Державний стандарт професійно технічної освіти дспто 4222-но. 55. 10 2008Сторінка1/7
Дата конвертації28.09.2017
Розмір0,99 Mb.
ТипДержавний стандарт
  1   2   3   4   5   6   7

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ


ПРОФЕСІЙНО – ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ


ДСПТО 4222-НО.55.10 - 2008


(позначення стандарту)

ПРОФЕСІЯ: АДМІНІСТРАТОР
КОД: 4222

КВАЛІФІКАЦІЯ: АДМІНІСТРАТОР

Видання офіційне

Київ 2009

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Затверджено

Наказ Міністерства освіти і науки України

23 квітня 2008р. № 359

Погоджено

Міністерство праці і соціальної політикиУкраїни

22 квітня 2008р.ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ

ПРОФЕСІЙНО – ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

ДСПТО 4222-НО.55.10- 2008

(позначення стандарту)


ПРОФЕСІЯ: АДМІНІСТРАТОР
КОД: 4222

КВАЛІФІКАЦІЯ: АДМІНІСТРАТОР

Видання офіційне

Київ 2009


ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ


ПРОФЕСІЙНО – ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ


ДСПТО 4222-НО.55.10 - 2008


(позначення стандарту)


ПРОФЕСІЯ: АДМІНІСТРАТОР
КОД: 4222

КВАЛІФІКАЦІЯ: АДМІНІСТРАТОР


Видання офіційне

Київ 2009

АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ:
Скляренко Наталя Дмитрівна, заступник директора з навчальної частини, викладач-методист предмету «Планування і організації роботи з персоналом» ЦПТО №1 м. Богуслава.

Секретар Антоніна Дмитрівна, викладач-методист предметів «Сучасне українське ділове мовлення», «Діловодство», «Культура ділового спілкування» ЦПТО №1 м. Богуслава.

Дмитренко Валерій Віталійович, старший викладач предмету «Психологія роботи з людьми» ЦПТО №1 м. Богуслава.

Секретар Олександр Іванович, викладач-методист предметів «Інформаційні технології», «Дизайн і реклама» ЦПТО №1 м. Богуслава.

Ткалич Ігор Іванович, викладач І категорії предметів «Робота з офісною техніки», «Охорона праці», «Основи роботи в інтернет» ЦПТО №1 м. Богуслава

Сахно Валерій Віталійович викладач вищої категорії предмета «Кадрова робота і кадрове діловодство» ЦПТО №1 м. Богуслава.
НАУКОВИЙ КОНСУЛЬТАНТ:

Ковалишин Богдан Михайлович, завідуючий інженерно-технічним сектором Миронівського інституту пшениці ім. В.М. Ремесла УААН.
РЕЦЕНЗЕНТИ:

Тарасенко Петро Васильович, заступник директора Богуславського районного центру зайнятості.

Новосвітний Олександр Васильович керівник апарату Богуславської державної адміністрації

Рогоза Анатолій Петрович, кандидат педагогічних наук директор Богуславського відділення МАУП
ЛІТЕРАТУРНИЙ РЕДАКТОР:

Лепеха Руслана Леонідівна викладач-методист української мови і літератури ЦПТО№1 м. Богуслава
ТЕХНІЧНИЙ РЕДАКТОР:

Ткалич Ігор Іванович, викладач І категорії предметів «Робота з офісною техніки», «Охорона праці», «Основи роботи в Інтернет» ЦПТО №1 м. Богуслава
Керівники проекту:

Зубець Валентина Олексіївна, директор навчально-методичного кабінету професійної освіти Київської області.
Шляхтичева Людмила Іванівна, завідувач сектором відділу методичного забезпечення професійно-технічної освіти та державних стандартів Відділення змісту професійно-технічної освіти інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України
Загальні положення
Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки робітників з професії 4222 „Адміністратор” розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 року № 1135 та ст. 32 Закону України „Про професійно-технічну освіту” (103/98 – ВР.) і є обов’язковим для виконання усіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

Державний стандарт професійно-технічної освіти містить: освітньо-кваліфікаційну характеристику випускника професійно-технічного навчального закладу; типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників; типові навчальні програми з навчальних предметів, виробничого навчання і виробничої практики, передбачених типовим навчальним планом; критерії кваліфікаційної атестації випускників; перелік основних обов’язкових засобів навчання; список рекомендованої літератури.

У професійно-технічних навчальних закладах першого атестаційного рівня тривалість професійної підготовки складає 770 годин.

У професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів тривалість професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, яку набуває учень, що визначається робочим навчальним планом.

При організації перепідготовки за робітничою професією термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50 % за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності у слухача документа про присвоєння робітничої професії.

У разі необхідності зазначені терміни навчання можуть бути продовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів за потребою ринку праці („Техніка пошуку роботи”, „Ділова англійська мова” та ін.).

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника складена на основі кваліфікаційної характеристики Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП, випуск 1, розділ 1 „Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців, які є загальними для всіх видів економічної діяльності”, Краматорськ, 2005р.), досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування регіональних особливостей галузі, потреб роботодавців і містить вимоги до рівня знань, умінь та навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь та навичок, до кваліфікаційної характеристики включено вимоги, передбачені Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників „Загальні положення”, п. 7, 10, вип. 1, розд. 2, Краматорськ, 2005 р.

Професійно-практична підготовка здійснюється у навчальних лабораторіях та безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Професійно-технічний навчальний заклад, підприємство, установа, організація мають право, відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці тощо, самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-технічної освіти у робочих навчальних планах (до 20 відсотків у межах загального часу) та робочих навчальних програмах (до 20 відсотків навчального предмета і виробничого навчання). Зміни затверджуються згідно діючої нормативної бази.

Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:

академічна година тривалістю 45 хвилин;

урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;

навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.

Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно з законодавством.

Після завершення навчання кожний учень, слухач повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, встановленими у відповідній галузі.

До самостійного виконання робіт учні, слухачі допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників визначаються 12-ти бальною шкалою оцінювання навчальних досягнень учнів, слухачів. Присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня „кваліфікований робітник” можливе за умови отримання учнем, слухачем не менше чотирьох балів за критеріями кваліфікаційної атестації.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання і успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється кваліфікація „кваліфікований робітник” з професії 4222 „Адміністратор” та видається свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень „кваліфікований робітник” з професії 4222 „Адміністратор”, видається диплом, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного навчального закладу та за результатами проміжної кваліфікаційної атестації їм присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИПУСКНИКА

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

(підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників)
.Професія − 4222 Адміністратор

Кваліфікація −Адміністратор

1. Кваліфікаційні вимоги:
Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, інструкції та інші нормативні документи і керівні матеріали, які стосуються організації підприємства; організацію і зміст роботи керівника; організаційну структуру управління підприємства; права і обов’язки працівників, режим їх роботи; правила та методи організації процесу обслуговування відвідувачів; правила користування технічним засобами оброблення документів, усної та писемної документаційної інформації, основи комп’ютерних інформаційних технологій; технологічні процеси оброблення інформації; стандарти систем організаційно-розпорядчої документації; ділову мову асортимент послуг, що реалізуються; основи маркетингу; принцип планування і оформлення приміщень, вітрин, організація реклами; основи естетики, етики, психології і обслуговування відвідувачів, основи галузевої економіки, економічні досягнення для успішного виконання знань і обов’язків, організації праці і управління; основи трудового законодавства; правила внутрішнього трудового розпорядку.
Повинен уміти: забезпечувати роботу з ефективного і культурного обслуговування відвідувачів. Створювати для них комфортні умови. Здійснювати контроль за збереженням матеріальних цінностей. Консультувати відвідувачів з питань наявних послуг. Вживати заходів щодо запобігання і ліквідації конфліктних ситуацій. Розглядати претензії, пов’язані з незадовільним обслуговуванням відвідувачів, і вживати відповідних організаційно-технічних заходів. Здійснювати контроль за раціональним оформленням приміщень, стежити за оновленням і станом реклами у приміщеннях і на будівлі. Забезпечувати чистоту і порядок в приміщеннях і на прилеглих до них територіях. Контролювати додержання робітниками підприємства, установи, організації трудової і виробничої дисципліни, правил і норм охорони праці, вимог виробничої санітарії і гігієни, протипожежного захисту. Інформувати керівництво підприємства, про наявні недоліки в організації обслуговування відвідувачів, вживати заходів щодо їх ліквідації, здійснювати контроль за виконанням працівниками вказівок керівництва підприємства.
2. Загально професійні вимоги

Повинен:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) додержуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища. Додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії. Повені тощо);

є) знати інформаційні технології.
3. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться у системі професійно-технічної освіти:

Повна загальна середня освіта (по закінченні навчання). Без вимог до стажу роботи.


4. Сфера професійного використання випускника :

Роботи, які є загальними для всіх видів економічної діяльності.

Організація сфери обслуговування відвідувачів;

Організація і контроль за раціональним використанням приміщень;

Організація і контроль за дотриманням робітниками трудової і виробничої дисципліни.

Роботи, характерні для офіс-менеджерської діяльності.


5. Специфічні вимоги:

6.1 Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 18 років.

6.2 Стать: жіноча, чоловіча.

6.3 Медичні обмеження

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

підготовки кваліфікованих робітників
Професія: 4222 “Адміністратор”

Рівень кваліфікації: Адміністратор

Загальний фонд навчального часу - 857 год.


п/п

Навчальні предмети

Кількість годин

Всього годин

з них лабораторно-практичні робота

1.

Загальнопрофесійна підготовка

93

 26

1.1.

Інформаційні технології

17

8

1.2.

Основи галузевої економіки і підприємництва

17

6

1.3.

Основи правових знань

34

12

1.4.

Правила дорожнього руху

8

 

1.5.

Резерв часу

17

 

2.

Професійно-теоретична підготовка

335

128 

2.1.

Документаційне забезпечення управління

51

18

2.2.

Планування, організація і технологія управління персоналом підприємства

68

24

2.3.

Організація обслуговування відвідувачів

34

20

2.4.

Основи рекламного маркетингу і дизайну

34

18

2.5.

Українське ділове мовлення і редагування службових документів

51

20

2.6.

Основи професійної етики і естетики.

34

14

2.7.

Психологія роботи з людьми

25

10

2.8.

Охорона праці

30

4

3.

Професійно-практична підготовка

372

 

3.1.

Виробниче навчання

204

 

3.2.

Виробнича практика

168

 

4.

Консультації

50

 

5.

Державна кваліфікаційна атестація

7

 

6.

Загальний обсяг навчального часу (без п 4)

807

154 Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки


кваліфікованих робітників за професією

Адміністратор”
І

Кабінети:

1

Інформаційних і комунікаційних технологій

2

Галузевої економіки і підприємництва

3

Трудового законодавства

4

Документаційного забезпечення управління

5

Планування, організації і технології управління персоналом підприємства

6

Організації обслуговування відвідувачів

7

Рекламного маркетингу і дизайну

8

Українського ділового мовлення

9

Охорони праці

10

Етики, естетики

11

Психології

ІІ

Лабораторії:

1

Інформаційних технологій

2

Офісної техніки

ІІІ

Навчальні майстерні:

1

Технології управління персоналом

2

Організації обслуговування відвідувачів

Примітка. Для підприємств, організацій установ, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників навчальний процес може здійснюватись за наявності обладнаного навчального робочого місця.

Предмет «Інформаційні технології» для індивідуального навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників вивчається за погодженням підприємств-замовників кадрів.ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»


п.п.

Назва теми

Кількість годин


всього

з них практичні роботи

1.

Інформація та інформаційні технології

1
2.
Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології

8

4

3.

Мережні системи та сервіси

8

4Всього годин:

17

8


Тема 1. Інформація та інформаційні технології.

Поняття про інформацію та інформаційні технології.


Тема 2. Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології.

Програми створення текстових і графічних документів. Стилі оформлення та подання інформації. Розробка фірмового стилю.

Мультимедійні технології. Види і типи презентацій. Загальні відомості про засоби створення презентацій. Power Point.

Практичні роботи.


  1. Програми для створення текстових документів: MS Word, Publisher. Візуальний стиль оформлення та подання інформації.

  2. Програми для створення графічних документів: розробка фірмового стилю.

  3. Створення презентацій. Тема: « Заклад, де я навчаюсь».

  4. Створення презентацій. Тема: « Моя майбутня професія"


Тема 3. Мережні системи та сервіси

Основи мережних систем. Мережі на основі ПК. Локальні, корпоративні і глобальні мережі.

Загальні відомості про Internet, електронна пошта та телеконференції.

Основні мережні сервіси. Браузери.Практичні роботи.

1. Пошук інформації в мережі Internet ( за напрямом професії).

2. Пошук статистичної інформації в мережі Internet ( за напрямом професії).

3. Створення публікації „Інновації в професії”.

4. Використання електронної пошти. Реєстрація на поштовому сервері.

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА “ОСНОВИ ГАЛУЗЕВОЇ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА”


п.п.

Тема

Кількість годин

всього

з них лабораторно -

практичних

роботи

1.

Загальні основи суспільного виробництва

1

-

2.

Галузева структура економіки України

1

-

3.

Особливості роботи галузі в умовах ринку і конкуренції

2

-

4.

Система підприємництва. Організація власного бізнесу

4

2

5.

Система управління. Менеджмент.

2

1

6.

Маркетингове управління галуззю

2

1

7.

Процес ціноутворення. Витрати виробництва

2

1

8.

Оплата праці. Трудові відносини. Зайнятість і безробіття в галузі

2

1

9.

Інтеграція України в світову економіку. Перспективи і проблеми галузі

1

-
Всього годин:

17

6


Тема 1. Загальні основи суспільного виробництва

Основні завдання курсу «Основи галузевої економіки і підприємництва». Необхідність вивчення курсу для підготовки кваліфікованих, конкуретноспроможних робітників. Стан та проблеми становлення національної економіки України.

Поняття економіки, типи економічних систем. Товарне виробництво як першооснова ринкової економіки. Економіка та її місце у суспільному житті. Типи економічних систем. Товарне виробництво, його типи та види. Виникнення, сутність та функції грошей. Закони ринкового господарства. Інфляція, причини і наслідки.
Тема 2. Галузева структура економіки України

Розвиток економіки України на сучасному етапі. Основні галузі економіки України. Галузева структура економіки України.


Тема 3. Особливості роботи галузі в умовах ринку і конкуренції

Досягнення, проблеми та перспективи галузі. Особливості роботи в умовах ринку. Тенденції діяльності. Умови функціонування ринку. Формування ринку в Україні.


Тема 4. Система підприємництва. Організація власного бізнесу

Мікроекономіка. Підприємництво, його типи і види. Умови розвитку підприємництва. Тіньова економіка. Обмеження в підприємництві. Умови, порядок створення, реорганізації та ліквідації підприємств.Лабораторно-практична робота №1:

Розробка бізнес-плану щодо розвитку сучасного підприємства.

Лабораторно-практична робота №2:

Оформлення документації щодо відкриття власної справи.
Тема 5. Система управління. Менеджмент.

Типи системи менеджменту. Сучасні вимоги до менеджера. Сучасні вимоги до складання бізнес-плану та основні вимоги до його складання. Культура управління та підготовка менеджерів. Психологічні характеристики менеджера. Міжнародний менеджмент.Лабораторно-практична робота №3:

Визначення умов необхідних для діяльності менеджера.
Тема 6. Маркетингове управління галуззю

Сутність, принципи та функції маркетингу, його види. Принципи маркетингу та менеджменту, механізми соціального регулювання ринкової економіки.

Види маркетингової діяльності. Реклама та її роль в умовах ринкової економіки.

Сучасні вимоги до маркетингової системи.

Міжнародний маркетинг.

Роль інформації у здійсненні менеджменту й маркетингу.

Види, мова та стиль реклами. Реклама й збут товару.

Лабораторно-практична робота №4:

Визначення ролі реклами в просуванні товару на ринку.
Тема 7. Процес ціноутворення. Витрати виробництва

Показники ефективності виробництва. Витрати виробництва. Собівартість продукції та шляхи її зниження. Поняття про ціни та їх види. Фактори підвищення та зниження цін. Доход та його економічна природа. Розподіл та використання доходу на підприємстві. Рентабельність. Система оподаткування доходів підприємства. Класифікація податків. Пільги при оподаткуванні доходів.Лабораторно-практична робота №5:

Формування ціни в умовах конкурентного ринку.
Тема 8. Оплата праці. Трудові відносини. Зайнятість і безробіття в галузі

Форми організації праці. Організація робочого місця. Раціональний режим праці і відпочинку. Норми виробітку, порядок їх установлення і перегляду. Тарифна система та її елементи (класи, категорії, розряди, порядок їх присвоєння). Заробітна плата, її форми і системи. Реальна заробітна плата і захист її від інфляції. Проблеми соціального захисту.

Трудові ресурси. Зайнятість населення. Безробіття. Державні гарантії зайнятості.
Лабораторно-практична робота №6:

Визначення ситуацій на ринку праці
Тема 9. Інтеграція України в світову економіку. Перспективи і проблеми галузі

Орієнтири світової економіки. Міжнародна економічна інтеграція. Тенденції економічного розвитку Західної Європи. Проблема входження України в світове господарство. Проблеми і перспективи галузі.


ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА “ОСНОВИ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА”


п.п.

Тема

Кількість годин

всього

з них лабораторно-практичних занять

1.

Законодавство про працю

1
2.

Колективний договір та порядок його укладання

1
3.

Трудовий договір

6

4

4.

Забезпечення зайнятості працівників, які вивільнюються

2
5.

Робочий час та час відпочинку

4

2

6.

Нормування праці та заробітна плата

1
7.

Трудові книжки

5

4

8.

Трудова дисципліна

4
9.

Матеріальні відповідальність працівників

2

2

10.

Законодавство України про забезпечення безпечних умов праці

1
11.

Особливості праці жінок

1
12.

Праця молоді

2
13

Порядок вирішення трудових спорів

1
14

Професійні спілки

1
15

Державне соціальне страхування

1Всього годин:

34

12


Тема 1. Законодавство про працю України

Законодавство про працю України та його складові частини.

Конституція України про право громадян на працю. Кодекс законів про працю

України та інші законодавчі акти про основні трудові права та гарантії їх забезпечення. Особливості регулювання праці окремих категорій працівників. Трудові та соціально-побутові пільги для працівників.


Тема 2. Колективний договір та порядок його укладання

Сфера укладання колективних договорів. Сторони колективного договору. Зміст колективного договору. Термін дії колективного договору. Контроль за виконанням колективного договору. Звіт про виконання колективного договору.


Тема 3. Трудовий договір

Зміст трудового договору та гарантії при його укладенні, зміни та припинення. Терміни трудового договору. Випробування під час прийому на роботу. Переведення на іншу роботу та суттєві зміни умов праці. Підстави припинення трудового договору. Розірвання трудового договору. Переважне право залишитись на роботі при вивільненні працівників. Вихідна допомога. Усунення від роботи. Довідка про роботу та заробітну плату. Трудова угода. Контракт – особлива форма трудової угоди.Лабораторно-практична робота № 1:

Відпрацювання навичок укладання трудового договору та контракту.
Тема 4. Забезпечення зайнятості працівників, які вивільнюються

Порядок вивільнення працівників. Основні принципи державної політики зайнятості. Державні гарантії на вибір виду діяльності. Регулювання зайнятості. Професійна підготовка та перепідготовка незайнятих громадян. Компенсації та гарантії при втраті роботи. Відповідальність за порушення законодавства про зайнятість.


Тема 5. Робочий час та час відпочинку

Норма тривалості робочого часу. Робота в нічний час. Неповний робочий чає. Обмеження надурочних робіт та граничні норми її використання. Розподіл робочого дня на частини. Сумарний облік робочого часу. Перерва на відпочинок та харчування. Робота у вихідні дні. Компенсація за роботу у вихідні та святкові дні. Щорічні основні відпустки та порядок їх надання. Розрахунок стажу роботи, що дає право на відпустку. Додаткові, творчі та інші види відпусток. Право на відпустку під час переведення на іншу роботу.Лабораторно-практична робота № 2:

Відпрацювання навичок щодо обліку робочого часу, обчислення стажу роботи.
Тема 6. Нормування праці та заробітна плата

Норми праці та термін їх дії. Заміна та перегляд єдиних та типових норм. Відрядна оплата праці. Погодинна оплата праці. Норми виробітку та норми часу. Оплата праці, мінімальний розмір заробітної плати. Форми та система оплати праці. Тарифні ставки та оклади. Оплата праці різних категорій працівників. Оплата часу простою. Терміни виплати заробітної плати. Терміни розрахунку при звільненні. Відповідальність за затримку розрахунку при звільненні. Гарантії та компенсації. Обмеження розміру утримань із заробітної плати.


Тема 7. Трудові книжки

Трудова книжка – основний документ трудової діяльності. Порядок заповнення трудової книжки. Облік та зберігання трудових книжок. Терміни видачі трудової книжки при звільненні. Дублікат трудової книжки. Підтвердження стажу трудової діяльності.Лабораторно-практична робота № 4:

Відпрацювання навичок заповнення трудових книжок, їх збереження.
Тема 8. Трудова дисципліна

Обов'язки працівників. Забезпечення трудової дисципліни. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Устави та положення про дисципліну. Заохочення за успіхи в праці та порядок їх використання. Стягнення за порушення трудової дисципліни. та терміни їх застосування. Порядок застосування дисциплінарних стягнень. Оскарження дисциплінарного стягнення. Зняття дисциплінарного стягнення.


Тема 9. Матеріальна відповідальність працівників

Умови матеріальної відповідальності працівників, обов'язки власника та працівника щодо збереження майна. Види матеріальної відповідальності. Письмові договори про матеріальну відповідальність. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність. Визначення розміру збитків та порядок його відшкодування. Врахування обставин під час визначення розміру відшкодування збитків.Лабораторно-практична робота № 5:

Відпрацювання навичок укладання договорів про матеріальну відповідальність та визначення суми відшкодування втрат матеріально-відповідальної особи.
Тема 10. Законодавство України про забезпечення безпечних умов праці

Санітарно-гігієнічні умови праці. Безпека праці на робочому місці, Дотримання вимог охорони праці. Міжгалузеві та галузеві акти про охорону праці. Контроль за дотриманням вимог нормативних актів з охорони праці. Видача спеціального одягу та інших засобів. Переведення на легшу роботу. Нещасні випадки, професійні захворювання, аварії. Відшкодування збитків працівникам при ушкодженні їх здоров'я.


Тема 11. Особливості праці жінок

Робити, на яких забороняється застосування праці жінок. Обмеження праці жінок на роботах в нічний час. Відпустка по вагітності, родах та догляду за дитиною. Гарантії під час прийому на роботу та заборона звільнення вагітних жінок. Пільги матерям на підприємствах, в організаціях. Робота жінок, які усиновили дітей. Пільги та допомога багатодітним сім'ям. Гарантії особам, що виховують дітей без матері.


Тема 12. Праця молоді

Права неповнолітніх у трудових правовідносинах. Вік, з якого дозволяється прийом на роботу. Роботи, на яких забороняється застосування праці молоді. Норми виробітку для молодих працівників. Оплата праці молодих працівників. Відпустка працівникам віком до 18 років. Обмеження звільнення молодих працівників. Участь молодіжних організацій у розгляді питань праці та побуту молоді. Умови для суміщення праці з навчанням. Відпустка в зв'язку з навчанням в школах та вузах. Обмеження надурочних робіт для працівників, що навчаються.


Тема 13. Порядок вирішення трудових спорів

Органи, які вирішують трудові спори. Порядок розгляду трудових спорів деяких категорій працівників. Компетенція комісії з трудових спорів. Обмеження повороту виконання рішень з трудових спорів.
Тема 14. Професійна спілка

Право громадян на об’єднання у професійні спілки. Права професійних спілок, їх об’єднань. Гарантії діяльності професійних спілок. Гарантії для працівників підприємств, установ, організацій, обраних до профспілкових органів.


Тема 15. Державне соціальне страхування

Державне соціальне страхування. Види забезпечення по соціальному страхуванню.ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

«ПРАВИЛА ДОРОЖНЬОГО РУХУ»
п/п

Тема

Кількість годин


Всього

з них лабораторно практичні роботи

1

Загальні положення, терміни та визначення

1
2

Обов’язки та правила пішоходів та пасажирів

1
3

Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують гужовим транспортом, і погоничів тварин

1
4

Регулювання дорожнього руху

1
5

Рух транспорту і безпека пішоходів та пасажирів

1
6

Особливі умови руху

1
7

Надання першої медичної допомоги під час дорожньо-транспортних подій

1
8

Відповідальність за порушення Правил дорожнього руху

1Всього годин:

8
Каталог: biblioteka
biblioteka -> «Все для людини і завжди з людиною…» 120 років від дня народження Максима Тадейовича Рильського
biblioteka -> «благання мартопляса»: «Братове, до вогню мене прийміть, подайте хліба чесний почастунок —
biblioteka -> Мистецька спадщина Шевченка-художника
biblioteka -> «Моя любове! Я перед тобою. Бери мене в свої блаженні сни. Лиш не зроби слухняною рабою, не ошукай І крил не обітни!»
biblioteka -> С. В. Харченко Виробничий тренінг з управління персоналом Методичні вказівки
biblioteka -> US1.docx [біографія міністра аграрної політики]
biblioteka -> Література про життя І творчість письменників
biblioteka -> Департамент культури, туризму, національностей та релігій Запорізької облдержадміністрації
biblioteka -> Наукова бібліотека ім. Михайла Максимовича Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Державний стандарт професійно технічної освіти дспто 4222-но. 55. 10 2008 iconДержавний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7344. 74. 81-2014
Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Миколаївській області
Державний стандарт професійно технічної освіти дспто 4222-но. 55. 10 2008 iconДержавний стандарт професійно-технічної освіти дспто 516 L 75. 24-2009

Державний стандарт професійно технічної освіти дспто 4222-но. 55. 10 2008 iconДержавний стандарт професійно-технічної освіти дспто 5312. Ок. 74. 40-2012

Державний стандарт професійно технічної освіти дспто 4222-но. 55. 10 2008 iconДержавний стандарт професійно-технічної освіти дспто 8112. N. 82. 11 2016

Державний стандарт професійно технічної освіти дспто 4222-но. 55. 10 2008 iconДержавний стандарт професійно-технічної освіти дспто 5220. Оg. 52. 00-2014
Вищого комерційного училища Київського національного торговельно-економічного університету
Державний стандарт професійно технічної освіти дспто 4222-но. 55. 10 2008 iconДержавний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7411. Da. 15. 10-2014
Днз «Київське обласне вище професійне училище харчових технологій та ресторанного сервісу», викладач вищої категорії
Державний стандарт професійно технічної освіти дспто 4222-но. 55. 10 2008 iconДержавний стандарт початкової загальної освіти. Тема вивчається у ІІ семестрі 2 класу
Урок літературного читання розроблено згідно з чинною програмою навчального предмета «Літературне читання» для 2 класу загальноосвітніх...
Державний стандарт професійно технічної освіти дспто 4222-но. 55. 10 2008 iconДо планування роботи
Укладач: Бондар Н. П., методист навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Херсонській області
Державний стандарт професійно технічної освіти дспто 4222-но. 55. 10 2008 iconМетодичні рекомендації Із досвіду роботи викладача іноземної (англійської) мови
Національно-патріотичне виховання засобами суспільно-гуманітарних дисциплін у системі професійно-технічної освіти
Державний стандарт професійно технічної освіти дспто 4222-но. 55. 10 2008 iconСтандарт вищої освіти україни рівень вищої освіти
Стандарт вищої освіти з підготовки бакалаврів за спеціальністю 232 «Соціальне забезпечення» галузі знань 23 «Соціальна робота»


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка