bitstream/123456789/4015/1
  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Харків Видавництво нфаУ «Золоті строрінки»
jspui/bitstream/123456789/1291/1
  Методичні вказівки для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання Донецьк 2014 (477)
jspui/bitstream/123456789/13537/1
  Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів / [Укл. І. В. Ткаченко]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи нбу»
jspui/bitstream/123456789/12126/1
  А. О. Ткаченко, І. В. Ткаченко створення І діяльність банківських установ на території україни: економіко–правовий аспект
jspui/bitstream/123456789/12279/1
  Олег туляков
jspui/bitstream/123456789/17620/1
  Галузь знань: 0305 «Економіка І підприємництво», 0306 «Менеджмент І адміністрування» Напрям(и) підготовки: ет,емс,епр,епі,епек,мпр,фпр,БД,ефк,ОА, упеп, ам,МП,зед,мпт,мід донецьк, 20
bitstream/123456789/975/1
  Медицина та художня культура
jspui/bitstream/123456789/787/1
  Чаплак Ян Васильович кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології чну імені Юрія Федьковича роль критичного мислення у творчих пошуках «внутрішнього камертону душі» особистості
jspui/bitstream/123456789/720/2
  Викладення матеріалу у запропонованій формі дозволяє розкрити глибинну, динамічну сутність філософії як основи світогляду, як систему методологічних підстав осмислення світу в цілому І місця людини в ньому
bitstream/123456789/89/1
  С. Сковороди збереження здоров᾽я особистості у вальдорфській школі: управлінський аспект
jspui/bitstream/123456789/13358/1
  Сталий розвиток суспільства: запорізький регіональний досвід: монографія
jspui/bitstream/123456789/12165/4
  317. 5 Андрій пальчик
bitstream/123456789/8142/9
  Розділ VІІ. Віра, надія, любов педагога
bitstream/123456789/3354/1
  Полтавські корені миколи гулака (1821-1899) – співзасновника кирило-мефодіївського товариства
bitstream/123456789/17950/1
  О. В. Захарова, О. О. Шумаєва, В.І. Мозговий
jspui/bitstream/123456789/632/1
  Віталій Мудраков
jspui/bitstream/123456789/11125/1
  Своєрідність фінансово-правової діяльності ватикану
bitstream/123456789/10849/1
  Методичні рекомендації „ матеріал для самостійного вивчення лекцій з історії І основ теорії побудови
jspui/bitstream/123456789/12746/1
  Управління культури І туризму, національностей та релігій Сумської обласної державної адміністрації
bitstream/123456789/2138/1
  Теоретико-методологічні засади глобального громадянського суспільства
bitstream/123456789/820/1
  Вищий навчальний заклад Укоопспілки
jspui/bitstream/123456789/9/3
  Національний
bitstream/123456789/3030/2
  Валентина Редіна, Володимир Редін, Валентин Лаптєв
bitstream/123456789/12595/2
  Внесок університету в розвиток церковних періодичних видань Харківської єпархії другої половини ХІХ – початку ХХ ст
jspui/bitstream/123456789/10216/1
  Іван Мозговий " астронавти"
bitstream/123456789/13/1
  Юридична академія україни імені ярослава мудрого
bitstream/NAU/18317/1
  Сциплін студентам немовних спеціальностей всеукраїнська науково-практична конференція Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 7-8 червня 2013 р. Київ
jspui/bitstream/123456789/525/1
  Боротьба упа-«Захід» І збройного підпілля оун на західноукраїнських землях
bitstream/123456789/2782/1
  «психологія : визначення,її розділи, предмет, завдання та методи дослідження»
bitstream/123456789/4360/1
  Людина у фокусі творчості о. Коломійця михайло Мовчан
jspui/bitstream/123456789/303/1
  Методично-хрестоматійний посібник для практичних занять з курсу
jspui/bitstream/123456789/9888/2
  Поет Григорій Петніков у Путивлі
bitstream/123456789/1443/1
  Міфопоетичні тенденції доби у творчості німецьких драматургів XIX століття ф. Геббеля та р. Вагнера ключові слова
bitstream/123456789/11761/2
  Ректори Харківського університету (1805—2014)
bitstream/316497/4875/1
  Навчальний посібник Тернопіль Видавництво «Підручники І посібники»
jspui/bitstream/123456789/801/4
  Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни " культурологія" для студентів денної форми навчання
bitstream/123456789/8487/1
  О. К. Малютіна, канд. істор наук, нфаУ, м. Харків К
bitstream/NAU/10174/1
  Статья посвящена до сих пор дискуссионным понятиям идиостиля и идиолекта, их разграничению, учитывая исторический опыт их развития
jspui/bitstream/123456789/321/1
  Імені Юрія Федьковича
bitstream/123456789/2664/1
  Теоретичні обгрунтування етапів трансформації споживчої кооперації в економіку ринкового типу теоретические обоснования этапов трансформации потребительской
bitstream/316497/9954/1
  +821. 111 Блашків О. В
bitstream/123456789/11351/2
  Кислова О. М. (доцент кафедри методів соціологічних досліджень соціологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна) Берднік К. О
bitstream/123456789/1072/1
  Верига Юстина Андріївна, канд екон наук, проф.; Деньга Світлана Миколаївна, канд екон наук, доц
bitstream/123456789/2255/1
  І. В. Усанов, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та політології Полтавського університету економіки І торгівлі особистість по ту стррону небуття
bitstream/123456789/10979/2
  Конфлікти поєднання родів: «невістка – чужа кістка» та їх еволюційно-психологічне пояснення анотація
jspui/bitstream/123456789/22636/1
  Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «філософія гуманітарного знання й герменевтика»
jspui/bitstream/6789/914/1
  74 В. М. Щербаківський як дослідник народного розпису
bitstream/316497/19568/1
  Методичні рекомендації та завдання для практичних занять з дисципліни "Англійська розмовна мова" для студентів всіх спеціальностей
jspui/bitstream/123456789/2082/1
  Тема основи бібліотечно-інформаційних знань як складова інформаційної культури Документ, документний фонд
jspui/bitstream/123456789/355/1
  У гиблий час глобального безплоду
bitstream/123456789/4286/1
  Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних медичних закладів
bitstream/123456789/24177/1
  Методичні рекомендації щодо виконання завдань практичних занять з нормативної навчальної дисципліни циклу природничо-наукової підготовки
jspui/bitstream/6789/5514/1
  О. В. Лісовська георгій семенович тереверко: мрія злетіти в небо
bitstream/123456789/22717/1
  Методичні вказівки І плани семінарських занять циклу гуманітарної підготовки з нормативної дисципліни
jspui/bitstream/6789/3372/1
  09 Ісаченко В. П
jspui/bitstream/123456789/1212/1
  Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія економіки та економічної думки»
bitstream/123456789/2093/1
  94 (47+57) : 394 О. В. Делія «…відмовтесь від батька в пресі…»
bitstream/NAU/14909/1
  Оптимізація антитерористичної системи держави в умовах міжнародної І регіональної інтеграції
bitstream/123456789/2257/1
  Ігор Усанов усанов ігор Вікторович
jspui/bitstream/123456789/719/1
  Управління соціальними процесами
jspui/bitstream/123456789/12278/1
  Антропогенез як космологічно обумовлена еволюція життя на землі
bitstream/316497/8948/1
  Т. Г. Шевченко в україномовній періодиці США постановка проблеми
jspui/bitstream/123456789/801/3
  Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни " культурологія" для студентів денної форми навчання всіх спеціальностей
jspui/bitstream/123456789/2906/1
  «Константа петраркізму в українській любовній ліриці (В. Сосюра, В. Симоненко, М. Вінграновський)», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10. 01. 01 – українська література
bitstream/123456789/3352/1
  Є. Милорадович роль єлизавети милорадович (1832-1890) в українському суспільно-політичному русі
bitstream/PoltNTU/1775/1
  Навчальний посібник для студентів гуманітарного факультету, спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
bitstream/123456789/3312/1
  «176» Ірина Петренко Питання шлюбно-сімейних відносин у Гетьманщині XVIII ст на шпальтах часопису «Киевская старина»
bitstream/123456789/4326/1
  М. М. Мовчан, м. Полтава життя І творчість т. Шевченка в предметному дискурсі філософії самотності
bitstream/123456789/2965/1
  Навчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою для студентів вищих навчальних медичних закладів за спеціальністю «технологія парфюмерно-косметичних засобів»
jspui/bitstream/123456789/11/3
  Національний
bitstream/123456789/3315/1
  477. 5) „311” Ірина Петренко постать єпископа сильвестра (іустина ольшевського) у розвитку церковно-освітньої справи полтавської єпархії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст
jspui/bitstream/6789/2319/1
  Гончарук в. А
jspui/bitstream/6789/4085/1
  Птеридофлора історичного гербарію Уманського училища рільництва та садівництва
bitstream/123456789/86/1
  Бойчук Ю. Д. 1, Волкова І. В. 2, Горащук В. П
jspui/bitstream/123456789/12691/1
  Удк [75. 03+908] (477. 52) Сергій Побожій
jspui/bitstream/123456789/12276/1
  Удк [75. 03+908](477. 52) Сергій Побожій
jspui/bitstream/123456789/13381/2
  Іван мозговий діалог світів: вірогідність пізнання й комунікації
bitstream/123456789/3074/1
  Конспект лекцій запоріжжя ббк 87. Ж 17 Ухвалено до друку вченою радою Гуманітарного університету
jspui/bitstream/123456789/13680/1
  На правах рукопису
jspui/bitstream/123456789/9972/1
  Сергій побожій історик мистецтва єгор рєдін
jspui/bitstream/123456789/11576/1
  Питання теорії І практики
bitstream/123456789/2957/2
  Ю.І. Прасул основи наукових досліджень
jspui/bitstream/123456789/2144/1
  Наукова та освітянська діяльність володимира станко
jspui/bitstream/123456789/13611/1
  Розкошна Олена Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, двнз «Українська академія банківської справи Національного банку України»
jspui/bitstream/123456789/13394/2
  Правова робота із самозабезпечення економічної безпеки суб’єктами господарювання україни
jspui/bitstream/123456789/11101/1
  Розділ 1 філософія
jspui/bitstream/123456789/1240/1
  Можливості використання методів психодіагностики у вивченні особистості розумово відсталих школярів Марія Матвєєва
jspui/bitstream/123456789/9278/1
  Астронавти
bitstream/316497/7815/1
  Громадськість у функціонуванні судової влади кравчук валентина Миколаївна
bitstream/123456789/22691/1
  Предмет та зміст фізичної хімії, її основні розділи. Значення фізичної хімії для технологічних процесів
bitstream/123456789/22692/1
  Активность. Понятие об активности растворителя
jspui/bitstream/6789/3044/1
  Вікторія Валюк стан проблеми використання історичного матеріалу як засобу формування мотивації вивчення хімії в середній школі постановка проблеми
bitstream/123456789/5486/1
  Історія хвороби в терапевтичній клініці
bitstream/123456789/545/1
  Ірина Петренко Член штабу підпільної групи „Нескорена полтавчанка”
jspui/bitstream/6789/3365/1
  Педагогічна та просвітницька діяльність павла гнатовича житецького (1837-1911)
jspui/bitstream/123456789/82/1
  Народна українська академія І. О. Помазан історія зарубіжної літератури XX століття
jspui/bitstream/123456789/8541/2
  Квачан В. О., Рожко Є. Ю. студентки 2 курсу, напрям підготовки: «Облік І аудит»
bitstream/123456789/2096/1
  О. В. Делія історія полтавської єпархії: історіографічний аспект
jspui/bitstream/123456789/13612/1
  Конкурентоспроможність національної економіки: дослідження ефективності факторів зростання
jspui/bitstream/123456789/10469/3
  К е. н. Кубах Т. Г. Двнз «Українська академія банківської справи нбу»
jspui/bitstream/123456789/688/1
  Розвивальне навчання та його роль у формуванні творчого потенціалу студентів внз
jspui/bitstream/123456789/854/1
  Робоча програма навчального курсу "Історія України"
jspui/bitstream/6789/3456/1
  Науковий часопис східноподільського лінгвокраєзнавчого центру
jspui/bitstream/123456789/60/3
  Зміст вступ
jspui/bitstream/123456789/862/1
  Української державної академії залізничного транспорту Кафедра «Соціально-гуманітарних дисциплін»
jspui/bitstream/123456789/12599/1
  Сьогодні доводиться констатувати, що вітчизняні сільськогосподарські товаровиробники володіють слабкою матеріально-технічною базою
jspui/bitstream/123456789/895/1
  Укладач: канд філол наук, доцент кафедри «Соціально- гуманітарних дисциплін» В. В. Рибенок vr contents
bitstream/NAU/31357/1
  Своєрідність сучасної біографічної драми: наукова рецепція
jspui/bitstream/6789/1979/1
  Олександр миколайович черевченко
bitstream/123456789/2985/1
  Ко мова як чинник формування світоглядно-ментальної мотивації діяльності людини (порівняльний аналіз змісту іменників в українській та російській мовах) запоріжжя 1 5
jspui/bitstream/123456789/11093/1
  Людмила кулішенко
jspui/bitstream/6789/2978/1
  Формування готовності студентів – майбутніх вчителів історії та суспільствознавства до організації проектної діяльності учнів
jspui/bitstream/123456789/851/1
  Анотація. Стаття розкриває художні особливості поетики літературного процесу ХХ століття, колорит епохи Срібного століття, можливості вивчення поезії акмеїзму, футуризму, символізму на уроках зарубіжної літератури. Ключові слова
jspui/bitstream/123456789/295/1
  Курс лекцій миколаїв 2007 ббк 45. 33
bitstream/123456789/2984/1
  Запоріжжя 2012 Жадько В. А
jspui/bitstream/6789/2879/1
  Українське авангардне мистецтво початку ХХ століття
bitstream/123456789/20531/1
  Проблеми зовнішньоекономічної діяльності україни
bitstream/123456789/2987/1
  Україна в 20-ті 30-ті роки ХХ століття
bitstream/NAU/31518/1
  Філософське осмислення проблеми тероризму
jspui/bitstream/123456789/12141/1
  Українська академія банківської справи Національного банку України
jspui/bitstream/123456789/571/1
  Законодавча база місцевих виборів в україні: політико-управлінський ракурс
bitstream/NAU/31675/1
  Київського славістичного університету троян Сергій Станіславович Троян Павло Сергійович отто фон бісмарк І колоніальне питання в німеччині
bitstream/123456789/4018/1
  Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015
jspui/bitstream/123456789/2092/1
  А. В. Решетніченко Методи творчого пошуку
jspui/bitstream/6789/4249/1
  Академія адвокатури України І всеукраїнська міждисциплінарна науково-практична конференція
jspui/bitstream/123456789/1496/1
  Лінгвістика №1 (34), 2016 зміст діалектологія 1
bitstream/123456789/437/1
  Т. В. Оніпко торговельна діяльність споживчої кооперації україни в період непу ( історико-економічний аспект) монографія полтава рвв пуску
bitstream/123456789/436/1
  Імені В. Н. Каразіна
bitstream/123456789/30/1
  Друковані праці дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка в. А. Лазаряна бібліографічний покажчик за 2009 рік
jspui/bitstream/123456789/24176/1
  Конспект лекцій з нормативної навчальної дисципліни циклу природничо-наукової підготовки «біологія» для студентів денної форми навчання
jspui/bitstream/123456789/505/1
  Вільгельм дільтай та його поняття «geisteswissenschaften»: проблема інтерпретації
jspui/bitstream/123456789/27679/6
  Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з нормативної навчальної дисципліни циклу гуманітарної підготовки
bitstream/123456789/3036/1
  Проблеми сучасної філософії та методології наукового пізнання
bitstream/123456789/5944/1
  Вищий навчальний заклад укоопспілки
bitstream/123456789/1439/1
  Міфопоетика фрідріха геббеля у контексті міфокритики ХIХ ст
jspui/bitstream/123456789/492/1
  Орися Задубрівська
bitstream/123456789/2598/1
  Навчальний посібник для студентів 5-го, 6-го курсу медичних внз, лікарів-інтернів педіатрів, інфекціоністів та сімейних лікарів Запоріжжя, 2016р
jspui/bitstream/123456789/1339/2
  Т. О. Каменська
jspui/bitstream/123456789/11219/2
  Лариса дворніченко
jspui/bitstream/123456789/81/1
  Щодо шляхів сполучення на північному сході монархії
jspui/bitstream/123456789/13748/1
  Твори російського художника В. Сєрова в музеях України
jspui/bitstream/123456789/1715/1
  України в умовах сучасної системної реформи ХVIII всеукраїнська студентська науково-практична конференція 03 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ Україна
jspui/bitstream/123456789/503/1
  Розкрито ключову роль математичної константи числа Фібоначі, яке виражає онтологічно-смислову та гармонійну єдність Людини І Космосу
directory bitstream  


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка