Державний архів донецької області архівні установи Донецької областіСторінка1/29
Дата конвертації16.01.2018
Розмір2,84 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Архівні установи

Донецької області


ДОВІДНИКДОНЕЦЬК


2012

Архівні установи Донецької області: Довідник. Редкол.: Н. Д. Буценко (голова), А. В. Ситая, Л. І. Широбокова, І. В. Шишолік – Донецьк, 2012. – 219 с.

Довідник включає відомості про архівні установи Донецької області: архівні відділи райдержадміністрацій, архівні відділи міських рад, трудові архіви міських та районних рад. Розрахований на істориків, краєзнавців, архівістів, викладачів і студентів вузів, генеалогів, усіх, хто цікавиться історією Донецької області.

Описові статті містять інформацію адміністративного характеру, відомості про історію архівної установи, дані про обсяг, склад та зміст фондів, науково-довідковий апарат, основні методичні розробки та бібліографію видань, публікації з історії архівної установи.

Довідник супроводжує комплекс покажчиків.

Редакційна колегія тому:

Надія Буценко (голова), Алла Ситая, Людмила Широбокова, Ірина Шишолік
Упорядники:

Тетяна Дробиш, Світлана Логвінова

© Державний архів Донецької області, 2012

© Автори статей, 2012

© Упорядники, 2012Зміст

Історична довідка 13

Історична довідка 17

Історична довідка 24

Обсяг фондів 27

Історична довідка 30

Начальник архівного відділу: Шморгун Надія Володимирівна 90

Історична довідка 93

Історична довідка 111

Історична довідка 115

Історична довідка 118

1938 140

1943–1946 140

1946–1949 140

1949–1950 140

1950–1954 140

1954–1956 140

1956 140

1956–1957 140

1957 140

1957–1958 140

1958–1960 140

1960–1962 140

1962–1968 140

1968–1983 140

1983–2003 140

2003– 140

Структура архівного відділу 141

Історична довідка 157

Структура архівного відділу 157

Обсяг фондів 158

Анотація складу фондів 158

Історична довідка 166

Керівники архіву 166

Обсяг фондів 166

Анотація складу фондів 166

Довідковий апарат 167

Описи 167

Довідник «Фонди радянського періоду та періоду незалежності України. Реєстр описів» // Архівний відділ Володарської райдержадміністрації. Володарський районний трудовий архів. – Володарське, 2008. – 40 с. 167

Довідковий апарат 168

Описи 169

Довідковий апарат 171

Описи 171

Довідковий апарат 173

Описи 173

Довідковий апарат 174

Описи 174

Описи 177

Довідковий апарат 179

Описи 179

Описи 181

Описи 183

Описи 185

Описи 188

Описи 190

Описи 192

Описи 194

Описи 198

Формування системи архівних установ області


На початку ХХ століття територія сучасної Донецької області входила до складу Катеринославської та Харківської губерній, Області Війська Донського.

У 1919 р. Декретом Раднаркому УРСР створено тимчасову адміністративну одиницю – Донецьку губернію із Бахмутського та Слов’яносербського повітів Катеринослав-ської губернії. У січні 1920 р. на території губернії було створено 11 районів. Центром губернії стало м. Луганськ. У липні 1920 р. ліквідовано раніше створені райони та створено 13 нових районів. Центр губернії перенесено у м. Бахмут (нині м. Артемівськ).

У цей час, на території Донецької губернії була створена архівна комісія при від-ділі народної освіти Маріупольського ревкому, яка проіснувала рік. Вона займалася реєстрацією відомчих архівів, концентрацією документів, вилученням та утилізацією архівних матеріалів. У 1922 р. при президії Донецького губвиконкому створено Донецьке губернське архівне управління (губарх). У 1924 р. в Донецькій губернії була спроба створити губернський історичний архів, але як самостійна установа він не існував. Додатково у штатний розпис губарху було введено 2 посади: завідуючого архівом і секретаря. Паралельно йшло створення мережі партійних архівів. У 20-х роках ХХ ст. у Донбасі була створена підкомісія губіспарта (пізніше – іспартвідділ) при Донецькому губернському парткомі.

У 1925 р. Донецька губернія була ліквідована, на її території створено 5 округів: Артемівський, Луганський, Маріупольський, Сталінський і Старобельський (сучасна територія Донецької та Луганської областей).

У зв’язку з ліквідацією губернії ліквідовано Донецьке губернське архівне управління, функції з організації архівної справи передано новоствореним окружним архівним управлінням: Артемівському, Луганському, Маріупольському, Сталінському, Старобельському. Губіспартвідділ при Донецькому губернському парткомі ліквідовано. При Артемівському окружкомі КП(б)У створено іспарт 1 категорії, який утримувався за рахунок партійного бюджету. При Сталінському окружкомі створено іспарт 2 категорії, який утримувався за рахунок місцевого бюджету. У склад Маріупольського окружкому введено посаду уповноваженого по іспартроботі. Іспарти займалися збором, збереженням, обробкою та виданням збірників документів по історії місцевих партійних організацій, спогадів учасників революційних подій.

У липні 1929 р. створено крайовий історичний архів промисловості Донбасу.

У 1930 р. ліквідовано округа з переходом на двоступеневу систему управління. Територія Донбасу поділялася на 12 міських рад і 23 райони, які безпосередньо підпорядковувалися Центру. Такий адміністративно-територіальний поділ проіснував до 1932 р., але себе не виправдав, оскільки ускладнювався процес управління територією.

У зв’язку з адміністративно-територіальними змінами, відбулися зміни і в архівній системі. У вересні 1930 р. окружні архівні управління були ліквідовані. У жовтні 1930 р. створено Артемівське, Луганське, Маріупольське, Сталінське і Старобельське місцеві архівні управління при міськвиконкомах. Вони були міжрайонними і керували архівним будівництвом на тій території, яка відносилася до виконкому. Також були ліквідовані іспарти окружкомів. Частина документів передана до політсекції місцевого архівного управління. Решта залишилася на зберіганні у партійних комітетах на місцях.

Формування низової ланки архівних установ Донбасу співпало з роком створення Донецької області. Передумовою для цього стала Постанова ВУЦВК (1931) про створення нової системи архівних установ і в першу чергу – мережі районних та міських архівів. Передбачалося створити державні історичні архіви в колишніх окружних центрах, а також мережу міських та районних архівів для концентрації документів міськрад, райвиконкомів, підприємств, організацій, установ, які розміщені на території міста або району. У березні 1932 р. Сталінське місцеве архівне управління та крайовий історичний архів промисловості Донбасу реорганізовано в Сталінський державний історичний архів. Артемівське, Маріупольське, Луганське, Старобельське місцеві архівні управління реорганізовані в державні історичні архіви. Поступово почали створюватися районні та міські архіви. Перший міський архів створено у м. Горлівка у лютому 1932 р., перший районний архів – у Слов’янському районі у травні 1932 р.

У липні 1932 р. створено Донецьку область, в яку ввійшла сучасна територія Донецької та Луганської областей. У зв’язку з цим, Сталінський державний історичний архів реорганізовано в Донецький обласний історичний архів. Для здійснення керівництва архівними установами області, у вересні 1932 р. створено Донецьке обласне архівне управління з підпорядкуванням Донецькому облвиконкому та Центральному архівному управлінню УРСР. До кінця 1932 року в області створено 26 районних та 13 міських архівів, враховуючи архівні установи сучасної Луганської області.

Станом на 1933 р. на території сучасної Донецької області створено наступну мережу архівних установ:


 1. Донецьке обласне архівне управління.

 2. Донецький обласний історичний архів.

 3. Артемівський та Маріупольський державні історичні архіви.

 4. Районні архіви: Велико-Янисольський, Волноваський, Лиманський, Слов’янсь-кий, Старо-Каранський, Старо-Керменчикський.

 5. Міські архіви: Артемівський, Горлівський, Костянтинівський, Краматорський, Макіївський, Маріупольський, Донецький, Чистяківський.

У зв’язку з відсутністю приміщень та кадрів фактично працювало лише 8 архівів: Волноваський, Лиманський, Слов’янський, Старо-Каранський, Старо-Керменчикський районні та Горлівський, Донецький, Макіївський міські архіви. Загальна площа приміщень всіх міськрайархівів області складала 368 м2. Архіви у цей час займалися збором архівних матеріалів, обстеженням установ та підприємств.

У 1934 році в м. Сталіно при Донецькому обкомі КП(б)У організовано обласний філіал Всеукраїнського інституту історії партії Жовтневої революції – обліспарт з відділеннями в м. Луганськ, Артемівськ, Горлівка, Кадіївка. Згідно постанови ЦК КП(б)У «Про партійні архіви» в 1935 р. при Донецькому обкомі партії створено обласний партійний архів.

У 1938 р. Донецька область поділена на Сталінську та Ворошиловградську (нині Луганська) області. У зв’язку з цим, відбулися зміни у мережі та назвах архівних установ Донбасу. Донецьке обласне архівне управління перейменовано у Сталінське, Донецький обласний історичний архів – у Сталінський обласний історичний архів. У листопаді 1938 р. архівні установи підпорядковано Наркомату внутрішніх справ. Сталінське обласне архівне управління перетворено в архівний відділ Управління НКВС по Сталінській області. Сталінський обласний історичний архів перейменовано на Сталінський обласний архів у м. Сталіно, Артемівський історичний архів та Маріупольський історичний архів – на філіали Сталінського обласного історичного архіву у м. Сталіно. Мережа архівних установ низової ланки нараховувала 23 міських та районних архівів. Вони підпорядковувалися відділам НКВС по Сталінській області.

Станом на 1939 р. в архівах зберігалося 1366 фондів, 625 тис. од. зб. Період з 1933 по 1939 рр. був найважливішим у формуванні мережі архівних установ області.

Велика Вітчизняна війна 1941–1945 рр. завдала непоправиму втрату державному архівному фонду. За період окупації Донбасу (1941–1943) міські та районні архіви пов-ністю втратили архівні документи, які залишилися на окупованій території. У справі «Книга обліку збитків, причинених під час окупації міст та районів» збереглися відомості тільки про долю документів 16 міськрайархівів. Під час окупації спалено, знищено та пограбовано 1575 фондів, 366406 од. зб. Лише частину документів архівного фонду Донбасу було евакуйовано в м. Балашов Саратовської області. Вивезено в евакуацію документи Сталінського обласного історичного архіву – 241 фонд, 12248 од. зб.; філіалу у м. Маріуполі – 79 фондів, 3407 од. зб.; Сталінського міського архіву – 14 фондів, 3102 од. зб. За період окупації Сталінським обласним архівом, його філіалами втрачено 2848 фондів, 1051069 од. зб.

Після повернення з евакуації фонди філіалів надійшли на зберігання у Сталінський обласний архів у м. Сталіно. Артемівський та Маріупольський філіали ліквідовано. Після звільнення Донбасу від німецько-фашистських загарбників, з вересня 1943 р., міські та районні архіви поступово відновлювали роботу. Пріоритетними завданнями у повоєнні роки було вирішення питання щодо відновлення матеріально-технічної бази архівів та їх комплектування.

На початку 1945 р. в області діяли 31 міськрайархів, але приміщення мали лише 17 архівів. Сталінський обласний архів знаходився у пристосованому приміщенні, яке не відповідало вимогам зберігання документів. З 1958 р. архів змінив назву на Сталінський обласний державний архів.

У червні 1960 р. архівні установи області виведені з підпорядкування УМВС і передані в підпорядкування виконкому обласної ради депутатів трудящих. У листопаді 1961 р., у зв’язку з перейменуванням м. Сталіно на м. Донецьк, Сталінський обласний державний архів перейменовано на Донецький. У 1966 р. Донецький обласний державний архів отримав спеціально побудоване приміщення – трьохповерховий адміністративний корпус та 5 архівосховищ. З 1980 р. назва архіву – державний архів Донецької області. У 1988 р. ліквідовано архівний відділ Донецького облвиконкому. Його функції передано державному архіву Донецької області. В 1991 р. документи партійного архіву передано до держархіву Донецької області.

Зміни в адміністративно-територіальному устрої області відбилися на мережі міських та районних архівів. У довіднику описові статті складено на ті архіви, які існують на даний час та на ліквідовані трудові архіви міських рад.

За період з 1932 р. деякий час існували районні архіви, які у зв’язку зі змінами у адміністративно-територіальному поділі було ліквідовано або приєднано до діючих та новостворених архівів. По контрольно-наглядовим справам, які знаходяться в держархіві області прослідковано долю таких архівів та надано на них у передмові короткі анотації.

Авдіївський районний архів існував протягом 1946–1964 рр. Після створення у 1965 р. Ясинуватського району та відповідного районного архіву, припинив своє існування.

Дзержинський районний архів працював з 1946 по 1963 рр. У 1963 р. створено Дзержинський міський архів.

Лиманській районний архів створено у 1932 р. Станом на 1939 р. в архіві зберігалося 64 фонди, 96923 од. зб. У період окупації району, в роки Великої Вітчизняної війни, частину документів було евакуйовано (25 фондів, 12000 од. зб.). Доля інших документів невідома. Архів відновив роботу у післявоєнні роки і проіснував до 1980 року. У грудні 1979 р. м. Красний Лиман віднесено до міст обласного підпорядкування. У 1980 р. створено Краснолиманський міський архів. Це єдиний архів на території області, який поєднує функції районного та міського архіву, що визначено підпорядкуванням Краснолиманського району місту Красний Лиман.

Селидівський, Сніжнянський та Харцизький районні архіви існували з 1936 р. по 1962 р. З 1962 р. створювались відповідні міські архіви.

У 1932 р. створено Старо-Каранський районний архів. У 1934 р., у зв’язку зі створенням Остгеймського (нині Тельманівського) району частину фондів передано за приналежністю до новоствореного районного архіву. Станом на 1939 р. в архіві зберігалося 35 фондів, 12248 од. зб. У 1939 р. архів припинив існування. Його фонди за територіальною приналежністю передано до Тельманівського, Волноваського та Ольгинського районних архівів.

У 1932 р. створено Старо-Керменчикський районний архів. Станом на 1939 р. в архіві зберігалося 97 фондів, 8765 од. зб. Під час окупації району, в роки Великої Вітчизняної війни, документи архіву втрачено. Архів відновив роботу у післявоєнний період. У 1947 р. його перейменовано у Старо-Млинівський районний архів. У 1959 р. фонди Старо-Млинівського райархіву передано за приналежністю Волноваському та Більше-Новоселківському (з 1964 р. – Велико-Новосілківському) районним архівам. Ще один архів став складовою частиною Велико-Новосілківського райархіву. Велико-Янисольський районний архів створено у 1932 р. Станом на 1939 р. в архіві зберігалося 82 фонди, 5960 од. зб. Під час окупації району документи втрачено – 26 фондів, 11966 од. зб., доля інших невідома. Після війни діяльність архіву відновлено. У 1961 р. райархів перейменовано у Більше-Новоселківський, з 1964 р. – у Велико-Новосілківський районний архів.

Ольгинський районний архів працював протягом 1939–1941, 1943–1959 рр., після ліквідації району фонди ввійшли до складу Волноваського районного архіву.

Андріївський районний архів діяв протягом 1936–1941, 1943–1959 рр. Приморський районний архів створено у 1945 р., проіснував до 1959 року.

ХХІ ст. внесло суттєві зміни в мережу архівних установ Донецької області. Доля документів ліквідованих підприємств, організацій та установ залишалася не вирішеною з кінця 90-х рр. минулого століття. Враховуючи промисловий статус області, наявність великих промислових підприємств, які поступово перетворювалися на підприємства недержавної форми власності, міські та районні архіви змушені були приймати до себе документи ліквідованих підприємств, щоб не допустити їх втрати. Крім цієї категорії підприємств в області існувало багато вугільних підприємств, які теж підпадали під зак-риття або змінювали форму власності, а також сільськогосподарські підприємства. Існуюча архівна система була не спроможна прийняти такий обсяг документів ліквідованих підприємств. Питанням, яке потребувало першочергового вирішення, було створення мережі трудових архівів, які безпосередньо пов’язані з соціальним захистом громадян. Перший трудовий архів створено в структурі Красноармійської райдержадміністрації. Але він довго не проіснував. Не маючи на той час чіткої законодавчої та нормативної бази, в області поступово створювалися трудові архіви при радах з фінансуванням з місцевих бюджетів. У містах – це здебільшого структурні підрозділи при архівних відділах міських рад, тому дані про них подано в описовій статті відповідного архівного відділу. В районах створені самостійні трудові архіви, описові статті у довіднику подано на них окремо. Виняток складають трудові архіви Амвросіївського району. В районі створено 18 трудових архівів: Амвросіївський міський трудовий архів та 17 трудових архівів при сільських та селищних радах. Ці архіви зберігають тільки документи ліквідованих колективних сільгосппідприємств за територіальною приналежністю і надають довідки соціально-правового характеру, тому на них в описових статтях відомості подані в стислому змісті.

Загалом система архівних установ області складає: • Державний архів Донецької області, підзвітний та підконтрольний Донецькій облдержадміністрації та Державній архівній службі України.

 • 17 архівних відділів райдержадміністрацій, які підзвітні та підконтрольні районним державним адміністраціям та державному архіву Донецької області.

 • 27 архівних відділів міських рад, які підзвітні та підконтрольні відповідним міським радам та державному архіву Донецької області.

 • Міський архів Дружківської міської ради, який підзвітний та підконтрольний відповідній міській раді та державному архіву Донецької області.

 • 18 самостійних трудових архівів (підпорядкування вказано в описовій статті).

 • 27 трудових архівів – структурних підрозділів міських рад (підпорядкування вказано в описовій статті).

 • 17 трудових архівів при сільських та селищних радах Амвросіївського району.

Довідник «Архівні установи Донецької області» – в системі сучасних архівних довідників являється новим інформаційним виданням, яке відображає мережу архівних установ області, місцеві ланки якої отримали ранг органів управління архівною справою. Водночас, в мережу ввійшли трудові архіви, гуманітарна місія яких проявляється в тому, що вони відіграють роль у соціальному захисті громадян.

Мережа архівів, адміністративна інформація про них та керівники архівних установ у довіднику надаються станом на 2012 р. Інформація включена в описові статті про архівну установу (історична довідка, обсяг фондів, анотація фондів, науково-довідковий апарат, бібліографія) надаються станом на 2010 рік.

Оформлення описової статті кожного архіву відповідає структурі відповідно довіднику Архівні установи України: Довідник. Т.1. Державні архіви / Держкомархів України. УНДІАСД. – 2-е вид., доп. – К., 2005. – 692 с. – (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники).Архівні відділи районних державних адміністрацій
Архівний відділ Амвросіївської районної державної адміністрації


Адреса: вул. Леніна, 24, м. Амвросіївка, Донецька обл., 87300

Тел./факс: (06259) 3-24-33

Тел.: (06259) 2-30-35

E-mail райдержадміністрації: rad@amvr.dc.ukrtel.net
Приймальні дні: понеділок – четвер: 8.00–17.00, п’ятниця: 8.00–15.45
Начальник архівного відділу: Мальцева Інна Сергіївна

Історична довідка
Амвросіївський районний архів створено у 1933 р. У 1939 р. в архіві зберігалося 42 фонди, 13135 од. зб. Під час окупації району в роки Великої Вітчизняної війни було знищено 8 тис. од. зб.

Архів відновив роботу у 1944 р. З 1976 по 1985 рр. при районному архіві функціонувала госпрозрахункова група, яка займалась упорядкуванням документів організацій, установ та підприємств району.

У 1993–1994 рр. районний архів входив до складу райдержадміністрації, у 1994–1995 рр. до складу виконкому Амвросіївської районної ради народних депутатів, з липня 1995 р. – до складу Амвросіївської райдержадміністрації.

У 1998 р. районний архів одержав статус архівного відділу райдержадміністрації.Керівники архіву


1934–1945
Блініков
Кравцов
Бойко І.В.
Бебешко Олександра Самійлівна
Михайлова

1947–1948
Жижина Лідія Іванівна

1948–1975
Бикова Клавдія Іванівна

1976–1980
Флока Ірина Миколаївна

1980–1985
Подлесна Галина Сергіївна

1985–2003
Кравченко Алла Іванівна

2003–2004
Низова Світлана Михайлівна

2004–2006
Орлова Олена Вікторівна

2006–
Мальцева Інна СергіївнаСтруктура архівного відділу
безструктурний

Обсяг фондів
71 фонд, 6358 од. зб. управлінська документація за 1943–2010 рр.

Анотація складу фондів
Архівний відділ зберігає управлінську документацію Амвросіївської районної та міської рад, 15 сільських та 2 селищних рад, райдержадміністрації, її відділів, територі-альних виборчих комісій, сільгосппідприємств, установ, організацій та підприємств району.

У фондах органів державної влади та місцевого самоврядування зберігаються протоколи засідань колегії райдержадміністрації, розпорядження голови райдержадміністрації з основної діяльності, документи з виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, плани економічного та соціального розвитку сільського госпо-дарства району, по нагородженню орденами і медалями, присвоєнню почесних звань громадянам, документи по фінансуванню, по приватизації та підприємницькій діяльності, листування з органами державної влади та місцевого самоврядування з питань соціально-економічного розвитку та інше.

Питання освіти, охоплення навчанням дітей шкільного віку, фінансування навчально-виховних закладів висвітлені у документах районного відділу освіти.

Документи центральної районної лікарні інформаційно висвітлюють стан лікувально-профілактичної допомоги населенню району.

У фондах колгоспів, радгоспів, колективних сільгосппідприємств зберігаються: Устави сільськогосподарських артілей; протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління; накази; документи по електрифікації; агрономічні, зоотехнічні, бухгалтерські звіти та інше.

У фонді Амвросіївського індустріального технікуму зберігаються документи, які висвітлюють навчально-виховний процес учбового закладу: накази директора технікуму з основної діяльності; протоколи засідань педагогічної та методичної ради; звіти про учбово-виховну роботу; звіти державних екзаменаційних комісій; списки студентів, та списки працівників технікуму – учасників Великої Вітчизняної війни.Бази даних
аркушів фондів (облікова) – 71 запис

Довідковий апарат

Описи
документи НАФ (управлінська документація) – 71

Каталоги
систематичний – 335 карток

Картотеки
Облікові

діючих фондів (управлінська документація) – 71 картка


Наглядові

організацій, установ та підприємств – джерел формування НАФ – 37 картокНауково-довідкова бібліотека
18 книг та брошур

49 номерів журналів

10 спеціальних видань

Методичні розробки
Інструкція з обліку документів в архівному відділі Амвросіївської райдержадмі-ністрації. – Амвросіївка, 2009. – 110 с.

Бібліографія
Спеціальні довідкові видання

Архівний відділ Амвросіївської райдержадміністрації: [Буклет]. – Амвросіївка, 2009. – 2 с.


Архівний відділ Артемівської районної державної адміністрації


Адреса: вул. Комсомольська, 24, м. Артемівськ, Донецька обл., 84500

Тел.: (06274) 4-17-40

E-mail: artemgosarhiv@mail.ru

E-mail райдержадміністрації: artem-r@artemovsk.dc.ukrtel.net
Транспорт: тролейбус № 2 (зуп. «вул. Леніна», «Центр»)
Приймальні дні: понеділок – п’ятниця: 8.30–17.00
Начальник архівного відділу: Вершиніна Світлана Леонідівна
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Схожі:

Державний архів донецької області архівні установи Донецької області iconДержавний архів донецької області методичні рекомендації
Фотодокументи дають дослідникам значний та достовірний матеріал, який характеризує візуально події, котрі не відображені або неповністю...
Державний архів донецької області архівні установи Донецької області iconДержавний архів полтавської області підсумки діяльності архівних установ області
Забезпечення збереженості та державний облік документів національного архівного фонду
Державний архів донецької області архівні установи Донецької області iconДержавний архів Херсонської області Бібліотечка архіву: Випуск 18 До 70-річчя створення Херсонської області
Херсонської області. 1944-2014 рр.: Збірник документів / Уклад.: А. В. Євдокимова, І. В. Лопушинська, І. Ю. Сінкевич, О. І. Стукалова,...
Державний архів донецької області архівні установи Донецької області iconГромадянин України. Освіта вища
Мирошниченко Дмитро Миколайович, народився 26 серпня 1977 року у м. Маріуполі, Донецької області
Державний архів донецької області архівні установи Донецької області iconГромадянка України. Освіта вища
Гринько Оксана Олександрівна, народилась 27 серпня 1974 року в м. Краматорську, Донецької області, Україна
Державний архів донецької області архівні установи Донецької області iconКазахстан від часів Т. Шевченка до сьогодення Мандрівка у просторі І часі
Укладач вчитель географії ті економіки м. Краматорська Донецької області Захарова Ольга Миколаївна
Державний архів донецької області архівні установи Донецької області iconДимитровська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів Донецької області опис досвіду вчителя початкових класів
Видатні вчені, методисти про розвиток читацької компетентності молодших школярів
Державний архів донецької області архівні установи Донецької області iconЗвіт про виконання плану розвитку архівної справи За 2017 рік
Програми здійснення контролю за наявністю, станом І рухом документів Національного архівного фонду в архівних установах Донецької...
Державний архів донецької області архівні установи Донецької області iconКалендар знаменних І пам'ятних дат донецької області. 2012 рік (Витяг)
Василя Михайловича Лозовського (1917–1981), Героя Радянського Союзу. До війни працював на скляному заводі у Костянтинівці
Державний архів донецької області архівні установи Донецької області iconАвтобіографія воробей Ніна Іванівна
Воробей Ніна Іванівна, народилася 22 червня 1955 року в місті Маріуполі, Донецької області


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка