sites/bdpu.org/elearning/ifsk/zltl/irl1-4_20st
  Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавр
sites/bdpu.org/files/konferencii/stud_tez
  Том Гуманітарні науки Бердянськ 2011 (06) ббк 74я5
sites/bdpu.org/elearning/ippom/muz/buzova/irm
  Музичне культура Русі IX-XVII століття
sites/bdpu.org/files/konferencii/1
  Долина нарцисів: українські літературні любовні антології
sites/bdpu.org/files/konferencii/stud_tez
  Дей студентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року Том Гуманітарні науки Бердянськ 2013
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/zltl/angl_lit/anglit20st/prakt
  «жанрова своєрідність антиутопії у творчості джорджа орвелла: роман «1984», повість «звіроферма»
sites/bdpu.org/files/konferencii/1
  Черкашина Т. Ю
sites/bdpu.org/files/ifsk/conference-2013
  Соколовська Ю. С
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/ulk
  Концепція І. Франка еволюції романного жанру
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/zltl/angl_lit/angl_sent_rom/prakt
  «Романтичні тенденції у творчості Вільяма Блейка»
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/zltl/angl_lit/anglit20st
  Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/ulk
  Навчальна дисципліна
sites/bdpu.org/files/konferencii/stud_tez
  Том Гуманітарні науки Бердянськ 2010 (06) ббк 74я5
sites/bdpu.org/files/konferencii/pedagogika
  Бердянськ 2009 (06)
sites/bdpu.org/elearning/ippom/muz/buzova/hor
  Історія християнського хорового співу слав’ян
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/zltl/angl_lit/anglit20st
  Робоча програма навчальної дисципліни історія англійської літератури ХХ століття напрям підготовки 020303
sites/bdpu.org/files/KF/ffsk
  Анотації дисциплін вільного вибору для студентів, які будуть навчатись на 2 курсі у 2017-2018 навчальному році Античні сюжети у світовій літературі
  Анотації дисциплін вільного вибору для студентів, які будуть навчатись на 3 курсі у 2017-2018 навчальному році Античні сюжети у світовій літературі
sites/bdpu.org/files/konferencii/1
  Античний вимір ліричного героя любовної лірики максима рильського
sites/bdpu.org/files/konferencii/pedagogika
  Бердянськ 2009 (06)
sites/bdpu.org/elearning/ifmto/didact/shkola/ist_fiziki
  Інструктивно-методичні матеріали до самостійної роботи студентів з курсу “Історія фізики”
sites/bdpu.org/elearning/ippom/ped/golub/2piv/ped_tech/zao/control
  Програма іспиту з навчальної дисципліни «Педагогічні технології в початковій школі» 2011 р
sites/bdpu.org/files/konferencii/stud_tez
  Том Педагогічні науки Бердянськ 2013 (06) ббк 74я5
sites/bdpu.org/elearning/ifmto/didact/shkola/ist_fiziki
  №1. Фізика стародавнього світу та епохи феодалізму /до кінця ХIV ст
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/zltl/angl_lit/anglit20st/prakt
  «творчість томаса стернза еліота як явище англійського модернізму»
sites/bdpu.org/files/konferencii/stud_tez
  Педагогічного університету
  Том Педагогічні науки Бердянськ 2007 (06) ббк 74я5
sites/bdpu.org/files/konferencii/pedagogika
  Том Гуманітарні науки Бердянськ 2009 (06) ббк 74я5
  2 Бердянськ 2012 (06) ббк 74я5 з 41
sites/bdpu.org/files/konferencii/stud_tez
  Том Природничі науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/ulk/ukr_lit_gur
  «Українська література» (семестр другий) напрям підготовки 030301 Журналістика Теми практичних занять
sites/bdpu.org/files/konferencii/stud_tez
  Том Гуманітарні науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5
sites/bdpu.org/files/konferencii/1
  Пилипенко
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/zltl/angl_lit/anglit20st/prakt
  «художній світ романів Джона фаулза (на прикладі роману «подруга французького лейтенанта»)
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/zltl/angl_lit/angl_sent_rom/prakt
  Байрон Джордж Гордон. Паломничество Чайльд-Гарольда. Дон-Жуан. М.: Художественная литература
sites/bdpu.org/files/konferencii/stud_tez
  Відей студентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 квітня 2012 року Том Гуманітарні науки Бердянськ 2012
sites/bdpu.org/files/konferencii/1
  Любовна тема в ліриці м. Вінграновського
sites/bdpu.org/files/konferencii/stud_tez
  Том Гуманітарні науки Бердянськ 2008 (06) ббк 74я5
  Том Гуманітарні науки Бердянськ 2016 (06) ббк 74я5
sites/bdpu.org/files/vmz
  М 58 Міжнародна діяльність Бердянського державного педагогічного університету. Щорічний бюлетень. 2014 рік. — Бердянськ: бдпу, 2015. – 86 с
sites/bdpu.org/files/konferencii/stud_tez
  Том Педагогічні науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5
sites/bdpu.org/files/konferencii/1
  Філософія любові у прозі Миколи Хвильового
sites/bdpu.org/files/konferencii/pedagogika
  3 Бердянськ 2010 (06)
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/zltl/izl17-18st
  Тематика практичних занять з дисципліни «Історія зарубіжної літератури 17–18 століть» (12 годин) для студентів відділення української філології іфск бдпу
sites/bdpu.org/files/konferencii/stud_tez
  Бердянського державного педагогічного університету
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/ulk/iul20st(60-80)4k
  Самостійна робота іул ХХ ст. (60-80-ті)
sites/bdpu.org/files/konferencii/1
  Християнське буття та любов як виміри етичних вартостей у творах бориса грінченка для дітей
sites/bdpu.org/files/ifsk/conference-2013
  09Українка Радько А. В
sites/bdpu.org/files/konferencii/fiz-mat
  Бердянськ 2012 [51+53+62](045) ббк 74. 58 Рецензенти
sites/bdpu.org/files/ifsk/kzltl
  3. Семестр: 5,6 Обсяг дисципліни
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/zltl/angl_lit/anglit20st/prakt
  «стильова еволюція творчості вільяма батлера єйтса»
sites/bdpu.org/files/konferencii/stud_tez
  Том Природничі науки Бердянськ 2015 (06) ббк 74я5
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/ulk
  Концепція "монументального історизму" Д. С. Ліхачова. Д. Чижевський про добу монументального І орнаментального стилів
sites/bdpu.org/files/konferencii/1
  Рева Лариса Григорівна (Київ). Роде наш красний: жіноча лінія родини Реви
sites/bdpu.org/files/konferencii/pedagogika
  3 Бердянськ 2012 (06) ббк 74я5 з-41
sites/bdpu.org/files
  Пояснювальна записка Програма вступного екзамену складена на основі програми зовнішнього незалежного оцінювання 2012 року «Українська мова І література»
sites/bdpu.org/files/konferencii/1
  Нан україни „жіноче” кохання в „химерному” романі
sites/bdpu.org/files/konferencii/stud_tez
  Том Природничі науки Бердянськ 2016 (06) ббк 74я5
  Том Гуманітарні науки Бердянськ 2015 (06) ббк 74я5
sites/bdpu.org/elearning/ippom/psy/kashkaryova/psy/day
  Предмет психології
sites/bdpu.org/files/konferencii/pedagogika
  4 Бердянськ 2011 (06) ббк 74я5
sites/bdpu.org/files/konferencii/stud_tez
  Том Педагогічні науки Бердянськ 2012 (06) ббк 74я5
sites/bdpu.org/elearning/isptaco/kdo/dek-prik-must-DNZ
  Рекомендована література Базова
sites/bdpu.org/files/konferencii/stud_tez
  Том Педагогічні науки Бердянськ 2015 (06) ббк 74я5
sites/bdpu.org/elearning/ippom/ped/golub/2piv/ped_tech/day/ppz
  Особистісно-орієнтовані системні педагогічні технології
sites/bdpu.org/files/konferencii/stud_tez
  Студентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року Том Природничі науки Бердянськ 2013
sites/bdpu.org/elearning/ifmto/didact/shkola/ist_nauk_tech
  Історія науки І техніки”
sites/bdpu.org/files/inf
  Sekcia: predškolská a elementárna pedagogika 11 організація ігрової діяльності дошкільників 12 як соціально-педагогічна проблема 12 Лариса Азарова, Наталія Франчук 12
sites/bdpu.org/files
  Програма фахового вступного випробування з психології покликана перевірити знання абітурієнтів з основних психологічних курсів: «Загальна психологія»
sites/bdpu.org/files/konferencii/pedagogika
  4 (Педагогічні науки) Бердянськ 2005 (06) ббк 74я5
sites/bdpu.org/elearning/ifmto/math/MATH
  Елементи теорії множин. Операції над множинами
sites/bdpu.org/files/konferencii/1
  Філософія повноти життя й любові за романом марії матіос «майже ніколи не навпаки»: літературно-мистецька вітальня як форма позакласного читання
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/ulk
  Навчальна дисципліна
  Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. К.: Ленвіт, 2000. С. 113-138 (чит зал іф)
sites/bdpu.org/files/konferencii/1
  Екзистенційна проблематика драматургії степана васильченка
sites/bdpu.org/elearning/ippom/psy/karapetrova/dif_psy/zao
  Програма іспиту з дисципліни «Диференціальна психологія» Галузь знань: 0101 «Педагогічна освіта»
sites/bdpu.org/files/konferencii/stud_tez
  Овідей студентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 15 травня 2008 року Том Природничі науки Бердянськ 2008
sites/bdpu.org/elearning/ioipt/ktun/Вступ до спеціальності
  Практичне заняття №1 перші відомості про спеціальність
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/spt_sum
  Сучасний особистісно зорієнтований урок української мови
sites/bdpu.org/files/priemka/program
  Програма вступного екзамену з дисципліни
sites/bdpu.org/files/ifsk
  Молодих учених
sites/bdpu.org/files
  Пояснювальна записка Фахове вступне випробування з «Основного музичного інструменту»
  Пояснювальна записка програма комплексного іспиту за фахом 050102 "Економічна кібернетика"
  Пояснювальна записка програма комплексного іспиту за фахом 03050201 "Економічна кібернетика"
sites/bdpu.org/files/konferencii/pedagogika
  Бердянськ 2008 (06) ббк 74я5
sites/bdpu.org/files
  Пояснювальна записка вступне фахове випробування з дисципліни "Німецька мова та література з методиками викладання"
sites/bdpu.org/files/konferencii/pedagogika
  4 Бердянськ 2012 (06) ббк 74я5 з-41
  Бердянськ 2009 (06)
sites/bdpu.org/files
  Пояснювальна записка вступне фахове випробування з дисципліни Англійська мова та література з методиками викладання є формою визначення рівня теоретичних та практичних знань студентів-бакалаврів
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/knum
  Програма нормативної навчальної дисципліни «культура наукової української мови» підготовки
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/zltl/shksl/ZFN
  Програма іспиту з дисципліни «Шкільний курс світової літератури та методика його викладання»
sites/bdpu.org/files
  Пояснювальна записка Програма вступного екзамену складена на основі програми зовнішнього незалежного оцінювання 2012 року «Українська мова І література»
sites/bdpu.org/files/konferencii/pedagogika
  4 Бердянськ 2010 (06)
sites/bdpu.org/elearning/ippom/muz/grigoryeva/psy_mis/day
  Практичні заняття, їх тематика І обсяг
sites/bdpu.org/files/konferencii/1
  Відомо, що однією з так званих "вічних" тем у літературі та мистецтві є тема кохання
sites/bdpu.org/elearning/ippom/muz/grigoryeva/psy_mis/day
  Методичні рекомендації для студентів № теми Назви тем та анотований зміст Заліковий кредит №1
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/zltl/angl_lit/anglit20st/prakt
  «творчість вірджинії вулф як явище модернізму»
sites/bdpu.org/files/konferencii/pedagogika
  2 Бердянськ 2010 (06)
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/sk/osn_gur
  Лекція № Журналістський твір як тип тексту. План Передумови написання журналістського твору. Поняття теми та ідеї
sites/bdpu.org/files/konferencii/pedagogika
  Бердянськ 2007 (06) ббк 74я5
sites/bdpu.org/files
  Пояснювальна записка Програма вступного екзамену складена на основі програми зовнішнього незалежного оцінювання 2012 року «Українська мова І література»
sites/bdpu.org/elearning/ioipt/ktun/InternetTehnologii
  Методичні рекомендації для виконання самостійних робіт з дисципліни «Інтернет-технології»
sites/bdpu.org/files/ifsk/conference-2013
  Функції к’єркегорівського контексту у романі девіда лоджа “терапія”
sites/bdpu.org/files/konferencii/stud_tez
  Том Педагогічні науки Бердянськ 2016 (06) ббк 74я5
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/zltl/angl_lit/angl_sent_rom/prakt
  Художній світ поезії джона кітса» План Життєвий І творчий шлях поета. Естетичні погляди Джона Кітса. Ототожнення краси й істини. «Аксіоми поезії»
sites/bdpu.org/elearning/ifmto/math/vagina/matematika
  Елементи теорії множин. Операції над множинами
sites/bdpu.org/elearning/sgf/history_of_ukraine/day
  Проблеми етногенезу українського народу
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/uml/nauk_sem
  Робоча програма з навчальної дисципліни «культура наукової української мови»
sites/bdpu.org/files/ifsk/conference-2013
  До проблеми жанру
sites/bdpu.org/elearning/sgf/history_of_ukraine/day
  Герої та антигерої I російської революції
sites/bdpu.org/files/konferencii/pedagogika
  Педагогічні науки Теорія І практика естетичного виховання в умовах соціокультурної трансформації Бердянськ 2006
  1 Бердянськ 2012 (06) ббк 74я5
  Бердянськ 2008 (06)
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/zltl/angl_lit/angl_sent_rom/prakt
  «жанрова специфіка історичного роману вальтера скотта (на прикладі роману
sites/bdpu.org/files/ifsk/kzltl
  Семестр: Обсяг дисципліни
sites/bdpu.org/elearning/ippom/muz/sergienko/ist_teatr_m/day
  «Історія театрального мистецтва»
sites/bdpu.org/files/ifsk/conference-2013
  Житіє бітника: роман джека керуака «волоцюги дхарми»
sites/bdpu.org/files/konferencii/pedagogika
  Бердянськ 2007 (06) ббк 74я5
directory sites bdpu.org  


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка