Державний архів донецької області методичні рекомендаціїСкачати 176,05 Kb.
Дата конвертації19.04.2018
Розмір176,05 Kb.
ТипМетодичні рекомендації


ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ


Методичні рекомендації
по описуванню фотодокументів та фотоальбомів

ПОГОДЖЕНО

Протокол науково-методичної

ради держархіву Донецької

області

від 15.10.2010 № 7Донецьк - 2010

ЗМІСТ

1. Вступ
2. Визначення основних термінів


3. Основні вимоги до складання описів на фотодокументи та фотоальбоми
4. Складання анотацій до фотодокументів
5. Список використаної літератури
6. Додатки

Вступ
Поряд з письменними джерелами в склад Національного архівного фонду України входять фотодокументи, що утворюються в діяльності різних закладів, організацій та підприємств, що мають політичне, науково-історичне, культурно-просвітницьке та художнє значення. Фотодокументи дають дослідникам значний та достовірний матеріал, який характеризує візуально події, котрі не відображені або неповністю відображені в письменних джерелах.

В зв'язку зі зростанням ролі фотодокументів як історичного джерела зростають і вимоги, що пред'являються до описів фотодокументів. Від якості описів, повноти змісту в них відомостей про фотодокументи багато в чому залежить подальше широке та всебічне їх використання.

В методичних рекомендаціях йдеться про основні вимоги до складання описів та анотацій на фотодокументи.

У процесі розробки методичних рекомендацій аналізувалися і узагальнювалися методика і практика досвіду роботи ЦДКФФА та держархіву Донецької області. В основу покладені „Описання фотодокументів в описах і на каталожних картках. Методичні рекомендації" К. 1996 р., „Пам'ятка по оформленню описів на фотодокументи (для райдержархівів)” Новосибірськ, 1989 р.

Методичні рекомендації розраховані на використання в роботі держархіву області, архівних відділах міських рад та райдержадміністрацій.

2. Визначення основних термінів
ВНУТРІШНІЙ ОПИС ФОТОАЛЬБОМУ - перелік документів, призначений для обліку й розкриття змісту позитивів, що входять до складу фотоальбому.

ДУБЛЬ-НЕГАТИВ (синонім - Контратип) - копія фотодокумента, виготовлена з проміжного позитива або безпосередньо з негатива і призначена для друкування фотодокументів;

НЕГАТИВ - оригінал фотодокумента, що являє собою фотографічне зображення зі зворотним розподілом світлих і темних тонів та кольорів об'єкта знімання відносно їх розподілу в зображувальному об'єкті;

ОПИСОВА СТАТТЯ- сукупність елементів описання, що містять у собі характеристику складу і змісту одиниці описування.

ПОЗИТИВ - копія фотодокумента, що виготовлена з негатива або контратипу і являє собою фотографічне зображення з розподілом світлих і темних тонів та кольорів відповідно до їхніх дійсних розподілів у об'єкті зйомки;

СЛАЙД (синонім - діапозитив) - оригінал фотодокумента, що являє собою позитивне зображення на прозорій основі (склі, плівці тощо); син. - діапозитив;

ФОТОАЛЬБОМ - альбом з позитивами фотодокументів, об'єднаних за певною ознакою.

2. Основні вимоги до складання описів

на фотодокументи та фотоальбоми
Описи створюються в процесі описання кожної одиниці зберігання фотодокументів. Описи складаються окремо на негативи (дубль-негативи) за їх розмірами ("0"-2,5 см х 3,5 см; "1"-6 см х 6 см; 6 см х 9 см; "2"-9 см х 12 см; "3"-10 см х 15 см; "4"-13 см х 18 см; "5"-18 см х 24 см; "6"-24 см х 30 см; "7"-30 см х 40 см.); позитиви і слайди – незалежно від розміру; фотоальбоми. До кожного фотоальбому складаються також внутрішні описи.

Описи фотодокументів мають чотири складові: титульний аркуш, описову статтю, підсумковий запис, засвідчувальний аркуш опису.Титульний аркуш включає:

 • для негативів – назву фондоутворювача (з усіма змінами найменування установи упродовж періоду, що охоплює фотодокументи опису) номер фонду, номер і назву опису, розмір негативів, крайні номери одиниць зберігання, внесених до опису;

 • для позитивів і слайдів – назву фондоутворювача (з усіма змінами найменування установи упродовж періоду, що охоплює фотодокументи опису), номер фонду, номер і назву опису, крайні номери одиниць зберігання, внесених до опису;

 • для фотоальбомів – назву фондоутворювача (з усіма змінами найменування установи упродовж періоду, що охоплює фотодокументи опису), номер фонду, номер і назву опису, крайні номери одиниць зберігання, внесених до опису; до внутрішнього опису фотоальбому замість титульного аркуша робиться заголовний напис у верхній частині першої сторінки, який включає назву фондоутворювача, фонд, назву опису, назву і номер альбому; дата, місце зйомки, прізвище автора зйомок зазначаються, якщо всі позитиви відносяться до одного року виробництва, одного географічного поняття і належать одному авторові.

Описова стаття.

Сукупність всіх інформаційних даних описання фотодокумента складає описову статтю, яка включає такі елементи: • для негативів, позитивів, слайдів – номер одиниць зберігання, зміст, дату, місце зйомки, прізвище, ініціали автора зйомки, кількість негативів, кількість примірників позитивів, технічні дані (панорама, репродукція);

 • для фотоальбомів – номер одиниці зберігання, назву альбому, крайні дати фотодокументів, кількість позитивів, кількість аркушів;

 • для позитивів фотоальбому (внутрішній опис) – порядковий номер, зміст, дату, місце зйомки, прізвище, ініціали автора, зйомки, примітка.

Підсумковий запис.

Включає такі елементи: • на негативи (дубль-негативи) – кількість одиниць зберігання, кількість негативів (цифрами та прописом);

 • на позитиви, слайди – кількість одиниць зберігання, кількість позитивів, слайдів (цифрами та прописом);

 • на фотоальбоми – кількість одиниць зберігання, кількість позитивів (цифрами та прописом).

Підсумковий запис засвідчується укладачем (дата, посада, прізвище, підпис) та пишеться після останньої описової статті.

Засвідчувальний аркуш опису

 • містить кількість аркушів у опису (в тому числі – літерні та пропущені номери)

Засвідчувальний аркуш опису засвідчується укладачем (дата, посада, прізвище, підпис).

3. Складання анотацій до фотодокументів


Основним джерелом для описання фотодокументів є текстова супровідна документація, що надходить до архіву разом з фотодокументами. З цієї документації слід відібрати інформацію, яка б конкретно відображала зображені на знімку подію чи факт. При цьому слід проводити аналіз історичної обстановки, в умовах якої створювався фотодокумент, давати, об’єктивну оцінку інформації, відображеної в документі і вміщеній в текстовій документації з критичним аналізом світогляду, погляду авторів.

Загальні правила описання змісту фотодокументів.

 1. В анотації зазначається назва події, явища, прізвище, ім'я, по батькові всіх зображених на фотодокументі осіб, їх суспільне та службове положення, почесні звання та ін.;

 2. Зміст анотації повинен бути викладений коротко, чітко, ясно, при цьому дана вся повнота інформації про зображений на фотознімку сюжет або осіб. Суттєві помилки при описуванні фотодокументів в описах виникають із-за нечіткого формування назв. Ці помилки, впливають на інформативність опису – зайва деталізація або зайва лаконічність при описуванні фотодокументів;

 3. Не слід переносити із супровідного тексту в анотацію відомості, що не мають відношення (або що мають тільки віддалене відношення) до зображеної на фотодокументі події або особі;

 4. Складаючи анотацію на фотодокумент укладач повинен пам'ятати, що те що зрозуміло та ясно йому, не завжди представляє таку ж ясність для інших, тим паче по закінченню не одного десятка років. Таким чином зайва лаконічність значно знижає значимість документа;

 5. Якщо зміст фотодокумента присвячений якому-небудь закладу або особі, то в анотації вказується повна назва цього закладу або прізвище, ім'я, по батькові, посада, професія, особи що зображена, звання;

 6. Анотація складається сучасним літературним язиком, незалежно від часу виникнення документа, при цьому окремі терміни, назва підприємств, професій, географічних назв, притаманні часу, коли був створений фотодокумент зберігаються;

 7. Не допускається довільне скорочення слів.

Приклади:
1. Махно Нестор Іванович (1888-1934), один з керівників анархо-селянського руху в 1918-1921 рр. на Південній Україні в Гражданську війну. (портрет).

1918 р.,
2. Загальний вид механізованої естакади для навантаження вагонів на шахті №1.

м. Горлівка Сталінської області, 1932 р.,
3. Ізотов М.О. – забійник шахти "Кочегарка", один з зачинателів стаханівського руху (в центрі), пояснює влаштування шахтарської лампи робітникам шахти.

м. Горлівка Сталінської області, 1934 р.,


4. Перший секретар ЦК КПРС Хрущов Микита Сергійович (в центрі) під час відвідання Єнакіївського домобудівного комбінату.

м. Єнакієве Сталінської області, серпень 1956 р.,

фото Давидзона Я. Б.
5. Молебень з водосвяттям на честь Казанської ікони Божої Матери. В центрі: протоієрей Андрій Ковпак

м. Волноваха, Донецької області, 04 листопада 1997 р.

фото Є. Лісовський
6. Гусак Володимир Корнійович Гусак Владимир Корнеевич - професор, генеральний директор центра невідкладної відновленої хірургії, голова комісії з охорони здоров'я при Донецьком облвиконкомі з Бахтєєвою Тетяною Дмитрівною – Головним лікарем обласної клінічної лікарні ім. Калініна.

м. Донецьк, Донецької області, 2000 р.


7. Обласний палац одруження, вул. Постишева, 32

м. Донецьк, Донецької області, 11 листопада 2007 р.

фото Шишолік І.В.
8. Виїзне засідання ЕПК держархіву Донецької області. Виставка документів з історії м. Горлівки. Виступає начальник архівного відділу Горлівської міської ради Коломієць Галина Миколаївна

м. Горлівка, Донецької області, 22 жовтня 2009 р.


9. Засідання розширеної колегії з результатів комплексних та контрольних перевірок архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад. Виступає начальник архівного відділу Олександрівської райдержадміністрації Поставнича Наталя Петрівна

м. Донецьк, Донецької області, 19 вересня 2009 р.

фото Шишолік І.В.
10. Будівля Донецької обласної травматологічної лікарні по вул. Артема

м. Донецьк, Донецької області, 11 листопада 2007 р.

фото Шишолік І.В.


4. Список використаної літератури:


    1. Методичні рекомендації "Описання фотодокументів в описах і на каталожних картках". – Київ, 1996.

    2. Пам'ятка по оформленню описів на фотодокументи (для райгосархівів), – держархів Новосибірської області, 1989.

    3. Методичні рекомендації по роботі державних архівів с фотодокументами, - Донецьк, 1996.

    4. Короткий архівний український термінологічний тлумачний нормативний словник, http://www.archives.gov.ua/Publicat/Manuals/dicta-v.php5. Додатки
СТАРОБЕШІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ

пгт. Старобешеве Старобешівського району Донецької області

Фонд №___

ОПИС № …


ФОТОДОКУМЕНТІВ

(НЕГАТИВІВ 0–РОЗМІРУ)

№№ …

смт. СтаробешевеЗразок титульного аркуша опису негативів.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Головлікар Старобешівскої

центральної районої

лікарні

_________ І.С.Чебишев

«_____»____________ 2009
Фонд №___

ОПИС № …


ФОТОДОКУМЕНТІВ

(НЕГАТИВІВ 0–РОЗМІРУ)

№№ …
СТАРОБЕШІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ


Од. зб.


Зміст

Місце, дата, автор зйомки

К-ть негат.

Примітка

156006

Клімов Валентин Олександрович - головний лікар Старобешівської центральної районної лікарні

смт. Старобешеве Донецької області, 1967 р.


1
156009

Афенкіна Ганна Трохимівна - зав. терапевтичним відділенням Старобешівської центральної районної лікарні

Те ж

1
156320

Баєва Євгенія Георгіївна – дільнична медсестра Стильскої лікарні

с. Стила Донецької області ,

1 травня 1967 р.,

фото Лішка К. І.


1
156329

Носко Микола Петрович - фельдшер Новоселковської ФАП Мар'янівскої лікарні

с.Мар'янівка Донецької області,

серпень 1967 р.,

фото Лішка К. І.


1
До опису внесено __________________од. зб., __________________ негативів

(цифрами та прописом).
Дата, посада, прізвище, підпис.

Зразки описових статей і підсумкового запису опису негативів

СТАРОБЕШІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ

пгт. Старобешеве Старобешівського району Донецької області

Фонд №___

ОПИС № …


СЛАЙДІВ №№ …

смт. Старобешеве


Зразок титульного аркуша опису слайдів.
ЗАТВЕРДЖУЮ

Головлікар Старобешівскої

центральної районої

лікарні


_________ І.С.Чебишев

«_____»____________ 2009


Фонд №___

ОПИС № …


Слайдів №№ …
СТАРОБЕШІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ


Од. зб.


Зміст

Місце, дата, автор зйомки

К-ть слайдів.

Примітка

156006

Клімов Валентин Олександрович - головний лікар Старобешівської центральної районної лікарні

смт. Старобешеве Донецької області, 1967 р.


1
156009

Афенкіна Ганна Трохимівна - зав. терапевтичним відділенням Старобешівської центральної районної лікарні

Те ж

1
156320

Баєва Євгенія Георгіївна – дільнична медсестра Стильскої лікарні

с. Стила Донецької області ,

1 травня 1967 р.,

фото Лішка К. І.


1
156329

Носко Микола Петрович - фельдшер Новоселковської ФАП Мар'янівскої лікарні

с.Мар'янівка Донецької області,

серпень 1967 р.,

фото Лішка К. І.


1
До опису внесено ____________________од. зб., __________________слайдів (цифрами та прописом).


Дата, посада, прізвище, підпис.
Зразки описових статей і підсумкового запису опису слайдів

СТАРОБЕШІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ

пгт. Старобешеве Старобешівського району Донецької області

Фонд №___

ОПИС № …

ПОЗИТИВІВ №№ …

смт. Старобешеве
Зразок титульного аркуша опису позитивів.
ЗАТВЕРДЖУЮ

Головлікар Старобешівскої

центральної районої

лікарні


_________ І.С.Чебишев

«_____»____________ 2009


Фонд №___

ОПИС № …


Позитивів №№ …
СТАРОБЕШІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ


Од. зб.


Зміст

Місце, дата, автор зйомки

К-ть позитивів

Примітка

156006

Клімов Валентин Олександрович - головний лікар Старобешівської центральної районної лікарні

смт. Старобешеве Донецької області, 1967 р.


1
156009

Афенкіна Ганна Трохимівна - зав. терапевтичним відділенням Старобешівської центральної районної лікарні

Те ж

1
156320

Баєва Євгенія Георгіївна – дільнична медсестра Стильскої лікарні

с. Стила Донецької області ,

1 травня 1967 р.,

фото Лішка К. І.


1
156329

Носко Микола Петрович - фельдшер Новоселковської ФАП Мар'янівскої лікарні

с.Мар'янівка Донецької області,

серпень 1967 р.,

фото Лішка К. І.


1
До опису внесено __________________од. зб., __________________позитивів (цифрами та прописом).


Дата, посада, прізвище, підпис.
Зразки описових статей і підсумкового запису опису позитивів

СТАРОБЕШІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ

пгт. Старобешеве Старобешівського району Донецької області

Фонд № 112

ОПИС №1

фотоальбомів№№ 1-4

смт. Старобешеве

Зразок титульного аркуша опису фотоальбомів.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Головлікар Старобешівскої

центральної районої

лікарні

_________ І.С.Чебишев

«_____»____________ 2009
Фонд №112

ОПИС №1


фотоальбомів

№№ 1-4
СТАРОБЕШІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ
Од. зб.


Назва фотоальбому

Крайні дати

позитивівК-ть

позитивівК-ть

аркушів


Примітка

1

Зустрічі, конкурси


1985-1988

41

39
2

Наукова організація праці в закладах охорони здоров'я Старобешівського району


1982

47

17
3

Книга трудової слави. Том 1

1967

47

30
4

Книга трудової слави. Том 2

1974

68

48До опису внесено 4 (чотири) одиниці зберігання, які включають 203 (двісті п'ятдесят три) позитиви.

Опис склала

Начальник архівного відділу

Старобешівськой райдержадміністрації О.Н.Хулла

05.10.2009

ПОГОДЖЕНО

Протокол засідання ЭК

архівного відділу Старобешівської

райдержадміністрації

08.10.2009 № 7

Зразок описової статті, підсумкового запису опису фотоальбомів.

СТАРОБЕШІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ
Внутрішній опис фотоальбому №2

„Наукова організація праці в закладах охорони здоров'я

Старобешівського району”. 1982 р.


п. п.


Зміст фотодокумента

Місце, дата, автор зйомки

Примітка

1

Палата інтенсивної терапії Старобешівськой ЦРЛ

Старобешівська ЦРЛ, 1982 рік
2

Підготовка хворого до операції. Введення загального наркозу

теж саме
3

Апаратура для введення загального наркозу

теж саме

4

Будинок дитячого інфекційного відділення

смт.Старобешево, 1982 рік
До опису внесено __________________________позитивів

(цифрами та прописом).

Дата, посада, прізвище, підпис.Зразок внутрішнього опису фотоальбому.
Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Державний архів донецької області методичні рекомендації iconДержавний архів донецької області архівні установи Донецької області
Архівні установи Донецької області: Довідник. Редкол.: Н. Д. Буценко (голова), А. В. Ситая, Л. І. Широбокова, І. В. Шишолік – Донецьк,...
Державний архів донецької області методичні рекомендації iconДержавний архів полтавської області підсумки діяльності архівних установ області
Забезпечення збереженості та державний облік документів національного архівного фонду
Державний архів донецької області методичні рекомендації iconДержавний архів Херсонської області Бібліотечка архіву: Випуск 18 До 70-річчя створення Херсонської області
Херсонської області. 1944-2014 рр.: Збірник документів / Уклад.: А. В. Євдокимова, І. В. Лопушинська, І. Ю. Сінкевич, О. І. Стукалова,...
Державний архів донецької області методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації щодо проведення у навчальних закладах міста Донецька
Управління освіти Донецької міської ради, міський методичний центр надсилає для використання під час проведення Першого уроку після...
Державний архів донецької області методичні рекомендації iconНа допомогу генеологам (Література з фонду доунб) Генеалогічні дослідження на Дніпропетровщині
Абросимова С. В. Дмитро Яворницький та його родовід / С. В. Абросимова, А. Ф. Парамонов; Дніпропетровський історичний музей ім. Д.І....
Державний архів донецької області методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів / [Укл. І. В. Ткаченко]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи нбу»

Державний архів донецької області методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації підготували
Методичне забезпечення навчально-виховного процесу в навчальних закладах області в 2011-2012 навчальному році (рекомендації методичним,...
Державний архів донецької області методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в закладах
Матеріали до серпневих конференцій педагогів області (методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в закладах...
Державний архів донецької області методичні рекомендації iconНавчально-методичний центр
Тернопільській області містить план роботи методичних секцій, методичні рекомендації, методичні розробки уроків педагогів, матеріали...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка