Директора про роботу коледжу


МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯСторінка11/13
Дата конвертації18.04.2017
Розмір2,22 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Коледж має належну матеріально-технічну базу, що дозволяє організувати навчально-виховний процес загальноосвітньої підготовки студентів на достатньому рівні, сприяє можливості самостійної та наукової роботи студентів, організації їх побуту і відпочинку та проведення спортивно-масової роботи.

Навчальний процес здійснюється у двох навчально-лабораторних корпусах, двох гуртожитках та в будівлі навчально-виробничих майстерень. Загальна площа будівель і споруд становить 19 952 м2, навчальна – 15 750 м2. Всі будівлі типові, знаходяться у задовільному санітарному стані та відповідають своєму призначенню.

Щорічно виконується відповідний обсяг робіт з ремонту приміщень та підтримання їх у належному стані.

Навчально-матеріальна база коледжу відповідає вимогам навчальних планів і програм, санітарно-гігієнічним нормам і дозволяє в повному обсязі забезпечувати підготовку фахівців.

У коледжі розроблені заходи щодо збереження та розвитку матеріально-технічної бази. Щорічно за допомоги батьківського комітету коледжу оновлюється матеріально-технічна база коледжу. Розробляються нові та оновлюються інформаційно-навчальні стенди. В результаті реальних курсових та дипломних проектів, новими лабораторно-практичними стендами та макетами поповнюється матеріальна база спеціалізованих лабораторій та кабінетів. За звітний період на баланс коледжу поступило наступне обладнання та техніка (Таблиця 9.1).Таблиця 9.1 - Інформація про взяття на баланс обладнання та техніки за завітний період

п/п


Найменування2009р.


2010р.


2011 р.


2012р.


2013 .

Основні засоби

кількість

сума

кількість

сума

кількість

сума

кількість

сума

кількість

сума

1.

Комп ‘ютери

6 к-т.

24354,00

26 к-т

83595,00

8шт.

24422,00

11шт.

28111,00

46 к-т.

128970,00

2.


Монітори

6шт.

6870,00

-

-

-

-

-

-

-

-

3.


Навчальний стенд УЛС EV8031

4 шт.


5100,00

-

-

-

-

-

-

-

-


4.

МФУ Canon

-

-

1 шт.

2420,00

-

-

-

-

1шт.

1350,00

5.


Проектор Epson


-

-

-

-

1 шт.

3260,00-

-

2шт.

7600,006.

Телевізор TET LG

-

-

-

-


1 шт.

3100,00

-

-


3шт.

12000,00

7.

Кондиціонери

-

-

-

-

2шт.

5400,00

-

-

-

-

8.


Водонагрівач “ Ariston”


-


-


-

-

3 шт.

4350,00

-

-

--

9.

Пральна машина автомат Delfa

-

-

-

-

1 шт.

1989,00

-

-

-

-

10.

Холодильник НОРД

-

-

-

-

1 шт.

2240,00

-

-

-

-

11.

Плита газова НОРД

-

-

-

-

1 шт.

1370,00

-

-

-

-

12.

Трансформатор ТСЗИ 380/36

-

-

-

-

1 шт.

1570,00

-

-

-

-

13.

Дошка класна

-

-

-

-

3 шт.

3150,00

-

-

-

-

14.

Меблі

-

-

-

-

3 шт.

4150,00

3шт.

7800,00

-

-

15.

Навчальний стенд “Циклон -4”

-

-

-

-

-

-

1шт.

7000,00

-

-

16.

Радіомонтажний комплекс(система вентиляції)

-

-

-

-

-

-

3 шт.

6180,00

-

-

17.

Інформаційне табло

-

-

-

-

-

-

-

-

1шт.

9890,00

18.

Акустична система

-

-

-

-

-

-

-

-

2шт.

2880,00

19.

Мікшер усилювач BIGDP

-

-

-

-

-

-

-

-

1шт.

2925,00

20.

Акваріум 450л.

-

-

-

-

-

-

-

-

1шт.

3616,00

21.

Комплект для діагностики автомобілів.

-

-

-

-

-

-

-

-

1к-т

3200,00


22.

Комплект для діючого стенду двигуна ДЕО “Ланос”

-

-

-

-

-

-

-

-

1к-т

8200,00

23.

Обладнання автономної електричної котельні.

-

-

1 шт.

28382,00

-

-

-

-

-

-

24.

МФУ Samsung

-

-

1 шт.

1350,00


-

-

-

-

-

-
Всього основних засобів на суму:

-

36324,00

-

115747,0

-

55001,00

-

49091,00

-

180631,00

25.

Інші необоротні матеріальні активи.

-

25048,00

-

147466,0

-

62091,00

-

24790,00

-

46457,00
Всього на суму:

-

61372,00

-

263213,0
117092,00
73881,00
226448,00

Все обладнання, устаткування, механізми пронумеровані, занесені в картки обліку технічних засобів.

Ведеться журнал інвентаризаційного обліку всіх технічних засобів навчання та акти на списування матеріальних цінностей.

Матеріально-відповідальні особи ведуть облік матеріальних цінностей в журналах, щоквартально проводять звірку, своєчасно оформляють акти про списання та переміщення матеріальних цінностей.

Загальна інформація про наявність площ матеріально-технічної бази для провадження освітньої діяльності наведена у таблиці 9.2
Таблиця 9.2 - Інформація про загальні площі приміщень, що використовуються у навчальному процесі


з/п


Адреса примі-щення

Найме-нування власника майна

Площа

(кв. м)


Назва та реквізити документа про право власності або опера-тивного управління

Інформація про наявність документів

Про від-повідність санітарним нормам


Про від-повідність вимогам правил пожежної безпеки


Про від-повідність нормам з охорони праці


1

2

3

4

5

9

10

11
вул. 40 років Жовтня, 23, м. Херсон, 73000

Херсонський політехнічний коледж

Одеського національного політехнічного університету6277,9

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 27.09.2007р.

САВ №566168


+

+

+


3262,7

27.09.2007р.

САВ №566169


+

+

+


4846,2

16.10.2007р.

САВ №566183


+

+

+


5565,2

16.10.2007р.

САВ №566182


+

+

+


Всього

19952
Інформацію про структуру наявної матеріально-технічної бази наведено у таблиці 9.2

Навчальний процес обслуговують понад 200 одиниць сучасних ПК типу: Intel Celeron DC E3300, Intel Pentium 4, Intel D Celeron 2,4; Intel Celeron 2000; AMD Athlon X2; AMD Sempron LE 1100 – 1200; AMD Sempron 3000. Всі ПК обладнані ліцензійним програмним забезпеченням. Парк комп'ютерної техніки щорічно поповнюється та оновлюється.

З 2009 року колледж володіє ліцензію Dreamspark Premium за програмою Microsoft Developer Network Academic Alliance (MSDN AA) від корпорації Microsoft, що надало можливість легально використовувати нові програмно-технологічні рішення у навчальному процесі.


Таблиця 9.3 - Забезпечення приміщеннями навчального призначення

та іншими приміщеннями


№ з/п

Найменування приміщень за функціональним призначенням

Площа приміщень (кв. м)

Загальні

У тому числі

Власні

Орендо-вані

Здано в оренду

1.

Навчальні приміщення, усього:

у тому числі:19952

199521.1.

Приміщення для занять студентів, курсантів, слухачів (лекційні, аудиторні приміщення, кабінети, лабораторії тощо)

7185,5

7185,5
1.2.

Комп’ютерні лабораторії

900

9001.3.

Спортивні зали

262,5

262,52.

Приміщення для науково-педагогічних (педагогічних) працівників

958

9583.

Службові приміщення

8680

86804.

Бібліотека,

у тому числі читальні зали351

3515.

Гуртожитки

1390

13906.

Їдальні, буфети

107

1077.

Профілакторії, бази відпочинку

-

-8.

Медичні пункти

118

1189.

Інше

-

-Студенти знаходячись на території коледжу мають доступ до інформаційних ресурсів коледжу через бездротову мережу побудовану на основі технології Wi-Fi за стандартом IEEE 802.11.

У коледжі наявні плани і програми соціального розвитку, які в цілому виконуються. Створені задовільні умови для роботи та навчання, відпочинку студентів і викладачів.

У навчальному закладі наявні два гуртожитки на 400 місць, які розташовані на території коледжу.

У гуртожитку №1 розміщений медичний комплекс, який має маніпуляційний, перев’язувальний, фізіотерапевтичний кабінети, обладнані згідно до санітарно-технічних вимог на 80%. Кожного року за рахунок коледжу закуповуються медикаменти в середньому на суму 1000 грн. Медичний пункт підпорядкований поліклініці №1 Суворовського району міста. Медичне обстеження студентів щорічно проводиться лікарями підліткового кабінету поліклініки. Щорічно здійснюється робота по диспансеризації студентів, проводяться медичні огляди та планові щеплення студентам та співробітникам. За три роки на оздоровлення отримали путівки 24 студенти. В середньому щорічно оздоровлюються 5-6 викладачів.

Коледж має потужну спортивну базу: два спортивних зали, спортивний майданчик, тренажерну залу, які використовуються відповідно плану на 80 %.

Згідно до Закону України “Про охорону праці” в коледжі створена система охорони праці, відповідно до нормативних документів. Ведеться паспортизація санітарно-технічних умов праці. Випадків порушень правил охорони праці не зафіксовано.

За звітний період було проведено повну інвентаризацію книжкового фонду бібліотеки. На поточний період книжковий фонд бібліотеки становить 52 912 екземплярів.

Із них: навчальної літератури – 46927 екземплярів та художньої літератури – 5985 книг.

До послуг користувачів бібліотеки 421 електронна книга, серед яких: підручників – 134, посібників – 148, довідників – 2, збірників задач – 20, словників – 3 та периодичних видань -104 найменування.

Зміна кількості книжкового фонду бібліотеки за 5 років наведена в

порівняльній таблиці № 9.4.Таблиця № 9.4.
Наймену-


вання

показника


2009-2010 н.р.2010-2011 н.р.


2011 2012 н. р.


2012-2013 н. р.


2013-3014 н.р.Кіль-ть

екз.


Вар-ть

грн.


Кіль-ть

екз.


Вар-ть

грн .


грн

Кіль- ть

екз.


Вар-ть

грн.


Кіль-ть

екз.


Вар-ть

грн.


Кіль-ть

екз.


Вар-ть

грн.


1

Загальний

книжковий

фонд

63023160869

63442

171848

52772

171142

52904

194882

52912

197840


2

Кількість

нових


книг

358

10208

499

8632

425

9136

132

23740

101

3302

За 5 років книжковий фонд бібліотеки поповнився 1515 новими книгами вартістю 55018 гривень. Це фахова література – 531 екземпляр та загальноосвітня література – 984 екземпляри.

Склад книжкового фонду та нових надходжень за 5 років відображений в таблиці № 9.5.

Таблиця № 9.5.

Навчальний

рік

Книжковий

фонд


Склад книжкового фонду:


Одержано


нових книг

Склад нових книг:фахова

літер- ра
загально-

освітняхудож-

ня


фахова

літер-ра


загально-

освітня


1

2

3

4

5

6

7

8

2009-2010


63023

47593

6290

9140

358

180

178

2010-2011

63442

47682

6620

9140

499

118


381

2011-2012

52772

41601

5177

5994

425

46

379

2012-2013


5290441478

5441

5985

132

132

-

2013-2014


52912

41469

5458

5985

101

55

46

До послуг користувачів бібліотеки периодичні видання: 2013-2014 н.р. –

18 найменувань, 2012-2013 н. р. – 16, 2011-2012 н.р. – 11, 2010-2011 н.р. –

13, 2009-2010 н.р. – 12 найменувань.
  1. Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Схожі:

Директора про роботу коледжу iconПрограма претендента на посаду директора Кам’янець-Подільського індустріального коледжу
Народився 13 березня 1954 р в сім’ї військовослужбовця, українець, безпартійний
Директора про роботу коледжу iconСекція математики математикаімистецтв о роботу виконала
Гордій Марія Павлівна, викладач математики, спеціаліст вищої категорії Шевченківського с/г коледжу Уманського дау
Директора про роботу коледжу iconПрограма кандидата на посаду директора кам’янець-подільського індустріального коледжу ільєва олексія івановича
Все, що з’явилось у вашому житті, І люди, І події стали реальні лише тому, що ви їх намалювали. І саме від вас залежить, що робити...
Директора про роботу коледжу iconЗвіт середньої загальноосвітньої школи №8 загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступеня Оболонського району м. Києва про роботу в 2013-2014 н р
Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №778,...
Директора про роботу коледжу iconКіровоградський обласний загальноосвітній навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат школа мистецтв) Звіт-доповідь директора Короткова А.Є. про роботу облкомплексу протягом 2011-2012 н р. Зміст
Створення умов для варіа­тивності навчання та вжиті заходи щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес...
Директора про роботу коледжу iconЗвіт про роботу директора централізованої бібліотечної системи за 2011 рік основні показники діяльності за 2010 рік назва бібліотеки Кількість читачів
України, Указами Президента України, директивними матеріалами Міністерства культури, наказами та' розпорядженнями управління культури...
Директора про роботу коледжу iconЯк правильно влаштовуватися на роботу ?
Але з чого почати? При влаштуванні на будь-яку роботу від Вас будуть вимагати хоча б короткі відомості про себе. Для цього потрібно...
Директора про роботу коледжу iconЗвіт про профорієнтаційну роботу кафедри клінічної лабораторної діагностики за листопад 2017 року
Року зав кафедри доц. Єрьоменко Р. Ф. та відповідальна за профорієнтаційну роботу доц. Карабут Л. В. відвідали Хмельницький базовий...
Директора про роботу коледжу iconЗ віт про роботу облдержадміністрації за січень 2011 року
Про щорічний Всеукраїнський конкурс “Кращий державний службовець” та нововведення у законодавстві про державну службу”, “Про новий...
Директора про роботу коледжу iconЗвіт директора Мукачівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат І-ІІ ст. Закарпатської обласної ради про свою діяльність на посаді протягом 2012-2013 навчального року
Шановні присутні! Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка