Директора про роботу коледжуСторінка1/13
Дата конвертації18.04.2017
Розмір2,22 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ХЕРСОНСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ

З В І Т

Директора ПРО

РОБОТУ КОЛЕДЖУ


ЗА 2009-2014 н.р.

Херсон – 2014ЗМІСТ

 1. Установчі та реєстраційні документи ...……………………...

 2. Кадрове забезпечення …………………………………………

 3. Профорієнтаційна робота ………………………………………

 4. Контингент коледжу ……………………….…………………..

 5. Навчально-методична робота …….. ……..……………..…….

 6. Практичне навчання ……………………………………………

 7. Система виховної роботи ….…………………………………..

 8. Працевлаштування ……………………………………………...

 9. Мтеріально-технічне забезпечення ……………………………

 10. Охорона праці та цивільна оборона …………………………..

 11. Робота викладачів коледжу у рамках діяльності ради директорів ВНЗ І-ІІр.а. Херсонської області ……………….…...

 12. Робота архіву …………………………………………………...

 13. Соціальна інфраструктура …………………………………….

 14. Профспілкова робота …………………………………………..

2

3

612

28

3743

88

104109
113

116


117

120
 1. УСТАНОВЧІ ТА РЕЄСТРАЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ

Навчально-виховний та виробничий процес в Херсонському політехнічному коледжі Одеського національного політехнічного університету здійснюється у відповідності до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про загальну середню освіту», нормативно-розпорядчих документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Державних стандартів вищої освіти, розпорядчих документів Одеського національного політехнічного університету.

Документи, які засвідчують право на здійснення освітньої діяльності: Статут Одеського національного політехнічного університету, затверджений Міністерством освіти і науки України 29.10.2013 р. наказом №1477, Положення про Херсонський політехнічний коледж Одеського національного політехнічного університету (ХПТК ОНПУ), затверджене ректором ОНПУ 03.07.2013 р., довідка про внесення до Державного реєстру вищих навчальних закладів України за №16-д-32 від 17.10.2011р., довідка за №802842 від 30.01.2013р. Державного реєстру підприємств та організацій (ЄДРПОУ) ХПТК ОНПУ. Коледж має ліцензії АЕ №270258 від 10.04.2013 р. на право підготовки молодших спеціалістів за 11 спеціальностями із ліцензованим обсягом 450 осіб денної форми навчання і 75 осіб заочної форми навчання. Коледж має сертифікати про акредитацію спеціальностей 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» (Серія НД-ІІ №1648593 від 29 вересня 2011р.), 5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мережі» (Серія НД-І №1623577 від 26 лютого 2013р.), 5.05010301 «Розробка програмного забезпечення» (НД-І №1623578 від 26 лютого 2013р.), 5.03050401 «Економіка підприємства» (серія НД-І №1623575 від 26 лютого 2013р.), 5.05070104 «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд» (НД-І №1623581 від 26 лютого 2013р.),5.02010501 «Діловодство» (НД-І №1650092 від 21 липня 2010р.), 5.05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях»(Серія НД-І №1623579 від 26 лютого 2013р.), 5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» (Серія НД-І №1623582 від 26 лютого 2013), 5.03050901 «Бухгалтерський облік» (Серія НД-І №1623576 від 26 лютого 2013р.), 5.05050306 «Виробництво двигунів» (Серія НД-І №1623580 від 26 лютого 2013р.)

Оригінали засновницьких документів, а саме: Статут ОНПУ, зміни та доповнення до статуту ОНПУ, Положення про Херсонський політехнічний коледж, довідки про включення до ЄДРПО України, про внесення вищого навчального закладу до Державного реєстру вищих навчальних закладів України, з єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), ліцензії, сертифікати про акредитацію – наявні в коледжі і затверджені в установленому порядку.

 1. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Навчальний процес за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» здійснює 5 відділень підготовки молодших спеціалістів (механічне відділення, електротехнічне відділення, відділення комп’ютерної та програмної інженерії, економіко-технологічне відділення та заочне відділення) до складу яких входять 15 циклових комісій. Підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» проводиться відділенням комп’ютерної та програмної інженерії.

Навчальний процес по підготовці молодших спеціалістів коледжу забезпечує 118 педагогічних працівників (з них - спеціалістів вищої кваліфікаційної категорії – 39 осіб; спеціалістів І кваліфікаційної категорії – 27 осіб; спеціалістів ІІ кваліфікаційної категорії – 32 особи; спеціалістів без категорії – 20 осіб. Педагогічне звання викладач-методист мають – 16 осіб. Вченні звання мають 7 осіб (з них доцент - 5 осіб, кандидат наук - 7 осіб)

Протягом п’яти років кадровий склад викладачів змінювався. Зокрема, у 2009-2010 н.р. навчальний процес охоплювало 119 педагогічних працівників (з них - спеціалістів вищої кваліфікаційної категорії – 37 осіб; спеціалістів І кваліфікаційної категорії – 29 осіб; спеціалістів ІІ кваліфікаційної категорії – 29 осіб; спеціалістів без категорії – 24 особи. Педагогічне звання викладач-методист мали – 12 осіб, старший викладач – 2 особи. Вченні звання мали 7 осіб (з них доцент - 1 особа, кандидат наук - 7 осіб).

У 2010-2011 н.р. у навчальному процесі було задіяно 123 педпрацівника (з них - спеціалістів вищої кваліфікаційної категорії – 38 осіб; спеціалістів І кваліфікаційної категорії – 30 осіб; спеціалістів ІІ кваліфікаційної категорії – 30 осіб; спеціалістів без категорії – 25 осіб. Педагогічне звання викладач-методист мають – 13 осіб, старший викладач – 2 особи. Вченні звання мають 7 осіб (з них доцент - 1 особа, кандидат наук - 7 осіб).

У 2011- 2012 н.р. – 117 педпрацівників (з них - спеціалістів вищої кваліфікаційної категорії – 36 осіб; спеціалістів І кваліфікаційної категорії – 31 особа; спеціалістів ІІ кваліфікаційної категорії – 34 особи; спеціалістів без категорії – 16 осіб. Педагогічне звання викладач-методист мають – 10 осіб, старший викладач – 2 особи. Вченні звання мають 7 осіб (з них доцент - 2 осіб, кандидат наук - 7 осіб).

У 2012-2013 н.р. – 115 педпрацівників (з них - спеціалістів вищої кваліфікаційної категорії – 37 осіб; спеціалістів І кваліфікаційної категорії – 31 особа; спеціалістів ІІ кваліфікаційної категорії – 29 осіб; спеціалістів без категорії – 18 осіб. Педагогічне звання викладач-методист мають – 16 осіб, старший викладач – 2 особи. Вченні звання мають 7 осіб (з них доцент - 2 особи, кандидат наук - 7 осіб).

Аналіз динаміки змін кадрового складу за 2009-2014рр показано на діаграмі № 2.1.Діаграма № 2.1. Динаміка змін кадрового складу за 2009-2014 рр

Якісний склад викладачів відділень молодших спеціалістів за п’ять років приведений нижче на діаграмах № 2.2-2.6.


Діаграма № 2.2. Якісний склад викладачів коледжу у 2009-2010н.р.
Діаграма № 2.3. Якісний склад викладачів коледжу у 2010-2011н.р.


Діаграма № 2.4. Якісний склад викладачів коледжу у 2011-2012н.р.Діаграма № 2.5. Якісний склад викладачів коледжу у 2012-2013н.р.Діаграма № 2.6. Якісний склад викладачів коледжу у 2013-2014н.р.


Для підготовки бакалаврів коледж залучає науково-педагогічні кадри на засадах внутрішнього сумісництва та науково-педагогічні кадри Одеського національного політехнічного університету на засадах зовнішнього сумісництва. Зокрема, навчальний процес по підготовці бакалаврів в коледжі у 2013-2014 н.р. забезпечувало 19 викладачів, з них: штатних – 18 викладачі; на засадах зовнішнього сумісництва – 1 викладач. Наукову ступінь кандидата наук серед них мали – 6 осіб.

Кожного року у коледжі проводиться атестація педагогічних кадрів. Зокрема, у 2013-2014 н.р. атестувалося 33 педагогічних працівника; встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» – 4 викладачам; «спеціаліст першої категорії» – 4; «спеціаліст другої категорії» – 3; присвоєно педагогічне звання «викладач-методист» – 3 викладачам. Підтверджено вищу категорію 6 викладачам, підтверджено педагогічне звання «викладач-методист» – 2 викладачам.

 1. ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА

Відповідно до наказу Херсонського політехнічного коледжу ОНПУ №223 від 20.09.2013 в коледжі створена агітаційна група, яка відвідує навчальні заклади міста та області з профорієнтаційною роботою. До складу групи входять: керівник групи - Коленко В.В., члени групи – Аблова Г.В., Арбузова Ю.В., Гончарова В.Б., Горішня А.В., Горобцов В.А., Дрозд Д.А., Карлова Н.І., Кисловська Т.В., Куліковська Н.М., Литвиненко Т.О., Шахман А.М., Аносова Ю.П., Сорокін А.М., Федін Ю.М., Якушенко С.О., Максимова О.Є., Подозьорова А.В., Ротань Н.В., Свириденко О.М., Сіліщенко О.П., Слєпухіна Р.І. За 2013-2014н.р. надано інформацію про Херсонський політехнічний коледж 4000 майбутнім абітурієнтам у 48 навчальних закладах Херсонської області (див. фото №1).

За кожною цикловою комісією закріплені загальноосвітні навчальні заклади міста Херсона.

Інформація про Херсонський політехнічний коледж ОНПУ, правила вступу до коледжу та навчання доведено до адміністрації та учнів професійно-технічних навчальних закладів міста та області.Фото № 3.1. Проведення профорієнтаційної роботи агітаційною групою в загальноосвітніх школах міста Херсона та області

1.2 На сторінках газети «Гривна» у тематичному додатку «Абітурієнт-2014» щорічно розміщується реклама спеціальностей коледжу.

1.3 Активісти студентського самоврядування коледжу та члени «Бізнес-клубу» під керівництвом Аблової Г.В. організовують та проводять заходи у багатолюдних місцях міста в рамках реклами коледжу(див. фото №2).

Фото № 3.2. Проведення профорієнтаційної роботи активістами студентського самоврядування


1.4 Творча група «Бізнес-клубу» провела маркетингові дослідження щодо обізнаності випускників загальноосвітніх навчальних закладів міста та області про Херсонський політехнічний коледж ОНПУ.

1.5 Проводяться екскурсій та реклами спеціальностей для слухачів відділення довузівської підготовки:

- цикловими комісіями «Програмної інженеріїї» та «Комп’ютернї інженерії» та Херсонським міським центром зайнятості було проведено професіогеографічну екскурсію для учнів 9-А класу ЗОШ №26 в рамках обласного інноваційного проекту із профорієнтації шкільної молоді «ПрофіСтарт: юні обирають майбутнє»

- студентоми випускних груп та викладачами фахових циклових комісій.

Студенти представляють творчі роботи, в яких показують отримані знання та набуті уміння щодо впровадження інформаційних технологій та відповіли на питання майбутніх абітурієнтів щодо переваг навчання у коледжі та подальшого працевлаштування. Найбільшу зацікавленість школярів викликав «рекламний робот Вася»(див. фото № 3)

Фото № 3.3. Проведення екскурсій та реклами спеціальностей для слухачів відділення довузівської підготовки.

- для слухачів підготовчих курсів викладачі  циклової комісії соціальних дисциплін  та студенти 181 та 481 груп,  разом з  активістами  клубу «Дебют» проводять виховні поза навчальні заходи. Зокрема, у 2014 році проведено    тематичну  програму присвячену 70-й річниці визволення міста Херсона від німецько-фашистських загарбників (див. фото № 4)
Фото № 3.4. Тематична  програма, присвячена 70-й річниці визволення міста Херсона від німецько-фашистських загарбників.
 • для слухачів відділення довузівської підготовки студентами 3 курсу спеціальності «Розробка програмного забезпечення» у 2013-2014н.р. під керівництвом викладача Арбузової Ю.В. було проведено професійно-орієнтаційний захід «Знайомство з майбутньою спеціальністю». Студенти представили курсові проекти з дисципліни «Бази даних», в яких показали теоритичні знання та практичні уміння роботи з базами даних з конкретної  предметної області.. Слухачі курсів зацікавилися майбутньою професією(див. фото № 5).

Фото № 3.5. Слухачі курсів на професійно-орієнтаційному заході «Знайомство з майбутньою спеціальністю».

- цикловими комісіями «Ремонту автомобілів», «Виробництва двигунів» та «Комп’ютерної графіки та автоматизованого проектування» було проведено профорієнтаційний захід «Екскурсія в майбутню спеціальність».

- цикловою комісією «Соціальних дисциплін» та активістами студради, учасниками студентських клубів «Джерело» та «Дебют» був проведений виховний захід присвячений  69-річниці Премоги у Великій Вітчизняній війні.

1.6 Проведення «Днів відкритих дверей»

Тричі на рік в коледжі проводяться головні профорієнтаційні заходи – Дні відкритих дверей

У жовтні та березні у коледжі проводяться «Дні відкритих дверей», які носять ознайомчо-організаційний характер – учні загальноосвітніх навчальних закладів та їх батьки мають можливість ознайомитись з усіма структурними підрозділами навчального закладу та ознайомитись з матеріально-технічною базою коледжу.

Під час заходу відбуваються зустрічі майбутніх абітурієнтів та їх батьків з адміністрацією коледжу.

До уваги гостей представлені презентації про навчальний заклад та всі спеціальності. Під час зустрічі  звучать музичні привітання клубу «Дебют»(див. фото № 6).Фото № 3.6. Музичні привітання клубу «Дебют».

Увазі гостей представлено матеріально-технічну базу коледжу, виставку технічної творчості студентів(див. фото № 7).Фото № 3.7. Виставка технічної творчості студентів коледжу.


У травні «День відкритих дверей» носить професійно-зорієнтований характер, майбутні абітурієнти та їх батьки отримують більше інформації про обрану ними спеціальність. Під час заходу відбуваються зустрічі майбутніх абітурієнтів та їх батьків з директором коледжу Яковенко О.Є та заступником директора з навчальної роботи Дудніковим А.М. з інформацією про правила вступу до коледжу у поточному навчальному році.

У профорієнтаційній роботі велику роль відіграє робота відділення довузівської підготовки, яке здійснює підготовку учнів 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів міста та області щодо вступу до коледжу з предметів «Математика», «Українська мова» та підготовку до складання зовнішнього незалежного оцінювання з предметів «Математика» і «Українська мова та література».

Майбутнім вступникам надаються послуги загальноосвітньої підготовки завдяки організації курсів тривалістю 8 місяців, які діють з жовтня по червень місяць кожного року, 5 місяців з лютого по червень кожного року та 1 місяць, які працюють впродовж червня-липня.

Аналіз кількості слухачів курсів довузівської підготовки до вступу до ВНЗ (див. діаграми № 3.1- 3.2).Діаграма № 3.1. Кількість слухачів підготовчих курсів до вступу в коледж за 2009-2014 навчальні рокиДіаграма № 3.2 . Організація підготовких курсів для випускників коледжу до вступу у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації


У роботу відділення з 2011 року впроваджено елементи дистанційної освіти стосовно деяких слухачів. 1. КОНТИНГЕНТ КОЛЕДЖУ

З 2009 по 2014 рр підготовка фахівців у Херсонському політехнічному коледжі здійснювалася за двома освітньо-кваліфікаційними рівнями: • бакалавр (за спеціальністю «Комп’ютерна інженерія»(ліцензійний обсяг - 30));

 • молодший спеціаліст (за спеціальностями «Розробка програмного забезпечення», «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж», «Виробництво двигунів», «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях», «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд», «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів», «Економіка підприємства», «Бухгалтерський облік», «Інформаційна діяльність підприємства», «Діловодство», «Туристичне обслуговування»). Ліцензійний обсяг підготовки молодшого спеціаліста денного відділення складає 390 осіб, а заочного – 75 осіб.

Коледж забезпечує ступеневу підготовку фахівців починаючи від освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» до «освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

У коледжі активно впроваджується ступенева освіта – для продовження навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за скороченим терміном приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник».

У 2013-2014 н.р. отримано дозвіл на підготовку фахівців за екстернатною формою навчання. У 2011-2012 н.р. коледж отримав ліцензію з підготовки молодших спеціалістів денної форми навчання спеціальності «Інформаційна діяльність підприємства», а у 2012-2013н.р. – зі спеціальності «Туристичне обслуговування».

У 2013-2014н.р. розроблено пакет документів для ліцензування нових спеціальностей: 5.07010102 «Організація перевезень і управління на автотранспорті» та 5.05070205 «Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів»

У 2012-2013н.р. у коледжі було проведено акредитаційну експертизу всіх спеціальностей.

У 2011-2012н.р. у коледжі була здійснена атестація загальноосвітнього циклу підготовки.

Щорічно на всіх спеціальностях з підготовки молодших спеціалістів та бакалаврів навчальний процес здійснювався згідно затверджених навчальних планів. Всі дисципліни на всіх спеціальностях забезпечені навчальними програмами, робочими навчальними програмами, лекційним матеріалом, методичними вказівками та інструкціями для виконання практичних та лабораторних робіт, методичними вказівками до виконання самостійних робіт.

Доопрацьовані інтегровані навчальні плани підготовки молодшого спеціаліста за скороченими термінами підготовки (2 роки) на базі освітньо-кваліфікованого рівня «кваліфікований робітник» по спеціальностях «Розробка програмного забезпечення», «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж», «Виробництво двигунів», «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях», «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд», «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів», «Економіка підприємства», «Бухгалтерський облік», «Інформаційна діяльність підприємства».Велику роботу щодо прийому вступників до коледжу на початковий курс навчання щороку проводить приймальна комісія коледжу. Інформація щодо прийому на денні відділення у розрізі спеціальностей за останні п’ять років надана у таблиці № 4.1 (див. діаграма № 4.1). На заочну форму навчання у розрізі спеціальностей – у таблиці № 4.2 (див. діаграма № 4.2)

Таблиця № 4.1. Прийом вступників за спеціальностями. Денна форма навчання.

Навчальні роки
Спеціальність

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

Діловодство

7

14

-

-

-

Інформаційна діяльність підприємства

-

-

-

10

6

Економіка підприємства

11

27

21

17

14

Бухгалтерський облік

10

21

22

18

16

Обслуговування комп’ютерних систем і мереж

28

49

34

32

28

Розробка програмного забезпечення

29

46

34

41

40

Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях

41

50

45

50

40

Виробництво двигунів

16

29

21

20

30

Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд

49

50

46

50

50

Обслуговування та ремонт автомоділів і двигунів

26

46

41

44

30

Туристичне обслуговування

-

-

-

-

7

Всього

217

332

264

282

261


Діаграма № 4.1. Прийом вступників за спеціальностями. Денна форма навчання.Таблиця № 4.2. Прийом вступників у розрізі спеціальностей. Заочна форма навчання.

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

Діловодство

6

-

-

-

-

Бухгалтерський облік

1

12

7

11

13

Розробка програмного забезпечення

3

6
5
Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд

6

14

10

15

12

Обслуговування та ремонт автомоділів і двигунів

6

13

6

15

22

Всього

22

45

23

46

47Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Директора про роботу коледжу iconПрограма претендента на посаду директора Кам’янець-Подільського індустріального коледжу
Народився 13 березня 1954 р в сім’ї військовослужбовця, українець, безпартійний
Директора про роботу коледжу iconСекція математики математикаімистецтв о роботу виконала
Гордій Марія Павлівна, викладач математики, спеціаліст вищої категорії Шевченківського с/г коледжу Уманського дау
Директора про роботу коледжу iconПрограма кандидата на посаду директора кам’янець-подільського індустріального коледжу ільєва олексія івановича
Все, що з’явилось у вашому житті, І люди, І події стали реальні лише тому, що ви їх намалювали. І саме від вас залежить, що робити...
Директора про роботу коледжу iconЗвіт середньої загальноосвітньої школи №8 загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступеня Оболонського району м. Києва про роботу в 2013-2014 н р
Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №778,...
Директора про роботу коледжу iconКіровоградський обласний загальноосвітній навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат школа мистецтв) Звіт-доповідь директора Короткова А.Є. про роботу облкомплексу протягом 2011-2012 н р. Зміст
Створення умов для варіа­тивності навчання та вжиті заходи щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес...
Директора про роботу коледжу iconЗвіт про роботу директора централізованої бібліотечної системи за 2011 рік основні показники діяльності за 2010 рік назва бібліотеки Кількість читачів
України, Указами Президента України, директивними матеріалами Міністерства культури, наказами та' розпорядженнями управління культури...
Директора про роботу коледжу iconЯк правильно влаштовуватися на роботу ?
Але з чого почати? При влаштуванні на будь-яку роботу від Вас будуть вимагати хоча б короткі відомості про себе. Для цього потрібно...
Директора про роботу коледжу iconЗвіт про профорієнтаційну роботу кафедри клінічної лабораторної діагностики за листопад 2017 року
Року зав кафедри доц. Єрьоменко Р. Ф. та відповідальна за профорієнтаційну роботу доц. Карабут Л. В. відвідали Хмельницький базовий...
Директора про роботу коледжу iconЗ віт про роботу облдержадміністрації за січень 2011 року
Про щорічний Всеукраїнський конкурс “Кращий державний службовець” та нововведення у законодавстві про державну службу”, “Про новий...
Директора про роботу коледжу iconЗвіт директора Мукачівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат І-ІІ ст. Закарпатської обласної ради про свою діяльність на посаді протягом 2012-2013 навчального року
Шановні присутні! Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка