Директора про роботу коледжу


ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЦИВІЛЬНА ОБОРОНАСторінка12/13
Дата конвертації18.04.2017
Розмір2,22 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА

Щороку у коледжі планується робота з охорони праці. Розроблюються плани заходів з підготовки до осінньо-зимового періоду та підготовки системи теплоспоживання до опалювального періоду, для забезпечення пожежної безпеки. Проводиться перевірка надійності установки і проведення випробувань спортивного інвентарю та устаткування спортивного майданчику, тренажерної зали, спортивної зали та оформлення актів. Перевіряється готовність коледжу до навчального року та оформлюються акти; відбувається осіння та весняна перевірка технічного стану будівель коледжу, стану пожежної безпеки, засобів пожежогасіння та оформлення актів. Проводиться навчання і перевірка знань з охорони праці та електробезпеки працівників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою, оформлюються протоколи та статистичні звіти. Проводиться обстеження стану тепломереж після закінчення зимового періоду і оформлюється звіт про виявлені недоліки у роботі та стані системи тепло споживання. Оформлюються протоколи вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах і заземленнях магістралей і устаткування, перевірки ізоляції проводів і кабелів, перевірки повного опору петлі фаза-нуль. Готується розділ Комплексного плану навчально-виробничої, методичної та виховної роботи коледжу «Система роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності». Переглядаються і доповнюються положення з охорони праці, аналізуються інструкції з охорони праці на предмет розробки та впровадження нових інструкцій з охорони праці; вносяться доповнення під час розробки посадових інструкцій.

Кожного року проводиться робота з таких напрямків «Охорона праці і безпека життєдіяльності», «Електробезпека» та «Пожежна безпека».
2009-2010н.р.

1. Охорона праці і безпека життєдіяльності:

- підготовка до комплексної перевірки охорони праці у ХПТК ОНПУ Державною інспекцією промислової безпеки та охорони праці;

- участь у розробці посадових інструкцій;

- розробка посадової інструкції відповідального за охорону праці;

- розробка програми (тексту) первинного інструктажу з безпеки життєдіяльності і особистої безпеки. Методичні рекомендації на допомогу класному керівнику;

- розробка Положення про комплексне об’єктове тренування у Херсонському політехнічному коледжі;

- розробка програми навчання і перевірка знань з ОП працівників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою.

2. Електробезпека:

- розробка програми та білетів з електробезпеки для працівників коледжу;

- розробка посадових інструкцій відповідальних за тепло господарство, електрогосподарство;

- складання графіків обслуговування і ремонтну електрообладнання;

- розробка Переліку робіт, що виконуються в порядку поточної експлуатації і технічного обслуговування та профілактики електрообладнання в будівлях коледжу;

- впровадження журналів обліку робіт за розпорядженням та в порядку поточної експлуатації електроустановок коледжу;

- розробка технічних заходів, що убезпечують безпеку проведення робіт в електроустановках з частковим або повним зняттям напруги
2010 – 2011н.р.

1. Охорона праці і безпека життєдіяльності:

- участь у розробці посадових інструкцій;

- розробка форми акту Про технічну перевірку стану будівель і споруд;

- розробка ІНСТРУКЦІЇ по локалізації аварійних ситуацій   в теплових мережах коледжу;

- введення в експлуатацію кабінету безпеки життєдіяльності, охорони праці, електробезпеки;

- підготовка протоколів та проведення екзамену з безпеки життєдіяльності для працівників коледжу;

- розробка Плану озвитку і удосконалення цивільної оборони ерсонського політехнічного коледжу;

- розробка плану основних заходів з цивільного захисту коледжу;

- розробка плану дій коледжу на випадок загрози або виникнення надзвичайних ситуацій в режимах: повсякденного функціонування, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації.

2. Електробезпека:

- розробка паспорту заземлюючого пристрою;

- розробка паспорту кабельної лінії;

- креслення загальної схеми електропостачання коледжу, схем електропостачання навчального корпусу, гуртожитків № 1, № 2, навчально-виробничих майстерень;

- розробка проекту улаштування блискавко захисту будівлі гуртожитку № 2. Креслення, розрахунки;

- проект паспорту блискавко захисту.

3. Пожежна безпека:

- розробка форми акту про технічну перевірку засобів пожежегасіння;

- розробка порядку дій на випадок пожежі у корпусах і приміщеннях Херсонського політехнічного коледжу.
2011 – 2012н.р.

1. Охорона праці і безпека життєдіяльності:

- підготовка документації з проведення комплексного об'єктового тренування з цивільного захисту;

- впровадження технічних журналів експлуатації і ремонту будівель;

- розробка плану – перевірки технічного стану будівель коледжу;

- участь у розробці посадових інструкцій;

- розробка паспортів тренажерів;

- розробка порядку проведення випробування спортивного інвентарю та устаткування спортивної зали;

- розробка і впровадження акту перевірки готовності коледжу до навчального року;

- розробка Положення про систему управління охороною праці і адміністративно-громадський контроль у Херсонському політехнічному коледжі;

- розробка Положення про навчання, інструктажі та перевірку знань працівників і студентів з питань безпеки життєдіяльності, охорони праці у Херсонському політехнічному коледжі;

- розробка Положення про організацію охорони праці у Херсонському політехнічному коледжі;

- розробка Положення про службу безпеки життєдіяльності у Херсонському політехнічному коледжі.

- розробка положення про кабінет охорони праці.

2. Електробезпека:

- розробка загально об`єктової інструкції з охорони праці для неелектричного персоналу з І групою з електробезпеки.


2012 – 2013 н.р.

1. Охорона праці і безпека життєдіяльності:

- участь у розробці документації навчальної лабораторії;

- участь у розробці паспортів спортивної, тренажерної зали;

- розробка програми (тексту) вступного інструктажу з охорони праці для працівників коледжу;

- розробка програми (тексту) вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності для студентів;

- розробка форми санітарного паспорту лабораторій комп’ютерної техніки;

- розробка і виготовлення плакатів в кабінет охорони праці, електробезпеки;

- розробка розділу Охорона праці та комплексних заходів з охорони праці і безпеки життєдіяльності щодо організації безпечних і нешкідливих умов праці і життєдіяльності колективного договору коледжу.

2. Електробезпека, пожежна безпека:

- розробка інструкції з протипожежних тренувань.
2013 – 2014 н.р.

1. Охорона праці і безпека життєдіяльності:

- участь у розробці посадових інструкцій;

- розробка навчального плану і програми (тексту) навчання з питань безпеки життєдіяльності, охорони праці;

- підготовка протоколів та проведення екзамену з безпеки життєдіяльності для працівників коледжу;

- участь у роботі з паспортизації лабораторій механічного відділення;

- розробка інструкції щодо заходів безпеки при проведенні об’єктових тренувань з цивільного захисту.

2. Електробезпека:

- креслення однолінійних схем ЩО гуртожитку № 2;

3. Пожежна безпека:

- розробка планів евакуації з приміщень коледжу.
Виконання заходів цивільного захисту(ЦЗ) (цивільної оборони(ЦО)) і практичної діяльності з попередження виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру та природного характеру було організовано згідно з вимогами Закону України «Про цивільну оборону», Закону України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру».

Для вирішення поставлених завдань була виконана відповідна робота щодо удосконалення нормативно-правової бази цивільного захисту (цивільної оборони), Херсонського політехнічного коледжу.

Протягом п’яти років були розроблені та проведені заходи з підготовки та навчання керівного складу невоєнізованих формувань; працівників коледжу, що не входять до невоєнізованих формувань; студентів коледжу. Зокрема, були проведенні:


  • два комплексні об'єктові тренування, які мають проводиться раз на три роки (у 2012 році прийняли участь: органи управління ЦЗ - 11 чол.; формування ЦЗ - 19 чол.; інші підрозділи - 8 чол.; викладачі, робітники, службовці, студенти - 500 чол. У 2013 році прийняли участь: органи управління ЦЗ - 11 чол.; формування ЦЗ - 16 чол.; інші підрозділи - 8 чол.; викладачі, робітники, службовці, студенти - 420 чол. У 2014-2015н.р. заплановано проведення протипожежних навчань та комплексне об’єктове навчання);

  • підготовка і перепідготовка керівного та командно-начальницького складу, навчання працівників та студентів коледжу діям при виникненні незвичайних ситуацій(НС);

  • підготовка і перепідготовка керівного і командно-начальницького складу ЦЗ організоване відповідно до організаційно-методичних вказівок Міністерства НС України.

У 2013році проводились навчання працюючого персоналу в яких брали участь 120 осіб, з них: викладачів - 72, робітників і службовців – 48. Тематика занять відповідала змісту «Типової програми навчання працівників функціональної підсистеми "Освіта і наука України" ЄДС Запобігання і реагування на НС техногенного і природного характеру».

Матеріальна база кабінету «Охорони праці та безпеки життєдіяльності» поповнена новими плакатами (50 штук). Розроблені інформаційно-методичні стенди «Організація цивільного захисту в Херсонському політехнічному коледжі».

У 2014 році відповідно до розпорядження Голови обласної державної адміністрації «Про план комплектування навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Херсонської області» в навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Херсонської області було направлено 6 осіб на курси з цивільного захисту. Три особи отримали посвідчення державного зразку в І-му півріччі 2014року, та три особи пройдуть навчання у ІІ-му півріччі поточного року.

У останній четвер місяця проводяться збори з начальниками служб ЦЗ районів, штабів цивільного захисту підприємств, установ та організацій.

Основними засобами оповіщення в коледжі при надзвичайних ситуаціях є передача речової інформації. Використовується телефонний зв'язок, локальна комп’ютерна мережа і посильні.

У 2013 року проведено навчання з практичного вмикання електросирени та здійснена перевірка системи оповіщення керівного складу, працівників та студентів коледжу.

Першочерговими питаннями, які повинні бути вирішені комісією з питань ТЕБ та НС, є питання створення реального запасу матеріально-технічних ресурсів об'єктового рівня та їх накопичення для виконання робіт, пов'язаних з ліквідацією наслідків можливих надзвичайних ситуацій. Наприкінці кожного року начальнику ЦЗ Суворовського району надається інформація про накопичення цих матеріальних цінностей до резерву. Станом на грудень 2013 року загальна сума накопичень складала 11,5 тис грн.

Координація дій у ході ліквідації наслідків надзвичайних подій повинна виконуватись у телефонному режимі безпосередньо із завідувачем сектора цивільного захисту Суворовського району.

Аналіз небезпечних подій (НП) свідчить про те, що загальна природно-техногенна і санітарно-епідеміологічна обстановка не змінилася на краще.

За звітний період на території коледжу виникло 8 небезпечних подій природного характеру. Усі НП класифікуються як аварії об’єктового рівня. З них найбільш значна НП відбулася 20 - 21січня 2014р. внаслідок несприятливих погодних умов, коли на 6 годин було знеструмлено навчальний заклад, частково повалено 5 дерев, пошкоджено кабелі зв’язку та інтернету.

Ліквідацією наслідків негоди займалися аварійно-технічна ланка – 4 особи, та працівники коледжу - 20 осіб. При усуненні ожеледиці на території коледжу було задіяно - 5 осіб.  1. РОБОТА ВИКЛАДАЧІВ КОЛЕДЖУ У РАМКАХ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ ДИРЕКТОРІВ ВНЗ І-ІІр.а. ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В рамках Херсонського політехнічного коледжу ОНПУ за 2013-2014

Активну участь педагоги колджу брали у роботі обласних методичних об’єднань.

На належному рівні на базі коледжу були проведені:

обласне методоб’єднання викладачів електротехнічних дисциплін ВНЗ І-ІІ р.а. Херсонської області,

обласне методичне об’єднання бібліотечних працівників;

обласне методоб’єднання викладачів креслення, інженерної та комп’ютерної графіки;

обласне методоб’єднання викладачів інформатики та обчислювальної техніки ВНЗ І-ІІ р.а. Херсонської області;

ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з інженерної та комп’ютерної графіки (секції машинобудівне креслення та дизайн-проекти)

ІІ етап Всеукраїнської оліміпади з інформатики та обчислювальної техніки ВНЗ І-ІІ р.а. Херсонської області.

Для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів викладачі коледжу заохочували студентів до участі в олімпіадах, науково – практичних конференціях.

Студент 151 групи Арцибашев О. (викл. Шкарбуль О.В.) на обласній олімпіаді з української мови, яка проводилася на базі комунального вищого навчального закладу «Бериславський педагогічний колледж ім. В.Ф. Беньковського» Херсонської обласної ради посів ІІІ місце;

Студентка 151 групи Лізунова М. (викл. Шахман А.М.), у ІІ етапі VІ ВсеукраїнськоЇ олімпіади з математики, яка проводилас яна базі Новокаховського політехнічного коледжу ОНПУ, зайняла І місце;

Викладач Семакова Т.О. підготувала призера ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з фізики, яка проходила у Морському коледжі Херсонської державної морської академії. Студентка 151 групи Сіроштан М. посіла ІІ місце, а підготовлена Подозьоровою А.В. студентка 191 групи Сімініченко А. посіла 4 місце.

В ІІ етапі олімпіади «Біологія», проведеного на базі ВСП «Новокаховський агротехнічний коледж» студентка 151 групи Сіроштан М. (викл. Матвієнко) виборола ІІ місце.

Викладач Здражевська Л.С. разом із студентом 181 групи Реутовим Ю. взяли участь в ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади «Іноземна(англійська) мова» у Морському коледжі Херсонської державної морської академії, посівши ІІ місце.

Студенти Жанько К. 191гр. (викл.Стегалюк А.В.), Галишев О.181 гр. (викл.Стегалюк А.В.), Пуц А. 131 гр., (викл.Куцак Т.О.) Прибітько О. 111 гр. (викл.Стегалюк А.В.), взяли учать у І турі конкурсу імені Т. Шевченка, а студенти Поліщук Г. 191 гр., (викл.Стегалюк А.В.), Шмат О. 151, Сіроштан М. 151 гр.(викл. Шкарбуль О.В.), Гайналій М., Сизонець А. 261гр (викл. Філонцева Т.В.) взяли учать у І етапі конкурсу імені Петра Яцика. Переможці І етапу конкурсів імені Т. Шевченка та П. Яцика представляли коледж на рівні області.

Викладач екології Матвієнко Т.В. із студентом 252 групи Дорошенко А. брала участь у конкурсі–захисті творчих робіт секція «Екологія», яка проходила у Морському коледжі Херсонської державної морської академії. Студент посів І місце. Викладач Клєпов В.П. підготував до участі в конкурсі конкурсі–захисті творчих робіт секція «Безпека життєдіяльності» студента 481 групи Тімановського Є., який посів ІІІ місце.

Студентка 361 групи Логінова Г. (викладач Цвєткова О.М. ) в ІІ етапі конкурсу «Комп’ютерні технології в бухгалтерському обліку», який проводився на базі Новокаховського приладобудівного технікуму посіла ІІІ місце.

Студент 481 групи Трибунський М. (викл. Уткіна Н.Є.) на обласній олімпіаді з радіоелектроніки, що проходила на базі Новокаховського приладобудівного технікуму, посівши І місце у теоретичному конкурсі.

Студент 421 групи Костенко В. (викл. Носов П.С.) у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з комп’ютерної графіки, що проводилася на базі Херсонського політехнічного коледжу посів ІІ місце (секція машинобудівне креслення), а студент 351 групи Власенко О. (викл. Носова Г.В.) ІІІ місце у секції дизайн-проектів.

З 21.05.2014 року по 23.05.2014 команда студентів спеціальності «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету у складі Трибунського Максима 481 гр. і Баранецького Є. 381 гр. взяли участь ІV Всеукраїнській олімпіаді з радіоелектроніки серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, яка проходила на базі Вінницького технічного колледжу. Олімпіада складалася з чотирьох конкурсів. Студент Трибунський Максим показав добрі теоретичні знання, посівши ІІІ місце у теоретичному конкурсі. Також студентами була презентована творча робота «Багатофункціональний генератор». Команда Херсонського політехнічного коледжу посіла восьме загальнокомандне місце.

Студентка 361 групи Логінова Г. (викл. Цветкова О.М.) брала участь у ІІ етапі конкурсу «Комп’ютерні технології у бухгалтерському обліку» на базіНовокаховського приладобудівного технікуму, в якому посіла ІІІ місце.

У квітні студенти спеціальності «Бухгалтерський облік» взяли участь у ІІ етапі міжнародної олімпіади у сфері інформаційних технологій Всеукраїнськоій студентській олімпіаді з інформаційних технологій

«ІТ – Universe» у м. Київ. Логінова Г. 361 група посіла VІ місце (викл. Цветкова О.М.).

11 студентів і викладачів коледжу брали активну участь у відкритому регіональному конкурсі учнівських та студентських наукових робіт з краєзнавства «Мій рідний край». Усі учасники були відзначені листами подяки департаменту освіти та науки, молоді та спорту ХОДА.

Студенти коледжу також брали участь у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з історії України, інформатики, світової літератури.

Протягом року викладачами коледжу було надруковано наступні методичні розробки:

Конспекти лекцій з розділу «Основи практичної астрономії» [Текст] / Херсон. політехн. коледж Одес. нац. політехн. ун т; уклад. А.В. Подозьорова. – Херсон: ХПТК ОНПУ, 2013. – 24 с.

Практикум з предмета «Українська мова» для слухачів підготовчих курсів відділення довузівської підготовки: Частина 1-6 [Текст] / Херсон. політехн. коледж Одес. нац. політехн. ун т; уклад.: О.В. Шкарбуль. – Херсон : ХПТК ОНПУ, 2013. – 55 с.

Практикум з предмета «Українська мова» для слухачів підготовчих курсів відділення довузівської підготовки Частина 7-10 [Текст] / Херсон. політехн. коледж Одес. нац. політехн. ун т; уклад.: А.В.Стегалюк. – Херсон : ХПТК ОНПУ, 2013. – 52 с.

Практикум з дисципліни «Облік і звітність у бюджетних установах» за напрямком «Облік і аудит», зі спеціальності «Бухгалтерський облік» [Текст] / Херсон. політехн. коледж Одес. нац. політехн. ун т; уклад. О.М. Цвєткова. – Херсон: ХПТК ОНПУ, 2013. – 56 с.

Практикум з дисципліни «Контроль і ревізія» за напрямком «Облік і аудит», зі спеціальності «Бухгалтерський облік» [Текст] / Херсон. політехн. коледж Одес. нац. політехн. ун т; уклад. О.М. Цвєткова. – Херсон: ХПТК ОНПУ, 2013. – 59 с.

Практикум з математики. Алгебра. Частина 1-3 [Текст] / Херсон. політехн. коледж Одес. нац. політехн. ун т; уклад.: А. М. Шахман, О. В. Кузякіна. – Херсон : ХПТК ОНПУ, 2014. – 58 с.

Методичні вказівки для розрахунків режимів різання та конструювання ріжучих інструментів з дисципліни «Основи обробки матеріалів та інструмент» Частина1-5 [Текст] / Херсон. політехн. коледж Одес. нац. політехн. ун т; уклад. В. М. Ященко. – Херсон: ХПТК ОНПУ, 2014. – 24 с.

Методичні вказівки щодо виконання дипломного проекту для студентів спеціальності 5.05050306 «Виробництво двигунів» [Текст] / Херсон. політех. коледж Одес. нац. політехн. ун-т; уклад.: С.  О. Якушенко, А. М. Будяцький, О. М. Ковтун. – Херсон : ХПТК ОНПУ, 2014. – 34 с.

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Гроші та кредит [Текст] / Херсон. політех. коледж Одес. нац. політехн. ун-т; уклад.:Н.В. Ротань. – Херсон : ХПТК ОНПУ, 2013. – 60 с.

Навчально-методичний посібник з дисципліни «Економічний аналіз»за напрямом 6.030509 «Облік та аудит» зі спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік» Частна 1-2 Херсон. політех. коледж Одес. нац. політехн. ун-т; уклад.:О.О. Комліченко. – Херсон : ХПТК ОНПУ, 2013. – 56 с.

Методичні вказівки та завдання до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік» Херсон. політех. коледж Одес. нац. політехн. ун-т; уклад.: О.О. Комліченко. – Херсон : ХПТК ОНПУ, 2013. – 50 с.  1. РОБОТА АРХІВУ

Щорічно завідувачем архіву коледжу складається план, який затверджується державним архівом Херсонської області. За результатами роботи щороку готується звіт щодо виконання річного плану роботи архіву. План роботи включає розробку та доповнення Положень, участь у службових нарадах, консультування працівників структурних підрозділів коледжу та отримання консультацій з усіх питань діяльності архіву у державній архівній установі, складання примірних, типових індивідуальних номенклатур справ та їх погодження у державному архіві Херсонської області, організація роботи експертної комісії(підготовка засідань, участь в роботі, ведення і оформлення протоколів), проведення експертизи наукової і практичної цінності документів з поаркушним та без поаркушного перегляду документів, складання акта про виділення до знищення документів, що не підлягають зберіганню. Також справи, що не підлягають зберіганню, формуються у в’язки. Працівникам структурних підрозділів надається методична і практична допомога у підготовці описів справ постійного, тривалого зберігання, з особового складу. Проводиться організація вивезення списаних документів. Складається графік передачі структурними підрозділами справ до архіву. Організовується науково-технічне опрацювання справ постійного зберігання та політурні роботи. Складаються зведені описи та передмови до справ на документи постійного зберігання та з особового складу. Постійно контролюються температурно-вологісний та світловий режими зберігання документів, протипожежний стан архівосховища. Складається графік проведення санітарних днів. Ведеться облік видачі справ користувачам та запитів соціально-правового та тематичного характеру.

Документи коледжу упорядковуються власними силами, якісно і своєчасно.  1. СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА

У коледжі наявні плани і програми соціального розвитку, які в цілому виконуються. Створені задовільні умови для роботи та навчання, відпочинку студентів і викладачів.

У навчальному закладі наявні два гуртожитки на 400 місць, які розташовані на території коледжу. Гуртожитки на 100% забезпечують місцями проживання всіх бажаючих. Житлова площа на кожного студента становить 6-7 кв. м., що вцілому відповідає вимогам. В гуртожитках за домовленістю можуть проживати вихователі.

У кожному гуртожитку на кожному поверсі розміщені кухні, кожна з секцій обладнана газовою плитою та холодильником. Санітарні та гігієнічні кімнати знаходяться на кожному поверсі. В цілому санвузли, кухні, гігієнічні кімнати, душові мають необхідне обладнання. Оновлено газові плити, санітарно-технічне обладнання, тепломережі, замінено вікна та двері; все обладнання відповідає санітарно-технічним нормам. Щорічно проводяться поточні ремонти, але будівлі потребують капітального ремонту. Вартість проживання одного студента в гуртожитку складає близько 150 грн. на рік.

У гуртожитку №1 розміщений медичний комплекс, який має маніпуляційний, перев’язувальний, фізіотерапевтичний кабінети, що обладнані згідно до санітарно-технічних вимог. Кожного року за рахунок коледжу закуповуються медикаменти в середньому на суму 1000 грн. Медичний пункт підпорядкований поліклініці №1 Суворовського району міста. Медичне обстеження студентів щорічно проводиться лікарями підліткового кабінету поліклініки. Щорічно здійснюється робота з диспансеризації студентів, проводяться медичні огляди та планові щеплення студентам та співробітникам. За п’ять роки на оздоровлення отримали путівки 42 студенти. В середньому щорічно оздоровлюються 11-12 викладачів.(див. таблицю № 13.1)

Таблиця № 13.1. Виділення санаторно-курортних путівок та путівок в дитячі оздоровчі табори за 2009 – 2014р.

п/п


Назва санаторіюМісто

Найменування

2009 р.

2010р.

2011 р.

2012 р.

2013 р.

2014 р.

1.

ВАТ Туристсько-оздоровчий комплекс “Судак ”

АР Крим., м. Судак

Санаторно-курортна путівка

1

-

-

4

-

-

2.

Санаторій “ Місхор “

АР Крим., м.Ялта

Санаторно-курортна путівка

3

-

-

-

1

-

3.

Санаторій “Алмаз”


м. Трускавець


Санаторно-курортна путівка

1

1

-

-

4

-

4.

Санаторій “Янтар”

м. Трускавець

Санаторно-курортна путівка

-

1

-
2

-

5.

Санаторний комплекс “Форос”

АР Крим. м.Ялта п.г.т.Форос

Санаторно-курортна путівка

-

1

-

-

-

-

6.

Санаторій “Курпати “


АР Крим. м. Ялта

Санаторно-курортна путівка

-

2

-

-

-

-

7.

Санаторій “ Київ”

АР Крим., м.Алушта.

Санаторно-курортна путівка

-

-

2

-

-

3

8.

Санаторій “Дніпро – Бескид”

м. Трускавець

Санаторно-курортна путівка

-

-

1

1

-

-

9.

Санаторій “Весна”

м. Трускавець

Санаторно-курортна путівка

-

-

-

1

-

-

10.

Санаторій “Поляна”

Закарпатська обл.

Сваля-вський р-нСанаторно-курортна путівка

-

-

-

2

-

-

11.

Санаторій “Лівадія”

АР Крим м.Ялта

Санаторно-курортна путівка

-

-

-

-

2

-

12.

ДП “Клінічний санаторій імені Горького”

м.Одеса

Санаторно-курортна путівка

-

-

-

-

3

-

13.

Санаторій “Орізонт”

Одеська обл.

Санаторно-курортна путівка

-

-

-

-

4

-

14.

Санаторій “ Корал ”

АР Крим. м. Євпаторія

Санаторно-курортна путівка

-

-

-

-

2

-

15.

Санаторій МНС України “Одеський ”

м.Одеса

Санаторно-курортна путівка

-

-

-

-

1

-

16.

Санаторій “Жовтень”

м.Київ

Санаторно-курортна путівка

-

-

-

-

1

-

17.

Санаторій “Україна “

АР Крим.м. Ялта

Санаторно-курортна путівка

-

-

-

-

2

-

18.

Санаторій “Рубін”

м. Трускавець


Санаторно-курортна путівка

-

-

-

-

-

1

19.

Санаторій “Шаян ”

Закарпатська обл.


Санаторно-курортна путівка

-

-

-

-

-

2

20.

Санаторій “Хмельник ”

Закарпатська обл.

Санаторно-курортна путівка

-

-

-

-

-

1

21.

Санаторій-профілакторій

м. Одеса

Санаторно-курортна путівка

12

13

16

14

12

13

22.

Санаторій “Золоті піски“

м. Одеса

Санаторно-курортна путівка для батьків з дітьми

-

-

-

-

1

-

23.

Санаторій “Славутич “

АРКрим.,м.Алушта.

Санаторно-курортна путівка для батьків з дітьми

-

-

-

-

1

-


24.

Санаторій “Місхор”


АРКрим. м. Ялта

Санаторно-курортна путівка для батьків з дітьми

-

-

-

-

1

-


25.

Дитячий оздоровчий центр“Прибрежний”

Скадовський р-н, смт. Лазурне

Путівка до дитячих оздоровчих таборів

-

-

-

2

-

-

26.

Дитячий оздоровчий заклад “Дельфін”

м. Скадовськ

Путівка до дитячих оздоровчих таборів

-

-

-

2

-

-

27.

Дитячий санаторій “Примор’я ”

с. Залізний Порт

Путівка до дитячих оздоровчих таборів

-

-

-

-

-

1

28.

Дитячий оздоровчий заклад ПЗОтВ“Крилатий”

Скадовський р-н, с.Красне.

Путівка до дитячих оздоровчих таборів

-

-

-

-

-

1

29.

Дитячий оздоровчий заклад ПЗОтВ“Романтик”

м. Скадовськ

Путівка до дитячих оздоровчих таборів

-

-

-

-

-

2
Всього :17

18

19

26

37

24
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Схожі:

Директора про роботу коледжу iconПрограма претендента на посаду директора Кам’янець-Подільського індустріального коледжу
Народився 13 березня 1954 р в сім’ї військовослужбовця, українець, безпартійний
Директора про роботу коледжу iconСекція математики математикаімистецтв о роботу виконала
Гордій Марія Павлівна, викладач математики, спеціаліст вищої категорії Шевченківського с/г коледжу Уманського дау
Директора про роботу коледжу iconПрограма кандидата на посаду директора кам’янець-подільського індустріального коледжу ільєва олексія івановича
Все, що з’явилось у вашому житті, І люди, І події стали реальні лише тому, що ви їх намалювали. І саме від вас залежить, що робити...
Директора про роботу коледжу iconЗвіт середньої загальноосвітньої школи №8 загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступеня Оболонського району м. Києва про роботу в 2013-2014 н р
Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №778,...
Директора про роботу коледжу iconКіровоградський обласний загальноосвітній навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат школа мистецтв) Звіт-доповідь директора Короткова А.Є. про роботу облкомплексу протягом 2011-2012 н р. Зміст
Створення умов для варіа­тивності навчання та вжиті заходи щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес...
Директора про роботу коледжу iconЗвіт про роботу директора централізованої бібліотечної системи за 2011 рік основні показники діяльності за 2010 рік назва бібліотеки Кількість читачів
України, Указами Президента України, директивними матеріалами Міністерства культури, наказами та' розпорядженнями управління культури...
Директора про роботу коледжу iconЯк правильно влаштовуватися на роботу ?
Але з чого почати? При влаштуванні на будь-яку роботу від Вас будуть вимагати хоча б короткі відомості про себе. Для цього потрібно...
Директора про роботу коледжу iconЗвіт про профорієнтаційну роботу кафедри клінічної лабораторної діагностики за листопад 2017 року
Року зав кафедри доц. Єрьоменко Р. Ф. та відповідальна за профорієнтаційну роботу доц. Карабут Л. В. відвідали Хмельницький базовий...
Директора про роботу коледжу iconЗ віт про роботу облдержадміністрації за січень 2011 року
Про щорічний Всеукраїнський конкурс “Кращий державний службовець” та нововведення у законодавстві про державну службу”, “Про новий...
Директора про роботу коледжу iconЗвіт директора Мукачівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат І-ІІ ст. Закарпатської обласної ради про свою діяльність на посаді протягом 2012-2013 навчального року
Шановні присутні! Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка