Державний архів полтавської області підсумки діяльності архівних установ областіСкачати 134,06 Kb.
Дата конвертації04.06.2017
Розмір134,06 Kb.


ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

АРХІВНИХ УСТАНОВ ОБЛАСТІ

У 2012 РОЦІ ТА ЗАВДАННЯ

НА 2013 РІК

1


Полтава-2013

ЗМІСТ
І. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБЕРЕЖЕНОСТІ ТА ДЕРЖАВНИЙ ОБЛІК ДОКУМЕНТІВ НАЦІОНАЛЬНОГО АРХІВНОГО ФОНДУ.
2. ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АРХІВНОГО ФОНДУ.
3.ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ДОКУМЕНТІВ НАЦІОНАЛЬНОГО АРХІВНОГО ФОНДУ.
4. ДОДАТКИ.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБЕРЕЖЕНОСТІ ТА ДЕРЖАВНИЙ ОБЛІК ДОКУМЕНТІВ НАЦІОНАЛЬНОГО АРХІВНОГО ФОНДУ
У звітному році продовжувалась робота, спрямована на зміцнення матеріально-технічної бази архівних установ області, забезпечення умов зберігання документів.

Пріоритетним напрямком роботи архівів є перевіряння наявності і стану документів НАФ. У держархіві області перевірені 577 фондів радянського періоду в архівах низової ланки - 344 фонди, із них 51 – радянського періоду.Перевіряння наявності документів
Державний архів Полтавської області

Реалізована обласна Програма збереженості документів Національного архівного фонду на 2012 рік (затверджена рішенням восьмої сесії Полтавської обласної ради шостого скликання від 07.12.2011), яка спрямована саме на задоволення найнагальніших потреб держархіву області у напрямку забезпечення надійної охорони та поліпшення фізичного стану документів Національного архівного фонду. За рахунок коштів, виділених відповідно до обласної Програми (825 тис. грн.), у держархіві виконані усі заплановані заходи: • забезпечений режим зберігання документів НАФ;

 • створений страховий фонд та фонд користування на особливо цінні документи;

 • виготовлені копії документів, що мають згасаючі та слабоконтрастні тексти;

 • встановлена комплексна система захисту інформації;

 • проведений ремонт пожежної сигналізації, яка виведена на центральний пульт спостереження;

 • відремонтовані підвальні архівосховища та кімната для зберігання облікових документів.

У корпус №1 підведена нова лінія водопроводу.

Архівні відділи райдержадміністрацій та міських рад

У Чорнухинському районі Програма збереженості документів НАФ на 2012 рік затверджена рішенням сесії районної ради від 27.04.2012 (обсяг фінансування склав 8,3 тис. грн.).

Поточні ремонти приміщень провели архівні відділи Карлівської, Кобеляцької та Кременчуцької райдержадміністрацій, Комсомольської міської ради. Архівні відділи Кременчуцької та Оржицької райдержадміністрацій відремонтували опалювальний котел та систему опалення.

Архівні відділи Миргородської та Семенівської райдержадміністрацій збільшили протяжність стелажного обладнання.

Архівні відділи Великобагачанської райдержадміністрації та Кременчуцької міської ради придбали та встановили в архівосховищах системи осушування та зволожування повітря.

Архівний відділ Полтавської міської ради придбав суперсучасний сканер і відповідне програмне забезпечення для оцифровування документів та розпочав освоювати це обладнання.


Заходи щодо виконання нормативних вимог пожежної безпеки та посилення охоронного режиму приміщень.

Архівні відділи Глобинської та Карлівської райдержадміністрацій встановили охоронну сигналізацію (типу «Оріон-16Т-3-1 та ППК ОП «Дунай-4.3»), архівний відділ Козельщинської райдержадміністрації встановив протипожежну сигналізацію (типу «Оріон-Т-2), у приміщенні архівного відділу Чорнухинської райдержадміністрації змонтована сучасна охоронно-пожежна сигналізацією типу «Лунь 9Т»з виведенням на централізований пульт спостереження. Охоронно-пожежна сигналізація, встановлена у приміщення архівного відділу Лохвицької райдержадміністрації, теж виведена на центральний пульт спостереження. Архівний відділ Шишацької райдержадміністрації провів ремонт охоронно-пожежної сигналізації («Оріон-2П»).

Архівні відділи Котелевської, Новосанжарської, Чорнухинської райдержадміністрацій, Комсомольської та Полтавської міських рад придбали вогнегасники, архівні відділи Зіньківської та Хорольської райдержадміністрацій перезарядили вогнегасники.

Протипожежні щити оновлені у приміщеннях архівних відділів Гадяцької та Новосанжарської райдержадміністрацій.

Архівні відділи Зіньківської та Чорнухинської райдержадміністрацій виконали електровимірювальні роботи на електрообладнання та електромережу.

У сховищі архівного відділу Полтавської міської ради встановлена та працює автоматична система пожежогасіння.
Проблеми.

У Гадяцькому, Гребінківському, Зіньківському, Козельщинському та Полтавському районах були прийняті регіональні програми збереженості архівних документів, які не профінансовані.

Залишаються не виконаними заходи щодо охорони архівних приміщень та їх пожежної безпеки у Гребінківському, Кременчуцькому, Новосанжарському та Полтавському районах.

Не відповідає сучасним вимогам стан інформатизації архівної галузі. Комп’ютери 13 архівних відділів підключені до мережі Інтернет та мають умови для ведення службового листування електронною поштою.

Додаткових приміщень потребують архівний відділ Новосанжарської райдержадміністрацій, який останні 5 років не приймає на зберігання документи, а також Державний архів Полтавської області, у сховищах якого ступінь заповнення стелажного обладнання складає 135%.
ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АРХІВНОГО ФОНДУ

Архівні установи області забезпечили поповнення Національного архівного фонду документами з історії України.


Державний архів Полтавської області

На постійне зберігання надійшло 2 399 справ управлінської документації, 56 справ особового походження, а також фото-, фоно-, відеодокументи про найважливіші суспільно-політичні та культурно-мистецькі події Полтавської області.Прийняття на державне зберігання документів НАФ у 2012 році (управлінська документація)

Держархів області прийняв документи з виборів народних депутатів України, Полтавської обласної державної адміністрації, Головного управління статистики у Полтавській області, документи ліквідованих організацій (інспекція якості та формування сільськогосподарської продукції, інспекція цін по Полтавській області,

інспекція державного технічного нагляду облдержадміністрації, філія науково-дослідного проектно-вишукувального конструкторсько-технологічного інституту «Укрсільенергопроект»), документи Полтавської крайової організації Народного Руху України, документи особового походження («Колекція листів діячів української діаспори до письменника Олекси Ізарського та рукописів їх літературознавчих статей за 1942-2005 роки»).

Проведено 14 засідань експертно-перевірної комісії держархіву області (у т.ч. одне виїзне засідання на базі архівного відділу Гадяцької райдержадміністрації). Схвалювалися описи на управлінську документацію та погоджувалися описи справ з особового складу органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, статистики, податкової служби, закладів освіти, культури, охорони здоров’я, сільськогосподарських підприємств, промислових підприємств (зокрема, ПАТ «Полтавський гірничозбагачувальний комбінат», «Крюківський вагонобудівний завод», «Полтавський завод медичного скла» тощо).

Схвалені також описи на документи особового походження (особовий фонд «Саша Путря (1977-1989) – полтавська художниця»), науково-технічну документацію Полтавського державного педагогічного університету та Полтавського державного інституту агропромислового виробництва імені М.І.Вавілова, примірна номенклатура справ відділу (управління) економіки (економіки та розвитку інфраструктури) райдержадміністрації.
Архівні відділи райдержадміністрацій та міських рад

На державне зберігання до архівних відділів прийнято 13 131 одиницю зберігання управлінської документації органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, органів суду та юстиції, установ культури, освіти, сільськогосподарських підприємств, а також документи з виборів народних депутатів України (архівні відділи Карлівської, Кременчуцької, Лубенської, Лохвицької, Миргородської райдержадміністрацій). Документи особового походження (особовий фонд заслуженого журналіста України, краєзнавця Бориса Ванцака та «Колекція документів про причини, перебіг та наслідки Голодомору 1932-1933 років на Глобинщині») надійшли до архівних відділів Глобинської райдержадміністрації та Лубенської міської ради. Архівний відділ Кременчуцької міської ради прийняв фотодокументи про важливі події громадсько-політичного та культурного життя наддніпрянського міста (зустріч Президента України В. Януковича з колективом ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», забудови нового мікрорайону міста, мистецький фестиваль «Дніпровські зорі»).Здійснення контролю за станом діловодства та архівної справи на підприємствах, в установах та організаціях у зоні комплектування архівних установ області та заходи щодо підвищення кваліфікації працівників діловодних, експертних та архівних служб

Значна увага приділялася питанням контролю за станом діловодства та організації зберігання документів в архівних підрозділах установ – джерел формування НАФ, зокрема, проведено 169 комплексних та 114 тематичних перевірок. Архівісти надавали методичну допомогу діловодним службам у розробленні інструкцій з діловодства (на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 №1242 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів АРК, місцевих органах виконавчої влади») та складанні індивідуальних номенклатур справ відповідно до нового Переліку типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів (наказ Міністерства юстиції України від 12.04.2012 №578/5).


Кількість перевірок, проведених у 2012 році архівними установами області
Проведені 44 семінари-практикуми з підвищення кваліфікації працівників діловодних, експертних та архівних служб органів виконавчої влади (обласна державна та районні державні адміністрації, їх структурні підрозділи), сільськогосподарських підприємств, підприємств лісового господарства, підприємств енергетичної, паливної, хімічної, машинобудівної і металооброблювальної промисловості.

Проблеми.

Державний архів Полтавської області через відсутність вільних площ в архівосховищах не може забезпечити своєчасне приймання документів від установ, підприємств, організацій області, тому в архівних підрозділах установ – джерел комплектування держархіву зберігається понад встановлені строки більше 90 тисяч справ.


ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ДОКУМЕНТІВ НАЦІОНАЛЬНОГО АРХІВНОГО ФОНДУ
Ініціативне інформування. Органам державної влади, місцевого самоврядування, іншим зацікавленим установам та організаціям архівні установи області направили 21 інформаційний документ. Більшість цих інформацій містять відомості про діяльність установ, підприємств, організацій (зокрема, до ювілейних річниць створення Березоворудського радгоспу-технікуму, Дібрівського кінного заводу, племзаводу у селі Великий Байрак Миргородського району, Оржицької загальноосвітньої школи №1 імені Франка, Котелевської районної газети «Сільські новини»); про спорудження пам’ятника Лесі Українці у Гадячі; про керманичів районів та міст області, про воїнів Радянської Армії, які померли у лікарнях Полтави у 1942-1945 роках тощо.
Виконання запитів та звернень громадян. Упродовж минулого року архівними установами області виконано 1936 тематичних запитів, 664 генеалогічних запитів та про підтвердження цивільного стану, 6 474 запити соціально-правового характеру.

Тематика соціально-правових запитів, що переважала у 2012 році:

 • підтвердження трудового стажу – 40%;

 • запити майнового характеру – 30%;

 • пошук документів з особового складу ліквідованих підприємств, установ та організацій – 10%;

 • підтвердження факту репресій та розкуркулення – 5 %;

 • підтвердження нагородження орденами та медалями – 5%;

 • підтвердження факту проживання у період Великої Вітчизняної війни на окупованій території – 5 %;

 • участь у підпільному та партизанському русі у період Великої Вітчизняної війни – 5%;

2 % запитів надійшло від інвалідів та ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років.

Більше 85 % заявників отримали позитивні відповіді і змогли захистити свої законні майнові права, права щодо соціального захисту, пенсійного забезпечення тощо.

Позитивною є практика рекомендації громадянам подальших дій в разі відсутності документів в архіві (або звертатися за місцем знаходження документів, або вирішувати проблеми в судовому порядку тощо).
Відповідно до методик системи управління якістю ДСТУ ІS0 9001:2009 впроваджені «Анкети споживачів послуг», що надає держархів області. Наприкінці року проводиться моніторинг надання послуг споживачам.
Виставкова діяльність. Протягом звітного періоду архівними установами області підготовлено 49 виставок, з них 9 у режимі он-лайн.

Тематика виставок:

- «Полтавщина в Українській революції. 1917-1922 рр.» (до Дня Соборності України)

-«Працювала заради майбутнього» (до 160-річчя з дня народження К. М. Скаржинської);

- «Жінки і суспільство»;

- До 84-річчя з дня народження історика-архівіста В. Н. Жук ;

- «З історії Полтавського спорту»;

- До Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні;

- «Народний генерал з Полтавщини: до 125-річниці з дня народження двічі Героя Радянського Союзу С. А. Ковпака»;

- До 115-річчя від дня народження Юрія Кондратюка (Олександра Гнатовича Шаргея)»;

- «З історії конституційного процесу»;

- «З історії полтавських храмів»;

- До 21-ї річниці незалежності України;

- «Полтавщина - на історичних паралелях»: до 75-річчя створення Полтавської області;

- До Дня партизанської слави та 69-ї річниці визволення Полтави від німецько-фашистських загарбників;

- До Дня ветерана та Міжнародного дня людей похилого віку;

- «З історії визвольного руху 1917-1921 рр.»: до 130-річчя від дня народження В’ячеслава Казимировича Липинського;

- «З історії виборчого процесу»;

- До 68-ї річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників;

- До 80-ї річниці Голодомору 1932-1933 рр.;

- До Дня працівників державних архівних установ.

d:\мои документи\бігдан\колегія\колегія 2013\фото 75 років полтавщині\img_0052.jpg

Виставка присвячена 75-річчю утворення Полтавської області

(22 вересня 2012 рік)
Видавнича діяльність та публікації. Підготовлені архівними установами області публікації (54 статті) були присвячені 75-річчю утворення Полтавської області, 200-річчю утворення Полтавської губернії, історії часопису«Вісник Полтавського губернського громадського комітету», діяльності Управління головного архітектора на Полтавщині у середині 1920-х рр., історії роду відомого українського байкаря Євгена Павловича Гребінки, 67-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні та 68-й річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників, 75-м роковинам Полтавського телерадіокомітету, священицькому роду Білінських, історії відродження Державного Прапора на Полтавщині тощо.

g:\img004.jpg c:\documents and settings\1\local settings\temporary internet files\content.word\оblo2.jpg

Державний архів Полтавської області у співавторстві із Центром дослідження історії Полтавщини, Полтавським краєзнавчим музеєм та за підтримки Полтавської обласної державної адміністрації, Полтавської обласної ради підготував видання «Полтавщина: влада на історичних па паралелях» (видання визнано кращою книгою року в області у номінації «Історико-краєзнавче видання). Окрім того до ювілею області архівісти підготували збірник документів та матеріалів «Полтавській області - 75 років» та «Адміністративно-територіальний поділ Полтавщини. 1648-2012 роки».Організація роботи користувачів. З архівними документами у звітному році працювало 887 користувачів (у тому числі 16 - іноземних), їм видано 7952 справи для того, аби дослідники мали змогу проводити генеалогічні дослідження, вивчати питання розвитку промисловості, сільського господарства, освіти, культури, охорони здоров’я, правового регулювання земельних відносин ХVІІ – ХVІІІ століть, переселенського руху на початку ХХ століття, селянських повстань на Полтавщині у 1917-1918 роках, стану санітарно-просвітницької роботи на початку ХХ століття тощо.

Проблеми.

Читальні зали не оснащені копіювальною технікою. Робочі місця дослідників не мають комп’ютерів з виходом до всесвітньої мережі Інтернет та доступом до баз даних на документи як держархіву області, так і всієї інформаційної системи Національного архівного фонду України.
Завдання архівних установ області на 2013 рік:

 • реалізувати заходи обласної Програми збереженості документів Національного архівного фонду на 2013 рік (затверджена рішенням тринадцятої сесії Полтавської обласної ради шостого скликання від 14.11.2012);

 • виконати заходи щодо посилення протипожежного захисту та охоронної безпеки архівних приміщень;

 • продовжити роботи щодо створення страхового фонду та фонду

користування на документи НАФ;

- перескласти списки установ – джерел формування НАФ;

- провести громадський огляд стану діловодства та архівної справи в установах сільського господарства (Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, його структурні підрозділи, управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій);

- підготувати виставки документів, публікацій, радіопередач до Дня Соборності України, 17-ої річниці прийняття Конституції України, Дня Незалежності України, 110-річчя створення Полтавської вченої архівної комісії, 70-річчя визволення Полтавщини від німецько-фашистських загарбників, 150-річчя виходу у світ «Полтавських єпархіальних відомостей» тощо;- подати матеріали на конкурс наукових робіт імені Василя Веретенникова у галузі архівознавства, документознавства та археографії.


Каталог: sites -> default -> files
files -> Экзамен по литературе 8 класс
files -> Рибкіна Марина
files -> С. Й. Татаринов
files -> Конспект лекцій з курсу " історія зарубіжної літератури" (ХVІІ поч. ХІХ ст.) Для студентів гуманітарного факультету
files -> Феномен свт. Петра могили: ідентичність І вселенськість у духовному досвіді могилянського києва
files -> Бондарчук Андрій Іванович
files -> Тов “Кіноманія” – ексклюзивний дистриб'ютор фільмів кінокомпанії Warner Bros. Pictures в Україні
files -> Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 12 жовтня (вівторок) 10 00 13 00 Пленарне засідання
files -> Худзік Марта


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Державний архів полтавської області підсумки діяльності архівних установ області iconОсновні підсумки діяльності державних архівних установ України у 2006 році Зміст
Забезпечення збереженості та державний облік документів Національного архівного фонду
Державний архів полтавської області підсумки діяльності архівних установ області iconДержавний архів Херсонської області Бібліотечка архіву: Випуск 18 До 70-річчя створення Херсонської області
Херсонської області. 1944-2014 рр.: Збірник документів / Уклад.: А. В. Євдокимова, І. В. Лопушинська, І. Ю. Сінкевич, О. І. Стукалова,...
Державний архів полтавської області підсумки діяльності архівних установ області iconДержавний архів донецької області архівні установи Донецької області
Архівні установи Донецької області: Довідник. Редкол.: Н. Д. Буценко (голова), А. В. Ситая, Л. І. Широбокова, І. В. Шишолік – Донецьк,...
Державний архів полтавської області підсумки діяльності архівних установ області iconХроніка культурно-мистецького життя області за липень 2007 р. Колегія обласного управління культури, що відбулась 12 липня, розглянула питання
«Про підсумки організаційно-творчої та фінансово-господарської діяльності установ культури та мистецтв у І півріччі 2007 р.» та «Про...
Державний архів полтавської області підсумки діяльності архівних установ області iconРішення від «25» лютого 2015 р
Кременчуцької районної державної адміністрації керівників установ, закладів освіти, що є об’єктами спільної власності територіальних...
Державний архів полтавської області підсумки діяльності архівних установ області iconДержавний архів донецької області методичні рекомендації
Фотодокументи дають дослідникам значний та достовірний матеріал, який характеризує візуально події, котрі не відображені або неповністю...
Державний архів полтавської області підсумки діяльності архівних установ області iconНа допомогу генеологам (Література з фонду доунб) Генеалогічні дослідження на Дніпропетровщині
Абросимова С. В. Дмитро Яворницький та його родовід / С. В. Абросимова, А. Ф. Парамонов; Дніпропетровський історичний музей ім. Д.І....
Державний архів полтавської області підсумки діяльності архівних установ області iconЯготинська районна державна адміністрація Відділ освіти Яготинський районний будинок дитячої та юнацької творчості Методична розробка Козацтво на Яготинщині
Прилуцьким районом Чернігівської області, на сході з Пирятинським районом Полтавської області, на південному сході з Драбівським...
Державний архів полтавської області підсумки діяльності архівних установ області iconПідсумки проведення заходів методистами нмк пто у Київській області у травні 2016 року
Консультативна допомога при оформленні замовлень на видачу документів про освіту у птнз області
Державний архів полтавської області підсумки діяльності архівних установ області iconЗвіт про дослідження на місці Успенської церкви в с. Лютенька Гадяцького району Полтавської області у 2008 році. Полтава 2008 зміст вступні зауваження
Лютенька Гадяцького району Полтавської області. Дослідження проводилися на підставі Відкритого листа №424/0441 виданого 26 червня...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка