jspui/bitstream/123456789/1291/1
  Методичні вказівки для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання Донецьк 2014 (477)
jspui/bitstream/0564/553/1
  ’38 Жанна Колоїз (Кривий Ріг) особливості історичної стилізації
jspui/bitstream/123456789/13537/1
  Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів / [Укл. І. В. Ткаченко]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи нбу»
jspui/bitstream/123456789/12126/1
  А. О. Ткаченко, І. В. Ткаченко створення І діяльність банківських установ на території україни: економіко–правовий аспект
jspui/bitstream/123456789/12279/1
  Олег туляков
jspui/bitstream/0564/308/1
  Навчально-методичний посібник Кривий Ріг, 2015 (075. 8) М 74
jspui/bitstream/123456789/17620/1
  Галузь знань: 0305 «Економіка І підприємництво», 0306 «Менеджмент І адміністрування» Напрям(и) підготовки: ет,емс,епр,епі,епек,мпр,фпр,БД,ефк,ОА, упеп, ам,МП,зед,мпт,мід донецьк, 20
jspui/bitstream/123456789/787/1
  Чаплак Ян Васильович кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології чну імені Юрія Федьковича роль критичного мислення у творчих пошуках «внутрішнього камертону душі» особистості
jspui/bitstream/123456789/720/2
  Викладення матеріалу у запропонованій формі дозволяє розкрити глибинну, динамічну сутність філософії як основи світогляду, як систему методологічних підстав осмислення світу в цілому І місця людини в ньому
jspui/bitstream/123456789/4683/1
  Мала проза в. Фолкнера як об’єкт наукового дискурсу
jspui/bitstream/123456789/13358/1
  Сталий розвиток суспільства: запорізький регіональний досвід: монографія
jspui/bitstream/123456789/12165/4
  317. 5 Андрій пальчик
jspui/bitstream/123456789/632/1
  Віталій Мудраков
jspui/bitstream/123456789/11125/1
  Своєрідність фінансово-правової діяльності ватикану
jspui/bitstream/123456789/12746/1
  Управління культури І туризму, національностей та релігій Сумської обласної державної адміністрації
jspui/bitstream/123456789/9/3
  Національний
jspui/bitstream/123456789/10216/1
  Іван Мозговий " астронавти"
jspui/bitstream/doc/42/1
  Служби україни
jspui/bitstream/123456789/525/1
  Боротьба упа-«Захід» І збройного підпілля оун на західноукраїнських землях
jspui/bitstream/123456789/303/1
  Методично-хрестоматійний посібник для практичних занять з курсу
jspui/bitstream/123456789/9888/2
  Поет Григорій Петніков у Путивлі
jspui/bitstream/123456789/801/4
  Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни " культурологія" для студентів денної форми навчання
jspui/bitstream/123456789/321/1
  Імені Юрія Федьковича
jspui/bitstream/0564/264/1
  Моє славетне криворіжжя рекомендаційний бібліографічний покажчик
jspui/bitstream/123456789/22636/1
  Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «філософія гуманітарного знання й герменевтика»
jspui/bitstream/6789/914/1
  74 В. М. Щербаківський як дослідник народного розпису
jspui/bitstream/123456789/2082/1
  Тема основи бібліотечно-інформаційних знань як складова інформаційної культури Документ, документний фонд
jspui/bitstream/123456789/355/1
  У гиблий час глобального безплоду
jspui/bitstream/6789/5514/1
  О. В. Лісовська георгій семенович тереверко: мрія злетіти в небо
jspui/bitstream/123456789/20/1
  Наукову бібліо­теку вважають одним із найцінніших здобутків Хмельницького на­ціонального університету
jspui/bitstream/6789/3372/1
  09 Ісаченко В. П
jspui/bitstream/123456789/1212/1
  Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія економіки та економічної думки»
jspui/bitstream/0564/999/3
  Актуальні проблеми філології І методики викладання мов
jspui/bitstream/123456789/719/1
  Управління соціальними процесами
jspui/bitstream/0564/302/1
  Становлення традицій класичного танцю на криворіжжі
jspui/bitstream/123456789/12278/1
  Антропогенез як космологічно обумовлена еволюція життя на землі
jspui/bitstream/123456789/801/3
  Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни " культурологія" для студентів денної форми навчання всіх спеціальностей
jspui/bitstream/123456789/2906/1
  «Константа петраркізму в українській любовній ліриці (В. Сосюра, В. Симоненко, М. Вінграновський)», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10. 01. 01 – українська література
jspui/bitstream/123456789/4415/1
  Н. М. Торчинська ( Хмельницький ) ’367. 62 Синтаксичні домінанти вираження чужого мовлення у творах о. Кобилянської та є. Гуцала: компаративний аналіз реферат
jspui/bitstream/123456789/11/3
  Національний
jspui/bitstream/6789/2319/1
  Гончарук в. А
jspui/bitstream/6789/4085/1
  Птеридофлора історичного гербарію Уманського училища рільництва та садівництва
jspui/bitstream/123456789/12691/1
  Удк [75. 03+908] (477. 52) Сергій Побожій
jspui/bitstream/123456789/12276/1
  Удк [75. 03+908](477. 52) Сергій Побожій
jspui/bitstream/123456789/13381/2
  Іван мозговий діалог світів: вірогідність пізнання й комунікації
jspui/bitstream/123456789/744/1
  Сценарій « вже дівчинкою я знала, що належу до нації, котра завдячує літературі самим своїм існуванням.»
jspui/bitstream/123456789/13680/1
  На правах рукопису
jspui/bitstream/123456789/9972/1
  Сергій побожій історик мистецтва єгор рєдін
jspui/bitstream/123456789/11576/1
  Питання теорії І практики
jspui/bitstream/123456789/11/1
  Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів
jspui/bitstream/123456789/2144/1
  Наукова та освітянська діяльність володимира станко
jspui/bitstream/123456789/13611/1
  Розкошна Олена Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, двнз «Українська академія банківської справи Національного банку України»
jspui/bitstream/123456789/13394/2
  Правова робота із самозабезпечення економічної безпеки суб’єктами господарювання україни
jspui/bitstream/123456789/11101/1
  Розділ 1 філософія
jspui/bitstream/123456789/1240/1
  Можливості використання методів психодіагностики у вивченні особистості розумово відсталих школярів Марія Матвєєва
jspui/bitstream/123456789/9278/1
  Астронавти
jspui/bitstream/123456789/11740/1
  Навчально-методичні вказівки до вивчення дисципліни
jspui/bitstream/6789/3044/1
  Вікторія Валюк стан проблеми використання історичного матеріалу як засобу формування мотивації вивчення хімії в середній школі постановка проблеми
jspui/bitstream/6789/3365/1
  Педагогічна та просвітницька діяльність павла гнатовича житецького (1837-1911)
jspui/bitstream/123456789/19/1
  Бібліографія просвітницької роботи наукової бібліотеки хну за 2002-2007 роки
jspui/bitstream/123456789/82/1
  Народна українська академія І. О. Помазан історія зарубіжної літератури XX століття
jspui/bitstream/123456789/8541/2
  Квачан В. О., Рожко Є. Ю. студентки 2 курсу, напрям підготовки: «Облік І аудит»
jspui/bitstream/123456789/13612/1
  Конкурентоспроможність національної економіки: дослідження ефективності факторів зростання
jspui/bitstream/123456789/10469/3
  К е. н. Кубах Т. Г. Двнз «Українська академія банківської справи нбу»
jspui/bitstream/123456789/688/1
  Розвивальне навчання та його роль у формуванні творчого потенціалу студентів внз
jspui/bitstream/123456789/854/1
  Робоча програма навчального курсу "Історія України"
jspui/bitstream/6789/3456/1
  Науковий часопис східноподільського лінгвокраєзнавчого центру
jspui/bitstream/123456789/60/3
  Зміст вступ
jspui/bitstream/123456789/862/1
  Української державної академії залізничного транспорту Кафедра «Соціально-гуманітарних дисциплін»
jspui/bitstream/123456789/12599/1
  Сьогодні доводиться констатувати, що вітчизняні сільськогосподарські товаровиробники володіють слабкою матеріально-технічною базою
jspui/bitstream/123456789/895/1
  Укладач: канд філол наук, доцент кафедри «Соціально- гуманітарних дисциплін» В. В. Рибенок vr contents
jspui/bitstream/6789/1979/1
  Олександр миколайович черевченко
jspui/bitstream/0564/1441/1
  Н. П. Мещерякова актуальні питання методики викладання літератури навчально-методичний посібник
jspui/bitstream/0564/37/3
  Словник фіксує новостворені І запозичені слова, що з’явилися в періодичних, літературно-критичних, науково-популярних виданнях, художніх творах, засобах масової інформації, усному мовленні кінця ХХ початку ХХІ ст
jspui/bitstream/123456789/3026/1
  Оксана данчук
jspui/bitstream/123456789/11093/1
  Людмила кулішенко
jspui/bitstream/6789/2978/1
  Формування готовності студентів – майбутніх вчителів історії та суспільствознавства до організації проектної діяльності учнів
jspui/bitstream/123456789/851/1
  Анотація. Стаття розкриває художні особливості поетики літературного процесу ХХ століття, колорит епохи Срібного століття, можливості вивчення поезії акмеїзму, футуризму, символізму на уроках зарубіжної літератури. Ключові слова
jspui/bitstream/123456789/295/1
  Курс лекцій миколаїв 2007 ббк 45. 33
jspui/bitstream/123456789/537/1
  До питання про участь Григорія Яхимовича у громадському та політичному житті Східної Галичини
jspui/bitstream/6789/2879/1
  Українське авангардне мистецтво початку ХХ століття
jspui/bitstream/0564/1694/1
  Основи культури І техніки мовлення
jspui/bitstream/123456789/12141/1
  Українська академія банківської справи Національного банку України
jspui/bitstream/123456789/571/1
  Законодавча база місцевих виборів в україні: політико-управлінський ракурс
jspui/bitstream/0564/1479/1
  Статья посвящена исследованию
jspui/bitstream/0564/1470/1
  Світлана Журба
jspui/bitstream/123456789/2092/1
  А. В. Решетніченко Методи творчого пошуку
jspui/bitstream/6789/4249/1
  Академія адвокатури України І всеукраїнська міждисциплінарна науково-практична конференція
jspui/bitstream/123456789/1496/1
  Лінгвістика №1 (34), 2016 зміст діалектологія 1
jspui/bitstream/123456789/24176/1
  Конспект лекцій з нормативної навчальної дисципліни циклу природничо-наукової підготовки «біологія» для студентів денної форми навчання
jspui/bitstream/123456789/505/1
  Вільгельм дільтай та його поняття «geisteswissenschaften»: проблема інтерпретації
jspui/bitstream/123456789/27679/6
  Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з нормативної навчальної дисципліни циклу гуманітарної підготовки
jspui/bitstream/123456789/492/1
  Орися Задубрівська
jspui/bitstream/123456789/1339/2
  Т. О. Каменська
jspui/bitstream/123456789/11219/2
  Лариса дворніченко
jspui/bitstream/123456789/81/1
  Щодо шляхів сполучення на північному сході монархії
jspui/bitstream/lib/7687/1
  Робоча програма навчальної дисципліни історія української культури
jspui/bitstream/123456789/13748/1
  Твори російського художника В. Сєрова в музеях України
jspui/bitstream/123456789/1715/1
  України в умовах сучасної системної реформи ХVIII всеукраїнська студентська науково-практична конференція 03 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ Україна
jspui/bitstream/123456789/503/1
  Розкрито ключову роль математичної константи числа Фібоначі, яке виражає онтологічно-смислову та гармонійну єдність Людини І Космосу
directory jspui  


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка