 2002 р. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського започаткувала випуск щорічного „Календаря знаменних і пам’ятних дат у галузі освіти і педагогічної науки” (далі – Календар). Мета видання – допомогти педагогічним і науково-педагогічним кадрам, студентам, бібліотекарям освітянських книгозбірень у плануванні роботи, надати компетентну інформацію про ту чи іншу подію або особу, подати хронологічний перелік визначних дат як з історії світової, так і вітчизняної педагогіки, психології, філософії та освіти. Звертаємо увагу користувачів Календаря на ювілеї видатних діячів освіти, учених-педагогів, зокрема ювілярів Академії педагогічних наук України (АПН України), учителів-новаторів, а також на важливі дати та події, що відбувалися в галузі освіти та педагогічної науки, скажімо, відкриття відомих навчальних закладів або ж започаткування періодичних педагогічних видань.

Упорядковуючи „Календар знаменних і пам’ятних дат у галузі освіти і педагогічної науки на 2009 рік”, укладач врахував зміни, що відбулися в освіті України в процесі її реформування і модернізації, та на основі нових навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів України.

Складнощами у роботі над Календарем було уточнення дат і виклад фактографічної інформації під час опрацювання джерел (див. список використаної літератури), оскільки виявилася низка неточностей і розбіжностей у датах та їх трактуванні. Це пояснюється проблемою календарних стилів (фіксування подій як за Юліанським, так і за Григоріанським календарем). Упорядник намагався дотримуватися Григоріанського календаря (нового стилю). Якщо дату було неможливо встановити точно, то її подано в кількох варіантах.

Календар знаменних і пам’ятних дат у галузі освіти і педагогічної науки на 2009 рік” має три розділи. У першому розділі „Визначні дати року” ювілеї визначних особистостей і визначні події подано без точної дати (числа і місяця), які з тих чи інших причин не встановлено (незалежно від укладача). Окремо виділені ювілейні дати книжок видатного українського педагога В. О. Сухомлинського (1918−1970), ім’я якого носить ДНПБ України з 2003 р. Другий розділ „Перелік визначних і пам’ятних дат за місяцями” містить ювілейні дати видатних учених з різних галузей науки, письменників, літературознавців, бібліотекознавців, основні міжнародні, державні та церковні свята, історичні громадсько-політичні події. У третій розділ „Науковці АПН України – ювіляри 2009 р.”, крім ювілейних дат провідних вчених і науковців АПН України, відзначаються також ювілеї іноземних членів Академії − Австрії, Греції, Канади, Німеччини, Польщі, Росії, США та інших країн.

Календар містить відомості про 770 подій та визначних дат, з них – 475 дат, присвячених персоналіям (в т.ч. 95 ювілярів АПН України). Допоміжний апарат Календаря складається з іменного покажчика та списку використаної літератури, який містить понад 40 джерел, серед яких: педагогічні енциклопедії та словники, довідники, дисертаційні дослідження, календарі, навчальні програми загальноосвітніх навчальних закладів, періодичні видання тощо. Дати народження ювілярів третього розділу в іменному покажчику виділені в квадратні дужки [ ].

Відгуки і пропозиції щодо даного видання надсилайте за адресою:  ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського

відділ наукової бібліографії

Л. І. Ніколюк

вул. М. Берлинського, 9

м. Київ-60,

04060

 467-22-14e-mail: larisa_dnpb@ukr.net
І. ВИЗНАЧНІ ДАТИ РОКУ
− 2009 рік оголошений ЮНЕСКО Роком Гоголя.

− 2001−2010 рр. оголошені (2001) Генеральною Асамблеєю ООН Міжнародним десятиліттям світової культури та ненасилля в інтересах дітей планети.

− 2003−2012 рр. оголошені (2001) Генеральною Асамблеєю ООН Десятиріччям грамотності: освіта для всіх.

– 2009 рік оголошено Роком молоді в Україні.Цього року виповнюється:
− 2560 років від дня народження Конфуція (Кун Фу Цзі, 551−479 рр. до н. е.), китайського філософа, педагога, мораліста, засновника етико-соціального вчення – конфуціанства (школа великих книжників) – однієї з головних давньокитайських шкіл; викладача свого вчення і практичної педагогіки у власній школі, що стала найбільш авторитетною у Китаї, а конфуціанська педагогіка на 2,5 тис. років визначила систему навчання у китайських школах.
− 2285 років від дня народження Ератосфена (Кіренський, 276−194 до н. е.), давньогрецького вченого-енциклопедиста з різних галузей знань− математики, астрономії, географії, історії, філософії, філології, керівника найбільшої бібліотеки доби античності в Александрії, автора праць з математики (задачі про подвоєння куба та знаходження простих чисел − т. зв. Ератосфенове решето).
− 540 років від дня народження Васко да Гама (1469−1524), португальського мореплавця, який відкрив морський шлях з Європи в Індію через Атлантичний океан (1497−1498).
− 540 років від дня народження Нікколо Мак'явеллі (1469−1527), італійського філософа, письменника-комедіографа, поета, державного діяча, політика, захисника поширення та розвитку італійської мови, автора творів „Державець”, „Діалоги, або Роздуми про нашу мову”, „Мандрагора”, „Про військове мистецтво” та ін.
– 515 років від дня народження Франсуа Рабле (бл. 1494–1553), французького письменника-гуманіста, представника педагогічної думки епохи Відродження, автора сатиричного роману „Гаргантюа і Пантагрюель” − „веселої енциклопедії” культурного і соціального життя Франції епохи Середньовіччя та Ренесансу, а також філософських і педагогічних роздумів з проблем виховання та навчання. Засуджуючи стару схоластичну педагогіку, висунув концепцію нової педагогіки виховання людини.
– 380 років від дня народження Симеона Полоцького (Самуїл Петровський - Ситніанович; 1629–1680), білоруського й російського освітньо-культурного й церковного діяча, педагога, письменника, перекладача, публіциста, вчителя й придворного вихователя дітей знатних осіб, автора „Академического привилея” − проекту організації Слов'яно греко-латинської академії в Москві − вищого навчального закладу на зразок Києво-Могилянської академії, укладача та видавця нового „Букваря языка словенска” (1679), автора полемічних творів, п'єс, поетичних збірок, праць педагогічного змісту, зокрема: „Книжица вопросов и ответов, иже в юности серцем зело потребне суть”, „Обед душевный”, „Вечеря душевная”, „Рифмолигон”, „Комедия о блудном сыне”, „Вертоград многоцветный” та ін.
– 365 років від дня народження Івана Степановича Мазепи (1644 ін. 1639 –1709), одного з найвидатніших і найзагадковіших українських політичних діячів Європи XVII−XVIII ст., дипломата, гетьмана Лівобережної України, поета, великого мецената і покровителя національної культури, мистецтва, освіти і науки, православної церкви, економіки (мануфактурного виробництва України), прихильника (у великій таємниці) ідеї незалежної, самостійної України.
– 340 років від дня народження Леонтія Пилиповича Магницького (1669–1739), російського математика, педагога, викладача математики в Школі математичних та навігаційних наук у Москві, автора „Арифметики”, основного підручника математики в Росії до середини XVIII ст.
– 310 років від дня народження Мануїла Олександровича Козачинського (в чернецтві Михайло, 1699–1755), українського вченого-гуманіста, філософа, педагога, культурно-освітнього й церковного діяча, письменника, одного із засновників шкіл у Сербії та Хорватії, основоположника сербської літератури й мови, засновника першого сербського театру, професора і викладача філософії, богослов'я, фізики, психології Києво-Могилянської академії, одного з перших українських дослідників діяльності першодрукаря Івана Федорова, автора філософських творів, наукових праць педагогічного змісту − шкільних драм, панегіриків та од на честь імператриці Єлизавети Петрівни і Олексія Розумовського. Ідеї вченого продовжили його учні − Г. Полетика, Г. Сковорода, Й. Раїч та ін.
– 280 років від дня народження Якова Павловича Козельського (1729 – після 1795), українського просвітителя, філософа-демократа, вченого-енциклопедиста, письменника, члена Малоросійської колегії в м. Глухові, автора праць з педагогіки, психології, філософії, літератури, зокрема: „Арифметические предложения”, „Механические предложения”, „Философские предложения”, „Рассуждения двух индейцев о человеческом познании”; літературних та наукових перекладів з багатьох мов.
− 270 років від дня народження Петра Васильовича Завадовського (1739−1812), графа, російського державного діяча, члена Комісії із заснування народних училищ, керівника управлінням навчальних закладів, директора Пажеського корпусу, першого міністра народної освіти Росії, одного із ініціаторів відкриття середніх і вищих навчальних закладів, запровадження університетського та цензурного статутів.
– 265 років від дня народження Річарда Ловела Еджворта (1744–1817), англійського педагога, послідовника Ж. -Ж. Руссо, автора оригінальної методики навчання читанню за допомогою спеціальних знаків.
– 230 років від дня народження Олександра Дмитровича Засядька (Засядко, 1779–1837), українського і російського військового діяча, піонера космічної ери, винахідника і конструктора бойових ракет, генерал-лейтенанта артилерії, керівника Артилерійського училища, спеціальної артилерійської лабораторії, Охтенського порохового заводу та Петербурзького арсеналу.
– 205 років від дня народження Єгора Йосиповича Гугеля (1804–1841), російського педагога, фахівця з методики початкового навчання, послідовника Й. Песталоцці, інспектора Гатчинського сирітського інституту, співзасновника експериментальної школи для малолітніх дітей, одного з видавців „Педагогічного журналу”.
– 205 років від дня народження Василя Андрійовича Золотова (1804–1882), відомого українського діяча з розповсюдження грамотності та початкової освіти в Україні й Росії, директора приватного чоловічого пансіону в Одесі, організатора народних недільних читалень, автора підручників, методичних посібників із проблем звукового методу навчання грамоти, математики, історії.
– 195 років від дня народження Амвросія Лук’яновича Метлинського (1814–1870), українського літературознавця, фольклориста, поета, перекладача, видавця, освітнього діяча, професора Київського і Харківського університетів.
− 185 років від дня народження Олександра Даниловича Тулуба (1824−1872), українського історика, педагога, громадського діяча, члена Кирило-Мефодіївського товариства, автора праці з історії Черкас.
– 160 років від дня народження Соломона Отто (1849–1907), шведського педагога, автора шведської („Нееської”) системи трудового навчання, засновника першої школи трудового навчання для хлопчиків, що стала учительською семінарією.
– 145 років від дня народження Марії Білецької (1864–1937), українського педагога, одного з організаторів першої приватної восьмирічної української школи ім. Т. Шевченка у Львові, викладача української мови і керівника цієї школи, учасниці жіночого руху в Галичині, організатора і керівника жіночого виробничо-виховного об’єднання „Труд”, директора Інституту святої Ольги у Львові, голови Українського товариства опіки над інвалідами.
– 135 років від дня народження Степана Андрійовича Ананьїна (1874 ін. 1875–1942), українського педагога, психолога, фахівця з теорії виховання (зокрема трудового й естетичного), порівняльної педагогіки, професора і викладача педагогіки Київського університету, одного з реформаторів класно-урочної системи навчання та вищої школи, носія ідеї педагогізації навчального процесу, ініціатора, організатора і керівника семінару з педології, керівника науково-дослідної кафедри педології, автора праць „Детские идеалы”, „Педагогический словарь-справочник”, „Інтерес у вченні сучасної психології та педагогіки”, „Педологія”, „Трудове виховання. Його минуле і сучасне”, „Історія педагогічних течій. Новітні педагогічні течії”.
− 125 років від дня народження Валентини Максиміліанівни Дюшен (1884−?), російського і українського педагога, що зробила певний внесок в освіту і науку України, організатора дитячих будинків і колоній, викладача математики в школах Петрограда, завідувача відділу соціального виховання Наркомосу УСРР, викладача і лектора з проблем дитячого руху і соціального виховання Інститутів комуністичного виховання, методики шкільної роботи Інституту педології і дефектології, організатора і керівника дитячого містечка ім. III Інтернаціоналу, піонерської дитячої організації, головного інспектора дитячих будинків Наркомосу України, учасника першої Всеукраїнської конференції дитячих містечок (Одеса), заступника керівника відділу соціального виховання Українського науково-дослідного інституту педагогіки (УНДІП), керівника Київського філіалу УНДІПу, автора статей „Социальное воспитание в Германии в наши дни”, „Летние школьные колонии”, „Хулиганство беспризорных”, „Детский дом” та ін.
– 120 років від дня народження Сергія Максимовича Канюки (1889–1959), українського педагога, вчителя-методиста української мови, кандидата педагогічних наук, наукового співробітника Українського науково-дослідного інституту педагогіки (УНДІП), вчителя української мови середніх шкіл (понад 45 років), інспектора-методиста Міністерства народної освіти УРСР, автора науково-методичних праць, підручників для учнів і посібників для вчителів, методичних листів, методрозробок для початкових класів та вчителів мови 5–7 кл.
– 95 років від дня народження Миколи Миколайовича Лисенка (1914–1995), українського педагога, доктора історичних наук, завідувача відділу методики історії Українського науково-дослідного інституту педагогіки (УНДІП), автора численних праць з проблем методики викладання історії в школі.
– 80 років від дня народження Петра Івановича Орлика (1929–1993), доктора філологічних наук, професора, проректора Київського педагогічного інституту, автора шкільних і вузівських підручників з української літератури, праць з історії української літератури.

– 415 років від дня смерті Герасима Даниловича Смотрицького (р. н. невід.–1594), українського письменника-полеміста, педагога, культурно-освітнього діяча, першого ректора Острозької колегії, автора „Букваря” (1578), видавця „Острозької Біблії” (1581).


– 375 років від дня смерті Лаврентія Зизанія (Кукіль; р. н. невід. – не пізніше 1634), українського педагога, поета, перекладача, церковного діяча, діяча братського руху, викладача Львівської, Брестської братських шкіл; перекладача, редактора й провідного діяча вченого гуртка друкарні Києво-Печерської лаври, автора твору „Великий катехізис”, першого в Україні словника „Лексис”, букваря та граматики.

Цього року відзначається:
– 2055 років від запровадження (46 р. до н. е.) римським імператором Юлієм Цезарем нового так званого „юліанського календаря” (старий стиль).
− 865 років від створення (1144) Галицького Євангелія – однієї з найдавніших книжних пам’яток Київської Русі.
− 800 років від заснування (1209) Кембріджського університету, одного з найстаріших англійських університетів, попечителем якого був Т. Мор. З університетом пов’язані імена Е. Роттердамського, Ф. Бекона, Р. Декарта, І. Ньютона, Ч. Дарвіна.
− 645 років від заснування (1364) Ягеллонського університету в Кракові, найстарішого університету Польщі, одного з перших державних університетів у Центральній Європі.
− 445 років від виходу (1564) першої друкованої книжки в Росії „Апостол”, видрукованої І. Федоровим і П. Мстиславцем у Москві.
– 440 років від заснування Острозької слов’яно-греко-латинської академії (1569−1608) князем Костянтином Острозьким. Першим ректором академії був Герасим Смотрицький (понад 15 років). Нині − Національний університет „Острозька академія”.
– 435 років від виходу (1574) в світ першого друкованого в Україні слов’яно-руського „Букваря”, упорядкованого і виданого Іваном Федоровим у Львові. Дане видання − підручник для початкового навчання грамоти, розвитку мови і логічного мислення у дітей. Друге доповнене видання „Букваря” Іван Федоров видрукував у 1578 р. у м. Острог.
− 405 років від виходу (1604) трагедії англійського драматурга і поета Вільяма Шекспіра „Отелло”.
− 400 років від виходу (1609) збірки сонетів Вільяма Шекспіра, що відкрила новий етап у розвитку ренесансної поезії.
− 350 років від Конотопської битви (1659), що є одним із етапів боротьби українців за незалежність. Битва відбулася між військом козаків (ще входили поляки і кримські татари) і російським загоном під командуванням князя Олексія Трубецького, що поніс відповідні втрати.
– 335 років від першого видання (1674) Києво-Печерською друкарнею „Київського синопсиса” – першого короткого нарису історії України й Росії від найдавніших часів до останньої чверті XVII ст.
− 320 років від заборони (1689) друкування книг без патріаршого дозволу в Києво-Печерській Лаврі. Цим самим Московія намагалася знизити рівень освіти і науки в Україні та знищити національний дух у культурі, побуті, суспільних відносинах.
− 295 років від заснування (1714) бібліотеки Російської академії наук (БАН, Санкт-Петербург), однієї з найбільших бібліотек світу, члена Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій і закладів, Міжнародної асоціації бібліофілів.
– 275 років від заснування Нової Січі – останньої Запорізької Січі (1734–1775).
– 255 років від заснування (1754) Колумбійського університету на базі Королівського коледжу в Нью-Йорку.
− 245 років від виходу (1764) Указу російської імператриці Катерини II про скасування гетьманства в Україні.
− 235 років від виходу (1774) роману німецького письменника Йогана Ґете „Страждання молодого Вертера”.
− 225 років від написання (1784) німецьким письменником Фрідріхом Шиллером (1759−1805) п’єси „Підступність і любов” − першої німецької політичної драми.
− 220 років від заснування (1789) першого Головного народного училища в Києві.
– 205 років від запровадження (1804) реформи освітньої системи в Росії, розробленої під керівництвом П. В. Завадовського (1739−1812), яка проіснувала до 1917 р.
− 200 років від заснування (1809) Берлінського університету, одного із найбільших університетів Німеччини. Керував університетом у перші роки Вільгельм Гумбольдт (1767−1835), німецький вчений, філософ, філолог, державний діяч. Студентами університету були українці З. Пеленський, І. Вітвицький, Р. Данилевич, а з науковими доповідями і лекціями виступили С. Смаль-Стоцький, Д. Чижевський, В. Кубійович, З. Кузель та інші вчені.
– 200 років від заснування Першої чоловічої гімназії (Київ, 1809), на базі Головного народного училища, директором і викладачем якої був М. Ф. Берлинський (1764−1848).
− 195 років від заснування (1814) Імператорської Публічної бібліотеки (нині − Російська національна бібліотека, Санкт-Петербург).
− 190 років від виходу (1819) малоруських опер Івана Котляревського „Наталка Полтавка” і „Москаль-Чарівник”.
− 180 років від виходу (1829) балади „Маруся” Левка Боровиковського, одного з найстаріших творів української літератури XIX століття.
– 180 років від заснування (1829) Одеської наукової бібліотеки ім. О. М. Горького.
– 175 років від заснування (1834) у Києві Другої чоловічої гімназії, що базувалася на Подолі, згодом на Хрещатику, і нарешті, розташувалася на Бульварній вулиці (нині − бул. Шевченка, 18).
− 170 років від опублікування (1839) поеми російського поета Михайла Лермонтова „Мцирі”.
− 165 років від виходу (1844) другого видання „Кобзаря” та поеми „Сон” Тараса Шевченка.
− 160 років від опублікування (1849) твору Миколи Устияновича „Месть верховинця”.
− 150 років від виходу (1859) роману російського письменника Івана Гончарова „Обломов”.
− 150 років від виходу „Циркуляра по управлению Киевским учебным округом” (1859−1917), одного з перших видань, в якому висвітлювалися проблеми освіти і педагогіки.
− 150 років від заснування в Києві (1859) першої в Росії недільної школи для дорослих, у відкритті якої велику роль відіграв М. І. Пирогов (1810−1881), просвітитель-демократ, один із реформаторів системи освіти.
– 150 років від заснування (1859) Фундуклеївської гімназії, першої жіночої гімназії у Києві.
− 140 років від виходу педагогічного журналу „Учитель” (Львів, 1869−1874, 1880−1914).
− 140 років від відкриття перших у Російській імперії Вищих жіночих курсів (Петербург, Москва) − вищих навчальних закладів для жінок. У Києві діяли впродовж 1878−1889 рр.
– 135 років від заснування (1874) Глухівського учительського інституту (з 1954 р. − педагогічний інститут), нині − Глухівський державний педагогічний університет.
– 135 років від заснування (1874) Третьої чоловічої гімназії в Києві. Нині − Палац дитячої творчості Подільського району.
− 130 років від видання (1879, Одеса) незакінченої поеми Олекси Стороженка „Марко Проклятий”.
– 125 років від заснування (1884) спеціальних шкіл для сліпих дітей в Києві.
− 115 років від заснування (1894) бібліотеки Наукового товариства ім. Шевченка у Львові, першої і, протягом тривалого часу, єдиної наукової українознавчої книгозбірні. У 1940 р. передана в підпорядкування Львівської бібліотеки АН УРСР (нині − Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України).
− 110 років від виходу (1899) творів російського письменника Антона Чехова „Дама з собачкою” і „Душенька”.
− 110 років від виходу (1899) творів українських письменників, зокрема трагедії „Сава Чалий” Івана Тобілевича, „Синя книжечка” Василя Стефаника, „Думи і мрії” Лесі Українки, „У пошуках шайтана” Михайла Коцюбинського.
– 110 років від заснування (1899) Київського педагогічного товариства ім. К. Д. Ушинського.
− 105 років від виходу (1904) альманаху „На вічну пам’ять Котляревському”.
− 105 років від виходу журналу „Педагогическая мысль” (Київ, 1904−1905).
− 100 років від виходу журналу „Наша школа” (Львів, 1909−1916).
− 95 років від виходу „Педагогического журнала” (Полтава, 1914−1917).
− 90 років від виходу (1919) роману англійського письменника Вільяма Моема „Місяць і мідний шеляг”.
– 90 років від заснування (1919) республіканського видавництва „Радянська школа” − підвідділу навчально-педагогічної літератури Всеукраїнського видавництва. У 1991 році реорганізоване у видавництво „Освіта”.
− 85 років від заснування (1924) вищих педагогічних курсів в Сумах, з 1933 року − Сумський педагогічний інститут, нині − Сумський державний педагогічний університет ім. Антона Макаренка.
− 85 років від прийняття (1924) Всеукраїнським центральним виконавчим комітетом (ВУЦВК) „Закону про загальне навчання на Україні”, що передбачав охоплення навчанням усіх дітей віком від 8 до 11 років.
− 80 років від виходу (1929) роману американського письменника Ернеста Хемінгуея (Гемінгвей) „Прощавай, зброє”.
– 80 років від заснування (1929) Харківського інституту культури.
– 75 років від відкриття (1934) у Чернігові музею М. М. Коцюбинського.
− 75 років від заснування (1934) дитячого видавництва „Веселка” (1934).
− 70 років від заснування (1939, Київ) Державної історичної бібліотеки України на базі книжкових фондів київських Історичного та Антирелігійного музеїв.
− 70 років від заснування (1939) Слов’янського учительського інституту, м. Слов’янськ (Донецької обл.), нині − Слов’янський державний педагогічний університет.
− 60 років від виходу (1949−1952) першої трьохтомної „Енциклопедії українознавства” (ЕУ-1), виданої Науковим товариством ім. Шевченка в Мюнхені (Німеччина). ЕУ-1 стала першим науково-довідковим виданням, яке містило інформацію з усіх галузей знань про Україну.
− 55 років від вступу (1954) УРСР до ЮНЕСКО та до Міжнародної організації праці.
– 45 років від встановлення Радою Міністрів УРСР (1964) медалі А. С. Макаренка для нагородження педагогічних працівників шкіл, позашкільних і дошкільних закладів, органів народної освіти, працівників педагогічної науки.
– 40 років від виходу (1969) щомісячного педагогічно-методичного журналу „Початкова школа” (Київ).
– 35 років від встановлення в Києві (1974) пам’ятника К. Д. Ушинському (1824–1870), видатному педагогу, основоположнику наукової педагогіки й народної школи.
Ювілейні дати книжок видатного українського педагога В. О. Сухомлинського
− 50 років від виходу книжок „Виховання в учнів любові і готовності до праці : (узагальнення досвіду роботи Павлиської школи Кіровоградської обл.” (Київ, 1959), „Воспитание коммунистического отношения к труду : (опыт воспитательной работы в сельской школе)” (Москва, 1959), „Воспитание советского патриотизма у школьников” (Москва, 1959), „Система роботи директора школи” (Київ, 1959).
− 40 років від виходу книжок „Павлышская средняя школа : (из опыта учебно-воспитательной работы в сельской средней школе)” (Москва, 1969) та 35 років від виходу цієї книжки в Японії (Токіо, 1974), „Сердце отдаю детям” (Київ, 1969), перша публікація книжки відбулася в Берліні 1968 року.
− 35 років від виходу збірки оповідань і казок „Поющее перышко” (Москва, 1974) та книжки „Вірте в людину” в Японії (Токіо, 1974).
− 30 років від виходу книжки „Письма к сыну” (Москва, 1979).

Каталог: datas -> upload -> files
files -> Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
files -> Шляхом кооперативного
files -> В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський
files -> Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009
files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання трудової
files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
files -> Освіта. Виховання. Навчання амонашвили, Шалва Александрович
files -> Освіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Схожі:

Державна науково-педагогічна бібліотека україни імені В. О. Сухомлинського iconДержавна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського напн україни

Державна науково-педагогічна бібліотека україни імені В. О. Сухомлинського iconНа науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського календар знаменних І пам’ятних дат у галузі освіти І педагогічної науки на 2015 рік Київ 2014

Державна науково-педагогічна бібліотека україни імені В. О. Сухомлинського iconДержавна науково-педагогічна бібліотека україни

Державна науково-педагогічна бібліотека україни імені В. О. Сухомлинського iconВ. О. Сухомлинського наукова бібліотека українська та зарубіжна література постмодерної епохи Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Миколаїв 2014
Наукова бібліотека мну імені В. О. Сухомлинського; укл. Гордєй С. С. Миколаїв, 2014. 86 с
Державна науково-педагогічна бібліотека україни імені В. О. Сухомлинського iconОдеська державна наукова бібліотека імені М. Горького 1829-1999
Бібліографічний покажчик "Одеська державна наукова бібліотека імені М. Горького" є першою спробою докладно й всебічно висвітлити...
Державна науково-педагогічна бібліотека україни імені В. О. Сухомлинського iconПедагогічна діяльність І літературна спадщина В. О. Сухомлинського План лекції Життя та педагогічна діяльність В. О. Сухомлинського
...
Державна науково-педагогічна бібліотека україни імені В. О. Сухомлинського iconП. І. Рогова, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України
Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського напн україни
Державна науково-педагогічна бібліотека україни імені В. О. Сухомлинського iconМатеріали Міжнародної науково-практичної конференції, приуроченої до 70-річчя заснування Державної історичної бібліотеки України
Науковий збірник містить доповіді й повідомлення, які надані учасниками Міжнародної науково-практичної конференції „Державна історична...
Державна науково-педагогічна бібліотека україни імені В. О. Сухомлинського iconІмені в. О. Сухомлинського школа В. О. Сухомлинського – живильне джерело духовності
Школа В. О. Сухомлинського живильне джерело духовності / Деркач В. Ф., Явтушенко Л. С., Черньонкова І. М. Кіровоград: коіппо імені...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка