Дипломні та магістерські роботи, захіщені в хнпу імені г. С. Сковороди (2015 р.) Харків 2016Сторінка1/18
Дата конвертації08.09.2017
Розмір2,57 Mb.
ТипДиплом
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ Г. С. СКОВОРОДИ
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ВІДДІЛ

ДИПЛОМНІ ТА МАГІСТЕРСЬКІ РОБОТИ, ЗАХІЩЕНІ В ХНПУ ІМЕНІ

Г. С. СКОВОРОДИ
(2015 р.)

ХАРКІВ 2016


91.9:74.580.268

Д46

Дипломні та магістерські роботи, захищені в ХНПУ імені Г. С. Сковороди : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека ; уклад. Неудачина Т. І. ; відп. ред. Турко І. Ф.- Харків : ХНПУ, 2016. – 149 с.

Науково-допоміжний покажчик містить перелік наукових праць студентів-випускників ХНПУ ім. Г. С. Сковороди і передбачає виявлення та поширення новаторського досвіду, цікавих педагогічних і наукових розробок у системі освіти та інших галузей знань.

Бібліографічний покажчик разрахований на науковців, аспірантів, пошукачів, викладачів та керівників закладів освіти різного типу, студентів та всім, хто цікавиться питаннями педагогічної та інших сфер науки.

Укладач: Неудачина Т. І., зав. довідково-бібліографічним відділом наукової бібліотеки університету;

Відп. редактор: Турко І. Ф., директор наукової бібліотеки університету

ПЕРЕДМОВА
Наукова діяльність є однією з основних ланок роботи колективу ХНПУ ім. Г.С.Сковороди, яка забезпечує високу якість навчально-виховного процесу, а реалії сьогодення, процес удосконалення змісту, форм і методів підготовки фахівців у вищих педагогічних закладах освіти актуалізують проблему наукового осмислення студентських наукових робіт.

Результати фундаментальних та пошукових досліджень в галузях природничих, суспільно-політичних і гуманітарних наук відображені в студентських дипломних та магістерських роботах, які були захищені в нашому університети. Широку інформаційну базу з проблем наукового дослідження надає сучасним студентам Інтернет: допомагає у пошуку необхідних даних, скорочує час на орієнтований пошук потрібного матеріалу, але необхідною умовою отримання якісних результатів науково-дослідної и науково-методичної роботи є інформаційне і аналітичне обслуговування, яке виконує бібліотека університету. Але нове в науці не буває безапеляційним запереченням старого, а минулий досвід потребує узагальнення, критичного аналізу в контексті нових, соціальних, культурних та освітніх реалій, тому й існує традиційна школа наукової праці, яка складається багатьма поколіннями науковців і базується на роботи з літературою в бібліотеці університету, основною метою діяльності колективу якої є підготовка фахівця, який би відповідав сучасним українським реаліям і світовим стандартам.

Науково-допоміжний покажчик містить результати наукових пошуків студентів та включає перелік студентських робіт, захищених за 2015 рік, весь матеріал розташовано систематично та згруповано за галузями знань (науками), потім – за прізвищами авторів в алфавітному порядку.

В кінці покажчика надано допоміжний алфавітний покажчик авторів, в якому після кожного прізвища та ініціалів означені цифри сторінок.Покажчик допоможе користувачам ознайомитися з науковою діяльністю студентів університету , стане в нагоді всім, хто займається науково-дослідною діяльністю.

2015 рік
Природничі науки
Магістерські роботи


1. Бессмертний, Ю. В. Екологія та розповсюдження бабака (Marmota bobak Mull.) на території Великобурлуцького району Харківської області : магістерська робота / Ю. В. Бессмертний ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, природн. ф-т. – Харків : [б. в.], 2015. – 68 с.


2. Бистрицька, В. В. Сучасний стан насаджень Шарівського парку та шляхи його поліпшення : магістерська робота / В. В. Бистрицька ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, природн. ф-т. – Харків : [б. в.], 2015. – 40 с. + дод.


3. Бондар, С. О. Значення штучних гніздівель для підтримання життєдіяльності тварин на природно-заповідній та антропогенній територіях Харківської області : магістерська робота / С. О. Бондар ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, природн. ф-т. – Харків : [б. в.], 2015. – 60 с.


4. Бура, Т. М. Розв'язання граничних задач параболічного типу для чверті площини : магістерська робота / Т. М. Бура ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, фіз.-мат. ф-т. – Харків : [б. в.], 2015. – 60 с.


5. Діденко, В. М. Сучасні уявлення про біоенергоінформаційну природу людини : магістерська робота / В. М. Діденко ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, природн. ф-т. – Харків : [б. в.], 2015. – 59 с.


6. Зайцева, Ю. В. Розв'язання граничних задач параболічного типу в півплощині : магістерська робота / Ю. В. Зайцева ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, фіз.-мат. ф-т. – Харків : [б. в.], 2015. – 60 с.


7. Ігнатова, В. А. Особливості росту та розвитку таксонів роду PINUS L. в дендропарку ХНПУ імені Г. С. Сковороди : магістерська робота / В. А. Ігнатова ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, природн. ф-т. – Харків : [б. в.], 2015. – 61 с.


8. Існюк, В. В. Рух пробного заряду в полі зарядженої площини : магістерська робота / В. В. Існюк ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, фіз.-мат. ф-т. – Харків : [б. в.], 2015. – 52 с.


9. Кармазіна, О. В. Флористичне та ценотичне різноманіття регіонального ландшафтного парку "Ізюмська лука" : магістерська робота / О. В. Кармазіна ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, природн. ф-т. – Харків : [б. в.], 2015. – 45 с.


10. Кузнєцова, А. О. Особливості оологічних показників птахів відкритого типу гніздування : магістерська робота / А. О. Кузнєцова ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, природн. ф-т. – Харків : [б. в.], 2015. – 64 с.


11. Лебеденко, О. В. Видовий склад та особливості біології птахів долини р. Вовча : магістерська робота / О. В. Лебеденко ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, природн. ф-т. – Харків : [б. в.], 2015. – 75 с.


12. Лещенко, М. В. Дослідження впливу алелопатії на проростання насіння деяких видів рослин : магістерська робота / М. В. Лещенко ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, природн. ф-т. – Харків : [б. в.], 2015. – 63 с.


13. Майченко, О. Ю. Еколого-біологічні особливості рослин-ідикаторів Барвінківського району Харківської області : магістерська робота / О. Ю. Майченко ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, природн. ф-т. – Харків : [б. в.], 2015. – 64 с.


14. Пащенко, А. В. Характеристика функціональних показників серцево-судинної та дихальної систем організму дітей шкільного віку ранкового біоритмологічного типу : магістерська робота / А. В. Пащенко ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, природн. ф-т. – Харків : [б. в.], 2015. – 66 с.


15. Постнік, А. Ю. Орнітофауна заплави річки Оскіл Куп'янського району : магістерська робота / А. Ю. Постнік ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, природн. ф-т. – Харків : [б. в.], 2015. – 66 с.


16. Солдатова, М. О. Морфофункціональні особливості травної системи коловодника великого (Tringa nebularia Gun.) : магістерська робота / М. О. Солдатова ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, природн. ф-т. – Харків : [б. в.], 2015. – 56 с.


17. Сосновська, К. В. Еволюція закритого типу гніздування (на прикладі оологічних показників) : магістерська робота / К. В. Сосновська ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, природн. ф-т. – Харків : [б. в.], 2015. – 62 с.


18. Стрілець, Є. В. Фізіологічна характеристика зорової сенсорної системи та особливості її показників у респондентів : магістерська робота / Є. В. Стрілець ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, природн. ф-т. – Харків : [б. в.], 2015. – 71 с. + дод.


19. Сухар, Н. М. Екологія розмноження вільшанки (Erithacusrubecula L.) в умовах Північно-Східної України : магістерська робота / Н. М. Сухар ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, природн. ф-т. – Харків : [б. в.], 2015. – 54 с.


20. Топорін, І. В. Еколого-фауністичний огляд синантропних мух (Diptera) на території тваринницьких господарств Дергачівського району Харківської області : магістерська робота / І. В. Топорін ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, природн. ф-т. – Харків : [б. в.], 2015. – 54 с.


21. Яцкова, В. В. Видовий склад та особливості біології родини Білани (Lepidoptera : Pieridae) на території Карлівського району Полтавської області : магістерська робота / В. В. Яцкова ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, природн. ф-т. – Харків : [б. в.], 2015. – 68 с.Дипломні роботи


22. Аршакян, А. А. Оцінка фізіологічних показників кардіореспіраторної системи аритмічного біоритмологічного типу дітей в шкільному віці : дипломна робота / А. А. Аршакян ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, природн. ф-т. – Харків : [б. в.], 2015. – 87 с.


23. Бондаренко, А. В. Вплив алелів локусу white і віку батьків на формування локомоторної активності імаго Drosophila melanogaster : дипломна робота / А. В. Бондаренко ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, природн. ф-т. – Харків : [б. в.], 2015. – 64 с.


24. Васільєва, О. О. Фауна денних метеликів околиць смт. Нова Водолага Нововодолазького району Харківської області : дипломна робота / О. О. Васільєва ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, природн. ф-т. – Харків : [б. в.], 2015. – 92 с.


25. Вовченко, А. В. Розповсюдження та біологія розмноження припутня Columba palumbus (L.) в Харківській області : дипломна робота / А. В. Вовченко ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, природн. ф-т. – Харків : [б. в.], 2015. – 69 с.


26. Гавілей, Н. С. Добова зміна розумової активності учнів : дипломна робота / Н. С. Гавілей ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, ІПО, каф. анатомії та фізіології людини. – Харків : [б. в.], 2015. – 61 с. + дод.


27. Галич, А. А. Біорізноманіття медоносної флори Сахновщинського району Харківської області : дипломна робота / А. А. Галич ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, природн. ф-т. – Харків : [б. в.], 2015. – 59 с.


28. Гвоздецька, О. С. Динаміка вод Тихого океану : дипломна робота / О. С. Гвоздецька ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, іст. ф-т, каф. геогр. – Харків : [б. в.], 2015. – 66 с. + CD-R.


29. Годун, М. О. Видовий склад та екологія розмноження дуплогніздних птахів у соснових лісах Гетьманського національного природного парку : дипломна робота / М. О. Годун ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, природн. ф-т. – Харків : [б. в.], 2015. – 70 с.


30. Горовенко, Л. М. Яблучна кислота, хімічні властивості, аналітичне визначення : дипломна робота / Л. М. Горовенко ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, природн. ф-т. – Харків : [б. в.], 2015. – 38 с. + CD-R.


31. Дорошенко, Т. С. Обробка динамічних візуальних ефектів в хімічному експерименті : дипломна робота / Т. С. Дорошенко ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, природн. ф-т. – Харків : [б. в.], 2015. – 59 с. + дод., CD-R.


32. Жевлєва, Г. С. Вплив концентрації окисника та лугу на процес хімічного окислення PbS-шарів : дипломна робота / Г. С. Жевлєва ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, природн. ф-т. – Харків : [б. в.], 2015. – 39 с. + дод., CD-R.


33. Клименко, О. Є. Орнітофауна парку "Зелений Гай" : дипломна робота / О. Є. Клименко ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, природн. ф-т. – Харків : [б. в.], 2015. – 54 с.


34. Козейчук, С. О. Фізичний розвиток дітей сільської місцевості та міста : дипломна робота / С. О. Козейчук ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, ІПО, каф. анатомії та фізіології людини. – Харків : [б. в.], 2015. – 75 с. + дод.


35. Космачева, Н. В. Диференціальне та інтегральне числення тригонометричних функцій : дипломна робота / Н. В. Космачева ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, фіз.-мат. ф-т. – Харків : [б. в.], 2015. – 78 с.


36. Костенко, З. О. Хімічна стійкість PbS-шарів в різноманітних розчинах : дипломна робота / З. О. Костенко ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, природн. ф-т. – Харків : [б. в.], 2015. – 39 с. + CD-R.


37. Костюк, О. М. Характеристика біохімічних показників бджолиного меду деяких регіонів : дипломна робота / О. М. Костюк ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, ІПО, каф. хімії. – Харків : [б. в.], 2015. – 62 с. + дод., CD-R.


38. Кулик, Л. Ю. Якісне та кількісне визначення L-ментолу : дипломна робота / Л. Ю. Кулик ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, природн. ф-т. – Харків : [б. в.], 2015. – 67 с. + CD-R.


39. Кушніренко, Ю. В. Функціональна характеристика кардіореспіраторної системи дітей різного шкільного віку з вечірнім біоритмологічним типом : дипломна робота / Ю. В. Кушніренко ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, природн. ф-т. – Харків : [б. в.], 2015. – 87 с.


40. Максименко, К. В. Визначення вмісту крохмалю в зерні, борошні та борошнистих матеріалах : дипломна робота / К. В. Максименко ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, природн. ф-т. – Харків : [б. в.], 2015. – 60 с. + CD-R.


41. Маркевич, А. В. Визначення оптимальних умов адсорбційного забарвлення оксидованого алюмінію органічними барвниками : дипломна робота / А. В. Маркевич ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, природн. ф-т. – Харків : [б. в.], 2015. – 60 с. + CD-R.


42. Михайлова, В. К. Аналіз структури угрупувань нідіколів мухоловки білошийої в соснових лісах НПП "Гетьманський" : дипломна робота / В. К. Михайлова ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, природн. ф-т. – Харків : [б. в.], 2015. – 73 с.


43. Міляєва, Н. В. Різноманіття рослин родини Scrophulariacea в околицях с. Гайдари (Зміївський р-н Харківської обл.) : дипломна робота / Н. В. Міляєва ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, природн. ф-т. – Харків : [б. в.], 2015. – 59 с.


44. Мосьпан, І. А. Вплив концентрації пар на поверхневий натяг розчинів побутових миючих засобів : дипломна робота / І. А. Мосьпан ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, природн. ф-т. – Харків : [б. в.], 2015. – 62 с. + дод., CD-R.


45. Неткач, І. І. Видовий склад та особливості розповсюдження родини Сонечки (Coccnelidae) Харківського району Харківської області : дипломна робота / І. І. Неткач ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, природн. ф-т. – Харків : [б. в.], 2015. – 53 с.


46. Нечитайло, Ю. С. Морфо-функціональні особливості травної системи побережника червоногрудого (Calidris ferruginea Pont.) : дипломна робота / Ю. С. Нечитайло ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, ІПО, каф. зоології. – Харків : [б. в.], 2015. – 65 с. + дод.


47. Ольховська, Ю. С. Морфометричні характеристики гідрографічної мережі України : дипломна робота / Ю. С. Ольховська ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, іст. ф-т, каф. геогр. – Харків : [б. в.], 2015. – 117 с. + дод., CD-R.


48. Петренко, О. С. Сульфанілова кислота, синтез, ідентифікація та кількісне визначення : дипломна робота / О. С. Петренко ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, природн. ф-т. – Харків : [б. в.], 2015. – 45 с. + дод., CD-R.


49. Петровська, Н. В. Характеристика фізіологічних показників організму студентської молоді в залежності від біоритмологічного типу : дипломна робота / Н. В. Петровська ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, природн. ф-т. – Харків : [б. в.], 2015. – 81 с.


50. Пономаренко, Є. М. Визначення вмісту глюкози у харчових об'єктах колометричним та йодометричним методами : дипломна робота / Є. М. Пономаренко ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, ІПО, каф. хімії. – Харків : [б. в.], 2015. – 63 с. + дод., CD-R.


51. Пономаренко, Н. С. Оцінка показників зовнішнього дихання у дітей з обмеженими зоровими функціями : дипломна робота / Н. С. Пономаренко ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, природн. ф-т. – Харків : [б. в.], 2015. – 84 с.


52. Рашідова, У. С. Фізіологічна характеристика реактивності серцево-судинної системи молодших школярів : дипломна робота / У. С. Рашідова ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, природн. ф-т. – Харків : [б. в.], 2015. – 93 с.


53. Сазонов, І. Б. Розробка установки для кріоскопічних вимірювань : дипломна робота / І. Б. Сазонов ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, природн. ф-т. – Харків : [б. в.], 2015. – 45 с. + CD-R.


54. Сиплива, І. В. Анестезин, синтез, ідентифікація та кількісне визначення : дипломна робота / І. В. Сиплива ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, природн. ф-т. – Харків : [б. в.], 2015. – 51 с. + CD-R.


55. Сірий, В. О. Екологія розмноження хвилястого папуги (Melopsittacus undulatus) у неволі : дипломна робота / В. О. Сірий ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, природн. ф-т. – Харків : [б. в.], 2015. – 65 с.


56. Собко, Ю. І. Біохімічні властивості продуктів спиртового бродіння винограду : дипломна робота / Ю. І. Собко ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, ІПО, каф. хімії. – Харків : [б. в.], 2015. – 55 с. + CD-R.


57. Темирбек, Ю. І. Розробка шкільного комп'ютерного рН-метра : дипломна робота / Ю. І. Темирбек ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, природн. ф-т. – Харків : [б. в.], 2015. – 44 с. + CD-R.


58. Тронько, В. В. Диференціальне та інтегральне числення гіперболічних функцій : дипломна робота / В. В. Тронько ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, фіз.-мат. ф-т. – Харків : [б. в.], 2015. – 97 с.


59. Троценко, О. О. Дослідження морфологічних ознак деяких таксонів роду Corylus L. в колекціях Харківської області : дипломна робота / О. О. Троценко ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, природн. ф-т. – Харків : [б. в.], 2015. – 79 с. + дод.


60. Факеєв, С. О. Орнітокомплекс ставків Печенізького рибного господарства (Харківська область) : дипломна робота / С. О. Факеєв ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, природн. ф-т. – Харків : [б. в.], 2015. – 69 с.


61. Халюкова, К. Ю. Вплив температури та часу досліду на процес хімічного окислення PbS-шарів : дипломна робота / К. Ю. Халюкова ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, природн. ф-т. – Харків : [б. в.], 2015. – 40 с. + CD-R.


62. Чернуха, Г. В. Морфометричні та репродуктивні характеристики виду Морської голки пухлощокої чорноморської у Червонооскільському водосховищі : дипломна робота / Г. В. Чернуха ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, природн. ф-т. – Харків : [б. в.], 2015. – 62 с.


63. Чиж, І. В. Жирнокислотний склад і хімічні властивості олій : дипломна робота / І. В. Чиж ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, природн. ф-т. – Харків : [б. в.], 2015. – 55 с. + CD-R.


64. Шевченко, О. І. Особливості розміщення ендеміків Австралії : дипломна робота / О. І. Шевченко ; ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, іст. ф-т., каф. геогр. – Харків : [б. в.], 2015. – 118 с. + дод., CD-R.


65. Шевченко, Т. О. Фауністичний огляд та біологічні особливості представників ряду бабки (Odonata) на території Зміївського району Харківської області : дипломна робота / Т. О. Шевченко ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, природн. ф-т. – Харків : [б. в.], 2015. – 87 с.Техніка. Техничні науки в цілому
Дипломні роботи


66. Абрамченко, С. Є. Розробка молодіжної арт-колекції (технологічна частина) : дипломна робота / С. Є. Абрамченко ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, худож.-граф. ф-т. – Харків : [б. в.], 2015. – 80 с. + дод., CD-R.


67. Алексєнко, Я. В. Розробка програмних засобів для підтримки професійної діяльності вчителя фізичної культури : дипломна робота / Я. В. Алексєнко ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, фіз.-мат. ф-т. – Харків : [б. в.], 2015. – 70 с.


68. Арутюнян, М. С. Молодіжна колекція одягу в етнічному стилі ( за грузинськими мотивами) : дипломна робота / М. С. Арутюнян ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, худож.-граф. ф-т. – Харків : [б. в.], 2015. – 82 с. + дод., CD-R.


69. Борісов, К. В. Комп'ютерно орієнтована система контролю навчальних досягнень студентів коледжу в процесі підготовки з ремонту та обслуговування швейного обладнання : дипломна робота / К. В. Борісов ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, фіз.-мат. ф-т. – Харків : [б. в.], 2015. – 66 с.


70. Борозенець, І. С. Створення молодіжної колекції в етностилі : дипломна робота / І. С. Борозенець ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, худож.-граф. ф-т. – Харків : [б. в.], 2015. – 75 с. + дод., CD-R.


71. Буй, В. К. Створення сучасної молодіжної колекції (технологічна частина) : дипломна робота / В. К. Буй ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, худож.-граф. ф-т. – Харків : [б. в.], 2015. – 56 с. + дод., CD-R.


72. Водолажська, Я. С. Розробка молодіжної арт-колекції (обгрунтування вибору колекції, реклама) : дипломна робота / Я. С. Водолажська ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, худож.-граф. ф-т. – Харків : [б. в.], 2015. – 78 с. + дод., CD-R.


73. Заєць, Є. І. Розробка молодіжної колекції за мотивами творів Хундертвассера (конструкторська частина) : дипломна робота / Є. І. Заєць ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, худож.-граф. ф-т. – Харків : [б. в.], 2015. – 68 с. + дод., CD-R.


74. Зайцева, С. Ю. Розробка молодіжної колекції за мотивами творів Хундертвассера (обгрунтування вибору колекції та реклама) : дипломна робота / С. Ю. Зайцева ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, худож.-граф. ф-т. – Харків : [б. в.], 2015. – 70 с. + дод., CD-R.


75. Інєватова, А. В. Використання технологій анімації в проектній діяльності учнів : дипломна робота / А. В. Інєватова ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, фіз.-мат. ф-т. – Харків : [б. в.], 2015. – 66 с.


76. Кобилка, Л. С. Створення колекції одягу для тварин "Дама з собачкою" : дипломна робота / Л. С. Кобилка ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, худож.-граф. ф-т. – Харків : [б. в.], 2015. – 59 с. + дод.


77. Козуб, А. Ю. Створення сучасної молодіжної колекції (конструкторська частина) : дипломна робота / А. Ю. Козуб ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, худож.-граф. ф-т. – Харків : [б. в.], 2015. – 75 с. + дод., CD-R.


78. Кутовий, В. О. Технологія просування веб-ресурсу освітнього призначення в мережі Інтернет : дипломна робота / В. О. Кутовий ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, фіз.-мат. ф-т. – Харків : [б. в.], 2015. – 69 с. + дод.


79. Мачоніс, Т. С. Розробка програмної підтримки для навчання старшокласників методів сортування даних в одномірних масивах : дипломна робота / Т. С. Мачоніс ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, фіз.-мат. ф-т. – Харків : [б. в.], 2015. – 88 с.


80. Мироненко, Ю. М. Розробка електронного каталогу Інтернет-ресурсів для підтримки навчання інформатики учнів 5—6 класів : дипломна робота / Ю. М. Мироненко ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, фіз.-мат. ф-т. – Харків : [б. в.], 2015. – 67 с.


81. Ніколаєнко, Є. О. Розробка електронного посібника з англійської мови для учнів молодшої школи : дипломна робота / Є. О. Ніколаєнко ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, фіз.-мат. ф-т. – Харків : [б. в.], 2015. – 82 с.


82. Оніщенко, А. В. Віртуальний тур як засіб навчання англійській мові учнів основної школи : дипломна робота / А. В. Оніщенко ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, фіз.-мат. ф-т. – Харків : [б. в.], 2015. – 66 с.


83. Павлова, Б. О. Розробка мобільного додатку для підтримки організаційно-планувальної діяльності вчителя : дипломна робота / Б. О. Павлова ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, фіз.-мат. ф-т. – Харків : [б. в.], 2015. – 69 с.


84. Падалка, А. В. Створення сучасної молодіжної колекції (обгрунтування вибору колекції та реклама) : дипломна робота / А. В. Падалка ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, худож.-граф. ф-т. – Харків : [б. в.], 2015. – 53 с. + дод., CD-R.


85. Помінова, А. О. Особливості використання графічних матеріалів у створенні жіночого образу : дипломна робота / А. О. Помінова ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, худож.-граф. ф-т. – Харків : [б. в.], 2015. – 94 с. + дод.


86. Редька, А. В. Розробка молодіжної колекції за мотивами творів Хундертвассера (технологічна частина) : дипломна робота / А. В. Редька ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, худож.-граф. ф-т. – Харків : [б. в.], 2015. – 68 с. + дод., CD-R.


87. Скляр, Ж. О. Розробка молодіжної арт-колекції (конструкторська частина) : дипломна робота / Ж. О. Скляр ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, худож.-граф. ф-т. – Харків : [б. в.], 2015. – 81 с. + дод., CD-R.


88. Уланова, Т. В. Розробка програмного засобу для автоматизації контролю навчальних досягнень учнів основної школи : дипломна робота / Т. В. Уланова ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, фіз.-мат. ф-т. – Харків : [б. в.], 2015. – 87 с. + CD-R.


89. Шатраєвська, А. А. Створення колекції жіночого одягу на основі архітектурних мотивів Харкова : дипломна робота / А. А. Шатраєвська ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, худож.-граф. ф-т. – Харків : [б. в.], 2015. – 64 с. + дод., CD-R.


90. Шевченко, С. С. Розробка інтерактивних засобів навчання англійської мови учнів початкової школи : дипломна робота / С. С. Шевченко ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, фіз.-мат. ф-т. – Харків : [б. в.], 2015. – 76 с.


91. Шимко, Н. О. Розробка орнаменту комп'ютерної вишивки та використання його в оздобленні одягу : дипломна робота / Н. О. Шимко ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, худож.-граф. ф-т. – Харків : [б. в.], 2015. – 100 с. + дод., CD-R.Каталог: sites -> default -> files -> user 1
user 1 -> Дипломні та магістерські роботи, захіщені в хнпу ім. Г. С. Сковороди харків 2015 91. 9: 74. 580. 268 Д46
user 1 -> Дипломні та магістерські роботи, захіщені в хнпу ім. Г. С. Сковороди (2012 р.) Харків 2013
user 1 -> До 200-річчя від дня народження рекомендаційний покажчик харків 2014
user 1 -> Довідково бібліографічний відділ
user 1 -> Рекомендаційний бібліографічний покажчик
user 1 -> Інформаційна картка уроку літератури клас 10, українська філологія Тема уроку І. Франко світоч національно-культурного відродження України
user 1 -> В. О. Сухомлинський гуманіст, мислитель, педагог. «Що було найголовніше в моєму житті? Без вагань відповідаю: любов до дітей». В. О. Сухомлинський. Коротка біографічна довідка
user 1 -> Довідково бібліографічний відділ
user 1 -> Бібліотека Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди
user 1 -> Бібліотека Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Схожі:

Дипломні та магістерські роботи, захіщені в хнпу імені г. С. Сковороди (2015 р.) Харків 2016 iconДипломні та магістерські роботи, захіщені в хнпу ім. Г. С. Сковороди харків 2015 91. 9: 74. 580. 268 Д46
Дипломні та магістерські роботи, захищені в хнпу ім. Г. С. Сковороди : бібліогр покажч. / Харк нац пед ун-т ім. Г. С. Сковороди,...
Дипломні та магістерські роботи, захіщені в хнпу імені г. С. Сковороди (2015 р.) Харків 2016 iconДипломні та магістерські роботи, захіщені в хнпу ім. Г. С. Сковороди (2012 р.) Харків 2013
Д 46 хнпу ім. Г. С. Сковороди: бібліогр покаж. / Харк нац пед ун-т ім. Г. С. Сковороди, Бібліотека; уклад.: Неудачина Т. І.; відп...
Дипломні та магістерські роботи, захіщені в хнпу імені г. С. Сковороди (2015 р.) Харків 2016 iconРекомендаційний бібліографічний покажчик
Л65 покажч. /Харк нац пед ун-т ім. Г. С. Сковороди, бібліотека; уклад. Погорєлова Г. І.; відп ред Турко І. Ф. Харків : хнпу, 2015....
Дипломні та магістерські роботи, захіщені в хнпу імені г. С. Сковороди (2015 р.) Харків 2016 iconОсвіта. Виховання. Навчання актуальні питання освіти
Україна, Харків, 10-11 листоп., 2015 р. / Нац акад. Національної гвардії України; [редкол. Дмитренко Т. О. та ін.]. Харків : хогокз,...
Дипломні та магістерські роботи, захіщені в хнпу імені г. С. Сковороди (2015 р.) Харків 2016 iconЗ в І т директора Ніжинської зош І-ІІІ ст №14 Бублик Тетяни Володимирівни за 2015-2016 н р
Закінчився черговий навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб підбити підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора...
Дипломні та магістерські роботи, захіщені в хнпу імені г. С. Сковороди (2015 р.) Харків 2016 iconНаказ № н про результати науково-методичної роботи з педагогічними кадрами у 2015-2016 навчального року
«Упровадження педагоги успіху у навчально-виховний процес ліцею» та з лютого 2016 був уключений до участі в проведенні Всеукраїнської...
Дипломні та магістерські роботи, захіщені в хнпу імені г. С. Сковороди (2015 р.) Харків 2016 iconЦе лише початок легенди коротка біографія
Лауреат Народної Шевченківської премії (Залізний Мамай), всеукраїнських літературних премій імені Василя Симоненка, імені Бориса...
Дипломні та магістерські роботи, захіщені в хнпу імені г. С. Сковороди (2015 р.) Харків 2016 iconМатеріали до п педагогічної ради №6 від 05. 06. 2015
Аналіз роботи ліцею за 2014-2015 н р та завдання педагогічного колективу на 2025-2016 н р
Дипломні та магістерські роботи, захіщені в хнпу імені г. С. Сковороди (2015 р.) Харків 2016 icon14 дошкільних навчальних закладів (745 вихованців)
«Про підсумки роботи закладів освіти у 2014-2015 навчальному році та основні завдання на 2015-2016 навчальний рік»
Дипломні та магістерські роботи, захіщені в хнпу імені г. С. Сковороди (2015 р.) Харків 2016 iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 24. 02. 2016 смт Васильківка № р-90/0/276-16
Про стан кадрової роботи в райдержадміністрації та її структурних підрозділах за 2015 рік та заходи щодо поліпшення кадрової роботи...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка