Дмитро чижевський нариси з історії філософії на україніСторінка1/12
Дата конвертації27.12.2017
Розмір2,45 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Дмитро ЧИЖЕВСЬКИЙ

НАРИСИ З ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ НА УКРАЇНІ


Виправлене видання


Перше видання: Прага, 1931.

Київ 1992


ЗМІСТ


Передмова . . . . . . . . . . 3

I. Філософія і національність . . . . . . . . . . 5

1. Нація і людство. Раціоналістичний та романтичний погляд на націю. Вічні та часові цінності. Розв’язання проблеми. 2. Філософія і філософії. Абсолютна правда та окремі філософічні пункти погляду. 3. Розвиток філософії. Боротьба течій, рух між протилежностями. Роля націй в історичному розвитку філософії. 4. Українська філософія. Труднощі її дослідження. 5. Літературні вказівки.II. Український народній характер і світогляд . . . . . . . . . . 17

1. Загальні замітки. Методи дослідження. 2. Спроба характеристики. Психічний уклад українця: емоціоналізм, індивідуалізм, рухливість. Впливи видатних історичних періодів: князівського та барокка. Український ляндшафт степ. Тип визначних представників української нації: емоціоналізм, усамотнення, ідеал внутрішньої та зовнішньої гармонії (миру), релігійне забарвлення. 3. Літературні вказівки.III. Філософія у старій Україні . . . . . . . . . . 23

1. Прийняття християнства. Отці церкви на українському ґрунті. Відомості про античну філософію. Проповіді та повчальна література. Бібліотеки. 2. Ожидовілі. Філософічні переклади. Астрологічна література. Спроби філософічної термінології. 3. Філософічне навчання. Наука за кордоном. Школи. Остріг. Київська академія. Характер та значіння філософічного навчання в Академії. 4. Філософічна лектура. Джерела наших відомостей. Антична філософія. Патристика. Середньовічна філософія. Філософія ренесансу та нових часів. 5. Окремі представники філософічної думки. А. Курбський. Ян Лятос. Герасим Смотрицький. Іван Вишенський. Кирило Транквіліон Ставровецький. Касіян Сакович. П. Могила. А. Зерніков. Стефан Яворський. Теофан Прокопович. Стефан Прибелович. Іоаким Богомолевський. Володимир Каліграф. 6. Літературні вказівки.IV. Григорій Сковорода . . . . . . . . . . 43

1. Життя. Перебіг життя Життя Сковороди, як вираз його філософії. 2. Провідні думки. Філософія і життя. Теорія і практика. Самопізнання. 3. Символіка. Мова. Образи. Витовмачення Біблії. Античні мудреці Вплив символічної літератури. 4. Метода. Антитетика в античній та християнській філософії. Антитетика у містиків. Антитетика Сковороди. Символ «кола» в античній, святоотцівській і містичній філософії. Символ кола у Сковороди. «Змій». Антитетика та коловий рух у філософії XIX віку. 5. Світ, матерія, Бог. Дуалізм. Вічність та нікчемність матерії. Історичні паралелі. Бог. 6. Зерно і рослина. Символ зерна і рослини в антитетичній, святоотцівській та містичній думці. Зерно і рослина у Сковороди. Зерно і рослина у філософії XIX віку. 7. «Серце». «Внутрішня людина». Безодня, «серце». Життя серця. 8. Обоження — приниження. «Нерівна рівність». 9. Пізнай себе. Теорія пізнання у Сковороди. Самопізнання і Богопізнання. 10. Релігійність. Богопізнання. Містичне переживання. Есхатологія. Бог — краса. 11. Літературні вказівки.V. Сучасники Сковороди . . . . . . . . . . 79

І. Хмельницький. Х. Барсук-Мойдза. В. Т. Золотницький. П. А. Сохацький. Григорій Полетика. Семен Гамалія. Літературні вказівки.VI. Знайомство з німецьким ідеалізмом . . . . . . . . . . 82

1. Обсяг знайомства з німецьким ідеалізмом. 2. Знайомство з Кантом на Україні. Переклад Я. Рубана. Петро Лодій. Й. Б. Шад. Л. Г. Якоб. Михайло Полетика. Василь Довгович. Літературні вказівки. 3. Впливи Фіхте. Йоган Баптист Шад. Життя — Логіка Шада. Натурфілософія Моральність та право. Філософія нації. Сучасники та учні Шада в Харкові. Літературні вказівки. 4. Впливи Шеллінґа і романтики. Д. Кавунник-Велланський. Життя і твори. Філософія. А. І. Дубрович. Й. X. Кронеберґ. М Максимович К. Зеленецький. Н. Курляндцев. П. С. Авсенев. Хр. Екеблад. Літературні вказівки. 5. Впливи Геґеля. Орест Новіцький. Й Г. Міхневич. С. С. Гогоцький. Твори. Філософічні погляди. Історики-геґеліянці. Історики літератури — геґеліянці П. Редькин. Й. Чачковський.VII. Микола Гоголь . . . . . . . . . . 110

1. «Діло моє». Єдність світогляду Гоголя на протязі його життя. 2. Два подорожні. Життя — шлях. Душа людська Естетична емоція. 3. Господарство. Людина і світ. «Служба». «Своє місце». Індивідуальне призначення людини. Праця. «Духовна Гоголя». 4. «Ювелірне мистецтво». «Господарство душ». Краса душі. «Мертві душі». Самовдосконалення. Емоціональний вплив на душу. Щастя і нещастя. Поезія. Мистецтва Любов. 5. Гімн красі Небесній. Любов, Христос, Бог. Бог, як джерело гармонії та краси. Бог — «Краса Небесна». 6. Літературні вказівки.VIII. Кирило-Методієвці . . . . . . . . . . 138

1. Ідеологічна єдність Кирило-методієвського руху. Слов’янські паралелі. Основні риси. Слов’янофільство, романтизм, християнство, радикалізм, есхатологія. 2. «Книга битія українського народу». Христологічна історіософія. Слов’яни. «Воскресення» України. Есхатологічні настрої. 3. Микола Костомаров. Впливи романтики. Християнство. Символізм. Характерологія українців. 4. П. О. Куліш. Вихідні романтичні пункти погляду. Серце людини та «зовнішнє» у ній Минуле України та сучасність. Філософія культури. Проблема мови. Хутір і город. Україна і Европа. Жінка і чоловік. 5. До світогляду Шевченка. Антропоцентризм. Антропоцентрична релігійність. Впливи Д. Штравса. 6. Микола Гулак. 7. Літературні вказівки. 8. Додаток. Українець — польський «месіяніст». Петро Семененко. Життя. Твори.IX. Памфил Юркевич . . . . . . . . . . 177

1. Життя . Доля Юркевича Життя. Характер. 2. Ідеалізм і матеріялізм. Критика матеріялізму і ідеалізму. 3. Платон і Кант. Критика Канта. «Платонізм» Юркевича 4. «Ідея». Ідея і емпірія. Здійснення ідей. 5. «Філософія серця». Розум і емоція. Значіння емоції: в пізнанні, в моралі, в релігії. Знаття і віра. 6. «Серце» і «голова». Емоція і особистість людини. Критика містичного і емпіричного погляду на душевне життя Емоціоналізм в пізнішій філософії. 7. Мир з ближніми. Суспільство вище індивідууму. «Мир» між людьми. 8. Світогляд і особистість. Юркевич та український національний характер. 9. Літературні вказівки.X. Філософія на послугах наук . . . . . . . . . . 205

1. Філософія другої половини XIX віку. Російська «просвіченість». Україна. 2. Олександер Потебня. Особа Погляди на філософію. Твори. Школа Потебні. 3. Володимир Лесевич. Життя і твори. Погляд на філософію 4. А. А. Спір. 5. Клим Ганкевич. 6. Соціологи. І. Федорович. О. Стронин. Л. Мечников. М. Туган-Барановський. 7. Марксизм. Микола Зібер. 8. Богдан Кістяковський.Пояснення до малюнків . . . . . . . . . . 217

Покажчик імен . . . . . . . . . . 218

Праці Д. Чижевського . . . . . . . . . . 224Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Дмитро чижевський нариси з історії філософії на україні iconДмитро Чижевський
Платона (Прага, 1926, видавництво "Сіяч") не може зараз побачити світу, ані можливості видрукувати почасти вже підготовану книгу...
Дмитро чижевський нариси з історії філософії на україні iconДмитро чижевський філософія г. С. Сковороди
Леонід Ушкалов. Дмитро Чижевський та його книга про філософію Сковороди
Дмитро чижевський нариси з історії філософії на україні iconДмитро чижевський історія української літератури
Чижевський Дмитро Iванович. Історія української літератури. — K: Видавничий центр «Академія», 2003. — 568 с (Альма-матер)
Дмитро чижевський нариси з історії філософії на україні iconПрограма навчальної дисципліни основи релігійного вчення: історія зарубіжної релігійної філософії галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 020301 Філософія
Мета нормативної навчальної дисципліни «Релігійна філософія І теологія: Історія зарубіжної релігійної філософії» передбачає вивчення...
Дмитро чижевський нариси з історії філософії на україні iconФілософський факультет
Основні історичні концепції історії філософії як специфічної форми наукового знання. Історія філософії І філософія. Значення історико-філософського...
Дмитро чижевський нариси з історії філософії на україні iconКонцепт “життєсвіт” у філософії ю. Габермаса як поняття філософії історії остап Паляниця
Вказано на можливість використання життєсвітового знання підґрунтя в дослідженні історичних вимірів наук. Продемонстровано на прикладах...
Дмитро чижевський нариси з історії філософії на україні iconРеферат на тему: Д. Чижевський про особливості розвитку української філософії Виконав стундент групи мтс-21
Галле, Марбург він працює І вчиться в одночас в кращих мислителів хх-го століття К. Ясперса, Е. Гусерля, М. Хайдегера, він входить...
Дмитро чижевський нариси з історії філософії на україні iconПрограма з філософії Нового часу для студентів 2-го курсу філософського факультету
Дана дисципліна спирається на знання філософії античної, середньовічної та доби Відродження. В свою чергу на знання, отримані студентами...
Дмитро чижевський нариси з історії філософії на україні iconУчнів-членів ман україни контрольні роботи з історії, географії, правознавства, філософії та соціології харків – 2007 р
Збірник контрольних завдань з базових дисциплін історико-географічного відділення, права, філософії, та соціології Харківського територіального...
Дмитро чижевський нариси з історії філософії на україні icon«Реформація – подія, що змінила хід історії» до відзначення в Україні
Реформації. Президент України Петро Порошенко підписав указ «Про відзначення в Україні 500-річчя Реформації». Адже Реформація – це...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка