bitstream/NAU/15097/2
  Конспект лекцій з дисципліни «історія української культури»
bitstream/NAU/22769/7
  Конспект лекцій з дисципліни «Соціологія еліт»
ua/news/naukov_chitannya_pamyat_p_bletskogo
  Другі читання пам’яті академіка Платона Білецького (1922–1998)
bitstream/NAU/23744/15
  Тема № Місце І значення конфліктології в системі юридичних наук- 2 год
bitstream/NAU/21963/10
  Методичні рекомендації до семінарських занять, тематику домашніх завдань та понятійний апарат
nas/www/Ua/ScienceUnivers/nauka/6
  Зарубіжний досвід
bitstream/NAU/24842/4
  Система менеджменту якості робоча навчальна програма
bitstream/NAU/16179/1
  А. А. Заслужена, викладач актуальність формування компетентного філолога у системі вищої освіти швейцарської конфедерації
bitstream/NAU/23583/13
  Система менеджменту якості навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
i/files
  Музично-меморіальний музей Соломії Крушельницької у Львові Матеріальні пам’ятки музичної культури України: аспекти дослідження, збереження І популяризації Матеріали Наукових читань до Дня пам’яті Соломії Крушельницької, Львів
sites/default/files/documents
  Молодих учених
informacijno-resursnij-centr/programne-zabezpechennja.html?file=files/docs/Metodika/Naukovo-metodichni materiali
  Програма гуртка «Зарубіжна література»
bitstream/NAU/24842/8
  Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт студентів усіх галузей знань І напрямів підготовки заочної форми навчання
bitstream/NAU/26749/1
  Теоретико-методологічні засади роботи 7
bitstream/NAU/20343/1
  Методичні рекомендації до проходження психолого-педагогічної практики Київ 2016 (076. 5)
bitstream/NAU/20454/1
  Програма «Психодіагностика»
bitstream/NAU/14776/1
  Л. В. Бондар Загальна психологія Навчальний посібник
bitstream/NAU/19787/1
  Формування сценічного середовища за допомогою мультимедійних засобів як один з прийомів поєднання новітнього медійного та традиційного образотворчого мистецтва
ua/kafedras/fakultet_teor_ta_stor_mistetstva/naukova_dyalnst_ftm/tret_naukov_chitannya_pamyat_akademka_po_bletskogo
  Програма Міжнародної наукової конференції треті читання пам’яті академіка Платона Білецького
bitstream/NAU/24842/5
  Система менеджменту якості робоча навчальна програма
content/files/catalog1
  Урок 10(5) Сила струму. Амперметр. Вимірювання сили струму
Publications/Sc_notes
  Популяційний надлишок як геополітичний чинник ХХІ століття Петро Масляк, академік
bitstream/NAU/18317/1
  Сциплін студентам немовних спеціальностей всеукраїнська науково-практична конференція Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 7-8 червня 2013 р. Київ
files/2013/Nauka/Wydannia/2010
  2010/№4 Засновники
ukrainian/scientific_world
  Результати наукової роботи кафедри світової літератури факультету іноземних мов за 2014 рік
bitstream/NAU/26013/1
  Мистецтво є формою відображення суспільного буття, формою суспільної свідомості
bitstream/NAU/13395/1
  Типологія героя в романах В. Підмогильного "Місто" та Гі де Мопассана "Любий друг"

  Дослідження доведень Теореми Піфагора
informacijno-resursnij-centr/programne-zabezpechennja.html?file=files/docs/Metodika/Naukovo-metodichni materiali
  Зякун Олександр Сергійович керівник гурткової роботи Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю
files/kafedry/gistolog
  Перелік найвагоміших праць, виконаних на кафедрі гістології та ембріології 1960-1969рр
bitstream/NAU/18315/1
  Шляхи подолання мовних та
bitstream/NAU/19810/1
  Нормальне функціонування будь якого сучасного суспільства неможливе без повноцінної системи освіти
nas/www/Ua/ScienceUnivers/nauka/4
  Зарубіжний досвід
content/files/catalog1
  Урок №8 література рідного краю. К. Перелісна «три правди»
bitstream/NAU/22320/1
  Художній код шістдесятництва в романі В. Дрозда «Ритми життя» у статті йдеться про витоки світоглядних, проблемно-тематичних І жанрово-стильових особливостей роману В. Дрозда «Ритми життя»
bitstream/NAU/13387/1
  Лариса колодіна
ukr/nmmateriali/documents
  Наукова діяльність як форма існування та розвитку науки
bitstream/NAU/10174/1
  Статья посвящена до сих пор дискуссионным понятиям идиостиля и идиолекта, их разграничению, учитывая исторический опыт их развития
bitstream/NAU/19622/1
  «18» Світлана литвинська
bitstream/NAU/20601/1
  Оказіональні, кримінально-насильницькі та суїци- дальні чинники в етіології смертності
ukrainian/scientific_world
  Результати наукової роботи кафедри світової літератури факультету іноземних мов за 2011 рік
Nauch/spetsrada
  Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 16 травня 2014 року
bitstream/NAU/10377/1
  Національного авіаційного університету, Н. І. Федоренко
bitstream/NAU/24423/1
  Система менеджменту якості навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
content/files/catalog1
  Урок №11 українська література ренесансу І бароко. Роль православних братств, острозької
kerivnyky1/profess/naukteor/marketing
  У країнах сталої демократії закладами освіти нагромаджено значний досвід щодо залучення І використання додаткових ресурсів, який сьогодні вже цілком може бути адаптований до реалій нашого життя й ефективно використаний
bitstream/NAU/23583/7
  Лекція №1 Тема лекції: Психологія особистості як наука План лекції
bitstream/NAU/19952/1
  Накккім символізм жіночих образів у західноєвропейському образотворчому мистецтві (живопис, графіка) Анотація
bitstream/NAU/20403/1
  Кафедра педагогіки та психології професійної освіти
bitstream/NAU/17722/1
  Психологічні особливості самооцінки студентами стратегічних життєвих цілей
data
  Положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ : постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. №1320 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. 2011. №99. С. 36-38
bitstream/NAU/16663/1
  Олександра Ескіна, 20 ноября 2010 р
bitstream/NAU/21963/9
  Методичні рекомендації до семінарських занять, тематику домашніх завдань та понятійний апарат
bitstream/NAU/24422/6
  Кафедра соціології та соціальних технологій
BIBLIOTEKA/SAIT/nauka
  Реферативні виданння юридичної тематики з фонду наукової бібліотеки ну "юау ім. Ярослава Мудрого"
bitstream/NAU/10860/1
  Алла Сітко, ст викладач Англійське питальне речення в рамках теорії мовленнєвої діяльності
bitstream/NAU/29310/1
  Політична реклама як невід’ємна складова виборчого процесу
bitstream/NAU/18514/4
  Конспект лекцій з дисципліни «Основи наукових досліджень»
bitstream/NAU/24742/1
  Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах
files/2013/Nauka/Wydannia/2008
  2008/№1 Засновники
wp-content/uploads/2016/04
  В. Я. Бойко // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. 2013. N с. 36-43
nas/www/Ua/ScienceUnivers/nauka/28
  Пропозиції стосовно реформування
files/Naukviddil/infopaket_univer/magistratura
  Назва модуля: Історичний портрет Код модуля: іу 10 Тип модуля
bitstream/NAU/24424/5
  Положення про рейтингову систему оцінювання набутих студентом знань та вмінь з навчальної дисципліни «Психологічне забезпечення переговорного процесу» смя нау п рсо іздн 12. 01. 08-01-2013
bitstream/NAU/14909/1
  Оптимізація антитерористичної системи держави в умовах міжнародної І регіональної інтеграції
bitstream/NAU/24422/1
  Система менеджменту якості навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Психологія вікового розвитку людини для галузі знань 23 «Соціальна робота»
sites/default/files
  Методичні рекомендації 10 економічні науки 12 монографії 12 навчальні посібники 14 історичні науки 16 монографії 16
bitstream/NAU/23389/1
  Роман Ткаченко Поклик Химери Декаданс в українській літературі к. ХІХ – п. ХХ ст
bitstream/NAU/22379/1
  Внесок Едварда Тафті в розвиток візуальної комунікації Бурлакова І. В., Швед О. В
bitstream/NAU/14731/1
  Навчальний посібник Київ 2011 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти
bitstream/NAU/15859/1
  Коваль Л. Я. Синичків М. Б
bitstream/NAU/15097/14
  Тести з історії української культури Практичне заняття Культура українського бароко
content/files/catalog1
  Урок №15 Г. Сковорода. Життя І творчість філософа, просвітителя, поета. «Байки харківські»
bitstream/NAU/25354/1
  Зміст вступ розділ теоретичні засади кадрового забезпечення органів публічної влади 8
bitstream/NAU/17744/1
  А. А. Заслужена Підготовка філолога з англійської мови та літератури у внз швейцарської Конфедерації
wp-content/uploads/2016/01
  Тематика занять
site/variables/docs/pk/Кваліфікації
  Соціальний працівник
nauka/Vybir_dys/Nauk_sem/LU
  Науковий семінар «Український модернізм 20 – 30-х років ХХ століття»
bitstream/NAU/19383/1
  Лекція Українська культура на шляху національного відродження
bitstream/NAU/19384/1
  Лекція Українська культура у міжвоєнний період, роки Другої світової та Великої вітчизняної воєн (1920-1945)
bitstream/NAU/21831/1
  Закон України про вищу освіту; Концепції виховання дітей І молоді в національній системі освіти; Національної доктрини розвитку освіти України у xxiст
bitstream/NAU/16924/1
  Мовна презентація концепту «інновація» на матеріалі видань газети «День» «Екстракт 150»
about_library/naukova_robota/konf_2016
  П 82 Редакційна колегія
bitstream/123456789/2957/2
  Ю.І. Прасул основи наукових досліджень
upload/Naukovo_doslidna robota/publicatsiyi/2016
  Перелік наукових публікацій студентів твсп університету «Україна» за 2015-2016 н р
attachments/article/3
  Науково-дослідницька робота на тему: „Історія Новгород-Сіверської гімназії №1”
doc/files/news/171/17103
  Як писати наукову роботу з філології (поради учителя-практика)
bitstream/NAU/30339/2
  Інформаційний бюлетень №6 Червень 2017 р
site/variables/docs/docsmenu/studnauka/inf_lyst
  Пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел
bitstream/NAU/22458/1
  Практикум для студентів спеціальності 7 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність»
bitstream/NAU/13292/1
  Поетика новели в рецепції сучасного літературознавства
bitstream/NAU/9549/1
  Науково-технічна бібліотека Біобібліографія науковців Національного авіаційного університету Володимир Петрович харченко біобібліографічний покажчик Київ 2012
Nauch/Konf
  Збірник тез доповідей студентів факультету іноземних мов маріуполь – 2014
files/2013/Nauka/konf
  Вивчення творчості
bitstream/NAU/23285/7
  Конспект лекцій з дисципліни «Криміналістика»
images/files/nauka/prezent/2011/2
  Міжнародний стандартний серійний номер issn; міжнародний стандартний серійний номер issn
bitstream/NAU/15997/1
  Особливості архітектурного формування громадських просторів
bitstream/NAU/29703/1
  Збірник задач
bitstream/NAU/14446/1
  Кафедра іноземних мов за фахом
bitstream/NAU/15098/6
  Вступ. Вступ. Лексикографія
files/files
  Чорнявий студент із таврії
nauka/Vybir_dys/Nauk_sem/LU
  Назва дисципліни Науковий семінар «Українська література в контексті культури»
bitstream/NAU/20702/1
  Формування професійної етики майбутніх перекладачів авіаційної галузі у процесі вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін
bitstream/NAU/17725/1
  Психологічні особливості прийняття стратегічного життєвого рішення з визначення власної життєвої позиції
bitstream/NAU/22706/3
  Використання наративного методу у процесі дослідження особливостей професійного самовизначення студентської молоді
bitstream/NAU/13391/1
  Петров. В. 09 І. В. Бурлакова
bitstream/NAU/15308/1
  Ключові слова
upload/Naukovo_doslidna robota/Materiali pro naukovu diyalnist/Inshi naukovi zahodi/2011/2
  Інтернет –конференція
Naukova_robota/data/Konkursu/2013-2014/Konkurs_Shahina/Konkurs
  Моя майбутня професія – вчитель англійської мови
assets/files/prezet/2014
  Наука — це діяльність в системі суспільного розподілу праці, спрямована на отримання нового знання з метою оптимізації всієї іншої людської діяльності
upload/redakt/nauka
  Освітньо-наукова програма
content/files/catalog1
  Урок 16 Практична робота Основні вказівки операційної системи для роботи з файлами, папками, дисками
bitstream/NAU/22386/2
  ККР Computer Engeneering.doc [біографія ткаченка юрія олеговича]
bitstream/NAU/31357/1
  Своєрідність сучасної біографічної драми: наукова рецепція
bitstream/NAU/11573/1
  Вироби у вигляді лінз з гірського кришталю в складі троянського скарбу L як вірогідний атрибут древніх ритуалів запалювання вогню
bitstream/NAU/13397/1
  Бурлакова І. В
bitstream/NAU/20989/1
  Візуалізації тілесності у комп’ютерних іграх як індикатори етнічних ідентичностей та засоби їх конструювання вступ
bitstream/NAU/18308/1
  Відділ преси, освіти та культури Посольства США в Україні
bitstream/NAU/31379/1
  Троян с. С., доктор історичних наук, професор кафедри зовнішньої політики І дипломатії Дипломатичної академії України при мзс україни
bitstream/NAU/19068/1
  Модернізація у вищій школі як соціальний процес: концептуалізація поняття в рамках соціологічного теоретизування
bitstream/NAU/31620/3
  Кафедра соціальних технологій
bitstream/NAU/18681/1
  Софія триколенко
bitstream/NAU/19381/1
  1. Особливості розвитку української культури другої половини хуіі – хуііі ст
bitstream/NAU/31518/1
  Філософське осмислення проблеми тероризму
bitstream/NAU/20631/1
  Формування толерантності як протидія ксенофобії та нетерпимості
bitstream/NAU/23311/6
  Конспект лекцій з дисципліни «Юридична деонтологія»
bitstream/NAU/23350/8
  Методичні рекомендації для самостійної підготовки до занять студентів спеціальності
bitstream/NAU/31611/1
  Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів, глосарій, список літератури. Для студентів напряму підготовки 130102 «Соціальна робота»
bitstream/NAU/31675/1
  Київського славістичного університету троян Сергій Станіславович Троян Павло Сергійович отто фон бісмарк І колоніальне питання в німеччині
bitstream/NAU/20054/10
  Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти
bitstream/NAU/13290/1
  Роман «народжується місто» в контексті ранньої творчості о. Копиленка
bitstream/NAU/29198/1
  Забезпечення закон
Naukova_robota/data/Konkursu/2016-2017/konkyrs_shahina/sayty_KOTN/Fedonyk/Portfolio_Fedonyuk/metod_komplex/Plan_proektu
  Шаблон План навчального проекту
bitstream/NAU/24650/4
  Конспект лекцій з дисципліни «Теорія та практика вирішення публічних (адміністративних) спорів»
bitstream/NAU/20082/1
  Знання «Етики та етикету світових релігій як духовного феномена» є невід’ємною умовою становлення кожної людини як особистості І особливо студентської молоді майбутньої еліти держави
wp-content/uploads/2015/04
  Ключові слова: радянська література, дитяча література, дидактика. Resume
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/nauk_sem
  Робоча програма з навчальної дисципліни «культура наукової української мови»
Tertyshnyk_Volodymyr
  Науково-практичний коментар
upload/Naukovo_doslidna robota/Materiali pro naukovu diyalnist/Inshi naukovi zahodi/2015
  Програма ІІІ всеукраїнської науково-практичної конференції
bitstream/NAU/23285/10
  Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів
bitstream/NAU/17104/1
  Проблеми відповідальності за збереження, розповсюдження та використання порнографії
bitstream/NAU/11571/1
  Едіт Піаф. Три театри – три історії
bitstream/NAU/24340/1
  Корнєєв Ю.В. ІНСТИТУТ ПОВІТРЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В СИСТЕМІ ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА.docx [биография рабиновича кандидата в президенты]
bitstream/NAU/20626/1
  Документ Microsoft Word (25).docx [хё ри биография]
wp-content/uploads/2017/12
  Інформаційний лист шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь в Регіональному науково-методичному семінарі «Збирацька робота та Любов до Слова Євгенії Ярошинської
bitstream/NAU/13401/1
  Серафічні та демонічні модуси природи людини у новелістиці Володимира Кримського та Володимира Русальського
directory bitstream NAU  


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка