Дипломні та магістерські роботи, захіщені в хнпу ім. Г. С. Сковороди (2012 р.) Харків 2013Сторінка1/20
Дата конвертації27.04.2017
Розмір3,24 Mb.
ТипДиплом
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. Г. С. СКОВОРОДИ
БІБЛІОТЕКА
ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ВІДДІЛ

ДИПЛОМНІ ТА МАГІСТЕРСЬКІ РОБОТИ, ЗАХІЩЕНІ В ХНПУ ІМ. Г. С. СКОВОРОДИ
(2012 р.)

ХАРКІВ 2013


      1. Дипломні та магістерські роботи, захищені в

Д 46 ХНПУ ім. Г. С.Сковороди: бібліогр. покаж. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди, Бібліотека; уклад.: Неудачина Т. І.; відп. ред. Турко І. Ф.- Х.: ХНПУ, 2013. – 233 с.

Науково-допоміжний покажчик містить перелік наукових праць студентів-випускників ХНПУ ім. Г. С. Сковороди і передбачає виявлення та поширення новаторського досвіду, цікавих педагогічних і наукових розробок у системі освіти та інших галузей знань.

Бібліографічний покажчик разрахований на науковців, аспірантів, пошукачів, викладачів та керівників закладів освіти різного типу, студентів та всім, хто цікавиться питаннями педагогічної та інших сфер науки.

Укладач: Неудачина Т. І., зав. довідк.-бібліогр. відділом;

Відп. редактор Турко І. Ф., директор бібліотеки

ПЕРЕДМОВА
Наукова діяльність є однією з основних ланок роботи колективу ХНПУ ім. Г.С.Сковороди, яка забезпечує високу якість навчально-виховного процесу, а реалії сьогодення, процес удосконалення змісту, форм і методів підготовки фахівців у вищих педагогічних закладах освіти актуалізують проблему наукового осмислення студентських наукових робіт.

Результати фундаментальних та пошукових досліджень в галузях природничих, суспільно-політичних і гуманітарних наук відображені в студентських дипломних та магістерських роботах, які були захищені в нашому університети. Широку інформаційну базу з проблем наукового дослідження надає сучасним студентам Інтернет: допомагає у пошуку необхідних даних, скорочує час на орієнтований пошук потрібного матеріалу, але необхідною умовою отримання якісних результатів науково-дослідної и науково-методичної роботи є інформаційне і аналітичне обслуговування, яке виконує бібліотека університету. Але нове в науці не буває безапеляційним запереченням старого, а минулий досвід потребує узагальнення, критичного аналізу в контексті нових, соціальних, культурних та освітніх реалій, тому й існує традиційна школа наукової праці, яка складається багатьма поколіннями науковців і базується на роботи з літературою в бібліотеці університету, основною метою діяльності колективу якої є підготовка фахівця, який би відповідав сучасним українським реаліям і світовим стандартам.

Науково-допоміжний покажчик містить результати наукових пошуків студентів та включає перелік студентських робіт, захищених за останні роки, весь матеріал розташовано систематично та згруповано за галузями знань (науками), потім – за прізвищами авторів в алфавітному порядку.

В кінці покажчика надано допоміжний алфавітний покажчик авторів, в якому після кожного призвища та ініціалів означені цифри сторінок.Покажчик допоможе користувачам ознайомити з науковою діяльністю студентів університету , стане в нагоді всім, кто займається науково-дослідною діяльністю.
2012 р.
Соціологія

Дипломні роботи


1. Албул, А. С. Засоби масової інформації як об'єкт соціологічного аналізу : дипломна робота / А. С. Албул ; ХНПУ ім. Г.С. Сковороди ; ф-т заоч. навч., каф. політ., соціол. та культурол. – Х. : [б. в.], 2012. – 72 с. + дод.


2. Глущенко, О. В. Соціалізація особистості у сучасному українському суспільстві : дипломна робота / О. В. Глущенко ; ХНПУ ім. Г.С. Сковороди ; ф-т заоч. навч., каф. політ., соціол. та культурол. – Х. : [б. в.], 2012. – 122 с. + дод.


3. Дацун, Ю. О. Соціальна стратифікація: гендерний аспект : дипломна робота / Ю. О. Дацун ; ХНПУ ім. Г.С. Сковороди ; ф-т психол. та соціол., каф. політ., соціол. та культурол. – Х. : [б. в.], 2012. – 97 с. + дод.


4. Злобіна, М. В. Гендерні виміри сучасного ринку праці : дипломна робота / М. В. Злобіна ; ХНПУ ім. Г.С. Сковороди ; ф-т психол. та соціол., каф. політ., соціол. та культурол. – Х. : [б. в.], 2012. – 82 с. + дод.


5. Кагановська, Ю. В. Образ жінки в періодичних виданнях ХХ—поч. ХХІ ст. : дипломна робота / Ю. В. Кагановська ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, іст. ф-т, каф. іст. – Х. : [б. в.], 2012. – 126 с.


6. Корнєєва, Л. Ю. Маргінальність як соціальне явище сучасного українського суспільства : дипломна робота / Л. Ю. Корнєєва ; ХНПУ ім. Г.С. Сковороди ; ф-т психол. та соціол., каф. політ., соціол. та культурол. – Х. : [б. в.], 2012. – 102 с. + дод.


7. Лазуренко, О. Ю. Сучасний тероризм як об'єкт соціологічного аналізу : дипломна робота / О. Ю. Лазуренко ; ХНПУ ім. Г.С. Сковороди ; ф-т заоч. навч., каф. політ., соціол. та культурол. – Х. : [б. в.], 2012. – 90 с. + дод.


8. Лазуренко, О. В. Соціальний контроль: структура, агенти та механізми реалізації : дипломна робота / О. В. Лазуренко ; ХНПУ ім. Г.С. Сковороди ; ф-т психол. та соціол., каф. політ., соціол. та культурол. – Х. : [б. в.], 2012. – 101 с. + дод.


9. Лисенко, К. С. Моделі розвитку сучасного міста: соціологічний аналіз : дипломна робота / К. С. Лисенко ; ХНПУ ім. Г.С. Сковороди ; ф-т заоч. навч., каф. політ., соціол. та культурол. – Х. : [б. в.], 2012. – 89 с. + дод.


10. Мар'єнко, Ю. Ю. Сім'я в контексті сучасних соціологічних досліджень : дипломна робота / Ю. Ю. Мар'єнко ; ХНПУ ім. Г.С. Сковороди ; ф-т психол. та соціол., каф. політ., соціол. та культурол. – Х. : [б. в.], 2012. – 97 с. + дод.


11. Мельник, А. В. Інтернет: соціологічний аналіз : дипломна робота / А. В. Мельник ; ХНПУ ім. Г.С. Сковороди ; ф-т заоч. навч., каф. політ., соціол. та культурол. – Х. : [б. в.], 2012. – 77 с. + дод.


12. Осокіна, О. О. Безробіття як соціальне явище сучасного українського суспільства : дипломна робота / О. О. Осокіна ; ХНПУ ім. Г.С. Сковороди ; ф-т психол. та соціол., каф. політ., соціол. та культурол. – Х. : [б. в.], 2012. – 104 с. + дод.


13. Пак, Ж. А. Ціннісні орієнтації молоді у сучасній Україні : дипломна робота / Ж. А. Пак ; ХНПУ ім. Г.С. Сковороди ; ф-т психол. та соціол., каф. політ., соціол. та культурол. – Х. : [б. в.], 2012. – 91 с. + дод.


14. Пенцова, К. А. Трансформація інституту сім'ї в сучасному українському суспільстві : дипломна робота / К. А. Пенцова ; ХНПУ ім. Г.С. Сковороди ; ф-т психол. та соціол., каф. політ., соціол. та культурол. – Х. : [б. в.], 2012. – 104 с. + дод.


15. Хованцева, М. С. Сім'я як агент соціалізації особистості в умовах сучасного в умовах сучасного українського суспільства : дипломна робота / М. С. Хованцева ; ХНПУ ім. Г.С. Сковороди ; ф-т психол. та соціол., каф. політ., соціол. та культурол. – Х. : [б. в.], 2012. – 91 с. + дод.


16. Ципіна, М. С. Безробіття як соціальне явище сучасного українського суспільства : дипломна робота / М. С. Ципіна ; ХНПУ ім. Г.С. Сковороди ; ф-т заоч. навч., каф. політ., соціол. та культурол. – Х. : [б. в.], 2012. – 111 с. + дод.


17. Щербак, Я. М. Ціннісні орієнтації молоді у сучасній Україні : дипломна робота / Я. М. Щербак ; ХНПУ ім. Г.С. Сковороди ; ф-т заоч. навч., каф. політ., соціол. та культурол. – Х. : [б. в.], 2012. – 125 с. + дод.Магістерські роботи


18. Губанова, О. В. Соціальна стратифікація в контексті сучасних соціологічних досліджень : магістерська робота / О. В. Губанова ; ХНПУ ім. Г.С. Сковороди ; ф-т психол. та соціол., каф. політ., соціол. та культурол. – Х. : [б. в.], 2012. – 100 с. + дод.


19. Деряпа, Т. В. Соціально-педагогічна профілактика тютюнопаління серед підлітків в умовах загальноосвітнього навчального закладу : магістерська робота / Т. В. Деряпа ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, ф-т психол. та соціол. – Х. : [б. в.], 2012. – 176 с.


20. Дрега, А. А. Реклама в сучасному українському суспільстві: соціологічний аналіз : магістерська робота / А. А. Дрега ; ХНПУ ім. Г.С. Сковороди ; ф-т заоч. навч., каф. політ., соціол. та культурол. – Х. : [б. в.], 2012. – 116 с. + дод.


21. Істомін, О. О. Організація професійної орієнтації учнів 8-9 класів в роботі соціального педагога загальноосвітнього навчального закладу : магістерська робота / О. О. Істомін ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, ф-т психол. та соціол. – Х. : [б. в.], 2012. – 122 с.


22. Каплін, Є. В. Становлення та перспективи розвитку громадянського суспільства в Україні: соціологічний аналіз : магістерська робота / Є. В. Каплін ; ХНПУ ім. Г.С. Сковороди ; ф-т заоч. навч., каф. політ., соціол. та культурол. – Х. : [б. в.], 2012. – 128 с. + дод.


23. Капшук, Ю. М. Соціально-педагогічна діяльність з адаптації студентів І курсу до умов вищого навчального закладу : магістерська робота / Ю. М. Капшук ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, ф-т психол. та соціол. – Х. : [б. в.], 2012. – 99 с.


24. Кириченко, О. О. Соціально-педагогічна профілактика правопорушень серед підлітків в умовах професійно-техничного навчального закладу : магістерська робота / О. О. Кириченко ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, ф-т психол. та соціол. – Х. : [б. в.], 2012. – 116 с.


25. Коцур, Ю. С. Культурна глобалізація: соціологічний аналіз : магістерська робота / Ю. С. Коцур ; ХНПУ ім. Г.С. Сковороди ; ф-т психол. та соціол., каф. політ., соціол. та культурол. – Х. : [б. в.], 2012. – 143 с. + дод.


26. Муковоз, Л. М. Соціалізація особистості в умовах суспільства ризику : магістерська робота / Л. М. Муковоз ; ХНПУ ім. Г.С. Сковороди ; ф-т заоч. навч., каф. політ., соціол. та культурол. – Х. : [б. в.], 2012. – 135 с. + дод.


27. Новицька, М. О. Формування міжособистісної комунікації старших підлітків в умовах загальноосвітнього навчального закладу : магістерська робота / М. О. Новицька ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, ф-т психол. та соціол. – Х. : [б. в.], 2012. – 160 с.


28. Піддубна, В. О. Масова комунікація: соціологічний аналіз : магістерська робота / В. О. Піддубна ; ХНПУ ім. Г.С. Сковороди ; ф-т заоч. навч., каф. політ., соціол. та культурол. – Х. : [б. в.], 2012. – 128 с. + дод.


29. Приймак, В. В. Ринок праці в контексті гендерного аналізу : магістерська робота / В. В. Приймак ; ХНПУ ім. Г.С. Сковороди ; ф-т заоч. навч., каф. політ., соціол. та культурол. – Х. : [б. в.], 2012. – 140 с. + дод.


30. Руденко, Р. В. Інтернет: соціологічний аналіз : магістерська робота / Р. В. Руденко ; ХНПУ ім. Г.С. Сковороди ; ф-т заоч. навч., каф. політ., соціол. та культурол. – Х. : [б. в.], 2012. – 118 с. + дод.


31. Сапичева, А. В. Формування соціальної активності молоді з обмеженими фізичними можливостями в процесі професійної підготовки : магістерська робота / А. В. Сапичева ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, ф-т психол. та соціол. – Х. : [б. в.], 2012. – 138 с.


32. Сінілова, Е. М. Телебачення як об'єкт соціологічного аналізу : магістерська робота / Е. М. Сінілова ; ХНПУ ім. Г.С. Сковороди ; ф-т психол. та соціол., каф. політ., соціол. та культурол. – Х. : [б. в.], 2012. – 135 с. + дод.


33. Сіра, А. Г. Особливості пенітенціарної системи в Україні: соціологічний аналіз : магістерська робота / А. Г. Сіра ; ХНПУ ім. Г.С. Сковороди ; ф-т психол. та соціол., каф. політ., соціол. та культурол. – Х. : [б. в.], 2012. – 132 с. + дод.


34. Шагова, Т. В. Тенденції розвитку сучасної сім'ї: соціологічний аналіз : магістерська робота / Т. В. Шагова ; ХНПУ ім. Г.С. Сковороди ; ф-т заоч. навч., каф. політ., соціол. та культурол. – Х. : [б. в.], 2012. – 120 с. + дод.


35. Шитіков, А. І. Сім'я як об'єкт гендерного аналізу : магістерська робота / А. І. Шитіков ; ХНПУ ім. Г.С. Сковороди ; ф-т заоч. навч., каф. політ., соціол. та культурол. – Х. : [б. в.], 2012. – 137 с. + дод.


Історія. Історичні науки

Дипломні роботи


36. Акінцев, М. С. Житло ранньосередньовічного населення Дніпро-Донського лісостепового межиріччя (порівняльний аналіз) : дипломна робота / М. С. Акінцев ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, каф. іст. України. – Х. : [б. в.], 2012. – 64 с. + дод., CD-R.


37. Багдасаров, В. В. Проблеми походження східних слов'ян (сучасний підхід) : дипломна робота / В. В. Багдасаров ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, каф. іст. України. – Х. : [б. в.], 2012. – 89 с. + дод., CD-R.


38. Бєлов, О. Культура та побут дворянства Слобожанщини : дипломна робота / О. Бєлов ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, іст. ф-т, каф. іст. – Х. : [б. в.], 2012. – 83 с. + дод.


39. Бордюгов, Д. С. Колабораціонізм в роки окупації Радянської України : дипломна робота / Д. С. Бордюгов ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, каф. іст. України. – Х. : [б. в.], 2012. – 113 с.


40. Будник, І. А. Етнополітична історія Скіфії (друга половина V— кінець IVст. до н. е.) : дипломна робота / І. А. Будник ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, каф. іст. України. – Х. : [б. в.], 2012. – 86 с. + дод., CD-R.


41. Вагілевич, В. В. Військові дії на Харківщині у 1942 році : дипломна робота / В. В. Вагілевич ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, каф. іст. України. – Х. : [б. в.], 2012. – 91 с. + дод., CD-R.


42. Векленко, І. С. Ахалтекінські експедиції 1879—1881 рр. : дипломна робота / І. С. Векленко ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, іст. ф-т, каф. іст. – Х. : [б. в.], 2012. – 157 с. + дод., CD-R.


43. Велієв, Д. С. Лівобережне козацьке військо доби Руїни : дипломна робота / Д. С. Велієв ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, каф. іст. України. – Х. : [б. в.], 2012. – 97 с. + CD-R.


44. Виноградов, В. С. Особливості державного ладу Спарти і життя спартанців : дипломна робота / В. С. Виноградов ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, іст. ф-т, каф. іст. – Х. : [б. в.], 2012. – 104 с.


45. Волощук, І. В. Близькосхідна політика СРСР в 1943—1956 рр. : дипломна робота / І. В. Волощук ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, іст. ф-т, каф. іст. – Х. : [б. в.], 2012. – 98 с. + дод.


46. Гармаш, А. А. Український історик М. Д. Іванішев : дипломна робота / А. А. Гармаш ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, каф. іст. України. – Х. : [б. в.], 2012. – 73 с. + CD-R.


47. Городов, С. А. Албано-сербські відносини наприкінці ХХ століття : дипломна робота / С. А. Городов ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, іст. ф-т, каф. іст. України. – Х. : [б. в.], 2012. – 106 с.


48. Даниленко, М. В. Український історик М. Ф. Сумцов : дипломна робота / М. В. Даниленко ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, каф. іст. України. – Х. : [б. в.], 2012. – 73 с. + CD-R.


49. Данилова, Н. А. Влияние масонства на ход февральской революции 1917 года в Российской империи : дипломная работа / Н. А. Данилова ; ХНПУ им. Г. С. Сковороды, ист. ф-т, каф. ист. – Х. : [б. в.], 2012. – 145 с. + дод.


50. Демидов, П. О. Об'єднання Італії 1848—1870 рр. в контексті європейської політики : дипломна робота / П. О. Демидов ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, іст. ф-т, каф. іст. – Х. : [б. в.], 2012. – 102 с. + дод.


51. Демідова, І. С. Історик церкви М. І. Петров : дипломна робота / І. С. Демідова ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, каф. іст. України. – Х. : [б. в.], 2012. – 76 с. + CD-R.


52. Жогло, М. М. Політика Радянського Союзу щодо Австріїв 1943—1955 роках : дипломна робота / М. М. Жогло ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, іст. ф-т, каф. іст. – Х. : [б. в.], 2012. – 105 с. + DVD.


53. Зеніна, К. В. Початок Смутного часу (ХVII ст.) : дипломна робота / К. В. Зеніна ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, іст. ф-т, каф. іст. – Х. : [б. в.], 2012. – 75 с. + CD-R.


54. Золотар, В. М. Розвиток архітектури Харкова у другій половині ХІХ— на початку ХХ століття : дипломна робота / В. М. Золотар ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, каф. іст. України. – Х. : [б. в.], 2012. – 91 с. + дод., CD-R.


55. Кіяшко, М. В. Завоювання Олександра Македонського : дипломна робота / М. В. Кіяшко ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, іст. ф-т, каф. іст. – Х. : [б. в.], 2012. – 100 с. + дод., CD-R.


56. Козуб, А. Ю. Розвиток Харківської губернії у другій половині ХІХ—на початку ХХ століття (на матеріалах Вовчанського повіту) : дипломна робота / А. Ю. Козуб ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, іст. ф-т, каф. іст. – Х. : [б. в.], 2012. – 113 с. + дод.


57. Колісник, І. С. Верховна Рада та її взаємодія з іншими гілками влади у 1990—2002 роках : дипломна робота / І. С. Колісник ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, каф. іст. України. – Х. : [б. в.], 2012. – 115 с.


58. Косолапов, А. С. Татаро-монгольське військо за письмовими та археологічними джерелами : дипломна робота / А. С. Косолапов ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, каф. іст. України. – Х. : [б. в.], 2012. – 117 с. + дод., CD-R.


59. Котелевець, К. Младотурецька революція 1908 — 1909 рр. : дипломна робота / К. Котелевець ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, іст. ф-т, каф. іст. – Х. : [б. в.], 2012. – 127 с. + дод., CD-R.


60. Кривега, Д. С. Соціально-економічні погляди М. Бухаріна : дипломна робота / Д. С. Кривега ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, іст. ф-т, каф. іст. – Х. : [б. в.], 2012. – 81 с.


61. Кубрак, С. В. Олександр Олександрович Русов — український громадський діяч, вчений, педагог (1847—1915 рр.) : дипломна робота / С. В. Кубрак ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, каф. іст. України. – Х. : [б. в.], 2012. – 95 с.


62. Кулікова, Р. Б. Виникнення Санкт-Петербургу — нової столиці Росії петровської епохи : дипломна робота / Р. Б. Кулікова ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, іст. ф-т, каф. іст. – Х. : [б. в.], 2012. – 68 с. + дод.


63. Курдиляс, А. Д. Розвиток науки в Англії у ХVII—XVIII століттях : дипломна робота / А. Д. Курдиляс ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, іст. ф-т, каф. іст. – Х. : [б. в.], 2012. – 107 с. + дод., CD-R.


64. Лєвіна, А. В. Дисидентський рух в Україні : дипломна робота / А. В. Лєвіна ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, іст. ф-т, каф. правозн. – Х. : [б. в.], 2012. – 107 с.


65. Лінтварев, М. А. Воєнно-політичне значення Курської битви : дипломна робота / М. А. Лінтварев ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, іст. ф-т, каф. іст. – Х. : [б. в.], 2012. – 92 с.


66. Ломаков, М. С. Радянсько-китайські відносини під час японсько-китайської війни 1937—1945 рр. : дипломна робота / М. С. Ломаков ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, іст. ф-т, каф. іст. – Х. : [б. в.], 2012. – 80 с. + CD-R.


67. Луценко, Л. М. Суспільно-політична та наукова діяльність Юліана Олександровича Бачинського : дипломна робота / Л. М. Луценко ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, каф. іст. України. – Х. : [б. в.], 2012. – 95 с. + CD-R.


68. Мальована, Н. І. Національно-культурне життя етнічних угорців у контексті впровадження державної етнополітики незалежної України : дипломна робота / Н. І. Мальована ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, каф. іст. України. – Х. : [б. в.], 2012. – 99 с. + CD-R.


69. Мармур, В. Д. Рух опору на Донеччині в роки Великої Вітчизняної війни : дипломна робота / В. Д. Мармур ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, каф. іст. України. – Х. : [б. в.], 2012. – 87 с. + дод., CD-R.


70. Мордвінова, В. А. Храмова архітектура Київської Русі : дипломна робота / В. А. Мордвінова ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, каф. іст. України. – Х. : [б. в.], 2012. – 72 с. + дод., CD-R.


71. Найдьон, А. В. Історія Слобожанщини (адміністративно-політичний аспект) : дипломна робота / А. В. Найдьон ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, іст. ф-т, каф. іст. – Х. : [б. в.], 2012. – 122 с. + дод.


72. Нєвзорова, М. М. Історична спадщина П. О. Куліша : дипломна робота / М. М. Нєвзорова ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, каф. іст. України. – Х. : [б. в.], 2012. – 71 с. + CD-R.


73. Новикова, А. О. Кость Левицький — політик, громадський діяч, правник (1859—1941 рр.) : дипломна робота / А. О. Новикова ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, каф. іст. України. – Х. : [б. в.], 2012. – 103 с. + дод., CD-R.


74. Носков, І. П. Культура Китаю у VII—XIII століттях : дипломна робота / І. П. Носков ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, іст. ф-т, каф. іст. – Х. : [б. в.], 2012. – 68 с. + дод.


75. Овчаренко, Н. Н. Московська битва 1941—1942 років : дипломна робота / Н. Н. Овчаренко ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, іст. ф-т, каф. іст. – Х. : [б. в.], 2012. – 83 с. + дод., CD-R.


76. Островська, О. В. Реформи Горбачова М. С. кінця 80-х початку 90-х років : дипломна робота / О. В. Островська ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, іст. ф-т, каф. іст. – Х. : [б. в.], 2012. – 83 с.


77. Петров, М. В. Похід князя Ігоря : дипломна робота / М. В. Петров ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, іст. ф-т, каф. іст. – Х. : [б. в.], 2012. – 70 с.


78. Рабцун, Д. А. Радянська історіографія "Плану Маршалла": аналіз чи пропаганда : дипломна робота / Д. А. Рабцун ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, іст. ф-т, каф. іст. – Х. : [б. в.], 2012. – 77 с. + дод., CD-R.


79. Решетнікова, А. В. Ідейні погляди М. О. Бакуніна в контексті теорії та практики анархізму (перша половина 1830 — 1870-ті рр.) : дипломна робота / А. В. Решетнікова ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, іст. ф-т, каф. іст. – Х. : [б. в.], 2012. – 91 с. + дод., CD-R.


80. Рєзанкова, Ю. В. Історія виникнення, розвитку та становлення виправних трудових колоній на Харківщині (1917—2011 роки) : дипломна робота / Ю. В. Рєзанкова ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, каф. іст. України. – Х. : [б. в.], 2012. – 96 с. + дод., CD-R.


81. Рядчиков, Ю. А. Розвиток візантійської історичної та правової думки у ІХ — ХІІ ст. : дипломна робота / Ю. А. Рядчиков ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, іст. ф-т, каф. іст. – Х. : [б. в.], 2012. – 58 с. + дод., CD-R.


82. Сверидюк, С. О. Російські військові в Африці: експедиції О. К. Булатовича до Ефіопії наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. : дипломна робота / С. О. Сверидюк ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, іст. ф-т, каф. іст. – Х. : [б. в.], 2012. – 88 с. + CD-R.


83. Семенченко, О. А. Соціально-економічні проблеми та інтеграційні процеси в країнах Африки (кінець ХХ—початок ХХІ ст.) : дипломна робота / О. А. Семенченко ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, іст. ф-т, каф. іст. України. – Х. : [б. в.], 2012. – 150 с. + дод., CD-R.


84. Сироватченко, К. В. Соціально-економічний розвиток Курської губернії у другій половині ХІХ — на початку ХХ століття : дипломна робота / К. В. Сироватченко ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, іст. ф-т, каф. іст. – Х. : [б. в.], 2012. – 87 с.


85. Сластієнко, О. М. Анархічний рух на території України в 1917—1921 рр. : дипломна робота / О. М. Сластієнко ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, каф. іст. України. – Х. : [б. в.], 2012. – 88 с. + дод., CD-R.


86. Сова, О. Г. Американо-канадо-мексиканські економічні відносини та створення Північноамериканської зони вільної торгівлі : дипломна робота / О. Г. Сова ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, іст. ф-т, каф. іст. – Х. : [б. в.], 2012. – 85 с. + CD-R.


87. Старчак, В. С. Встановлення диктатури Юлія Цезаря : дипломна робота / В. С. Старчак ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, іст. ф-т, каф. іст. – Х. : [б. в.], 2012. – 98 с. + дод., 2 CD-R.


88. Тараненко, О. Історія кондитерської фабрики Жоржа Бормана : дипломна робота / О. Тараненко ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, іст. ф-т, каф. іст. – Х. : [б. в.], 2012. – 115 с. + дод., CD-R.


89. Тарасова, О. В. Промисловий розвиток Ізюмщини в повоєнний період (1945—1991 рр.) : дипломна робота / О. В. Тарасова ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, каф. іст. України. – Х. : [б. в.], 2012. – 96 с. + CD-R.


90. Татієвський, Д. І. Російська культура в епоху імператриці Єлизавети Петрівни : дипломна робота / Д. І. Татієвський ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, іст. ф-т, каф. іст. – Х. : [б. в.], 2012. – 76 с. + CD-R.


91. Ткаченко, Д. А. Громадсько-політична діяльність Олега Ольжича (Кандиби) : дипломна робота / Д. А. Ткаченко ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, каф. іст. України. – Х. : [б. в.], 2012. – 83 с. + CD-R.


92. Толстоносова, І. В. Середземноморський діалог в контексті невоєнного співробітництва НАТО : дипломна робота / І. В. Толстоносова ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, іст. ф-т, каф. іст. – Х. : [б. в.], 2012. – 94 с. + дод.


93. Троян, А. В. Чорносотенний рух в Російській імперії (1901 — 1914 рр.) : дипломна робота / А. В. Троян ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, іст. ф-т, каф. іст. – Х. : [б. в.], 2012. – 96 с. + CD-R.


94. Харченко, Т. П. Встановлення українсько-польського кордону 1941—1951 років : дипломна робота / Т. П. Харченко ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, каф. іст. України. – Х. : [б. в.], 2012. – 89 с. + дод., CD-R.


95. Чеботарьова, К. О. Політична боротьба в Російській імперії в 1907 — 1917 рр. : дипломна робота / К. О. Чеботарьова ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, іст. ф-т, каф. іст. – Х. : [б. в.], 2012. – 99 с. + CD-R.


96. Чобан, А. І. Політична діяльність гетьмана Петра Дорошенка : дипломна робота / А. І. Чобан ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, каф. іст. України. – Х. : [б. в.], 2012. – 82 с. + дод., CD-R.


97. Чоломбитько, А. В. Громадівський рух в Україні в другій половині ХІХ століття. Ідеологія і практика : дипломна робота / А. В. Чоломбитько ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, каф. іст. України. – Х. : [б. в.], 2012. – 117 с. + CD-R.


98. Шнайдер, А. М. Розвиток земського самоврядування у Волинській губернії : дипломна робота / А. М. Шнайдер ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, іст. ф-т, каф. іст. – Х. : [б. в.], 2012. – 124 с.


99. Щитова, Ю. П. Культурне життя в Україні у 1945—1953 роках : дипломна робота / Ю. П. Щитова ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, каф. іст. України. – Х. : [б. в.], 2012. – 96 с. + CD-R.


Каталог: sites -> default -> files -> user 1
user 1 -> Дипломні та магістерські роботи, захіщені в хнпу ім. Г. С. Сковороди харків 2015 91. 9: 74. 580. 268 Д46
user 1 -> До 200-річчя від дня народження рекомендаційний покажчик харків 2014
user 1 -> Довідково бібліографічний відділ
user 1 -> Рекомендаційний бібліографічний покажчик
user 1 -> Інформаційна картка уроку літератури клас 10, українська філологія Тема уроку І. Франко світоч національно-культурного відродження України
user 1 -> В. О. Сухомлинський гуманіст, мислитель, педагог. «Що було найголовніше в моєму житті? Без вагань відповідаю: любов до дітей». В. О. Сухомлинський. Коротка біографічна довідка
user 1 -> Довідково бібліографічний відділ
user 1 -> Бібліотека Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди
user 1 -> Бібліотека Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди
user 1 -> Дипломні та магістерські роботи, захіщені в хнпу імені г. С. Сковороди (2015 р.) Харків 2016


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Схожі:

Дипломні та магістерські роботи, захіщені в хнпу ім. Г. С. Сковороди (2012 р.) Харків 2013 iconДипломні та магістерські роботи, захіщені в хнпу ім. Г. С. Сковороди харків 2015 91. 9: 74. 580. 268 Д46
Дипломні та магістерські роботи, захищені в хнпу ім. Г. С. Сковороди : бібліогр покажч. / Харк нац пед ун-т ім. Г. С. Сковороди,...
Дипломні та магістерські роботи, захіщені в хнпу ім. Г. С. Сковороди (2012 р.) Харків 2013 iconДипломні та магістерські роботи, захіщені в хнпу імені г. С. Сковороди (2015 р.) Харків 2016
Дипломні та магістерські роботи, захищені в хнпу імені Г. С. Сковороди : наук допом бібліогр покажч. / Харк нац пед ун-т імені Г....
Дипломні та магістерські роботи, захіщені в хнпу ім. Г. С. Сковороди (2012 р.) Харків 2013 iconРекомендаційний бібліографічний покажчик
Л65 покажч. /Харк нац пед ун-т ім. Г. С. Сковороди, бібліотека; уклад. Погорєлова Г. І.; відп ред Турко І. Ф. Харків : хнпу, 2015....
Дипломні та магістерські роботи, захіщені в хнпу ім. Г. С. Сковороди (2012 р.) Харків 2013 iconПлан роботи ніжинського будинку дітей та юнацтва на 2012/2013 навчальний рік
Тематика виховних бесід по охороні життя та здоров’я гуртківців нбдю на 2012- 2013 навчальний рік
Дипломні та магістерські роботи, захіщені в хнпу ім. Г. С. Сковороди (2012 р.) Харків 2013 iconЗвіт директора Мукачівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат І-ІІ ст. Закарпатської обласної ради про свою діяльність на посаді протягом 2012-2013 навчального року
Шановні присутні! Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити...
Дипломні та магістерські роботи, захіщені в хнпу ім. Г. С. Сковороди (2012 р.) Харків 2013 iconНаказ №36 Про підсумки методичної роботи у 2012-2013 навчальному році
...
Дипломні та магістерські роботи, захіщені в хнпу ім. Г. С. Сковороди (2012 р.) Харків 2013 iconДепартамент культури І туризму
Фантазія — еліксир людської свободи: Методико-бібліографічні поради щодо використання жанру фентезі в активних формах роботи з молоддю...
Дипломні та магістерські роботи, захіщені в хнпу ім. Г. С. Сковороди (2012 р.) Харків 2013 iconХарків: знайомий та незнайомий
...
Дипломні та магістерські роботи, захіщені в хнпу ім. Г. С. Сковороди (2012 р.) Харків 2013 iconАналіз виховної роботи сзш №14 за 2011-2012 навчальний рік та завдання на 2012-2013 навчальний рік
Виховна система школи охоплює весь педагогічний процес, об'єднуючи навчання, позакласну діяльність дітей, різноманітну діяльність...
Дипломні та магістерські роботи, захіщені в хнпу ім. Г. С. Сковороди (2012 р.) Харків 2013 iconДо 200-річчя від дня народження рекомендаційний покажчик харків 2014
Тарас Шевченко — світоч української культури” : реком покажч. / Харк нац пед ун-т ім. Г. С. Сковороди, Бібліотека; Уклад. Погорєлова...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка