Дипломні та магістерські роботи, захіщені в хнпу ім. Г. С. Сковороди харків 2015 91. 9: 74. 580. 268 Д46Сторінка1/16
Дата конвертації27.04.2017
Розмір2,66 Mb.
ТипДиплом
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. Г. С. СКОВОРОДИ
БІБЛІОТЕКА
ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ВІДДІЛ

ДИПЛОМНІ ТА МАГІСТЕРСЬКІ РОБОТИ, ЗАХІЩЕНІ В ХНПУ ІМ. Г. С. СКОВОРОДИ


ХАРКІВ 2015


91.9:74.580.268

Д46
Дипломні та магістерські роботи, захищені в ХНПУ ім. Г. С. Сковороди : бібліогр. покажч. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, бібліотека ; уклад.: Неудачина Т. І. ; відп. ред. Турко І. Ф. – Харків : ХНПУ, 2015. – 167 с.

Науково-допоміжний покажчик містить перелік наукових праць студентів-випускників ХНПУ ім. Г. С. Сковороди і передбачає виявлення та поширення новаторського досвіду, цікавих педагогічних і наукових розробок у системі освіти та інших галузей знань.

Бібліографічний покажчик разрахований на науковців, аспірантів, пошукачів, викладачів та керівників закладів освіти різного типу, студентів та всім, хто цікавиться питаннями педагогічної та інших сфер науки.

Укладач: Неудачина Т. І., зав. довід.-бібліогр. відділом;

відп. редактор Турко І. Ф., директор бібліотеки

ПЕРЕДМОВА
Наукова діяльність є однією з основних ланок роботи колективу ХНПУ ім. Г.С.Сковороди, яка забезпечує високу якість навчально-виховного процесу, а реалії сьогодення, процес удосконалення змісту, форм і методів підготовки фахівців у вищих педагогічних закладах освіти актуалізують проблему наукового осмислення студентських наукових робіт.

Результати фундаментальних та пошукових досліджень в галузях природничих, суспільно-політичних і гуманітарних наук відображені в студентських дипломних та магістерських роботах, які були захищені в нашому університети. Широку інформаційну базу з проблем наукового дослідження надає сучасним студентам Інтернет: допомагає у пошуку необхідних даних, скорочує час на орієнтований пошук потрібного матеріалу, але необхідною умовою отримання якісних результатів науково-дослідної и науково-методичної роботи є інформаційне і аналітичне обслуговування, яке виконує бібліотека університету. Але нове в науці не буває безапеляційним запереченням старого, а минулий досвід потребує узагальнення, критичного аналізу в контексті нових, соціальних, культурних та освітніх реалій, тому й існує традиційна школа наукової праці, яка складається багатьма поколіннями науковців і базується на роботи з літературою в бібліотеці університету, основною метою діяльності колективу якої є підготовка фахівця, який би відповідав сучасним українським реаліям і світовим стандартам.

Науково-допоміжний покажчик містить результати наукових пошуків студентів та включає перелік студентських робіт, захищених за 2014 рік, весь матеріал розташовано систематично та згруповано за галузями знань (науками), потім – за прізвищами авторів в алфавітному порядку.

В кінці покажчика надано допоміжний алфавітний покажчик авторів, в якому після кожного прізвища та ініціалів означені цифри сторінок.Покажчик допоможе користувачам ознайомитися з науковою діяльністю студентів університету , стане в нагоді всім, хто займається науково-дослідною діяльністю.

2014 рік
Природничі науки
Дипломні роботи

 1. Аболенцева, І. І. Еколого-біологічні особливості лікарських рослин околиць с. Жовтневе Балаклійського району Харківської області : дипломна робота / І. І. Аболенцева ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, ф-т заоч. навч., каф. ботаніки. – Харків : [б. в.], 2014. – 72 с.

 2. Атоян, Ю. С. Біохімічні властивості гемоглобіну в організмі людини і тварин : дипломна робота / Ю. С. Атоян ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, природн. ф-т. – Харків : [б. в.], 2014. – 50 с.

 3. Бабакова, О. С. Особливості розповсюдження адвентивних рослин в околицях м. Харкова : дипломна робота / О. С. Бабакова ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, природн. ф-т. – Харків : [б. в.], 2014. – 74 с.

 4. Башмашнікова, Ю. В. Міжпівкульна та внутрішньопівкульна взаємодія у осіб з різними типами функціональної асиметрії : дипломна робота / Ю. В. Башмашнікова ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, ф-т заоч. навч., каф. анатомії та фізіології людини. – Харків : [б. в.], 2014. – 97 с.

 5. Брусенцова, К. Ю. Тиреоїдні гормони та активність нервової системи і типи поведінки у щурів : дипломна робота / К. Ю. Брусенцова ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, природн. ф-т. – Харків : [б. в.], 2014. – 76 с.

 6. Волошина, А. В. Вплив статевих гормонів на роботу нервової системи та поведінкові реакції у щурів : дипломна робота / А. В. Волошина ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, ф-т заоч. навч., каф. анатомії та фізіології людини. – Харків : [б. в.], 2014. – 75 с.

 7. Гриненко, Ю. В. Аналіз методів фіксації пульсової хвилі та вимірювання пульсу : дипломна робота / Ю. В. Гриненко ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, фіз.-мат. ф-т. – Харків : [б. в.], 2014. – 56 с.

 8. Денисюк, І. М. Екологія розмноження плиски білої (Motacilla alba) в антропогенному ландшафті Північно-Східної України : дипломна робота / І. М. Денисюк ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, природн. ф-т. – Харків : [б. в.], 2014. – 68 с.

 9. Дмитренко, К. О. Великі мандрівники та їх відкриття у кінці XV — на початку XVІ століття : дипломна робота / К. О. Дмитренко ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, іст. ф-т. – Харків : [б. в.], 2014. – 75 с. + дод., CD-R.

 10. Євтушенко, І. О. Особливості критеріїв визначення біологічної повноцінності молока корів різних порід : дипломна робота / І. О. Євтушенко ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, ІПО. – Харків : [б. в.], 2014. – 71 с.

 11. Завада, С. В. Фітосозологічна цінність заповідних територій м. Харкова : дипломна робота / С. В. Завада ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, природн. ф-т. – Харків : [б. в.], 2014. – 65 с.

 12. Задара, А. В. Еколого-біологічна та ценотична характеристика бур'янів Лозівського району : дипломна робота / А. В. Задара ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, ф-т заоч. навч., каф. ботаніки. – Харків : [б. в.], 2014. – 58 с.

 13. Зайцева, Ю. В. Побудова графіків елементарних функцій та дії над ними : дипломна робота / Ю. В. Зайцева ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, фіз.-мат. ф-т. – Харків : [б. в.], 2014. – 60 с.

 14. Звєрєв, В. О. Орнітокомплекси заплави р. Харкова (м. Харків), проблеми охорони : дипломна робота / В. О. Звєрєв ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, природн. ф-т. – Харків : [б. в.], 2014. – 68 с.

 15. Катаєва, М. О. Антисиметричні многочлени та їх застосування при розв'язуванні рівнянь : дипломна робота / М. О. Катаєва ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, фіз.-мат. ф-т. – Харків : [б. в.], 2014. – 64 с.

 16. Кіріченко, О. В. Особливості розповсюдження коручки морозниковидної (Epipactis helleborine (L.) Crantz) на території Харківського лісопарку : дипломна робота / О. В. Кіріченко ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, природн. ф-т. – Харків : [б. в.], 2014. – 67 с. + дод.

 17. Кожем'яко, А. В. Оксалатна кислота, її визначення та застосування : дипломна робота / А. В. Кожем'яко ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, природн. ф-т. – Харків : [б. в.], 2014. – 35 с.

 18. Кулик, О. М. Місцеві та інтродуковані цибулинні рослини та їх використання в озелененні на прикладі садиби в с. Старовірівка (Харківська область, Нововодолазький район) : дипломна робота / О. М. Кулик ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, ІПО. – Харків : [б. в.], 2014. – 71 с.

 19. Курбанова, Ш. Я. Сила трения и проблемы износа материалов в технике : дипломная работа / Ш. Я. Курбанова ; ХНПУ им. Г. С. Сковороды, физ.-мат. ф-т. – Харьков : [б. и.], 2014. – 109 с. + прил.

 20. Лунюшкіна, А. С. Особливості розташування екстрафлоральних нектарників у окремих видів рослин Харківщини : дипломна робота / А. С. Лунюшкіна ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, природн. ф-т. – Харків : [б. в.], 2014. – 89 с. + дод.

 21. Мазурець, О. О. Морфофункціональні особливості травної системи брижача Philomachus pugnax : дипломна робота / О. О. Мазурець ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, природн. ф-т. – Харків : [б. в.], 2014. – 81 с.

 22. Матюхіна, С. В. Біологічні, екологічні особливості та поширення паразитичних безхребетних серед тварин та населення Чутівського району Полтавської області : дипломна робота / С. В. Матюхіна ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, ІПО. – Харків : [б. в.], 2014. – 107 с. + дод.

 23. Мізенко, В. В. Аналіз методів вимірювання артеріального тиску : дипломна робота / В. В. Мізенко ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, фіз.-мат. ф-т. – Харків : [б. в.], 2014. – 53 с.

 24. Рєчкіна, О. В. Визначення річного коливання вмісту залишкового хлору в питній воді централізованого водопостачання : дипломна робота / О. В. Рєчкіна ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, природн. ф-т. – Харків : [б. в.], 2014. – 73 с.

 25. Рибалка, Д. М. Зимівля водоплавних птахів на водоймах міста Харкова : дипломна робота / Д. М. Рибалка ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, природн. ф-т. – Харків : [б. в.], 2014. – 60 с.

 26. Сахно, А. О. Оцінка рівня забруднення питної води нітратами парамеційним методом : дипломна робота / А. О. Сахно ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, ф-т заоч. навч., каф. ботаніки. – Харків : [б. в.], 2014. – 79 с.

 27. Cіра, І. А. Захисні структури травного тракту куликів : дипломна робота / І. А. Cіра ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, ІПО. – Харків : [б. в.], 2014. – 57 с.

 28. Сітайло, І. Б. Екологія гніздування птахів дуплогніздників у лісопарку міста Харкова : дипломна робота / І. Б. Сітайло ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, природн. ф-т. – Харків : [б. в.], 2014. – 74 с.

 29. Стовба, К. М. Еколого-фауністичний огляд напівтвердокрилих (Heteroptera) Харківської області : дипломна робота / К. М. Стовба ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, природн. ф-т. – Харків : [б. в.], 2014. – 68 с.

 30. Стороженко, О. О. Особливості розсіювання електронів в газах : дипломна робота / О. О. Стороженко ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, фіз.-мат. ф-т. – Харків : [б. в.], 2014. – 59 с.

 31. Суворова, Я. В. Фізіологічні особливості жиросинтетичної та жиропоглинальної функції молочної залози корів : дипломна робота / Я. В. Суворова ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, ІПО. – Харків : [б. в.], 2014. – 78 с.

 32. Товстокора, Л. В. Взаємозалежність між активністю катехоламінів і роботою нервової системи та поведінковими реакціями у щурів : дипломна робота / Л. В. Товстокора ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, природн. ф-т. – Харків : [б. в.], 2014. – 80 с.

 33. Токар, О. О. Еколого-біологічні особливості рослин широколистяного лісу села Сенькове Куп'янського району Харківської області : дипломна робота / О. О. Токар ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, ф-т заоч. навч., каф. ботаніки. – Харків : [б. в.], 2014. – 55 с.

 34. Удянська, О. В. Зміни функціонального стану адаптивних систем волонтерів в гірських умовах : дипломна робота / О. В. Удянська ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, ф-т заоч. навч., каф. анатомії та фізіології людини. – Харків : [б. в.], 2014. – 84 с.

 35. Філіппова, Ю. Г. Еколого-біологічна характеристика бабака (Marmota bobak Mull.) на території Шевченківського району Харківської області : дипломна робота / Ю. Г. Філіппова ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, ф-т заоч. навч., каф. зоології. – Харків : [б. в.], 2014. – 84 с.

 36. Цудик, Т. М. Созологічна та фармакотерапевтична цінність флори околиць селища Борисівка Харківського району : дипломна робота / Т. М. Цудик ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, природн. ф-т. – Харків : [б. в.], 2014. – 72 с.

 37. Чайка, Є. Ю. Визначення вмісту білка в харчових об'єктах методом Лоурі : дипломна робота / Є. Ю. Чайка ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, природн. ф-т. – Харків : [б. в.], 2014. – 57 с.

 38. Черепаха, І. М. Визначення вмісту тіаміну у вітамінних препаратах методом візуального люмінесцентного аналізу : дипломна робота / І. М. Черепаха ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, природн. ф-т. – Харків : [б. в.], 2014. – 63 с.

 39. Чернявська, Ю. О. Хімічне осадження міді на діелектрики : дипломна робота / Ю. О. Чернявська ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, природн. ф-т. – Харків : [б. в.], 2014. – 42 с.

 40. Шовкова, Є. В. Дендрофлора в озелененні ЦПКіВ ім. М. Горького м. Харків : дипломна робота / Є. В. Шовкова ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, ф-т заоч. навч., каф. ботаніки. – Харків : [б. в.], 2014. – 58 с.

 41. Юсупов, Б. К. Характеристика варіабельності серцевого ритму у респондентів з низьким рівнем рухливості у стані тривожності : дипломна робота / Б. К. Юсупов ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, природн. ф-т. – Харків : [б. в.], 2014. – 88 с.

Магістерські роботи

 1. Алєксєєнко, Є. М. Орнітофауна Печенізького водосховища, проблеми охорони : магістерська робота / Є. М. Алєксєєнко ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, ф-т заоч. навч., каф. зоології. – Харків : [б. в.], 2014. – 52 с.

 2. Атаманенко, Є. С. Походження та еволюція норного типу гніздування у птахів : магістерська робота / Є. С. Атаманенко ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, природн. ф-т. – Харків : [б. в.], 2014. – 72 с.

 3. Байчиков, А. О. Еколого-етологічні особливості гніздування дендрофільних птахів в антропогенному ландшафті Північно-Східної України : магістерська робота / А. О. Байчиков ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, природн. ф-т. – Харків : [б. в.], 2014. – 59 с.

 4. Белявцева, Е. К. Негармонійні коливання складної гомеостатичної системи : магістерська робота / Е. К. Белявцева ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, фіз.-мат. ф-т. – Харків : [б. в.], 2014. – 79 с.

 5. Бринза, В. Ю. Неоднорідні крайові задачі параболічного типу для шару : магістерська робота / В. Ю. Бринза ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, фіз.-мат. ф-т. – Харків : [б. в.], 2014. – 53 с.

 6. Воркун, Н. Ю. Еколого-фауністичний огляд герпетобіонтних комах паркових насаджень м. Харкова : магістерська робота / Н. Ю. Воркун ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, природн. ф-т. – Харків : [б. в.], 2014. – 65 с.

 7. Данченко, Д. М. Дослідження зв'язку артеріального тиску і форми пульсової хвилі : магістерська робота / Д. М. Данченко ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, фіз.-мат. ф-т. – Харків : [б. в.], 2014. – 56 с.

 8. Долгополова, Н. В. Неоднорідні крайові задачі параболічного типу для півсмуги : магістерська робота / Н. В. Долгополова ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, фіз.-мат. ф-т. – Харків : [б. в.], 2014. – 46 с.

 9. Ковальова, Л. В. Оологічні показники як індикатори типу гніздування : магістерська робота / Л. В. Ковальова ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, ф-т заоч. навч., каф. зоології. – Харків : [б. в.], 2014. – 61 с.

 10. Максимов, В. В. Еколого-фауністичний огляд жуків-златок (Coleoptera, Buprestidae) родів Cylindromorphus та Paracylindromorphus в Харківській області : магістерська робота / В. В. Максимов ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, ф-т заоч. навч., каф. зоології. – Харків : [б. в.], 2014. – 51 с.

 11. Міненко, М. О. Негативний зворотний зв'язок в коливальних системах : магістерська робота / М. О. Міненко ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, фіз.-мат. ф-т. – Харків : [б. в.], 2014. – 74 с.

 12. Мінка, В. В. Біорізноманіття цілющої флори, що використовується у косметології : магістерська робота / В. В. Мінка ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, природн. ф-т. – Харків : [б. в.], 2014. – 79 с.

 13. Наливайко, І. М. Еколого-біологічна характеристика сільської та міської ластівок в репродуктивний період (смт Борки, Харківська область) : магістерська робота / І. М. Наливайко ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, ф-т заоч. навч., каф. зоології. – Харків : [б. в.], 2014. – 48 с.

 14. Оксенчук, Я. П. Особливості поширення Corudalis marschalliana Pers. в Лісопарку міста Харкова : магістерська робота / Я. П. Оксенчук ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, ф-т заоч. навч., каф. ботаніки. – Харків : [б. в.], 2014. – 47 с. + дод.

 15. Пелюстка, М. І. Еколого-етологічна характеристика представників родини Воронові (Corvidae) : магістерська робота / М. І. Пелюстка ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, природн. ф-т. – Харків : [б. в.], 2014. – 82 с.

 16. Попова, Т. В. Еколого-біологічна характеристика сороки (Pica pica L.) в репродуктивний період на території м. Харкова : магістерська робота / Т. В. Попова ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, ф-т заоч. навч., каф. ботаніки. – Харків : [б. в.], 2014. – 61 с.

 17. Постернак, Н. О. Порівняльна характеристика оологічних показників дуплогніздних птахів у Харківській та Сумській областях : магістерська робота / Н. О. Постернак ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, природн. ф-т. – Харків : [б. в.], 2014. – 62 с.

 18. Скавиш, М. Ю. Еколого-фауністичний огляд родини Carabidae заплавних луків в долині р. Сіверський Донець : магістерська робота / М. Ю. Скавиш ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, природн. ф-т. – Харків : [б. в.], 2014. – 58 с.

 19. Скаковська, Я. І. Еколого-біологічна та фармакотерапевтична характеристика рослин, що використовуються у косметології : магістерська робота / Я. І. Скаковська ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, ф-т заоч. навч., каф. ботаніки. – Харків : [б. в.], 2014. – 69 с.

 20. Харченко, А. І. Визначальні співвідношення скінченних знакозмінних груп : магістерська робота / А. І. Харченко ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, фіз.-мат. ф-т. – Харків : [б. в.], 2014. – 53 с.

 21. Хить, І. І. Розповсюдження та екологія розмноження горихвістки чорної (Phoenicurus ochruros Gmelin, 1774) в Північно-Східній Україні : магістерська робота / І. І. Хить ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, природн. ф-т. – Харків : [б. в.], 2014. – 72 с.

 22. Черненко, А. Ю. Дослідження гравітаційно-капілярних хвиль на поверхні рідини : магістерська робота / А. Ю. Черненко ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, фіз.-мат. ф-т. – Харків : [б. в.], 2014. – 57 с.

 23. Черняченко, Ю. А. Еколого-біологічна характеристика лелеки білого (Ciconia ciconia L.) в репродуктивний період у Вовчанському та Печенізькому районах : магістерська робота / Ю. А. Черняченко ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, ф-т заоч. навч., каф. зоології. – Харків : [б. в.], 2014. – 61 с.


Техніка. Технічні науки в цілому
Дипломні роботи

 1. Алєкберова, Л. А. Відображення мотивів міського фольклору у проектуванні молодіжної колекції (обгрунтування вибору колекції, реклама) : дипломна робота / Л. А. Алєкберова ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, худож.-граф. ф-т. – Харків : [б. в.], 2014. – 111 с. + дод., CD-R.

 2. Бакаєва, М. М. Роль конструктивно-декоративних ліній у створенні молодіжної жіночої колекції : дипломна робота / М. М. Бакаєва ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, худож.-граф. ф-т. – Харків : [б. в.], 2014. – 130 с. + дод., CD-R.

 3. Брязкун, Ю. Г. Дослідження особливостей формоутворення та декорування аксесуарів (жіночі головні убори) : дипломна робота / Ю. Г. Брязкун ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, худож.-граф. ф-т. – Харків : [б. в.], 2014. – 53 с. + дод., CD-R.

 4. Вальковець, І. С. Створення та декорування молодіжної колекції на основі орнаментальних мотивів (обгрунтування вибору колекції, реклама) : дипломна робота / І. С. Вальковець ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, худож.-граф. ф-т. – Харків : [б. в.], 2014. – 103 с. + дод., CD-R.

 5. Войтова, В. В. Розробка молодіжної жіночої колекції (обгрунтування вибору колекції і реклама) : дипломна робота / В. В. Войтова ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, худож.-граф. ф-т. – Харків : [б. в.], 2014. – 103 с. + дод., CD-R.

 6. Гольцева, М. О. Роль форми, кольору, фактури у проектуванні сучасної молодіжної колекції (конструктивна та технологічна частина) : дипломна робота / М. О. Гольцева ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, худож.-граф. ф-т. – Харків : [б. в.], 2014. – 124 с. + дод., CD-R.

 7. Есауленко, Ю. А. Розробка молодіжної колекції з використанням астрологічної символіки "Знаки Зодіаку" (конструкторська частина) : дипломна робота / Ю. А. Есауленко ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, худож.-граф. ф-т. – Харків : [б. в.], 2014. – 98 с. + дод., CD-R.

 8. Ковалько, К. С. Методика та технологія виготовлення аксесуарів з використанням декоративної тасьми : дипломна робота / К. С. Ковалько ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, худож.-граф. ф-т. – Харків : [б. в.], 2014. – 133 с. + дод., CD-R.

 9. Кордупа, А. В. Розробка молодіжної колекції з використанням астрологічної символіки "Знаки Зодіаку" (технологічна частина) : дипломна робота / А. В. Кордупа ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, худож.-граф. ф-т. – Харків : [б. в.], 2014. – 111 с. + дод., CD-R.

 10. Кругляк, Д. В. Розробка молодіжної колекції з використанням астрологічної символіки "Знаки Зодіаку" (обгрунтування вибору колекції, реклама) : дипломна робота / Д. В. Кругляк ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, худож.-граф. ф-т. – Харків : [б. в.], 2014. – 115 с. + дод., CD-R.

 11. Кулагіна, Д. С. Еклектика як основа для створення сучасного молодіжного одягу (обгрунтування вибору колекції, рекламний блок) : дипломна робота / Д. С. Кулагіна ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, худож.-граф. ф-т. – Харків : [б. в.], 2014. – 92 с.

 12. Місевіч, І. О. Роль форми, кольору, фактури у проектуванні сучасного молодіжного одягу (обгрунтування вибору колекції, реклама) : дипломна робота / І. О. Місевіч ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, худож.-граф. ф-т. – Харків : [б. в.], 2014. – 109 с. + дод., CD-R.

 13. Місюра, А. В. Розробка молодіжної колекції з використанням астрологічної символіки "Знаки Зодіаку" (реклама) : дипломна робота / А. В. Місюра ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, худож.-граф. ф-т. – Харків : [б. в.], 2014. – 82 с. + дод., CD-R.

 14. Мусалієва, Ю. С. Відображення мотивів міського фольклору у проектуванні молодіжної колекції (конструктивна та технологічна частина) : дипломна робота / Ю. С. Мусалієва ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, худож.-граф. ф-т. – Харків : [б. в.], 2014. – 135 с. + дод., CD-R.

 15. Науменко, В. С. Розробка колекції тематичного карнавального костюму Halloween : дипломна робота / В. С. Науменко ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, худож.-граф. ф-т. – Харків : [б. в.], 2014. – 51 с. + дод., CD-R.

 16. Плюсніна, Ю. І. Образне вирішення костюму при створенні молодіжної колекції в романтичному стилі : дипломна робота / Ю. І. Плюсніна ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, худож.-граф. ф-т. – Харків : [б. в.], 2014. – 119 с. + дод., CD-R.

 17. Поколодна, Г. В. Проектування молодіжної жіночої колекції у спортивному стилі "мілітарі" (обгрунтування вибору колекції та реклама) : дипломна робота / Г. В. Поколодна ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, худож.-граф. ф-т. – Харків : [б. в.], 2014. – 80 с. + дод., CD-R.

 18. Пономаренко, Г. В. Створення та декорування молодіжної колекції на основі орнаментальних мотивів (конструкторська та технологічна частина) : дипломна робота / Г. В. Пономаренко ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, худож.-граф. ф-т. – Харків : [б. в.], 2014. – 111 с. + дод., CD-R.

 19. Самойленко, А. Л. Розробка колекції тематичного карнавального костюму Halloween : дипломна робота / А. Л. Самойленко ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, худож.-граф. ф-т. – Харків : [б. в.], 2014. – 56 с. + дод., CD-R.

 20. Стріляна, А. В. Використання авторської типографіки в оздобленні молодіжного одягу : дипломна робота / А. В. Стріляна ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, худож.-граф. ф-т. – Харків : [б. в.], 2014. – 102 с. + дод., CD-R.

 21. Суржикова, К. В. Розробка молодіжної жіночої колекції (конструкторська та технологічна частина) : дипломна робота / К. В. Суржикова ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, худож.-граф. ф-т. – Харків : [б. в.], 2014. – 71 с. + дод., CD-R.

 22. Таратун, Д. П. Еклектика як основа для створення сучасного молодіжного одягу (конструкторська та технологічна частини) : дипломна робота / Д. П. Таратун ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, худож.-граф. ф-т. – Харків : [б. в.], 2014. – 102 с. + дод., CD-R.

 23. Тимофеєва, Д. В. Розробка колекції одягу з використанням стилю культових костюмів народів Перу (графічна частина) : дипломна робота / Д. В. Тимофеєва ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, худож.-граф. ф-т. – Харків : [б. в.], 2014. – 81 с. + дод., CD-R.

 24. Устюгова, Т. П. Проектування молодіжної жіночої колекції у спортивному стилі "мілітарі" (конструкторська та технологічна частини) : дипломна робота / Т. П. Устюгова ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, худож.-граф. ф-т. – Харків : [б. в.], 2014. – 78 с. + дод., CD-R.

 25. Хобта, Е. І. Розробка колекції одягу з використанням стилю культових костюмів народів Перу : дипломна робота / Е. І. Хобта ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, худож.-граф. ф-т. – Харків : [б. в.], 2014. – 136 с. + дод., CD-R.


Каталог: sites -> default -> files -> user 1
user 1 -> Дипломні та магістерські роботи, захіщені в хнпу ім. Г. С. Сковороди (2012 р.) Харків 2013
user 1 -> До 200-річчя від дня народження рекомендаційний покажчик харків 2014
user 1 -> Довідково бібліографічний відділ
user 1 -> Рекомендаційний бібліографічний покажчик
user 1 -> Інформаційна картка уроку літератури клас 10, українська філологія Тема уроку І. Франко світоч національно-культурного відродження України
user 1 -> В. О. Сухомлинський гуманіст, мислитель, педагог. «Що було найголовніше в моєму житті? Без вагань відповідаю: любов до дітей». В. О. Сухомлинський. Коротка біографічна довідка
user 1 -> Довідково бібліографічний відділ
user 1 -> Бібліотека Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди
user 1 -> Бібліотека Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди
user 1 -> Дипломні та магістерські роботи, захіщені в хнпу імені г. С. Сковороди (2015 р.) Харків 2016


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Схожі:

Дипломні та магістерські роботи, захіщені в хнпу ім. Г. С. Сковороди харків 2015 91. 9: 74. 580. 268 Д46 iconДипломні та магістерські роботи, захіщені в хнпу імені г. С. Сковороди (2015 р.) Харків 2016
Дипломні та магістерські роботи, захищені в хнпу імені Г. С. Сковороди : наук допом бібліогр покажч. / Харк нац пед ун-т імені Г....
Дипломні та магістерські роботи, захіщені в хнпу ім. Г. С. Сковороди харків 2015 91. 9: 74. 580. 268 Д46 iconДипломні та магістерські роботи, захіщені в хнпу ім. Г. С. Сковороди (2012 р.) Харків 2013
Д 46 хнпу ім. Г. С. Сковороди: бібліогр покаж. / Харк нац пед ун-т ім. Г. С. Сковороди, Бібліотека; уклад.: Неудачина Т. І.; відп...
Дипломні та магістерські роботи, захіщені в хнпу ім. Г. С. Сковороди харків 2015 91. 9: 74. 580. 268 Д46 iconРекомендаційний бібліографічний покажчик
Л65 покажч. /Харк нац пед ун-т ім. Г. С. Сковороди, бібліотека; уклад. Погорєлова Г. І.; відп ред Турко І. Ф. Харків : хнпу, 2015....
Дипломні та магістерські роботи, захіщені в хнпу ім. Г. С. Сковороди харків 2015 91. 9: 74. 580. 268 Д46 iconОсвіта. Виховання. Навчання актуальні питання освіти
Україна, Харків, 10-11 листоп., 2015 р. / Нац акад. Національної гвардії України; [редкол. Дмитренко Т. О. та ін.]. Харків : хогокз,...
Дипломні та магістерські роботи, захіщені в хнпу ім. Г. С. Сковороди харків 2015 91. 9: 74. 580. 268 Д46 iconНаказ №268 Про організаційне забезпечення проведення першого та підготовки до районного етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка у 2014-2015 н р

Дипломні та магістерські роботи, захіщені в хнпу ім. Г. С. Сковороди харків 2015 91. 9: 74. 580. 268 Д46 iconРозпорядження Кабінету Міністрів України: від 30. 11. 2016 №898-р "Про затвердження плану заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді на 2017 рік"; від 23.
Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді"; від 13. 10. 2015 №580/2015 "
Дипломні та магістерські роботи, захіщені в хнпу ім. Г. С. Сковороди харків 2015 91. 9: 74. 580. 268 Д46 iconХарків: знайомий та незнайомий
...
Дипломні та магістерські роботи, захіщені в хнпу ім. Г. С. Сковороди харків 2015 91. 9: 74. 580. 268 Д46 iconДо 200-річчя від дня народження рекомендаційний покажчик харків 2014
Тарас Шевченко — світоч української культури” : реком покажч. / Харк нац пед ун-т ім. Г. С. Сковороди, Бібліотека; Уклад. Погорєлова...
Дипломні та магістерські роботи, захіщені в хнпу ім. Г. С. Сковороди харків 2015 91. 9: 74. 580. 268 Д46 icon8. План роботи кабінету фізики на рік
Місто розташоване на півдорозі залізничної колії Київ – Харків, за 105 км від Полтави, на березі річки Хорол. Миргород – єдина, крім...
Дипломні та магістерські роботи, захіщені в хнпу ім. Г. С. Сковороди харків 2015 91. 9: 74. 580. 268 Д46 iconТема. Значення творчості Григорія Сковороди
Сковороди, прагнення поглибити знання шляхом самостійного читання творів письменника, літератури про нього


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка